SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENJALARA BANDAR MENJALARA, KEPONG 52100 KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM

KADET BOMBA

DISEDIAKAN OLEH AZIZ BIN HASHIM

KANDUNGAN

1. Nama Unit Beruniform 2. Visi Kadet Bomba 3. Misi Kadet Bomba 4. Matlamat Kadet Bomba 5. Objektif Kadet Bommba 6. Analisis SWOT 7. Pencapaian Tahun 8. Sasaran dan Arah Tuju Tahun 2011 – 2015 9. Pelan Taktikal ( Tahun 2011) 10.Pelan Operasi (Tahun 2011) 11.Carta Gant

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2011 – 2015

UNIT BERNUNIFORM VISI MISI

: : :

KADET BOMBA Kearah Peningkatan Kesedaran Bahaya Kebakaran Di kalangan Warga SMKM Mebangunkan satu budaya disiplin dan setiakawan di kalangan ahli dan masyarakat setempat serta mewujudkan sekolah bebas dari bahaya kebakaran

OBJEKTIF

:

1. 2. 3.

Memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan kebombaan sebagai salah satu cara hidup Meningkatkan disiplin dan setia kawan bagi memupuk semangat yakin diri serta tanggungjawab kepada harta benda dan masyarakat

4. 5. 6.

Mewujudkan suasana sekolah bebas dari bahaya kebakaran Mengeratkan kerjasama dan persefahaman antara ahli dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Mewujudkan minat untuk memilih menjadi anggota Bomba dan Penyelamat sebagai kerjaya

ANALISIS SWOT BIL OBJEKTIF 1 Memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran dan langkah-langkah pencegahan KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN