You are on page 1of 803

TOMO Id NO_RUAS NAMA_PRNAMA_URKO_AW_X KO_AW_Y

0 10 KepuhanyaBangsal 112◦ 28' 51,714" E 7◦ 29' 51,807" S
0 10 KepuhanyaBangsal 112◦ 28' 55,256" E 7◦ 29' 22,791" S
0 10 KepuhanyaBangsal 112◦ 29' 2,912" E 7◦ 28' 20,476" S
0 10 KepuhanyaBangsal 112◦ 29' 2,739" E 7◦ 28' 4,991" S
0 94 GebangmalSumberjat112◦ 27' 34,809" E 7◦ 28' 58,576" S
0 104 Wunut Ngarjo 112◦ 29' 34,906" E 7◦ 28' 36,815" S
0 100 SidomulyoJumeneng 112◦ 29' 51,599" E 7◦ 28' 59,056" S
0 206 MondongaKedungmal112◦ 24' 7,734" E 7◦ 30' 39,282" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 27' 46,941" E 7◦ 32' 49,052" S
0 34 Banjaragu Puri 112◦ 26' 23,415" E 7◦ 29' 22,252" S
0 34 Banjaragu Puri 112◦ 26' 21,178" E 7◦ 29' 56,678" S
0 178 Medali Mlaten 112◦ 27' 9,983" E 7◦ 31' 53,894" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 23' 14,627" E 7◦ 32' 12,651" S
0 222 Jatpasar Beloh 112◦ 23' 50,050" E 7◦ 32' 47,652" S
0 164 SumberkarNgembeh 112◦ 29' 35,242" E 7◦ 33' 19,794" S
0 163 SumberkarDlanggu 112◦ 29' 18,675" E 7◦ 33' 25,080" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 9,066" E 7◦ 30' 31,372" S
0 1911 Kebondalem 112◦ 32' 9,547" E 7◦ 30' 27,439" S
0 2013 Belahante Mojosulur 112◦ 32' 23,130" E 7◦ 31' 46,867" S
0 114 ModopuroLeminggir 112◦ 32' 16,718" E 7◦ 29' 10,628" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 28' 6,626" E 7◦ 27' 44,238" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 29' 4,621" E 7◦ 27' 36,930" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 29' 38,075" E 7◦ 27' 42,309" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 29' 55,316" E 7◦ 27' 46,937" S
0 94 GebangmalSumberjat112◦ 28' 29,463" E 7◦ 29' 4,355" S
0 94 GebangmalSumberjat112◦ 28' 31,252" E 7◦ 29' 13,311" S
0 104 Wunut Ngarjo 112◦ 29' 31,035" E 7◦ 29' 9,640" S
0 100 SidomulyoJumeneng 112◦ 29' 31,460" E 7◦ 29' 55,427" S
0 100 SidomulyoJumeneng 112◦ 29' 33,730" E 7◦ 29' 24,816" S
0 100 SidomulyoJumeneng 112◦ 29' 36,031" E 7◦ 29' 10,698" S
0 100 SidomulyoJumeneng 112◦ 29' 39,795" E 7◦ 29' 11,129" S
0 100 SidomulyoJumeneng 112◦ 29' 40,211" E 7◦ 29' 9,682" S
0 100 SidomulyoJumeneng 112◦ 29' 47,333" E 7◦ 29' 9,460" S
0 155 KarangdienPesanggra 112◦ 31' 31,885" E 7◦ 33' 9,881" S
0 286 SampangaKuripansar112◦ 32' 57,050" E 7◦ 35' 40,554" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 30' 58,999" E 7◦ 35' 39,541" S
0 279 Centong Kertosari 112◦ 30' 46,696" E 7◦ 35' 25,982" S
0 29 Gondang Pandanar 112◦ 30' 9,443" E 7◦ 36' 55,338" S
0 266 KemasantaGumeng 112◦ 29' 37,377" E 7◦ 38' 25,032" S
0 265 KebontungWonoplos 112◦ 29' 51,383" E 7◦ 37' 27,902" S
0 262 Pohjejer Karangkut 112◦ 27' 46,095" E 7◦ 37' 52,190" S
0 260 Bening Bleberan 112◦ 26' 55,822" E 7◦ 36' 40,763" S
0 263 Wonoplos Begaganli 112◦ 28' 32,051" E 7◦ 39' 10,328" S

0 264 Kalikatr Dilem 112◦ 28' 27,831" E 7◦ 39' 2,562" S
0 261 Jatdukuh Ngembat 112◦ 27' 18,708" E 7◦ 38' 35,037" S
0 277 Kalen Kedungged112◦ 29' 42,166" E 7◦ 35' 54,444" S
0 274 MojokaranKalen 112◦ 29' 35,534" E 7◦ 35' 9,874" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 35,631" E 7◦ 35' 54,098" S
0 278 KedunggedBakalan 112◦ 29' 17,835" E 7◦ 36' 17,227" S
0 241 Punggul Talok 112◦ 28' 5,359" E 7◦ 35' 50,680" S
0 240 Segunung Karangjeru112◦ 29' 8,488" E 7◦ 35' 2,172" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 30' 10,074" E 7◦ 34' 55,403" S
0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 9,288" E 7◦ 28' 36,223" S
0 98 Gayaman Gebangmal112◦ 27' 57,295" E 7◦ 29' 16,637" S
0 96 Jabon Gayaman 112◦ 27' 43,156" E 7◦ 29' 30,692" S
0 171 Jabon Sumolawa 112◦ 27' 12,946" E 7◦ 29' 57,156" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 27' 32,346" E 7◦ 29' 59,450" S
0 232 RandugeneSambilawa112◦ 27' 19,507" E 7◦ 33' 18,659" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 27' 5,829" E 7◦ 33' 33,655" S
0 30 Dlanggu Kutorejo 112◦ 29' 8,141" E 7◦ 33' 58,439" S
0 33 Trowulan Pakis 112◦ 22' 54,212" E 7◦ 33' 15,254" S
0 216 Kejagan Batas Jom 112◦ 22' 26,240" E 7◦ 31' 49,278" S
0 217 Bejijong Trowulan 112◦ 22' 23,673" E 7◦ 33' 1,851" S
0 224 Jatpasar Watesump112◦ 23' 51,679" E 7◦ 32' 35,592" S
0 225 Domas Beloh 112◦ 24' 16,566" E 7◦ 33' 13,084" S
0 218 Trowulan Domas 112◦ 22' 55,954" E 7◦ 33' 21,025" S
0 248 SentonorejTewon 112◦ 23' 55,524" E 7◦ 34' 35,935" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 24' 13,660" E 7◦ 35' 33,622" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 50,275" E 7◦ 34' 49,422" S
0 227 BlimbingsaPlososari 112◦ 25' 7,755" E 7◦ 32' 23,241" S
0 257 SumberaguJembul 112◦ 26' 27,488" E 7◦ 37' 50,004" S
0 32 Trowulan Lebakjabu 112◦ 25' 2,524" E 7◦ 34' 53,742" S
0 255 Baureno Sumberjat112◦ 25' 48,640" E 7◦ 36' 17,726" S
0 35 Kintelan Padangasri112◦ 26' 0,759" E 7◦ 33' 30,141" S
0 228 Plososari Tampungre112◦ 25' 48,210" E 7◦ 33' 23,831" S
0 31 Jatrejo Karangkut 112◦ 26' 55,243" E 7◦ 36' 6,184" S
0 206 MondongaKedungmal112◦ 24' 15,862" E 7◦ 29' 54,126" S
0 206 MondongaKedungmal112◦ 24' 45,142" E 7◦ 30' 41,592" S
0 206 MondongaKedungmal112◦ 24' 44,908" E 7◦ 31' 8,241" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 25' 9,690" E 7◦ 31' 44,323" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 25' 0,849" E 7◦ 31' 20,818" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 25' 8,142" E 7◦ 31' 22,897" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 25' 52,274" E 7◦ 31' 45,546" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 25' 50,672" E 7◦ 32' 9,711" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 26' 0,057" E 7◦ 32' 11,931" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 26' 8,114" E 7◦ 32' 12,075" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 26' 44,255" E 7◦ 32' 18,065" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 26' 46,037" E 7◦ 32' 34,408" S

0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 27' 31,696" E 7◦ 32' 44,003" S
0 17 Brangkal Sumberkar112◦ 27' 46,273" E 7◦ 32' 45,798" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 22' 53,844" E 7◦ 31' 21,670" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 22' 57,900" E 7◦ 31' 22,486" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 22' 57,763" E 7◦ 31' 28,153" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 23' 10,825" E 7◦ 31' 31,819" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 23' 8,961" E 7◦ 31' 44,223" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 23' 18,452" E 7◦ 31' 46,464" S
0 215 Wonorejo Jatpasar 112◦ 23' 16,623" E 7◦ 32' 12,346" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 27' 33,725" E 7◦ 29' 41,995" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 28' 16,688" E 7◦ 33' 47,452" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 27' 55,328" E 7◦ 32' 49,892" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 27' 57,014" E 7◦ 33' 12,774" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 27' 57,505" E 7◦ 33' 44,223" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 28' 15,570" E 7◦ 33' 42,874" S
0 15 Jabon Dlanggu 112◦ 27' 54,179" E 7◦ 32' 38,860" S
0 29 Gondang Pandanar 112◦ 29' 23,038" E 7◦ 36' 46,513" S
0 29 Gondang Pandanar 112◦ 31' 38,875" E 7◦ 36' 42,021" S
0 30 Dlanggu Kutorejo 112◦ 28' 59,353" E 7◦ 33' 58,709" S
0 31 Jatrejo Karangkut 112◦ 25' 0,440" E 7◦ 36' 9,700" S
0 31 Jatrejo Karangkut 112◦ 26' 20,725" E 7◦ 36' 9,720" S
0 31 Jatrejo Karangkut 112◦ 26' 28,158" E 7◦ 36' 4,357" S
0 31 Jatrejo Karangkut 112◦ 27' 25,599" E 7◦ 36' 18,688" S
0 32 Trowulan Lebakjabu 112◦ 22' 29,835" E 7◦ 33' 48,558" S
0 32 Trowulan Lebakjabu 112◦ 22' 52,733" E 7◦ 33' 52,377" S
0 32 Trowulan Lebakjabu 112◦ 23' 57,969" E 7◦ 34' 15,176" S
0 32 Trowulan Lebakjabu 112◦ 24' 11,234" E 7◦ 34' 18,285" S
0 32 Trowulan Lebakjabu 112◦ 24' 20,285" E 7◦ 34' 44,019" S
0 32 Trowulan Lebakjabu 112◦ 24' 52,795" E 7◦ 36' 52,780" S
0 33 Trowulan Pakis 112◦ 23' 2,904" E 7◦ 30' 19,630" S
0 33 Trowulan Pakis 112◦ 23' 0,692" E 7◦ 30' 30,755" S
0 33 Trowulan Pakis 112◦ 22' 56,803" E 7◦ 30' 56,850" S
0 33 Trowulan Pakis 112◦ 22' 54,544" E 7◦ 31' 18,643" S
0 33 Trowulan Pakis 112◦ 22' 50,409" E 7◦ 33' 0,604" S
0 33 Trowulan Pakis 112◦ 22' 50,731" E 7◦ 33' 4,221" S
0 34 Banjaragu Puri 112◦ 26' 26,813" E 7◦ 31' 22,734" S
0 35 Kintelan Padangasri112◦ 25' 50,549" E 7◦ 32' 9,519" S
0 35 Kintelan Padangasri112◦ 26' 13,467" E 7◦ 34' 36,194" S
0 96 Jabon Gayaman 112◦ 27' 33,850" E 7◦ 29' 41,866" S
0 96 Jabon Gayaman 112◦ 27' 33,916" E 7◦ 29' 37,490" S
0 96 Jabon Gayaman 112◦ 27' 33,978" E 7◦ 29' 33,887" S
0 96 Jabon Gayaman 112◦ 27' 39,169" E 7◦ 29' 32,923" S
0 98 Gayaman Gebangmal112◦ 27' 56,922" E 7◦ 29' 46,598" S
0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 1,236" E 7◦ 28' 30,759" S
0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 1,740" E 7◦ 28' 28,488" S

0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 4,571" E 7◦ 28' 28,419" S
0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 4,033" E 7◦ 28' 32,383" S
0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 9,430" E 7◦ 28' 33,024" S
0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 50,556" E 7◦ 28' 46,016" S
0 99 Sadarteng Jumeneng 112◦ 29' 51,516" E 7◦ 28' 38,258" S
0 114 ModopuroLeminggir 112◦ 31' 52,844" E 7◦ 30' 1,536" S
0 114 ModopuroLeminggir 112◦ 31' 56,460" E 7◦ 29' 46,164" S
0 114 ModopuroLeminggir 112◦ 31' 58,609" E 7◦ 29' 46,563" S
0 114 ModopuroLeminggir 112◦ 32' 5,685" E 7◦ 29' 4,966" S
0 114 ModopuroLeminggir 112◦ 32' 18,812" E 7◦ 28' 46,548" S
0 155 KarangdienPesanggra 112◦ 30' 41,747" E 7◦ 33' 16,704" S
0 155 KarangdienPesanggra 112◦ 30' 47,740" E 7◦ 33' 18,328" S
0 155 KarangdienPesanggra 112◦ 30' 47,864" E 7◦ 33' 16,357" S
0 155 KarangdienPesanggra 112◦ 31' 29,691" E 7◦ 33' 14,255" S
0 155 KarangdienPesanggra 112◦ 32' 7,495" E 7◦ 33' 16,831" S
0 163 SumberkarDlanggu 112◦ 29' 5,576" E 7◦ 32' 47,994" S
0 163 SumberkarDlanggu 112◦ 29' 20,051" E 7◦ 32' 51,528" S
0 163 SumberkarDlanggu 112◦ 29' 17,864" E 7◦ 33' 12,820" S
0 163 SumberkarDlanggu 112◦ 29' 17,070" E 7◦ 33' 16,952" S
0 163 SumberkarDlanggu 112◦ 29' 18,440" E 7◦ 33' 17,117" S
0 164 SumberkarNgembeh 112◦ 29' 5,813" E 7◦ 32' 46,397" S
0 164 SumberkarNgembeh 112◦ 29' 34,055" E 7◦ 32' 50,604" S
0 164 SumberkarNgembeh 112◦ 29' 34,481" E 7◦ 33' 1,894" S
0 171 Jabon Sumolawa 112◦ 27' 10,932" E 7◦ 29' 36,225" S
0 178 Medali Mlaten 112◦ 26' 26,795" E 7◦ 31' 22,734" S
0 178 Medali Mlaten 112◦ 26' 37,712" E 7◦ 31' 22,840" S
0 178 Medali Mlaten 112◦ 27' 4,282" E 7◦ 31' 24,288" S
0 178 Medali Mlaten 112◦ 27' 8,537" E 7◦ 31' 45,387" S
0 216 Kejagan Batas Jom 112◦ 22' 46,107" E 7◦ 31' 52,026" S
0 217 Bejijong Trowulan 112◦ 22' 19,283" E 7◦ 33' 25,963" S
0 217 Bejijong Trowulan 112◦ 22' 29,837" E 7◦ 32' 35,291" S
0 218 Trowulan Domas 112◦ 24' 10,235" E 7◦ 33' 49,053" S
0 218 Trowulan Domas 112◦ 24' 13,205" E 7◦ 33' 36,255" S
0 222 Jatpasar Beloh 112◦ 23' 15,133" E 7◦ 32' 38,045" S
0 222 Jatpasar Beloh 112◦ 23' 18,056" E 7◦ 32' 46,766" S
0 224 Jatpasar Watesump112◦ 23' 50,050" E 7◦ 32' 47,652" S
0 225 Domas Beloh 112◦ 24' 45,069" E 7◦ 33' 6,985" S
0 225 Domas Beloh 112◦ 24' 23,913" E 7◦ 33' 5,655" S
0 225 Domas Beloh 112◦ 24' 17,758" E 7◦ 33' 5,318" S
0 227 BlimbingsaPlososari 112◦ 25' 8,816" E 7◦ 31' 43,807" S
0 227 BlimbingsaPlososari 112◦ 25' 5,771" E 7◦ 32' 23,020" S
0 227 BlimbingsaPlososari 112◦ 25' 16,378" E 7◦ 33' 16,453" S
0 227 BlimbingsaPlososari 112◦ 25' 16,613" E 7◦ 33' 11,399" S
0 227 BlimbingsaPlososari 112◦ 25' 48,214" E 7◦ 33' 23,813" S
0 228 Plososari Tampungre112◦ 25' 46,954" E 7◦ 34' 13,402" S

0 232 RandugeneSambilawa112◦ 27' 57,033" E 7◦ 33' 19,432" S
0 232 RandugeneSambilawa112◦ 27' 45,265" E 7◦ 33' 18,560" S
0 232 RandugeneSambilawa112◦ 27' 19,935" E 7◦ 33' 35,803" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 27' 57,505" E 7◦ 33' 44,223" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 27' 29,519" E 7◦ 33' 41,629" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 27' 20,352" E 7◦ 33' 39,857" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 27' 20,126" E 7◦ 33' 38,607" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 27' 5,690" E 7◦ 33' 35,814" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 26' 52,160" E 7◦ 33' 27,192" S
0 235 Jrambe Sambilawa112◦ 26' 52,187" E 7◦ 33' 29,357" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 29,519" E 7◦ 33' 41,629" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 28,742" E 7◦ 33' 49,854" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 33,055" E 7◦ 33' 50,874" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 29,860" E 7◦ 34' 10,962" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 31,454" E 7◦ 34' 24,383" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 34,132" E 7◦ 34' 43,915" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 40,506" E 7◦ 34' 44,402" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 40,825" E 7◦ 34' 45,315" S
0 237 Jrambe Talok 112◦ 27' 49,514" E 7◦ 34' 46,054" S
0 240 Segunung Karangjeru112◦ 27' 57,730" E 7◦ 35' 4,921" S
0 240 Segunung Karangjeru112◦ 27' 58,200" E 7◦ 35' 6,753" S
0 240 Segunung Karangjeru112◦ 27' 23,610" E 7◦ 35' 0,439" S
0 241 Punggul Talok 112◦ 28' 33,104" E 7◦ 36' 7,717" S
0 241 Punggul Talok 112◦ 28' 25,664" E 7◦ 36' 5,105" S
0 248 SentonorejTewon 112◦ 22' 54,418" E 7◦ 34' 41,360" S
0 248 SentonorejTewon 112◦ 23' 10,762" E 7◦ 34' 41,147" S
0 248 SentonorejTewon 112◦ 23' 28,692" E 7◦ 34' 41,767" S
0 248 SentonorejTewon 112◦ 23' 43,803" E 7◦ 34' 38,832" S
0 248 SentonorejTewon 112◦ 23' 54,542" E 7◦ 34' 37,652" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 22' 57,085" E 7◦ 34' 57,508" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 23' 9,633" E 7◦ 34' 58,337" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 23' 17,243" E 7◦ 35' 28,738" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 23' 49,687" E 7◦ 35' 30,875" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 23' 51,195" E 7◦ 35' 28,926" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 24' 39,628" E 7◦ 35' 40,431" S
0 249 Pakis Gebangsar112◦ 24' 38,749" E 7◦ 35' 36,427" S
0 257 SumberaguJembul 112◦ 26' 27,846" E 7◦ 36' 5,316" S
0 257 SumberaguJembul 112◦ 26' 39,172" E 7◦ 36' 16,169" S
0 257 SumberaguJembul 112◦ 26' 33,173" E 7◦ 37' 0,256" S
0 257 SumberaguJembul 112◦ 26' 23,739" E 7◦ 37' 30,372" S
0 260 Bening Bleberan 112◦ 27' 45,389" E 7◦ 37' 11,521" S
0 260 Bening Bleberan 112◦ 27' 35,786" E 7◦ 37' 8,849" S
0 260 Bening Bleberan 112◦ 27' 35,334" E 7◦ 37' 5,484" S
0 260 Bening Bleberan 112◦ 27' 10,794" E 7◦ 36' 47,941" S
0 261 Jatdukuh Ngembat 112◦ 27' 46,095" E 7◦ 37' 52,190" S

0 261 Jatdukuh Ngembat 112◦ 27' 31,680" E 7◦ 37' 56,484" S
0 261 Jatdukuh Ngembat 112◦ 27' 28,640" E 7◦ 37' 50,381" S
0 261 Jatdukuh Ngembat 112◦ 27' 24,817" E 7◦ 38' 8,062" S
0 264 Kalikatr Dilem 112◦ 28' 32,630" E 7◦ 38' 54,732" S
0 264 Kalikatr Dilem 112◦ 28' 30,407" E 7◦ 38' 57,742" S
0 264 Kalikatr Dilem 112◦ 28' 23,166" E 7◦ 39' 12,498" S
0 266 KemasantaGumeng 112◦ 29' 52,570" E 7◦ 37' 21,307" S
0 266 KemasantaGumeng 112◦ 29' 54,600" E 7◦ 38' 1,815" S
0 266 KemasantaGumeng 112◦ 29' 52,518" E 7◦ 38' 1,674" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 29' 54,758" E 7◦ 33' 59,488" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 29' 58,107" E 7◦ 34' 26,267" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 30' 5,038" E 7◦ 34' 26,391" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 30' 9,492" E 7◦ 34' 26,513" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 30' 9,388" E 7◦ 34' 36,177" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 30' 22,601" E 7◦ 35' 24,027" S
0 272 Ngembeh Payungrejo112◦ 30' 12,865" E 7◦ 35' 23,423" S
0 274 MojokaranKalen 112◦ 29' 38,877" E 7◦ 35' 40,172" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 29' 15,097" E 7◦ 35' 52,812" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 29' 27,323" E 7◦ 35' 54,567" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 29' 54,618" E 7◦ 35' 54,652" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 5,596" E 7◦ 35' 55,289" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 5,873" E 7◦ 36' 1,014" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 11,733" E 7◦ 36' 0,721" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 11,913" E 7◦ 36' 2,222" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 18,306" E 7◦ 36' 1,614" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 18,460" E 7◦ 36' 3,012" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 28,211" E 7◦ 36' 3,509" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 28,601" E 7◦ 35' 59,590" S
0 275 Kalen Payungrejo112◦ 30' 35,518" E 7◦ 35' 58,291" S
0 277 Kalen Kedungged112◦ 29' 38,877" E 7◦ 35' 40,172" S
0 278 KedunggedBakalan 112◦ 29' 47,675" E 7◦ 36' 29,598" S
0 278 KedunggedBakalan 112◦ 29' 47,879" E 7◦ 36' 40,136" S
0 279 Centong Kertosari 112◦ 31' 1,317" E 7◦ 36' 41,338" S
0 279 Centong Kertosari 112◦ 30' 56,461" E 7◦ 36' 20,844" S
0 279 Centong Kertosari 112◦ 30' 46,910" E 7◦ 35' 48,643" S
0 279 Centong Kertosari 112◦ 30' 39,791" E 7◦ 35' 49,765" S
0 279 Centong Kertosari 112◦ 30' 36,159" E 7◦ 35' 31,614" S
0 279 Centong Kertosari 112◦ 30' 35,388" E 7◦ 35' 24,967" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 16,796" E 7◦ 35' 40,343" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 17,122" E 7◦ 35' 42,134" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 17,207" E 7◦ 35' 44,172" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 13,025" E 7◦ 35' 44,500" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 10,715" E 7◦ 35' 45,551" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 7,155" E 7◦ 35' 42,121" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 4,483" E 7◦ 35' 43,107" S

0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 31' 3,635" E 7◦ 35' 39,150" S
0 281 SimbaringiPayungrejo112◦ 30' 54,568" E 7◦ 35' 26,249" S
0 286 SampangaKuripansar112◦ 31' 58,875" E 7◦ 34' 50,467" S
0 286 SampangaKuripansar112◦ 32' 12,847" E 7◦ 34' 54,656" S
0 286 SampangaKuripansar112◦ 32' 51,392" E 7◦ 35' 5,185" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 31' 53,830" E 7◦ 31' 38,780" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 31' 58,131" E 7◦ 31' 21,021" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 5,865" E 7◦ 30' 53,755" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 8,444" E 7◦ 30' 43,450" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 7,118" E 7◦ 30' 41,898" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 0,848" E 7◦ 30' 40,618" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 2,940" E 7◦ 30' 34,009" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 4,430" E 7◦ 30' 31,269" S
0 2011 SumbertanKebondale112◦ 32' 7,516" E 7◦ 30' 31,479" S
0 263 Wonoplos Begaganli 112◦ 28' 14,181" E 7◦ 37' 57,587" S
0 263 Wonoplos Begaganli 112◦ 28' 15,146" E 7◦ 38' 6,778" S
0 263 Wonoplos Begaganli 112◦ 28' 27,958" E 7◦ 38' 18,115" S
0 263 Wonoplos Begaganli 112◦ 28' 32,920" E 7◦ 39' 2,773" S
0 262 Pohjejer Karangkut 112◦ 28' 35,505" E 7◦ 36' 46,840" S
0 262 Pohjejer Karangkut 112◦ 28' 32,087" E 7◦ 37' 0,385" S
0 262 Pohjejer Karangkut 112◦ 28' 30,792" E 7◦ 37' 2,411" S
0 262 Pohjejer Karangkut 112◦ 28' 28,411" E 7◦ 37' 27,134" S
0 262 Pohjejer Karangkut 112◦ 28' 29,282" E 7◦ 37' 30,817" S
0 262 Pohjejer Karangkut 112◦ 27' 59,505" E 7◦ 37' 57,060" S
0 278 KedunggedBakalan 112◦ 29' 45,618" E 7◦ 36' 13,484" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 32' 3,013" E 7◦ 28' 19,760" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 30' 3,865" E 7◦ 27' 47,443" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 30' 45,043" E 7◦ 28' 6,286" S
0 9 KepuhanyaNgimbanga112◦ 32' 0,044" E 7◦ 28' 39,907" S

BAYU Id NO_RUAS NAMA_PRNAMA_URKO_AW_X KO_AW_Y
0 111 Gayam Modopuro112◦ 30' 5.187" E 7◦ 29' 17.318" S
0 111 Gayam Modopuro112◦ 30' 31.753" E 7◦ 29' 34.686" S
0 111 Gayam Modopuro112◦ 30' 43.638" E 7◦ 29' 38.438" S
0 111 Gayam Modopuro112◦ 31' 13.278" E 7◦ 29' 43.175" S
0 111 Gayam Modopuro112◦ 31' 37.018" E 7◦ 29' 51.418" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 29' 44.161" E 7◦ 30' 41.042" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 25.523" E 7◦ 30' 39.288" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 28.934" E 7◦ 30' 40.444" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 28.543" E 7◦ 30' 42.113" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 25.954" E 7◦ 30' 53.802" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 20.526" E 7◦ 31' 12.767" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 16.172" E 7◦ 31' 26.230" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 12.227" E 7◦ 31' 52.977" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 12.243" E 7◦ 31' 54.446" S

0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 13.076" E 7◦ 31' 54.564" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 26.579" E 7◦ 31' 56.786" S
0 170 Bangsal Sumberwo112◦ 28' 54.295" E 7◦ 30' 28.178" S
0 107 Ngrowo Pekuwon 112◦ 30' 30.674" E 7◦ 30' 0.461" S
0 108 Ngrowo Salen 112◦ 30' 42.120" E 7◦ 30' 2.007" S
0 108 Ngrowo Salen 112◦ 30' 43.475" E 7◦ 29' 52.236" S
0 108 Ngrowo Salen 112◦ 30' 44.684" E 7◦ 29' 43.585" S
0 108 Ngrowo Salen 112◦ 30' 45.730" E 7◦ 29' 38.821" S
0 108 Ngrowo Salen 112◦ 30' 51.092" E 7◦ 29' 7.271" S
0 108 Ngrowo Salen 112◦ 30' 57.949" E 7◦ 29' 8.816" S
0 108 Ngrowo Salen 112◦ 31' 8.897" E 7◦ 29' 9.764" S
0 109 Pakuwon Salen 112◦ 30' 32.811" E 7◦ 29' 34.844" S
0 109 Pakuwon Salen 112◦ 30' 35.233" E 7◦ 29' 1.787" S
0 109 Pakuwon Salen 112◦ 30' 37.946" E 7◦ 28' 59.765" S
0 109 Pakuwon Salen 112◦ 30' 51.852" E 7◦ 29' 3.853" S
0 112 Mejoyo Tinggar Bu112◦ 31' 7.503" E 7◦ 30' 7.254" S
0 112 Mejoyo Tinggar Bu112◦ 31' 11.215" E 7◦ 29' 50.841" S
0 112 Mejoyo Tinggar Bu112◦ 31' 17.019" E 7◦ 29' 22.271" S
0 112 Mejoyo Tinggar Bu112◦ 31' 21.874" E 7◦ 28' 54.309" S
0 112 Mejoyo Tinggar Bu112◦ 31' 10.419" E 7◦ 28' 36.518" S
0 170 Bangsal Sumberwo112◦ 28' 30.895" E 7◦ 30' 40.272" S
0 170 Bangsal Sumberwo112◦ 28' 23.018" E 7◦ 30' 39.084" S
0 170 Bangsal Sumberwo112◦ 27' 40.271" E 7◦ 30' 22.647" S
0 158 Ngrowo Kaligoro 112◦ 30' 47.393" E 7◦ 30' 3.253" S
0 158 Ngrowo Kaligoro 112◦ 30' 51.389" E 7◦ 30' 10.031" S
0 158 Ngrowo Kaligoro 112◦ 30' 50.081" E 7◦ 30' 29.751" S
0 158 Ngrowo Kaligoro 112◦ 30' 53.284" E 7◦ 30' 32.294" S
0 158 Ngrowo Kaligoro 112◦ 30' 52.913" E 7◦ 30' 36.805" S
0 16 Pacing Pacet 112◦ 28' 35.585" E 7◦ 29' 51.562" S
0 162 Pulonit Sumberkar112◦ 29' 19.581" E 7◦ 29' 55.266" S
0 162 Pulonit Sumberkar112◦ 29' 15.428" E 7◦ 30' 41.957" S
0 159 Tawangsarikarangase 112◦ 30' 20.363" E 7◦ 29' 59.439" S
0 106 TawangsariPekuwon 112◦ 30' 15.187" E 7◦ 29' 58.540" S
0 18 NgranggonKutorejo 112◦ 31' 3.205" E 7◦ 30' 6.151" S
0 156 MojotampiSumberpa 112◦ 31' 28.831" E 7◦ 30' 16.043" S
0 110 Mojolegi Modopuro112◦ 31' 37.196" E 7◦ 29' 51.525" S
0 25 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 37.238" E 7◦ 32' 5.473" S
0 119 Pungging Jabontegal112◦ 34' 51.155" E 7◦ 30' 41.019" S
0 116 Kedunggem Ngrame 112◦ 32' 35.857" E 7◦ 29' 26.859" S
0 117 Watukeno Ngrame 112◦ 34' 19.100" E 7◦ 29' 56.560" S
0 142 KutogirangCurahmojo112◦ 34' 41.623" E 7◦ 34' 6.542" S
0 121 SimongagrRandegan 112◦ 34' 54.034" E 7◦ 30' 41.903" S
0 21 Wonogiri Lebaksono112◦ 34' 26.743" E 7◦ 31' 25.786" S
0 148 Mojosulur Awang awa112◦ 34' 15.027" E 7◦ 32' 32.928" S
0 147 Jl.Wachid Mojosulur 112◦ 34' 21.341" E 7◦ 31' 52.110" S

0 149 Wonogiri Lebaksono112◦ 32' 59.899" E 7◦ 32' 22.170" S
0 150 Jl. Niaga Lebaksono112◦ 33' 17.804" E 7◦ 33' 35.803" S
0 143 Jalan RA. BBy Pass 112◦ 33' 25.719" E 7◦ 35' 24.556" S
0 146 Sekargadu Purwojat 112◦ 35' 12.160" E 7◦ 32' 58.650" S
0 145 Sekargadu Kesemen 112◦ 34' 40.436" E 7◦ 34' 27.746" S
0 120 Pungging Kedungmun 112◦ 35' 7.673" E 7◦ 31' 31.964" S
0 120 Pungging Kedungmun 112◦ 35' 10.984" E 7◦ 30' 57.002" S
0 118 Tunggal PaWatukeno 112◦ 34' 6.835" E 7◦ 31' 10.573" S
0 118 Tunggal PaWatukeno 112◦ 34' 5.610" E 7◦ 31' 15.499" S
0 124 Ngrame sukoanyar 112◦ 33' 54.220" E 7◦ 29' 23.846" S
0 124 Ngrame sukoanyar 112◦ 34' 6.927" E 7◦ 29' 25.418" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 13.248" E 7◦ 32' 43.769" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 16.416" E 7◦ 32' 44.952" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 18.974" E 7◦ 32' 32.059" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 23.882" E 7◦ 32' 18.150" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 31.205" E 7◦ 32' 1.460" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 32.223" E 7◦ 31' 59.553" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 45.830" E 7◦ 31' 43.454" S
0 145 Sekargadu Kesemen 112◦ 33' 32.839" E 7◦ 32' 57.146" S
0 145 Sekargadu Kesemen 112◦ 34' 30.110" E 7◦ 34' 5.534" S
0 146 Sekargadu Purwojat 112◦ 35' 8.390" E 7◦ 33' 0.968" S
0 146 Sekargadu Purwojat 112◦ 34' 48.398" E 7◦ 32' 55.549" S
0 146 Sekargadu Purwojat 112◦ 34' 45.991" E 7◦ 32' 55.033" S
0 146 Sekargadu Purwojat 112◦ 34' 35.900" E 7◦ 32' 52.798" S
0 146 Sekargadu Purwojat 112◦ 34' 22.475" E 7◦ 32' 57.096" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 35' 16.098" E 7◦ 32' 44.851" S
0 118 Tunggal PaWatukeno 112◦ 33' 59.240" E 7◦ 31' 7.273" S
0 118 Tunggal PaWatukeno 112◦ 34' 4.145" E 7◦ 30' 57.953" S
0 124 Ngrame sukoanyar 112◦ 35' 59.160" E 7◦ 30' 43.863" S
0 21 Wonogiri Lebaksono112◦ 34' 27.324" E 7◦ 31' 24.071" S
0 150 Jl. Niaga Lebaksono112◦ 33' 23.114" E 7◦ 33' 36.912" S
0 147 Jl.Wachid Mojosulur 112◦ 34' 15.622" E 7◦ 32' 57.801" S
0 148 Mojosulur Awang awa112◦ 34' 38.195" E 7◦ 32' 42.390" S
0 148 Mojosulur Awang awa112◦ 34' 37.396" E 7◦ 32' 48.545" S
0 146 Sekargadu Purwojat 112◦ 35' 34.829" E 7◦ 32' 59.203" S
0 16 Pacing Pacet 112◦ 29' 22.166" E 7◦ 36' 43.449" S
0 170 Bangsal Sumberwo112◦ 29' 2.877" E 7◦ 29' 53.030" S
0 170 Bangsal Sumberwo112◦ 28' 58.384" E 7◦ 30' 27.408" S
0 119 Pungging Jabontegal112◦ 34' 54.034" E 7◦ 30' 41.903" S
0 117 Watukeno Ngrame 112◦ 34' 4.771" E 7◦ 29' 46.774" S
0 116 Kedunggem Ngrame 112◦ 32' 19.821" E 7◦ 28' 59.537" S
0 116 Kedunggem Ngrame 112◦ 32' 29.705" E 7◦ 29' 18.076" S
0 111 Gayam Modopuro112◦ 30' 20.865" E 7◦ 29' 32.955" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 24.728" E 7◦ 31' 55.708" S
0 160 Ngastemi Kepuh Pun112◦ 30' 25.818" E 7◦ 31' 56.203" S

0 16 Pacing Pacet 112◦ 32' 2.637" E 7◦ 39' 57.312" S
0 147 Jl.Wachid Mojosulur 112◦ 34' 14.745" E 7◦ 32' 47.120" S
0 147 Jl.Wachid Mojosulur 112◦ 34' 16.682" E 7◦ 32' 16.353" S
0 147 Jl.Wachid Mojosulur 112◦ 34' 22.461" E 7◦ 32' 2.190" S
0 127 KembangriRanduharj 112◦ 34' 42.817" E 7◦ 32' 37.926" S

ALDI 0 153 0 SumbertanWindurejo112◦ 31' 34,105" E 7◦ 31' 33,149" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 31' 36,128" E 7◦ 31' 12,779" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 31' 48,416" E 7◦ 30' 21,674" S
0 20 12 K Jl.Tribuan Belahan te112◦ 32' 21,412" E 7◦ 31' 23,054" S
0 20 14 K MenanggalAwang-aw112◦ 32' 20,453" E 7◦ 31' 25,326" S
0 20 14 K MenanggalAwang-aw112◦ 32' 27,811" E 7◦ 31' 27,831" S
0 20 15 K Jl.KH Wachmojosulur 112◦ 32' 45,582" E 7◦ 31' 29,346" S
0 20 14 K MenanggalAwang-aw112◦ 32' 49,811" E 7◦ 31' 30,472" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 31' 34,105" E 7◦ 31' 33,149" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 31' 40,618" E 7◦ 31' 35,418" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 31' 48,492" E 7◦ 31' 37,854" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 32' 1,433" E 7◦ 31' 39,841" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 31' 53,791" E 7◦ 31' 38,805" S
0 20 16 K Mojosulur Awang-aw112◦ 32' 49,694" E 7◦ 31' 18,732" S
0 20 14 K MenanggalAwang-aw112◦ 32' 45,582" E 7◦ 31' 29,346" S
0 20 14 K MenanggalAwang-aw112◦ 33' 6,464" E 7◦ 31' 35,651" S
0 20 16 K Mojosulur Awang-aw112◦ 33' 9,238" E 7◦ 31' 28,077" S
0 20 12 K Jl.Tribuan Belahan te112◦ 32' 12,729" E 7◦ 31' 43,651" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 32' 23,200" E 7◦ 31' 46,846" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 33' 0,568" E 7◦ 31' 57,299" S
0 20 15 K Jl KH WachMojosulur 112◦ 32' 59,348" E 7◦ 30' 47,339" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 33' 15,432" E 7◦ 32' 0,164" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 33' 37,385" E 7◦ 32' 5,366" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 34' 0,883" E 7◦ 32' 12,119" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 34' 14,337" E 7◦ 32' 15,819" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 34' 9,348" E 7◦ 32' 14,427" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 34' 16,657" E 7◦ 32' 16,449" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 34' 38,118" E 7◦ 32' 22,239" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 34' 45,830" E 7◦ 32' 24,194" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 35' 18,820" E 7◦ 32' 32,968" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 35' 35,573" E 7◦ 32' 38,630" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 35' 53,153" E 7◦ 32' 42,740" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 36' 11,702" E 7◦ 32' 47,594" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 36' 28,798" E 7◦ 32' 53,227" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 36' 40,515" E 7◦ 32' 58,269" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 36' 46,532" E 7◦ 33' 0,640" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 34' 56,682" E 7◦ 35' 43,365" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 36' 8,828" E 7◦ 39' 2,415" S
0 20 0 PekukuhanNgoro 112◦ 33' 28,522" E 7◦ 32' 2,597" S

0 254 0 Lebakjabu Tawangrej 112◦ 24' 52,951" E 7◦ 36' 52,278" S
0 130 0 Sedat Kembangsr112◦ 37' 0,581" E 7◦ 31' 58,206" S
0 139 0 BalekambaNgoro 112◦ 37' 7,665" E 7◦ 33' 9,219" S
0 135 0 WatesnegoKembangsr112◦ 37' 26,206" E 7◦ 32' 12,735" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 35' 55,444" E 7◦ 32' 43,176" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 34' 47,227" E 7◦ 35' 23,115" S
0 139 0 BalekambaNgoro 112◦ 35' 11,306" E 7◦ 36' 10,160" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 34' 57,934" E 7◦ 35' 47,877" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 35' 3,913" E 7◦ 36' 35,162" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 35' 45,816" E 7◦ 37' 52,845" S
0 24 0 Purwojat Trawas 112◦ 36' 9,858" E 7◦ 39' 4,957" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 35' 47,005" E 7◦ 39' 52,412" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 35' 6,103" E 7◦ 39' 55,761" S
0 139 0 BalekambaNgoro 112◦ 36' 48,495" E 7◦ 34' 42,089" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 38,685" E 7◦ 38' 19,867" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 37,526" E 7◦ 38' 17,697" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 20,039" E 7◦ 37' 33,698" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 13,475" E 7◦ 37' 27,495" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 9,170" E 7◦ 37' 21,947" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 7,376" E 7◦ 37' 16,127" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 5,272" E 7◦ 37' 8,879" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 34' 3,434" E 7◦ 37' 5,084" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 56,388" E 7◦ 36' 52,677" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 39,857" E 7◦ 36' 10,175" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 36,928" E 7◦ 35' 40,479" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 16,760" E 7◦ 34' 49,440" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 20,090" E 7◦ 34' 3,352" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 23,108" E 7◦ 33' 36,898" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 33,322" E 7◦ 32' 49,887" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 33' 34,480" E 7◦ 32' 37,860" S
0 31 0 Jatrejo Karanglo 112◦ 25' 0,721" E 7◦ 36' 9,788" S
0 253 0 Dinoyo Sumberagu112◦ 26' 27,935" E 7◦ 36' 5,083" S
0 327 0 Lengkong Gondang 112◦ 32' 12,774" E 7◦ 31' 43,547" S
0 251 0 Dinoyo Dinoyo 112◦ 25' 37,893" E 7◦ 35' 1,847" S
0 252 0 Dinoyo Tumapel 112◦ 25' 46,527" E 7◦ 35' 27,067" S
0 133 0 Lolawang Purwojat 112◦ 37' 57,060" E 7◦ 33' 33,834" S
0 135 0 WatesnegoKembangsr112◦ 38' 40,322" E 7◦ 33' 48,548" S
0 125 0 Tanjangro Tambangre112◦ 38' 50,404" E 7◦ 32' 22,768" S
0 23 0 Jasem Tanjangro 112◦ 36' 22,799" E 7◦ 31' 34,149" S
0 145 0 Sekargadu Semen 112◦ 34' 47,227" E 7◦ 35' 23,115" S
0 292 0 Seloliman Janjing 112◦ 35' 3,891" E 7◦ 36' 35,157" S
0 323 0 Jasem Jasem 112◦ 36' 12,858" E 7◦ 31' 49,012" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 35' 46,625" E 7◦ 39' 52,766" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 36' 0,644" E 7◦ 39' 51,006" S
0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 36' 19,057" E 7◦ 40' 0,759" S

0 25 0 LebaksonoSlepi 112◦ 36' 45,370" E 7◦ 40' 21,446" S
0 320 0 Slepi Ketapanra 112◦ 36' 45,346" E 7◦ 40' 21,937" S
0 320 0 Slepi Ketapanra 112◦ 36' 35,160" E 7◦ 40' 41,121" S
0 320 0 Slepi Ketapanra 112◦ 36' 23,499" E 7◦ 40' 42,309" S
0 319 0 Ketapanra Dlundung 112◦ 36' 6,143" E 7◦ 39' 54,177" S
0 317 0 Ketapanra Kesiman 112◦ 36' 13,884" E 7◦ 39' 57,998" S
0 317 0 Ketapanra Kesiman 112◦ 36' 16,586" E 7◦ 39' 43,006" S
0 312 0 Kesiman Kemloko 112◦ 35' 59,292" E 7◦ 39' 26,927" S
0 320 0 Slepi Ketapanra 112◦ 36' 12,995" E 7◦ 40' 37,413" S
0 315 0 Tamiajeng Duyung 112◦ 36' 9,949" E 7◦ 39' 4,370" S
0 315 0 Tamiajeng Duyung 112◦ 36' 45,254" E 7◦ 38' 49,644" S
0 315 0 Tamiajeng Duyung 112◦ 36' 55,232" E 7◦ 39' 9,295" S
0 316 0 Duyung Bantal 112◦ 36' 45,254" E 7◦ 38' 49,644" S
0 28 0 Trawas Belik 112◦ 36' 0,644" E 7◦ 39' 51,006" S
0 318 0 Slepi Belik 112◦ 37' 11,009" E 7◦ 39' 12,445" S
0 318 0 Slepi Belik 112◦ 37' 5,570" E 7◦ 39' 33,731" S
0 318 0 Slepi Belik 112◦ 36' 49,880" E 7◦ 39' 50,033" S
0 26 0 Jatjejer Tanjungke 112◦ 33' 4,004" E 7◦ 36' 19,312" S
0 289 0 KuripansarTanjungke 112◦ 33' 4,138" E 7◦ 36' 19,290" S
0 85 0 Sidoharjo Kenongo 112◦ 25' 52,128" E 7◦ 26' 53,748" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 46,771" E 7◦ 27' 29,643" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 52,128" E 7◦ 26' 53,748" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 55,842" E 7◦ 25' 48,420" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 53,534" E 7◦ 25' 20,470" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 43,554" E 7◦ 24' 26,870" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 37,547" E 7◦ 24' 0,558" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 53,335" E 7◦ 23' 26,421" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 24,273" E 7◦ 22' 18,115" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 18,630" E 7◦ 21' 4,300" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 29,227" E 7◦ 20' 43,583" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 30,832" E 7◦ 19' 50,870" S
0 2 0 SimongagrRandegan 112◦ 28' 47,752" E 7◦ 19' 36,078" S
0 2 0 SimongagrRandegan 112◦ 26' 48,429" E 7◦ 19' 40,122" S
0 2 0 SimongagrRandegan 112◦ 25' 30,832" E 7◦ 19' 50,870" S
0 4 0 TemuirengJets 112◦ 28' 6,741" E 7◦ 19' 29,536" S
0 43 0 LakardowoRandegan 112◦ 28' 38,513" E 7◦ 19' 35,188" S
0 43 0 LakardowoRandegan 112◦ 28' 35,188" E 7◦ 20' 32,592" S
0 44 0 Jatrejo Madureso 112◦ 28' 27,572" E 7◦ 21' 2,694" S
0 44 0 Jatrejo Madureso 112◦ 27' 29,056" E 7◦ 20' 55,888" S
0 39 0 Pucuk Brejel 112◦ 26' 28,037" E 7◦ 20' 44,420" S
0 42 0 Randegan Benjeng 112◦ 28' 38,513" E 7◦ 19' 35,188" S
0 42 0 Randegan Benjeng 112◦ 28' 40,250" E 7◦ 19' 20,060" S
0 42 0 Randegan Benjeng 112◦ 28' 41,093" E 7◦ 18' 25,693" S
0 41 0 TemuirengGunungan 112◦ 28' 10,377" E 7◦ 19' 30,509" S
0 40 0 Banyulegi Pucuk 112◦ 26' 37,095" E 7◦ 19' 41,874" S

0 37 0 Beru Gunungan 112◦ 26' 48,429" E 7◦ 19' 40,122" S
0 37 0 Beru Gunungan 112◦ 26' 25,538" E 7◦ 18' 55,480" S
0 37 0 Beru Gunungan 112◦ 26' 5,390" E 7◦ 18' 54,746" S
0 38 0 Pulorejo Pulorejo 112◦ 26' 5,424" E 7◦ 18' 54,841" S
0 44 0 Jatrejo Madureso 112◦ 25' 29,265" E 7◦ 20' 43,984" S
0 3 0 SumberwuCendoro 112◦ 22' 58,058" E 7◦ 20' 1,497" S
0 47 0 Jatrowo Bangeran 112◦ 26' 31,932" E 7◦ 21' 25,011" S
0 47 0 Jatrowo Bangeran 112◦ 25' 33,746" E 7◦ 21' 10,049" S
0 36 0 Beru Cinandang112◦ 24' 17,701" E 7◦ 19' 50,724" S
0 45 0 Jatrowo Cinandang112◦ 23' 53,541" E 7◦ 20' 11,808" S
0 4 0 TemuirengJets 112◦ 27' 29,056" E 7◦ 20' 55,888" S
0 43 0 LakardowoRandegan 112◦ 27' 38,185" E 7◦ 22' 6,266" S
0 43 0 LakardowoRandegan 112◦ 28' 37,964" E 7◦ 22' 6,850" S
0 43 0 LakardowoRandegan 112◦ 28' 29,008" E 7◦ 21' 27,519" S
0 4 0 TemuirengJets 112◦ 27' 37,924" E 7◦ 22' 6,259" S
0 4 0 TemuirengJets 112◦ 28' 1,445" E 7◦ 22' 58,133" S
0 5 0 Jatkurung Jets 112◦ 28' 24,802" E 7◦ 24' 16,534" S
0 5 0 Jatkurung Jets 112◦ 27' 44,916" E 7◦ 24' 15,199" S
0 5 0 Jatkurung Jets 112◦ 26' 56,667" E 7◦ 24' 4,318" S
0 5 0 Jatkurung Jets 112◦ 26' 43,766" E 7◦ 24' 4,009" S
0 5 0 Jatkurung Jets 112◦ 26' 31,624" E 7◦ 24' 3,956" S
0 5 0 Jatkurung Jets 112◦ 25' 37,531" E 7◦ 24' 0,462" S
0 5 0 Jatkurung Jets 112◦ 24' 38,950" E 7◦ 24' 0,185" S
0 55 0 Ngabar Pecarikan 112◦ 25' 53,201" E 7◦ 25' 7,048" S
0 55 0 Ngabar Pecarikan 112◦ 28' 9,329" E 7◦ 25' 1,621" S
0 50 0 Parengan Lakardowo112◦ 27' 37,924" E 7◦ 22' 6,259" S
0 51 0 112◦ 28' 1,733" E 7◦ 24' 16,552" S
0 54 0 MojolebakLebak 112◦ 27' 22,833" E 7◦ 25' 3,195" S
0 53 0 Bendung Jets 112◦ 28' 24,032" E 7◦ 24' 38,221" S
0 53 0 Bendung Jets 112◦ 27' 22,833" E 7◦ 25' 3,195" S
0 48 0 Suru Brejel 112◦ 26' 47,694" E 7◦ 20' 55,697" S
0 57 0 112◦ 26' 31,624" E 7◦ 24' 3,956" S
0 56 0 Ngabar Canggu 112◦ 27' 22,360" E 7◦ 25' 12,222" S
0 325 0 PagerluyunCanggu 112◦ 27' 40,799" E 7◦ 25' 40,714" S
0 325 0 PagerluyunCanggu 112◦ 25' 53,182" E 7◦ 26' 34,821" S
0 7 0 BalongsariKemantren112◦ 25' 3,558" E 7◦ 27' 18,856" S
0 7 0 BalongsariKemantren112◦ 25' 6,167" E 7◦ 26' 51,384" S
0 7 0 BalongsariKemantren112◦ 25' 6,167" E 7◦ 26' 51,384" S
0 7 0 BalongsariKemantren112◦ 25' 7,545" E 7◦ 26' 27,670" S
0 7 0 BalongsariKemantren112◦ 25' 8,776" E 7◦ 25' 44,995" S
0 7 0 BalongsariKemantren112◦ 25' 19,812" E 7◦ 25' 26,406" S
0 83 0 112◦ 24' 31,217" E 7◦ 27' 25,786" S
0 81 0 Gedeg Batankraja112◦ 24' 32,603" E 7◦ 26' 4,677" S
0 81 0 Gedeg Batankraja112◦ 24' 33,665" E 7◦ 25' 44,653" S
0 81 0 Gedeg Batankraja112◦ 23' 42,211" E 7◦ 27' 23,590" S

0 81 0 Gedeg Batankraja112◦ 23' 46,024" E 7◦ 27' 17,533" S
0 81 0 Gedeg Batankraja112◦ 24' 3,867" E 7◦ 26' 51,096" S
0 325 0 PagerluyunCanggu 112◦ 24' 27,328" E 7◦ 27' 3,744" S
0 85 0 Sidoharjo Kenongo 112◦ 23' 34,750" E 7◦ 27' 22,345" S
0 6 0 KedungsariKemlagi 112◦ 21' 13,734" E 7◦ 27' 10,004" S
0 6 0 KedungsariKemlagi 112◦ 21' 26,883" E 7◦ 26' 19,747" S
0 6 0 KedungsariKemlagi 112◦ 21' 33,200" E 7◦ 24' 26,467" S
0 6 0 KedungsariKemlagi 112◦ 21' 40,262" E 7◦ 24' 1,308" S
0 64 0 MojowatesMojodowo112◦ 20' 50,223" E 7◦ 24' 34,646" S
0 64 0 MojowatesMojodowo112◦ 21' 23,388" E 7◦ 23' 33,795" S
0 63 0 MojowonoPandankra112◦ 21' 40,262" E 7◦ 24' 1,308" S
0 65 0 112◦ 21' 40,262" E 7◦ 24' 1,308" S
0 67 0 Kemlagi Beratkulon112◦ 22' 33,107" E 7◦ 23' 48,175" S
0 68 0 Mojokusu Mojogeban112◦ 22' 31,141" E 7◦ 24' 51,016" S
0 311 0 112◦ 35' 7,722" E 7◦ 39' 54,861" S
0 312 0 Kesiman Kemloko 112◦ 35' 20,644" E 7◦ 39' 53,869" S
0 312 0 Kesiman Kemloko 112◦ 35' 32,060" E 7◦ 39' 8,257" S
0 313 0 Selotapak Penanggun112◦ 35' 32,060" E 7◦ 39' 8,257" S
0 314 0 PenanggunSukosari 112◦ 34' 46,848" E 7◦ 38' 42,666" S
0 314 0 PenanggunSukosari 112◦ 35' 14,029" E 7◦ 38' 27,346" S
0 293 0 Kedung UdKedung Ud112◦ 35' 34,099" E 7◦ 37' 35,315" S
0 291 0 Seloliman Situs Jolo 112◦ 35' 2,952" E 7◦ 36' 22,256" S
0 291 0 Seloliman Situs Jolo 112◦ 35' 34,097" E 7◦ 36' 28,724" S
0 26 0 Jatjejer Tanjungke 112◦ 33' 4,004" E 7◦ 36' 19,312" S
0 27 0 Pandanar Cembor 112◦ 31' 55,029" E 7◦ 36' 21,783" S
0 326 0 Pacet Trawas 112◦ 34' 56,041" E 7◦ 39' 52,775" S
0 326 0 Pacet Trawas 112◦ 34' 27,929" E 7◦ 40' 17,454" S
0 326 0 Pacet Trawas 112◦ 33' 31,048" E 7◦ 40' 33,164" S
0 298 0 Gang masjiPacet 112◦ 32' 23,131" E 7◦ 40' 3,012" S
0 298 0 Gang masjiPacet 112◦ 32' 23,418" E 7◦ 39' 54,651" S
0 299 0 Pacet Petak 112◦ 32' 23,418" E 7◦ 39' 54,651" S
0 309 0 Pacet Made 112◦ 32' 37,283" E 7◦ 40' 7,194" S
0 309 0 Pacet Made 112◦ 32' 39,226" E 7◦ 40' 26,819" S
0 306 0 Padusan Pacet 112◦ 32' 47,415" E 7◦ 41' 2,733" S
0 310 0 Claket Padusan 112◦ 32' 47,415" E 7◦ 41' 2,733" S
0 310 0 Claket Padusan 112◦ 34' 8,975" E 7◦ 40' 44,381" S
0 305 0 Sajen Podo 112◦ 31' 59,752" E 7◦ 40' 16,893" S
0 305 0 Sajen Podo 112◦ 31' 51,697" E 7◦ 40' 16,628" S
0 305 0 Sajen Podo 112◦ 31' 55,796" E 7◦ 40' 0,339" S
0 307 0 Ubalan Pacet 112◦ 32' 12,939" E 7◦ 40' 1,137" S
0 308 0 Gotean Ngepre 112◦ 32' 7,544" E 7◦ 40' 33,087" S
0 300 0 Sajen Sumberan 112◦ 32' 12,934" E 7◦ 39' 35,421" S
0 296 0 KebangbelClaket 112◦ 32' 52,128" E 7◦ 40' 17,221" S
0 27 0 Pandanar Cembor 112◦ 32' 6,352" E 7◦ 36' 30,928" S
0 294 0 Nogosari Jatjejer 112◦ 34' 6,818" E 7◦ 39' 31,661" S

0 27 0 Pandanar Cembor 112◦ 33' 16,469" E 7◦ 38' 48,590" S
0 27 0 Pandanar Cembor 112◦ 34' 20,479" E 7◦ 39' 37,959" S
0 268 0 Kemiri Padi 112◦ 30' 40,941" E 7◦ 37' 56,127" S
0 268 0 Kemiri Padi 112◦ 30' 45,434" E 7◦ 38' 45,385" S
0 268 0 Kemiri Padi 112◦ 30' 53,817" E 7◦ 38' 53,026" S
0 267 0 Kemiri Merasih 112◦ 31' 2,505" E 7◦ 39' 24,174" S
0 268 0 Kemiri Padi 112◦ 31' 2,505" E 7◦ 39' 24,174" S
0 303 0 Centong Candiwatu112◦ 30' 30,223" E 7◦ 36' 46,569" S
0 302 0 Kesiman T Waru Gunu112◦ 31' 9,330" E 7◦ 38' 50,361" S
0 302 0 Kesiman T Waru Gunu112◦ 31' 32,278" E 7◦ 38' 19,800" S
0 322 0 112◦ 31' 18,002" E 7◦ 38' 3,505" S
0 301 0 Petak Kesiman T 112◦ 31' 41,757" E 7◦ 38' 29,981" S
0 0 0 112◦ 33' 25,402" E 7◦ 40' 26,782" S
0 294 0 Nogosari Jatjejer 112◦ 34' 12,148" E 7◦ 39' 17,694" S
0 295 0 Bulakunci Bendungan112◦ 33' 8,977" E 7◦ 38' 6,968" S
0 289 0 KuripansarTanjungke 112◦ 33' 14,646" E 7◦ 36' 48,909" S
0 63 0 MojowonoPandankra112◦ 21' 43,638" E 7◦ 23' 32,681" S
0 63 0 MojowonoPandankra112◦ 21' 56,879" E 7◦ 23' 30,951" S
0 62 0 Mojodadi Mojodadi 112◦ 22' 29,894" E 7◦ 23' 22,922" S
0 61 0 Mojorejo Waduk Tan112◦ 23' 12,866" E 7◦ 23' 16,520" S
0 60 0 Jatkurung Waduk Tan112◦ 24' 5,629" E 7◦ 23' 21,958" S
0 317 0 Ketapanra Kesiman 112◦ 36' 13,220" E 7◦ 39' 35,196" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 55,107" E 7◦ 26' 4,955" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 46,399" E 7◦ 23' 41,844" S
0 1 0 Bagusan Kalilamong112◦ 25' 42,096" E 7◦ 22' 42,418" S
0 325 0 PagerluyunCanggu 112◦ 26' 10,504" E 7◦ 26' 27,386" S
0 139 0 BalekambaNgoro 112◦ 36' 11,812" E 7◦ 35' 22,904" S
0 139 0 BalekambaNgoro 112◦ 36' 39,072" E 7◦ 34' 59,457" S
0 26 0 Jatjejer Tanjungke 112◦ 33' 30,407" E 7◦ 36' 19,032" S
0 6 0 KedungsariKemlagi 112◦ 21' 26,215" E 7◦ 26' 26,370" S
0 154 0 Wonodadi Jatlangku 112◦ 31' 30,520" E 7◦ 32' 18,311" S
0 154 0 Wonodadi Jatlangku 112◦ 31' 51,365" E 7◦ 32' 30,635" S
0 21 0 Wonogiri Lebaksono112◦ 33' 37,319" E 7◦ 32' 5,323" S
0 65 0 MojowatesMojodowo112◦ 21' 31,727" E 7◦ 24' 42,895" S
0 327 0 Lengkong Gondang 112◦ 24' 59,727" E 7◦ 34' 0,938" S
0 46 0 GunungsarSekiping 112◦ 25' 14,324" E 7◦ 21' 55,613" S
0 82 0 112◦ 24' 31,217" E 7◦ 27' 25,786" S

Id NO_RUAS NAMA_PRNAMA_URKO_AW_X KO_AW_Y
0 321 112◦ 30' 33.891" E 7◦ 37' 42.063" S
0 321 112◦ 31' 4.364" E 7◦ 37' 35.817" S
0 321 112◦ 31' 13.517" E 7◦ 38' 5.346" S
0 302 112◦ 31' 32.771" E 7◦ 37' 58.698" S
0 302 112◦ 31' 32.825" E 7◦ 37' 48.483" S
0 302 112◦ 31' 33.199" E 7◦ 37' 29.551" S

0 302 112◦ 31' 39.380" E 7◦ 37' 28.967" S
0 302 112◦ 31' 43.613" E 7◦ 37' 25.929" S
0 290 112◦ 34' 5.993" E 7◦ 37' 10.116" S
0 290 112◦ 34' 30.919" E 7◦ 35' 53.007" S
0 290 112◦ 34' 31.575" E 7◦ 35' 45.878" S
0 290 112◦ 34' 31.575" E 7◦ 35' 45.878" S
0 290 112◦ 34' 33.482" E 7◦ 35' 42.956" S
0 290 112◦ 34' 33.293" E 7◦ 35' 39.150" S
0 24 112◦ 34' 39.483" E 7◦ 34' 46.638" S
0 142 112◦ 34' 41.644" E 7◦ 34' 6.508" S
0 142 112◦ 35' 2.619" E 7◦ 34' 8.998" S
0 142 112◦ 35' 0.115" E 7◦ 34' 19.935" S
0 140 112◦ 35' 15.499" E 7◦ 34' 25.412" S
0 138 112◦ 38' 26.503" E 7◦ 33' 45.688" S
0 138 112◦ 38' 25.247" E 7◦ 33' 54.406" S
0 138 112◦ 38' 14.950" E 7◦ 34' 16.411" S
0 138 112◦ 38' 12.676" E 7◦ 34' 20.145" S
0 138 112◦ 38' 9.351" E 7◦ 34' 35.173" S
0 138 112◦ 38' 2.941" E 7◦ 34' 45.027" S
0 138 112◦ 38' 0.644" E 7◦ 34' 50.552" S
0 138 112◦ 38' 13.268" E 7◦ 35' 1.463" S
0 138 112◦ 38' 36.756" E 7◦ 35' 5.143" S
0 137 112◦ 39' 4.652" E 7◦ 35' 10.801" S
0 137 112◦ 39' 4.652" E 7◦ 35' 10.801" S
0 137 112◦ 39' 9.099" E 7◦ 35' 32.061" S
0 137 112◦ 39' 8.018" E 7◦ 35' 37.207" S
0 137 112◦ 38' 37.873" E 7◦ 36' 16.509" S
0 128 112◦ 36' 18.378" E 7◦ 32' 27.851" S
0 128 112◦ 36' 34.287" E 7◦ 32' 32.075" S
0 129 112◦ 36' 54.483" E 7◦ 31' 56.803" S
0 0 112◦ 36' 29.016" E 7◦ 32' 53.419" S
0 131 112◦ 36' 46.747" E 7◦ 33' 0.876" S
0 131 112◦ 36' 45.154" E 7◦ 33' 6.704" S
0 132 112◦ 36' 18.378" E 7◦ 32' 27.851" S
0 132 112◦ 36' 12.301" E 7◦ 32' 45.541" S
0 22 112◦ 35' 53.554" E 7◦ 32' 42.651" S
0 136 112◦ 39' 5.625" E 7◦ 33' 23.292" S
0 136 112◦ 39' 10.078" E 7◦ 33' 35.064" S
0 136 112◦ 39' 19.770" E 7◦ 33' 47.607" S
0 134 112◦ 38' 13.829" E 7◦ 32' 55.681" S
0 134 112◦ 38' 23.698" E 7◦ 32' 59.374" S
0 134 112◦ 38' 21.498" E 7◦ 33' 18.132" S
0 134 112◦ 38' 20.903" E 7◦ 33' 22.664" S
0 134 112◦ 38' 43.609" E 7◦ 33' 27.501" S
0 140 112◦ 35' 29.853" E 7◦ 34' 31.793" S

668" S 0 19 112◦ 31' 52.623" S 0 152 112◦ 32' 41.097" S 0 19 112◦ 31' 50.032" E 7◦ 31' 29.318" E 7◦ 34' 54.904" S 0 30 112◦ 30' 37.607" S 0 2113 112◦ 33' 27.757" S 0 2114 112◦ 33' 44.411" S 0 0 112◦ 33' 4.797" E 7◦ 34' 27.108" E 7◦ 34' 4.785" S 0 1913 112◦ 33' 2.005" E 7◦ 32' 23.950" E 7◦ 34' 19.188" S 0 285 112◦ 32' 34.049" E 7◦ 31' 10.513" S .896" E 7◦ 34' 9.727" E 7◦ 31' 47.682" S 0 0 112◦ 33' 5.080" S 0 283 112◦ 32' 3.630" S 0 283 112◦ 31' 32.576" E 7◦ 31' 53.883" S 0 1912 112◦ 32' 25.551" E 7◦ 30' 16.670" S 0 283 112◦ 31' 32.414" E 7◦ 31' 20.782" S 0 282 112◦ 30' 49.508" S 0 283 112◦ 31' 24.882" S 0 2112 112◦ 33' 23.679" S 0 271 112◦ 30' 16.836" E 7◦ 34' 28.085" E 7◦ 33' 16.303" S 0 0 112◦ 33' 11.142" E 7◦ 34' 15.417" E 7◦ 31' 10.033" E 7◦ 32' 8.966" E 7◦ 30' 9.544" E 7◦ 33' 51.053" E 7◦ 34' 0.416" S 0 2111 112◦ 33' 48.849" E 7◦ 33' 57.374" S 0 283 112◦ 31' 43.334" S 0 285 112◦ 32' 2.142" E 7◦ 33' 59.604" S 0 151 112◦ 32' 14.839" S 0 282 112◦ 30' 49.836" E 7◦ 34' 28.342" E 7◦ 30' 42.505" E 7◦ 34' 25.996" E 7◦ 34' 22.508" S 0 283 112◦ 31' 48.375" S 0 271 112◦ 30' 15.836" S 0 282 112◦ 30' 50.0 140 112◦ 36' 25.181" E 7◦ 34' 58.193" E 7◦ 31' 44.303" E 7◦ 34' 27.686" S 0 153 112◦ 31' 22.630" S 0 283 112◦ 31' 46.718" E 7◦ 34' 6.018" S 0 151 112◦ 32' 38.208" E 7◦ 29' 59.851" E 7◦ 34' 40.351" S 0 283 112◦ 31' 32.183" S 0 152 112◦ 32' 45.519" E 7◦ 34' 29.557" S 0 2115 112◦ 33' 34.719" E 7◦ 32' 35.790" E 7◦ 30' 1.447" S 0 153 112◦ 31' 21.078" E 7◦ 30' 29.436" S 0 283 112◦ 31' 46.903" E 7◦ 34' 29.835" S 0 0 112◦ 31' 52.251" E 7◦ 35' 12.176" S 0 282 112◦ 30' 50.200" E 7◦ 30' 34.121" S 0 283 112◦ 31' 13.857" E 7◦ 34' 28.410" S 0 153 112◦ 31' 24.931" E 7◦ 29' 44.629" E 7◦ 34' 38.992" S 0 23 112◦ 36' 3.100" S 0 2116 112◦ 33' 38.759" S 0 282 112◦ 31' 45.447" E 7◦ 34' 9.222" S 0 30 112◦ 31' 57.618" E 7◦ 29' 33.819" E 7◦ 34' 32.286" S 0 283 112◦ 31' 32.

512" S 0 230 112◦ 26' 46.119" S 0 246 112◦ 26' 20.910" E 7◦ 37' 13.983" E 7◦ 33' 2.082" S 0 250 112◦ 24' 59.861" S 0 233 112◦ 27' 8.314" S 0 245 112◦ 27' 13.276" E 7◦ 32' 37.914" S 0 165 112◦ 27' 51.483" S 0 181 112◦ 26' 23.455" E 7◦ 34' 46.555" S 0 179 112◦ 26' 49.871" E 7◦ 32' 17.829" S 0 179 112◦ 26' 53.566" E 7◦ 36' 55.455" E 7◦ 35' 26.390" E 7◦ 31' 57.033" E 7◦ 31' 59.318" S 0 165 112◦ 28' 5.352" S 0 247 112◦ 25' 2.0 252 112◦ 25' 24.206" E 7◦ 36' 51.402" S 0 229 112◦ 26' 12.423" E 7◦ 32' 17.902" S 0 165 112◦ 28' 6.681" E 7◦ 34' 58.445" E 7◦ 34' 53.816" S 0 179 112◦ 26' 44.099" S 0 180 112◦ 26' 9.261" E 7◦ 31' 41.080" E 7◦ 36' 42.734" E 7◦ 31' 29.008" S 0 327 112◦ 25' 2.682" S .543" E 7◦ 31' 23.445" E 7◦ 32' 15.220" E 7◦ 32' 0.190" S 0 167 112◦ 28' 7.020" E 7◦ 33' 56.791" E 7◦ 32' 52.361" S 0 258 112◦ 25' 35.024" E 7◦ 31' 53.625" S 0 253 112◦ 25' 58.483" E 7◦ 34' 41.147" S 0 180 112◦ 26' 3.837" E 7◦ 31' 43.029" S 0 254 112◦ 24' 53.544" S 0 304 112◦ 30' 8.983" E 7◦ 35' 44.148" E 7◦ 34' 57.511" E 7◦ 36' 9.671" S 0 165 112◦ 28' 5.965" S 0 251 112◦ 25' 47.032" S 0 165 112◦ 28' 5.702" S 0 167 112◦ 28' 5.898" S 0 233 112◦ 26' 57.755" E 7◦ 32' 51.183" S 0 165 112◦ 28' 6.683" S 0 167 112◦ 28' 5.737" E 7◦ 31' 51.806" S 0 234 112◦ 26' 15.638" E 7◦ 32' 24.781" E 7◦ 32' 49.812" E 7◦ 35' 46.150" E 7◦ 32' 1.619" S 0 167 112◦ 28' 5.444" S 0 230 112◦ 26' 14.584" S 0 230 112◦ 26' 6.528" S 0 179 112◦ 26' 30.601" S 0 256 112◦ 27' 1.157" E 7◦ 32' 0.017" S 0 327 112◦ 28' 56.189" S 0 233 112◦ 26' 46.224" S 0 233 112◦ 26' 42.789" S 0 234 112◦ 26' 40.179" E 7◦ 35' 27.912" E 7◦ 32' 57.512" S 0 167 112◦ 27' 50.823" S 0 327 112◦ 27' 52.171" S 0 327 112◦ 27' 16.514" E 7◦ 35' 41.204" E 7◦ 32' 51.752" E 7◦ 34' 12.134" E 7◦ 32' 15.957" S 0 246 112◦ 26' 39.258" E 7◦ 36' 29.752" S 0 236 112◦ 27' 17.942" E 7◦ 35' 22.406" E 7◦ 32' 23.972" E 7◦ 36' 42.238" E 7◦ 33' 57.

616" S 0 134 112◦ 38' 38.235" E 7◦ 30' 19.354" E 7◦ 30' 36.807" E 7◦ 30' 44.740" E 7◦ 30' 16.687" E 7◦ 28' 47.980" S 0 186 112◦ 26' 20.068" E 7◦ 33' 29.105" S 0 0 112◦ 31' 13.936" E 7◦ 30' 10.278" E 7◦ 29' 16.794" S 0 169 112◦ 27' 49.845" E 7◦ 37' 2.784" S 0 93 112◦ 27' 41.136" S 0 190 112◦ 26' 15.900" E 7◦ 35' 44.0 182 112◦ 25' 53.934" E 7◦ 30' 20.921" E 7◦ 29' 18.802" S 0 0 112◦ 34' 6.605" E 7◦ 29' 11.719" E 7◦ 31' 4.837" S 0 104 112◦ 29' 36.149" S 0 177 112◦ 26' 26.765" E 7◦ 28' 59.065" S 0 173 112◦ 26' 42.828" S 0 186 112◦ 26' 9.655" E 7◦ 30' 38.374" S 0 136 112◦ 39' 13.311" E 7◦ 29' 29.841" S 0 172 112◦ 26' 42.656" S 0 102 112◦ 29' 3.136" E 7◦ 30' 4.896" E 7◦ 34' 9.628" E 7◦ 30' 9.086" E 7◦ 29' 14.280" S 0 102 112◦ 29' 0.993" S 0 138 112◦ 38' 51.561" S .578" S 0 102 112◦ 29' 5.527" S 0 176 112◦ 27' 37.790" E 7◦ 30' 1.475" E 7◦ 29' 16.856" E 7◦ 31' 27.702" S 0 173 112◦ 26' 20.063" E 7◦ 29' 10.027" E 7◦ 33' 25.992" S 0 229 112◦ 26' 12.365" E 7◦ 28' 47.064" E 7◦ 30' 12.682" E 7◦ 34' 7.139" S 0 105 112◦ 29' 4.809" S 0 19 112◦ 31' 52.513" E 7◦ 32' 12.039" S 0 175 112◦ 26' 34.733" S 0 14 112◦ 26' 47.366" E 7◦ 30' 9.722" S 0 128 112◦ 36' 18.041" S 0 169 112◦ 27' 13.876" S 0 189 112◦ 26' 20.785" S 0 21 112◦ 33' 57.169" E 7◦ 30' 37.446" E 7◦ 31' 3.256" E 7◦ 32' 53.411" S 0 102 112◦ 29' 8.712" S 0 174 112◦ 26' 40.091" E 7◦ 28' 23.309" E 7◦ 36' 17.065" E 7◦ 30' 51.378" E 7◦ 32' 27.101" S 0 185 112◦ 26' 16.160" E 7◦ 30' 14.245" S 0 168 112◦ 28' 11.004" E 7◦ 28' 54.795" E 7◦ 30' 59.886" S 0 142 112◦ 34' 54.873" S 0 172 112◦ 26' 55.191" S 0 176 112◦ 27' 14.423" S 0 105 112◦ 29' 7.821" S 0 252 112◦ 25' 21.522" S 0 105 112◦ 29' 8.810" S 0 134 112◦ 38' 5.480" S 0 174 112◦ 26' 55.051" S 0 327 112◦ 27' 13.789" S 0 105 112◦ 28' 56.643" E 7◦ 30' 0.361" S 0 175 112◦ 27' 35.259" S 0 168 112◦ 27' 33.013" E 7◦ 29' 2.156" E 7◦ 29' 11.757" E 7◦ 35' 9.

506" S .039" S 0 226 112◦ 27' 15.315" E 7◦ 30' 1.413" S 0 182 112◦ 25' 1.455" E 7◦ 28' 2.328" E 7◦ 29' 54.434" E 7◦ 32' 46.689" S 0 212 112◦ 22' 51.023" E 7◦ 21' 27.267" E 7◦ 29' 48.505" E 7◦ 30' 6.267" E 7◦ 29' 55.513" E 7◦ 33' 18.300" S 0 12 112◦ 24' 54.336" S 0 204 112◦ 23' 40.722" E 7◦ 31' 38.183" S 0 11 112◦ 23' 5.473" E 7◦ 29' 30.007" S 0 211 112◦ 23' 49.525" S 0 195 112◦ 24' 11.217" S 0 231 112◦ 25' 54.175" E 7◦ 29' 29.668" S 0 220 112◦ 22' 38.457" S 0 183 112◦ 25' 24.892" E 7◦ 29' 19.272" E 7◦ 30' 36.099" E 7◦ 32' 22.749" S 0 184 112◦ 25' 48.254" E 7◦ 31' 54.596" S 0 49 112◦ 24' 48.438" E 7◦ 33' 28.181" E 7◦ 33' 14.234" E 7◦ 28' 5.761" S 0 187 112◦ 25' 52.366" E 7◦ 32' 40.324" E 7◦ 31' 12.484" E 7◦ 31' 39.501" E 7◦ 33' 14.321" E 7◦ 30' 26.808" S 0 46 112◦ 24' 32.361" E 7◦ 21' 1.016" E 7◦ 31' 20.773" E 7◦ 33' 39.605" E 7◦ 31' 9.868" S 0 12 112◦ 24' 54.656" E 7◦ 33' 54.157" E 7◦ 30' 34.404" S 0 214 112◦ 23' 32.475" S 0 46 112◦ 24' 35.303" S 0 327 112◦ 24' 32.133" S 0 210 112◦ 24' 6.624" S 0 209 112◦ 24' 23.566" S 0 226 112◦ 27' 15.991" S 0 231 112◦ 26' 29.392" S 0 214 112◦ 23' 26.273" E 7◦ 27' 42.563" S 0 199 112◦ 23' 18.359" E 7◦ 33' 28.893" S 0 207 112◦ 24' 6.581" S 0 231 112◦ 26' 40.875" E 7◦ 29' 30.973" S 0 183 112◦ 26' 4.129" E 7◦ 30' 12.571" S 0 202 112◦ 24' 43.117" S 0 211 112◦ 23' 28.746" E 7◦ 30' 18.223" E 7◦ 29' 39.026" S 0 219 112◦ 23' 4.045" S 0 195 112◦ 25' 56.671" E 7◦ 33' 56.823" S 0 8 Pulorejo Keprabon 112◦ 24' 54.825" S 0 221 112◦ 23' 28.242" S 0 208 112◦ 22' 55.163" S 0 207 112◦ 23' 53.411" E 7◦ 33' 29.843" S 0 221 112◦ 23' 31.768" S 0 231 112◦ 26' 14.291" S 0 194 112◦ 24' 17.410" S 0 198 112◦ 23' 40.471" S 0 219 112◦ 23' 1.982" E 7◦ 22' 25.373" S 0 205 112◦ 23' 44.710" S 0 183 112◦ 26' 6.0 173 112◦ 26' 41.801" E 7◦ 29' 4.630" E 7◦ 30' 33.159" E 7◦ 33' 26.409" E 7◦ 27' 29.781" S 0 231 112◦ 26' 17.615" E 7◦ 31' 9.394" E 7◦ 31' 23.

989" E 7◦ 25' 4.758" E 7◦ 24' 28.370" S 0 77 112◦ 21' 24.076" E 7◦ 26' 52.603" S 0 58 112◦ 25' 19.219" S 0 69 112◦ 23' 54.907" S 0 192 112◦ 26' 44.545" S 0 86 112◦ 26' 16.465" S 0 79 112◦ 25' 51.951" S 0 59 112◦ 24' 39.201" S 0 84 112◦ 22' 54.133" E 7◦ 25' 23.375" S 0 58 112◦ 25' 30.531" E 7◦ 27' 17.417" E 7◦ 24' 46.457" E 7◦ 25' 52.837" E 7◦ 25' 46.928" E 7◦ 25' 50.389" E 7◦ 23' 45.327" S 0 70 112◦ 23' 21.918" E 7◦ 25' 12.211" E 7◦ 27' 5.703" E 7◦ 24' 36.161" S 0 52 112◦ 29' 16.437" S 0 69 112◦ 23' 5.821" S 0 75 112◦ 20' 52.907" S 0 59 112◦ 24' 7.257" S 0 60 112◦ 24' 5.307" S 0 78 112◦ 22' 41.381" E 7◦ 26' 41.471" S 0 73 112◦ 21' 0.561" E 7◦ 24' 0.012" E 7◦ 25' 12.670" E 7◦ 21' 17.519" E 7◦ 25' 36.261" S 0 49 112◦ 24' 58.664" E 7◦ 24' 23.310" E 7◦ 24' 0.205" S 0 78 112◦ 22' 36.941" S 0 85 112◦ 26' 22.693" E 7◦ 26' 12.439" S 0 74 112◦ 21' 12.693" E 7◦ 26' 12.561" S 0 70 112◦ 23' 30.284" S .129" E 7◦ 24' 26.118" E 7◦ 25' 42.201" S 0 78 112◦ 22' 22.981" S 0 70 112◦ 23' 25.945" S 0 87 112◦ 26' 38.590" S 0 75 112◦ 21' 19.732" E 7◦ 24' 23.320" S 0 46 112◦ 24' 31.440" E 7◦ 24' 16.628" S 0 78 112◦ 22' 37.409" S 0 70 112◦ 23' 31.761" E 7◦ 25' 47.035" E 7◦ 24' 6.153" E 7◦ 25' 42.247" S 0 73 112◦ 20' 54.493" S 0 74 112◦ 21' 3.860" S 0 72 112◦ 22' 21.643" E 7◦ 26' 39.871" E 7◦ 23' 52.931" S 0 70 112◦ 23' 21.624" E 7◦ 23' 22.521" E 7◦ 21' 36.983" E 7◦ 24' 53.188" S 0 74 112◦ 21' 27.996" E 7◦ 27' 17.091" S 0 59 112◦ 24' 34.246" E 7◦ 25' 44.861" S 0 73 112◦ 20' 33.109" S 0 70 112◦ 23' 34.866" S 0 78 112◦ 22' 37.985" E 7◦ 24' 48.0 59 112◦ 24' 42.256" E 7◦ 27' 12.744" S 0 69 112◦ 23' 8.882" E 7◦ 22' 21.607" E 7◦ 25' 58.760" S 0 49 112◦ 24' 44.997" E 7◦ 26' 36.222" E 7◦ 23' 38.667" S 0 75 112◦ 20' 35.614" S 0 49 112◦ 25' 29.609" S 0 49 112◦ 24' 40.467" E 7◦ 29' 28.052" S 0 46 112◦ 24' 52.895" E 7◦ 24' 46.916" E 7◦ 22' 29.

726" E 7◦ 29' 54.914" S 0 199 112◦ 23' 33.437" E 7◦ 31' 57.196" S 0 212 112◦ 23' 11.005" E 7◦ 30' 37.480" S 0 327 112◦ 24' 27.260" E 7◦ 28' 42.065" S 0 91 112◦ 28' 19.334" S 0 213 112◦ 23' 52.349" S 0 11 112◦ 24' 33.168" E 7◦ 26' 5.022" E 7◦ 29' 35.311" S 0 86 112◦ 26' 32.309" E 7◦ 29' 54.422" S 0 214 112◦ 23' 40.169" S 0 220 112◦ 22' 39.129" E 7◦ 29' 55.136" E 7◦ 27' 53.436" E 7◦ 31' 39.192" E 7◦ 28' 10.563" E 7◦ 29' 20.525" S 0 204 112◦ 23' 28.255" S 0 211 112◦ 23' 53.586" S 0 185 112◦ 26' 4.622" E 7◦ 30' 10.719" E 7◦ 29' 39.117" E 7◦ 31' 53.284" S 0 11 112◦ 23' 55.357" E 7◦ 25' 30.717" E 7◦ 31' 28.691" S 0 201 112◦ 24' 18.224" S 0 86 112◦ 27' 12.031" E 7◦ 32' 5.643" S 0 71 112◦ 22' 23.388" E 7◦ 34' 19.230" S 0 212 112◦ 22' 49.547" S 0 197 112◦ 24' 17.322" S 0 220 112◦ 22' 36.928" E 7◦ 27' 38.661" E 7◦ 33' 49.481" E 7◦ 29' 30.176" S 0 212 112◦ 22' 55.595" S 0 219 112◦ 23' 8.385" S 0 211 112◦ 23' 28.367" S 0 204 112◦ 23' 54.369" E 7◦ 30' 21.767" E 7◦ 26' 31.143" S 0 195 112◦ 24' 15.993" S 0 211 112◦ 23' 28.674" S 0 198 112◦ 23' 19.079" E 7◦ 29' 28.574" E 7◦ 29' 39.250" S 0 196 112◦ 23' 28.604" E 7◦ 30' 15.441" E 7◦ 29' 49.721" S .638" E 7◦ 28' 25.814" S 0 327 112◦ 24' 25.438" S 0 203 112◦ 23' 14.574" E 7◦ 29' 39.500" E 7◦ 31' 35.755" E 7◦ 31' 18.542" E 7◦ 28' 57.630" E 7◦ 28' 56.671" S 0 11 112◦ 22' 30.569" S 0 203 112◦ 23' 4.146" E 7◦ 30' 35.985" S 0 199 112◦ 23' 58.716" E 7◦ 30' 20.981" S 0 86 112◦ 26' 38.053" E 7◦ 33' 32.182" S 0 211 112◦ 23' 42.901" S 0 214 112◦ 23' 31.493" S 0 200 112◦ 23' 36.003" S 0 195 112◦ 24' 21.389" E 7◦ 29' 34.081" S 0 86 112◦ 26' 3.010" E 7◦ 31' 51.844" S 0 198 112◦ 23' 11.966" E 7◦ 26' 47.400" E 7◦ 26' 59.718" E 7◦ 30' 19.144" S 0 214 112◦ 23' 49.0 71 112◦ 23' 52.390" S 0 201 112◦ 24' 18.540" S 0 86 112◦ 26' 29.269" S 0 211 112◦ 23' 36.230" S 0 197 112◦ 24' 16.661" E 7◦ 26' 48.799" E 7◦ 25' 45.827" E 7◦ 31' 56.

110" E 7◦ 36' 7.090" S 0 233 112◦ 26' 45.889" S 0 207 112◦ 23' 53.091" E 7◦ 28' 23.628" E 7◦ 35' 4.016" E 7◦ 29' 55.431" E 7◦ 29' 49.013" E 7◦ 29' 2.559" E 7◦ 28' 26.702" E 7◦ 33' 24.752" S 0 101 112◦ 30' 4.150" S 0 233 112◦ 26' 43.214" S 0 183 112◦ 25' 35.411" S 0 102 112◦ 29' 8.630" S 0 207 112◦ 23' 55.007" E 7◦ 29' 1.631" S 0 101 112◦ 30' 6.968" S 0 165 112◦ 28' 31.578" S 0 102 112◦ 29' 5.0 184 112◦ 25' 45.956" S 0 290 112◦ 34' 33.532" E 7◦ 34' 12.219" E 7◦ 35' 44.147" S 0 242 112◦ 28' 30.161" E 7◦ 35' 12.710" S 0 243 112◦ 28' 33.187" S 0 244 112◦ 29' 5.101" E 7◦ 36' 7.849" S 0 91 112◦ 28' 20.957" S 0 97 112◦ 27' 2.547" S 0 276 112◦ 29' 56.113" E 7◦ 32' 17.370" S 0 90 112◦ 27' 25.418" E 7◦ 28' 18.800" E 7◦ 27' 14.603" S 0 103 112◦ 29' 33.211" E 7◦ 30' 2.946" S 0 269 112◦ 29' 4.079" S 0 273 112◦ 29' 59.517" S 0 273 112◦ 29' 46.809" S 0 93 112◦ 28' 25.973" E 7◦ 35' 25.056" E 7◦ 33' 55.237" S 0 95 112◦ 27' 23.280" S 0 102 112◦ 29' 0.466" S 0 183 112◦ 25' 57.943" S 0 89 112◦ 28' 42.370" E 7◦ 35' 45.188" S 0 270 112◦ 29' 36.166" S 0 244 112◦ 28' 58.400" S 0 238 112◦ 28' 41.662" E 7◦ 30' 6.858" E 7◦ 34' 34.915" E 7◦ 29' 49.801" S 0 270 112◦ 29' 34.543" E 7◦ 28' 27.582" E 7◦ 35' 44.365" E 7◦ 28' 47.083" S 0 165 112◦ 28' 13.687" E 7◦ 28' 47.475" S 0 97 112◦ 27' 3.572" E 7◦ 29' 19.962" E 7◦ 28' 53.444" E 7◦ 34' 31.102" E 7◦ 32' 15.179" S 0 243 112◦ 28' 33.912" S 0 239 112◦ 28' 30.938" S 0 102 112◦ 29' 4.390" S 0 103 112◦ 29' 31.293" E 7◦ 35' 39.974" E 7◦ 29' 33.882" E 7◦ 29' 26.829" E 7◦ 35' 24.546" S 0 244 112◦ 28' 54.010" E 7◦ 34' 30.027" E 7◦ 29' 9.244" E 7◦ 30' 18.482" E 7◦ 35' 42.389" E 7◦ 35' 2.422" S 0 101 112◦ 29' 50.428" E 7◦ 27' 6.720" E 7◦ 34' 43.930" S 0 92 112◦ 29' 33.789" S 0 93 112◦ 27' 41.765" E 7◦ 28' 59.442" E 7◦ 28' 8.739" S .733" S 0 290 112◦ 34' 33.873" E 7◦ 29' 39.955" S 0 102 112◦ 29' 3.125" S 0 233 112◦ 26' 40.

416" E 7◦ 31' 56.653" E 7◦ 31' 6.672" E 7◦ 34' 52.858" E 7◦ 32' 2.506" E 7◦ 34' 47.822" S 0 103 112◦ 29' 34.808" S 0 122 112◦ 35' 43.371" S 0 144 112◦ 33' 41.527" S 0 238 112◦ 28' 16.458" E 7◦ 31' 17.504" S 0 231 112◦ 26' 40.155" S 0 143 112◦ 33' 58.678" S 0 126 112◦ 34' 49.956" S 0 270 112◦ 29' 15.334" S 0 91 112◦ 28' 25.350" E 7◦ 35' 11.929" E 7◦ 35' 29.430" E 7◦ 31' 28.209" E 7◦ 31' 12.744" E 7◦ 35' 36.408" S 0 238 112◦ 28' 19.761" E 7◦ 34' 3.903" E 7◦ 35' 11.276" S 0 126 112◦ 34' 52.089" E 7◦ 28' 18.535" E 7◦ 33' 58.185" E 7◦ 35' 12.686" E 7◦ 34' 46.536" S 0 123 112◦ 36' 19.366" E 7◦ 32' 40.854" S 0 89 112◦ 28' 44.462" S 0 270 112◦ 29' 39.438" E 7◦ 31' 17.657" S 0 123 112◦ 35' 45.181" E 7◦ 33' 14.168" E 7◦ 35' 11.210" S 0 244 112◦ 28' 55.442" S 0 92 112◦ 29' 3.750" E 7◦ 28' 42.503" S 0 270 112◦ 29' 37.562" S 0 92 112◦ 29' 6.217" S 0 270 112◦ 29' 29.019" E 7◦ 34' 30.159" E 7◦ 33' 26.186" S 0 273 112◦ 29' 59.436" S 0 144 112◦ 33' 53.359" E 7◦ 33' 28.371" S 0 91 112◦ 28' 19.634" E 7◦ 33' 47.434" E 7◦ 32' 46.521" S 0 238 112◦ 28' 30.610" S 0 1126 112◦ 34' 53.711" E 7◦ 34' 1.864" S 0 144 112◦ 34' 15.950" E 7◦ 31' 30.848" S 0 122 112◦ 35' 32.349" S 0 143 112◦ 33' 40.781" S 0 231 112◦ 26' 17.518" E 7◦ 35' 24.229" E 7◦ 34' 25.809" E 7◦ 28' 7.566" S 0 226 112◦ 27' 15.709" E 7◦ 34' 13.501" E 7◦ 33' 14.680" S 0 242 112◦ 28' 4.210" S 0 238 112◦ 28' 22.097" E 7◦ 27' 59.217" S 0 231 112◦ 25' 54.411" E 7◦ 33' 29.972" E 7◦ 34' 46.638" E 7◦ 28' 25.668" S 0 122 112◦ 35' 13.991" S 0 231 112◦ 26' 29.738" E 7◦ 34' 48.964" S 0 238 112◦ 28' 21.096" E 7◦ 34' 10.715" S 0 144 112◦ 34' 4.038" S 0 126 112◦ 34' 45.594" E 7◦ 35' 11.039" S 0 226 112◦ 27' 15.0 270 112◦ 29' 11.791" E 7◦ 28' 18.766" S 0 10 112◦ 29' 2.768" S 0 231 112◦ 26' 14.811" S .813" S 0 270 112◦ 29' 19.534" E 7◦ 27' 37.594" E 7◦ 31' 43.767" S 0 143 112◦ 33' 58.299" S 0 144 112◦ 34' 12.715" E 7◦ 34' 24.

981" E 7◦ 28' 21.224" S 0 189 112◦ 26' 15.998" S 0 255 112◦ 25' 35.849" S 0 8 112◦ 24' 21.910" E 7◦ 37' 13.475" E 7◦ 29' 16.816" E 7◦ 28' 10.876" S 0 10 112◦ 28' 51.250" S .0 93 112◦ 28' 51.428" E 7◦ 27' 6.019" S 0 92 112◦ 29' 21.981" E 7◦ 28' 21.928" E 7◦ 27' 38.019" S 0 89 112◦ 27' 25.

2 1973.129" S 2.956" S 2.460" S 2.1 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 14.568" E 7◦ 35' 26.2 2823.6 2561.3 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 18.708" E 7◦ 29' 1.256" E 7◦ 29' 22.524" E 7◦ 31' 28.730" E 7◦ 29' 24.1 3 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 50.3 262.734" S 5.9 5 Puri aspal baik 2011 112◦ 26' 26.8 3 Gondang .3 1046 3 Mojoanyaraspal sedang 2015 112◦ 29' 55.438" S 2.3 3823.6 117.9 3 Gondang .8 2.912" E 7◦ 28' 20.1 3 Mojoanyaraspal sedang 2011 112◦ 29' 47.6 1021.142" E 7◦ 30' 41.7 3 Mojoanyaraspal baik 2011 112◦ 24' 45.5 593.056" S 2.385" S 6.495" E 7◦ 33' 16.938" E 7◦ 33' 58.8 5.698" S 2.6 622.5 Puri aspal sedang 2011 112◦ 27' 47.309" S 11.599" E 7◦ 28' 59.1 6 Mojoanyaraspal baik 2013 112◦ 29' 2.2 1153.aspal J rusak ring 0 112◦ 28' 44.333" E 7◦ 29' 9.795" E 7◦ 29' 11.6 1149.031" E 7◦ 29' 10.6 439.8 6 Gondang beton baik 2015 112◦ 26' 37.682" S 2.813" E 7◦ 31' 22.172" E 7◦ 33' 58.252" E 7◦ 29' 13.249" S 1.1 3 Mojoanyaraspal baik 2011 112◦ 29' 40.021" S 0.991" S 0.865" E 7◦ 27' 47.9 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 33.8 5 Gondang .6 3 Dlanggu paving baik 0 112◦ 32' 9.1 1113.505" S 9.2 1402.1 3 Mojoanyaraspal baik 2011 112◦ 29' 36.702" S 2.5 3 Mojoanyaraspal baik 2011 112◦ 29' 39.2 3 Mojoanyaraspal baik 2009 112◦ 29' 31.169" S 6.6 1004.837" S 2.185" E 7◦ 32' 36.211" E 7◦ 29' 9.1 10 Kutorejo .297" S 2.KO_AK_X KO_AK_Y PANJANG_PANJANG_LEBAR KEC TIPE_PER KOND_PE THN_PERE 112◦ 28' 55.8 2858.6 771.9 2.2 871.6 458.5 3 Mojoanyaraspal baik 2011 112◦ 29' 51.1 3 Mojoanyaraspal baik 2011 112◦ 32' 7.6 221.739" E 7◦ 28' 4.320" S 3.5 422.937" S 11.680" E 7◦ 39' 51.8 3 Mojoanyaraspal sedang 2009 112◦ 28' 55.206" S 4 1213.463" E 7◦ 29' 4.311" S 2.355" S 2.5 441.9 1021 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 30' 5.075" E 7◦ 27' 42.8 3 Mojoanyaraspal baik 2009 112◦ 29' 36.6 Gondang aspal baik 2012 112◦ 27' 42.9 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 30.5 Gondang aspal rusak ring 2012 112◦ 28' 28.495" E 7◦ 31' 53.7 281.816" E 7◦ 30' 7.Puraspal sedang 2013 112◦ 26' 21.282" E 7◦ 35' 12.268" E 7◦ 36' 19.075" S 3.4 5 Kutorejo beton baik 2016 112◦ 33' 4.1 1204.6 3 Sooko aspal baik 0 112◦ 28' 44.586" E 7◦ 36' 25.420" E 7◦ 29' 54.929" S 3 748.9 6 Mojoanyaraspal baik 2013 112◦ 29' 2.930" S 11.6 949.548" S 3.816" S 2.035" E 7◦ 29' 9.812" E 7◦ 28' 46.1 3.3 2.140" E 7◦ 39' 39.2 476.534" E 7◦ 30' 27.031" E 7◦ 29' 10.807" S 5.2 4 Mojoanyaraspal baik 2013 112◦ 28' 29.8 3 Mojoanyaraspal rusak bera 2015 112◦ 30' 3.991" S 4.698" S 0.443" S 11.6 624.6 1342.2 3 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 30' 49.6 3 Trowulan aspal baik 2012 112◦ 29' 38.365" E 7◦ 36' 35.1 8 Mojoanyarbeton baik 2013 112◦ 29' 2.699" E 7◦ 32' 44.7 773.7 8 Mojoanyarbeton baik 2015 112◦ 29' 38.945" E 7◦ 29' 16.030" E 7◦ 33' 31.592" S 3.2 897.476" S 4.8 4 Mojoanyaraspal rusak bera 2015 112◦ 28' 31.316" E 7◦ 27' 46.640" S 0.397" S 6.aspal baik 2013 112◦ 29' 44.6 3 Puri aspal baik 0 112◦ 23' 15.9 156.004" S 1.139" S 2.096" E 7◦ 27' 36.636" S 4.8 Mojosari aspal baik 2011 112◦ 29' 4.875" E 7◦ 36' 42.5 1782.6 7 Sooko .5 Gondang aspal baik 0 .187" E 7◦ 37' 23.021" S 4.829" S 3.791" S 4.621" E 7◦ 27' 36.3 549.7 1703.6 47.5 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 19.3 1813.beton baik 2015 112◦ 30' 54.6 115.6 357.aspal baik 2002 112◦ 31' 38.6 2768.831" S 3.

aspal sedang 2011 112◦ 28' 1.9 3 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 27' 58.9 1630.1 528.4 440.965" S 2.057" E 7◦ 32' 11.065" S 9.4 3 Dlanggu .5 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 30' 47.6 5.966" S 1.838" S 1.187" E 7◦ 33' 29.114" E 7◦ 32' 12.Jbeton baik 2016 112◦ 30' 12.516" E 7◦ 28' 38.5 Trowulan aspal baik 2011 112◦ 24' 13.6 8 Sooko .1 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 25' 16.2 817.5 1137.716" E 7◦ 35' 50.7 2.402" S 1.037" E 7◦ 32' 34.780" S 12.003" S 9.323" S 9.465" S 6.688" S 5.5 Trowulan aspal baik 2008 112◦ 23' 31.Puraspal baik 2013 112◦ 25' 8.Jatr aspal baik 2013 112◦ 25' 46.Puraspal baik 2013 112◦ 26' 0.5 236 8 Sooko .282" S 3.194" S 6.484" S 1.734" E 7◦ 30' 39.660" E 7◦ 29' 33.399" S 4.5 6 Jatrejo beton baik 2016 112◦ 26' 13.6 3688.6 3.8 3 Trowulan aspal baik 2011 112◦ 24' 20.546" S 9.Purbeton baik 2013 112◦ 26' 44.5 674.6 1012.1 886.837" E 7◦ 32' 35.112◦ 28' 23.4 3 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 44.6 3.7 1538.882" E 7◦ 33' 11.5 3 Mojoanyaraspal baik 2009 112◦ 27' 57.5 3 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 50.674" S 2 1344 3 Mojoanyaraspal baik 2008 112◦ 27' 54.809" S 3.172" S 1.Puraspal baik 2013 112◦ 26' 46.6 1429.3 8 Sooko .578" E 7◦ 39' 42.737" E 7◦ 34' 1.9 359.2 2439.2 3 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 52.357" S 2.333" E 7◦ 40' 0.4 1351.085" S 5.5 4984.935" E 7◦ 33' 35.865" E 7◦ 35' 23.4 6 Trowulan -aspal rusak bera 0 112◦ 27' 59.5 247.696" E 7◦ 32' 44.179" E 7◦ 32' 38.678" S 4.178" E 7◦ 35' 6.1 2668.859" E 7◦ 30' 40.484" S 3.7 6 Jatrejo .422" E 7◦ 28' 23.749" E 7◦ 35' 36.6 826.223" E 7◦ 32' 19.6 8 Sooko .166" E 7◦ 39' 12.258" S 2.Puraspal baik 2011 112◦ 26' 44.954" E 7◦ 34' 13.2 6 Trowulan aspal baik 2014 112◦ 24' 38.339" E 7◦ 35' 6.6 3.536" E 7◦ 31' 45.1 451 2 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 27' 16.4 8 Sooko .9 2 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 29' 51.1 3.6 3 Gondang aspal rusak ring 0 112◦ 29' 45.274" E 7◦ 31' 45.936" E 7◦ 31' 9.498" S 0.618" E 7◦ 36' 13.4 3 Dlanggu .423" S 3.5 Sooko aspal baik 0 112◦ 25' 52.931" S 9.6 192.2 2967.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 38.aspal baik 2012 112◦ 29' 45.6 2.Puraspal baik 2013 112◦ 27' 31.6 Puri beton baik 2016 112◦ 27' 25.5 694.649" S 1.877" E 7◦ 35' 40.5 10 Dlanggu .711" S 9.Purbeton baik 2013 112◦ 25' 9.5 3.205" E 7◦ 33' 36.5 8 Sooko .aspal baik 2014 112◦ 22' 32.5 870.4 8 Mojoanyarbeton baik 2016 112◦ 27' 56.860" S 9.5 Gondang aspal baik 0 112◦ 27' 16.908" E 7◦ 31' 8.Purbeton baik 2013 112◦ 26' 8.5 353.255" E 7◦ 32' 18.291" S 2.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 30' 34.5 Trowulan aspal rusak bera 0 112◦ 22' 29.255" S 4.887" S 3.5 1307.6 4022.7 2.707" S 4.5 3987.5 3193.803" S 2.987" S 3.1 3 Trowulan aspal rusak ring 0 112◦ 23' 49.897" S 9.3 5.690" E 7◦ 31' 44.6 Jatrejo beton baik 2015 112◦ 24' 52.5 508.408" S 9.427" S 4.Puraspal baik 2013 112◦ 25' 50.200" E 7◦ 35' 6.050" S 1.8 10 Puri .8 789.3 861.7 10 Sooko .6 8 Sooko .5 752.Puraspal baik 2013 .142" E 7◦ 31' 22.2 8 Sooko .8 386.aspal baik 2015 112◦ 24' 7.777" E 7◦ 34' 40.9 823.894" E 7◦ 34' 57.2 6 Puri .467" E 7◦ 34' 36.4 634.599" E 7◦ 36' 18.688" S 2.795" E 7◦ 36' 52.241" S 3.618" E 7◦ 36' 13.112" S 1.613" E 7◦ 33' 11.Dlanaspal baik 2013 112◦ 27' 19.753" S 4 2166.6 1696.4 2121.807" S 9.9 6 Dlanggu .051" E 7◦ 37' 50.075" S 9.7 1298.5 595.9 774.4 8 Trowulan -beton baik 2015 112◦ 25' 27.9 5 Trowulan aspal baik 2015 112◦ 22' 4.5 Sooko .672" E 7◦ 32' 9.8 944.5 1430.

651" E 7◦ 38' 15.4 2 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 27' 57.443" E 7◦ 36' 55.755" S 9.490" S 1.001" S 6.571" E 7◦ 28' 28.6 674.916" E 7◦ 29' 37.Dlanaspal baik 2013 112◦ 28' 16.5 10 Dlanggu .156" E 7◦ 29' 30.1 134.223" S 9.900" E 7◦ 31' 22.6 8 Jatrejo .5 Puri .961" E 7◦ 31' 44.6 356.5 Mojoanyaraspal rusak bera 0 112◦ 27' 39.623" E 7◦ 32' 12.439" S 6.5 105.aspal baik 2015 112◦ 27' 52.7 5 Trowulan -aspal baik 2015 112◦ 24' 11.9 921.5 146.Puraspal baik 2013 112◦ 22' 57.874" S 9.8 444.9 3.692" E 7◦ 30' 30.141" E 7◦ 33' 58.6 2260.295" E 7◦ 29' 16.923" S 1.8 7 Gondang .5 Trowulan aspal rusak ring 0 112◦ 23' 18.6 3 Trowulan aspal rusak ring 2015 112◦ 22' 50.419" S 2.5 Puri .7 8 Puri .Dlanaspal baik 2013 112◦ 27' 57.Dlanaspal sedang 2013 112◦ 28' 15.740" E 7◦ 28' 28.969" E 7◦ 34' 15.8 1501.4 6 Trowulan -aspal baik 2015 112◦ 25' 2.505" E 7◦ 33' 44.9 2.Puraspal baik 2013 112◦ 27' 46.6 883.6 892.8 3 Mojoanyaraspal baik 2016 112◦ 29' 4.1 3.aspal baik 2013 112◦ 31' 53.aspal baik 2014 112◦ 26' 20.6 3 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 16.725" E 7◦ 36' 9.5 557.978" E 7◦ 29' 33.941" E 7◦ 32' 49.819" S 3 420.Jatr beton baik 2013 112◦ 26' 23.Jatr aspal baik 2013 112◦ 27' 33.5 452.aspal baik 2013 112◦ 29' 8.5 967.4 8 Trowulan beton baik 2015 112◦ 26' 35.798" S 9.5 340.223" S 3 395.6 296.153" S 3 174.6 419.643" S 9.112◦ 27' 46.733" E 7◦ 33' 52.409" E 7◦ 33' 0.570" E 7◦ 33' 42.6 2545.825" E 7◦ 31' 31.1 182.052" S 9.243" E 7◦ 36' 6.743" E 7◦ 35' 25.5 Trowulan aspal baik 2015 112◦ 22' 54.9 6 Jatrejo .6 1676.483" S 5.450" S 9.4 3.014" E 7◦ 33' 12.234" E 7◦ 34' 18.637" S 3.019" S 12.338" S 4.452" S 9.6 348.2 2.9 8 Puri .5 2.6 877 8 Jatrejo .254" S 9.Dlanaspal baik 2013 112◦ 27' 57.763" E 7◦ 31' 28.5 Puri .452" E 7◦ 31' 46.221" S 9.692" S 1.803" E 7◦ 30' 56.212" E 7◦ 33' 15.285" S 12.7 8 Trowulan beton baik 2015 112◦ 22' 50.158" E 7◦ 36' 4.464" S 3 301.2 6 Gondang .5 705.5 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 27' 33.2 3 Trowulan -aspal sedang 2015 112◦ 23' 0.688" E 7◦ 33' 47.5 Puri .5 Puri .627" E 7◦ 32' 12.544" E 7◦ 31' 18.8 6 Trowulan -aspal sedang 2015 112◦ 24' 20.7 73.Dlanaspal baik 2013 112◦ 30' 9.5 Mojoanyaraspal baik 2009 112◦ 29' 1.044" E 7◦ 33' 50.4 1641.6 810.651" S 3 63.141" S 6.176" S 12.1 3.2 7 Sooko .7 96.759" E 7◦ 33' 30.6 3169.6 717.6 2876.394" S 12.169" E 7◦ 29' 32.2 3 Puri aspal baik 2011 112◦ 26' 0.978" S 5.708" E 7◦ 32' 15.beton baik 2015 112◦ 22' 52.beton baik 2015 112◦ 26' 28.5 1242.731" E 7◦ 33' 4.604" S 9.273" E 7◦ 32' 45.8 3 Trowulan aspal sedang 0 112◦ 27' 32.336" S 9.5 538 10 Puri .7 3 Mojoanyaraspal baik 2016 .1 111 2.184" S 5.346" S 3 801 3 Trowulan aspal sedang 0 112◦ 23' 14.377" S 12.357" S 5.1 174.6 1349.8 7 Sooko .5 Trowulan aspal baik 0 112◦ 22' 57.5 3 Trowulan aspal baik 2015 112◦ 22' 56.5 8 Jatrejo .4 2566.6 111.248" E 7◦ 36' 40.965" S 4.742" S 12.aspal baik 2015 112◦ 26' 55.285" E 7◦ 34' 44.887" S 1.5 Trowulan aspal sedang 0 112◦ 23' 10.2 5 Puri .774" S 9.4 3 Trowulan -aspal baik 2015 112◦ 24' 17.5 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 8.6 5 Trowulan aspal rusak bera 2015 112◦ 22' 54.720" S 5.892" S 9.9 2 Mojoanyaraspal rusak ring 0 112◦ 27' 43.524" E 7◦ 34' 53.Dlanaspal baik 2013 112◦ 28' 57.1 269.486" S 3 127 2.4 5 Trowulan -aspal baik 2015 112◦ 23' 57.4 3.1 3.850" S 9.346" E 7◦ 29' 59.Dlanaspal baik 2013 112◦ 27' 55.8 3.278" E 7◦ 36' 28.328" E 7◦ 32' 49.2 2.488" S 2.

907" S 3.5 Trowulan aspal baik 2011 112◦ 24' 16.6 1314.628" S 3.117" S 2.055" E 7◦ 32' 50.5 Sooko .771" E 7◦ 32' 23.156" S 2 650 3 Mojoanyaraspal baik 2008 112◦ 26' 37.2 1393.3 3.8 3.7 99 8 Mojoanyarbeton baik 2016 112◦ 30' 9.2 376.6 382.794" S 3.4 2.6 364.9 3 Puri aspal sedang 0 112◦ 27' 9.840" S 3.604" S 3.5 Sooko .598" S 4.4 5 Kutorejo aspal baik 2016 112◦ 29' 20.5 Trowulan aspal baik 2008 112◦ 22' 49.9 3 Trowulan aspal baik 2011 112◦ 24' 17.6 5.378" E 7◦ 33' 16.913" E 7◦ 33' 5.4 3 Puri paving baik 0 112◦ 22' 26.946" E 7◦ 29' 57.740" E 7◦ 33' 18.952" S 2.8 2.4 2.440" E 7◦ 33' 17.6 3 Dlanggu paving baik 0 112◦ 29' 17.016" S 2.691" E 7◦ 33' 14.255" S 3.6 8 Mojoanyarbeton baik 2016 112◦ 31' 56.024" S 2.8 3 Dlanggu aspal rusak ring 0 112◦ 27' 12.166" E 7◦ 33' 22.282" E 7◦ 31' 24.864" E 7◦ 33' 16.5 3 Trowulan aspal baik 2011 112◦ 23' 18.6 156.2 3 Trowulan aspal sedang 2011 112◦ 24' 10.7 2.885" E 7◦ 33' 9.466" E 7◦ 34' 13.051" E 7◦ 32' 51.5 Dlanggu aspal rusak bera 0 112◦ 29' 34.238" E 7◦ 33' 54.209" E 7◦ 28' 52.5 Dlanggu aspal rusak ring 0 112◦ 29' 18.1 550.813" S 4.278" S 1.044" E 7◦ 28' 39.214" E 7◦ 33' 23.566" E 7◦ 33' 13.9 189.5 Trowulan aspal baik 2012 112◦ 23' 50.5 Trowulan aspal baik 0 112◦ 22' 23.1 425.5 Trowulan aspal baik 2011 112◦ 25' 5.241" S 4.2 661.679" E 7◦ 32' 35.235" E 7◦ 33' 49.306" E 7◦ 32' 41.592" S 1.5 5.6 3.8 3.3 623.966" S 3.7 123 3 Mojoanyaraspal baik 2016 112◦ 29' 9.1 1297.6 129.357" S 3.328" S 3.983" E 7◦ 31' 53.2 2.132" S 2.881" S 3.528" S 2.537" E 7◦ 31' 45.563" S 3.460" E 7◦ 29' 46.050" E 7◦ 32' 47.3 2 Dlanggu aspal rusak bera 0 112◦ 29' 18.7 167.020" S 4.Puraspal sedang 2011 112◦ 25' 16.6 482.9 3 Mojosari aspal baik 2011 112◦ 32' 5.2 334.1 349.4 8 Kutorejo beton baik 2016 112◦ 30' 47.080" S 2.3 8 Kutorejo beton baik 2016 112◦ 31' 31.5 Trowulan aspal baik 2008 112◦ 24' 55.3 3 Trowulan aspal baik 0 112◦ 24' 23.033" E 7◦ 28' 32.6 42.223" S 2.1 8 Mojoanyarbeton baik 2016 112◦ 29' 50.084" S 1.5 3.5 3 Sooko .1 5.6 244.673" E 7◦ 33' 1.6 486.8 Mojosari aspal baik 2011 112◦ 31' 58.070" E 7◦ 33' 16.112◦ 29' 4.1 884.8 3.6 Puri beton baik 2016 .712" E 7◦ 31' 22.9 3 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 8.164" S 3.675" E 7◦ 33' 25.240" E 7◦ 31' 49.7 606.5 Trowulan aspal baik 2012 112◦ 23' 51.5 Mojosari aspal baik 2011 112◦ 32' 0.5 2.7 2.428" S 4.1 191.609" E 7◦ 29' 46.2 8 Kutorejo beton baik 2016 112◦ 31' 29.453" S 4.4 5 Sooko .834" S 1.6 1272.762" E 7◦ 33' 26.685" E 7◦ 29' 4.9 649.Puraspal rusak bera 2011 112◦ 25' 59.2 405.2 815.3 787.6 982.6 Dlanggu beton baik 0 112◦ 29' 35.454" S 3.6 282.5 2.288" S 3.8 Mojosari aspal baik 2011 112◦ 30' 47.5 Dlanggu tanah baik 0 112◦ 29' 17.1 5 Mojoanyarbeton baik 2016 112◦ 29' 9.820" S 2.383" S 2.318" S 1.1 152.119" S 2.4 3.2 2.655" S 1.864" E 7◦ 33' 12.894" S 3.6 Dlanggu beton baik 0 112◦ 29' 34.Puraspal sedang 2011 112◦ 25' 51.9 242.3 2.053" S 4.755" E 7◦ 32' 23.5 614.Puraspal baik 2011 112◦ 25' 7.718" E 7◦ 29' 10.6 1002.242" E 7◦ 33' 19.766" S 2.6 67.Puraspal baik 2011 112◦ 25' 48.1 61.652" S 2.7 141.556" E 7◦ 28' 46.2 8 Kutorejo beton baik 2016 112◦ 32' 20.2 266.758" E 7◦ 33' 5.430" E 7◦ 28' 33.056" E 7◦ 32' 46.6 62.6 570.7 2.481" E 7◦ 33' 1.5 Sooko .387" S 3.5 Mojosari aspal baik 2011 112◦ 32' 16.894" S 3.6 657.7 240.288" E 7◦ 28' 36.5 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 4.851" S 2.

3 3.105" S 2.542" E 7◦ 34' 37.739" E 7◦ 37' 30.9 705.7 2 Dlanggu aspal rusak bera 0 112◦ 27' 49.926" S 4.5 107.857" S 2.607" S 2.202" S 4.7 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 31.9 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 33.814" S 2.4 3.4 3.4 6 Dlanggu .514" E 7◦ 34' 46.4 809.372" S 4.762" E 7◦ 34' 41.484" S 5.352" E 7◦ 33' 39.169" S 4.Jbeton baik 2016 112◦ 27' 0.359" E 7◦ 35' 50.629" S 2.9 631.610" E 7◦ 35' 0.6 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 29.5 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 27' 5.655" S 2.875" S 4.5 525.5 Trowulan -aspal baik 0 112◦ 23' 51.115" E 7◦ 35' 0.4 2 Dlanggu aspal rusak bera 0 112◦ 27' 40.915" S 3.832" S 2.5 524 3 Gondang .4 606.9 8 Gondang beton baik 0 .5 974.4 418.506" E 7◦ 34' 44.692" E 7◦ 34' 41.2 3 Jatrejo aspal baik 2015 112◦ 26' 23.664" E 7◦ 36' 5.1 795.7 3 Trowulan -aspal baik 0 112◦ 23' 17.5 932.652" S 2.147" S 2.4 137.9 386.825" E 7◦ 34' 45.794" E 7◦ 36' 47.Jbeton baik 2016 112◦ 27' 57.5 1400.4 196.5 6 Trowulan -aspal rusak bera 0 112◦ 24' 39.690" E 7◦ 33' 35.3 3 Trowulan -aspal rusak bera 0 112◦ 24' 13.173" E 7◦ 37' 0.454" E 7◦ 34' 24.090" S 4 739.519" E 7◦ 33' 41.6 3 Jatrejo aspal baik 2015 112◦ 26' 27.022" E 7◦ 35' 38.4 678.2 3 Dlanggu paving baik 0 112◦ 27' 29.9 3 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 28' 5.8 502.1 367.874" S 3.829" E 7◦ 33' 33.5 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 27' 20.4 286.4 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 5.507" E 7◦ 33' 18.4 69.4 268 2 Dlanggu aspal rusak ring 0 112◦ 27' 50.829" E 7◦ 33' 33.8 536.2 600.4 864.1 441.849" S 1.4 254.803" E 7◦ 34' 38.4 452.265" E 7◦ 33' 18.9 81.1 3.6 2 Gondang .4 164.622" S 4.172" E 7◦ 36' 16.054" S 3.337" S 4.422" S 3.243" E 7◦ 35' 28.275" E 7◦ 34' 49.767" S 2.5 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 27' 5.921" S 4 60.315" S 3.195" E 7◦ 35' 28.5 307.854" S 3.192" S 2.7 6 Trowulan beton baik 2014 112◦ 23' 28.055" E 7◦ 33' 50.680" S 2.160" E 7◦ 33' 27.1 6 Trowulan beton baik 2014 112◦ 23' 55.822" E 7◦ 36' 40.beton J baik 0 112◦ 27' 10.aspal J baik 0 112◦ 27' 31.6 3 Dlanggu aspal rusak bera 0 112◦ 27' 23.4 40.6 2 Gondang .7 6 Dlanggu paving baik 2011 112◦ 26' 52.3 6 Trowulan aspal baik 2014 112◦ 23' 43.5 3 Jatrejo aspal baik 2015 112◦ 26' 33.4 67.3 6 Dlanggu paving baik 2011 112◦ 27' 28.4 30.8 333.738" S 4.334" E 7◦ 37' 5.860" E 7◦ 34' 10.4 242.962" S 3.4 3 Dlanggu aspal rusak bera 0 112◦ 27' 40.439" S 4 1078 6 Dlanggu .9 127 6 Trowulan -aspal rusak bera 0 112◦ 26' 39.9 1065.742" E 7◦ 33' 49.680" E 7◦ 37' 56.2 2 Gondang .730" E 7◦ 35' 4.431" S 4.660" E 7◦ 35' 33.5 624.7 3 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 27' 20.7 6 Trowulan beton baik 2014 112◦ 23' 54.383" S 3.763" S 1.Jbeton baik 2016 112◦ 28' 25.935" S 2.687" E 7◦ 35' 30.633" E 7◦ 34' 58.524" E 7◦ 34' 35.1 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 34.655" S 2.beton J baik 0 112◦ 26' 55.8 554.beton J baik 0 112◦ 27' 35.8 63 6 Trowulan beton baik 2014 112◦ 23' 9.7 3 Trowulan -aspal baik 0 112◦ 23' 49.811" E 7◦ 33' 26.4 106.402" S 3.256" S 4.2 6 Dlanggu .7 3 Trowulan -aspal sedang 0 112◦ 25' 0.9 3 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 23' 10.786" E 7◦ 37' 8.659" S 2.9 1104.921" S 2.941" S 1.628" E 7◦ 35' 40.484" S 1.2 2 Jatrejo aspal baik 2015 112◦ 27' 35.488" E 7◦ 37' 50.1 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 19.560" S 2.126" E 7◦ 33' 38.004" S 4.112◦ 27' 45.5 Dlanggu aspal baik 2011 112◦ 26' 46.132" E 7◦ 34' 43.9 2.

721" S 1.5 572.134" S 1.483" E 7◦ 35' 43.715" E 7◦ 35' 45.9 2.5 125.5 136.403" S 3.aspal baik 2011 112◦ 29' 49.5 129.5 Dlanggu .5 Dlanggu .aspal sedang 2012 112◦ 30' 5.7 3 Dlanggu .2 559.596" E 7◦ 35' 55.1 2.5 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 7.aspal baik 2012 112◦ 29' 54.6 3 Kutorejo aspal sedang 0 112◦ 30' 9.5 62.791" E 7◦ 35' 49.518" E 7◦ 35' 58.8 121.733" E 7◦ 36' 0.3 914.8 3 Kutorejo aspal rusak bera 0 112◦ 30' 10.500" S 1.8 180.5 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 29' 12.267" S 3.7 3 Dlanggu .291" S 1.1 251.844" S 3.562" S 0.674" S 6.815" S 6.8 2.4 2.aspal baik 2012 112◦ 30' 35.5 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 4.643" S 3.708" E 7◦ 38' 35.aspal rusak ring 2012 112◦ 30' 11.461" E 7◦ 36' 20.299" E 7◦ 39' 4.177" S 3.377" E 7◦ 38' 25.5 Kutorejo paving baik 0 112◦ 31' 13.aspal rusak bera 2012 112◦ 30' 18.9 261.098" S 1.3 2 Kutorejo aspal rusak bera 0 112◦ 30' 35.967" S 3.5 3 Gondang .518" E 7◦ 38' 1.1 2 Dlanggu .222" S 1.5 8 Gondang beton baik 0 112◦ 27' 24.6 3 Gondang .5 77.614" S 1.7 Gondang .1 3 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 3.381" S 5.982" S 3.5 Dlanggu .8 337.027" S 3.492" E 7◦ 34' 26.5 591.910" E 7◦ 35' 48.211" E 7◦ 36' 3.7 3 Kutorejo aspal sedang 0 112◦ 30' 9.8 131.509" S 1.5 829.5 212.172" S 1.5 224.121" S 1.635" E 7◦ 35' 39.122" E 7◦ 35' 42.817" E 7◦ 38' 8.aspal baik 2002 112◦ 31' 17.631" E 7◦ 35' 54.7 2.032" S 6.5 348.696" E 7◦ 35' 25.614" S 3.2 881 8 Gondang tanah baik 0 112◦ 28' 30.136" S 1.5 Dlanggu .213" E 7◦ 36' 48.3 2.460" E 7◦ 36' 3.8 3 Gondang aspal baik 2012 112◦ 29' 58.038" E 7◦ 34' 26.2 232.4 3 Kutorejo aspal sedang 0 .226" S 1.640" E 7◦ 37' 50.9 2.873" E 7◦ 36' 1.8 389.2 2.9 2.3 1285.391" S 3.aspal rusak bera 2012 112◦ 30' 28.5 299.590" S 1.354" S 1.5 Kutorejo aspal sedang 0 112◦ 30' 5.323" E 7◦ 35' 54.1 3 Gondang .5 Gondang aspal baik 0 112◦ 29' 54.7 3 Gondang aspal baik 2012 112◦ 29' 52.aspal baik 2012 112◦ 30' 11.5 221.5 Dlanggu .742" S 0.5 Gondang aspal baik 0 112◦ 28' 27.388" E 7◦ 34' 36.388" E 7◦ 35' 24.8 801.3 2.5 88.5 297.407" E 7◦ 38' 57.062" S 5.8 3 Gondang aspal sedang 2012 112◦ 29' 37.207" E 7◦ 35' 44.9 2.aspal baik 2002 112◦ 30' 36.9 2 Dlanggu .5 55.7 2.9 3 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 27.159" E 7◦ 35' 31.5 Gondang .551" S 1.8 869.aspal baik 2012 112◦ 30' 5.306" E 7◦ 36' 1.aspal baik 2002 112◦ 30' 35.8 2.012" S 1.aspal baik 2002 112◦ 30' 46.166" E 7◦ 35' 54.831" E 7◦ 39' 2.5 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 17.289" S 1.601" E 7◦ 35' 59.aspal sedang 2012 112◦ 30' 35.037" S 5.050" S 0.9 167.600" E 7◦ 38' 1.014" S 1.8 2 Gondang aspal baik 0 112◦ 28' 23.5 1035.2 2.5 2.388" E 7◦ 35' 24.913" E 7◦ 36' 2.567" S 1.5 654.7 2.aspal baik 2012 112◦ 29' 42.aspal baik 2002 112◦ 30' 39.aspal baik 2002 112◦ 30' 46.3 2.8 43.5 Dlanggu .8 198.aspal sedang 2011 112◦ 30' 56.618" E 7◦ 35' 54.444" S 3.8 217.5 168.9 116.601" E 7◦ 35' 24.7 Gondang .5 Dlanggu aspal rusak ring 0 112◦ 29' 47.5 Dlanggu .5 2 Dlanggu .8 2.025" E 7◦ 35' 44.1 326.879" E 7◦ 36' 40.3 64.8 Dlanggu .8 47.8 300.107" E 7◦ 34' 26.6 2.967" S 3.074" E 7◦ 34' 55.5 Dlanggu .150" S 1.513" S 3.aspal rusak bera 2012 112◦ 30' 18.5 3 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 30' 22.5 457.8 177.112◦ 27' 28.5 393.7 8 Gondang beton baik 0 112◦ 27' 18.8 2.652" S 1.765" S 3.5 Kutorejo paving baik 0 112◦ 31' 10.4 2.3 2.aspal baik 2012 112◦ 30' 28.744" E 7◦ 35' 40.107" S 1.155" E 7◦ 35' 42.

087" E 7◦ 37' 0.269" S 2.675" E 7◦ 36' 29.3 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 2.940" E 7◦ 30' 34.5 4.112◦ 30' 58.190" S 6.0 Bangsal-Kuhotmix baik 1999 112◦ 30' 28.5 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 0.438" S 0.4 435.773" S 6.051" E 7◦ 39' 10.328" S 6.865" E 7◦ 30' 53.8 3 Mojoanyaraspal rusak bera 2015 112◦ 32' 0.525" E 7◦ 31' 12.444" E 7◦ 30' 43.2 234.8 831.411" E 7◦ 37' 27.044" E 7◦ 28' 39.6 870.6 Bangsal-Moaspal baik 2012 112◦ 31' 13.182" E 7◦ 31' 26.179" E 7◦ 29' 54.1 10 Kutorejo .066" E 7◦ 30' 31.446" S 0.6 198.955" S 1.4 440.2 1426 3 Gondang aspal baik 0 112◦ 28' 32.021" S 2.385" S 6.118" E 7◦ 30' 41.3 1293.479" S 2.999" E 7◦ 35' 39.760" S 11.3 2.6 218.134" S 6.043" E 7◦ 28' 6.977" S 0.8 3 Mojosari aspal rusak bera 0 112◦ 32' 4.5 3 Gondang aspal rusak ring 2015 112◦ 28' 29.278" S 1.2 637.6 3 Mojosari aspal rusak bera 0 112◦ 32' 8.0 3.792" E 7◦ 37' 2.2 116.920" E 7◦ 39' 2.2 73.8 3 Mojoanyaraspal baik 2015 112◦ 32' 3.175" S 0.907" S 11.075" E 7◦ 31' 54.0 Bangsal-Kuaspal rusak seda 1999 112◦ 30' 12.554" S 4 1102.6 96.560" S 0.009" S 2.3 1293.1 52.0 Bangsal-Kuaspal rusak ring 1999 .1 6 Gondang beton baik 2015 112◦ 29' 47.2 4 Mojosari beton baik 0 112◦ 32' 7.2 6 Gondang beton baik 2015 112◦ 27' 46.934" E 7◦ 30' 40.0 Bangsal-Moaspal baik 2012 112◦ 30' 25.beton baik 2015 112◦ 31' 58.2 1492.beton baik 2015 112◦ 32' 51.2 438.3 Bangsal-Kutanah rusak bera 1999 112◦ 30' 16.236" E 7◦ 31' 54.954" E 7◦ 30' 53.418" S 0.865" E 7◦ 29' 32.5 143 3 Kutorejo aspal rusak ring 0 112◦ 30' 46.5 3 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 12.0 3.5 Gondang aspal rusak bera 0 112◦ 28' 32.3 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 7.905" S 0.696" E 7◦ 35' 25.411" S 6.618" S 2.131" E 7◦ 31' 21.778" S 6.2 4.6 95 4 Mojosari beton baik 0 112◦ 32' 9.6 50.115" S 6.392" E 7◦ 35' 5.146" E 7◦ 38' 6.0 Bangsal-Moaspal baik 2012 112◦ 31' 37.9 3.8 5 Gondang aspal rusak bera 2015 112◦ 28' 28.982" S 1.430" E 7◦ 30' 31.0 Bangsal-Moaspal rusak ring 2012 112◦ 30' 43.1 117.854" E 7◦ 28' 34.4 3.858" S 11.799" S 0.018" E 7◦ 29' 51.541" S 1.7 3.2 767.3 10 Kutorejo .5 538.8 771.598" S 1.3 1288.3 1293.0 Bangsal-Moaspal baik 2012 112◦ 31' 54.050" E 7◦ 35' 40.2 3.7 3.8 3.372" S 2.450" S 2.3 1293.6 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 28' 15.6 607.5 Gondang aspal baik 2015 112◦ 27' 59.8 5.0 970.8 8 Mojoanyarbeton baik 2015 112◦ 30' 45.746" S 0.638" E 7◦ 29' 38.9 5.5 Gondang aspal baik 0 112◦ 28' 32.282" E 7◦ 37' 30.9 3.656" S 4 451.278" E 7◦ 29' 43.286" S 11.2 3 Gondang aspal baik 2015 112◦ 28' 30.848" E 7◦ 30' 40.3 3 Dlanggu .8 2.2 435.2 291.8 5 Gondang aspal rusak bera 0 112◦ 28' 27.1 513.0 Bangsal-Kuaspal rusak seda 1999 112◦ 30' 13.013" E 7◦ 28' 19.3 Bangsal-Kuaspal baik 1999 112◦ 30' 28.227" E 7◦ 31' 52.847" E 7◦ 34' 54.2 3.3 Bangsal-Kuaspal rusak ring 1999 112◦ 30' 20.958" E 7◦ 38' 18.117" S 0.505" E 7◦ 37' 57.185" S 4 1235.6 329.817" S 6.095" E 7◦ 37' 52.0 48.0 Bangsal-Kuhotmix baik 1999 112◦ 30' 25.060" S 6.aspal baik 2011 112◦ 33' 36.508" E 7◦ 30' 39.755" S 2.444" S 0.1 10 Kutorejo .5 241.542" E 7◦ 30' 42.beton baik 2015 112◦ 32' 57.241" S 0.5 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 5.898" S 2.9 925.6 71.516" E 7◦ 30' 31.8 3 Mojoanyaraspal baik 2015 KO_AK_X KO_AK_Y PANJANG_PANJANG_LEBAR KEC TIPE_PER KOND_PE THN_PERE 112◦ 30' 20.6 563.0 3.6 Bangsal-Kuaspal rusak bera 1999 112◦ 30' 12.0 25.4 367.

6 2.549" E 7◦ 30' 43.9 2.1 3.670" E 7◦ 34' 25.2 234.0 984.3 0.3 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 20.9 3.0 1006.6 3.647" S 1.4 352.294" S 0.184" S 7.271" S 1.978" S 0.4 359.764" S 0.585" S 0.2 216.763" E 7◦ 30' 37.0 4.0 Bangsal hotmix rusak ring 2011 112◦ 30' 44.4 381.6 3.0 Bangsal-Maspal rusak bera 2015 112◦ 30' 54.463" S 0.7 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 33' 37.7 Bangsal aspal baik 0 112◦ 30' 50.4 1440.399" E 7◦ 30' 19.8 809.284" E 7◦ 30' 32.0 Tidak ada (aldi) 0 112◦ 35' 11.8 Pungging-M aspal rusak ring 0 112◦ 34' 4.5 Bangsal aspal rusak ring 2011 112◦ 30' 57.0 Bangsal-Puaspal rusak seda 2011 112◦ 27' 33.415" S 1.0 Bangsal-Maspal rusak ring 2015 112◦ 31' 21.2 6.7 1665.1 1053.765" S 0.0 1009.728" E 7◦ 31' 55.841" S 0.946" E 7◦ 28' 59.521" S 0.751" S 0.031" S 0.0 Bangsal aspal rusak ring 0 112◦ 30' 52.316" E 7◦ 29' 37.7 4.100" E 7◦ 29' 7.8 4.388" E 7◦ 40' 28.5 Bangsal-Kuaspal rusak ring 1999 112◦ 30' 45.0 Bangsal hotmix baik 2011 112◦ 30' 45.518" S 0.945" S 1.019" E 7◦ 29' 22.236" S 0.212" S 0.5 512.853" S 0.5 Bangsal-Puaspal rusak seda 2011 112◦ 30' 51.2 3.805" S 0.215" E 7◦ 29' 50.9 3.0 Bangsal hot mix baik 0 112◦ 30' 58.957" S 1.247" E 7◦ 30' 40.9 3.5 3.264" S 0.1 Bangsal aspal rusak seda 0 112◦ 30' 51.897" E 7◦ 29' 9.166" E 7◦ 36' 43.628" S 4.0 Bangsal-Dlhotmix baik 0 112◦ 30' 17.4 3.9 Bangsal-Kuaspal rusak seda 1999 112◦ 28' 31.0 3.5 Bangsal aspal rusak seda 0 112◦ 29' 22.018" E 7◦ 30' 39.1 1061.913" E 7◦ 30' 36.6 606.708" S 0.8 Bangsal aspal rusak ring 2011 112◦ 31' 17.4 6.821" S 0.0 10.3 Bangsal aspal baik 0 112◦ 31' 11.5 Bangsal aspal baik 0 112◦ 30' 37.2 3.8 4.816" S 0.7 718.524" S 0.271" S 1.8 9.4 1415.1 3.214" E 7◦ 30' 17.3 3.7 3.419" E 7◦ 28' 36.949" E 7◦ 29' 8.428" E 7◦ 30' 41.0 Pungging aspal baik 0 112◦ 33' 50.3 269.874" E 7◦ 28' 54.112◦ 30' 24.989" S 0.3 Bangsal hotmix baik 2011 112◦ 30' 43.493" S 1.1 3.0 Mojosari aspal baik 0 112◦ 31' 33.0 6.271" E 7◦ 30' 22.2 244.837" E 7◦ 31' 42.7 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 35' 15.033" E 7◦ 29' 11.309" S 1.1 6.4 5.205" S 0.301" E 7◦ 34' 1.0 Bangsal-Maspal rusak seda 2015 112◦ 31' 10.3 7309.361" S 0.3 2.9 3.9 5.8 753.730" E 7◦ 29' 38.118" S 2.079" S 1.0 Pungging.0 Mojosari hotmix baik 0 112◦ 37' 5.449" S 12.787" S 1.8 838.0 Pacing-Pacaspal baik 0 112◦ 29' 15.5 2.774" S 0.195" E 7◦ 32' 42.5 1513.5 Bangsal aspal rusak bera 2011 112◦ 30' 51.081" E 7◦ 30' 29.9 883.4 2411.4 Bangsal aspal rusak ring 2011 112◦ 30' 35.092" E 7◦ 29' 7.3 255.390" S 0.084" S 0.771" E 7◦ 29' 46.684" E 7◦ 29' 43.566" E 7◦ 32' 1.9 19936.0 3.5 532.777" E 7◦ 32' 43.1 3.8 Bangsal aspal rusak ring 0 112◦ 30' 53.6 608.2 1174.0 3.0 Bangsal aspal rusak ring 0 112◦ 30' 52.422" S 1.1 5.0 Bangsal-Puaspal rusak ring 2011 112◦ 27' 40.8 Bangsal papin blokrusak ring 0 112◦ 30' 51.852" E 7◦ 29' 3.1 143.338" S 0.0 Bangsal-Dlaspal baik 0 112◦ 28' 44.2 175.7 2.267" E 7◦ 31' 22.1 105.3 326.888" S 19.6 4.0 Pungging-M aspal baik 0 112◦ 34' 38.5 517.042" E 7◦ 30' 53.9 12900.2 156.5 3.890" E 7◦ 29' 32.2 3.aspal baik 0 112◦ 34' 25.0 Pungging aspal rusak ring 0 .007" E 7◦ 28' 28.589" S 0.273" S 2.151" E 7◦ 29' 40.2 154.5 4.3 303.0 Bangsal aspal rusak ring 0 112◦ 30' 34.8 4792.1 104.3 6.0 Bangsal-Puaspal rusak ring 2011 112◦ 30' 34.233" E 7◦ 29' 1.246" E 7◦ 30' 42.6 568.0 Bangsal aspal rusak seda 0 112◦ 30' 20.389" E 7◦ 30' 10.475" E 7◦ 29' 52.8 808.0 3.5 Bangsal aspal rusak bera 2011 112◦ 31' 8.0 Bangsal-Maspal rusak ring 2015 112◦ 28' 23.3 2319.275" E 7◦ 32' 5.0 Bangsal-Mhotmix baik 2015 112◦ 31' 17.7 1719.4 2.

984" E 7◦ 30' 57.1 92.5 453.753" E 7◦ 29' 34.9 7.991" E 7◦ 32' 55.1 56.817" E 7◦ 32' 37.5 479.5 Pungging aspal baik 0 112◦ 35' 12.155" E 7◦ 30' 41.8 3.3 Pungging aspal baik 0 112◦ 33' 59.0 3.746" S 1.835" E 7◦ 31' 10.408" S 1.9 3.666" E 7◦ 34' 46.829" E 7◦ 32' 59.0 Pungging hotmix baik 0 112◦ 35' 32.1 8140.8 Ngoro hotmix baik 0 112◦ 35' 10.0 Tidak ada (aldi) 0 112◦ 35' 34.0 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 35' 16.553" S 0.460" E 7◦ 29' 32.952" S 0.312" S 8.5 3.059" S 0.0 Pungging-M aspal rusak ring 0 112◦ 30' 31.223" E 7◦ 31' 59.403" E 7◦ 32' 37.002" S 1.786" S 0.506" E 7◦ 30' 1.9 887.818" E 7◦ 31' 56.851" S 0.7 1744.927" E 7◦ 29' 25.882" E 7◦ 32' 18.0 Pungging papin blokrusak bera 0 112◦ 34' 45.4 Pungging aspal rusak bera 0 112◦ 32' 29.9 3.7 6.0 Mojosari aspal rusak seda 0 112◦ 36' 44.5 3.203" S 0.573" S 0.863" S 4.098" E 7◦ 32' 44.2 158.0 Pungging aspal rusak seda 0 112◦ 33' 50.6 Pungging hotmix rusak seda 0 112◦ 35' 23.4 3.8 3.549" S 0.743" E 7◦ 31' 25.3 3.5 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 30.1 2.0 Pungging aspal baik 0 112◦ 34' 40.7 3.0 3.637" E 7◦ 39' 57.0 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 4.0 1996.0 Pungging hotmix baik 0 112◦ 32' 27.6 588.0 Bangsal-Puaspal rusak ring 2011 112◦ 28' 54.686" S 0.3 260.416" E 7◦ 32' 44.178" S 0.844" S 0.8 835.295" E 7◦ 30' 28.396" E 7◦ 32' 48.4 3.0 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 35' 40.6 594.2 5.4 3.786" S 0.0 3.150" S 0.2 190.112◦ 33' 34.6 4.0 10.668" E 7◦ 32' 52.797" S 0.423" E 7◦ 31' 15.0 Bangsal hotmix baik 2012 112◦ 30' 25.1 146.9 7.1 3.240" E 7◦ 31' 7.2 3.4 6.875" S 0.273" S 0.3 Pungging hotmix baik 0 112◦ 34' 26.2 172.5 515.926" S 1.0 Pacing-Pacaspal baik 0 112◦ 28' 58.110" E 7◦ 34' 5.7 4713.974" E 7◦ 32' 32.1 4086.5 Pungging aspal baik 0 112◦ 34' 6.019" S 0.6 649.3 3.4 392.8 4.5 8.145" E 7◦ 30' 57.2 154.033" S 0.6 Pungging-M hotmix/aspbaik 0 112◦ 33' 17.3 317.5 Bangsal-Puaspal baik 2011 112◦ 34' 51.4 4.0 Pungging tanah rusak bera 0 112◦ 35' 31.0 Pungging aspal baik 0 112◦ 35' 51.8 Pungging hotmix baik 0 112◦ 34' 48.3 329.818" S 2.579" E 7◦ 31' 56.3 Pungging-M hotmix baik 0 112◦ 32' 35.7 Pungging papin blokrusak ring 0 112◦ 35' 59.160" E 7◦ 32' 58.0 Pungging hotmix baik 0 112◦ 35' 18.789" S 1.0 Pungging makadam rusak bera 0 112◦ 35' 8.9 6.857" E 7◦ 29' 26.0 37.7 729.2 5.0 Pungging papin blokrusak ring 0 112◦ 34' 35.3 1314.160" E 7◦ 30' 43.5 545.4 394.798" S 0.2 2.5 3.3 Mojosari hotmix baik 0 112◦ 34' 24.745" S 2.953" S 0.7 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 37.852" E 7◦ 33' 6.253" S 0.3 3.1 1110.436" E 7◦ 34' 27.2 1243.8 2844.3 338.460" S 0.705" E 7◦ 29' 18.390" E 7◦ 33' 0.445" E 7◦ 34' 46.9 0.076" S 0.3 3.203" S 0.743" S 1.2 166.3 323.745" E 7◦ 32' 47.1 93.1 75.3 Pungging aspal rusak bera 0 112◦ 34' 35.769" S 0.6 2.1 72.4 3.0 Pungging hotmix baik 0 112◦ 34' 6.5 3.9 5.248" E 7◦ 32' 43.120" S 0.6 Bangsal-Kuaspal rusak bera 1999 .0 970.968" S 0.830" E 7◦ 29' 40.5 Bangsal-Kuaspal rusak bera 1999 112◦ 30' 26.833" S 1.2 2170.0 1001.0 Pungging aspal baik 0 112◦ 34' 42.4 3.859" S 0.418" S 0.545" S 0.1 3.384" E 7◦ 30' 27.398" E 7◦ 32' 55.0 Pungging papin blokrusak ring 0 112◦ 34' 39.0 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 35' 16.2 4.8 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 35' 13.6 Pungging aspal rusak seda 0 112◦ 33' 58.650" S 0.220" S 2.804" E 7◦ 33' 35.4 3.9 5.9 4.4 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 14.534" S 4.900" E 7◦ 32' 52.0 29.9 1926.6 Pungging makadam rusak bera 0 112◦ 32' 2.4 404.590" E 7◦ 32' 58.9 4.205" E 7◦ 32' 1.803" S 0.

744" E 7◦ 33' 7.112◦ 32' 16.4 358.791" E 7◦ 31' 38.0 6.811" E 7◦ 31' 30.5 532.153" E 7◦ 32' 42.118" E 7◦ 32' 22.787" S 12.8 0.8 0.433" E 7◦ 31' 39.6 6 Ngoro aspal baik 2016 112◦ 36' 40.4 6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 21.253" E 7◦ 30' 44.461" E 7◦ 32' 2.4 3.805" S 12.819" S 12.814" E 7◦ 32' 32.299" S 12.1 5 Trawas aspal baik 2014 112◦ 33' 37.8 0.966" S 12.4 4.149" S 12.022" S 1.948" E 7◦ 40' 1.5 1.1 0.568" E 7◦ 31' 57.8 0.679" E 7◦ 32' 38.8 0.580" E 7◦ 32' 38.7 12.164" S 12.4 6 Mojosari aspal baik 2014 112◦ 32' 27.1 0.1 8 Pungging aspal baik 2016 112◦ 34' 14.5 0.385" E 7◦ 32' 5.119" S 12.597" S 12.618" E 7◦ 31' 35.6 10 Mojosari semen betrusak 2016 112◦ 31' 36.9 0.740" S 12.5 0.821" E 7◦ 30' 38.2 6 Mojosari semen betrusak 2016 112◦ 31' 48.702" E 7◦ 32' 47.238" E 7◦ 31' 28.418" S 12.194" S 12.944" E 7◦ 34' 4.5 6 Mojosari semen betbaik 2015 112◦ 31' 40.483" S 4.883" E 7◦ 32' 12.427" S 12.7 6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 49.0 Pungging aspal rusak bera 0 112◦ 31' 21.5 8 Mojosari semen betbaik 2016 112◦ 33' 0.854" S 12.2 6 Ngoro aspal baik 2016 112◦ 37' 5.8 0.398" S 2.5 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 6.543" E 7◦ 32' 58.449" S 12.2 6 Pungging aspal baik 2016 112◦ 34' 38.8 Pungging aspal rusak seda 0 112◦ 34' 22.8 0.906" S 0.190" S 0.8 8 Mojosari aspal baik 1991 112◦ 31' 34.582" E 7◦ 31' 29.0 Pungging aspal rusak bera 0 112◦ 34' 38.269" S 12.0 Pacing-Pacaspal/hotmbaik 0 112◦ 34' 16.2 8 Mojosari semen betbaik 2016 112◦ 33' 15.8 0.8 0.227" S 12.8 0.8 0.054" S 2.1 3 Pungging aspal baik 2014 112◦ 36' 9.8 0.5 6 Pungging aspal baik 2016 112◦ 35' 53.1 6 Mojosari semen betbaik 2015 112◦ 33' 20.000" E 7◦ 35' 47.8 0.337" E 7◦ 32' 15.353" S 1.8 0.105" E 7◦ 31' 33.650" E 7◦ 31' 31.855" E 7◦ 39' 4.538" E 7◦ 33' 0.8 0.366" S 12.645" S 12.8 0.4 8 Mojosari semen betbaik 2016 112◦ 34' 0.127" E 7◦ 31' 12.5 6 Mojosari semen betbaik 2015 112◦ 33' 22.093" S 1.4 6 Ngoro aspal baik 2016 112◦ 36' 46.547" S 12.464" E 7◦ 31' 35.8 0.3 8 Pungging semen betbaik 2016 .8 1.7 8 Pungging semen betbaik 2016 112◦ 34' 9.2 8 Mojosari semen betbaik 2016 112◦ 33' 9.7 6 Mojosari aspal baik 2014 112◦ 33' 0.6 10 Ngoro aspal baik 2016 112◦ 34' 58.682" E 7◦ 32' 16.2 6 Mojosari semen betbaik 2015 112◦ 32' 45.4 8 Mojosari semen betbaik 2016 112◦ 32' 1.472" S 1.8 1 6 Pungging aspal baik 2016 112◦ 35' 35.7 8 Pungging aspal baik 2016 112◦ 34' 45.913" S 12.522" E 7◦ 32' 2.348" E 7◦ 32' 14.657" E 7◦ 32' 16.2 8 Pungging aspal baik 2016 112◦ 35' 18.341" E 7◦ 31' 52.8 0.8 0.6 577.9 0.6 6 Ngoro aspal baik 2016 112◦ 36' 28.8 0.9 0.7 4.954" S 15.9 0.432" E 7◦ 32' 0.110" S 0.952" E 7◦ 31' 39.3 7 Pungging aspal baik 2016 112◦ 34' 16.1 5.492" E 7◦ 31' 37.8 0.774" E 7◦ 31' 43.0 951.651" S 1.339" S 1.831" S 1.632" S 12.348" E 7◦ 30' 47.2 8 Mojosari aspal baik 2016 112◦ 32' 12.3 8 Mojosari semen betrusak ring 2016 112◦ 31' 53.811" E 7◦ 31' 27.728" S 0.6 6 Mojosari semen betbaik 2015 112◦ 32' 59.5 Mojosari aspal baik 2012 112◦ 33' 28.8 0.2 173.412" E 7◦ 31' 23.841" S 12.346" S 1.5 0.798" E 7◦ 32' 53.8 1.8 0.830" E 7◦ 32' 24.077" S 2.1 1.8 0.6 10 Mojosari semen betbaik 2016 112◦ 32' 35.594" S 12.272" S 2.9 0.4 6.6 6 Ngoro aspal baik 2016 112◦ 36' 11.0 Pungging papin blokrusak seda 0 112◦ 34' 21.239" S 12.888" S 15.

3 3 Ngoro aspal baik 0 112◦ 34' 47.6 2.8 6 Gondang aspal baik 2015 112◦ 25' 58.493" S 22.938" S 15.9 11.370" E 7◦ 40' 21.8 10 Pungging aspal baik 2015 112◦ 33' 33.8 5.644" E 7◦ 39' 51.1 2.095" E 7◦ 36' 53.6 3 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 52.4 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 33' 39.727" E 7◦ 34' 0.7 4 Ngoro aspal baik 2014 112◦ 35' 59.9 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 33' 16.843" E 7◦ 36' 10.422" S 15.4 1.5 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 34' 13.9 6 Trawas semen betbaik 2015 112◦ 35' 3.126" S 22.4 0.919" S 5 5 6.697" S 22.862" S 22.227" E 7◦ 35' 23.383" E 7◦ 32' 30.6 2.527" E 7◦ 35' 27.373" E 7◦ 37' 16.4 3.446" S 22.323" E 7◦ 32' 49.5 Ngoro semen betbaik 1998 112◦ 36' 3.4 0.888" S 22.1 3 Ngoro aspal sedang 0 112◦ 38' 5.043" E 7◦ 37' 33.4 1.886" S 22.4 10 Pungging aspal baik 2015 112◦ 33' 23.421" E 7◦ 34' 6.8 2.3 7 Trawas aspal baik 2015 112◦ 34' 38.8 4 Trawas aspal baik 2014 112◦ 35' 45.7 6 Gondang aspal sedang 2014 112◦ 36' 48.9 1.860" S 22.770" S 5.256" E 7◦ 35' 26.7 4 Ngoro aspal baik 2014 112◦ 34' 56.112" E 7◦ 39' 55.770" S 2 2.759" S 22.4 0.4 0.240" E 7◦ 32' 30.168" S 22.848" S 15.471" E 7◦ 35' 32.4 7 Trawas aspal baik 2015 112◦ 36' 39.505" E 7◦ 31' 9.8 3.057" E 7◦ 40' 0.817" E 7◦ 37' 52.5 Gondang aspal baik 2011 112◦ 38' 5.936" S 22.1 6 Trawas aspal baik 2014 112◦ 36' 8.858" S 8.417" S 15.818" E 7◦ 36' 35.429" E 7◦ 37' 5.006" S 22.683" E 7◦ 38' 19.2 6 Trawas aspal baik 2015 112◦ 34' 5.8 4.089" S 8.468" E 7◦ 37' 27.4 0.4 1.1 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 33' 56.5 10 Pungging aspal baik 2015 112◦ 33' 34.6 8 Ngoro aspal baik 0 112◦ 34' 41.1 2.325" S 5.6 5 Trawas aspal baik 2014 112◦ 35' 47.068" E 7◦ 33' 1.8 6 Gondang aspal rusak ring 2014 112◦ 24' 59.8 1.6 5 Trawas aspal baik 2014 112◦ 35' 6.164" E 7◦ 37' 21.383" E 7◦ 36' 52.743" E 7◦ 35' 43.495" E 7◦ 34' 42.115" S 15.8 1.4 0.7 4 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 0.9 4.323" S 22.4 0.8 0.842" E 7◦ 39' 2.4 0.7 10 Pungging aspal baik 2015 112◦ 33' 20.002" E 7◦ 39' 52.434" S 5.443" S 22.2 6 Trawas aspal baik 2015 112◦ 34' 3.4 0.9 9 Gondang semen betbaik 2016 112◦ 25' 46.4 1.4 0.7 0.2 8 Trawas aspal baik 2015 .469" S 22.551" S 15.112◦ 24' 55.319" E 7◦ 32' 5.527" E 7◦ 38' 17.096" S 15.208" S 2.808" E 7◦ 31' 47.109" S 2 2 3 Ngoro aspal sedang 1991 112◦ 36' 48.696" S 22.4 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 33' 36.4 1.4 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 36' 19.3 6 Trawas aspal baik 2015 112◦ 34' 9.483" S 8.211" E 7◦ 39' 32.083" S 5.933" E 7◦ 35' 40.4 1 12 Pungging aspal baik 2015 112◦ 26' 27.8 1.6 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 36' 45.240" E 7◦ 32' 30.103" E 7◦ 33' 36.689" S 22.8 6 Ngoro aspal rusak bera 2015 112◦ 34' 37.862" S 22.4 0.7 5.388" S 1.266" E 7◦ 37' 8.095" E 7◦ 34' 3.352" S 22.1 3 10 Ngoro aspal baik 2015 112◦ 38' 5.8 1.4 12 Pungging aspal baik 2015 112◦ 33' 37.067" S 1 1 4 Gondang aspal baik 0 112◦ 25' 20.4 6 Pungging aspal sedang 2015 112◦ 34' 55.935" E 7◦ 36' 5.819" E 7◦ 36' 16.471" E 7◦ 32' 37.149" S 0.614" S 1 1 4 Trawas aspal baik 0 112◦ 36' 22.4 1.4 0.079" S 22.4 1.2 6 Trawas aspal baik 2015 112◦ 34' 7.1 0.1 7 Trawas aspal baik 2015 112◦ 34' 20.765" S 22.744" S 8.764" E 7◦ 34' 49.799" E 7◦ 31' 34.907" S 1.072" E 7◦ 34' 59.

137" E 7◦ 19' 41.5 4 Trawas aspal baik 2015 112◦ 37' 2.557" E 7◦ 39' 0.033" S 2.1 4.547" E 7◦ 24' 0.6 1.7 8 Dawarblansemen betbaik 2014 112◦ 27' 29.8 4 Dawarblanaspal rusak ring 0 .9 2.592" S 6.449" S 2.1 2.5 8 Gedeg semen betbaik 2015 112◦ 25' 53.7 1.832" E 7◦ 19' 50.112◦ 37' 5.8 8 Jets semen betbaik 2015 112◦ 25' 42.060" S 2.6 1.7 6 Dawarblansemen betbaik 2014 112◦ 25' 30.418" S 17.513" S 0.399" S 2.6 0.399" E 7◦ 23' 41.995" E 7◦ 40' 37.7 4 Trawas aspal baik 0 112◦ 36' 23.6 1.6 1.9 4 Dawarblanaspal rusak ring 0 112◦ 26' 46.570" E 7◦ 39' 33.1 6 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 26' 38.6 0.6 0.5 Trawas aspal rusak ring 2015 112◦ 36' 16.870" S 17.9 0.4 8 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 25' 29.710" E 7◦ 19' 23.407" E 7◦ 36' 19.056" E 7◦ 20' 55.4 8 Dawarblansemen betbaik 2014 112◦ 21' 40.8 3.7 5 Trawas aspal baik 0 112◦ 36' 49.470" S 17.319" E 7◦ 39' 39.644" S 2.5 4 Trawas aspal baik 2002 112◦ 35' 53.7 8 Jets semen betbaik 2015 112◦ 25' 37.107" E 7◦ 26' 4.5 4.395" S 5.987" S 22.1 3.4 4 Gedeg aspal sedang 2011 112◦ 25' 52.128" E 7◦ 26' 53.9 6 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 28' 39.8 0.6 0.1 6 Dawarblansemen betrusak bera 2016 112◦ 28' 35.870" S 17.8 6 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 28' 27.6 1.6 8 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 25' 41.8 3 Trawas aspal sedang 0 112◦ 37' 30.955" S 17.5 4 Trawas aspal sedang 2015 112◦ 36' 18.870" S 13.499" E 7◦ 40' 42.1 6 Pacet aspal baik 2016 112◦ 33' 14.693" S 2.6 2.829" S 6.9 4 Dawarblanaspal rusak bera 2015 112◦ 26' 27.8 4 Trawas aspal baik 0 112◦ 36' 45.2 6 Dawarblansemen betrusak bera 2014 112◦ 28' 40.254" E 7◦ 38' 49.583" S 17.122" S 13.315" S 2.595" S 13.5 8 Jets aspal baik 2015 112◦ 25' 18.121" S 2.646" E 7◦ 36' 48.188" E 7◦ 20' 32.467" E 7◦ 26' 59.528" E 7◦ 19' 44.4 0.250" E 7◦ 19' 20.630" E 7◦ 21' 4.327" E 7◦ 18' 41.196" S 3.615" S 2.093" E 7◦ 18' 25.888" S 10.4 8 Gedeg aspal sedang 2015 112◦ 25' 55.8 2.853" E 7◦ 18' 18.413" S 2.9 0.9 8 Jets semen betrusak ring 2015 112◦ 25' 43.980" E 7◦ 38' 57.4 4 Trawas aspal rusak ring 0 112◦ 36' 12.8 7.4 0.731" S 2.8 8 Jets aspal baik 2015 112◦ 25' 46.6 1 5 Trawas aspal rusak ring 0 112◦ 33' 30.668" S 5.4 0.552" S 0.1 0.8 4 Trawas semen betbaik 2015 112◦ 37' 2.032" S 3.309" S 2.6 0.6 3.885" S 3.980" E 7◦ 38' 57.821" E 7◦ 40' 3.4 0.748" S 17.324" E 7◦ 19' 29.1 4 Trawas aspal baik 0 112◦ 36' 13.534" E 7◦ 25' 20.832" E 7◦ 19' 50.6 2.429" E 7◦ 19' 40.5 Trawas aspal baik 0 112◦ 35' 40.598" S 2.6 0.572" E 7◦ 21' 2.6 0.554" E 7◦ 24' 26.2 0.694" S 6.096" E 7◦ 22' 42.160" E 7◦ 40' 41.6 1.3 7 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 26' 49.4 4 Trawas aspal baik 2015 112◦ 37' 2.588" E 7◦ 39' 29.886" E 7◦ 20' 44.2 8 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 26' 48.640" S 2.880" E 7◦ 39' 50.300" S 17.8 8 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 25' 30.844" S 17.227" E 7◦ 20' 43.6 1 5 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 27' 29.7 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 36' 35.754" S 2.7 0.9 2.2 2.909" S 3.6 1.6 1.220" E 7◦ 39' 35.5 1 4 Pacet aspal baik 0 112◦ 26' 3.613" E 7◦ 40' 53.6 1.8 5 Trawas tanah rusak bera 0 112◦ 36' 29.8 0.342" E 7◦ 40' 28.7 0.558" S 17.4 0.133" E 7◦ 20' 55.7 8 Trawas aspal baik 2015 112◦ 37' 5.148" E 7◦ 40' 32.5 6 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 28' 41.586" E 7◦ 39' 43.443" S 17.754" S 2.006" S 0.6 0.632" S 0.

228" S 5.344" S 3.534" S 10.746" E 7◦ 21' 10.833" E 7◦ 25' 3.9 0.185" S 8.8 5 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 28' 1.2 3.664" E 7◦ 24' 0.1 6 Gedeg aspal baik 2015 112◦ 25' 7.950" E 7◦ 24' 0.6 1.328" E 7◦ 27' 3.9 6 Jets semen betbaik 2015 112◦ 28' 29.667" E 7◦ 24' 4.555" E 7◦ 26' 53.545" E 7◦ 26' 27.009" S 8.1 1.631" E 7◦ 23' 2.4 6 Jets aspal sedang 2013 112◦ 25' 37.9 5 Dawarblansemen betbaik 2014 112◦ 25' 18.114" S 1.8 6 Gedeg aspal baik 2015 112◦ 25' 6.5 5 Jets semen betsedang 2011 112◦ 28' 23.259" S 10.1 2.1 1.1 5 Jets Aspal Sedang 0 112◦ 24' 27.8 1.445" E 7◦ 22' 58.8 4 Gedeg Aspal/MakRusak Bera 0 112◦ 25' 6.008" E 7◦ 21' 27.780" S 6.6 4 Dawarblansemen betrusak ring 2016 112◦ 28' 37.291" S 3.8 0.9 1.572" E 7◦ 21' 2.766" E 7◦ 24' 4.744" S 7.1 1.504" E 7◦ 26' 27.1 1.3 0 Jets semen beton 0 112◦ 27' 40.5 3 Dawarblansemen betrusak ring 2014 112◦ 25' 35.7 1.932" E 7◦ 22' 6.1 1.262" E 7◦ 24' 40.024" E 7◦ 27' 17.6 4 Jets aspal rusak bera 0 112◦ 26' 10.9 8 Jets semen betbaik 2016 112◦ 28' 24.4 4.164" E 7◦ 24' 13.8 2.2 6 Jets aspal baik 2013 112◦ 26' 56.665" E 7◦ 25' 44.331" E 7◦ 18' 54.5 0 Gedeg aspal 0 112◦ 24' 33.505" S 8.624" E 7◦ 24' 3.5 Jets aspal rusak ring 0 112◦ 28' 24.1 6 Kemlagi aspal baik 2013 112◦ 28' 9.6 1.774" E 7◦ 25' 45.776" E 7◦ 25' 44.9 0.995" S 4.653" S 5.5 6 Jets aspal baik 2013 112◦ 26' 43.4 4 Dawarblansemen betrusak ring 2012 112◦ 26' 45.125" S 5.3 6 Gedeg aspal baik 2015 112◦ 25' 19.533" S 5.5 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 25' 33.3 3 Gedeg semen betbaik 2016 .752" S 3.547" S 0 2.734" S 4.557" E 7◦ 23' 56.133" S 10.675" S 0 1.464" S 4.7 6 Gedeg aspal baik 2015 112◦ 25' 8.1 1.4 3.7 6 Jets aspal sedang 2013 112◦ 24' 38.1 6 Gedeg aspal rusak ring 2016 112◦ 23' 46.3 0 Jets aspal 0 112◦ 27' 35.497" E 7◦ 21' 4.1 0.049" S 3.3 4.420" S 5.9 6 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 22' 17.329" E 7◦ 25' 1.043" S 3.594" S 5.6 0.956" S 8.037" E 7◦ 20' 44.2 5.734" S 4.9 0.8 6 Jets semen betbaik 2017 112◦ 25' 27.406" S 4.318" S 8.1 2.924" E 7◦ 22' 6.2 3.8 0.9 1.2 6 Gedeg aspal baik 2015 112◦ 24' 32.2 6 Jets semen betbaik 2015 112◦ 28' 27.6 1.072" E 7◦ 22' 22.387" E 7◦ 18' 54.677" S 0 2.043" S 3.195" S 5.199" S 8.670" S 4.6 6 Gedeg aspal rusak ring 2016 112◦ 25' 8.462" S 8.843" E 7◦ 19' 47.048" E 7◦ 24' 15.916" E 7◦ 24' 15.2 6 Dawarblansemen betbaik 2016 112◦ 27' 37.1 0.5 0.291" S 4.621" S 5.331" E 7◦ 18' 54.7 6 Dawarblansemen betbaik 0 112◦ 26' 28.9 5 Dawarblansemen betbaik 2006 112◦ 25' 54.9 6 Jets semen betrusak ring 2011 112◦ 27' 45.6 4 Dawarblansemen betbaik 2006 112◦ 25' 35.871" E 7◦ 25' 40.603" E 7◦ 26' 4.531" E 7◦ 24' 0.2 4.555" E 7◦ 26' 53.6 1.812" E 7◦ 25' 26.6 6 Jets semen betsedang 2012 112◦ 27' 22.900" S 1.694" S 6.802" E 7◦ 24' 16.9 1.2 2.8 0.5 6 Jets semen betbaik 2017 112◦ 26' 43.474" S 3.2 4 Dawarblansemen betbaik 2006 112◦ 26' 5.766" E 7◦ 24' 4.265" E 7◦ 20' 31.5 5 Dawarblansemen betbaik 2015 112◦ 25' 18.8 6 Gedeg aspal baik 2015 112◦ 25' 53.519" S 6.4 0.497" E 7◦ 21' 4.8 0.8 6 Jets aspal baik 2013 112◦ 24' 1.415" S 1.009" S 5.667" E 7◦ 25' 22.386" S 7.3 2.6 6 Jets aspal/makrusak bera 2016 112◦ 27' 44.540" E 7◦ 18' 55.903" S 2 2 6.3 2.4 6 Jets aspal baik 2013 112◦ 26' 31.9 0.112◦ 26' 25.5 1.

724" S 1.352" E 7◦ 36' 30.665" E 7◦ 25' 44.819" S 2.418" E 7◦ 39' 54.164" S 7.9 1.107" E 7◦ 23' 48.128" E 7◦ 24' 42.3 3 Pacet aspal sedang 2015 112◦ 32' 27.5 Pacet aspal sedang 1995 112◦ 32' 39.8 0.3 2 4 Trawas aspal rusak bera 0 112◦ 35' 46.630" E 7◦ 40' 34.9 4.5 Pacet semen betbaik 2016 112◦ 32' 16.4 0 Kemlagi semen beton 0 112◦ 22' 31.3 1 5 Trawas aspal baik 2013 112◦ 35' 43.4 3.3 4 Pacet aspal baik 2011 112◦ 32' 13.257" S 3.515" E 7◦ 38' 24.192" E 7◦ 39' 9.6 4 Gedeg Aspal/MakRusak Bera 0 112◦ 24' 33.7 4 Pacet aspal rusak ring 0 .5 6 Gedeg semen betsedang 2016 112◦ 24' 32.8 1.3 6 Gedeg semen betbaik 2016 112◦ 24' 8.638" E 7◦ 23' 32.780" S 2.6 0.709" E 7◦ 42' 9.370" S 7.795" S 4.928" S 3.3 4 Pacet aspal rusak ring 0 112◦ 31' 51.776" E 7◦ 40' 10.5 Pacet aspal rusak ring 2002 112◦ 32' 25.5 3.1 6 Pacet aspal rusak ring 2015 112◦ 34' 12.346" S 3.8 4 Kemlagi semen betrusak ring 2015 112◦ 22' 33.3 2.767" S 1.5 6 Kemlagi aspal baik 2015 112◦ 21' 33.638" E 7◦ 23' 32.9 2.469" E 7◦ 38' 48.1 4 Pacet aspal rusak ring 2015 112◦ 31' 55.9 10 Pacet aspal rusak bera 2015 112◦ 34' 27.975" E 7◦ 40' 44.498" S 0 1.008" S 0.396" S 7.867" E 7◦ 26' 51.097" E 7◦ 36' 28.290" E 7◦ 39' 52.5 3.6 0.332" E 7◦ 24' 0.681" S 4.9 5.901" S 4.1 2.262" E 7◦ 24' 1.048" E 7◦ 40' 33.8 0.2 0.339" S 2 0.016" S 2 2 6 Kemlagi aspal baik 2014 112◦ 21' 32.9 1.653" S 5.421" E 7◦ 39' 48.9 0.5 Pacet aspal baik 2002 112◦ 32' 47.5 Trawas aspal baik 2002 112◦ 35' 59.6 4 Kemlagi aspal rusak bera 0 112◦ 21' 43.381" S 0 0.9 6 Pacet aspal baik 2016 112◦ 32' 6.8 4.9 5.733" S 2.073" S 1.215" E 7◦ 26' 26.9 3.886" S 1.8 5 Trawas aspal baik 0 112◦ 35' 34.1 4.928" S 9.590" S 9.6 4.308" S 7.905" E 7◦ 37' 30.5 6 Kemlagi semen betbaik 2015 112◦ 21' 40.262" S 2 0.8 0.874" S 4.5 Pacet aspal rusak ring 2012 112◦ 34' 8.928" S 0.927" S 3.694" S 5 0.6 0.467" S 7.097" E 7◦ 27' 10.187" S 3.9 3 10 Pacet semen betbaik 2016 112◦ 32' 23.892" S 0.5 Trawas aspal baik 2002 112◦ 35' 54.499" E 7◦ 40' 18.1 4 Trawas aspal baik 2012 112◦ 35' 14.141" E 7◦ 24' 51.4 4 Pacet aspal rusak bera 0 112◦ 33' 16.308" E 7◦ 39' 54.651" S 0.253" S 7.3 4 Trawas aspal baik 2011 112◦ 35' 59.029" E 7◦ 38' 27.3 0.677" S 5.3 1.5 0.929" E 7◦ 40' 17.6 2.3 6.9 1.885" S 3.6 1.3 3 Pacet aspal rusak ring 2016 112◦ 33' 31.109" E 7◦ 38' 23.381" S 4.9 2.454" S 7.552" E 7◦ 40' 3.3 5 Trawas aspal rusak ring 2013 112◦ 32' 6.226" E 7◦ 40' 26.5 Pacet tanah rusak bera 0 112◦ 34' 10.868" E 7◦ 40' 1.096" S 5.628" E 7◦ 38' 48.175" S 7.8 8.025" S 2.8 4 Pacet aspal rusak ring 0 112◦ 31' 47.6 3 Pacet aspal sedang 2015 112◦ 31' 55.2 1.9 0.352" E 7◦ 36' 30.7 5 Kemlagi semen betrusak ring 2015 112◦ 21' 23.6 5.3 4 Pacet aspal baik 2011 112◦ 32' 15.681" S 2.415" E 7◦ 41' 2.603" E 7◦ 26' 4.8 2.292" E 7◦ 39' 26.2 3.628" S 2 1.9 1.2 1.6 5.2 0.103" E 7◦ 36' 33.306" S 0.697" E 7◦ 40' 16.200" E 7◦ 24' 26.9 4 Pacet aspal sedang 1995 112◦ 33' 16.388" E 7◦ 23' 33.7 6 Gedeg semen betbaik 2011 112◦ 21' 26.6 6 Pacet aspal/sem rusak bera 0 112◦ 31' 49.9 0.8 0 Trawas aspal 0 112◦ 35' 32.796" E 7◦ 40' 0.7 4 Kemlagi aspal rusak ring 0 112◦ 21' 43.5 Kemlagi semen betbaik 2015 112◦ 20' 54.2 1.9 5 Kemlagi semen betbaik 2015 112◦ 35' 0.112◦ 24' 3.060" E 7◦ 39' 8.148" E 7◦ 39' 17.

7 2.2 2.7 2.513" S 0.251" E 7◦ 23' 19.4 396.904" S 8.883" E 7◦ 26' 19.439" S 2.1 1.465" S 0.798" S 2.2 203.821" S 7.842" E 7◦ 25' 48.428" E 7◦ 21' 1.435" S 2.5 3 Pacet aspal sedang 0 112◦ 33' 3.841" E 7◦ 37' 1.223" E 7◦ 24' 34.364" E 7◦ 37' 35.584" S 2.743" E 7◦ 32' 57.698" S 0.2 Pacet aspal rusak bera 1995 112◦ 30' 52.812" E 7◦ 35' 22.768" S 4.7 2.1 0.635" S 2.265" E 7◦ 31' 57.273" E 7◦ 22' 18.581" S 3.5 Kemlagi semen betbaik 2015 112◦ 22' 27.115" S 17.771" E 7◦ 37' 58.3 1.910" S 3.9 1 6 Pacet aspal rusak ring 2015 112◦ 30' 45.5 0.421" S 17.325" S 2.8 6 Pacet aspal baik 1995 112◦ 31' 0.5 1.8 2.2 0.5 8 Gedeg semen betbaik 2015 112◦ 25' 53.6 4 Gedeg Aspal/MakRusak Bera 0 112◦ 35' 59.5 2.1 6 Kemlagi semen betbaik 2015 112◦ 23' 16.353" E 7◦ 37' 15.199" E 7◦ 37' 29.2 Pacet aspal sedang 0 112◦ 31' 56.319" E 7◦ 39' 39.8 0.747" S 7.4 3.2 4.710" E 7◦ 39' 13.471" E 7◦ 35' 32.6 4 Trawas aspal rusak bera 2015 112◦ 36' 11.551" S 0.6 8 Jets semen betbaik 2015 112◦ 25' 24.953" E 7◦ 39' 55.9 4 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 34' 27.664" E 7◦ 24' 0.335" E 7◦ 23' 26.5 0.800" S 4.790" E 7◦ 39' 50.999" S 5 4.967" S 0.638" E 7◦ 37' 12.5 5.769" E 7◦ 38' 20.4 6 Kemlagi semen betrusak ring 2016 112◦ 24' 1.505" S 2 1.608" S 2.175" S 3.1 3.2 2.5 Trawas aspal rusak ring 0 112◦ 25' 55.858" S 8.026" S 4.738" S 9.5 Pungging aspal baik 2014 112◦ 20' 50.5 0.9 0.757" S 1.5 Kemlagi semen betbaik 0 112◦ 24' 25.9 3 6 Pacet aspal rusak ring 2015 112◦ 34' 39.173" S 0 1.5 4 Pacet aspal rusak ring 1995 112◦ 31' 2.632" E 7◦ 39' 54.857" E 7◦ 36' 10.819" E 7◦ 23' 49.6 1 8 Jets semen betbaik 2015 112◦ 25' 53.6 0.5 7.174" S 4.434" E 7◦ 38' 45.9 5 Pacet aspal rusak ring 0 112◦ 31' 22.817" S 1 956 3.6 643.743" E 7◦ 38' 21.959" S 9.345" E 7◦ 24' 0.385" S 4.7 5 Dawarblansemen betbaik 2016 112◦ 24' 32.6 0.106" E 7◦ 38' 54.182" E 7◦ 26' 34.9 4 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 31.9 0.327" S 15.5 1.1 Pacet aspal baik 0 112◦ 31' 13.9 2.346" S 1 990.343" E 7◦ 31' 23.224" S 4.365" E 7◦ 32' 30.278" E 7◦ 38' 19.603" E 7◦ 26' 4.2 4 Pacet aspal sedang 0 112◦ 31' 32.6 0.5 Pacet aspal rusak ring 0 112◦ 21' 56.7 4 Pacet aspal rusak ring 0 112◦ 31' 32.5 3 Pacet aspal baik 0 112◦ 31' 39.2 0 Kemlagi semen betbaik 2015 112◦ 31' 51.5 3.7 Pacet aspal baik 0 .5 2.3 0 Pacet semen beton 0 112◦ 34' 7.6 627.483" S 0.9 Pacet aspal baik 0 112◦ 31' 33.322" E 7◦ 37' 36.2 3.879" E 7◦ 23' 30.951" S 2.5 Trawas aspal rusak ring 2016 112◦ 21' 26.6 2.239" S 0 1 0 Pacet aspal 0 112◦ 32' 16.9 4 4 Gondang aspal rusak bera 2016 112◦ 24' 32.9 6 Ngoro aspal rusak bera 2015 112◦ 33' 39.4 Pacet aspal baik 0 112◦ 31' 32.4 3 Pacet aspal baik 0 112◦ 31' 32.3 4.885" S 2.8 1.9 0.646" S 1.479" E 7◦ 39' 37.5 2.817" E 7◦ 38' 53.5 1.677" S 0 715 0 Gedeg aspal 0 KO_AK_X KO_AK_Y PANJANG_PANJANG_LEBAR KEC TIPE_PER KOND_PE THN_PERE 112◦ 31' 4.2 6 Kemlagi aspal rusak ring 2013 112◦ 36' 18.7 6 Kemlagi semen betrusak ring 2016 112◦ 24' 22.2 3 Pacet aspal rusak bera 0 112◦ 32' 16.112◦ 34' 20.1 6 Pacet aspal rusak ring 1995 112◦ 30' 53.420" S 17.505" E 7◦ 39' 24.3 3 Pacet aspal rusak bera 0 112◦ 34' 0.825" E 7◦ 37' 48.517" E 7◦ 38' 5.9 2.380" E 7◦ 37' 28.7 3.

4 402.007" S 2.183" S 2.3 273.708" E 7◦ 31' 45.7 2.2 162.206" E 7◦ 35' 42.3 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 19.5 2548.1 2089.173" S 0.4 372.8 793.7 Ngoro paving baik 0 112◦ 38' 23.2 221.959" E 7◦ 34' 52.8 752.154" E 7◦ 33' 6.575" E 7◦ 35' 45.4 4 Ngoro paving baik 0 112◦ 37' 49.8 835.8 3.3 323.112◦ 31' 43.530" E 7◦ 32' 55.6 574.268" E 7◦ 35' 1.7 Pacet aspal baik 0 112◦ 34' 30.9 2.247" E 7◦ 33' 54.950" E 7◦ 34' 16.7 2745.802" S 0.2 185.145" S 0.1 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 12.2 162.6 Ngoro aspal baik 0 112◦ 38' 25.541" S 0.509" S 2.404" S 0.6 3 Ngoro makadam rusak ring 0 112◦ 38' 51.6 Ngoro aspal sedang 0 112◦ 39' 15.351" E 7◦ 34' 35.027" E 7◦ 33' 25.644" E 7◦ 34' 50.810" S 0.829" S 0.2 Ngoro aspal baik 0 112◦ 35' 29.1 Ngoro beton baik 0 112◦ 38' 44.6 Ngoro beton baik 0 112◦ 38' 21.376" S 0.066" E 7◦ 37' 17.2 Ngoro beton baik 0 112◦ 39' 13.6 31 Ngoro beton baik 0 112◦ 35' 52.607" S 0.1 Ngoro aspal rusak ring 0 .074" E 7◦ 34' 19.793" S 0.875" S 0.6 613.8 3 Ngoro paving baik 0 112◦ 38' 13.293" E 7◦ 35' 39.6 Ngoro aspal baik 0 112◦ 35' 51.463" S 0.7 2.5 Ngoro paving baik 0 112◦ 36' 34.287" E 7◦ 32' 32.816" E 7◦ 33' 22.698" E 7◦ 32' 59.832" E 7◦ 35' 5.9 3 Ngoro paving baik 0 112◦ 38' 36.7 2.1 5.5 Ngoro paving baik 0 112◦ 39' 8.2 197.757" E 7◦ 35' 9.412" S 0.4 4.8 1811.5 544.7 689.5 2.6 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 8.665" S 0.233" S 0.6 584.8 Pungging beton baik 0 112◦ 34' 32.132" S 0.206" S 0.4 2397.5 501.334" S 2.198" E 7◦ 32' 58.940" S 0.498" E 7◦ 33' 18.1 2061.068" E 7◦ 33' 29.2 237.1 117.401" E 7◦ 33' 58.1 3 Ngoro aspal sedang 0 112◦ 36' 25.6 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 49.873" E 7◦ 36' 16.044" E 7◦ 33' 33.8 6 Ngoro beton baik 0 112◦ 38' 9.2 245.4 4.4 415 2.1 Ngoro aspal baik 0 112◦ 39' 19.5 Ngoro aspal baik 0 112◦ 35' 15.150" S 0.1 140.639" E 7◦ 33' 55.616" S 0.061" S 0.9 3.929" S 0.2 4 Ngoro paving baik 0 112◦ 38' 37.1 3 Trawas aspal baik 0 112◦ 34' 33.162" S 0.7 Pacet aspal baik 0 112◦ 31' 57.5 480.499" E 7◦ 34' 25.075" S 0.1 104.993" S 0.8 834.704" S 0.931" S 2.552" S 0.371" S 0.279" S 0.7 1653.1 136.468" E 7◦ 35' 17.2 3 Trawas aspal baik 0 112◦ 34' 32.301" E 7◦ 32' 45.150" S 1.695" E 7◦ 32' 24.411" S 0.2 2.7 2.5 483.4 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 45.206" E 7◦ 35' 42.6 2.2 Ngoro beton baik 0 112◦ 35' 0.2 3 Trawas aspal baik 0 112◦ 34' 31.406" S 0.207" S 0.770" E 7◦ 33' 47.629" E 7◦ 34' 38.099" E 7◦ 35' 32.384" E 7◦ 33' 1.930" E 7◦ 36' 13.4 3 Pungging beton baik 0 112◦ 35' 5.7 6 Ngoro beton baik 0 112◦ 38' 12.2 5.4 5.3 267.8 4.613" E 7◦ 37' 25.6 3.6 4 Ngoro beton baik 0 112◦ 38' 14.741" S 1.941" E 7◦ 34' 45.7 2.5 Ngoro paving rusak ring 0 112◦ 39' 9.4 Ngoro paving baik 0 112◦ 38' 20.8 3.919" E 7◦ 35' 53.1 5 Ngoro beton baik 0 112◦ 38' 0.5 3 Trawas aspal baik 0 112◦ 34' 32.853" E 7◦ 34' 31.6 4.8 825.4 Ngoro aspal rusak ring 0 112◦ 38' 38.8 4.878" S 0.940" S 0.4 352.6 Ngoro aspal baik 0 112◦ 34' 54.018" E 7◦ 35' 37.5 489.6 615.5 541 2.374" S 0.9 2927.8 2 Ngoro paving rusak ring 0 112◦ 39' 24.351" S 0.682" E 7◦ 34' 7.441" E 7◦ 32' 32.5 505 2.604" S 2.027" S 0.5 5.8 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 27.676" E 7◦ 34' 20.2 184.3 40.4 6 Ngoro makadam rusak ring 0 112◦ 38' 2.4 2.4 3.

3 1304.252" E 7◦ 34' 24.505" E 7◦ 34' 25.2 1.241" E 7◦ 30' 11.6 2601 8 Kutorejo beton baik 0 112◦ 32' 8.9 2.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 46.6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 5.564" S 0.7 Kutorejo aspal/betorusak ring 0 112◦ 31' 21.682" S 0.251" E 7◦ 35' 12.101" E 7◦ 34' 12.085" E 7◦ 33' 16.823" E 7◦ 34' 13.4 426.8 2.3 322.435" S 0.5 485.852" E 7◦ 34' 4.8 4.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 30' 49.520" S 0.4 2 Ngoro makadam rusak ring 0 112◦ 32' 38.2 2.5 519.544" E 7◦ 33' 51.835" S 0.5 494 2.699" S 0.6 2.5 Ngoro aspal baik 0 112◦ 33' 4.463" S 0.7 1.063" S 0.896" E 7◦ 34' 9.183" S 0.8 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 33' 39.8 2.298" E 7◦ 34' 31.553" E 7◦ 34' 42.5 2.9 2.525" E 7◦ 34' 14.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 33.3 1266.176" S 2.4 1412.508" S 1.208" E 7◦ 29' 59.5 2.851" E 7◦ 34' 40.3 293.8 2.632" S 0.449" E 7◦ 30' 14.312" S 0.1 73.4 415.5 3531.782" S 1 1048.571" S 0.8 Kutorejo makadam buruk 0 112◦ 31' 32.670" S 0.2 221.3 2.8 848.3 336.3 8 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 56.499" E 7◦ 34' 54.6 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 57.8 Kutorejo paving baik 0 112◦ 31' 13.033" E 7◦ 32' 8.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 30' 49.900" E 7◦ 30' 42.5 2.7 6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 53.447" E 7◦ 34' 9.900" S 0.4 2.8 760.6 2.761" S 0.9 2.469" E 7◦ 30' 21.6 Kutorejo beton baik 0 112◦ 32' 2.9 1936.1 103.6 2.8 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 30' 15.5 3 Kutorejo aspal sedang 0 112◦ 31' 43.4 427 2.080" S 1 1049.3 6 Kutorejo beton baik 0 112◦ 31' 21.6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 40.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 58.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 55.6 564.499" E 7◦ 33' 51.6 611.679" S 1.496" S 0.8 2.6 627.8 3 Mojosari aspal baik 0 112◦ 36' 17.8 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 33.039" S 0.4 421.1 6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 31' 48.2 8 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 45.6 4.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 41.7 8 Kutorejo beton baik 0 112◦ 30' 50.1 2 Kutorejo makadam rusak ring 0 112◦ 31' 35.4 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 38.270" E 7◦ 34' 23.447" S 1.663" E 7◦ 30' 17.3 1251.6 558.428" E 7◦ 34' 26.3 Mojosari aspal baik 0 .630" S 0.318" E 7◦ 34' 54.931" E 7◦ 29' 44.4 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 57.2 4.7 2.2 2.5 477.098" S 0.6 648.508" S 0.907" S 0.6 580.005" E 7◦ 32' 23.6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 57.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 45.6 632.105" S 1.005" E 7◦ 32' 23.3 2.8 2.615" E 7◦ 31' 13.1 2.2 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 34.368" E 7◦ 34' 6.5 512.849" E 7◦ 33' 57.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 13.410" S 0.227" E 7◦ 31' 32.756" E 7◦ 31' 50.6 592 8 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 48.374" S 1 954.4 404.112◦ 36' 48.564" S 0.819" E 7◦ 34' 32.479" E 7◦ 31' 33.8 4.017" S 0.3 2.5 458.250" S 0.059" S 1.519" E 7◦ 34' 29.904" S 0.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 32.662" E 7◦ 32' 27.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 32' 3.3 1303.060" S 0.4 436.6 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 48.9 864.668" S 0.070" S 0.183" S 2.1 2.4 367.759" S 0.5 515.065" E 7◦ 30' 51.4 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 30' 9.836" E 7◦ 34' 28.142" E 7◦ 34' 15.3 265.4 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 46.1 2063.4 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 31' 22.8 Mojosari aspal baik 0 112◦ 33' 39.181" E 7◦ 34' 58.049" E 7◦ 31' 10.757" S 1.599" E 7◦ 31' 17.784" S 0.8 763.286" S 0.1 6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 32' 33.839" S 0.903" E 7◦ 34' 29.460" S 3.

584" S 1 999.8 5.2 Jatrejo aspal rusak ring 0 112◦ 25' 51.5 Puri paving baik 0 112◦ 28' 7.655" S 1.496" E 7◦ 35' 24.2 150.584" S 0.2 2.555" S 0.693" S 0.147" S 0.204" E 7◦ 32' 51.5 Puri aspal baik 0 112◦ 28' 5.921" E 7◦ 36' 42.261" E 7◦ 31' 41.5 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 30' 14.912" E 7◦ 32' 57.918" E 7◦ 35' 1.972" E 7◦ 36' 42.884" E 7◦ 31' 53.6 1621.358" E 7◦ 32' 56.4 396.2 2.3 5.4 4.4 Jatrejo beton baik 0 112◦ 26' 46.693" S 0.6 1595.390" E 7◦ 31' 57.9 2.6 1582.5 Puri aspal rusak ring 0 112◦ 26' 53.3 341.112◦ 25' 39.5 1528.7 668.1 75.316" S 11.231" E 7◦ 36' 28.426" S 2.1 2 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 14.4 5 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 26' 28.5 Jatrejo beton baik 0 112◦ 26' 39.6 2591.6 570.455" E 7◦ 34' 46.4 448.1 1119.720" E 7◦ 31' 46.9 5.5 2.284" S 1.445" E 7◦ 32' 15.2 10 Jatrejo beton baik 0 112◦ 29' 21.2 2.7 1749.7 5.9 2.190" S 0.885" E 7◦ 33' 56.482" E 7◦ 32' 17.032" S 0.994" S 1.8 8.099" E 7◦ 37' 38.3 Jatrejo beton baik 0 112◦ 24' 55.024" E 7◦ 31' 53.5 2.1 2126.249" S 0.840" E 7◦ 32' 34.8 833.5 Puri aspal baik 0 112◦ 28' 5.512" S 0.789" S 0.5 Puri aspal baik 0 .892" S 0.8 767.8 6 Puri beton baik 0 112◦ 26' 6.3 3 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 12.575" S 0.914" S 0.683" S 0.6 1601.5 Puri aspal rusak ring 0 112◦ 28' 5.381" E 7◦ 37' 26.561" S 0.6 6 Puri beton baik 0 112◦ 26' 15.296" S 1.6 6 Jatrejo beton baik 0 112◦ 26' 39.2 231.8 4 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 27' 52.1 2136.247" E 7◦ 34' 30.9 852.2 234.902" S 0.5 Puri aspal baik 0 112◦ 28' 5.5 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 47.512" S 0.128" E 7◦ 34' 56.5 Puri aspal rusak ring 0 112◦ 28' 6.7 Jatrejo aspal/betorusak ring 0 112◦ 26' 43.669" S 0.102" E 7◦ 32' 15.5 Puri makadam rusak ring 0 112◦ 26' 44.2 3 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 26' 57.3 3 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 14.737" E 7◦ 31' 51.7 2.8 4845.5 1506.513" E 7◦ 32' 12.4 Jatrejo aspal rusak ring 0 112◦ 27' 13.532" E 7◦ 34' 12.7 5709.6 3 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 26' 25.7 9908.4 3 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 9.8 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 26' 54.1 2.752" S 0.4 418.571" S 0.293" S 0.8 3 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 27' 47.9 865 2.3 1281.571" S 0.9 2.5 Puri aspal rusak ring 0 112◦ 25' 52.5 Puri aspal rusak ring 0 112◦ 27' 47.157" E 7◦ 32' 0.4 427.128" E 7◦ 34' 56.638" E 7◦ 32' 24.4 433.1 2.7 653.020" E 7◦ 33' 56.1 3 Puri aspal baik 0 112◦ 25' 48.5 2.6 2.968" S 0.6 604.501" S 1.033" E 7◦ 31' 59.4 376.2 228.6 1571.681" S 2.3 348 6 Puri beton baik 0 112◦ 26' 45.5 Puri aspal baik 0 112◦ 28' 5.276" E 7◦ 32' 37.945" S 1.8 811.1 115.1 146.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 3.892" S 1.5 Puri aspal baik 0 112◦ 28' 13.992" S 4.128" E 7◦ 39' 32.044" E 7◦ 36' 13.335" S 1.176" E 7◦ 36' 15.494" E 7◦ 34' 15.125" S 1.619" S 0.941" S 0.544" S 2.402" S 0.8 5.755" E 7◦ 32' 51.829" S 0.082" E 7◦ 31' 43.482" E 7◦ 32' 17.611" E 7◦ 35' 30.900" E 7◦ 35' 44.1 4 Jatrejo aspal rusak ring 0 112◦ 25' 48.204" E 7◦ 32' 51.1 2.254" S 1.300" S 5.5 529.082" E 7◦ 31' 43.7 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 26' 57.220" E 7◦ 32' 0.5 Jatrejo beton baik 0 112◦ 25' 37.6 633 2.821" S 1.1 3 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 9.213" E 7◦ 36' 4.5 Puri makadam rusak ring 0 112◦ 26' 49.5 539.6 3 Puri paving baik 0 112◦ 28' 5.8 2.1 2.1 1147.3 4 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 28' 56.3 5.

015" E 7◦ 30' 59.4 3 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 14.2 245.4 433 1.358" S 0.3 1290.182" S 1.687" E 7◦ 28' 47.652" E 7◦ 35' 10.5 Puri aspal rusak ring 0 112◦ 26' 23.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 9.2 Kutorejo aspal baik 0 112◦ 39' 10.7 2.5 Trawas makadam rusak ring 0 112◦ 25' 24.774" E 7◦ 36' 54.082" S 0.4 359.1 2.6 1.9 1.2 1198.366" E 7◦ 30' 9.7 664.5 Ngoro makadam rusak ring 0 112◦ 34' 4.3 256.5 1470.3 279.4 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 8.5 2.2 3 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 26.6 Ngoro aspal baik 0 112◦ 36' 0.6 613.1 Ngoro beton baik 0 112◦ 35' 2.893" S 0.323" E 7◦ 29' 15.192" S 0.3 2.586" S 0.7 3 Mojoanyaraspal sedang 0 112◦ 29' 3.5 291.3 266.7 2.423" S 0.840" S 0.078" E 7◦ 33' 35.501" S 0.5 Puri aspal rusak ring 0 112◦ 28' 31.169" E 7◦ 30' 37.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 55.8 2.9 3 Puri beton baik 0 .733" S 1.829" E 7◦ 32' 55.784" S 0.528" S 0.6 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 23.841" S 2.6 550.484" S 0.765" E 7◦ 28' 59.7 659.6 2.2 2.681" S 0.9 2.8 790.8 2.6 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 5.5 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 31' 50.9 2.353" E 7◦ 29' 12.6 Puri aspal baik 0 112◦ 29' 8.080" S 0.520" S 1.970" E 7◦ 29' 30.673" E 7◦ 29' 20.5 2.6 3 Mojoanyaraspal sedang 0 112◦ 29' 7.1 99.3 269.966" E 7◦ 30' 9.633" E 7◦ 30' 56.5 2.580" E 7◦ 34' 9.067" E 7◦ 31' 22.801" S 0.511" E 7◦ 36' 9.789" S 1 1035.6 Mojoanyaraspal sedang 0 112◦ 29' 8.2 171.5 6.5 1538.823" S 0.9 1884.1 2.515" E 7◦ 31' 3.009" S 1.3 255 6 Mojosari aspal baik 0 112◦ 34' 12.560" S 0.9 936.293" S 0.9 2.727" E 7◦ 30' 59.923" E 7◦ 30' 20.275" S 1.1 73.695" E 7◦ 33' 27.5 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 13.628" E 7◦ 30' 9.196" E 7◦ 28' 28.1 105.6 Ngoro paving baik 0 112◦ 38' 13.737" S 0.3 2.9 7 Jatrejo beton baik 0 112◦ 27' 16.963" E 7◦ 31' 0.112◦ 25' 35.8 2.921" E 7◦ 29' 18.4 2.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 15.6 613.823" S 0.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 55.2 2 Ngoro aspal sedang 0 112◦ 38' 43.278" E 7◦ 29' 16.411" S 0.522" S 0.5 1492.1 3 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 24.129" E 7◦ 30' 12.543" S 0.254" E 7◦ 29' 11.5 489.430" S 1.013" E 7◦ 29' 2.1 82.812" E 7◦ 35' 46.220" S 0.013" E 7◦ 29' 2.7 712.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 46.8 Mojosari aspal baik 0 112◦ 31' 2.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 34.998" S 0.794" S 0.3 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 8.3 264.137" S 1.5 Puri aspal baik 0 112◦ 28' 11.753" E 7◦ 30' 39.044" E 7◦ 30' 40.880" S 0.929" E 7◦ 30' 10.074" E 7◦ 32' 19.3 2326.5 5.578" S 0.4 1350.5 463.883" S 0.560" E 7◦ 29' 52.5 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 57.8 4.7 680.679" S 1.187" E 7◦ 29' 11.7 3 Puri aspal baik 0 112◦ 25' 10.9 1908.5 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 0.5 Puri aspal baik 0 112◦ 27' 54.6 Ngoro aspal baik 0 112◦ 39' 4.8 763.041" S 0.8 Jatrejo aspal baik 0 112◦ 26' 12.2 232.3 3 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 34.619" E 7◦ 34' 8.3 336.038" E 7◦ 30' 15.254" E 7◦ 28' 56.6 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 15.6 3 Mojoanyaraspal sedang 0 112◦ 29' 4.5 1.406" E 7◦ 32' 23.370" E 7◦ 29' 22.4 421.548" S 0.980" S 1.7 2.4 224.789" S 0.064" S 0.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 41.8 2.3 263.1 3 Mojoanyaraspal sedang 0 112◦ 28' 29.354" E 7◦ 30' 36.5 Puri aspal baik 0 112◦ 26' 55.8 750.411" S 0.9 2.1 1065.612" E 7◦ 30' 29.6 2.153" S 0.3 346.

6 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 29.008" E 7◦ 31' 51.2 1163.6 623.112◦ 26' 42.4 374.117" E 7◦ 31' 53.365" S 0.025" E 7◦ 29' 27.330" S 0.3 293.643" E 7◦ 29' 54.9 2.691" S 1.2 187.322" S 0.8 801.9 2.612" E 7◦ 31' 9.2 Trowulan aspal baik 0 112◦ 24' 51.5 3 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 40.6 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 31.7 730.1 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 28.671" S 1.8 3 Trowulan aspal rusak ring 0 112◦ 23' 36.411" E 7◦ 33' 29.643" E 7◦ 30' 0.193" E 7◦ 33' 28.501" E 7◦ 33' 14.1 2.3 1254.260" E 7◦ 28' 42.1 Dawarblanbeton rusak ring 0 112◦ 24' 52.8 2.4 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 16.4 409.053" E 7◦ 33' 32.507" E 7◦ 33' 18.1 1124.099" S 0.5 Trowulan aspal sedang 0 112◦ 23' 8.2 210.1 2.662" E 7◦ 30' 6.048" E 7◦ 32' 20.719" S 1 1037 2.6 1559.159" E 7◦ 33' 26.005" E 7◦ 30' 37.903" S 0.821" S 1.844" S 0.7 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 31.9 2.4 407 3 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 14.7 6 Sooko aspal baik 0 112◦ 25' 45.214" S 0.7 1688.093" E 7◦ 33' 54.5 489.4 Dawarblanbeton baik 0 112◦ 24' 44.5 Puri aspal baik 0 112◦ 24' 17.2 2.108" E 7◦ 31' 1.563" S 1.8 10.7 722.465" S 1.1 5 Sooko beton baik 0 112◦ 26' 6.3 2.169" S 0.755" E 7◦ 31' 18.434" E 7◦ 32' 46.7 3 Trowulan beton baik 0 112◦ 23' 53.991" S 0.609" S 2.322" S 2.2 Sooko makadam rusak ring 0 112◦ 23' 26.6 Trowulan aspal baik 0 112◦ 24' 31.218" S 0.017" E 7◦ 32' 46.9 3 Trowulan aspal baik 0 112◦ 24' 17.261" S 0.2 2.8 Sooko makadam rusak ring 0 112◦ 23' 33.712" S 0.5 7 Trowulan aspal baik 0 112◦ 25' 21.7 747.3 1268.2 1177.371" E 7◦ 29' 35.622" E 7◦ 30' 10.7 697.3 1287 2.4 443.5 2.5 10 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 34.2 3 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 27' 15.594" E 7◦ 29' 59.3 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 44.2 2.6 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 22' 36.491" E 7◦ 30' 6.217" S 0.3 336.9 858.022" E 7◦ 29' 35.527" E 7◦ 28' 3.441" E 7◦ 29' 49.222" E 7◦ 23' 38.9 2872.730" S 3 3028.235" S 1.026" E 7◦ 31' 27.182" S 1.630" E 7◦ 28' 56.8 825.3 318.519" E 7◦ 31' 26.842" S 1.6 639.475" S 1.3 271.7 704.8 2 Jets makadam rusak ring 0 .9 1916.781" S 0.7 2.6 Sooko aspal baik 0 112◦ 23' 55.1 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 46.5 Sooko aspal baik 0 112◦ 22' 49.7 1682.1 1.3 1253 2.6 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 35.569" S 0.099" E 7◦ 31' 22.359" E 7◦ 33' 28.490" S 2.388" E 7◦ 34' 19.113" S 0.535" S 0.9 2922.2 1041 3.6 Sooko aspal baik 0 112◦ 26' 47.5 2.4 2.6 2.855" S 1 994.4 397.4 Trowulan beton baik 0 112◦ 24' 55.1 2076 5.6 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 18.878" E 7◦ 30' 51.466" S 1.670" E 7◦ 21' 17.843" S 0.2 3 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 17.4 2.4 2.320" S 0.7 742.7 6 Sooko beton baik 0 112◦ 25' 33.773" E 7◦ 33' 39.2 3.3 Sooko beton baik 0 112◦ 25' 35.5 3 Sooko aspal baik 0 112◦ 25' 57.623" E 7◦ 31' 49.1 3 Soko aspal baik 0 112◦ 24' 6.7 2.7 2.6 Puri aspal baik 0 112◦ 25' 3.915" E 7◦ 29' 49.521" E 7◦ 21' 36.5 3.144" S 0.480" S 0.426" S 1.202" S 0.6 558.1 3 Puri aspal baik 0 112◦ 25' 47.8 Sooko makadam rusak ring 0 112◦ 24' 51.920" S 1.548" E 7◦ 31' 15.7 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 4.9 1859.522" S 1.668" S 0.779" S 1.293" E 7◦ 29' 24.7 1725.973" E 7◦ 33' 13.8 Sooko aspal baik 0 112◦ 23' 54.768" S 0.4 2.273" E 7◦ 27' 42.493" S 0.5 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 48.4 447.4 Sooko aspal baik 0 112◦ 23' 19.

023" E 7◦ 21' 27.763" S 1 1001.2 1207 2.966" E 7◦ 26' 47.275" S 1.3 1318.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 22' 36.6 4.997" E 7◦ 26' 36.5 Jets paving sedang 0 112◦ 24' 38.966" E 7◦ 25' 32.643" E 7◦ 26' 39.638" E 7◦ 25' 15.259" E 7◦ 27' 26.7 3.6 561 2.703" E 7◦ 24' 36.7 2.703" E 7◦ 24' 35.4 Dawarblanbeton baik 0 112◦ 24' 48.837" E 7◦ 25' 46.9 922.659" S 1.8 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 23' 25.6 617.945" S 0.4 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 23' 21.6 8 Gedeg aspal baik 0 112◦ 26' 3.7 3.081" S 0.667" S 0.6 4.174" S 0.200" E 7◦ 24' 12.429" E 7◦ 24' 16.2 2.6 2599.3 291 6 Kemlagi beton baik 0 112◦ 22' 31.8 3.280" S 0.4 2.1 Kemlagi beton baik 0 112◦ 23' 31.124" S 2.6 3 Kemlagi aspal rusak ring 0 112◦ 23' 33.4 428.5 452.4 368.9 4.914" E 7◦ 24' 53.3 Jets paving baik 0 112◦ 23' 52.5 Jets beton baik 0 112◦ 24' 40.493" S 0.357" E 7◦ 25' 30.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 21' 12.3 308.1 2.5 1455.112◦ 24' 39.918" E 7◦ 25' 12.6 6 Kemlagi beton baik 0 112◦ 23' 20.1 1109.992" E 7◦ 24' 6.006" E 7◦ 26' 43.1 Jets aspal baik 0 112◦ 24' 34.4 6 Kemlagi beton baik 0 112◦ 23' 5.2 Gedeg aspal baik 0 112◦ 22' 41.4 358.389" E 7◦ 23' 45.531" E 7◦ 24' 26.2 6 Jets beton baik 0 112◦ 26' 29.861" S 0.6 2.9 877.4 404.664" E 7◦ 24' 23.9 903.178" E 7◦ 27' 22.5 Gedeg aspal baik 0 .2 Gedeg aspal baik 0 112◦ 26' 20.758" E 7◦ 24' 28.066" E 7◦ 23' 2.329" E 7◦ 21' 55.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 20' 32.2 6.540" S 1.2 1239.311" S 4.544" E 7◦ 25' 40.4 415.284" S 0.9 929.5 Gedeg aspal baik 0 112◦ 23' 52.151" S 1.590" S 0.1 Jets aspal baik 0 112◦ 23' 8.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 20' 54.409" S 0.133" E 7◦ 25' 23.5 Jets aspal baik 0 112◦ 22' 22.846" S 0.1 4.4 6.4 395.2 Jets beton baik 0 112◦ 20' 52.8 3.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 21' 29.9 4.434" S 1.590" S 0.2 3 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 21' 28.8 3.5 2.8 789 4.769" S 0.917" E 7◦ 25' 12.375" S 0.519" E 7◦ 25' 36.850" E 7◦ 29' 44.6 Gedeg paving baik 0 112◦ 22' 39.7 4.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 20' 54.928" E 7◦ 25' 50.3 1293.5 1483.5 2.9 1911.8 Gedeg aspal baik 0 112◦ 22' 34.907" S 1.5 2.256" E 7◦ 27' 12.6 551.614" S 1 1041.596" S 0.9 941.3 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 20' 59.543" S 1.129" E 7◦ 24' 26.6 4649.6 627.9 932.6 2.884" S 0.983" E 7◦ 24' 0.643" S 0.284" S 0.545" E 7◦ 27' 18.8 2.368" E 7◦ 26' 59.5 486.467" E 7◦ 26' 12.5 Jets aspal baik 0 112◦ 25' 43.1 3.4 Dawarblanbeton baik 0 112◦ 24' 35.504" E 7◦ 25' 36.951" S 1.3 311.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 21' 3.3 261.109" S 1.4 Dawarblanaspal baik 0 112◦ 24' 58.982" E 7◦ 22' 25.5 458.873" E 7◦ 24' 46.5 524.556" S 0.6 4.6 3.7 676.4 Jets aspal baik 0 112◦ 29' 13.1 3.323" S 0.439" E 7◦ 24' 50.882" E 7◦ 22' 21.118" E 7◦ 25' 42.473" E 7◦ 25' 58.2 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 23' 34.2 Jets beton baik 0 112◦ 25' 30.6 2.3 4.4 5.7 3.8 824.8 Gedeg aspal baik 0 112◦ 20' 35.2 Jets makadam rusak ring 0 112◦ 24' 7.251" S 0.768" S 0.2 Jets paving sedang 0 112◦ 23' 57.6 Puri aspal baik 0 112◦ 24' 1.2 Kemlagi makadam rusak ring 0 112◦ 21' 19.417" E 7◦ 24' 46.860" S 0.9 899.603" S 0.907" S 0.506" S 0.981" S 0.7 675.471" S 0.9 2.1 2.9 885.4 368.365" S 0.7 2.7 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 25' 14.417" E 7◦ 25' 59.4 391 2.491" S 0.1 1065.527" S 0.4 Kemlagi beton baik 0 112◦ 26' 44.324" S 0.

3 256.547" S 0.542" E 7◦ 28' 57.400" S 0.269" S 0.9 2914.665" S 0.9 6 Sooko aspal/betorusak ring 0 112◦ 24' 14.716" E 7◦ 30' 20.749" S 0.284" S 1.2 7 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 18.185" S 0.719" E 7◦ 29' 39.6 Sooko aspal baik 0 112◦ 23' 36.300" S 1.4 2.196" S 0.8 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 52.415" E 7◦ 29' 10.9 2.203" S 0.8 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 28.327" E 7◦ 33' 25.187" S 0.8 781.224" S 0.4 433.4 357.2 218 3 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 23.5 2.2 Jets aspal baik 0 112◦ 26' 38.2 214.717" E 7◦ 31' 28.1 Jets aspal baik 0 112◦ 22' 21.2 10.175" E 7◦ 29' 29.8 2.5 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 15.4 423.6 631.539" S 1.416" E 7◦ 30' 21.1 2.4 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 40.3 321.5 Jets aspal baik 0 112◦ 26' 32.604" E 7◦ 30' 15.697" E 7◦ 30' 39.6 2.5 1483.9 857.499" E 7◦ 29' 10.6 635.413" S 0.4 371.076" E 7◦ 26' 52.3 Trowulan aspal baik 0 112◦ 24' 7.4 2.7 Sooko aspal baik 0 112◦ 23' 11.2 3 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 27' 12.9 949.589" E 7◦ 29' 21.321" E 7◦ 30' 26.9 941.1 Trowulan aspal baik 0 112◦ 24' 32.455" E 7◦ 28' 2.6 Trowulan makadam rusak ring 0 112◦ 22' 51.1 Jets aspal baik 0 112◦ 26' 16.143" S 2.7 2.4 407.392" S 0.5 2.3 Trowulan aspal sedang 0 112◦ 23' 28.7 689 3 Trowulan aspal sedang 0 112◦ 23' 28.4 3.4 386.230" S 1.846" E 7◦ 26' 1.4 398.5 2.5 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 8.373" S 0.5 Sooko aspal baik 0 112◦ 22' 49.2 Kemlagi aspal baik 0 112◦ 24' 11.364" E 7◦ 29' 58.661" E 7◦ 26' 48.722" E 7◦ 31' 38.3 307.985" S 0.6 Trowulan beton baik 0 112◦ 23' 26.9 943.4 10.8 2.255" S 0.494" E 7◦ 28' 12.6 3 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 26.814" S 0.007" S 0.416" S 0.099" E 7◦ 32' 22.6 592.3 Trowulan beton baik 0 112◦ 28' 20.901" S 0.3 330 2.471" S 0.003" S 0.3 320 2.9 2.254" E 7◦ 31' 54.1 2.4 421.4 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 32.5 2.2 1209.525" S 0.7 2.516" E 7◦ 34' 22.6 1608.5 533.1 2.772" E 7◦ 32' 3.4 433.2 216 2.6 Sooko aspal baik 0 112◦ 25' 56.9 Trowulan aspal baik 0 112◦ 22' 38.5 457.4 359.3 Trowulan makadam rusak ring 0 112◦ 23' 8.4 2.8 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 49.509" E 7◦ 29' 54.168" E 7◦ 26' 5.1 101.540" S 0.2 7 Trowulan aspal baik 0 112◦ 24' 54.753" E 7◦ 29' 3.410" S 0.4 400.981" S 2 1978.079" E 7◦ 29' 28.010" E 7◦ 31' 51.9 2.772" S 0.726" E 7◦ 29' 54.678" S 0.7 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 40.2 1188.500" E 7◦ 31' 35.4 7 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 33.136" E 7◦ 27' 53.799" E 7◦ 25' 45.7 3 Jets aspal baik 0 112◦ 27' 38.187" S 0.774" E 7◦ 25' 47.5 493.488" S 0.484" E 7◦ 31' 39.714" S 1 998.503" S 0.7 5.112◦ 22' 23.8 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 42.105" E 7◦ 30' 17.303" S 0.031" E 7◦ 32' 5.3 274 2.2 2.3 3 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 15.671" E 7◦ 33' 56.6 1.314" E 7◦ 29' 52.9 6 Mojoanyarbeton baik 0 112◦ 23' 31.6 2.8 Sooko aspal rusak ring 0 112◦ 23' 5.6 569.485" S 0.1 3 Trowulan aspal baik 0 112◦ 22' 55.3 Trowulan beton baik 0 112◦ 24' 27.4 Trowulan aspal baik 0 112◦ 23' 14.219" S 0.925" S 0.176" S 0.418" E 7◦ 28' 18.3 273.3 2.4 Sooko aspal baik 0 112◦ 23' 58.4 10 Sooko beton baik 0 .669" S 0.868" S 0.267" E 7◦ 29' 48.291" S 0.2 213.767" E 7◦ 26' 31.6 605 2.157" E 7◦ 30' 34.6 563.543" S 0.8 Trowulan aspal rusak ring 0 112◦ 22' 48.574" E 7◦ 29' 39.746" E 7◦ 30' 18.6 Sooko aspal baik 0 112◦ 24' 16.8 3.

2 2.5 2.6 Dlanggu aspal baik 0 .145" S 0.019" S 1 1003.960" S 0.6 2.056" E 7◦ 33' 55.560" E 7◦ 35' 24.9 864.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 36.181" E 7◦ 35' 44.244" E 7◦ 30' 18.013" E 7◦ 29' 2.6 590.5 6 Mojoanyarbeton baik 0 112◦ 29' 33.265" S 0.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 12.1 1134.3 304.882" E 7◦ 29' 26.6 Sooko beton baik 0 112◦ 23' 53.7 1392.3 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 8.578" S 0.9 6 Dlanggu beton baik 0 112◦ 28' 31.789" S 0.390" S 0.5 492.6 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 27' 7.8 1824.873" E 7◦ 34' 34.237" S 0.547" S 0.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 34.9 891.408" E 7◦ 35' 54.662" S 0.3 253.7 722.012" E 7◦ 33' 43.889" S 0.2 223.6 1579.687" E 7◦ 28' 47.5 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 28' 51.6 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 5.7 2.913" S 0.196" S 0.630" E 7◦ 30' 33.5 2.492" S 1.315" E 7◦ 30' 1.7 697.054" S 0.411" S 0.981" E 7◦ 28' 21.468" E 7◦ 35' 17.3 279.5 2.6 598.9 2.3 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 34.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 54.330" S 0.080" E 7◦ 27' 42.849" S 3.4 1376 2.4 357 6 Dlanggu beton baik 0 112◦ 26' 42.150" S 0.9 2.3 3271.873" S 1 1007.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 58.1 5 Mojoanyarbeton baik 0 112◦ 29' 38.7 707.6 2.6 2.9 2.519" E 7◦ 27' 1.236" S 1.5 469 2.938" S 0.3 2.137" S 1.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 36.5 2.880" S 0.3 1308 3 Puri aspal baik 0 112◦ 30' 4.6 556.765" E 7◦ 28' 59.254" E 7◦ 29' 11.7 679.630" S 0.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 3.893" S 0.4 3 Pungging beton baik 0 112◦ 26' 40.2 171.5 463.4 350.575" E 7◦ 34' 34.627" E 7◦ 35' 4.113" E 7◦ 32' 17.680" S 0.5 1492.1 82.365" E 7◦ 28' 47.957" S 0.8 2 Sooko paving baik 0 112◦ 25' 35.001" E 7◦ 28' 58.090" S 0.430" E 7◦ 30' 4.9 2.9 895.829" E 7◦ 35' 24.7 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 28' 25.5 2.854" S 0.6 2.007" E 7◦ 29' 1.1 1141.6 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 0.197" S 0.6 Puri aspal baik 0 112◦ 34' 33.352" E 7◦ 35' 45.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 25.9 866.3 2.8 6 Bangsal beton baik 0 112◦ 30' 6.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 46.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 5.112◦ 25' 46.7 689.884" E 7◦ 28' 36.097" E 7◦ 27' 59.196" E 7◦ 28' 28.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 38.962" E 7◦ 28' 53.3 258.6 569 6 Bangsal beton baik 0 112◦ 30' 49.6 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 3.6 2.4 2.4 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 8.8 845.068" S 1.985" S 1.886" S 0.211" E 7◦ 30' 2.6 Sooko aspal baik 0 112◦ 25' 24.209" E 7◦ 28' 58.2 6 Dlanggu beton baik 0 112◦ 26' 42.280" S 0.929" E 7◦ 35' 29.3 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 27' 25.6 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 28' 29.6 629.014" S 1.562" S 0.5 489.443" E 7◦ 36' 14.6 2.3 336.2 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 28' 18.6 Puri aspal baik 0 112◦ 23' 53.572" E 7◦ 29' 19.093" E 7◦ 35' 12.1 117.983" E 7◦ 33' 2.2 2.371" S 0.402" E 7◦ 32' 17.652" S 1.428" E 7◦ 27' 6.189" S 0.293" E 7◦ 35' 39.4 2.581" S 0.631" S 1.2 163.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 13.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 17.599" E 7◦ 34' 44.6 Mojoanyaraspal rusak ring 0 112◦ 27' 28.336" S 0.8 Pungging beton baik 0 112◦ 34' 32.5 Mojoanyarmakadam rusak ring 0 112◦ 29' 4.5 2.750" E 7◦ 28' 42.594" E 7◦ 35' 46.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 38.7 685.3 1281.4 2.746" S 1.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 55.765" S 0.2 224.742" E 7◦ 36' 44.4 4.

697" S 0.9 6 Mojoanyarbeton baik 0 112◦ 28' 23.991" S 0.2 220.141" E 7◦ 35' 9.756" S 0.322" S 0.7 2.6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 33' 41.897" E 7◦ 31' 41.9 2.3 336.8 Pungging aspal baik 0 112◦ 35' 43.668" S 0.4 421.6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 33' 58.5 523.179" E 7◦ 27' 36.2 173.5 Pungging aspal baik 0 112◦ 33' 53.6 1643.431" E 7◦ 31' 56.473" E 7◦ 31' 28.6 621.7 2.4 2.808" S 0.4 2.2 2.5 Pungging aspal baik 0 112◦ 33' 40.2 2.506" E 7◦ 34' 47.8 2.903" E 7◦ 28' 36.210" S 0.781" S 0.1 130.964" S 0.5 501 4.1 132.582" E 7◦ 35' 44.998" S 0.444" E 7◦ 34' 31.9 864 2.667" S 1.350" E 7◦ 35' 11.912" S 0.2 2.546" S 0.197" S 0.096" E 7◦ 34' 10.4 407 2.715" E 7◦ 34' 24.7 2.5 2.458" E 7◦ 31' 17.4 2.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 41.800" E 7◦ 27' 14.619" S 0.2 210.193" E 7◦ 33' 28.7 2.2 214.7 2.434" E 7◦ 32' 46.6 2.637" E 7◦ 34' 52.6 2.6 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 21.738" E 7◦ 34' 48.436" S 1.768" S 0.711" E 7◦ 34' 1.359" E 7◦ 33' 28.7 2.4 359.5 464.6 623.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 19.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 26' 47.120" S 0.6 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 27' 15.973" E 7◦ 33' 13.610" S 0.3 3 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 28' 19.5 3 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 40.5 2.813" S 0.5 Pungging paving baik 0 112◦ 33' 16.4 386.9 947.594" E 7◦ 35' 11.4 437.518" E 7◦ 35' 24.6 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 14.476" E 7◦ 31' 19.2 3 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 17.1 113.861" S 0.6 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 35' 32.6 2.7 2.5 5 Mojoanyarbeton baik 0 .6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 28' 20.6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 45.5 Mojoanyarbeton baik 0 112◦ 28' 42.8 773.400" S 0.672" E 7◦ 35' 24.050" S 0.4 411.2 178.418" S 0.6 614.501" E 7◦ 33' 14.766" S 0.531" E 7◦ 35' 9.793" E 7◦ 32' 24.8 Pungging aspal baik 0 112◦ 34' 45.813" E 7◦ 27' 43.5 455.411" E 7◦ 33' 29.972" E 7◦ 34' 46.536" S 0.418" E 7◦ 28' 18.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 34.330" S 0.763" E 7◦ 34' 49.370" S 0.4 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 27' 16.5 453.263" S 0.2 2.371" S 0.3 1289.2 2.6 2.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 58.6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 52.744" E 7◦ 34' 13.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 30.982" S 0.4 410.4 2.171" S 0.801" S 0.7 704.6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 12.2 233.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 22.6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 4.5 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 33' 25.217" S 0.9 858.433" S 0.1 2.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 21.9 2.1 1108.3 332.2 2.456" E 7◦ 31' 17.871" E 7◦ 32' 2.720" E 7◦ 34' 43.6 2.3 329 2.229" E 7◦ 34' 25.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 36.1 2.8 5 Mojoanyarbeton baik 0 112◦ 29' 2.1 5 Mojoanyaraspal baik 0 112◦ 29' 6.2 178.6 Pungging aspal rusak ring 0 112◦ 34' 49.3 324.3 257 2.408" S 0.159" E 7◦ 33' 26.112◦ 29' 15.816" E 7◦ 28' 10.822" S 1 1002.212" E 7◦ 35' 44.666" S 0.5 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 28' 30.5 2.594" E 7◦ 31' 43.8 Pungging aspal baik 0 112◦ 35' 50.791" E 7◦ 28' 18.4 405.903" E 7◦ 35' 11.019" E 7◦ 34' 30.554" S 0.933" S 0.9 2.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 29.825" S 0.4 437.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 39.4 397.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 29' 35.186" S 0.6 Dlanggu aspal baik 0 112◦ 30' 11.2 187.8 Pungging aspal baik 0 112◦ 35' 45.210" S 0.7 721.350" S 1.6 2.4 409.8 Pungging aspal baik 0 112◦ 35' 41.6 Dlanggu aspal sedang 0 112◦ 26' 29.7 2.217" S 0.

112◦ 29' 2.809" E 7◦ 28' 7.442" S 0.8 406.6 5 Mojoanyarbeton baik 0
112◦ 29' 33.442" E 7◦ 28' 8.943" S 0.4 362.1 5 Mojoanyarbeton baik 0
112◦ 26' 25.099" E 7◦ 37' 38.316" S 11.7 1791.4 5.4 Jatrejo beton baik 0
112◦ 26' 15.353" E 7◦ 29' 12.484" S 0.4 210.8 2.6 Puri aspal baik 0
112◦ 29' 2.809" E 7◦ 28' 7.442" S 0.8 348.2 5 Mojoanyarbeton baik 0
112◦ 28' 18.519" E 7◦ 27' 1.014" S 1.7 290 3 Mojoanyaraspal baik 0
112◦ 24' 15.136" E 7◦ 27' 53.003" S 0.9 293.2 2.5 Sooko aspal baik 0

THN_PENI THN_PEMEFUNGSI_JAKETER_PJUJML_PJU KETER_JA_KETER_SALLBR_KIRI LBR_KANA
2013 0 jkp4 ada 18 ada ada, 2 3 1.5
2013 0 jkp4 ada 35 ada ada, 2 3.5 2.5
2013 0 jkp4 ada 14 ada ada, 1 3 1
2013 0 jkp4 ada 14 ada tdak ada 1 1
2009 0 jlp ada 17 ada tdak ada 3 3
0 0 jlp ada 14 ada ada, 1 1 2
0 2011 jlp ada 6 ada ada, 1 1 3
0 0 jlp ada 18 ada tdak ada 1 1
2013 0 jkp4 ada 39 ada ada, 1 2 4
0 2011 jkp4 ada 19 ada ada, 1 3.5 2
0 2011 jkp4 ada 46 ada ada, 1 3 3
2005 0 jlp ada 12 ada ada, 2 1 1
0 0 jlp ada 25 ada tdak ada 1 1
0 2012 jlp ada 26 ada ada, 1 3 3
0 0 jlp ada 9 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada ada, 1 1 1
0 0 jls tdak ada 0 ada ada, 1 1.5 1
0 0 jls ada 14 ada ada, 1 1.2 1
0 0 jls ada 12 ada ada, 1 1.3 1
0 2011 jlp ada 3 tdak ada ada, 1 3 1
2015 0 jkp4 ada 37 tdak ada ada, 1 3 7
2015 0 jkp4 ada 23 ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 tdak ada 0 ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 tdak ada 0 ada tdak ada 1 3
2009 0 jlp ada 2 ada ada, 2 1 3
2009 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1.5 1.5
0 0 jlp ada 4 ada ada, 1 1 3
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 3
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 3 3
0 2011 jlp ada 1 ada ada, 1 1 3
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 0.7 3
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 3
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 3 3
2016 0 jlp ada 4 ada ada, 1 1 2
2015 0 jlp ada 12 ada ada, 2 2 2
2001 0 jlp ada 9 ada ada, 2 1 3
2003 2011 jlp ada 1 ada ada, 1 1.8 1.8
2013 0 jkp4 ada 63 ada ada, 1 3.5 3.5
2012 0 jlp ada 4 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp ada 10 ada tdak ada 1 1
2015 0 jlp ada 6 ada ada, 2 0.5 0.5
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp ada 12 tdak ada ada, 1 2 2

0 0 jlp ada 8 tdak ada ada, 1 1 1
2003 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 3 3
2007 0 jlp tdak ada 0 tdak ada ada, 2 3 2
2012 0 jlp ada 7 ada ada, 2 1.5 1.5
0 2011 jlp ada 12 ada ada, 2 2 2
0 2011 jlp ada 6 ada tdak ada 1.5 1.5
2016 0 jlp ada 42 tdak ada ada, 1 0.5 0.5
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1 1
2016 0 jlp ada 22 ada ada, 1 1 1
2009 0 jlp ada 23 ada ada, 1 1.5 2
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 2
2009 0 jlp ada 6 ada tdak ada 1 1
2013 0 jkp4 ada 28 ada tdak ada 5 4
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 2
0 0 jlp ada 6 ada ada, 2 1.5 1.5
2014 2008 jkp4 ada 46 ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 ada 67 ada ada, 1 2 3.5
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1.5 2
1995 2009 jlp ada 7 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 13 ada tdak ada 1 1
0 2011 jlp ada 7 ada tdak ada 1 1
0 2011 jkp4 ada 22 ada tdak ada 1.5 1
2014 0 jlp ada 13 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 2 2
0 2011 jlp ada 21 ada ada, 1 1 1
2015 0 jlp tdak ada 5 ada tdak ada 1 1
2015 0 jkp4 ada 64 ada tdak ada 2 2
2016 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 2
2013 0 jkp4 ada 32 ada ada, 1 2 1.5
2016 0 jlp ada 9 ada ada, 2 2 2
2015 0 jkp4 ada 38 ada tdak ada 2 2
0 0 jlp ada 24 ada ada, 2 3 2
0 0 jlp ada 13 ada ada, 2 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 2 1
2013 0 jkp4 ada 20 ada ada, 1 3.5 4
2013 0 jkp4 ada 6 ada tdak ada 4 4
2013 0 jkp4 ada 18 ada ada, 1 8 4
2013 0 jkp4 ada 15 ada ada, 1 2.5 1
2013 0 jkp4 ada 8 ada ada, 1 1.5 1
2013 0 jkp4 ada 5 ada ada, 1 1.5 1.5
2013 0 jkp4 ada 24 ada ada, 1 4 4
2013 0 jkp4 ada 9 ada tdak ada 1.5 2
2013 0 jkp4 ada 26 ada tdak ada 2 2

2013 0 jkp4 ada 9 ada tdak ada 2 2
2013 0 jkp4 ada 3 ada tdak ada 2 2
0 0 jlp ada 5 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 7 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 5 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 5 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 6 ada tdak ada 2 2
0 0 jlp ada 13 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp ada 3 ada tdak ada 1 1
2013 0 jkp4 ada 5 ada tdak ada 5 3.5
2013 0 jkp4 tdak ada 0 ada ada, 1 3 3
2013 0 jkp4 tdak ada 0 ada ada, 2 4 6
2013 0 jkp4 tdak ada 0 ada ada, 2 3 3
2013 0 jkp4 tdak ada 0 ada ada, 2 5 2.5
2013 0 jkp4 tdak ada 0 ada ada, 1 2.5 2.5
2013 0 jkp4 ada 3 ada ada, 1 4 3
2013 0 jkp4 ada 35 ada ada, 1 3.5 3.5
2013 0 jkp4 ada 5 ada tdak ada 3 3
2014 2008 jkp4 ada 6 ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 ada 88 ada tdak ada 3 3
2015 0 jkp4 ada 12 ada tdak ada 3 3
2015 0 jkp4 ada 33 ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 ada 31 ada ada, 1 5 3
2015 0 jkp4 ada 14 ada ada, 1 1.5 3
2015 0 jkp4 ada 22 ada ada, 1 2 3
2015 0 jkp4 ada 8 ada tdak ada 2 3
2015 0 jkp4 ada 12 ada ada, 1 2 3
2015 0 jkp4 ada 15 ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 ada 9 ada tdak ada 3 4.5
2015 0 jkp4 ada 8 ada ada, 1 3 2.5
2015 0 jkp4 ada 11 ada tdak ada 1.5 1.5
2015 0 jkp4 ada 8 ada tdak ada 1 1
2015 0 jkp4 ada 66 ada ada, 1 3 1.5
2015 0 jkp4 ada 2 ada tdak ada 1 1
2015 0 jkp4 ada 8 ada ada, 1 1.5 3
0 2011 jkp4 ada 38 ada ada, 1 5 3
2013 0 jkp4 ada 61 ada ada, 1 3 3
2013 0 jkp4 ada 28 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 4 ada ada, 1 2.5 2.5
0 0 jlp ada 3 ada ada, 1 2.5 2.5
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
2009 0 jlp ada 17 ada ada, 1 3 3.5
2016 0 jlp ada 3 ada tdak ada 2 2
2016 0 jlp ada 4 ada ada, 1 2 2

2016 0 jlp ada 3 ada ada, 1 2 2
2016 0 jlp ada 6 ada tdak ada 2 2
2016 0 jlp ada 4 ada ada, 1 3.5 1
2016 0 jlp ada 11 ada ada, 1 1 1
2016 0 jlp ada 7 ada ada, 2 1 1
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 2 3.5
0 2011 jlp ada 1 ada ada, 1 2 1
0 2011 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1.5 1.5
0 2011 jlp tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.5 1.5
0 2011 jlp tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1
2016 0 jlp ada 3 ada ada, 2 1 1
2016 0 jlp ada 3 ada tdak ada 1 1
2016 0 jlp ada 24 ada ada, 2 1 1
2016 0 jlp ada 3 ada ada, 1 1 1
2016 0 jlp ada 8 ada ada, 1 1 2
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada ada, 1 1.5 1
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada ada, 2 1.5 1.3
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada ada, 2 3 1.5
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 0.3 0.4
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp ada 3 ada ada, 1 1 1
2009 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1 1
2005 0 jlp ada 7 ada ada, 1 3 2
2005 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
2005 0 jlp ada 2 ada ada, 2 1 1
2005 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1.5 2
1995 2009 jlp ada 8 ada tdak ada 1 1
1995 2009 jlp ada 7 ada tdak ada 1 1
0 2011 jkp4 tdak ada 16 ada tdak ada 2.5 2
0 2011 jkp4 tdak ada 13 ada ada, 2 1 1
0 2012 jlp ada 8 ada ada, 2 3 3
0 2012 jlp ada 24 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 10 ada ada, 2 3 3
0 2011 jlp ada 7 ada ada, 2 6 1.5
0 2011 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
0 2011 jlp ada 22 ada ada, 2 1 1
0 2011 jlp ada 2 ada ada, 2 1 1
0 2011 jlp ada 21 ada tdak ada 1 1
0 2011 jlp ada 5 ada ada, 1 1 1
0 2011 jlp ada 9 ada ada, 2 2 1
2016 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 3

0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 2 5
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 2 2
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 0.5 5
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 3
0 2011 jlp ada 1 ada tdak ada 3 3
0 2011 jlp ada 6 ada ada, 1 2 2
0 2011 jlp ada 2 ada ada, 2 1.5 1
0 2011 jlp ada 3 ada tdak ada 1 1
0 2011 jlp ada 2 ada ada, 2 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1.5 1.5
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1.5 3
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 2 2
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
2016 0 jlp ada 20 tdak ada ada, 1 1 1
2016 0 jlp ada 2 tdak ada ada, 1 1 1
2016 0 jlp ada 14 tdak ada tdak ada 1 1
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1.5 2
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
2014 0 jlp ada 8 ada tdak ada 1 1
2014 0 jlp ada 9 ada ada, 1 3 2
2014 0 jlp ada 8 ada ada, 1 3 2
2014 0 jlp ada 7 ada tdak ada 1 1
2014 0 jlp ada 3 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 3 1.5
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 7 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 6 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 2 ada ada, 1 2 2
2015 0 jlp tdak ada 5 ada tdak ada 2 2
2015 0 jlp tdak ada 9 ada ada, 1 2 2
2015 0 jlp tdak ada 4 ada ada, 1 2 2
2015 0 jlp tdak ada 6 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1.5 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1.5 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
2003 0 jlp ada 12 ada ada, 1 1 1

2003 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
2003 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
2003 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada ada, 1 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 3 ada ada, 1 1 1
2012 0 jlp ada 3 ada tdak ada 1 0.5
2012 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
0 2011 jlp ada 4 ada ada, 1 1 1.5
0 2011 jlp ada 3 ada ada, 2 1 1.5
0 2011 jlp ada 2 ada ada, 1 1 1
0 2011 jlp ada 5 ada ada, 2 1 1
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 2 1 1
0 2011 jlp ada 1 ada ada, 2 1 1
0 2011 jlp ada 1 ada ada, 1 1 1
2007 0 jlp ada 15 ada ada, 1 2 2.5
2012 0 jlp ada 6 ada ada, 1 1.5 1
2012 0 jlp ada 6 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp ada 2 ada ada, 2 1.1 1.2
2012 0 jlp ada 1 ada ada, 1 2.5 3
2012 0 jlp ada 3 ada ada, 1 1.3 1.5
2012 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp ada 1 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp ada 5 ada ada, 1 1.6 1.5
2012 0 jlp ada 3 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp ada 2 ada tdak ada 1 1
2012 0 jlp ada 2 ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 6 ada ada, 2 1.3 1.5
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 2.5 2.5
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 2.5 1
2003 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 3 3.5
2003 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1.7 2.5
2003 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1.5 2.5
2003 2011 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 2.5
2003 2011 jlp tdak ada 0 ada tdak ada 1 2.5
2003 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1.6 2
2001 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 3 3
2001 0 jlp ada 3 ada ada, 1 1.5 1.5
2001 0 jlp ada 4 ada ada, 1 2 2
2001 0 jlp ada 1 ada ada, 1 1.5 1.5
2001 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 0.5 2
2001 0 jlp ada 2 ada ada, 1 1 2
2001 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1

2001 0 jlp ada 1 ada ada, 2 1.5 1.5
2001 0 jlp ada 5 ada ada, 2 3 1.5
2015 0 jlp ada 10 ada tdak ada 0.5 0.5
2015 0 jlp ada 25 ada ada, 1 1 2
2015 0 jlp ada 12 ada ada, 1 1 1
0 0 jls tdak ada 0 ada ada, 2 2 1.5
0 0 jls tdak ada 0 ada ada, 2 1.5 1.5
0 0 jls tdak ada 0 ada ada, 2 2.5 1.5
0 0 jls tdak ada 0 ada ada, 2 2.5 1.5
0 0 jls tdak ada 0 ada ada, 2 1.5 1.6
0 0 jls tdak ada 0 ada tdak ada 1.5 1.4
0 0 jls tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jls tdak ada 0 ada tdak ada 1 1
0 0 jls tdak ada 0 ada ada, 2 1 1
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 2 tdak ada tdak ada 1 1
0 0 jlp ada 15 tdak ada ada, 2 2 1.5
0 0 jlp tdak ada 0 tdak ada ada, 2 1.5 1.5
2015 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1 1
2015 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 1.5 1
2015 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 2 1
2015 0 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 2 1.5
2015 0 jlp ada 7 ada tdak ada 1.5 1.5
2015 0 jlp ada 5 ada ada, 2 0.5 0.5
0 2011 jlp tdak ada 0 ada ada, 1 5 1
2015 0 jkp4 ada 49 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 jkp4 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 4
2015 0 jkp4 ada 8 tdak ada ada, 2 2 3.5

THN_PENI THN_PEMEFUNGSI_JAKETER_PJUJML_PJU KETER_JA_KETER_SALLBR_KIRI LBR_KANA
0 0 JLP ada 7 tdak ada ada 0.8 2.0
0 0 JLP ada 8 tdak ada ada 2.0 1.0
0 0 JLP ada 9 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP ada 5 tdak ada ada 1.5 1.0
0 0 JLP ada 7 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP ada 4 tdak ada ada 1.0 1.3
0 0 JLP ada 15 tdak ada ada 0.6 1.0
0 0 JLP ada 18 tdak ada ada 0.5 1.0
0 0 JLP ada 6 tdak ada ada 0.8 0.6
0 0 JLP ada 8 tdak ada ada 1.0 0.7
0 0 JLP ada 8 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP ada 13 tdak ada ada 0.3 0.9
0 0 JLP Ada 4 tdak ada ada 1.0 3.0
0 0 JLP ada 3 tdak ada ada 0.6 4.0

0 0 JLP ada 5 tdak ada ada 1.0 3.0
0 0 JLP Ada 0 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP ada 4 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP Ada 3 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 JLP ada 6 tdak ada ada 0.5 0.5
0 0 JLP ada 7 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 JLP ada 3 tdak ada ada 0.5 1.0
0 0 JLP ada 0 tdak ada ada 1.0 0.8
0 0 JLP ada 3 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP ada 5 tdak ada ada 0.6 0.8
0 0 JLP ada 4 tdak ada ada 0.8 0.8
0 0 JLP ada 2 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada ada 1.5 1.0
0 0 JLP ada 6 tdak ada ada 0.5 0.0
0 0 JLP ada 7 tdak ada ada 1.0 0.5
0 0 JLP ada 5 tdak ada ada 1.0 1.4
0 0 JLP ada 4 tdak ada ada 0.6 0.5
0 0 JLP ada 5 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 JLP ada 3 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.5 0.5
0 0 JLP ada 3 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 JLP ada 2 tdak ada tdak ada 1.0 0.2
0 0 ada 4 tdak ada ada 0.5 0.0
0 0 ada 6 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 1 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 1 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 6 tdak ada tdak ada 1.3 1.3
0 0 ada 56 tdak ada ada 0.2 1.0
0 0 ada 14 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 ada 12 tdak ada ada 1.0 0.6
0 0 ada 8 tdak ada ada 0.6 0.6
0 0 ada 4 tdak ada tdak ada 0.0 0.0
0 0 0 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 8 tdak ada ada 0.9 0.5
0 0 JLP ada 6 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 30 tdak ada ada 5.0 5.0
0 0 ada 6 tdak ada tdak ada 0.6 1.0
0 0 ada 2 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 0 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 0.6 0.5
0 0 ada 24 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 4 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 3 tdak ada tdak ada 0.0 2.0

0 0 ada 9 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 8 tdak ada ada 3.0 2.0
0 0 0 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 1 tdak ada ada 0.5 0.5
0 0 ada 8 tdak ada tdak ada 1.0 0.5
0 0 ada 9 tdak ada ada 0.5 1.0
0 0 ada 5 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 1 tdak ada tdak ada 0.5 0.5
0 0 ada 2 tdak ada ada 0.5 0.5
0 0 ada 20 tdak ada ada 1.0 0.0
0 0 ada 4 tdak ada ada 0.7 1.0
0 0 ada 2 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 5 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 tdak ada 0 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 2 tdak ada tdak ada 3.0 0.0
0 0 ada 7 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 15 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 2.0 1.0
0 0 ada 1 tdak ada tdak ada 2.0 2.0
0 0 ada 6 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 ada 5 tdak ada ada 1.5 1.0
0 0 ada 2 tdak ada ada 0.0 1.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 8 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 50 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 24 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 0.9 1.0
0 0 ada 2 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 ada 2 tdak ada ada 2.0 2.0
0 0 ada 3 tdak ada tdak ada 1.0 1.0
0 0 ada 30 tdak ada ada 2.0 1.5
0 0 JLP ada 9 tdak ada tdak ada 0.7 0.8
0 0 JLP Ada 3 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 1 tdak ada ada 0.0 0.0
0 0 ada 2 tdak ada tdak ada 0.0 0.0
0 0 ada 5 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 3 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 JLP ada 10 tdak ada ada 2.0 1.0
0 0 JLP ada 5 tdak ada ada 1.0 3.0
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada ada 1.0 3.0

0 0 ada 4 tdak ada ada 1.0 2.0
0 0 ada 5 tdak ada ada 0.5 0.7
0 0 ada 1 tdak ada tdak ada 2.0 2.0
0 0 ada 1 tdak ada ada 1.0 1.0
0 0 ada 2 tdak ada ada 1.0 1.0

1997 2011 JLP ada 18 tdak ada ada,1 sisi 2 1
2016 0 JKP 4 ada 5 tdak ada ada,1 sisi 2 2
2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada ada,1 sisi 2 2
2014 0 JLS ada 10 tdak ada tdak ada 1 2
2015 0 JLS ada 4 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLS ada 6 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLS ada 8 tdak ada tdak ada 0 0
2015 0 JLS ada 6 tdak ada tdak ada 2 2
2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada ada,1 sisi 2 2
2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada ada,1 sisi 2 2
2016 0 JKP 4 ada 4 tdak ada ada,1 sisi 2 2
2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada ada,1 sisi 2 2
2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada ada,1 sisi 2 2
0 0 JLS ada 5 tdak ada ada,1 sisi 2 1
2015 0 JLS ada 5 ada tdak ada 2 2
2015 0 JLS ada 5 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLS ada 4 tdak ada ada,1 sisi 2 1
2014 0 JLS ada 5 tdak ada tdak ada 1 2
2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 10 tdak ada tdak ada 1.5 1
2012 0 JLS ada 4 tdak ada tdak ada 1 1
2016 0 JKP 4 ada 7 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada tdak ada 1.5 0.5
2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 10 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 5 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 7 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 10 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 1
2016 0 JKP 4 ada 5 tdak ada tdak ada 2 1
2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada tdak ada 1 1
2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada tdak ada 1 1
2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada tdak ada 1 1
2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada tdak ada 1 1
2014 0 JKP 4 tdak ada 0 ada tdak ada 2 2
2014 0 JKP 4 tdak ada 0 ada tdak ada 2 2
2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada tdak ada 1 1

2014 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 12 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JLP ada 12 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2002 0 JLP ada 7 tdak ada ada,1sisi 0 0
2014 0 JKP 4 ada 8 tdak ada tdak ada 1.2 3
2014 0 JKP 4 ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 15 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2014 0 JKP 4 ada 15 tdak ada tdak ada 2 2
2014 0 JKP 4 ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2014 0 JKP 4 ada 16 tdak ada tdak ada 2 2
2014 0 JKP 4 ada 13 tdak ada tdak ada 1 1.5
2015 2015 JKP 4 ada 18 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 11 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 0 JLP ada 19 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 2015 JKP 4 ada 3 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 14 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 10 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 8 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 10 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 8 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 2 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 3 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 8 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 8 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 11 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 14 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 8 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 15 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 4 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 6 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 0 JKP 4 ada 8 tdak ada tdak ada 2 2
2014 0 JLP ada 25 tdak ada tdak ada 2 2
2016 0 JKP 4 ada 45 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 15 tdak ada tdak ada 2 2
2012 0 JLP ada 8 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2002 0 JLP ada 19 tdak ada ada,1sisi 0 0
0 2009 JLP ada 14 tdak ada ada,1sisi 0 0
0 0 JKP 4 ada 12 tdak ada tdak ada 1 1
2015 0 JLP ada 9 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 2 2
2015 2015 JKP 4 ada 3 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 4 ada ada,2sisi 2.5 3
2015 2015 JKP 4 ada 6 ada ada,2sisi 2.5 3

2015 2015 JKP 4 ada 4 ada ada,2sisi 2.5 3
0 0 JLP ada 7 tdak ada tdak ada 2 1.5
0 0 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.5 2
2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2.5
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
2012 0 JLP ada 5 tdak ada tdak ada 2 1
0 0 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 9 tdak ada tdak ada 1 2
2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 1 2
2015 0 JKP 4 ada 8 ada tdak ada 2 1.5
0 0 JLP ada 7 tdak ada tdak ada 1.5 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 1.5
2016 0 JLP ada 10 ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 5 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JKP 4 ada 10 ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JKP 4 ada 15 ada ada,1sisi 1.5 1.5
2015 0 JKP 4 ada 6 ada ada,1sisi 1.5 1.5
2015 0 JKP 4 ada 12 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 12 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 6 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 12 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 2 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 2 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 4 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 6 ada ada,1sisi 3 3
2014 0 JKP 4 ada 18 ada ada,1sisi 3 2
2014 0 JKP 4 ada 12 ada ada,1sisi 3 2
2014 0 JKP 4 ada 26 ada ada,1sisi 3 2
2016 0 JKP 4 ada 10 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JLP ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 9 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 19 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 21 tdak ada tdak ada 2 1
2014 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 2 1
2015 2015 JLP ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2015 2015 JLP ada 3 tdak ada tdak ada 2 1.5
2015 2015 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 2 1.5
0 0 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 2.5 1
0 0 JLP ada 15 tdak ada tdak ada 2 1

0 2012 JLP ada 5 ada ada,1sisi 1.5 2
0 2012 JLP ada 15 ada ada,1sisi 2 1
0 2012 JLP ada 4 ada ada,1sisi 2.5 1
0 0 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 2.5 1
2015 0 JLP ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 15 ada tdak ada 1 1
2014 0 JLP ada 19 tdak ada tdak ada 1 2
2014 0 JLP ada 3 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 8 ada ada,1sisi 2 2
2016 0 JLP ada 15 tdak ada tdak ada 2 1
2016 0 JKP 4 ada 8 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JLP ada 14 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 1 2
2016 0 JKP 4 ada 12 ada ada,1sisi 3 3
2016 0 JKP 4 ada 12 ada ada,1sisi 3 3
0 2013 JKP 4 ada 22 ada ada,1sisi 1.5 0
0 2013 JKP 4 ada 11 ada ada,1sisi 1.5 2
0 2013 JKP 4 ada 8 ada ada,1sisi 1.5 2.2
0 2013 JKP 4 ada 8 ada ada,1sisi 1.5 2
0 2013 JKP 4 ada 25 ada ada,1sisi 1.5 2
0 2013 JKP 4 ada 15 ada ada,1sisi 1.5 2
0 2013 JKP 4 ada 10 ada ada,1sisi 1.5 2
0 2011 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 2 2
0 2011 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 2 1
0 0 JLP ada 16 tdak ada tdak ada 1 1.5
0 0 0 0 0
0 2012 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 1 1.5
2017 0 JLP ada 14 tdak ada ada,1sisi 1 1.5
2017 0 JLP ada 12 tdak ada ada,1sisi 1 1.5
2012 0 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 1 1.2
0 0 0 0 0
0 0 JLP ada 7 tdak ada ada,1sisi 2 1
0 0 JLP tdak ada 0 ada ada,1 sisi 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 ada ada,1 sisi 2 2
2015 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 0 0
2015 0 JLP ada 7 tdak ada tdak ada 0 0
2015 0 JLP ada 11 tdak ada tdak ada 0 0
2015 0 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 0 0
2015 0 JLP tdak ada 0 ada ada,1sisi 0 0
2015 0 JLP tdak ada 0 ada ada,1sisi 0 0
0 0 0 0 0
2016 0 JLP ada 4 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2016 0 JLP ada 9 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2016 0 JLP ada 3 tdak ada ada,1sisi 1.5 2

2016 0 JLP ada 4 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2016 0 JLP ada 12 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
0 0 JLP tdak ada 0 ada ada,1 sisi 2 2
0 0 JLP ada 14 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JKP 4 ada 9 ada ada,1sisi 1.5 1.5
2015 0 JKP 4 ada 18 ada ada,1sisi 1.5 1.5
2015 0 JKP 4 ada 12 ada ada,1sisi 1.5 1.5
2015 0 JKP 4 ada 10 ada ada,1sisi 2 1.5
0 0 JLP ada 5 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
0 0 JLP ada 6 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JLP ada 8 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
0 0 0 0 0
2014 0 JLP ada 7 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JLP ada 5 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
0 0 0 0 0
2012 0 JLP ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2012 0 JLP ada 11 tdak ada tdak ada 2 2
2012 0 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 1 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 2
0 2011 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 1 1
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1
2013 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
2013 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
2016 0 JLP ada 19 ada tdak ada 1.5 1
2015 0 JKP 4 ada 8 ada tdak ada 2 2
2016 0 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 1.5 2
2016 0 JLP ada 5 tdak ada tdak ada 1.5 2
2016 0 JLP ada 7 tdak ada tdak ada 1.5 2
0 2011 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 1
0 2011 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 1
1996 2011 JLP ada 17 tdak ada tdak ada 2 2
2003 0 JLP ada 13 tdak ada tdak ada 2 2
2003 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
0 2012 JLP ada 11 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 1
2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 5 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JLP ada 3 tdak ada tdak ada 1 2
0 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 6 tdak ada tdak ada 1 2
1998 2011 JLP ada 9 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
2015 0 JKP 4 ada 5 ada tdak ada 2 1.2
2010 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2

2015 0 JKP 4 ada 12 ada tdak ada 2 2
2015 0 JKP 4 ada 5 ada tdak ada 2 2
2007 0 JLP tdak ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2007 0 JLP tdak ada 5 tdak ada tdak ada 2 2
2007 0 JLP tdak ada 11 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 9 tdak ada tdak ada 2 2
2007 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 8 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP ada 5 tdak ada tdak ada 1.5 2
0 0 JLP ada 7 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 0 0 0
0 0 JLP ada 4 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 0 0 0
2010 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 1
2015 0 JLP ada 8 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JLP ada 4 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2016 0 JLP ada 8 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2016 0 JLP ada 8 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2013 0 JLP ada 8 tdak ada ada,1sisi 2 2
0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 2
2015 0 JKP 4 ada 6 ada ada,1sisi 1.5 1.5
2015 0 JKP 4 ada 8 ada ada,1sisi 3 3
2015 0 JKP 4 ada 10 ada ada,1sisi 3 3
0 0 JLP tdak ada 0 ada ada,1 sisi 2 2
2015 0 JLP ada 5 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2015 0 JLP ada 9 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2016 0 JLP ada 5 ada tdak ada 2 1
2015 0 JKP 4 ada 4 ada ada,2sisi 2 2
2005 0 JLP tdak ada 6 tdak ada tdak ada 1.5 2
2005 0 JLP tdak ada 12 tdak ada tdak ada 1.5 2
2014 2012 JKP 4 ada 7 tdak ada ada,1sisi 1.5 1
0 0 JLP ada 7 tdak ada ada,1sisi 1.5 2
2016 0 JKP 4 ada 12 tdak ada tdak ada 2 2
2016 0 JLP ada 5 ada tdak ada 2 2
0 0 0 0 0

THN_PENI THN_PEMEFUNGSI_JAKETER_PJUJML_PJU KETER_JA_KETER_SALLBR_KIRI LBR_KANA
0 0 ada 7 tdak ada ada, 2 1.5 1.5
0 0 ada 14 tdak ada ada, 1 2.1 1.5
0 0 ada 6 tdak ada ada, 2 1.5 0.9
0 0 ada 5 tdak ada ada, 1 1 1
0 0 ada 12 tdak ada ada, 1 0 1.5
0 0 ada 5 tdak ada ada, 2 1 0.8

5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.8 0 0 ada 12 tdak ada ada. 2 1. 2 0. 2 0.9 0 0 ada 21 tdak ada ada.4 0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 1.8 0. 2 1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 .2 1.8 2. 2 1.5 0 0 ada 5 tdak ada ada.2 1 0 0 ada 6 tdak ada ada. 2 1 0. 1 1 0. 1 0 0 0 0 ada 2 tdak ada ada.0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0.5 2.2 1.1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0. 1 1.5 2 0 0 ada 15 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 7 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 13 tdak ada ada. 2 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.6 0 0 ada 14 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 44 tdak ada ada.1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 2.3 0.2 1 0 0 ada 5 tdak ada ada.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 ada 1 tdak ada ada. 2 0 0 0 0 ada 12 tdak ada ada. 2 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2.2 1 0 0 ada 3 tdak ada ada. 2 1 0. 2 0. 2 1 0. 2 1. 2 1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 19 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 9 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 6 tdak ada ada.5 0.5 2. 2 1 1 0 0 ada 4 tdak ada ada. 2 1.7 0 0 ada 1 tdak ada drainase 1 0. 2 1. 2 0 0 0 0 ada 25 tdak ada ada.5 0.5 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 1 1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 ada 10 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 1 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 3 tdak ada ada.2 1. 2 1 1 0 0 ada 2 tdak ada ada.8 0.7 0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 2.8 1 0 0 ada 24 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2.

2 0.8 1. 2 1.8 .3 1. 2 1 1. 2 1.6 0 0 ada 9 tdak ada ada. 2 0.5 0 0 ada 4 tdak ada tdak ada 1. 2 1. 2 0. 2 1 1.5 0.6 0. 2 1.8 1.6 0 0 ada 5 tdak ada ada.4 1.5 0 0 ada 8 tdak ada ada.4 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2 1. 2 0.5 0 0 ada 6 tdak ada ada.0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 24 tdak ada ada.7 1.4 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 73 tdak ada ada.8 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.6 1.6 0.2 2. 2 0 0 0 0 ada 10 tdak ada ada. 2 1. 1 0 0 0 0 ada 15 tdak ada ada.5 1.8 0 0 ada 17 tdak ada tdak ada 0. 2 0.2 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 1.8 1.4 0. 1 1.6 1 0 0 ada 15 tdak ada ada. 2 2 1.7 0 0 ada 21 tdak ada ada. 2 2.3 0 0 ada 1 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 7 tdak ada ada.8 0.8 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.4 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 2 1.5 0 0 ada 2 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 3 tdak ada ada.2 0. 2 0. 2 1.7 0.8 0 0 ada 20 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 10 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 25 tdak ada ada.7 0.4 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.3 1. 1 1. 2 1 1 0 0 ada 26 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 3 tdak ada ada.8 0.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.2 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 ada 11 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 ada 22 tdak ada ada.3 0.5 0 0 0 ada 8 tdak ada ada. 2 0.4 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 1 0 0 ada 11 tdak ada ada.8 0 0 ada 6 tdak ada ada.6 0 0 ada 20 tdak ada ada.8 0 0 ada 3 tdak ada tdak ada 1. 2 1.9 0. 2 1. 2 0.6 1 0 0 ada 51 tdak ada ada. 2 0. 2 1. 1 0 0 0 0 ada 16 tdak ada ada.4 0 0 ada 7 tdak ada ada.

5 1. 2 3.1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 0. 2 1. 2 2 5. 2 2. 2 1 1. 2 2 1 0 0 ada 13 tdak ada ada.0 0 ada 32 tdak ada ada.5 0 0 ada 3 tdak ada tdak ada 2.5 0 0 ada 15 tdak ada ada. 2 2 2 0 0 ada 4 tdak ada ada.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2.5 0 0 ada 5 tdak ada ada.6 1 0 0 ada 9 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 20 tdak ada ada. 2 1.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2. 2 4.5 2 0 0 ada 5 tdak ada ada. 2 0 0 0 0 ada 3 tdak ada ada.4 0 0 ada 40 tdak ada ada.6 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 2.5 1 0 0 ada 7 tdak ada ada.5 0. 2 0.5 2 0 0 ada 11 tdak ada ada.1 1. 1 3. 1 2 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 5 0 0 ada 9 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 ada 15 tdak ada ada.5 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 2.8 0 0 ada 22 tdak ada ada. 2 1.4 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 3.5 0 0 ada 40 tdak ada tdak ada 2 3.5 0 0 ada 12 tdak ada ada. 2 2 1. 2 0 0 0 0 ada 3 tdak ada ada.1 0 0 ada 14 tdak ada ada. 2 1 1. 1 2. 1 0 0 0 0 ada 11 tdak ada ada. 2 1.9 2.5 0 0 ada 21 tdak ada ada.8 1. 2 1 1 0 0 ada 10 tdak ada ada. 2 2 2 0 0 ada 4 tdak ada ada.5 0 0 ada 3 tdak ada ada.5 3.5 0. 2 2 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.8 2 0 0 ada 14 tdak ada tdak ada 1.8 1 0 0 ada 5 tdak ada ada.7 1. 1 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2 1.5 .5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 6 tdak ada ada.9 4. 2 3 4. 2 1. 1 2 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2 2 0 0 ada 10 tdak ada ada. 2 1 1.8 0 0 ada 26 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 3 tdak ada ada.

2 0.5 0. 1 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.5 0.5 2 0 0 ada 3 tdak ada ada.5 0 0 ada 18 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.2 1. 2 0.5 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0. 2 0. 2 1 0. 2 1. 2 1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.7 0 0 ada 10 tdak ada ada.5 0.5 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0. 2 1. 2 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 1.5 1.5 0 0 ada 7 tdak ada ada.7 0 0 ada 2 tdak ada ada.7 0 0 ada 4 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 19 tdak ada ada.0 0 ada 25 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.6 0. 2 2 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0. 2 1.5 1.5 0 0 ada 20 tdak ada tdak ada 2.3 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.8 0 0 ada 3 tdak ada tdak ada 0.7 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.1 0 0 ada 13 tdak ada ada.5 0 0 ada 16 tdak ada ada. 2 8 16 0 0 ada 5 tdak ada ada. 2 3 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0.3 0 0 ada 12 tdak ada ada.8 0 0 ada 2 tdak ada ada. 2 1.2 1. 2 1.5 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.3 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2.5 1 0 0 ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 14 tdak ada tdak ada 2. 2 1 0. 2 1. 2 0. 2 2 2 .2 1. 2 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 0.5 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 1.8 1 0 0 ada 3 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 10 tdak ada tdak ada 1.5 0. 2 1 0.5 2 0 0 ada 13 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.4 0 0 ada 10 tdak ada ada. 2 3.8 0.8 0.5 0.5 0 0 ada 18 tdak ada ada.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.7 3.8 2. 2 0.5 0. 2 2 1. 2 0.

2 0.7 3. 1 1.6 0 0 ada 58 tdak ada ada.8 0 0 ada 19 tdak ada ada. 2 1 1 0 0 ada 2 tdak ada ada. 2 0.8 0.8 1. 2 1. 2 1. 2 1.6 0 0 ada 7 tdak ada ada. 1 2 2 0 0 ada 28 tdak ada ada.5 1.6 0 0 ada 4 tdak ada ada.6 0 0 ada 19 tdak ada ada.4 1. 1 0 0 0 0 ada 7 tdak ada ada. 2 0.5 0 0 ada 4 tdak ada ada.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0. 2 0.5 1.6 0.6 0 0 ada 0 tdak ada ada.8 1 0 0 ada 16 tdak ada ada. 2 1. 2 1.3 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 . 2 0. 1 0 0 0 0 ada 70 tdak ada ada.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 17 tdak ada tdak ada 0.4 0.9 0 0 ada 15 tdak ada ada.6 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.3 0 0 ada 11 tdak ada ada. 2 1. 1 0.0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.2 0.4 0. 2 0 0 0 0 ada 25 tdak ada drainase 1.9 0 0 ada 7 tdak ada ada.4 0 0 ada 12 tdak ada ada.7 0.5 0 0 ada 4 tdak ada ada.3 0 0 ada 11 tdak ada tdak ada 0.6 0.5 0.6 0.3 0. 2 1 1 0 0 ada 8 tdak ada tdak ada 0.9 0 0 ada 10 tdak ada ada.5 1 0 0 ada 0 tdak ada ada. 2 1. 2 1 1.7 0 0 ada 32 tdak ada tdak ada 1.8 0.3 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 2 3 0.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.3 3.5 1.3 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.7 0 0 ada 18 tdak ada ada.3 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 0 0 ada 0 tdak ada ada. 2 0.6 0.8 1 0 0 ada 26 tdak ada ada.8 0. 2 0. 1 1.5 1.5 1.8 0. 2 2. 2 0.8 1 0 0 ada 12 tdak ada ada.3 0 0 ada 49 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 9 tdak ada ada. 2 0. 1 1.3 0 0 ada 18 tdak ada ada.8 0.7 0 0 ada 1 tdak ada tdak ada 1. 2 0.4 0.5 0 0 ada 9 tdak ada ada.2 1.5 0 0 ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 913 tdak ada ada. 2 0. 2 0.3 0 0 0 ada 10 tdak ada ada. 1 0.5 0.

2 1 0.7 0.2 1. 1 1.7 0 0 ada 19 tdak ada ada.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 1.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.1 1.8 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 9 tdak ada ada.8 1. 2 1.2 0 0 ada 4 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 12 tdak ada ada.5 .1 0. 2 0.6 1.7 0.6 1.7 0.7 0 0 ada 4 tdak ada ada.2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.2 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.7 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 2 tdak ada ada.8 0.2 1. 2 1.9 0 0 ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 1.2 1 0 0 ada 11 tdak ada tdak ada 1 0 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 6 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 7 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 10 tdak ada tdak ada 0.8 0 0 0 ada 25 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 ada 3 tdak ada tdak ada 0. 2 0.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 15 tdak ada drainase 1. 2 1. 2 0.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 9 1 0 0 ada 3 tdak ada ada.5 1.5 0 0 ada 16 tdak ada ada.6 0 0 ada 11 tdak ada tdak ada 1. 2 0.4 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 0. 1 0.2 0 0 ada 5 tdak ada ada.2 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.7 1 0 0 ada 13 tdak ada ada. 1 1.7 0.3 0 0 ada 25 tdak ada ada. 2 1. 2 2. 2 1 3. 2 1 0.2 1 0 0 ada 5 tdak ada ada. 2 1. 1 0. 2 0. 2 1 1 0 0 ada 0 tdak ada ada. 2 0 0 0 0 ada 22 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 3 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.3 1.4 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.7 0.2 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 0.

1 0.7 1.8 0 0 ada 16 tdak ada ada.5 0.9 0 0 ada 5 tdak ada ada. 2 1 2.5 0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 1 0. 2 1.8 0 0 ada 15 tdak ada ada.2 1.8 0.7 0 0 ada 10 tdak ada ada.5 0.4 0 0 ada 18 tdak ada tdak ada 0.6 1. 1 1 1. 2 0. 2 1 1.3 0.5 0.3 1. 1 0 0. 2 0.5 0.9 0 0 ada 8 tdak ada ada. 1 1.2 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0. 2 0 0. 2 0.8 0 0 ada 12 tdak ada ada. 1 1.9 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 1. 1 1 1.8 0.7 0.5 0 0 ada 25 tdak ada tdak ada 1.9 0 0 ada 5 tdak ada ada. 2 1.7 0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 1 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.7 0. 2 1.6 1. 1 1.6 0 0 ada 11 tdak ada ada.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.3 0. 1 0.5 0 0 ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 0 0 0 ada 1 tdak ada tdak ada 0.5 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 1.3 0. 2 2.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.3 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 6 tdak ada ada.5 1.5 0 0 ada 5 tdak ada ada.5 2 0 0 ada 12 tdak ada tdak ada 0. 2 0. 2 1.3 0.7 0 0 ada 10 tdak ada tdak ada 1.2 0 0 ada 31 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 10 tdak ada ada.6 0 0 ada 8 tdak ada ada.9 0 0 ada 5 tdak ada ada. 1 2.0 0 ada 5 tdak ada tdak ada 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.6 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 0 0 ada 8 tdak ada ada.2 1. 2 0 0 0 0 ada 14 tdak ada ada.9 0 0 ada 5 tdak ada ada.5 0.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 26 tdak ada ada.8 0 0 ada 12 tdak ada ada. 1 1.5 1 .3 1 0 0 ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 1.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 0 0 ada 2 tdak ada tdak ada 1. 2 0. 2 2 0.8 0 0 ada 16 tdak ada ada. 2 1.5 2.8 1.4 0 0 ada 31 tdak ada ada. 1 1.2 1 0 0 ada 8 tdak ada ada. 2 1.3 0 0 ada 5 tdak ada ada.6 0.

2 0. 1 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.7 0. 1 1 1.5 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0.5 0.5 0.5 0. 2 0.3 1.3 0 0 ada 11 tdak ada ada. 2 0.4 0. 2 0. 2 0. 1 0.5 0.0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0. 2 1.5 0.5 0 0 ada 6 tdak ada ada. 2 0.9 0 0 ada 8 tdak ada ada.5 0 0 ada 13 tdak ada ada. 1 1.4 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.8 0 0 ada 26 tdak ada ada.5 0 0 ada 18 tdak ada ada.5 1 . 1 1. 2 1 0 0 0 ada 5 tdak ada ada.9 0.4 0.5 0 0 ada 6 tdak ada ada.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 6 tdak ada ada.8 0 0 ada 0 tdak ada ada.9 0 0 ada 5 tdak ada ada. 2 1.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.3 0 0 ada 7 tdak ada ada. 2 0.6 1. 2 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.7 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0. 2 0 0 0 0 ada 12 tdak ada ada. 2 0. 2 0.6 0 0 ada 13 tdak ada ada.6 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 2 0 0 ada 4 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.9 1. 1 0.6 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.8 2.8 0. 2 1.5 1.7 0.5 0.5 1 0 0 ada 5 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 42 ada ada. 1 0.6 12 0 0 ada 11 tdak ada ada.5 1 0 0 ada 3 tdak ada ada.3 1.5 1.4 0. 2 1. 2 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 5 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0. 2 1 1 0 0 ada 24 tdak ada ada.9 1.9 0 0 ada 27 tdak ada ada. 2 0. 2 0.3 1. 2 1. 1 0. 2 3 2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 42 ada ada.3 1.5 0. 2 0 0 0 0 ada 5 tdak ada ada. 1 0 0 0 0 ada 4 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 1 1 1. 2 1. 2 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0.5 0 0 ada 17 tdak ada ada. 1 0.7 0. 2 0 0 0 0 ada 0 tdak ada ada.9 0 0 ada 20 tdak ada tdak ada 2. 1 1. 2 0.

3 1. 1 1.8 0 0 ada 0 tdak ada ada. 1 0. 2 1.5 1. 2 0.8 0.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.3 0 0 ada 11 tdak ada ada. 2 0 0.3 0 0 ada 12 tdak ada ada. 1 0. 1 0.8 1.9 1.5 0. 2 1.3 1.7 0.5 0. 2 1.3 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1. 2 0.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 0 0 ada 3 tdak ada ada.5 0.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.7 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 0 tdak ada ada. 1 0 0 0 0 ada 4 tdak ada ada. 2 0.6 0 0 ada 14 tdak ada ada.2 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.4 0 0 ada 4 tdak ada ada. 1 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0.7 0 0 ada 5 tdak ada ada.3 0 0 ada 5 tdak ada ada.5 0.3 1.0 0 ada 5 tdak ada ada.9 0 0 ada 0 tdak ada ada. 2 1. 2 2 2 0 0 ada 27 tdak ada ada.5 0 0 ada 12 tdak ada ada.7 0.7 0.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 1.9 0 0 ada 42 ada ada. 2 1.5 0 0 ada 6 tdak ada ada. 2 1.2 1.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0. 2 0 0 0 0 ada 0 tdak ada ada.5 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 0 tdak ada ada.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 1 1.7 0.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0.5 0. 2 0. 1 0 0 0 0 ada 5 tdak ada ada.6 0. 2 0.7 3. 2 0. 1 0.6 1. 1 0.5 0.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.3 1 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.5 0 0 ada 27 tdak ada ada. 2 3 0. 2 0. 1 1. 2 0.7 0. 2 1. 2 0. 2 2.9 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0.6 1. 1 1.8 0. 1 0.6 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0. 2 0.5 0. 1 0 0 0 0 ada 5 tdak ada ada.5 0.5 0. 1 0.9 0. 2 1.9 1.7 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.9 0 0 ada 42 ada ada.7 0.5 1.5 .5 0.5 0 0 ada 42 ada ada.

5 1.0 0 ada 5 tdak ada ada.7 1. 2 0. 2 0.4 .5 0.3 0 0 ada 5 tdak ada ada.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2. 2 1.8 0 0 tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 ada 18 tdak ada tdak ada 0.5 0.5 0.5 1.5 0 0 tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.6 0.5 0 0 ada 5 tdak ada ada. 2 0.

FUNGSI_KIR FUNGSI_KAN saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran. bangunan saluran. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong pagar. lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan saluran. lahan kosong. saluran. lahan kosong . lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan saluran. saluran. lahan kosong. saluran. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. saluran. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong saluran. pagar. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan saluran. bangunan saluran. bangunan saluran. bangunan saluran. lahan kosong saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong saluran. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong saluran. saluran. lahan kosong. bangunan saluran. saluran. saluran. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran. pagar. saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. saluran. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran.

lahan kosong. lahan kosong. saluran. saluran. pagar. pagar. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan . bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. saluran. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. pagar. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. pagar. saluran. saluran. lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. pagar. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. pagar. bangunan lahan kosong.lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong. saluran. pagar.

saluran. lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan . pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong. pagar. bangunan saluran. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. pagar. lahan kosong.

pagar. saluran. bangunan saluran. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan . saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong saluran. saluran. pagar. lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. pagar. saluran. bangunan pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. pagar. pagar. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. lahan kosong saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan pagar. saluran. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. saluran. pagar. pagar. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong. pagar. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong saluran. lahan kosong.lahan kosong. lahan kosong. pagar. bangunan saluran. sungai lahan kosong lahan kosong saluran. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. lahan kosong. saluran.

bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong pagar. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. saluran. saluran. bangunan saluran. lahan kosong. pagar. saluran. lahan kosong. saluran. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. lahan kosong. bangunan saluran. saluran. bangunan . saluran. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran.lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong.

lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong saluran. saluran. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran.saluran. lahan kosong lahan kosong. bangunan . lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong saluran. bangunan saluran. lahan kosong. lahan kosong saluran. lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. saluran. lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran.

lahan kosong. lahan kosong saluran. bangunan irigasi. lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong drainase. lahan kosong. bangunan saluran. lahan kosong. saluran. lahan kosong. sawah tembok. sawah drainase. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. drainase. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong drainase. tembok. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan drainase. bangunan tembok. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan saluran. saluran. tembok tembok. saluran. bangunan lahan kosong. tembok. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong irigasi. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. sawah saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. sawah drainase. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. sawah irigasi. tembok. lahan kosong lahan kosong. rumah trotoar. tembok. bangunan lahan kosong. bangunan irigasi. RTH drainase. saluran. lahan kosong. tembok. drainase. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong. kolam ikan trotoar. bangunan drainase. irigasi. bangunan tembok. bangunan lahan kosong. bangunan drainase. bangunan lahan kosong. bangunan drainase. saluran. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. sawah drainase. tembok. bangunan . saluran. bangunan trotoar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong FUNGSI_KIR FUNGSI_KAN tembok. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan drainase. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. drainase. lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan drainase. tembok. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong.

bangunan lahan kosong . bangunan drainase. sawah tembok. bangunan sawah sawah sawah tembok. bangunan drainase. bangunan drainase. pagar. lahan kosong drainase. bangunan tembok. kebun drainase. tembok. tembok. bangunan bangunan bangunan trotoar. bangunan bangunan bangunan ada ada drainase. tembok. bangunan tembok. lahan kosong irigasi. drainase. bangunan bangunan bangunan drainase. bangunan tembok. lahan kosong drainase. drainase. sawah pagar.drainase. sawah drainase. sawah tembok. tembok. bangunan pagar. bangunan drainase. lahan kosong tembok. bangunan trotoar. sungai tembok. sawah drainase. tembok. bangunan sungai pagar. tembok. bangunan tembok. bangunan tembok. sawah drainase. bangunan tembok. bangunan bangunan. tembok. lahan kosong lahan kosong. sawah drainase. lahan kosong tembok. tembok. bangunan tembok. sawah bangunan bangunan trotoar. bangunan drainase/irigasi. sawah drainase. bangunan tembok. sawah drainase/irigasi. bangunan drainase. bangunan drainase. tembok. lahan kosong drainase. bangunan tembok. bangunan irigasi. lahan kosong drainase. bangunan tembok. lahan kosong drainase. bangunan drainase. bangunan drainase. bangunan lahan kosong. sawah drainase. bangunan tembok. bangunan tembok. drainase. bangunan drainase. lahan kosong tembok. bangunan drainase. bangunan tembok. pekarangan trotoar. lahan kosong bangunan drainase. bangunan kosong drainase. bangunan bangunan. lahan kosong trotoar. sawah irigasi. RTH tembok. bangunan trotoar. bangunan tembok. bangunan drainase. lahan kosong drainase. tembok. bangunan irigasi. sawah drainase. bangunan drainase.

bangunan drainase. bangunan lahan kosong. bangunan drainase. bangunan bangunan drainase. bangunan drainase/irigasi. sawah drainase. bangunan bangunan pagar. bangunan drainase. sawah drainase. bangunan drainase. sawah irigasi. tembok. bangunan bangunan drainase. tembok. bangunan drainase. sawah sawah sawah trotoar. bangunan irigasi. sawah lahan kosong. bangunan trotoar. tembok. bangunan sawah lahan kosong drainase. bangunan drainase. sawah drainase. bangunan trotoar. bangunan tembok. bangunan drainase. sawah irigasi. bangunan drainase. bangunan drainase.tembok. sawah drainase. sungai bangunan drainase. drainase. tembok. bangunan bangunan tembok. bangunan tembok. tembok. sawah lahan kosong. bangunan bangunan tembok. bangunan bangunan bangunan drainase. sawah sawah sawah sawah sawah irigasi. tembok. bangunan bangunan bangunan tembok. bangunan . bangunan lahan kosong. bangunan tembok. bangunan trotoar. bangunan tembok. bangunan tembok. bangunan drainase. sawah irigasi. tembok. sawah drainase. sawah irigasi. bangunan tembok. tembok. lahan kosong. sawah lahan kosong. sawah drainase. bangunan drainase. sawah drainase. banguna drainase. sawah drainase. bangunan drainase. sawah sawah sawah sawah sawah sawah sawah drainase. tembok. bangunan tembok. sawah drainase. lahan kosong tembok. bangunan kebun kebun irigasi.

bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong drainase. pagar. pagar. bangunan trotoar. bangunan trotoar. pagar. bangunan trotoar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan trotoar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. tembok. bangunan lahan kosong. bangunan trotoar. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar.trotoar. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. jalur hijau lahan kosong. jalur hijau. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. sawah tembok. bangunan lahan kosong. pagar.bangunan . bangunan lahan kosong. saluran. jalur hijau. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan trotoar. pagar. pagar. bangunan sawah sawah lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan trotoar. pagar. jalur hijau lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan trotoar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan trotoar. bangunan lahan kosong. bangunan trotoar. bangunan lahan kosong. bangunan trotoar. jalur hijau lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan trotoar.saluran. bangunan drainase. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan drainase. pagar. drainase. bangunan trotoar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. pagar. bangunan trotoar. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan trotoar. pagar. pagar. pagar. saluran. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan trotoar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. pagar. jalur hijau lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. saluran. bangunan trotoar. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. pagar.

bangunan lahan kosong. jalur hijau. saluran.pagar. saluran.pagar.bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong. jalur hijau. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. saluran.bangunan lahan kosong. jalur hijau.pagar. jalur hijau. jalur hijau. pagar.bangunan lahan kosong. pagar. saluran.pagar.bangunan lahan kosong. saluran.pagar.saluran. bangunan lahan kosong.saluran.pagar. pagar.bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong. pagar.pagar. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. jalur hijau.pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. saluran.pagar.bangunan lahan kosong. pagar.pagar.bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong. saluran.saluran.pagar.pagar.bangunan lahan kosong. jalur hijau.pagar. pagar. saluran.pagar. saluran.bangunan lahan kosong. jalur hijau.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran.pagar.pagar.pagar. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. saluran.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. pagar. jalur hijau.bangunan lahan kosong. jalur hijau.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong. pagar. jalur hijau.bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. jalur hijau. saluran.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong.pagar. saluran. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. pagar.bangunan lahan kosong. jalur hijau.pagar.pagar. jalur hijau.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran. pagar.saluran.saluran.pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran. pagar. pagar. jalur hijau.pagar.pagar. saluran.pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.saluran.pagar. saluran. saluran.pagar. saluran. saluran.pagar.saluran. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar.pagar.pagar. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. saluran.bangunan . saluran.pagar. saluran. jalur hijau.pagar. saluran.pagar.bangunan lahan kosong. saluran. saluran. saluran.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong.pagar.pagar.saluran. pagar.lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. jalur hijau.pagar. saluran. jalur hijau. saluran.pagar. jalur hijau. saluran.pagar.pagar.pagar.bangunan lahan kosong.pagar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.pagar.pagar.pagar.pagar.pagar.bangunan lahan kosong.pagar. pagar.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. jalur hijau. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.bangunan lahan kosong.pagar. jalur hijau. bangunan lahan kosong.pagar. saluran. saluran.saluran.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong. pagar.pagar. saluran. saluran.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong.

pagar. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. jalur hijau. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.jalur hijau.saluran. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.saluran.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar.pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.lahan kosong. pagar. pagar.pagar. pagar. pagar. pagar. pagar. pagar.saluran.pagar.bangunan lahan kosong.pagar.saluran. pagar. bangunan lahan kosong.saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar.bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.jalur hijau. bangunan lahan kosong. jalur hijau. pagar.bangunan lahan kosong. pagar.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.saluran. pagar.pagar. pagar. pagar. pagar.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar. pagar. pagar.pagar. bangunan lahan kosong. pagar.pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar.bangunan . pagar. pagar.pagar.bangunan lahan kosong. pagar.pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. pagar.pagar. pagar.saluran.saluran.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar.saluran. bangunan lahan kosong.pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.saluran. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.pagar.pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar.jalur hijau. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar.saluran. bangunan lahan kosong.pagar. pagar. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. jalur hijau. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.saluran.pagar.

bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.pagar. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran.pagar.pagar. pagar.bangunan lahan kosong. pagar.pagar.pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. jalur hijau. pagar. pagar.bangunan lahan kosong. pagar. pagar.saluran.bangunan lahan kosong.pagar.pagar. bangunan lahan kosong. pagar.jalur hijau. pagar.pagar.pagar. saluran.bangunan lahan kosong. pagar. pagar.pagar. bangunan lahan kosong.jalur hijau.bangunan lahan kosong.pagar.saluran.pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. jalur hijau. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar.pagar.pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.saluran. pagar. pagar.pagar. bangunan lahan kosong. jalur hijau. pagar.bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.jalur hijau. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. pagar.lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.pagar. pagar.saluran.jalur hijau. bangunan lahan kosong. saluran. pagar.pagar.bangunan lahan kosong. jalur hijau.bangunan lahan kosong.jalur hijau. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.jalur hijau.saluran. bangunan lahan kosong. jalur hijau.jalur hijau.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.saluran.bangunan lahan kosong.jalur hijau. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong. jalur hijau. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan .jalur hijau.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.saluran. bangunan lahan kosong.saluran.pagar.saluran.pagar. pagar. pagar.saluran. saluran.bangunan lahan kosong.pagar.pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar.pagar. pagar. bangunan trotoar.pagar.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong.pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.pagar.bangunan lahan kosong. pagar.bangunan lahan kosong. pagar. pagar.pagar. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. pagar. pagar.pagar. bangunan trotoar.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. pagar. saluran.pagar. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong. saluran. sungai lahan kosong.bangunan lahan kosong. jalur hijau.saluran. saluran.pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. saluran.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.

pagar. bangunan lahan kosong.saluran. bangunan lahan kosong. persawahan lahan kosong.pagar. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar.saluran. bangunan lahan kosong. pagar.lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.saluran.pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. persawahan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar.jalur hijau.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.saluran. pagar. pagar. pagar.jalur hijau.saluran.saluran. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.saluran.pagar.saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.jalur hijau.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. jalur hijau. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. jalur hijau. pagar. pagar. pagar.jalur hijau.saluran. pagar. pagar. pagar. pagar. pagar.pagar.bangunan lahan kosong.pagar. pagar. pagar.bangunan lahan kosong. pagar.saluran. jalur hijau. pagar. bangunan lahan kosong. pagar.pagar. pagar. bangunan . bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.

pagar.saluran. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. sawah bahu jalan. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong.saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. pagar. pagar. pagar.saluran.pagar.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.saluran. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. saluran. bangunan lahan kosong. tanah kosong bahu jalan.saluran. pagar. pagar. pagar.saluran. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. bangunan FUNGSI_KIR FUNGSI_KAN bahu jalan.saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.pagar. bangunan Bahu jalan. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.saluran.saluran. bangunan lahan kosong. pagar.bangunan lahan kosong. pagar.lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. saluran.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan Bahu jalan. pagar. pagar.pagar. bangunan lahan kosong. pagar.pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan Bahu jalan.pagar. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. pagar. jalur hijau. pagar.pagar. jalur hijau. pagar. bangunan . bangunan bahu jalan. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. persawahan lahan kosong. pagar. saluran.pagar. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. saluran. pagar.pagar. pagar.saluran. pagar. sawah bahu jalan. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. jalur hijau. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. sawah Bahu jalan.bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.pagar. bangunan lahan kosong. persawahan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan bahu jalan.saluran. saluran.saluran. pagar.bangunan lahan kosong. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan.bangunan lahan kosong. bangunan Bahu jalan.bangunan lahan kosong.

bangunan bangunan Bangunan pagar. sawah bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah saluran. bangunan Saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. Bangunan bahu jalan. kosong bahu jalan. bangunan Bahu jalan. kosong bahu jalan. pagar. bangunan Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan saluran. saluran. lahan kosong Bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar. pagar. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan tanah kosong tanah kosong . sawah bahu jalan. pagar.bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. sawah saluran. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. Bangunan saluran. bangunan Bahu jalan. pagar. sawah saluran. saluran. tanah kosong bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan pagar. bangunan saluran. saluran. pagar. sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bangunan Bangunan tanah kosong tanah kosong bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. kosong bahu jalan. saluran. sawah bangunan Saluran. bangunan saluran. bangunan bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. Sawah bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. pagar. saluran. saluran Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar. bangunan saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. pagar. lahan kosong Bahu jalan. saluran. bangunan tanah kosong tanah kosong tanah kosong tanah kosong bangunan Bangunan bangunan Bangunan bahu jalan.

pagar Bahu jalan.tanah kosong tanah kosong bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. pagar bahu jalan. sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan Bangunan bahu jalan. bangunan trotoar. bangunan Bahu jalan. sawah bahu jalan. bangunan tanah kosong tanah kosong bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. pagar bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah saluran. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan trotoar. bangunan bahu jalan. pagar trotoar. saluran. bangunan trotoar. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Trotoar. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran bahu jalan. bangunan trotoar. bangunan Bahu jalan. sawah Bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. bangunan bangunan Saluran. pagar Bahu jalan. bangunan saluran. lahan kosong Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. tanah kosong bahu jalan. saluran. saluran. pagar Pagar bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah Bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. tanah kosong bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah Bahu jalan. Sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan . bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan.

pagar bahu jalan. saluran. saluran. pagar bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. saluran. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. bangunan . saluran. bangunan bahu jalan. drainase. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. pagar bahu jalan.bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan saluran. pagar bahu jalan. tanah kosong bahu jalan. pagar bahu jalan. bangunan bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. kavling bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar tanah kosong. saluran. drainase. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. pagar bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan saluran. pagar Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. sawah bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. tanah kosong bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sungai Tanah kosong. saluran. sawah bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar saluran. saluran. pagar Bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran bahu jalan. saluran. saluran. sawah bahu jalan. pagar bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. pagar Saluran. sawah Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah tanah kosong tanah kosong bahu jalan. bangunan Bahu jalan.

bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. pagar Bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. saluran.bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. kavling Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. Bangunan bangunan Saluran. bangunan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. sungai Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. pagar. bangunan Bahhu jalan. saluran. pagar saluran. pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan . saluran. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan bangunan Bangunan tanah kosong tanah kosong bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. Bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. pagar Bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan.

bangunan bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu Jalan. pagar Bahu jalan. sawah Bahu jalan. Drainase. bangunan bahu jalan. Saluran. pagar saluran. sawah Bahu jalan. saluran. pagar. saluran. pagar bahu jalan. bangunan Saluran. saluran. sawah saluran. pagar bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. Saluran. saluran. sawah bahu jalan. Saluran. bangunan Saluran. sawah Bahu bjalan. sawah bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. Bangunan bahu jalan. pagar. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. Pagar bahu Jalan. pagar Bahu jalan. pagar Bahu jalan. sawah saluran. saluran. Pagar Bahu Jalan. bangunan saluran. saluran. pagar Bahu jalan. pagar bahu jalan. pagar bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu Jalan. Pagar Bahu Jalan. sawah Bahu jalan. saluran. pagar. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah sawah sawah bahu jalan. sawah bahu jalan. pagar Bahu jalan. pagar. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. sawah bahu jalan. bangunan sawah sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. saluran. sawah bahu jalan. Pagar Bahu Jalan. bangunan tanah kosong tanah kosong . Saluran. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan bahu jalan. Pagar bahu jalan. bangunan bahu jalan. Pagar bahu jalan. sawah bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. sawah saluran. Bangunan bahu jalan. saluran.bahu jalan. Saluran. saluran. bangunan bahu jalan. Saluran. sawah Bahu jalan. Pagar Bahu Jalan. pagar bahu jalan. saluran. Bangunan bahu jalan. pagar Bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. saluran. saluran. Saluran. saluran. pagar Bahu Jalan. sawah Bahu jalan. bangunan Saluran. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. sawah saluran. saluran. Saluran. Pagar bahu Jalan. pagar Bahu Jalan. saluran. saluran Bahu jalan. banguna bahu Jalan. saluran. pagar bahu jalan. bangunan bahu jalan. Saluran.

saluran. bangunan Bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. pagar. pagar. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan bangunan Bangunan bangunan Bangunan bahu jalan. bangunan sawah sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan sawah sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Saluran. saluran. lahan kosong Bahu jalan. saluran. saluran. sawah bahu jalan. bangunan bangunan Bangunan bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. bangunan . sawah bahu jalan. saluran. bangunan Bangunan bangunan Bangunan sawah sawah bangunan Bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. tanah kosong bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan bahu jalan.bangunan bahu jalan. pagar. sawah Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah sawah sawah bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. tanah kosong Bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan sawah Bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah sawah sawah sawah sawah bangunan Bangunan bahu jalan. pagar. sawah Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan.bahu jalan. saluran. pagar. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. sawah bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan.

pagar bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar pagar pagar bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran.pagar. pagar. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. tanah kosong bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan saluran. sawah bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. pagar bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. pagar. bangunan Bahu jalan. pagar. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan pagar. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. pagar bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. sawah bahu jalan. bangunan saluran. pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. bangunan . saluran. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. bangunan pagar. bangunan Bahu jalan. saluran. pagar. bangunan Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. pagar bangunan Bangunan bahu jalan. pagar Bahu jalan.bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar. pagar Bahu jalan. pagar. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar. tanah kosong bahu jalan. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. sawah saluran. sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. pagar. bangunan Bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan.pagar. sawah bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. pagar. pagar. bangunan bahu jalan.

saluran. bangunan bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. saluran. pagar bahu jalan. saluran. saluran. Jalur hijau. Jalur hijau. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. Jalur hijau. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. saluran.sawah bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. Jalur hijau. bangunan Bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah sawah Bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar Bahu jalan. pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar Bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan saluran. sawah Bahu jalan. pagar saluran. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. Jalur hijau. bahu jalan. saluran. saluran. bangunan. bangunan bahu jalan. Jalur hijau. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. pagar bahu jalan. pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. pagar . bangunan bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan Bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar bahu jalan. sawah bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. bangunan bahu jalan. pagar bahu jalan. bangunan bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran Bahu jalan. kavling Bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan Saluran. saluran. pagar bahu jalan. sawah saluran. bangunan Bahu jalan. Jalur hijau. Jalur hijau. sawah bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan.bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan. saluran. bangunan bahu jalan.sawah bahu jalan. bangunan Bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. bangunan Saluran.

saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. bangunan Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. Pagar bahu Jalan. saluran. saluran. bangunan sawah Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan.pagar bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan bahu jalan. Saluran. saluran. Saluran. saluran.pagar bahu jalan. saluran. saluran.pagar bahu jalan. Saluran. Saluran. sawah bahu jalan. pagar bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. Saluran. sawah Bahu jalan. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar bahu jalan. saluran. saluran. saluran.pagar bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. Bangunan bahu jalan. sawah bahu jalan. Pagar Bahu Jalan.bahu jalan. Jalur hijau. pagar bahu jalan. sawah bahu jalan. Jalur hijau. Pagar bahu Jalan. saluran. pagar Bahu jalan.. sawah bahu jalan. saluran. Saluran. saluran. bangunan bahu jalan. Bangunan bahu jalan. sawah Bahu jalan. Jalur hijau. pagar Bahu jalan. pagar bahu jalan. sawah . saluran. pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar bahu Jalan. Drainase. saluran. pagar Bahu jalan. saluran. pagar saluran. saluran. saluran. bangunan Bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. pagar bahu jalan. sawah bahu jalan. saluran. bangunan Bahu Jalan. saluran. saluran. saluran. pagar Bahu jalan. sawah Bahu jalan. saluran. pagar Bahu jalan. bangunan bahu jalan. Pagar Bahu Jalan. saluran. saluran. saluran. Saluran. saluran. pagar Bahu jalan. Pagar bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. saluran.pagar bahu jalan. pagar Bahu jalan. Pagar Bahu Jalan. saluran. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan. Jalur hijau. Jalur hijau. sawah Bahu jalan. sawah bahu jalan.pagar bahu jalan. Jalur hijau. bangunan Bahu jalan. sungai. saluran. saluran. saluran.pagar bahu jalan. Pagar Bahu Jalan. pagar Bahu jalan. saluran. sawah Bahu jalan. pagar Bahu jalan. bangunan bahu jalan. saluran. saluran. sawah Bahu jalan.pagar bahu jalan. sawah Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. sawah bahu jalan. Saluran. saluran. Saluran. saluran. Pagar Bahu Jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. sawah bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. pagar Bahu Jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. saluran.

sawah Bahu jalan. pagar bahu jalan. lahan kosong Bahu jalan. bangunan Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. pagar Bahu jalan. saluran. saluran. sawah Bahu jalan. saluran. sawah bahu jalan. sawah bahu jalan. pagar. sawah Bahu jalan. bangunan . saluran. tanah kosong bahu jalan. saluran. saluran. sawah bahu jalan. sawah Bahu jalan. pagar.bahu jalan.

Mojoanyar Jl. Bangsal . H. Imam Bonjol Jl. Bangsal .Mojoanyar Jl. Raya Mlaten Gempol Jl. Raya Tangunan Jl.Mojoanyar Jl. Bangsal . Bangsal . K. Raya Centong Jl. Hasyim A Jl.Mojoanyar Jl.FOTO_RUAS FOTO_KONFOTO_KIRIFOTO_KANKET TITIK_PAK TITIK_PAWNM_JLN Jl.Mojoanyar Jl. Desa Kalikatr .

Soemadi Jl. H. Padang Asri Jl.Jabung Jl.Padangan Jl.Jl. Belahan Jl. Belahan Jl. Jatrejo . Pendopo Agung Gang IV Jl. Raya Puri . Plososari . Raya Puri Jl. M. Raya Perjuangan Jl. Raya Karangkuten Jl Raya Perjuangan Jl. Belahan Jl. Raya Tambak Agung Jl.

Raya Gading Jl. Pasinan Jabon Jl. Pohkecik Gg. Trowulan . Yon Sunasir Jl.Jl. Pasinan Jabon Jl.Jatrejo Jl. Basuki Rahmat Jl.Jabung Jl. Trowulan . Plososari . Raya Puri Jl. Pasinan Jabon . IV Jl. Jatrejo . Raya Centong Jl. Raya Kejangan Jl.Padangan Jl. Brawijaya Jl.Jatrejo Jl. Jayanegara Jl.

H. Hasyim A Jl. Hasyim A Gang I Jl. K. H.Jl. Raya Medali . K. K. Hasyim A Jl. H. H. Raya Medali Jl. K. Hasyim A Jl.

Jl. Karang Jeruk . Karang Jeruk Jl. Karang Jeruk Jl.

Pemuda Nomor .Jl.

Sersan Hartono Jl. Goa Puth Jl. Goa Puth Jl. Sersan Hartono Jl. Sersan Hartono Jl. Sersan Hartono Jl. Kartni FOTO_RUAS FOTO_KONFOTO_KIRIFOTO_KANKET TITIK_PAK ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada . Kartni Jl. Jl.

ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada .

ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada .

ruas 20jalan nasional ada ada ada ada jalan provino. ruas 2 no. ruas 20 12 k ada ada ada ada no. ruas 20 ada ada ada ada no.ruas 20jalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada no. ruas 20 ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada no. ruas 20 12 k ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan provino. ruas 2 no. ruas 20 12 k ada ada ada ada jalan provino. ruas 3 no. ruas 20 12 k ada ada ada ada jalan provino. ruas 20jalan nasional ada ada ada ada jalan provino. ruas 20 15 k ada ada ada ada jalan provino. ruas 20 12 k ada ada ada ada jalan provino. ruas 20jalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada no. ruas 20 15 k ada ada ada ada no. ruas 20 ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional .ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada no.

ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 020 ada ada ada ada jalan nasiono. ruas 20 ada ada ada ada jalan nasiono. ruas 3 no. ruas 20 ada ada ada ada no. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 3 no. ruas 250 ada ada ada ada jalan nasiono. ruas 20 . ruas 135 ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada batas kabuno. ruas 2 no. ruas 2 no. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 024 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada no. ruas 023 tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada batas kabujalan nasional ada ada ada ada no. ruas 24 tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada no. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada no. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 31 ada ada ada ada no ruas. ruas 20 ada ada ada ada no. ruas 32 tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada jalan nasiono. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno.ada ada ada ada hutan perhno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada jalan nasiono. ruas 2 no. ruas 024 ada ada ada ada no. ruas 3 no. ruas 20 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 327 ada ada ada ada no. ruas 024 ada ada ada ada jalan nasiojalan nasional ada ada ada ada no. ruas 2 no. ruas 3 no. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 2 no. ruas 250 ada ada ada ada no. ruas 025 ada ada ada ada hutan perhno. ruas 2 no. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 20 ada ada ada ada batas kabuno. 1 jalan nasional ada ada ada ada no. ruas 0 jalan nasional ada ada ada ada batas kabuno.

ruas 25 ada ada ada ada no. ruas 2 no. ruas 001 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 044 ada ada ada ada no. ruas 20 ada ada ada ada no. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 002 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 315 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 024 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 002 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 002 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 26 ada ada ada ada jalan provino.ada ada ada ada batas kabuno. ruas 0 no. ruas 001 ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada batas kabujalan propinsi ada ada ada ada batas kabujalan propinsi ada ada ada ada batas kabujalan propinsi ada ada ada ada jalan propino. ruas 024 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 0 batas kabupaten lamongan . ruas 044 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 002 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 028 ada ada ada ada no. ruas 024 ada ada ada ada no. ruas 002 ada ada ada ada no. ruas 25 ada ada ada ada no. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 2 no. ruas 025 ada ada ada ada no. ruas 002 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 025 ada ada ada ada hutan perhno. ruas 3 no. ruas 025 ada ada ada ada no.

ruas 0 jalan provinsi ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 044 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada ada ada ada ada jalan provino. ruas 001 ada ada ada ada jalan propino. ruas 001 ada ada ada ada jalan propino. ruas 002 ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan provino. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 001 ada ada ada ada jalan propino. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 002 ada ada ada ada batas kabuno. ruas 0 no. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada jalan propino. ruas 0 no. ruas 005 ada ada ada ada ada ada ada ada no. ruas 055 ada ada ada ada jalan propidesa pagerluyung ada ada ada ada jalan propidesa pagerluyung ada ada ada ada jalan propino. ruas 044 ada ada ada ada no. ruas 002 ada ada ada ada jalan propino. ruas 0 no. ruas 005 ada ada ada ada jalan provino. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada jalan provino. ruas 0 no.ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 044 ada ada ada ada jalan propino. ruas 0 no. ruas 0 jalan provinsi . ruas 005 ada ada ada ada jalan provino. ruas 001 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada no. ruas 005 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 002 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada jalan propino. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada jalan propino. ruas 001 ada ada ada ada no. ruas 0 jalan propinsi ada ada ada ada no.

ruas 27 . ruas 0 no. ruas 0 jalan provinsi ada ada ada ada jalan propidesa pagerluyung ada ada ada ada jalan provino. ruas 25 ada ada ada ada no. ruas 326 ada ada ada ada no. ruas 16 ada ada ada ada no. ruas 326 ada ada ada ada no. ruas 3 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 2 no. ruas 028 ada ada ada ada no. ruas 2 no. ruas 312 ada ada ada ada no. 1 no ruas. ruas 0 no. ruas 067 ada ada ada ada ada ada ada ada no. ruas 16 ada ada ada ada jalan provino. ruas 3 no. ruas 24 ada ada ada ada no. ruas 065 ada ada ada ada no. ruas 313 ada ada ada ada no. ruas 27 ada ada ada ada no. ruas 001 ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada no. ruas 298 ada ada ada ada no. ruas 3 jalan provinsi ada ada ada ada no. ruas 306 ada ada ada ada jalan provijalan provinsi ada ada ada ada jalan provino. ruas 0 no. ruas 0 jalan provinsi ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 16 ada ada ada ada no. ruas 16 ada ada ada ada jalan provino. 25 ada ada ada ada no ruas. 1 no ruas. ruas 3 no. ruas 3 no. ruas 0 jalan provinsi ada ada ada ada ada ada ada ada no. ruas 3 no. ruas 24 ada ada ada ada pplh selol no. 25 ada ada ada ada no ruas. ruas 065 ada ada ada ada no. ruas 3 jalan provinsi ada ada ada ada no ruas. ruas 0 no. ruas 326 ada ada ada ada no. ruas 0 jalan provinsi ada ada ada ada no. ruas 326 ada ada ada ada no. ruas 3 no. ruas 326 ada ada ada ada jalan provino. 1 no ruas. ruas 326 ada ada ada ada jalan provino.ada ada ada ada no. ruas 313 ada ada ada ada hutan perhno. ruas 24 ada ada ada ada pplh selol no. ruas 028 ada ada ada ada no. 25 ada ada ada ada jalan provino. ruas 0 no. ruas 326 ada ada ada ada jalan provino.

ruas 26 ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 2 no. ruas 27 ada ada ada ada no. ruas 024 ada ada ada ada no. ruas 153 ada ada ada ada jalan provino. ruas 0 no. ruas 16 ada ada ada ada jalan provino. ruas 024 ada ada ada ada jalan nasiono. ruas 16 ada ada ada ada hutan perhno. ruas 001 ada ada ada ada FOTO_RUAS FOTO_KONFOTO_KIRIFOTO_KANKET TITIK_PAK TITIK_PAWNM_JLN NO_RUAS_2 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 . ruas 1 no. ruas 16 ada ada ada ada no. ruas 1 no.ada ada ada ada no. ruas 0 no. ruas 153 ada ada ada ada jalan provino. ruas 3 no. ruas 16 ada ada ada ada no. ruas 16 ada ada ada ada no. ruas 065 ada ada ada ada no ruas. ruas 0 jalan provinsi ada ada ada ada no. ruas 3 jalan provinsi ada ada ada ada ada ada ada ada no. ruas 29 ada ada ada ada jalan provino. ruas 005 ada ada ada ada hutan perhjalan provinsi ada ada ada ada no. 1 jalan nasional ada ada ada ada no. ruas 268 ada ada ada ada no. ruas 1 no. ruas 3 jalan provinsi ada ada ada ada no. ruas 16 ada ada ada ada ada ada ada ada no. ruas 25 ada ada ada ada jalan propijalan propinsi ada ada ada ada jalan provino. ruas 1 no. ruas 0 jalan provinsi ada ada ada ada jalan provijalan provinsi ada ada ada ada no. ruas 2 no. ruas 0 no. ruas 2 no. ruas 153 ada ada ada ada no. ruas 294 ada ada ada ada no. ruas 025 ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propibatas kabupaten lamongan ada ada ada ada jalan propidesa pagerluyung ada ada ada ada jalan nasiono. ruas 2 no. ruas 3 jalan provinsi ada ada ada ada no.

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 16 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 ada ada ada ada 0 .

460" E 7◦ 29' 55.075" E 7◦ 27' 42.252" E 94 112◦ 28' 31.031" E 100 112◦ 29' 31.708" E 7◦ 38' 35.718" E 7◦ 29' 10.999" E 7◦ 35' 39.881" S 112◦ 32' 7.460" S 112◦ 29' 51.675" E 7◦ 33' 25.627" E 7◦ 32' 12.051" E 7◦ 39' 10.791" S 112◦ 29' 2.282" S 112◦ 24' 45.129" S 112◦ 29' 40.365" E 263 112◦ 28' 32.809" E 7◦ 28' 58.678" S 112◦ 26' 26.187" E 262 112◦ 27' 46.865" E 94 112◦ 28' 29.714" E 7◦ 29' 51.682" S 112◦ 29' 47.586" E 260 112◦ 26' 55.621" E 7◦ 27' 36.427" S 112◦ 29' 33.031" E 100 112◦ 29' 36.035" E 7◦ 29' 9.075" E 9 112◦ 29' 38.495" E 286 112◦ 32' 57.547" E 7◦ 30' 27.172" E 163 112◦ 29' 18.309" S 112◦ 29' 55.680" E 264 112◦ 28' 27.554" S 112◦ 33' 4.140" E 265 112◦ 29' 51.238" S 112◦ 29' 4.930" S 112◦ 29' 38.439" S 112◦ 32' 14.252" S 112◦ 26' 21.875" E 266 112◦ 29' 37.372" S 112◦ 32' 9.056" S 112◦ 30' 5.902" S 112◦ 28' 28.626" E 7◦ 27' 44.696" E 7◦ 35' 25.795" E 7◦ 29' 11.333" E .822" E 7◦ 36' 40.763" S 112◦ 26' 37.699" E 34 112◦ 26' 23.476" S 112◦ 29' 2.991" S 112◦ 29' 2.031" E 7◦ 29' 10.651" S 112◦ 23' 15.730" E 100 112◦ 29' 33.311" S 112◦ 28' 55.945" E 104 112◦ 29' 31.541" S 112◦ 30' 54.142" E 17 112◦ 27' 46.066" E 7◦ 30' 31.130" E 7◦ 31' 46.795" E 100 112◦ 29' 39.252" E 7◦ 29' 13.443" E 7◦ 36' 55.377" E 7◦ 38' 25.050" E 7◦ 35' 40.568" E 279 112◦ 30' 46.355" S 112◦ 28' 31.166" E 261 112◦ 27' 18.621" E 9 112◦ 29' 4.032" S 112◦ 29' 44.037" S 112◦ 27' 16.524" E 114 112◦ 32' 16.050" E 7◦ 32' 47.831" E 7◦ 39' 2.576" S 112◦ 28' 29.794" S 112◦ 29' 38.628" S 112◦ 32' 18.812" E 9 112◦ 28' 6.640" S 112◦ 29' 36.211" E 100 112◦ 29' 40.268" E 281 112◦ 30' 58.316" E 9 112◦ 29' 55.052" S 112◦ 28' 44.982" S 112◦ 30' 49.599" E 155 112◦ 31' 31.885" E 7◦ 33' 9.495" E 215 112◦ 23' 14.282" E 29 112◦ 30' 9.316" E 7◦ 27' 46.937" S 112◦ 30' 3.807" S 112◦ 28' 55.463" E 7◦ 29' 4.333" E 7◦ 29' 9.534" E 19 11 K 112◦ 32' 9.185" E 222 112◦ 23' 50.813" E 178 112◦ 27' 9.080" S 112◦ 29' 19.178" E 7◦ 29' 56.730" E 7◦ 29' 24.708" E 206 112◦ 24' 7.333" E 100 112◦ 29' 47.739" E 10 112◦ 29' 2.734" E 7◦ 30' 39.463" E 104 112◦ 29' 34.912" E 7◦ 28' 20. NO.242" E 7◦ 33' 19.030" E 164 112◦ 29' 35.906" E 7◦ 28' 36.938" E 20 11 K 112◦ 32' 9.256" E 7◦ 29' 22.256" E 10 112◦ 28' 55.739" E 7◦ 28' 4.415" E 7◦ 29' 22.912" E 10 112◦ 29' 2. RUAS KOORDINAT AWAL X KOORDINAT AWAL Y KOORDINAT AKHIR X NO_RUAS KO_AW_X KO_AW_Y KO_AK_X 10 112◦ 28' 51.941" E 7◦ 32' 49.211" E 7◦ 29' 9.983" E 7◦ 31' 53.816" E 20 13 K 112◦ 32' 23.338" S 112◦ 31' 38.698" S 112◦ 29' 39.328" S 112◦ 28' 44.383" E 7◦ 37' 27.562" S 112◦ 28' 23.816" S 112◦ 29' 36.599" E 7◦ 28' 59.815" S 112◦ 29' 31.095" E 7◦ 37' 52.420" E 34 112◦ 26' 21.867" S 112◦ 32' 30.096" E 94 112◦ 27' 34.190" S 112◦ 27' 42.894" S 112◦ 27' 47.035" E 100 112◦ 29' 51.652" S 112◦ 23' 50.

849" E 7◦ 31' 20.025" S 112◦ 24' 13.941" E 215 112◦ 22' 53.153" S 112◦ 23' 10.763" E 7◦ 31' 28.690" E 7◦ 31' 44.759" E 7◦ 33' 30.874" S 112◦ 29' 38.734" E 206 112◦ 24' 45.670" S 112◦ 22' 57.098" S 112◦ 30' 47.660" E 171 112◦ 27' 12.742" S 112◦ 24' 52.897" S 112◦ 25' 9.408" S 112◦ 27' 31.954" E 7◦ 33' 21.488" E 7◦ 37' 50.172" S 112◦ 27' 58.908" E 206 112◦ 24' 44.273" E 17 112◦ 27' 46.546" S 112◦ 25' 50.288" E 7◦ 28' 36.798" S 112◦ 27' 46.240" E 7◦ 31' 49.534" E 7◦ 35' 9.831" S 112◦ 25' 46.200" E 272 112◦ 30' 10.075" S 112◦ 26' 44.403" S 112◦ 30' 12.851" S 112◦ 22' 29.566" E 7◦ 33' 13.622" S 112◦ 24' 38.592" S 112◦ 23' 31.444" S 112◦ 29' 45.467" E 228 112◦ 25' 48.696" E 7◦ 32' 44.637" S 112◦ 27' 56.295" E 7◦ 29' 16.212" E 7◦ 33' 15.037" E 7◦ 32' 34.578" E 32 112◦ 25' 2.422" E 96 112◦ 27' 43.865" E 99 112◦ 29' 9.737" E 33 112◦ 22' 54.074" E 7◦ 34' 55.524" E 7◦ 34' 35.241" S 112◦ 25' 16.051" E 35 112◦ 26' 0.631" E 7◦ 35' 54.210" E 7◦ 33' 23.422" S 112◦ 27' 59.900" E 215 112◦ 22' 57.935" S 112◦ 24' 20.141" E 7◦ 33' 58.142" E 7◦ 30' 41.273" E 7◦ 32' 45.156" E 7◦ 29' 30.065" S 112◦ 26' 46.844" E 7◦ 31' 21.524" E 7◦ 34' 53.223" E 225 112◦ 24' 16.659" S 112◦ 27' 19.227" S 112◦ 29' 45.275" E 7◦ 34' 49.274" E 7◦ 31' 45.755" E 7◦ 32' 23.696" E 17 112◦ 27' 31.680" S 112◦ 28' 1.825" E .931" S 112◦ 26' 8.795" E 255 112◦ 25' 48.690" E 17 112◦ 25' 52.908" E 7◦ 31' 8.037" E 17 112◦ 26' 46.877" E 275 112◦ 30' 35.862" E 7◦ 29' 54.205" E 248 112◦ 23' 55.084" S 112◦ 23' 49.946" E 7◦ 29' 57.114" E 17 112◦ 26' 8.711" S 112◦ 26' 0.936" E 17 112◦ 25' 9.763" E 215 112◦ 22' 57.057" E 7◦ 32' 11.439" S 112◦ 30' 34.592" S 112◦ 24' 44.254" S 112◦ 22' 32.660" E 7◦ 35' 33.359" E 7◦ 35' 50.536" E 217 112◦ 22' 23.003" S 112◦ 27' 46.255" E 17 112◦ 26' 44.255" E 7◦ 32' 18.837" E 224 112◦ 23' 51.692" S 112◦ 27' 57.126" S 112◦ 24' 7.166" E 7◦ 35' 54.179" E 232 112◦ 27' 19.486" S 112◦ 22' 57.672" E 17 112◦ 25' 50.004" S 112◦ 26' 44.241" S 112◦ 24' 50.613" E 257 112◦ 26' 27.142" E 7◦ 31' 22.184" S 112◦ 27' 25.178" E 240 112◦ 29' 8.274" E 17 112◦ 25' 0.954" E 31 112◦ 26' 55.835" E 7◦ 36' 17.278" S 112◦ 22' 4.450" S 112◦ 27' 54.618" E 274 112◦ 29' 35.114" E 7◦ 32' 12.679" E 7◦ 32' 35.156" S 112◦ 27' 16.507" E 7◦ 33' 18.673" E 7◦ 33' 1.142" E 17 112◦ 25' 8.618" E 241 112◦ 28' 5.859" E 15 112◦ 27' 32.818" S 112◦ 25' 8.749" E 237 112◦ 27' 50.935" E 235 112◦ 27' 5.900" E 7◦ 31' 22.339" E 227 112◦ 25' 7.599" E 206 112◦ 24' 15.777" E 249 112◦ 24' 13.277 112◦ 29' 42.141" S 112◦ 26' 13.223" S 112◦ 29' 51.894" E 216 112◦ 22' 26.726" S 112◦ 25' 27.655" S 112◦ 26' 52.516" E 98 112◦ 27' 57.829" E 7◦ 33' 33.672" E 7◦ 32' 9.488" E 7◦ 35' 2.640" E 7◦ 36' 17.882" E 218 112◦ 22' 55.323" S 112◦ 25' 52.243" E 7◦ 36' 6.346" E 7◦ 29' 59.716" E 278 112◦ 29' 17.057" E 17 112◦ 26' 0.187" E 30 112◦ 29' 8.

176" S 112◦ 24' 11.995" S 112◦ 27' 32.604" S 112◦ 22' 50.519" S 112◦ 26' 0.731" E 33 112◦ 22' 50.194" S 112◦ 26' 23.850" S 112◦ 22' 54.223" S 112◦ 28' 15.923" S 112◦ 27' 43.328" E 29 112◦ 29' 23.571" E 7◦ 28' 28.725" E 31 112◦ 26' 20.609" E 114 112◦ 31' 58.169" E 96 112◦ 27' 39.490" S 112◦ 27' 33.236" E 7◦ 28' 30.141" E 31 112◦ 25' 0.743" E 96 112◦ 27' 33.692" E 7◦ 30' 30.164" S 112◦ 31' 58.285" E 32 112◦ 24' 20.464" S 112◦ 23' 16.033" E 7◦ 28' 32.357" S 112◦ 26' 55.409" E 33 112◦ 22' 50.599" E 7◦ 36' 18.285" S 112◦ 24' 20.209" E 99 112◦ 29' 51.874" S 112◦ 28' 16.875" E 7◦ 36' 42.916" E 7◦ 29' 37.044" E 15 112◦ 27' 55.969" E 32 112◦ 23' 57.285" E 7◦ 34' 44.813" E 7◦ 31' 22.969" E 7◦ 34' 15.288" E 99 112◦ 29' 50.346" S 112◦ 23' 14.544" E 7◦ 31' 18.835" E 7◦ 33' 48.452" S 112◦ 28' 57.524" E 32 112◦ 24' 52.733" E 32 112◦ 22' 52.452" E 215 112◦ 23' 18.688" S 112◦ 27' 52.708" E 35 112◦ 25' 50.452" E 7◦ 31' 46.904" E 7◦ 30' 19.488" S 112◦ 29' 4.630" S 112◦ 23' 0.024" S 112◦ 29' 9.038" E 7◦ 36' 46.513" S 112◦ 30' 9.692" E 33 112◦ 23' 0.014" E 7◦ 33' 12.556" E 114 112◦ 31' 52.019" S 112◦ 25' 2.158" E 31 112◦ 26' 28.467" E 7◦ 34' 36.221" S 112◦ 22' 54.353" E 7◦ 33' 58.156" E 98 112◦ 27' 56.556" E 7◦ 28' 46.179" E 7◦ 32' 38.409" E 7◦ 33' 0.688" E 7◦ 33' 47.223" S 112◦ 23' 18.916" E 96 112◦ 27' 33.033" E 99 112◦ 29' 4.544" E 33 112◦ 22' 54.570" E 15 112◦ 28' 15.558" S 112◦ 22' 52.892" S 112◦ 27' 57.803" E 7◦ 30' 56.819" S 112◦ 23' 8.377" S 112◦ 23' 57.430" E 7◦ 28' 33.383" S 112◦ 29' 9.759" S 112◦ 29' 1.570" E 7◦ 33' 42.850" E 7◦ 29' 41.623" E 215 112◦ 23' 16.460" E 114 112◦ 31' 56.278" E 32 112◦ 22' 29.709" S 112◦ 29' 8.780" S 112◦ 24' 17.733" E 7◦ 33' 52.169" E 7◦ 29' 32.803" E 33 112◦ 22' 56.430" E 99 112◦ 29' 9.740" E 99 112◦ 29' 1.516" E 7◦ 28' 38.243" E 31 112◦ 27' 25.571" E 99 112◦ 29' 4.440" E 7◦ 36' 9.258" S 112◦ 29' 50.248" E 30 112◦ 28' 59.215 112◦ 23' 10.731" E 7◦ 33' 4.700" S 112◦ 26' 20.212" E 34 112◦ 26' 26.866" S 112◦ 27' 33.643" S 112◦ 22' 50.234" E 7◦ 34' 18.549" E 7◦ 32' 9.158" E 7◦ 36' 4.021" S 112◦ 31' 53.844" E 7◦ 30' 1.623" E 7◦ 32' 12.651" E 33 112◦ 23' 2.627" E 15 112◦ 27' 33.795" E 7◦ 36' 52.685" E .598" S 112◦ 27' 57.688" E 15 112◦ 27' 54.978" E 96 112◦ 27' 33.734" S 112◦ 26' 35.295" E 99 112◦ 29' 1.720" S 112◦ 26' 28.740" E 7◦ 28' 28.234" E 32 112◦ 24' 11.759" E 35 112◦ 26' 13.609" E 7◦ 29' 46.755" S 112◦ 22' 56.443" E 29 112◦ 31' 38.505" E 7◦ 33' 44.328" E 7◦ 32' 49.860" S 112◦ 27' 55.825" E 7◦ 31' 31.419" S 112◦ 29' 4.774" S 112◦ 27' 57.725" E 7◦ 29' 41.961" E 7◦ 31' 44.536" S 112◦ 31' 56.346" E 15 112◦ 28' 16.016" S 112◦ 30' 9.505" E 15 112◦ 27' 57.922" E 7◦ 29' 46.978" E 7◦ 29' 33.961" E 215 112◦ 23' 8.725" E 7◦ 36' 9.887" S 112◦ 27' 39.014" E 15 112◦ 27' 57.563" S 112◦ 32' 5.460" E 7◦ 29' 46.

913" E 7◦ 33' 5.282" E 7◦ 31' 24.691" E 7◦ 33' 14.766" S 112◦ 23' 50.946" E 178 112◦ 26' 26.857" S 112◦ 27' 20.056" E 7◦ 32' 46.505" E 7◦ 33' 44.328" S 112◦ 30' 47.288" S 112◦ 27' 8.282" E 178 112◦ 27' 4.020" S 112◦ 25' 7.655" S 112◦ 24' 17.758" E 7◦ 33' 5.070" E 7◦ 33' 16.255" S 112◦ 31' 31.704" S 112◦ 30' 47.026" S 112◦ 22' 26.685" E 7◦ 29' 4.894" S 112◦ 29' 35.813" E 7◦ 32' 46.387" S 112◦ 27' 9.235" E 7◦ 33' 49.070" E 163 112◦ 29' 17.607" S 112◦ 27' 5.629" S 112◦ 27' 20.652" S 112◦ 23' 51.816" E 7◦ 31' 43.466" E 232 112◦ 27' 57.604" S 112◦ 29' 34.811" E 235 112◦ 26' 52.829" E 235 112◦ 27' 57.885" E 155 112◦ 32' 7.225" S 112◦ 27' 12.983" E 216 112◦ 22' 46.050" E 7◦ 32' 47.913" E 225 112◦ 24' 23.044" E 155 112◦ 30' 41.690" E 235 112◦ 27' 5.397" S 112◦ 29' 34.691" E 155 112◦ 31' 29.045" S 112◦ 23' 18.954" E 7◦ 34' 13.952" S 112◦ 29' 18.864" E 7◦ 33' 16.795" E 7◦ 31' 22.758" E 225 112◦ 24' 17.223" S 112◦ 27' 29.712" E 178 112◦ 26' 37.807" S 112◦ 25' 5.117" S 112◦ 29' 18.864" E 7◦ 33' 12.675" E 164 112◦ 29' 5.238" E 218 112◦ 24' 13.051" E 7◦ 32' 51.357" S 112◦ 26' 52.352" E 235 112◦ 27' 20.519" E 7◦ 33' 41.432" S 112◦ 27' 45.205" E 7◦ 33' 36.166" E 163 112◦ 29' 5.114 112◦ 32' 5.050" E 224 112◦ 23' 50.734" S 112◦ 26' 37.740" E 155 112◦ 30' 47.519" E 235 112◦ 27' 29.994" S 112◦ 29' 20.566" E 227 112◦ 25' 8.126" E 7◦ 33' 38.440" E 163 112◦ 29' 18.055" E 7◦ 32' 50.629" S 112◦ 27' 28.814" S 112◦ 27' 5.283" E 7◦ 33' 25.187" E 7◦ 33' 29.126" E 235 112◦ 27' 20.399" S 112◦ 25' 16.747" E 7◦ 33' 16.528" S 112◦ 29' 17.985" S 112◦ 24' 23.240" E 217 112◦ 22' 19.055" E 164 112◦ 29' 34.378" E 227 112◦ 25' 48.352" E 7◦ 33' 39.069" E 7◦ 33' 6.712" E 7◦ 31' 22.160" E 237 112◦ 27' 29.291" S 112◦ 22' 49.214" E 7◦ 33' 23.192" S 112◦ 26' 46.812" E 7◦ 28' 46.803" S 112◦ 27' 5.966" S 112◦ 32' 16.690" E 7◦ 33' 35.507" E 232 112◦ 27' 19.357" S 112◦ 31' 29.033" E 7◦ 33' 19.453" S 112◦ 25' 48.718" E 114 112◦ 32' 18.242" E 171 112◦ 27' 10.576" E 7◦ 32' 47.306" E 218 112◦ 24' 10.613" E 7◦ 33' 11.481" E 7◦ 33' 1.402" S 112◦ 25' 51.829" E 235 112◦ 26' 52.537" E 7◦ 31' 45.560" S 112◦ 27' 19.755" E 227 112◦ 25' 16.548" S 112◦ 32' 0.160" E 7◦ 33' 27.820" S 112◦ 29' 17.679" E 225 112◦ 24' 45.051" E 163 112◦ 29' 20.265" E 232 112◦ 27' 45.742" E .537" E 178 112◦ 27' 8.935" E 7◦ 33' 35.740" E 7◦ 33' 18.255" S 112◦ 24' 10.378" E 7◦ 33' 16.831" S 112◦ 32' 20.771" E 7◦ 32' 23.840" S 112◦ 27' 4.837" E 7◦ 32' 35.214" E 227 112◦ 25' 16.495" E 7◦ 33' 16.235" E 222 112◦ 23' 15.318" S 112◦ 24' 16.864" E 163 112◦ 29' 17.107" E 7◦ 31' 52.932" E 7◦ 29' 36.056" E 222 112◦ 23' 18.762" E 228 112◦ 25' 46.053" S 112◦ 24' 55.673" E 217 112◦ 22' 29.864" E 155 112◦ 30' 47.133" E 7◦ 32' 38.519" E 7◦ 33' 41.481" E 164 112◦ 29' 34.771" E 227 112◦ 25' 5.440" E 7◦ 33' 17.963" S 112◦ 22' 23.813" S 112◦ 25' 59.265" E 7◦ 33' 18.

521" S 112◦ 27' 35.753" S 112◦ 27' 57.633" E 249 112◦ 23' 9.762" E 248 112◦ 23' 10.166" E 7◦ 39' 12.389" E 7◦ 37' 11.095" E 7◦ 37' 52.172" E 257 112◦ 26' 39.730" E 7◦ 35' 4.822" E 261 112◦ 27' 46.267" S 112◦ 30' 5.299" E 266 112◦ 29' 52.195" E 7◦ 35' 28.738" S 112◦ 23' 49.132" E 7◦ 34' 43.514" E 237 112◦ 27' 49.488" S 112◦ 29' 58.359" E 248 112◦ 22' 54.794" E 260 112◦ 27' 10.173" E 7◦ 37' 0.640" E 7◦ 37' 50.383" S 112◦ 27' 34.492" E 7◦ 34' 26.767" S 112◦ 23' 43.488" E 260 112◦ 27' 45.062" S 112◦ 27' 18.022" E 249 112◦ 24' 38.815" S 112◦ 29' 52.492" E 272 112◦ 30' 9.038" E 272 112◦ 30' 5.803" E 7◦ 34' 38.926" S 112◦ 24' 13.388" E 272 112◦ 30' 9.832" S 112◦ 23' 54.107" E 272 112◦ 29' 58.484" S 112◦ 27' 10.708" E 264 112◦ 28' 32.758" E 7◦ 33' 59.391" S 112◦ 30' 9.742" E 7◦ 33' 49.315" S 112◦ 27' 49.454" E 7◦ 34' 24.147" S 112◦ 23' 28.749" E 7◦ 35' 36.739" E 7◦ 37' 30.498" S 112◦ 28' 23.803" E 248 112◦ 23' 43.427" S 112◦ 24' 39.388" E 7◦ 34' 36.513" S 112◦ 30' 9.915" S 112◦ 27' 40.817" E 261 112◦ 27' 24.717" S 112◦ 28' 25.786" E 7◦ 37' 8.542" E 248 112◦ 23' 54.038" E 7◦ 34' 26.372" S 112◦ 26' 27.825" E 237 112◦ 27' 40.846" E 7◦ 36' 5.484" S 112◦ 27' 28.664" E 241 112◦ 28' 25.730" E 240 112◦ 27' 23.874" S 112◦ 27' 29.173" E 257 112◦ 26' 33.177" S 112◦ 30' 10.630" E 7◦ 38' 54.074" E .849" S 112◦ 27' 35.680" E 261 112◦ 27' 31.854" S 112◦ 27' 33.664" E 7◦ 36' 5.762" E 7◦ 34' 41.660" E 249 112◦ 24' 39.402" S 112◦ 27' 40.674" S 112◦ 29' 37.115" E 241 112◦ 28' 33.687" E 7◦ 35' 30.243" E 7◦ 35' 28.377" E 272 112◦ 29' 54.360" S 112◦ 23' 10.739" E 257 112◦ 26' 23.518" E 266 112◦ 29' 52.941" S 112◦ 26' 55.506" E 7◦ 34' 44.256" S 112◦ 26' 23.680" E 7◦ 37' 56.860" E 7◦ 34' 10.237 112◦ 27' 28.742" S 112◦ 28' 27.921" S 112◦ 27' 23.860" E 237 112◦ 27' 29.334" E 260 112◦ 27' 35.508" S 112◦ 23' 9.633" E 7◦ 34' 58.518" E 7◦ 38' 1.831" E 264 112◦ 28' 23.506" E 237 112◦ 27' 40.337" S 112◦ 23' 17.431" S 112◦ 25' 0.628" E 7◦ 35' 40.524" E 249 112◦ 22' 57.195" E 249 112◦ 23' 51.570" E 7◦ 37' 21.169" S 112◦ 26' 33.104" E 7◦ 36' 7.610" E 240 112◦ 27' 58.692" E 7◦ 34' 41.962" S 112◦ 27' 31.817" E 7◦ 38' 8.381" S 112◦ 27' 24.640" E 261 112◦ 27' 28.687" E 249 112◦ 23' 49.316" S 112◦ 26' 39.055" E 237 112◦ 27' 33.454" E 237 112◦ 27' 31.407" E 7◦ 38' 57.307" S 112◦ 29' 54.692" E 248 112◦ 23' 28.600" E 7◦ 38' 1.418" E 7◦ 34' 41.105" S 112◦ 28' 5.243" E 249 112◦ 23' 17.542" E 7◦ 34' 37.825" E 7◦ 34' 45.786" E 260 112◦ 27' 35.407" E 264 112◦ 28' 30.172" E 7◦ 36' 16.055" E 7◦ 33' 50.610" E 7◦ 35' 0.334" E 7◦ 37' 5.732" S 112◦ 28' 30.132" E 237 112◦ 27' 34.275" E 240 112◦ 27' 57.652" S 112◦ 23' 55.085" E 7◦ 34' 57.600" E 266 112◦ 29' 54.875" S 112◦ 23' 51.794" E 7◦ 36' 47.107" E 7◦ 34' 26.054" S 112◦ 27' 50.190" S 112◦ 27' 31.200" E 7◦ 35' 6.514" E 7◦ 34' 46.628" E 257 112◦ 26' 27.439" S 112◦ 27' 0.

848" E 7◦ 30' 40.875" E 7◦ 34' 50.107" S 112◦ 31' 3.430" E 7◦ 30' 31.483" E 7◦ 35' 43.136" S 112◦ 29' 49.269" S 112◦ 32' 7.618" S 112◦ 32' 2.388" E 279 112◦ 30' 35.551" S 112◦ 31' 7.118" E 7◦ 30' 41.940" E 7◦ 30' 34.181" E 7◦ 37' 57.155" E 7◦ 35' 42.479" S 112◦ 32' 9.211" E 7◦ 36' 3.306" E 7◦ 36' 1.873" E 275 112◦ 30' 5.920" E .601" E 7◦ 35' 24.910" E 7◦ 35' 48.877" E 7◦ 35' 40.516" E 7◦ 30' 31.596" E 275 112◦ 30' 5.865" E 7◦ 30' 53.025" E 7◦ 35' 44.598" S 112◦ 29' 47.791" E 279 112◦ 30' 39.614" S 112◦ 30' 18.643" S 112◦ 30' 39.635" E 281 112◦ 31' 3.500" S 112◦ 31' 10.392" E 7◦ 35' 5.460" E 7◦ 36' 3.444" E 20 11 K 112◦ 32' 8.323" E 7◦ 35' 54.999" E 281 112◦ 30' 54.388" E 272 112◦ 30' 12.159" E 7◦ 35' 31.450" S 112◦ 32' 7.879" E 278 112◦ 29' 47.172" S 112◦ 31' 13.509" S 112◦ 30' 28.675" E 7◦ 36' 29.614" S 112◦ 30' 35.172" S 112◦ 29' 12.791" E 7◦ 35' 49.134" S 112◦ 31' 17.516" E 20 11 K 112◦ 32' 7.568" E 7◦ 35' 26.025" E 281 112◦ 31' 13.848" E 20 11 K 112◦ 32' 0.444" E 7◦ 30' 43.715" E 281 112◦ 31' 10.461" E 279 112◦ 30' 56.014" S 112◦ 30' 11.115" S 112◦ 28' 32.865" E 20 11 K 112◦ 32' 5.635" E 7◦ 35' 39.392" E 286 112◦ 32' 51.222" S 112◦ 30' 18.467" S 112◦ 32' 12.596" E 7◦ 35' 55.159" E 279 112◦ 30' 36.131" E 20 11 K 112◦ 31' 58.910" E 279 112◦ 30' 46.567" S 112◦ 29' 54.847" E 7◦ 34' 54.958" E 7◦ 38' 18.898" S 112◦ 32' 0.744" E 275 112◦ 29' 15.696" E 281 112◦ 31' 16.873" E 7◦ 36' 1.388" E 7◦ 35' 24.050" E 20 11 K 112◦ 31' 53.778" S 112◦ 28' 27.172" S 112◦ 29' 42.601" E 275 112◦ 30' 28.211" E 275 112◦ 30' 28.155" E 281 112◦ 31' 7.618" E 7◦ 35' 54.656" S 112◦ 32' 51.518" E 7◦ 35' 58.207" E 281 112◦ 31' 17.423" S 112◦ 30' 22.765" S 112◦ 30' 36.323" E 275 112◦ 29' 27.877" E 7◦ 35' 40.185" S 112◦ 32' 57.249" S 112◦ 30' 46.631" E 277 112◦ 29' 38.097" E 7◦ 35' 52.715" E 7◦ 35' 45.721" S 112◦ 30' 11.150" S 112◦ 30' 58.213" E 279 112◦ 31' 1.146" E 7◦ 38' 6.012" S 112◦ 30' 28.913" E 275 112◦ 30' 11.618" E 275 112◦ 29' 54.733" E 275 112◦ 30' 11.940" E 20 11 K 112◦ 32' 2.343" S 112◦ 31' 17.021" S 112◦ 32' 5.483" E 281 112◦ 31' 4.460" E 275 112◦ 30' 18.830" E 7◦ 31' 38.338" S 112◦ 30' 56.430" E 20 11 K 112◦ 32' 4.733" E 7◦ 36' 0.207" E 7◦ 35' 44.812" S 112◦ 29' 27.118" E 20 11 K 112◦ 32' 7.847" E 286 112◦ 32' 12.291" S 112◦ 30' 35.913" E 7◦ 36' 2.780" S 112◦ 31' 58.796" E 7◦ 35' 40.518" E 275 112◦ 30' 35.272 112◦ 30' 22.652" S 112◦ 30' 5.958" E 263 112◦ 28' 27.461" E 7◦ 36' 20.601" E 7◦ 35' 59.587" S 112◦ 28' 15.967" S 112◦ 30' 46.879" E 7◦ 36' 40.009" S 112◦ 32' 4.865" E 7◦ 35' 23.131" E 7◦ 31' 21.122" E 281 112◦ 31' 17.166" E 278 112◦ 29' 47.306" E 275 112◦ 30' 18.755" S 112◦ 32' 8.122" E 7◦ 35' 42.696" E 286 112◦ 31' 58.317" E 7◦ 36' 41.027" S 112◦ 30' 35.289" S 112◦ 30' 5.844" S 112◦ 30' 46.121" S 112◦ 31' 4.590" S 112◦ 30' 35.601" E 274 112◦ 29' 38.066" E 263 112◦ 28' 14.146" E 263 112◦ 28' 15.

018" E 111 112◦ 31' 37.044" E 9 112◦ 32' 0.271" S 112◦ 31' 21.730" E 7◦ 29' 38.318" S 112◦ 30' 20.075" E 160 112◦ 30' 13.419" E 112 112◦ 31' 10.787" S 112◦ 30' 37.505" E 7◦ 36' 46.977" S 112◦ 30' 12.946" E 7◦ 28' 59.215" E 7◦ 29' 50.817" S 112◦ 27' 59.518" S 112◦ 30' 54.811" E 7◦ 29' 34.411" E 262 112◦ 28' 28.475" E 108 112◦ 30' 43.816" S 112◦ 31' 8.853" S 112◦ 30' 51.949" E 108 112◦ 30' 57.840" S 112◦ 28' 32.526" E 7◦ 31' 12.854" E 9 112◦ 30' 3.286" S 112◦ 32' 0.092" E 108 112◦ 30' 51.013" E NO_RUAS KO_AW_X KO_AW_Y KO_AK_X 111 112◦ 30' 5.043" E 9 112◦ 30' 45.215" E 112 112◦ 31' 11.134" S 112◦ 28' 29.865" E 111 112◦ 30' 31.786" S 112◦ 30' 45.007" S 112◦ 30' 43.760" S 112◦ 33' 36.254" S 112◦ 31' 11.792" E 7◦ 37' 2.227" E 160 112◦ 30' 12.187" E 7◦ 29' 17.113" S 112◦ 30' 25.764" S 112◦ 31' 17.236" S 112◦ 30' 44.475" E 7◦ 29' 52.684" E 108 112◦ 30' 44.444" S 112◦ 30' 28.484" S 112◦ 29' 47.018" E 7◦ 29' 51.278" E 7◦ 29' 43.505" E 262 112◦ 27' 59.675" E 9 112◦ 32' 3.411" E 7◦ 37' 27.461" S 112◦ 30' 34.753" E 7◦ 29' 34.954" E 7◦ 30' 53.638" E 111 112◦ 30' 43.773" S 112◦ 28' 32.288" S 112◦ 30' 28.841" S 112◦ 31' 17.233" E 7◦ 29' 1. 263 112◦ 28' 32.934" E 160 112◦ 30' 28.874" E 7◦ 28' 54.042" S 112◦ 30' 25.295" E 7◦ 30' 28.178" S 112◦ 28' 31.802" S 112◦ 30' 20.087" E 7◦ 37' 0.175" S 112◦ 31' 37.508" E 160 112◦ 30' 25.523" E 7◦ 30' 39.019" E 112 112◦ 31' 17.585" S 112◦ 30' 45.543" E 7◦ 30' 42.161" E 7◦ 30' 41.227" E 7◦ 31' 52.579" E 7◦ 31' 56.044" E 7◦ 28' 39.236" E 160 112◦ 30' 12.907" S 112◦ 32' 3.503" E 7◦ 30' 7.247" E 107 112◦ 30' 30.007" E .243" E 7◦ 31' 54.920" E 7◦ 39' 2.233" E 109 112◦ 30' 35.013" E 7◦ 28' 19.638" E 7◦ 29' 38.418" S 112◦ 31' 54.934" E 7◦ 30' 40.844" S 112◦ 30' 35.684" E 7◦ 29' 43.282" E 262 112◦ 28' 29.505" E 7◦ 37' 57.728" E 160 112◦ 30' 26.954" E 160 112◦ 30' 25.172" E 7◦ 31' 26.767" S 112◦ 30' 16.865" E 7◦ 27' 47.043" E 7◦ 28' 6.443" S 112◦ 30' 45.525" E 160 112◦ 30' 20.542" E 160 112◦ 30' 28.411" S 112◦ 28' 28.019" E 7◦ 29' 22.092" E 7◦ 29' 7.120" E 7◦ 30' 2.179" E 160 112◦ 29' 44.618" E 7◦ 36' 13.566" E 170 112◦ 28' 54.385" S 112◦ 28' 30.076" E 7◦ 31' 54.765" S 112◦ 30' 51.852" E 7◦ 29' 3.438" S 112◦ 31' 13.897" E 108 112◦ 31' 8.271" S 112◦ 30' 57.278" E 111 112◦ 31' 13.316" E 108 112◦ 30' 42.087" E 262 112◦ 28' 32.792" E 262 112◦ 28' 30.946" E 109 112◦ 30' 37.095" E 278 112◦ 29' 45.564" S 112◦ 30' 24.874" E 112 112◦ 31' 21.309" S 112◦ 31' 10.051" E 262 112◦ 28' 35.230" S 112◦ 30' 12.852" E 109 112◦ 30' 51.033" E 109 112◦ 30' 32.949" E 7◦ 29' 8.419" E 7◦ 28' 36.674" E 7◦ 30' 0.282" E 7◦ 37' 30.897" E 7◦ 29' 9.446" S 112◦ 30' 13.821" S 112◦ 30' 51.100" E 112 112◦ 31' 7.686" S 112◦ 30' 43.060" S 112◦ 27' 46.730" E 108 112◦ 30' 45.182" E 160 112◦ 30' 16.

650" S 112◦ 35' 34.220" E 7◦ 29' 23.673" E 7◦ 31' 31.831" E 7◦ 30' 16.581" E 7◦ 29' 55.968" S 112◦ 35' 12.084" S 112◦ 27' 40.882" E 127 112◦ 35' 32.205" E 127 112◦ 35' 45.275" E 148 112◦ 34' 15.895" E 7◦ 30' 40.059" S 112◦ 35' 16.991" E 7◦ 32' 55.610" E 7◦ 31' 15.769" S 112◦ 34' 42.852" E 143 112◦ 33' 25.534" S 112◦ 34' 40.416" E 7◦ 32' 44.341" E 7◦ 31' 52.835" E 7◦ 31' 10.974" E 127 112◦ 35' 31.428" E 7◦ 30' 41.267" E 116 112◦ 32' 35.439" S 112◦ 30' 17.957" S 112◦ 28' 44.042" E 21 112◦ 34' 26.238" E 7◦ 32' 5.506" E 118 112◦ 34' 6.436" E 7◦ 34' 27.964" S 112◦ 35' 10.214" E 25 112◦ 33' 37.428" E 162 112◦ 29' 15.445" E 120 112◦ 35' 7.166" E 162 112◦ 29' 19.034" E 7◦ 30' 41.560" S 112◦ 34' 4.398" E 7◦ 32' 55.018" E 7◦ 30' 39.019" S 112◦ 34' 25.805" S 112◦ 30' 52.043" S 112◦ 30' 58.817" E 127 112◦ 35' 16.573" S 112◦ 33' 59.549" E 110 112◦ 31' 37.266" S 112◦ 29' 15.418" S 112◦ 35' 59.928" S 112◦ 34' 38.839" E 7◦ 32' 57.473" S 112◦ 37' 5.187" E 7◦ 29' 58.272" S 112◦ 28' 23.389" E 7◦ 30' 10.984" E 120 112◦ 35' 10.389" E 158 112◦ 30' 51.098" E 127 112◦ 35' 18.363" E 7◦ 29' 59.913" E 7◦ 30' 36.771" E 142 112◦ 34' 41.927" E 124 112◦ 34' 6.719" E 7◦ 35' 24.160" E 146 112◦ 34' 48.746" S 112◦ 34' 39.670" E 121 112◦ 34' 54.751" S 112◦ 30' 53.002" S 112◦ 35' 40.031" S 112◦ 30' 50.301" E 156 112◦ 31' 28.890" E 18 112◦ 31' 3.499" S 112◦ 34' 6.540" S 112◦ 30' 20.803" S 112◦ 32' 27.837" E 149 112◦ 32' 59.399" E 158 112◦ 30' 47.403" E 150 112◦ 33' 17.454" S 112◦ 35' 32.027" E 7◦ 32' 32.205" E 7◦ 32' 1.903" S 112◦ 35' 11.170" S 112◦ 33' 34.390" E 146 112◦ 34' 45.150" S 112◦ 35' 18.033" S 112◦ 34' 48.952" S 112◦ 35' 16.763" E 106 112◦ 30' 15.927" E 7◦ 29' 25.829" E 145 112◦ 34' 40.110" E 7◦ 34' 5.284" E 7◦ 30' 32.240" E 118 112◦ 34' 5.398" E .846" S 112◦ 34' 6.899" E 7◦ 32' 22.390" E 7◦ 33' 0.271" E 7◦ 30' 22.436" E 146 112◦ 35' 8.882" E 7◦ 32' 18.460" S 112◦ 35' 23.100" E 7◦ 29' 56.284" E 158 112◦ 30' 53.556" S 112◦ 33' 58.205" E 7◦ 30' 6.647" S 112◦ 27' 33.195" E 147 112◦ 34' 21.777" E 159 112◦ 30' 20.018" E 170 112◦ 28' 23.388" E 119 112◦ 34' 51.146" S 112◦ 34' 30.743" E 7◦ 31' 25.110" S 112◦ 34' 20.786" S 112◦ 33' 37.416" E 127 112◦ 35' 23.623" E 7◦ 34' 6.830" E 7◦ 31' 43.542" S 112◦ 35' 15.160" E 7◦ 32' 58.859" S 112◦ 33' 50.666" E 146 112◦ 35' 12.585" E 7◦ 29' 51.155" E 7◦ 30' 41.151" E 117 112◦ 34' 19.223" E 7◦ 31' 59.984" E 7◦ 30' 57.562" S 112◦ 29' 22.081" E 158 112◦ 30' 50.294" S 112◦ 30' 52.835" E 124 112◦ 33' 54.525" S 112◦ 31' 33.549" S 112◦ 35' 8.804" E 7◦ 33' 35.253" S 112◦ 30' 51.110" E 145 112◦ 34' 30.223" E 145 112◦ 33' 32.974" E 7◦ 32' 32.913" E 158 112◦ 30' 52.393" E 7◦ 30' 3.857" E 7◦ 29' 26.553" S 112◦ 35' 31.151" S 112◦ 30' 34.160" E 127 112◦ 35' 13.081" E 7◦ 30' 29.271" E 170 112◦ 27' 40.246" E 16 112◦ 28' 35.196" E 7◦ 29' 51.170 112◦ 28' 30.248" E 7◦ 32' 43.

071" S 112◦ 34' 26.798" S 112◦ 34' 45.912" S 112◦ 33' 17.818" E 160 112◦ 30' 25.708" S 112◦ 30' 25.637" E 170 112◦ 29' 2.098" E 7◦ 32' 44.900" E 127 112◦ 35' 16.582" E 7◦ 31' 29.299" S 112◦ 33' 15.732" S 112◦ 33' 9.492" E 7◦ 31' 37.461" E 147 112◦ 34' 22.190" S 112◦ 34' 21.821" E 7◦ 28' 59.637" E 7◦ 39' 57.105" E 7◦ 31' 33.651" S 112◦ 33' 20.324" E 7◦ 31' 24.030" S 112◦ 28' 58.745" E 148 112◦ 34' 38.453" E 7◦ 31' 25.705" E 116 112◦ 32' 29.694" E 7◦ 31' 18.418" S 112◦ 31' 48.433" E 20 16 K 112◦ 32' 49.991" E 146 112◦ 34' 22.821" E 20 14 K 112◦ 32' 20.034" E 7◦ 30' 41.461" E 7◦ 32' 2.791" E 20 112◦ 32' 1.568" E 20 112◦ 33' 0.682" E 147 112◦ 34' 16.668" E 146 112◦ 35' 34.238" E 20 14 K 112◦ 32' 45.582" E 20 15 K 112◦ 32' 45.743" E 150 112◦ 33' 23.851" S 112◦ 35' 13.384" E 7◦ 30' 27.728" E 7◦ 31' 55.472" S 112◦ 33' 6.120" S 112◦ 34' 16.076" S 112◦ 32' 35.145" E 7◦ 30' 57.651" S 112◦ 32' 21.127" E 20 12 K 112◦ 32' 21.341" E 127 112◦ 34' 42.096" S 112◦ 34' 35.114" E 7◦ 33' 36.408" S 112◦ 28' 54.952" E 20 16 K 112◦ 33' 9.944" E 20 112◦ 31' 36.811" E 20 14 K 112◦ 33' 6.830" E 116 112◦ 32' 19.155" E 117 112◦ 34' 4.865" E 7◦ 29' 32.953" S 112◦ 34' 24.423" E 21 112◦ 34' 27.238" E 7◦ 31' 28.753" E 160 112◦ 30' 24.863" S 112◦ 36' 44.449" S 112◦ 32' 2.145" E 118 112◦ 34' 4.346" S 112◦ 32' 49.160" E 7◦ 30' 43.682" E 7◦ 32' 16.054" S 112◦ 32' 35.128" E 7◦ 31' 12.433" E 7◦ 31' 39.804" E 147 112◦ 34' 15.955" S 112◦ 30' 31.416" E 7◦ 30' 21.582" E 7◦ 31' 29.105" E 20 112◦ 31' 48.248" E 118 112◦ 33' 59.326" S 112◦ 32' 27.203" S 112◦ 30' 26.432" E .791" E 7◦ 31' 38.745" E 7◦ 32' 47.396" E 7◦ 32' 48.818" E 7◦ 31' 56.475" E 7◦ 32' 57.811" E 7◦ 31' 27.771" E 7◦ 29' 46.240" E 7◦ 31' 7.811" E 7◦ 31' 30.817" E 7◦ 32' 37.801" S 112◦ 34' 14.346" S 112◦ 32' 59.353" S 112◦ 34' 22.705" E 7◦ 29' 18.545" S 112◦ 34' 35.077" S 112◦ 33' 22.390" S 112◦ 34' 37.203" S 112◦ 35' 51.195" E 7◦ 32' 42.568" E 7◦ 31' 57.105" E 7◦ 31' 33.679" E 153 112◦ 31' 34.841" S 112◦ 32' 12.295" E 119 112◦ 34' 54.857" E 111 112◦ 30' 20.618" E 20 112◦ 31' 40.846" S 112◦ 33' 0.774" S 112◦ 33' 50.200" E 7◦ 31' 46.805" S 112◦ 32' 1.464" E 20 112◦ 31' 34.829" E 7◦ 32' 59.900" E 7◦ 32' 52.729" E 7◦ 31' 43.779" S 112◦ 31' 34.312" S 112◦ 32' 16.831" S 112◦ 32' 45.674" S 112◦ 31' 36.149" S 112◦ 31' 40.273" S 112◦ 34' 4.590" E 16 112◦ 29' 22.412" E 20 112◦ 32' 23.579" E 16 112◦ 32' 2.811" E 20 14 K 112◦ 32' 27.396" E 148 112◦ 34' 37.348" E 20 14 K 112◦ 32' 49.650" E 20 12 K 112◦ 32' 12.460" E 124 112◦ 35' 59.618" E 7◦ 31' 35.877" E 7◦ 29' 53.854" S 112◦ 31' 53.948" E 147 112◦ 34' 14.774" E 20 112◦ 31' 53.146 112◦ 34' 35.464" E 7◦ 31' 35.492" E 20 112◦ 31' 48.149" S 112◦ 31' 21.412" E 7◦ 31' 23.622" E 7◦ 32' 57.926" S 112◦ 34' 38.903" S 112◦ 34' 51.166" E 7◦ 36' 43.384" E 170 112◦ 28' 58.537" S 112◦ 32' 29.

385" E 7◦ 32' 5.090" E 7◦ 34' 3.764" E 25 112◦ 33' 16.735" S 112◦ 38' 5.323" E 25 112◦ 33' 33.702" E 20 112◦ 36' 11.253" E 20 112◦ 33' 15.845" S 112◦ 36' 8.383" E 25 112◦ 33' 56.698" S 112◦ 34' 13.887" S 112◦ 33' 34.412" S 112◦ 35' 6.348" E 7◦ 32' 14.272" E 7◦ 37' 8.348" E 7◦ 30' 47.432" E 7◦ 32' 0.580" E 20 112◦ 35' 35.337" E 7◦ 32' 15.415" S 112◦ 36' 9.108" E 7◦ 33' 36.760" E 7◦ 34' 49.677" S 112◦ 33' 39.239" S 112◦ 34' 45.103" E 25 112◦ 33' 23.164" S 112◦ 33' 28.830" E 7◦ 32' 24.495" E 7◦ 34' 42.683" E 139 112◦ 36' 48.761" S 112◦ 34' 38.842" E 24 112◦ 36' 9.089" S 112◦ 36' 39.429" E 25 112◦ 34' 3.376" E 7◦ 37' 16.798" E 7◦ 32' 53.819" S 112◦ 34' 16.306" E 7◦ 36' 10.164" E 25 112◦ 34' 9.697" S 112◦ 34' 20.665" E 7◦ 33' 9.211" E 130 112◦ 37' 0.153" E 7◦ 32' 42.103" E 7◦ 39' 55.798" E 20 112◦ 36' 28.385" E 254 112◦ 24' 52.830" E 20 112◦ 34' 45.495" S 112◦ 34' 9.119" S 112◦ 34' 9.153" E 20 112◦ 35' 53.266" E 25 112◦ 34' 5. 20 15 K 112◦ 32' 59.857" E 7◦ 36' 10.471" E .194" S 112◦ 35' 18.957" S 112◦ 35' 47.339" S 112◦ 33' 0.883" E 7◦ 32' 12.227" E 7◦ 35' 23.468" E 25 112◦ 34' 13.348" E 20 112◦ 34' 14.543" E 20 112◦ 36' 40.115" S 112◦ 34' 56.657" E 7◦ 32' 16.657" E 20 112◦ 34' 9.206" S 112◦ 36' 48.883" E 20 112◦ 34' 0.352" S 112◦ 33' 23.820" E 7◦ 32' 32.084" S 112◦ 33' 56.475" E 7◦ 37' 27.427" S 112◦ 34' 14.682" E 7◦ 35' 43.594" S 112◦ 36' 28.269" S 112◦ 36' 46.818" E 24 112◦ 35' 3.527" E 25 112◦ 34' 37.388" E 7◦ 36' 52.095" E 25 112◦ 33' 20.522" E 7◦ 32' 2.072" E 25 112◦ 34' 38.160" S 112◦ 35' 59.219" S 112◦ 36' 48.434" E 7◦ 37' 5.479" S 112◦ 33' 16.581" E 7◦ 31' 58.471" E 24 112◦ 34' 57.630" S 112◦ 35' 53.898" S 112◦ 33' 33.206" E 7◦ 32' 12.240" E 24 112◦ 35' 55.175" S 112◦ 33' 36.877" S 112◦ 35' 3.068" E 139 112◦ 37' 7.685" E 7◦ 38' 19.947" S 112◦ 34' 7.744" E 24 112◦ 34' 56.118" E 20 112◦ 34' 38.515" E 7◦ 32' 58.828" E 7◦ 39' 2.913" E 7◦ 36' 35.816" E 7◦ 37' 52.176" S 112◦ 34' 47.858" E 7◦ 39' 4.968" S 112◦ 35' 35.951" E 7◦ 36' 52.373" E 25 112◦ 34' 7.702" E 7◦ 32' 47.532" E 7◦ 33' 0.495" E 135 112◦ 37' 26.005" E 7◦ 39' 52.002" E 25 112◦ 35' 47.538" E 20 112◦ 36' 46.170" E 7◦ 37' 21.817" E 24 112◦ 35' 45.112" E 25 112◦ 35' 6.127" S 112◦ 34' 5.365" S 112◦ 34' 58.043" E 25 112◦ 34' 20.867" S 112◦ 34' 37.928" E 7◦ 35' 40.227" E 24 112◦ 34' 47.814" E 20 112◦ 35' 18.879" S 112◦ 34' 3.039" E 7◦ 37' 33.522" E 20 112◦ 33' 37.449" S 112◦ 34' 38.526" E 7◦ 38' 17.743" E 139 112◦ 35' 11.843" E 25 112◦ 33' 39.740" S 112◦ 36' 11.162" S 112◦ 35' 45.855" E 20 112◦ 33' 28.366" S 112◦ 34' 0.934" E 7◦ 35' 47.278" S 112◦ 24' 55.000" E 24 112◦ 36' 8.227" S 112◦ 36' 40.933" E 25 112◦ 33' 36.440" S 112◦ 33' 20.322" E 7◦ 32' 49.640" S 112◦ 37' 5.444" E 7◦ 32' 43.118" E 7◦ 32' 22.597" S 112◦ 33' 37.573" E 7◦ 32' 38.337" E 20 112◦ 34' 16.

547" E 1 112◦ 25' 37.583" S 112◦ 25' 30.128" E 7◦ 26' 53.727" E 251 112◦ 25' 37.927" S 112◦ 36' 13.240" E 135 112◦ 38' 40.870" S 112◦ 25' 41.558" S 112◦ 25' 46.322" E 7◦ 33' 48.774" E 7◦ 31' 43.891" E 7◦ 36' 35.748" S 112◦ 25' 55.319" E 31 112◦ 25' 0.799" E 25 112◦ 35' 46.057" E 25 112◦ 36' 19.644" S 112◦ 37' 2.115" S 112◦ 25' 18.884" E 7◦ 39' 57.404" E 7◦ 32' 22.254" E 315 112◦ 36' 45.880" E 7◦ 39' 50.290" S 112◦ 33' 14.470" S 112◦ 25' 43.227" E 1 112◦ 25' 29.832" E 7◦ 19' 50.107" E 1 112◦ 25' 55.300" S 112◦ 25' 29.630" E 7◦ 21' 4.731" S 112◦ 36' 49.499" E 7◦ 40' 42.004" E 7◦ 36' 19.554" E 7◦ 24' 26.759" S 112◦ 36' 45.446" S 112◦ 37' 5.095" E 323 112◦ 36' 12.880" E 318 112◦ 36' 49.232" E 7◦ 39' 9.012" S 112◦ 36' 22.319" E 312 112◦ 35' 59.644" S 112◦ 37' 2.227" E 7◦ 35' 23.644" E 25 112◦ 36' 0.177" S 112◦ 35' 40.842" E 7◦ 25' 48.613" E 317 112◦ 36' 13.342" E 320 112◦ 36' 45.547" E 7◦ 24' 0.254" E 7◦ 38' 49.006" S 112◦ 36' 19.534" E 7◦ 25' 20.834" S 112◦ 38' 5.157" S 112◦ 34' 55.768" S 112◦ 36' 52.149" S 112◦ 36' 3.998" S 112◦ 36' 16.870" S 112◦ 25' 37.980" E 315 112◦ 36' 55.160" E 7◦ 40' 41.534" E 1 112◦ 25' 53.138" E 7◦ 36' 19.060" E 7◦ 33' 33.160" E 320 112◦ 36' 35.527" E 252 112◦ 25' 46.858" E 7◦ 31' 49.748" S 112◦ 26' 3.949" E 7◦ 39' 4.254" E 7◦ 38' 49.847" S 112◦ 25' 46.499" E 320 112◦ 36' 23.033" S 112◦ 36' 29.554" E 1 112◦ 25' 43.413" S 112◦ 35' 53.557" E 28 112◦ 36' 0.148" E 315 112◦ 36' 9.586" E 317 112◦ 36' 16.625" E 7◦ 39' 52.421" S 112◦ 25' 42.420" S 112◦ 25' 53.548" S 112◦ 38' 5.505" E 23 112◦ 36' 22.335" E 7◦ 23' 26.937" S 112◦ 36' 35.766" S 112◦ 36' 0.467" E 1 112◦ 25' 46.646" E 85 112◦ 25' 52.292" E 7◦ 39' 26.143" E 7◦ 39' 54.586" E 7◦ 39' 43.312" S 112◦ 33' 30.644" E 7◦ 39' 51.309" S 112◦ 36' 12.128" E 1 112◦ 25' 52.370" E 25 112◦ 36' 45.096" E 1 112◦ 25' 24.588" E 318 112◦ 37' 11. 25 112◦ 33' 34.527" E 7◦ 35' 27.256" E 327 112◦ 32' 12.643" S 112◦ 25' 52.570" E 7◦ 39' 33.799" E 7◦ 31' 34.128" E 7◦ 26' 53.295" S 112◦ 37' 2.644" E 7◦ 39' 51.327" E 2 112◦ 28' 47.547" S 112◦ 24' 59.227" E 7◦ 20' 43.009" E 7◦ 39' 12.480" E 7◦ 32' 37.832" E 1 112◦ 25' 30.995" E 7◦ 40' 37.067" S 112◦ 25' 20.006" S 112◦ 37' 30.445" S 112◦ 37' 5.399" E 1 112◦ 25' 53.893" E 7◦ 35' 1.935" E 7◦ 36' 5.370" S 112◦ 36' 45.421" E 292 112◦ 35' 3.078" S 112◦ 26' 48.752" E 7◦ 19' 36.273" E 7◦ 22' 18.995" E 319 112◦ 36' 6.819" E 133 112◦ 37' 57.346" E 7◦ 40' 21.006" S 112◦ 36' 18.980" E 316 112◦ 36' 45.721" E 7◦ 36' 9.370" E 7◦ 40' 21.860" S 112◦ 33' 37.407" E 289 112◦ 33' 4.057" E 7◦ 40' 0.821" E 26 112◦ 33' 4.630" E 1 112◦ 25' 18.788" S 112◦ 26' 27.429" E .771" E 7◦ 27' 29.808" E 145 112◦ 34' 47.115" S 112◦ 34' 41.935" E 253 112◦ 26' 27.083" S 112◦ 25' 58.383" E 125 112◦ 38' 50.570" E 318 112◦ 37' 5.220" E 320 112◦ 36' 12.121" S 112◦ 36' 23.

924" E 7◦ 22' 6.932" E 7◦ 21' 25.095" E 7◦ 19' 41.429" E 7◦ 19' 40.497" S 112◦ 22' 17.259" S 112◦ 28' 1.552" S 112◦ 28' 24.093" E 7◦ 18' 25.221" S 112◦ 27' 22.693" S 112◦ 28' 39.188" S 112◦ 28' 35.185" S 112◦ 24' 1.462" S 112◦ 24' 38.799" E 7◦ 25' 40.137" E 42 112◦ 28' 38.011" S 112◦ 25' 33. 2 112◦ 26' 48.766" E 48 112◦ 26' 47.956" S 112◦ 25' 37.122" S 112◦ 26' 25.956" S 112◦ 26' 45.513" E 7◦ 19' 35.821" S 112◦ 24' 27.832" E 7◦ 19' 50.766" E 5 112◦ 26' 43.808" S 112◦ 25' 18.833" E 7◦ 25' 3.710" E 37 112◦ 26' 48.188" S 112◦ 28' 40.833" E 53 112◦ 27' 22.701" E 7◦ 19' 50.122" S 112◦ 25' 30.850" S 112◦ 28' 29.667" E 5 112◦ 26' 56.984" S 112◦ 26' 28.329" E 7◦ 25' 1.624" E 7◦ 24' 3.694" E 7◦ 20' 55.572" E 7◦ 21' 2.188" E 7◦ 20' 32.199" S 112◦ 26' 56.592" S 112◦ 28' 27.250" E 42 112◦ 28' 40.329" E 55 112◦ 28' 9.888" S 112◦ 27' 37.697" S 112◦ 25' 27.886" E 39 112◦ 26' 28.841" S 112◦ 25' 54.093" E 42 112◦ 28' 41.664" E 55 112◦ 25' 53.766" E 7◦ 24' 4.318" S 112◦ 26' 43.541" E 7◦ 20' 11.324" E 40 112◦ 26' 37.331" E 45 112◦ 23' 53.331" E 38 112◦ 26' 5.746" S 112◦ 25' 35.008" E 7◦ 21' 27.746" E 7◦ 21' 10.222" S 112◦ 27' 40.528" E 4 112◦ 28' 6.871" E 325 112◦ 27' 40.540" E 37 112◦ 26' 25.188" E 43 112◦ 28' 35.048" E 51 112◦ 28' 1.621" S 112◦ 28' 23.538" E 7◦ 18' 55.424" E 7◦ 18' 54.504" E 325 112◦ 25' 53.266" S 112◦ 28' 37.870" S 112◦ 21' 40.924" E 7◦ 22' 6.072" E 57 112◦ 26' 31.037" E 7◦ 20' 44.037" E 3 112◦ 22' 58.513" E 7◦ 19' 35.060" S 112◦ 28' 41.201" E 7◦ 25' 7.694" S 112◦ 27' 29.624" E 7◦ 24' 3.536" S 112◦ 27' 29.265" E 7◦ 20' 43.056" E 7◦ 20' 55.265" E 47 112◦ 26' 31.950" E 7◦ 24' 0.916" E 5 112◦ 27' 44.056" E 43 112◦ 28' 38.259" S 112◦ 27' 45.531" E 5 112◦ 25' 37.390" E 7◦ 18' 54.328" E .185" E 7◦ 22' 6.624" E 5 112◦ 26' 31.888" S 112◦ 26' 27.445" E 7◦ 22' 58.572" E 4 112◦ 27' 37.746" E 47 112◦ 25' 33.164" E 53 112◦ 28' 24.733" E 7◦ 24' 16.531" E 7◦ 24' 0.133" E 44 112◦ 27' 29.667" E 7◦ 24' 4.741" E 7◦ 19' 29.631" E 56 112◦ 27' 22.557" E 54 112◦ 27' 22.377" E 7◦ 19' 30.572" E 44 112◦ 28' 27.802" E 7◦ 24' 16.964" E 7◦ 22' 6.049" S 112◦ 25' 18.802" E 5 112◦ 28' 24.445" E 4 112◦ 28' 1.048" S 112◦ 28' 9.924" E 43 112◦ 27' 38.182" E 7◦ 26' 34.195" S 112◦ 27' 35.420" S 112◦ 26' 38.832" E 2 112◦ 25' 30.874" S 112◦ 26' 46.009" S 112◦ 26' 31.932" E 43 112◦ 28' 37.429" E 7◦ 19' 40.843" E 44 112◦ 25' 29.509" S 112◦ 26' 49.833" E 7◦ 25' 3.497" E 36 112◦ 24' 17.480" S 112◦ 26' 5.195" S 112◦ 26' 43.497" E 4 112◦ 27' 29.008" E 43 112◦ 28' 29.853" E 41 112◦ 28' 10.133" S 112◦ 28' 24.250" E 7◦ 19' 20.360" E 7◦ 25' 12.534" S 112◦ 27' 44.724" S 112◦ 25' 35.519" S 112◦ 28' 27.058" E 7◦ 20' 1.950" E 5 112◦ 24' 38.056" E 7◦ 20' 55.387" E 37 112◦ 26' 5.262" E 50 112◦ 27' 37.714" S 112◦ 26' 10.032" E 7◦ 24' 38.916" E 7◦ 24' 15.

384" S 112◦ 25' 7.929" E 7◦ 40' 17.048" E 7◦ 40' 33.048" E 326 112◦ 33' 31.107" E 64 112◦ 20' 50.861" S 112◦ 35' 0.308" S 112◦ 20' 54.131" E 7◦ 40' 3.345" S 112◦ 24' 33.644" E 7◦ 39' 53.883" E 7◦ 26' 19.975" E 7◦ 40' 44.783" S 112◦ 32' 6.012" S 112◦ 32' 23.262" E 7◦ 24' 1.697" E 7◦ 40' 16.217" E 7◦ 27' 25.215" E 6 112◦ 21' 26.041" E 7◦ 39' 52.223" E 7◦ 24' 34.256" S 112◦ 35' 34.975" E 310 112◦ 34' 8.388" E 64 112◦ 21' 23.545" E 7 112◦ 25' 7.555" E 7 112◦ 25' 6.677" S 112◦ 24' 33.856" S 112◦ 25' 6.638" E 65 112◦ 21' 40.545" E 7◦ 26' 27.346" S 112◦ 35' 46.167" E 7◦ 26' 51.388" E 7◦ 23' 33.653" S 112◦ 25' 8.226" E 309 112◦ 32' 39.796" E .060" E 7◦ 39' 8.200" E 7◦ 24' 26.384" S 112◦ 25' 6.097" E 85 112◦ 23' 34.819" S 112◦ 32' 47.952" E 7◦ 36' 22.603" E 81 112◦ 24' 32.262" E 6 112◦ 21' 40.406" S 112◦ 25' 53.697" E 305 112◦ 31' 51.167" E 7◦ 26' 51.096" S 112◦ 24' 32.733" S 112◦ 34' 8.308" S 112◦ 22' 33.029" E 314 112◦ 35' 14.194" S 112◦ 32' 39.097" E 291 112◦ 35' 34.024" E 7◦ 27' 17.109" E 293 112◦ 35' 34.752" E 7◦ 40' 16.107" E 7◦ 23' 48.867" E 7◦ 26' 51.211" E 7◦ 27' 23.103" E 26 112◦ 33' 4.315" S 112◦ 35' 59.665" E 6 112◦ 21' 13.312" S 112◦ 32' 6.638" E 63 112◦ 21' 40.795" S 112◦ 21' 43.722" E 7◦ 39' 54.141" E 68 112◦ 22' 31.893" S 112◦ 31' 51.141" E 7◦ 24' 51.257" S 112◦ 35' 59.750" E 7◦ 27' 22.666" S 112◦ 35' 14.747" S 112◦ 21' 33.029" E 7◦ 36' 21.292" E 313 112◦ 35' 32.175" S 112◦ 22' 31.499" E 312 112◦ 35' 20.630" E 305 112◦ 31' 59.812" E 7◦ 25' 26.670" S 112◦ 25' 8.665" E 7◦ 25' 44.774" E 81 112◦ 23' 42.651" S 112◦ 32' 13.029" E 7◦ 38' 27.869" S 112◦ 35' 32. 7 112◦ 25' 3.352" E 27 112◦ 31' 55.004" S 112◦ 21' 26.848" E 7◦ 38' 42.667" E 83 112◦ 24' 31.060" E 7◦ 39' 8.995" S 112◦ 25' 19.812" E 7 112◦ 25' 19.552" E 310 112◦ 32' 47.226" E 7◦ 40' 26.724" S 112◦ 35' 43.415" E 306 112◦ 32' 47.558" E 7◦ 27' 18.308" S 112◦ 21' 43.646" S 112◦ 21' 23.515" E 314 112◦ 34' 46.744" S 112◦ 24' 8.786" S 112◦ 24' 32.555" E 7 112◦ 25' 6.024" E 81 112◦ 23' 46.734" E 7◦ 27' 10.628" S 112◦ 31' 55.418" E 7◦ 39' 54.099" E 7◦ 37' 35.262" E 7◦ 24' 1.651" S 112◦ 32' 15.603" E 7◦ 26' 4.283" E 7◦ 40' 7.415" E 7◦ 41' 2.776" E 7 112◦ 25' 8.328" E 7◦ 27' 3.381" S 112◦ 34' 10.776" E 7◦ 25' 44.016" S 112◦ 21' 32.418" E 298 112◦ 32' 23.200" E 6 112◦ 21' 33.733" S 112◦ 32' 25.775" S 112◦ 34' 27.603" E 325 112◦ 24' 27.454" S 112◦ 33' 31.868" E 298 112◦ 32' 23.929" E 326 112◦ 34' 27.097" E 7◦ 36' 28.128" E 311 112◦ 35' 7.257" S 112◦ 35' 54.905" E 291 112◦ 35' 2.164" S 112◦ 32' 16.590" S 112◦ 23' 46.060" E 312 112◦ 35' 32.665" E 81 112◦ 24' 33.467" S 112◦ 21' 40.308" E 299 112◦ 32' 23.418" E 7◦ 39' 54.262" E 7◦ 24' 1.352" E 326 112◦ 34' 56.332" E 67 112◦ 22' 33.004" E 7◦ 36' 19.415" E 7◦ 41' 2.533" S 112◦ 24' 3.192" E 309 112◦ 32' 37.867" E 81 112◦ 24' 3.

812" E 7◦ 35' 22.278" E 302 112◦ 31' 32.727" E 7◦ 34' 0.857" E 6 112◦ 21' 26.951" S 112◦ 22' 27.709" E 300 112◦ 32' 12.330" E 7◦ 38' 50.786" S 112◦ 24' 32.345" E 60 112◦ 24' 5.063" S 112◦ 31' 4.757" E 7◦ 38' 29.174" S 112◦ 30' 52.251" E 62 112◦ 22' 29.817" S 112◦ 31' 13.087" S 112◦ 31' 47.505" S 112◦ 31' 32.904" S 112◦ 35' 59.364" E 321 112◦ 31' 4.613" S 112◦ 24' 32.196" S 112◦ 36' 18.072" E 7◦ 34' 59.661" S 112◦ 34' 12.879" E 63 112◦ 21' 56.955" S 112◦ 25' 55.319" E 7◦ 32' 5.638" E 7◦ 23' 32.106" E 0 112◦ 33' 25.407" E 7◦ 36' 19.504" E 7◦ 26' 27.520" E 7◦ 32' 18.842" E 1 112◦ 25' 46.479" E 27 112◦ 34' 20.894" E 7◦ 23' 22.569" S 112◦ 31' 0.841" E 63 112◦ 21' 43.727" E 7◦ 24' 42.278" E 7◦ 38' 19. 305 112◦ 31' 55.812" E 26 112◦ 33' 30.941" E 7◦ 37' 56.505" E 7◦ 39' 24.879" E 7◦ 23' 30.959" S 112◦ 34' 39.148" E 27 112◦ 33' 16.866" E 7◦ 23' 16.421" S 112◦ 31' 49.434" E 7◦ 38' 45.469" E 294 112◦ 34' 6.339" S 112◦ 31' 55.265" E 46 112◦ 25' 14.217" E 7◦ 27' 25.895" S 112◦ 20' 50.782" S 112◦ 33' 3.032" S 112◦ 33' 39.273" E 325 112◦ 26' 10.505" E 267 112◦ 31' 2.324" E 7◦ 21' 55.418" S 112◦ 25' 24.343" E 65 112◦ 21' 31.352" E 7◦ 36' 30.402" E 7◦ 40' 26.364" E 7◦ 37' 35.922" S 112◦ 23' 16.002" E 7◦ 38' 3.127" S 112◦ 30' 45.421" E 296 112◦ 32' 52.928" S 112◦ 33' 16.646" E 7◦ 36' 48.769" E 289 112◦ 33' 14.638" E 322 112◦ 31' 18.694" S 112◦ 34' 7.471" E 139 112◦ 36' 39.981" S 112◦ 32' 16.818" E 7◦ 39' 31.505" E 7◦ 39' 24.182" E 139 112◦ 36' 11.934" E 7◦ 39' 35.457" S 112◦ 36' 11.817" E 268 112◦ 30' 53.107" E 7◦ 26' 4.629" E 7◦ 23' 21.479" E 7◦ 39' 37.909" S 112◦ 32' 16.322" E 302 112◦ 31' 9.776" E 308 112◦ 32' 7.938" S 112◦ 24' 25.365" E 154 112◦ 31' 51.891" E 7◦ 37' 42.370" S 112◦ 21' 26.365" E 7◦ 32' 30.026" S 112◦ 31' 2.361" S 112◦ 31' 32.386" S 112◦ 25' 53.790" E 268 112◦ 31' 2.137" S 112◦ 32' 27.628" E 27 112◦ 32' 6.311" S 112◦ 31' 51.958" S 112◦ 24' 1.353" E 295 112◦ 33' 8.953" E 268 112◦ 30' 40.174" S 112◦ 31' 22.319" E 1 112◦ 25' 55.796" E 7◦ 40' 0.743" E 301 112◦ 31' 41.544" E 7◦ 40' 33.096" E 7◦ 22' 42.664" E 317 112◦ 36' 13.290" E 307 112◦ 32' 12.428" E 82 112◦ 24' 31.221" S 112◦ 33' 16.883" E 154 112◦ 31' 30.743" E 21 112◦ 33' 37.590" S 112◦ 34' 20.939" E 7◦ 40' 1.220" E 7◦ 39' 35.335" E 1 112◦ 25' 42.385" S 112◦ 30' 53.215" E 7◦ 26' 26.128" E 7◦ 40' 17.800" S 112◦ 31' 56.469" E 7◦ 38' 48.323" S 112◦ 34' 27.520" S 112◦ 24' 22.819" E 61 112◦ 23' 12.223" E 7◦ 36' 46.977" E 7◦ 38' 6.517" E .399" E 7◦ 23' 41.223" E 327 112◦ 24' 59.635" S 112◦ 32' 31.844" S 112◦ 25' 53.681" S 112◦ 21' 56.632" E 294 112◦ 34' 12.817" E 7◦ 38' 53.710" E 303 112◦ 30' 30.603" E NO_RUAS KO_AW_X KO_AW_Y KO_AK_X 321 112◦ 30' 33.148" E 7◦ 39' 17.968" S 112◦ 34' 0.434" E 268 112◦ 30' 45.

873" E 7◦ 36' 16.676" E 7◦ 34' 20.143" S 112◦ 38' 51.509" S 112◦ 37' 49.825" E 7◦ 37' 48.027" E 136 112◦ 39' 10.575" E 7◦ 35' 45.199" E 7◦ 37' 29.644" E 7◦ 34' 50.609" E 7◦ 33' 27.378" E 7◦ 32' 27.708" E 136 112◦ 39' 5.132" S 112◦ 38' 20.268" E 138 112◦ 38' 13.066" E 290 112◦ 34' 5.935" S 112◦ 35' 15.099" E 137 112◦ 39' 9.541" S 112◦ 36' 8.301" E 7◦ 32' 45.575" E 7◦ 35' 45.803" S 112◦ 36' 19.293" E 7◦ 35' 39.199" E 302 112◦ 31' 33.998" S 112◦ 35' 0.198" E 22 112◦ 35' 53.498" E 7◦ 33' 18.292" S 112◦ 39' 13.321 112◦ 31' 13.698" E 7◦ 32' 59.074" E 142 112◦ 35' 0.419" S 112◦ 36' 27.116" S 112◦ 34' 30.401" E 137 112◦ 39' 4.967" S 112◦ 31' 43.652" E 7◦ 35' 10.483" E 7◦ 34' 46.206" E 290 112◦ 34' 31.411" S 112◦ 38' 12.638" S 112◦ 35' 5.068" E 134 112◦ 38' 43.878" S 112◦ 34' 32.287" E 7◦ 32' 32.499" E 7◦ 34' 25.941" E 138 112◦ 38' 2.173" S 112◦ 38' 2.145" S 112◦ 38' 9.150" S 112◦ 34' 32.517" E 7◦ 38' 5.851" S 112◦ 36' 12.825" E 302 112◦ 31' 32.941" E 7◦ 34' 45.154" E 7◦ 33' 6.018" E 137 112◦ 39' 8.552" S 112◦ 38' 13.468" E 24 112◦ 34' 39.378" E 7◦ 32' 27.247" E 138 112◦ 38' 25.993" E 7◦ 37' 10.878" S 112◦ 34' 32.851" S 112◦ 36' 34.380" E 302 112◦ 31' 39.770" E 7◦ 33' 47.950" E 7◦ 34' 16.406" S 112◦ 38' 14.639" E 134 112◦ 38' 13.698" E 134 112◦ 38' 23.075" S 112◦ 36' 49.207" S 112◦ 38' 37.676" E 138 112◦ 38' 12.644" E 138 112◦ 38' 0.575" E 290 112◦ 34' 31.801" S 112◦ 39' 24.829" E 7◦ 32' 55.832" E 138 112◦ 38' 36.064" S 112◦ 39' 19.268" E 7◦ 35' 1.664" S 112◦ 38' 38.613" E 7◦ 37' 25.293" E 290 112◦ 34' 33.115" E 7◦ 34' 19.061" S 112◦ 39' 8.625" E 7◦ 33' 23.412" S 112◦ 35' 29.695" E 0 112◦ 36' 29.099" E 7◦ 35' 32.206" E 290 112◦ 34' 33.499" E 140 112◦ 35' 15.483" E 7◦ 31' 56.801" S 112◦ 39' 9.508" S 112◦ 34' 54.501" S 112◦ 38' 44.644" E 7◦ 34' 6.463" S 112◦ 38' 36.351" E 138 112◦ 38' 9.613" E 302 112◦ 31' 43.551" S 112◦ 31' 39.287" E 128 112◦ 36' 34.757" E 137 112◦ 39' 4.771" E 302 112◦ 31' 32.903" E 7◦ 33' 22.876" S 112◦ 36' 45.301" E 132 112◦ 36' 12.770" E 136 112◦ 39' 19.530" E 132 112◦ 36' 18.919" E 290 112◦ 34' 30.930" E 128 112◦ 36' 18.503" E 7◦ 33' 45.441" E 129 112◦ 36' 54.247" E 7◦ 33' 54.374" S 112◦ 38' 21.007" S 112◦ 34' 31.756" E 7◦ 35' 5.651" S 112◦ 35' 51.016" E 7◦ 32' 53.619" E 7◦ 34' 8.384" E 131 112◦ 36' 46.681" S 112◦ 38' 23.044" E .873" E 137 112◦ 38' 37.919" E 7◦ 35' 53.346" S 112◦ 31' 32.483" S 112◦ 31' 33.771" E 7◦ 37' 58.351" E 7◦ 34' 35.380" E 7◦ 37' 28.498" E 134 112◦ 38' 21.816" E 134 112◦ 38' 20.554" E 7◦ 32' 42.959" E 142 112◦ 34' 41.682" E 142 112◦ 35' 2.853" E 138 112◦ 38' 26.607" S 112◦ 39' 15.698" S 112◦ 31' 32.950" E 138 112◦ 38' 14.078" E 7◦ 33' 35.747" E 7◦ 33' 0.482" E 7◦ 35' 42.018" E 7◦ 35' 37.652" E 7◦ 35' 10.956" S 112◦ 34' 33.154" E 131 112◦ 36' 45.929" S 112◦ 31' 57.688" S 112◦ 38' 25.027" S 112◦ 38' 0.704" S 112◦ 35' 52.

551" E 7◦ 30' 16.188" S 112◦ 32' 34.241" E 252 112◦ 25' 24.759" S 112◦ 31' 45.049" E 7◦ 31' 10.351" S 112◦ 31' 32.836" E 7◦ 34' 28.005" E 153 112◦ 31' 24.511" E 7◦ 36' 9.782" S 112◦ 30' 49.525" E 283 112◦ 31' 32.553" E 151 112◦ 32' 14.318" E 7◦ 34' 54.436" S 112◦ 31' 46.857" E 7◦ 34' 28.449" E 19 112◦ 31' 52.080" S 112◦ 32' 33.032" E 7◦ 31' 29.790" E 7◦ 30' 1.065" E 23 112◦ 36' 3.496" E .142" E 283 112◦ 31' 13.252" E 285 112◦ 32' 2.819" E 285 112◦ 32' 34.823" E 2112 112◦ 33' 23.101" E 283 112◦ 32' 3.851" E 7◦ 34' 40.417" E 7◦ 31' 10.679" S 112◦ 31' 21.835" S 112◦ 32' 2.604" S 112◦ 36' 48.318" E 282 112◦ 31' 45.227" E 0 112◦ 33' 11.686" S 112◦ 31' 22.882" S 112◦ 31' 32.883" S 112◦ 31' 48.900" E 19 112◦ 31' 50.208" E 7◦ 29' 59.082" S 112◦ 25' 39.416" S 112◦ 33' 48.368" E 283 112◦ 31' 43.630" S 112◦ 31' 46.479" E 2113 112◦ 33' 27.193" E 7◦ 31' 44.251" E 7◦ 35' 12.757" S 112◦ 33' 39.793" S 112◦ 36' 25.797" E 7◦ 34' 27.303" S 112◦ 36' 17.121" S 112◦ 31' 43.053" E 7◦ 34' 0.992" S 112◦ 33' 57.544" E 7◦ 33' 51.966" E 7◦ 30' 9.447" S 112◦ 31' 21.200" E 7◦ 30' 34.049" E 2111 112◦ 33' 48.033" E 7◦ 32' 8.033" E 152 112◦ 32' 41.508" S 112◦ 31' 48.005" E 151 112◦ 32' 38.839" S 112◦ 30' 49.849" E 153 112◦ 31' 21.142" E 7◦ 33' 59.519" E 7◦ 34' 29.286" S 112◦ 31' 13.670" S 112◦ 31' 33.181" E 7◦ 34' 58.097" S 112◦ 32' 53.505" E 283 112◦ 31' 46.469" E 1912 112◦ 32' 25.374" S 112◦ 31' 13.251" E 282 112◦ 30' 49.903" E 283 112◦ 31' 48.018" S 112◦ 32' 38.849" E 7◦ 33' 57.508" S 112◦ 31' 58.931" E 7◦ 29' 44.607" S 112◦ 33' 39.852" E 271 112◦ 30' 16.303" E 7◦ 34' 27.447" E 7◦ 34' 9.108" E 7◦ 34' 4.851" E 282 112◦ 30' 50.513" S 112◦ 32' 33.836" S 112◦ 30' 50.682" S 112◦ 33' 5.085" E 7◦ 33' 16.270" E 283 112◦ 31' 32.176" S 112◦ 32' 8.447" E 271 112◦ 30' 15.931" E 0 112◦ 33' 4.342" E 7◦ 30' 42.078" E 7◦ 30' 29.499" E 282 112◦ 30' 50.950" E 7◦ 34' 19.222" S 112◦ 31' 57.428" E 30 112◦ 30' 37.996" E 7◦ 34' 22.662" E 152 112◦ 32' 45.599" E 2115 112◦ 33' 34.142" E 7◦ 34' 15.904" S 112◦ 30' 9.005" E 7◦ 32' 23.630" S 112◦ 31' 35.836" E 283 112◦ 31' 32.618" E 7◦ 29' 33.615" E 2116 112◦ 33' 38.334" S 112◦ 32' 3.719" E 7◦ 32' 35.375" S 112◦ 30' 15.183" S 112◦ 32' 55.756" E 2114 112◦ 33' 44.727" E 7◦ 31' 47.008" S 112◦ 25' 48.629" E 140 112◦ 36' 25.896" E 7◦ 34' 9.623" S 112◦ 32' 41. 140 112◦ 35' 29.499" E 283 112◦ 31' 24.896" E 283 112◦ 31' 32.785" S 112◦ 33' 40.663" E 1913 112◦ 33' 2.519" E 283 112◦ 31' 46.085" E 153 112◦ 31' 22.100" S 112◦ 33' 56.414" E 7◦ 31' 20.181" E 282 112◦ 30' 49.819" E 7◦ 34' 32.942" E 7◦ 35' 22.544" E 30 112◦ 31' 57.836" E 7◦ 34' 28.629" E 7◦ 34' 38.903" E 7◦ 34' 29.298" E 0 112◦ 31' 52.668" S 112◦ 32' 57.411" S 112◦ 33' 4.410" S 112◦ 32' 38.611" E 250 112◦ 24' 59.505" E 7◦ 34' 25.576" E 7◦ 31' 53.853" E 7◦ 34' 31.208" E 0 112◦ 33' 5.718" E 7◦ 34' 6.557" S 112◦ 33' 45.

128" E 236 112◦ 27' 17.902" S 112◦ 27' 9.727" E 177 112◦ 26' 26.327 112◦ 25' 2.276" E 165 112◦ 28' 6.483" E 7◦ 34' 41.455" E 7◦ 34' 46.402" S 112◦ 26' 12.806" S 112◦ 26' 15.017" S 112◦ 28' 56.024" E 167 112◦ 28' 5.625" S 112◦ 27' 13.157" E 7◦ 32' 0.099" S 112◦ 26' 9.032" S 112◦ 28' 5.445" E 7◦ 32' 15.512" S 112◦ 26' 3.482" E 165 112◦ 28' 5.638" E 165 112◦ 28' 5.148" E 7◦ 34' 57.082" E 167 112◦ 27' 50.720" E 182 112◦ 25' 53.444" S 112◦ 26' 14.898" S 112◦ 26' 57.080" E 7◦ 36' 42.204" E 7◦ 32' 51.033" E 7◦ 31' 59.361" S 112◦ 25' 10.149" S 112◦ 26' 26.601" S 112◦ 30' 14.494" E 251 112◦ 25' 47.532" E 246 112◦ 26' 20.921" E 304 112◦ 30' 8.171" S 112◦ 26' 28.169" E .837" E 7◦ 31' 43.719" E 7◦ 31' 4.972" E 327 112◦ 28' 56.220" E 179 112◦ 26' 44.157" E 167 112◦ 28' 5.231" E 327 112◦ 27' 52.871" E 7◦ 32' 17.856" E 7◦ 31' 27.755" E 7◦ 32' 51.455" E 246 112◦ 26' 39.682" S 112◦ 25' 52.390" E 7◦ 31' 57.527" S 112◦ 25' 35.213" E 327 112◦ 27' 16.789" S 112◦ 26' 45.179" E 7◦ 35' 27.752" E 7◦ 34' 12.702" S 112◦ 28' 5.683" S 112◦ 28' 13.261" E 167 112◦ 28' 7.795" E 7◦ 30' 59.983" E 7◦ 33' 2.619" S 112◦ 28' 5.912" E 230 112◦ 26' 6.812" E 7◦ 35' 46.544" S 112◦ 29' 21.119" S 112◦ 26' 43.512" S 112◦ 27' 47.150" E 7◦ 32' 1.191" S 112◦ 27' 14.033" E 179 112◦ 26' 49.189" S 112◦ 26' 46.514" E 7◦ 35' 41.361" S 112◦ 24' 55.247" E 254 112◦ 24' 53.528" S 112◦ 26' 14.455" E 7◦ 35' 26.029" S 112◦ 26' 54.671" S 112◦ 28' 5.024" E 7◦ 31' 53.445" E 7◦ 34' 53.912" E 7◦ 32' 57.638" E 7◦ 32' 24.183" S 112◦ 28' 6.238" E 7◦ 33' 57.102" E 167 112◦ 28' 5.584" S 112◦ 26' 6.082" E 181 112◦ 26' 23.885" E 230 112◦ 26' 46.965" S 112◦ 25' 51.791" E 7◦ 32' 52.737" E 7◦ 31' 51.737" E 180 112◦ 26' 9.352" S 112◦ 26' 39.957" S 112◦ 26' 39.134" E 7◦ 32' 15.099" E 233 112◦ 26' 42.515" E 176 112◦ 27' 14.983" E 7◦ 35' 44.128" E 258 112◦ 25' 35.483" S 112◦ 27' 47.381" E 256 112◦ 27' 1.972" E 7◦ 36' 42.406" E 7◦ 32' 23.752" S 112◦ 26' 57.807" E 7◦ 30' 44.446" E 7◦ 31' 3.276" E 7◦ 32' 37.755" E 233 112◦ 26' 46.204" E 230 112◦ 26' 14.261" E 7◦ 31' 41.224" S 112◦ 26' 25.390" E 179 112◦ 26' 53.258" E 7◦ 36' 29.543" E 7◦ 31' 23.781" E 7◦ 32' 49.910" E 7◦ 37' 13.318" S 112◦ 28' 5.823" S 112◦ 27' 52.358" E 180 112◦ 26' 3.566" E 7◦ 36' 55.204" E 179 112◦ 26' 30.555" S 112◦ 26' 49.513" E 229 112◦ 26' 12.176" E 247 112◦ 25' 2.734" E 7◦ 31' 29.039" S 112◦ 26' 34.816" S 112◦ 26' 44.829" S 112◦ 26' 53.190" S 112◦ 28' 7.044" E 233 112◦ 27' 8.423" E 7◦ 32' 17.220" E 7◦ 32' 0.020" E 7◦ 33' 56.067" E 176 112◦ 27' 37.128" E 233 112◦ 26' 57.861" S 112◦ 27' 47.918" E 245 112◦ 27' 13.884" E 165 112◦ 28' 6.914" S 112◦ 28' 5.482" E 165 112◦ 27' 51.314" S 112◦ 25' 37.445" E 165 112◦ 28' 5.147" S 112◦ 25' 48.963" E 175 112◦ 27' 35.020" E 234 112◦ 26' 15.206" E 7◦ 36' 51.681" E 7◦ 34' 58.840" E 234 112◦ 26' 40.900" E 253 112◦ 25' 58.

682" E 7◦ 34' 7.873" S 112◦ 26' 55.064" E 7◦ 30' 12.078" E 134 112◦ 38' 38.740" E 7◦ 30' 16.015" E 186 112◦ 26' 20.643" E 7◦ 30' 0.065" S 112◦ 26' 41.733" S 112◦ 28' 31.936" E 7◦ 30' 10.129" E 7◦ 30' 12.656" S 112◦ 29' 8.525" S 112◦ 24' 17.156" E 7◦ 29' 11.673" E 186 112◦ 26' 9.013" E 102 112◦ 29' 3.105" S 112◦ 34' 12.370" E 190 112◦ 26' 15.323" E 104 112◦ 29' 36.309" E 7◦ 36' 17.187" E 105 112◦ 29' 4.652" E 0 112◦ 34' 6.374" S 112◦ 31' 2.605" E 7◦ 29' 11.929" E 173 112◦ 26' 20.992" S 112◦ 27' 16.353" E 189 112◦ 26' 20.845" E 7◦ 37' 2.354" E 7◦ 30' 36.612" E 168 112◦ 27' 33.934" E 7◦ 30' 20.630" E 212 112◦ 22' 51.886" S 112◦ 36' 0.160" E 7◦ 30' 14.923" E 174 112◦ 26' 55.900" E 7◦ 35' 44.013" E 102 112◦ 29' 8.628" E 172 112◦ 26' 55.784" S 112◦ 29' 3.896" E 7◦ 34' 9.038" E 169 112◦ 27' 49.235" E 7◦ 30' 19.065" E 7◦ 30' 51.837" S 112◦ 26' 23.616" S 112◦ 39' 10.876" S 112◦ 26' 15.004" E 7◦ 28' 54.580" E 136 112◦ 39' 13.746" E 7◦ 30' 18.687" E 102 112◦ 29' 0.311" E 7◦ 29' 29.245" S 112◦ 28' 11.695" E 134 112◦ 38' 5.712" S 112◦ 26' 46.406" E 173 112◦ 26' 41.966" E 21 112◦ 33' 57.655" E 7◦ 30' 38.823" S 112◦ 26' 42.223" E 7◦ 29' 39.063" E 7◦ 29' 10.091" E 7◦ 28' 23.278" E 7◦ 29' 16.993" S 112◦ 35' 2.802" S 112◦ 39' 4.354" E 168 112◦ 28' 11.841" S 112◦ 26' 55.234" E 7◦ 28' 5.267" E 7◦ 29' 48.086" E 7◦ 29' 14.273" E 7◦ 27' 42.829" E 128 112◦ 36' 18.175 112◦ 26' 34.254" E 105 112◦ 28' 56.044" E 14 112◦ 26' 47.628" E 7◦ 30' 9.022" E 11 112◦ 23' 5.280" S 112◦ 29' 0.441" E .273" E 195 112◦ 24' 11.278" E 105 112◦ 29' 8.643" E 8 112◦ 24' 54.259" S 112◦ 27' 54.812" E 229 112◦ 26' 12.785" S 112◦ 31' 50.765" E 102 112◦ 29' 5.578" S 112◦ 29' 5.041" S 112◦ 27' 13.068" E 7◦ 33' 29.789" S 112◦ 29' 8.129" E 173 112◦ 26' 42.774" E 252 112◦ 25' 21.423" S 112◦ 29' 7.411" S 112◦ 29' 8.561" S 112◦ 26' 12.300" S 112◦ 23' 55.260" E 199 112◦ 23' 18.136" E 7◦ 30' 4.101" S 112◦ 26' 23.689" S 112◦ 23' 19.980" S 112◦ 26' 34.622" E 194 112◦ 24' 17.810" S 112◦ 38' 43.254" E 185 112◦ 26' 16.753" E 172 112◦ 26' 42.196" E 19 112◦ 31' 52.169" E 7◦ 30' 37.513" E 7◦ 32' 12.291" S 112◦ 22' 49.074" E 142 112◦ 34' 54.687" E 7◦ 28' 47.828" S 112◦ 26' 15.522" S 112◦ 29' 8.366" E 7◦ 30' 9.475" E 7◦ 29' 16.136" S 112◦ 26' 24.722" S 112◦ 38' 13.527" E 198 112◦ 23' 40.256" E 7◦ 32' 53.410" S 112◦ 24' 46.013" E 7◦ 29' 2.702" S 112◦ 26' 9.027" E 7◦ 33' 25.633" E 0 112◦ 31' 13.790" E 7◦ 30' 1.563" S 112◦ 24' 17.921" E 7◦ 29' 18.757" E 7◦ 35' 9.480" S 112◦ 26' 55.560" E 93 112◦ 27' 41.455" E 7◦ 28' 2.365" E 7◦ 28' 47.511" E 327 112◦ 27' 13.970" E 174 112◦ 26' 40.821" S 112◦ 34' 4.378" E 7◦ 32' 27.409" E 7◦ 27' 29.765" E 7◦ 28' 59.619" E 138 112◦ 38' 51.183" S 112◦ 23' 33.921" E 105 112◦ 29' 7.366" E 169 112◦ 27' 13.139" S 112◦ 29' 4.051" S 112◦ 25' 24.794" S 112◦ 27' 57.809" S 112◦ 28' 29.

293" E 184 112◦ 25' 48.671" E 7◦ 33' 56.359" E 231 112◦ 26' 17.875" E 7◦ 29' 30.643" E 207 112◦ 23' 53.467" E 78 112◦ 22' 36.915" E 183 112◦ 26' 4.662" E 183 112◦ 25' 24.310" E 7◦ 24' 0.434" E 226 112◦ 27' 15.519" E 209 112◦ 24' 23.973" E 220 112◦ 22' 38.099" E 7◦ 32' 22.868" S 112◦ 23' 31.159" E 231 112◦ 25' 54.181" E 7◦ 33' 14.007" S 112◦ 23' 36.473" E 7◦ 29' 30.892" E 7◦ 29' 19.966" E .438" E 7◦ 33' 28.878" E 211 112◦ 23' 28.581" S 112◦ 25' 3.996" E 7◦ 27' 17.242" S 112◦ 23' 48.893" S 112◦ 24' 6.157" E 7◦ 30' 34.825" S 112◦ 23' 28.315" E 7◦ 30' 1.670" E 46 112◦ 24' 35.324" E 7◦ 31' 12.664" E 52 112◦ 29' 16.722" E 7◦ 31' 38.371" E 202 112◦ 24' 43.303" S 112◦ 23' 31.368" E 86 112◦ 26' 16.411" E 7◦ 33' 29.016" E 7◦ 31' 20.594" E 231 112◦ 26' 40.491" E 183 112◦ 26' 6.989" E 7◦ 25' 4.506" S 112◦ 24' 44.656" E 7◦ 33' 54.328" E 7◦ 29' 54.434" E 7◦ 32' 46.668" S 112◦ 27' 16.163" S 112◦ 24' 44.025" E 195 112◦ 25' 56.773" E 219 112◦ 23' 4.941" S 112◦ 26' 20.039" S 112◦ 26' 14.017" E 46 112◦ 24' 32.023" E 7◦ 21' 27.394" E 7◦ 31' 23.773" E 7◦ 33' 39.222" E 59 112◦ 24' 42.991" S 112◦ 26' 47.361" E 7◦ 21' 1.133" S 112◦ 24' 51.053" E 221 112◦ 23' 31.178" E 87 112◦ 26' 38. 12 112◦ 24' 54.026" S 112◦ 23' 4.703" E 58 112◦ 25' 19.749" S 112◦ 25' 33.048" E 12 112◦ 24' 54.548" E 214 112◦ 23' 32.117" S 112◦ 23' 26.801" E 7◦ 29' 4.505" E 7◦ 30' 6.566" S 112◦ 27' 15.513" E 7◦ 33' 18.945" S 112◦ 22' 34.175" E 7◦ 29' 29.545" E 85 112◦ 26' 22.205" S 112◦ 22' 39.612" E 207 112◦ 24' 6.045" S 112◦ 25' 47.545" S 112◦ 26' 3.501" E 7◦ 33' 14.117" E 214 112◦ 23' 26.005" E 205 112◦ 23' 44.373" S 112◦ 23' 54.246" E 7◦ 25' 44.219" S 112◦ 26' 29.710" S 112◦ 26' 6.026" E 210 112◦ 24' 6.475" S 112◦ 24' 31.843" S 112◦ 23' 8.217" S 112◦ 26' 17.336" S 112◦ 24' 34.413" S 112◦ 24' 55.272" E 7◦ 30' 36.471" S 112◦ 22' 36.200" E 79 112◦ 25' 51.615" E 7◦ 31' 9.603" S 112◦ 24' 7.755" E 211 112◦ 23' 49.630" E 7◦ 30' 33.254" E 7◦ 31' 54.623" E 204 112◦ 23' 40.411" E 231 112◦ 26' 14.093" E 182 112◦ 25' 1.366" E 7◦ 32' 40.267" E 7◦ 29' 55.561" E 7◦ 24' 0.359" E 7◦ 33' 28.628" S 112◦ 23' 52.193" E 231 112◦ 26' 29.521" E 49 112◦ 24' 48.357" E 78 112◦ 22' 37.099" E 187 112◦ 25' 52.781" S 112◦ 26' 40.008" E 327 112◦ 24' 32.404" S 112◦ 23' 35.457" S 112◦ 25' 57.473" E 84 112◦ 22' 54.732" E 7◦ 24' 23.392" S 112◦ 23' 53.321" E 7◦ 30' 26.507" E 221 112◦ 23' 28.161" S 112◦ 25' 30.159" E 7◦ 33' 26.571" S 112◦ 25' 21.596" S 112◦ 24' 52.758" E 7◦ 24' 28.605" E 7◦ 31' 9.201" S 112◦ 22' 22.973" S 112◦ 25' 45.108" E 208 112◦ 22' 55.484" E 7◦ 31' 39.388" E 219 112◦ 23' 1.808" S 112◦ 23' 18.076" E 7◦ 26' 52.429" E 59 112◦ 24' 34.693" E 7◦ 26' 12.768" S 112◦ 26' 29.624" S 112◦ 24' 51.211" E 7◦ 27' 5.091" S 112◦ 24' 39.982" E 7◦ 22' 25.761" S 112◦ 25' 35.501" E 226 112◦ 27' 15.465" S 112◦ 29' 13.643" E 7◦ 26' 39.

767" E 86 112◦ 26' 29.035" E 7◦ 24' 6.744" S 112◦ 23' 8.761" E 7◦ 25' 47.307" S 112◦ 22' 41.440" E 7◦ 24' 16.561" S 112◦ 22' 31.118" E 7◦ 25' 42.821" S 112◦ 21' 19.417" E 7◦ 24' 46.544" E 71 112◦ 23' 52.375" S 112◦ 24' 38.774" E 195 112◦ 24' 15.066" E 46 112◦ 24' 52.609" S 112◦ 24' 40.664" E 7◦ 24' 23.153" E 7◦ 25' 42.837" E 78 112◦ 22' 41.284" S 112◦ 23' 52.918" E 70 112◦ 23' 31.861" S 112◦ 20' 54.928" E 7◦ 27' 38.661" E 86 112◦ 26' 3.457" E 7◦ 25' 52.882" E 49 112◦ 24' 44.916" E 7◦ 22' 29.012" E 7◦ 25' 12.882" E 7◦ 22' 21.643" E 78 112◦ 22' 22.261" S 112◦ 24' 35.327" E .467" E 7◦ 29' 28.624" E 7◦ 23' 22.400" E 7◦ 26' 59.799" E 7◦ 25' 45.846" E 86 112◦ 26' 38.981" S 112◦ 23' 25.918" E 7◦ 25' 12. 69 112◦ 23' 54.693" E 7◦ 26' 12.222" E 7◦ 23' 38.109" S 112◦ 23' 34.327" S 112◦ 23' 21.169" S 112◦ 22' 49.966" E 72 112◦ 22' 21.531" E 59 112◦ 24' 39.409" S 112◦ 23' 31.455" E 195 112◦ 24' 21.907" S 112◦ 24' 34.136" E 196 112◦ 23' 28.914" E 69 112◦ 23' 5.006" E 75 112◦ 20' 52.516" E 220 112◦ 22' 39.638" E 77 112◦ 21' 24.357" E 7◦ 25' 30.703" E 7◦ 24' 36.985" E 7◦ 24' 48.595" S 112◦ 22' 38.871" E 7◦ 23' 52.381" E 7◦ 26' 41.760" S 112◦ 24' 58.982" E 49 112◦ 25' 29.224" S 112◦ 27' 12.052" S 112◦ 24' 1.437" S 112◦ 23' 5.076" E 71 112◦ 22' 23.329" E 46 112◦ 24' 31.895" E 7◦ 24' 46.521" E 7◦ 21' 36.670" E 7◦ 21' 17.917" E 73 112◦ 21' 0.873" E 69 112◦ 23' 8.192" E 7◦ 28' 10.143" S 112◦ 22' 21.671" E 219 112◦ 23' 8.983" E 7◦ 24' 53.168" E 7◦ 26' 5.023" E 49 112◦ 24' 58.129" E 70 112◦ 23' 25.643" S 112◦ 26' 16.081" S 112◦ 26' 38.003" S 112◦ 24' 11.201" S 112◦ 22' 36.388" E 7◦ 34' 19.860" S 112◦ 23' 33.439" E 70 112◦ 23' 30.118" E 74 112◦ 21' 3.799" E 86 112◦ 26' 32.981" S 112◦ 27' 38.992" E 70 112◦ 23' 21.519" E 73 112◦ 20' 54.259" E 192 112◦ 26' 44.257" S 112◦ 26' 44.674" S 112◦ 24' 8.607" E 7◦ 25' 58.493" S 112◦ 21' 3.247" S 112◦ 20' 54.767" E 7◦ 26' 31.614" S 112◦ 24' 48.703" E 75 112◦ 21' 19.951" S 112◦ 25' 43.168" E 86 112◦ 27' 12.370" S 112◦ 21' 29.320" S 112◦ 25' 14.997" E 7◦ 26' 36.053" E 7◦ 33' 32.480" S 112◦ 23' 8.471" S 112◦ 20' 59.494" E 198 112◦ 23' 19.667" S 112◦ 20' 35.661" E 7◦ 26' 48.417" E 70 112◦ 23' 21.540" S 112◦ 26' 32.907" S 112◦ 20' 32.837" E 7◦ 25' 46.504" E 73 112◦ 20' 33.630" E 7◦ 28' 56.417" E 74 112◦ 21' 27.136" E 7◦ 27' 53.250" S 112◦ 24' 15.389" E 49 112◦ 24' 40.256" E 7◦ 27' 12.129" E 7◦ 24' 26.133" E 70 112◦ 23' 34.133" E 7◦ 25' 23.590" S 112◦ 23' 57.866" S 112◦ 20' 52.531" E 7◦ 27' 17.966" E 7◦ 26' 47.574" E 220 112◦ 22' 36.389" E 7◦ 23' 45.928" E 7◦ 25' 50.931" S 112◦ 23' 20.439" S 112◦ 21' 12.188" S 112◦ 21' 28.256" E 75 112◦ 20' 35.311" S 112◦ 22' 23.519" E 7◦ 25' 36.928" E 74 112◦ 21' 12.997" E 78 112◦ 22' 37.983" E 58 112◦ 25' 30.850" E 60 112◦ 24' 5.758" E 59 112◦ 24' 7.322" S 112◦ 23' 11.661" E 7◦ 33' 49.

441" E 7◦ 29' 49.113" E 165 112◦ 28' 31.719" E 212 112◦ 22' 49.315" E 207 112◦ 23' 53.367" S 112◦ 23' 40.083" S 112◦ 26' 42.604" E 7◦ 30' 15.244" E 290 112◦ 34' 33.430" E 183 112◦ 25' 57.466" S 112◦ 25' 46.321" E 211 112◦ 23' 36.481" E 7◦ 29' 30.422" S 112◦ 27' 28.604" E 211 112◦ 23' 28.012" E 233 112◦ 26' 45.327 112◦ 24' 27.010" E 211 112◦ 23' 28.254" E 204 112◦ 23' 28.415" E 199 112◦ 23' 33.563" E 7◦ 29' 20.016" E 7◦ 29' 55.402" E 97 112◦ 27' 2.755" E 7◦ 31' 18.422" S 112◦ 23' 40.873" E 7◦ 29' 39.211" E 7◦ 30' 2.726" E 7◦ 29' 54.630" E 207 112◦ 23' 55.718" E 7◦ 30' 19.572" E 7◦ 29' 19.390" S 112◦ 24' 18.957" S 112◦ 28' 36.056" E 233 112◦ 26' 40.719" E 7◦ 29' 39.956" S 112◦ 34' 33.914" S 112◦ 24' 15.882" E 97 112◦ 27' 3.985" S 112◦ 24' 26.717" E 7◦ 31' 28.484" E 211 112◦ 23' 53.117" E 7◦ 31' 53.569" S 112◦ 24' 7.005" E 7◦ 30' 37.022" E 7◦ 29' 35.574" E 7◦ 29' 39.209" E 95 112◦ 27' 23.436" E 7◦ 31' 39.369" E 7◦ 30' 21.631" S 112◦ 30' 6.364" E 197 112◦ 24' 16.267" E 212 112◦ 23' 11.010" E 7◦ 31' 51.214" S 112◦ 25' 35.196" S 112◦ 22' 51.031" E 91 112◦ 28' 19.129" E 7◦ 29' 55.437" E 7◦ 31' 57.090" S 112◦ 26' 42.717" E 211 112◦ 23' 42.255" S 112◦ 23' 49.547" S 112◦ 24' 14.007" E .983" E 165 112◦ 28' 13.662" E 7◦ 30' 6.753" E 199 112◦ 23' 58.889" S 112◦ 25' 24.574" E 7◦ 29' 39.293" E 290 112◦ 34' 33.416" E 212 112◦ 22' 55.237" S 112◦ 27' 7.157" E 204 112◦ 23' 54.500" E 7◦ 31' 35.418" E 213 112◦ 23' 52.716" E 203 112◦ 23' 14.102" E 7◦ 32' 15.844" S 112◦ 22' 48.431" E 7◦ 29' 49.146" E 7◦ 30' 35.915" E 7◦ 29' 49.475" S 112◦ 27' 3.309" E 7◦ 29' 54.968" S 112◦ 28' 31.482" E 7◦ 35' 42.438" S 112◦ 23' 14.772" E 214 112◦ 23' 49.572" E 101 112◦ 30' 4.389" E 7◦ 29' 34.814" S 112◦ 24' 32.150" S 112◦ 34' 32.901" S 112◦ 23' 32.726" E 201 112◦ 24' 18.293" E 7◦ 35' 39.113" E 7◦ 32' 17.065" S 112◦ 24' 27.746" E 11 112◦ 24' 33.314" E 185 112◦ 26' 4.589" E 200 112◦ 23' 36.079" E 7◦ 29' 28.500" E 214 112◦ 23' 40.752" S 112◦ 30' 4.638" E 7◦ 28' 25.691" S 112◦ 24' 33.176" S 112◦ 23' 28.269" S 112◦ 23' 28.532" E 7◦ 34' 12.001" E 101 112◦ 29' 50.702" E 7◦ 33' 24.697" E 203 112◦ 23' 4.993" S 112◦ 23' 28.622" E 7◦ 30' 10.260" E 7◦ 28' 42.468" E 233 112◦ 26' 43.525" S 112◦ 23' 26.244" E 7◦ 30' 18.105" E 198 112◦ 23' 11.079" E 201 112◦ 24' 18.284" S 112◦ 24' 54.630" S 112◦ 23' 53.882" E 7◦ 29' 26.144" S 112◦ 23' 52.671" S 112◦ 24' 16.974" E 7◦ 29' 33.099" E 327 112◦ 24' 25.722" E 214 112◦ 23' 31.230" S 112◦ 22' 55.499" E 197 112◦ 24' 17.733" S 112◦ 23' 53.721" S 112◦ 25' 56.493" S 112◦ 23' 58.716" E 7◦ 30' 20.056" E 7◦ 33' 55.211" E 183 112◦ 25' 35.031" E 7◦ 32' 5.586" S 112◦ 23' 36.509" E 11 112◦ 23' 55.542" E 11 112◦ 22' 30.827" E 7◦ 31' 56.230" S 112◦ 23' 23.385" S 112◦ 23' 31.182" S 112◦ 23' 42.125" S 112◦ 26' 40.175" E 184 112◦ 25' 45.349" S 112◦ 23' 5.542" E 7◦ 28' 57.334" S 112◦ 28' 20.

438" E 7◦ 31' 17.350" E 7◦ 35' 11.903" E 270 112◦ 29' 29.093" E 273 112◦ 29' 59.858" E 7◦ 34' 34.946" S 112◦ 28' 12.428" E 90 112◦ 27' 25.181" E 244 112◦ 28' 54.657" S 112◦ 35' 45.280" S 112◦ 29' 0.813" S 112◦ 29' 19. 101 112◦ 30' 6.897" E 126 112◦ 34' 49.147" S 112◦ 29' 54.628" E 7◦ 35' 4.800" E 7◦ 27' 14.742" E 270 112◦ 29' 11.416" E 7◦ 31' 56.849" S 112◦ 28' 18.010" E 7◦ 34' 30.653" E 7◦ 31' 6.687" E 7◦ 28' 47.443" E 243 112◦ 28' 33.476" E 123 112◦ 36' 19.456" E 122 112◦ 35' 32.599" E 269 112◦ 29' 4.400" S 112◦ 28' 25.559" E 7◦ 28' 26.809" S 112◦ 28' 29.430" E 7◦ 31' 28.359" E 7◦ 33' 28.187" S 112◦ 29' 5.013" E 102 112◦ 29' 8.079" S 112◦ 29' 36.955" S 112◦ 29' 3.186" S 112◦ 29' 35.013" E 7◦ 29' 2.578" S 112◦ 29' 5.575" E 270 112◦ 29' 36.444" E 7◦ 34' 31.431" E 1126 112◦ 34' 53.594" E 126 112◦ 34' 45.188" S 112◦ 29' 38.765" E 7◦ 28' 59.943" S 112◦ 29' 38.829" E 273 112◦ 29' 46.829" E 7◦ 35' 24.501" E 226 112◦ 27' 15.873" E 239 112◦ 28' 30.161" E 7◦ 35' 12.710" S 112◦ 29' 17.546" S 112◦ 28' 58.350" E 270 112◦ 29' 15.159" E 231 112◦ 25' 54.352" E 244 112◦ 29' 5.007" E 7◦ 29' 1.365" E 102 112◦ 29' 3.408" E 242 112◦ 28' 30.418" E 7◦ 28' 18.560" E 276 112◦ 29' 56.181" E 7◦ 33' 14.517" S 112◦ 29' 46.668" S 112◦ 27' 16.411" E 7◦ 33' 29.193" E 231 112◦ 26' 29.720" E 7◦ 34' 43.080" E 89 112◦ 28' 42.196" E 93 112◦ 28' 25.962" E 103 112◦ 29' 33.179" S 112◦ 29' 13.950" E 7◦ 31' 30.254" E 93 112◦ 27' 41.389" E 7◦ 35' 2.627" E 270 112◦ 29' 34.359" E 231 112◦ 26' 17.027" E 7◦ 29' 9.159" E 7◦ 33' 26.991" S 112◦ 26' 47.370" S 112◦ 27' 25.566" S 112◦ 27' 15.411" S 112◦ 29' 8.038" S 112◦ 34' 49.739" S 112◦ 28' 25.097" E 238 112◦ 28' 41.276" S 112◦ 34' 52.884" E 103 112◦ 29' 31.365" E 7◦ 28' 47.428" E 7◦ 27' 6.101" E 7◦ 36' 7.168" E 7◦ 35' 11.938" S 112◦ 29' 34.912" S 112◦ 29' 4.973" E 7◦ 35' 25.750" E 102 112◦ 29' 4.871" E .458" E 122 112◦ 35' 43.781" S 112◦ 26' 40.458" E 7◦ 31' 17.434" E 226 112◦ 27' 15.594" E 7◦ 31' 43.531" E 273 112◦ 29' 59.039" S 112◦ 26' 14.166" S 112◦ 28' 55.973" E 122 112◦ 35' 13.519" E 91 112◦ 28' 20.930" S 112◦ 28' 51.536" S 112◦ 35' 50.504" S 112◦ 30' 11.603" S 112◦ 29' 33.594" E 243 112◦ 28' 33.678" S 112◦ 35' 41.801" S 112◦ 29' 34.185" E 7◦ 35' 12.962" E 7◦ 28' 53.848" S 112◦ 35' 32.411" E 231 112◦ 26' 14.903" E 7◦ 35' 11.501" E 7◦ 33' 14.956" S 112◦ 29' 15.091" E 7◦ 28' 23.217" S 112◦ 26' 17.594" E 270 112◦ 29' 19.390" S 112◦ 30' 49.209" E 7◦ 31' 12.768" S 112◦ 26' 29.473" E 123 112◦ 35' 45.594" E 7◦ 35' 11.929" E 244 112◦ 28' 58.610" S 112◦ 34' 45.765" E 102 112◦ 29' 5.582" E 7◦ 35' 44.217" S 112◦ 29' 29.789" S 112◦ 29' 8.808" S 112◦ 35' 43.366" E 7◦ 32' 40.110" E 7◦ 36' 7.687" E 102 112◦ 29' 0.547" S 112◦ 29' 38.434" E 7◦ 32' 46.141" E 231 112◦ 26' 40.442" E 7◦ 28' 8.981" E 92 112◦ 29' 33.543" E 7◦ 28' 27.370" E 7◦ 35' 45.219" E 7◦ 35' 44.

981" E 7◦ 28' 21.809" E 92 112◦ 29' 21.686" E 7◦ 34' 46.809" E 89 112◦ 27' 25.349" S 112◦ 33' 40.763" E 143 112◦ 33' 58.793" E 144 112◦ 34' 15.096" E 7◦ 34' 10.353" E 10 112◦ 28' 51.715" S 112◦ 34' 4.816" E 7◦ 28' 10.250" S 112◦ 24' 15.809" E 7◦ 28' 7.744" E 7◦ 35' 36.928" E 7◦ 27' 38.518" E 143 112◦ 33' 40.224" S 112◦ 26' 25.097" E 7◦ 27' 59.534" E 7◦ 27' 37.672" E 7◦ 34' 52.444" E 238 112◦ 28' 19.428" E 7◦ 27' 6.582" E 270 112◦ 29' 37.858" E 7◦ 32' 2.099" E 189 112◦ 26' 15.715" E 7◦ 34' 24.506" E 144 112◦ 34' 4.019" E 270 112◦ 29' 39.813" E 89 112◦ 28' 44.210" S 112◦ 28' 30.761" E 7◦ 34' 3.527" S 112◦ 28' 42.503" S 112◦ 28' 30.371" S 112◦ 33' 25.436" S 112◦ 33' 53.155" S 112◦ 33' 16.744" E 144 112◦ 34' 12.811" S 112◦ 29' 6.462" S 112◦ 29' 39.998" S 112◦ 29' 33.475" E 7◦ 29' 16.738" E 144 112◦ 33' 41.981" E 7◦ 28' 21.442" S 112◦ 29' 2.849" S 112◦ 28' 18.019" E 7◦ 34' 30.680" S 112◦ 28' 58.910" E 7◦ 37' 13.638" E 7◦ 28' 25.972" E 144 112◦ 33' 53.408" S 112◦ 28' 41.816" E 10 112◦ 29' 2.767" S 112◦ 33' 58.876" S 112◦ 26' 15.371" S 112◦ 33' 41.229" E 7◦ 34' 25.972" E 7◦ 34' 46.521" S 112◦ 28' 19.711" E 7◦ 34' 1.229" E 244 112◦ 28' 55.800" E 238 112◦ 28' 16.672" E 91 112◦ 28' 19.210" S 112◦ 28' 22.089" E 7◦ 28' 18.519" E 8 112◦ 24' 21.720" E 103 112◦ 29' 34.738" E 7◦ 34' 48.212" E 242 112◦ 28' 4.715" E 238 112◦ 28' 22.709" E 7◦ 34' 13.535" E 7◦ 33' 58.126 112◦ 34' 52.822" S 112◦ 29' 36.711" E 238 112◦ 28' 30.299" S 112◦ 34' 12.096" E 238 112◦ 28' 21.506" E 7◦ 34' 47.903" E 92 112◦ 29' 6.418" E 91 112◦ 28' 25.634" E 7◦ 33' 47.637" E 143 112◦ 33' 58.854" S 112◦ 28' 23.019" S 112◦ 29' 2.442" E 255 112◦ 25' 35.136" E .750" E 7◦ 28' 42.864" S 112◦ 34' 45.019" S 112◦ 29' 2.766" S 112◦ 29' 21.964" S 112◦ 28' 21.334" S 112◦ 28' 20.179" E 92 112◦ 29' 3.791" E 93 112◦ 28' 51.791" E 7◦ 28' 18.562" S 112◦ 29' 34.929" E 7◦ 35' 29.518" E 7◦ 35' 24.

beton baik 7◦ 35' 26.8 Mojosari aspal baik 7◦ 27' 36.5 441.937" S 11.831" S 3.9 5 Puri aspal baik 7◦ 31' 22.5 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 58.169" S 6.1 3 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 31.6 3 Sooko aspal baik 7◦ 32' 44.2 871.956" S 2.7 8 Mojoanyar beton baik 7◦ 27' 42.9 359.443" S 11.9 2.698" S 2.6 439.8 5.9 6 Mojoanyar aspal baik 7◦ 28' 20.021" S 0.6 2561.309" S 11.5 Gondang aspal baik 7◦ 40' 0.498" S 0.3 3 Mojosari aspal baik 7◦ 28' 46.9 156.837" S 2.6 1149.829" S 3.702" S 2.2 2823.9 1021 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 1.9 3 Gondang -aspal rusak ringan 7◦ 39' 51.1 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 29' 10.139" S 2.6 3 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 58.8 5 Gondang -aspal baik 7◦ 39' 39.930" S 11.5 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 29' 11.682" S 2.505" S 9.9 3 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 28.5 422.476" S 4.6 771.397" S 6.3 1046 3 Mojoanyar aspal sedang 7◦ 27' 46.8 3 Mojoanyar aspal rusak berat 7◦ 27' 47.791" S 4.1 10 Kutorejo .8 3 Mojoanyaraspal sedang 7◦ 29' 16.129" S 2.991" S 4.734" S 5.6 2.3 549.640" S 0.297" S 2.438" S 2.2 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 9.1 3.6 357.6 47.1 8 Mojoanyar beton baik 7◦ 27' 36.2 3 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 12.9 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 24.5 1782.2 1973.Puaspal sedang 7◦ 29' 54.2 2967.085" S 5.320" S 3.311" S 2.6 622.636" S 4.698" S 0.3 3823.592" S 3.6 3 Gondang aspal rusak ringan .3 262.8 2858.1 3 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 7.056" S 2.2 1402.460" S 2.6 949.6 7 Sooko .1 6 Mojoanyar aspal baik 7◦ 28' 4.991" S 0.807" S 5.2 476.8 4 Mojoanyar aspal rusak berat 7◦ 29' 13.021" S 4.1 3 Mojoanyar aspal sedang 7◦ 29' 9.1 1113.6 1342.249" S 1.4 5 Kutorejo beton baik 7◦ 36' 19.385" S 6.075" S 3.6 Gondang aspal baik 7◦ 36' 25.7 1703.2 4 Mojoanyar aspal baik 7◦ 29' 4.2 1153.8 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 10.3 1813.5 Puri aspal sedang 7◦ 31' 53.6 1004.355" S 2.816" S 2.5 Gondang aspal rusak ringan 7◦ 37' 23.3 2.5 Gondang aspal baik 7◦ 39' 12.6 1021.6 3 Puri aspal baik 7◦ 32' 36.6 115.1 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 33' 16.7 281.5 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 28' 59.7 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 30' 41.6 117. PANJANG PANJANG TIPE KONDISI KOORDINAT AKHIR Y LEBAR RUAS BAGIAN PERMUKAAN PERMUKAAN KO_AK_Y PANJANG_R PANJANG_B LEBAR KEC TIPE_PERM KOND_PERM 7◦ 29' 22.8 2.1 1204.6 2768.8 3 Gondang -aspal baik 7◦ 36' 42.004" S 1.6 221.6 624.8 6 Gondang beton baik 7◦ 36' 35.5 593.6 3 Dlanggu paving baik 7◦ 30' 27.1 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 29' 9.206" S 4 1213.2 897.548" S 3.929" S 3 748.6 458.7 773.

4 440.465" S 6.5 870.1 451 2 Mojoanyaraspal baik 7◦ 30' 40.241" S 3.1 3 Trowulan aspal rusak ringan 7◦ 33' 11.1 2668.9 1630.8 789.753" S 4 2166.5 Sooko .7 1538.427" S 4.707" S 4.003" S 9.8 944.153" S 3 174.807" S 9.6 8 Sooko .Pubeton baik 7◦ 32' 18.5 8 Sooko .5 353.780" S 12.5 3 Sooko aspal baik 7◦ 31' 9.050" S 1.4 634.2 6 Puri .Puaspal baik 7◦ 31' 22.8 10 Puri .aspal baik 7◦ 36' 13.5 Trowulan aspal sedang 7◦ 31' 31.291" S 2.2 817.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 40.4 6 Trowulan .3 861.5 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 50.Puaspal baik 7◦ 32' 45.408" S 9.2 2.2 7 Sooko .6 1012.Puaspal baik 7◦ 39' 42.711" S 9.Pubeton baik 7◦ 32' 12.6 Puri beton baik 7◦ 36' 18.Pubeton baik 7◦ 31' 44.4 3 Dlanggu .887" S 3.6 1429.6 8 Sooko .2 2.6 3.Puaspal baik 7◦ 32' 34.Puaspal baik 7◦ 32' 11.546" S 9.8 7 Sooko .323" S 9.4 3 Sooko aspal baik 7◦ 31' 8.484" S 1.3 8 Sooko .aspal sedang 7◦ 35' 6.5 452.803" S 2.5 10 Dlanggu .966" S 1.5 3.5 236 8 Sooko .9 6 Dlanggu .5 Sooko aspal baik 7◦ 31' 45.5 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 28.838" S 1.357" S 2.aspal baik 7◦ 30' 39.7 2.5 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 19.5 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 36.5 1430.5 247.7 2.4 8 Mojoanyarbeton baik 7◦ 28' 23.5 508.5 1137.6 3688.5 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 33.Jatir aspal baik 7◦ 34' 13.112" S 1.194" S 6.6 4022.6 1696.4 2121.Dla aspal baik 7◦ 33' 35.5 3193.Puaspal baik 7◦ 32' 44.987" S 3.649" S 1.7 6 Jatirejo .6 3.255" S 4.897" S 9.1 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 11.6 3.075" S 9.4 3 Dlanggu .9 823.065" S 9.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 34' 1.aspal baik 7◦ 34' 57.6 8 Sooko .6 192.688" S 2.7◦ 36' 13.6 Jatirejo beton baik 7◦ 36' 52.9 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 6.8 3 Trowulan aspal baik 7◦ 34' 40.4 1351.9 2 Kutorejo aspal baik 7◦ 28' 38.Puaspal baik 7◦ 31' 22.2 2439.5 105.1 528.2 6 Trowulan aspal baik 7◦ 35' 36.5 4984.484" S 3.4 8 Sooko .674" S 2 1344 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 32' 38.3 5.4 8 Trowulan .1 3.beton baik 7◦ 37' 50.052" S 9.8 386.688" S 5.1 886.172" S 1.2 3 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 29.9 774.5 6 Jatirejo beton baik 7◦ 34' 36.Jbeton baik 7◦ 35' 23.809" S 3.6 826.5 694.Puaspal baik 7◦ 32' 49.5 595.965" S 2.5 674.258" S 2.7 1298.282" S 3.5 3987.678" S 4.6 5.5 Trowulan aspal rusak berat 7◦ 32' 35.931" S 9.399" S 4.423" S 3.819" S 3 420.402" S 1.860" S 9.5 1307.aspal rusak berat 7◦ 35' 6.2 8 Sooko .7 10 Sooko .5 752.486" S 3 127 2.5 Trowulan aspal baik .798" S 9.9 5 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 45.Puaspal baik 7◦ 32' 9.

Dla aspal baik 7◦ 33' 44.9 2.Dla aspal baik 7◦ 32' 49.9 8 Puri .850" S 9.6 2545.7 123 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 33.346" S 3 801 3 Trowulan aspal sedang 7◦ 32' 12.5 Mojosari aspal baik .1 3.452" S 9.184" S 5.7 240.aspal sedang 7◦ 34' 44.164" S 3.336" S 9.5 Puri .Dla aspal baik 7◦ 36' 55.aspal baik 7◦ 36' 28.5 Puri .464" S 3 301.aspal baik 7◦ 36' 9.Dla aspal baik 7◦ 33' 12.5 Puri .4 8 Trowulan beton baik 7◦ 32' 15.4 3.6 67.755" S 9.383" S 2.6 486.6 3 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 12.357" S 5.aspal baik 7◦ 36' 6.6 356.6 3169.1 134.141" S 6.5 557.5 Trowulan aspal rusak ringan 7◦ 31' 46.892" S 9.6 810.774" S 9.221" S 9.5 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 33.9 2 Mojoanyaraspal rusak ringan 7◦ 29' 30.Dla aspal baik 7◦ 33' 47.377" S 12.aspal baik 7◦ 38' 15.6 674.beton baik 7◦ 33' 52.8 7 Gondang -aspal baik 7◦ 33' 58.5 Puri .6 883.Dla aspal baik 7◦ 33' 50.742" S 12.024" S 2.6 2876.8 444.7 167.394" S 12.6 2260.5 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 28.8 1501.285" S 12.5 146.5 Mojoanyaraspal rusak berat 7◦ 29' 32.beton baik 7◦ 36' 4.2 6 Gondang -aspal baik 7◦ 36' 40.923" S 1.254" S 9.019" S 12.8 3.5 2.5 1242.Jatir beton baik 7◦ 35' 25.483" S 5.490" S 1.7 73.001" S 6.6 8 Jatirejo .5 10 Dlanggu .450" S 9.6 5 Trowulan aspal rusak berat 7◦ 31' 18.966" S 3.5 3 Trowulan aspal baik 7◦ 30' 56.6 8 Mojoanyarbeton baik 7◦ 29' 46.488" S 2.223" S 2.720" S 5.5 538 10 Puri .651" S 3 63.5 967.9 921.6 1314.7◦ 31' 44.7 99 8 Mojoanyarbeton baik 7◦ 28' 52.9 6 Jatirejo .223" S 3 395.5 2.6 3 Trowulan aspal rusak ringan 7◦ 33' 0.8 6 Trowulan .439" S 6.4 1641.9 3.Jatir aspal baik 7◦ 29' 37.223" S 9.6 419.1 8 Mojoanyarbeton baik 7◦ 28' 46.6 717.643" S 9.887" S 1.6 348.2 3 Puri aspal baik 7◦ 33' 30.1 3.4 5 Trowulan .4 2 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 16.aspal sedang 7◦ 30' 30.1 5 Mojoanyarbeton baik 7◦ 28' 36.637" S 3.7 606.692" S 1.6 111.874" S 9.6 1676.7 8 Trowulan beton baik 7◦ 33' 4.5 8 Jatirejo .9 3 Mojosari aspal baik 7◦ 29' 4.aspal baik 7◦ 34' 15.5 705.2 5 Puri .176" S 12.6 877 8 Jatirejo .7 8 Puri .563" S 3.338" S 4.016" S 2.1 3.119" S 2.5 Puri .978" S 5.aspal baik 7◦ 34' 18.5 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 15.965" S 4.5 340.4 2566.6 296.6 1349.8 3 Trowulan aspal sedang 7◦ 29' 59.7 2.Dla aspal sedang 7◦ 33' 42.1 182.aspal baik 7◦ 34' 53.1 269.4 3.8 Mojosari aspal baik 7◦ 29' 46.6 892.8 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 28.7 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 32.7 96.1 174.4 6 Trowulan .1 111 2.2 3 Trowulan .419" S 2.7 5 Trowulan .604" S 9.4 3 Trowulan .

2 8 Kutorejo beton baik 7◦ 33' 22.5 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 41.5 3.2 1393.4 69.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 38.328" S 3.5 5.4 8 Kutorejo beton baik 7◦ 33' 16.4 3.3 8 Kutorejo beton baik 7◦ 33' 9.6 Puri beton baik 7◦ 33' 18.9 3 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 5.592" S 1.5 Mojosari aspal baik 7◦ 28' 39.9 3 Puri aspal sedang 7◦ 31' 53.132" S 2.241" S 4.6 570.020" S 4.7 6 Dlanggu paving baik 7◦ 33' 27.854" S 3.5 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 47.9 3 Puri aspal baik 7◦ 31' 45.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 33.4 2.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 26.8 3 Dlanggu aspal rusak ringan 7◦ 29' 57.840" S 3.6 Dlanggu beton baik 7◦ 33' 1.4 864.6 482.2 8 Kutorejo beton baik 7◦ 33' 14.629" S 2.8 3.851" S 2.5 Dlanggu tanah baik 7◦ 33' 12.952" S 2.2 334.7 2.6 244.3 6 Dlanggu paving baik 7◦ 33' 49.7 141.6 62.921" S 2.4 286.4 40.1 367.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 35.2 3 Dlanggu paving baik 7◦ 33' 41.6 282.3 3.288" S 3.5 614.655" S 2.7◦ 29' 10.6 1272.794" S 3.4 3.5 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 13.607" S 2.9 189.318" S 1.5 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 23.3 3 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 5.2 266.3 787.814" S 2.604" S 3.9 649.1 884.Puaspal rusak berat 7◦ 33' 26.8 3.5 Sooko .1 349.192" S 2.6 3.Puaspal baik 7◦ 33' 23.3 623.1 425.6 1002.894" S 3.Puaspal sedang 7◦ 34' 13.1 1297.655" S 2.6 Dlanggu beton baik 7◦ 33' 19.357" S 3.5 Dlanggu aspal rusak ringan 7◦ 33' 25.4 67.2 661.6 364.084" S 1.7 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 39.598" S 4.1 795.1 152.628" S 3.453" S 4.834" S 1.560" S 2.Puaspal baik 7◦ 32' 23.5 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 1.881" S 3.6 657.2 376.5 2.4 452.5 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 35.652" S 2.5 Puri aspal baik 7◦ 31' 24.4 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 33.813" S 4.156" S 2 650 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 31' 22.7 2.6 5.3 3.4 5 Kutorejo aspal baik 7◦ 32' 51.1 3.2 815.1 441.2 405.4 5 Sooko .3 2.Puaspal sedang 7◦ 33' 16.454" S 3.5 Dlanggu aspal rusak berat 7◦ 32' 50.4 164.6 3 Dlanggu paving baik 7◦ 33' 16.5 3 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 46.428" S 4.9 242.894" S 3.4 2.278" S 1.1 5.2 3 Trowulan aspal sedang 7◦ 33' 49.6 129.659" S 2.3 2 Dlanggu aspal rusak berat 7◦ 33' 17.766" S 2.1 191.2 2.5 Sooko .6 156.8 3.4 3 Puri paving baik 7◦ 31' 49.6 382.1 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 18.387" S 3.5 3 Sooko .857" S 2.9 3 Dlanggu aspal baik .820" S 2.255" S 3.8 2.655" S 1.1 61.6 982.5 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 54.8 Mojosari aspal baik 7◦ 33' 18.528" S 2.6 42.2 2.053" S 4.5 Sooko .4 3.080" S 2.907" S 3.117" S 2.1 550.4 254.

4 106.391" S 3.7 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 34' 24.7 6 Trowulan beton baik 7◦ 34' 41.2 2 Gondang -beton baik 7◦ 37' 5.315" S 3.5 932.5 829.742" S 0.5 Gondang aspal baik 7◦ 39' 2.8 536.3 6 Trowulan aspal baik 7◦ 34' 38.aspal baik 7◦ 35' 30.aspal rusak berat 7◦ 36' 16.439" S 4 1078 6 Dlanggu .962" S 3.5 Kutorejo aspal sedang 7◦ 34' 26.767" S 2.4 30.674" S 6.050" S 0.7 3 Trowulan .915" S 3.3 3 Trowulan .004" S 4.9 8 Gondang beton baik 7◦ 37' 50.7 3 Trowulan .5 524 3 Gondang -aspal baik 7◦ 37' 56.7 3 Kutorejo aspal sedang 7◦ 34' 26.402" S 3.169" S 4.8 3 Gondang aspal baik 7◦ 34' 26.652" S 2.5 136.9 631.4 418.3 2.941" S 1.815" S 6.6 3 Dlanggu aspal rusak berat 7◦ 35' 0.4 606.9 386.832" S 2.383" S 3.875" S 4.5 3 Jatirejo aspal baik 7◦ 37' 0.aspal baik 7◦ 35' 28.7◦ 33' 50.2 2.aspal rusak berat 7◦ 35' 33.738" S 4.484" S 1.4 678.8 333.5 974.8 554.622" S 4.5 307.054" S 3.921" S 4 60.2 559.4 268 2 Dlanggu aspal rusak ringan 7◦ 34' 49.4 196.5 107.3 914.8 2 Gondang aspal baik 7◦ 39' 4.381" S 5.7 3 Gondang aspal baik 7◦ 38' 1.1 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 34' 43.337" S 4.763" S 1.202" S 4.5 Gondang aspal baik 7◦ 38' 1.5 212.926" S 4.4 2.5 1400.256" S 4.032" S 6.9 167.9 261.3 2 Kutorejo aspal rusak berat .5 Trowulan .680" S 2.8 502.062" S 5.8 63 6 Trowulan beton baik 7◦ 34' 58.Jbeton baik 7◦ 36' 5.9 116.403" S 3.090" S 4 739.5 297.Jbeton baik 7◦ 35' 0.1 6 Trowulan beton baik 7◦ 34' 35.177" S 3.2 3 Jatirejo aspal baik 7◦ 37' 30.7 6 Trowulan beton baik 7◦ 34' 37.9 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 34' 41.484" S 5.2 881 8 Gondang tanah baik 7◦ 38' 57.9 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 50.6 3 Jatirejo aspal baik 7◦ 37' 50.2 600.4 137.3 1285.7 8 Gondang beton baik 7◦ 38' 35.6 2 Gondang -beton baik 7◦ 36' 47.8 3 Kutorejo aspal rusak berat 7◦ 34' 55.6 2 Gondang -beton baik 7◦ 36' 40.4 809.147" S 2.5 525.6 3 Kutorejo aspal sedang 7◦ 34' 36.562" S 0.9 1104.3 64.2 6 Dlanggu .aspal sedang 7◦ 35' 38.105" S 2.4 6 Dlanggu .372" S 4.9 127 6 Trowulan .2 2 Jatirejo aspal baik 7◦ 37' 8.7 2 Dlanggu aspal rusak berat 7◦ 34' 46.8 3 Gondang aspal sedang 7◦ 38' 25.9 81.9 705.5 6 Trowulan .267" S 3.935" S 2.aspal baik 7◦ 35' 28.4 2 Dlanggu aspal rusak berat 7◦ 34' 45.6 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 34' 10.037" S 5.849" S 1.4 242.5 591.422" S 3.2 232.513" S 3.5 8 Gondang beton baik 7◦ 38' 8.7 3 Trowulan .874" S 3.5 624.aspal rusak berat 7◦ 35' 40.Jbeton baik 7◦ 35' 4.431" S 4.9 2.4 3 Dlanggu aspal rusak berat 7◦ 34' 44.9 1065.

7 Gondang -aspal baik 7◦ 35' 31.3 3 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 41.8 5 Gondang aspal rusak berat 7◦ 38' 18.967" S 3.5 Dlanggu .773" S 6.5 Dlanggu .5 654.5 3 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 54.5 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 43.9 2.8 2.551" S 1.1 2 Dlanggu .2 1426 3 Gondang aspal baik .5 129.8 198.222" S 1.289" S 1.8 217.014" S 1.5 Dlanggu .7◦ 35' 24.8 180. aspal baik 7◦ 36' 1.5 143 3 Kutorejo aspal rusak ringan 7◦ 35' 25.6 96.656" S 4 451.beton baik 7◦ 31' 21.5 241.5 62.027" S 3.5 Kutorejo paving baik 7◦ 35' 45.5 Kutorejo paving baik 7◦ 35' 44.5 Dlanggu aspal rusak ringan 7◦ 36' 40. aspal rusak berat 7◦ 36' 3. aspal baik 7◦ 36' 48.5 572.5 88.3 2.8 389.8 177.8 2.8 2.5 221.185" S 4 1235.372" S 2.982" S 1.1 3 Gondang -aspal baik 7◦ 35' 48.4 2.8 801.9 3 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 54.8 3 Mojosari aspal rusak berat 7◦ 30' 31.643" S 3.450" S 2.012" S 1.7 3 Dlanggu .5 Dlanggu . aspal baik 7◦ 35' 54.1 10 Kutorejo .541" S 1.107" S 1.1 251.509" S 1.721" S 1.5 3 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 53. aspal baik 7◦ 35' 59.172" S 1.3 2.8 131.6 3 Mojosari aspal baik 7◦ 38' 6.6 71.5 348.5 125.844" S 3.1 326.765" S 3.5 2.150" S 1. aspal baik 7◦ 35' 58. aspal rusak berat 7◦ 36' 3.778" S 6.5 77.4 3 Kutorejo aspal sedang 7◦ 35' 39.5 55.567" S 1.134" S 1.614" S 3.3 2.5 3 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 40.1 3 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 39.5 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 40.7 3 Dlanggu . aspal sedang 7◦ 36' 20.7 2.9 2.3 10 Kutorejo . aspal baik 7◦ 35' 54.5 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 44.269" S 2.115" S 6.5 2 Dlanggu .021" S 2.6 50.9 2 Dlanggu .5 168.121" S 1.5 3 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 24.8 121. aspal sedang 7◦ 35' 55.1 10 Kutorejo .590" S 1.8 43.3 3 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 34.9 2. aspal baik 7◦ 36' 2.5 Gondang aspal baik 7◦ 39' 2.5 Dlanggu .6 563.5 Dlanggu .7 2.5 Gondang -aspal baik 7◦ 35' 49.6 3 Mojosari aspal rusak berat 7◦ 30' 43.009" S 2.8 300.6 2.444" S 3.755" S 2.2 2.614" S 1.8 869.967" S 3. aspal sedang 7◦ 35' 54.291" S 1.8 2.6 329.5 224.2 291.6 218.5 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 42.5 457.5 Dlanggu .354" S 1.5 393.479" S 2.5 299.8 337.500" S 1.982" S 3.898" S 2.618" S 2.098" S 1.9 2.8 47.5 1035.beton baik 7◦ 35' 40.136" S 1.226" S 1.6 3 Gondang -aspal baik 7◦ 35' 25.5 3 Gondang -aspal baik 7◦ 35' 42. aspal rusak ringan 7◦ 36' 0.652" S 1. aspal rusak berat 7◦ 36' 1.7 Gondang -aspal baik 7◦ 35' 24.5 Dlanggu .554" S 4 1102.2 4 Mojosari beton baik 7◦ 30' 31.7 2.1 2.2 637.8 Dlanggu .beton baik 7◦ 35' 5.6 95 4 Mojosari beton baik 7◦ 30' 31.3 2.6 198.6 870.

8 5.6 2.0 Bangsal-Kuaspal rusak sedang 7◦ 31' 54.5 Bangsal aspal baik 7◦ 28' 59.1 1053.9 3.816" S 0.205" S 0.0 970.0 Bangsal-Kuaspal rusak ringan 7◦ 31' 55.3 1293.8 3 Mojoanyar aspal baik KO_AK_Y PANJANG_R PANJANG_B LEBAR KEC TIPE_PERM KOND_PERM 7◦ 29' 32.8 3 Mojoanyar aspal rusak berat 7◦ 28' 39.3 1293.0 1006.0 1009.212" S 0.1 52.175" S 0.0 Bangsal hotmix baik 7◦ 29' 38.1 104.0 Bangsal-Kuhotmix baik 7◦ 30' 42.1 513.708" S 0.2 3.5 Bangsal-Kuaspal rusak ringan 7◦ 32' 1.0 Bangsal-Maspal rusak sedang 7◦ 28' 36.0 Bangsal-Puaspal rusak ringan 7◦ 29' 37.190" S 6.8 5 Gondang aspal rusak berat 7◦ 37' 27.2 154.2 438.0 3.0 3.271" S 1.8 3.0 Bangsal-Moaspal rusak ringan 7◦ 29' 38.5 4.764" S 0.821" S 0.338" S 0.2 435.858" S 11.3 2.3 Bangsal-Kutanah rusak berat 7◦ 31' 26.955" S 1.385" S 6.9 5.0 48.5 3 Gondang aspal rusak ringan 7◦ 37' 30.585" S 0.4 440.2 767.411" S 6.7 4.060" S 6.1 Bangsal aspal rusak sedang 7◦ 29' 3.5 4.0 Bangsal-Moaspal baik 7◦ 29' 51.787" S 1.1 117.907" S 11.799" S 0.134" S 6.1 1061.560" S 0.4 6.2 1492.418" S 0.241" S 0.5 538.0 Bangsal-Maspal rusak berat 7◦ 28' 28.4 Bangsal aspal rusak ringan 7◦ 29' 1.3 Bangsal hotmix baik 7◦ 29' 52.7 3.361" S 0.765" S 0.328" S 6.2 6 Gondang beton baik 7◦ 37' 52.2 3.817" S 6.438" S 0.9 3.0 Bangsal-Mhotmix baik 7◦ 29' 22.079" S 1.977" S 0.1 3.5 3.236" S 0.8 838.5 Gondang aspal baik 7◦ 37' 57.598" S 1.9 Bangsal-Kuaspal rusak sedang 7◦ 30' 40.853" S 0.0 3.1 6 Gondang beton baik 7◦ 36' 29.8 Bangsal papin blok rusak ringan 7◦ 29' 7.2 216.9 925.3 3 Dlanggu .7 2.3 303.1 105.0 Bangsal-Maspal rusak ringan 7◦ 28' 54.5 512.309" S 1.3 Bangsal-Kuaspal baik 7◦ 30' 40.4 3.7 3.3 Bangsal aspal baik 7◦ 29' 50.446" S 0.0 Bangsal-Moaspal baik 7◦ 29' 54.278" S 1.7◦ 39' 10.0 Bangsal-Kuhotmix baik 7◦ 30' 53.746" S 0.0 3.3 Bangsal-Kuaspal rusak ringan 7◦ 31' 12.5 Bangsal aspal rusak ringan 7◦ 29' 8.117" S 0.3 1293.2 4.841" S 0.aspal baik 7◦ 28' 34.8 Bangsal aspal rusak ringan 7◦ 29' 11.3 1293.286" S 11.4 5.2 234.0 984.6 607.271" S 1.8 771.905" S 0.0 Bangsal-Moaspal baik 7◦ 30' 39.9 3.6 Bangsal-Moaspal baik 7◦ 29' 43.2 6.4 435.518" S 0.5 517.8 2.9 3.444" S 0.3 269.6 Bangsal-Kuaspal rusak berat 7◦ 31' 52.0 3.3 1288.0 Bangsal hotmix rusak ringan 7◦ 29' 43.2 116.7 718.4 359.2 3 Gondang aspal baik 7◦ 37' 2.8 3 Mojoanyar aspal baik 7◦ 28' 19.8 4.9 3.0 Bangsal-Kuaspal rusak sedang 7◦ 31' 54.760" S 11.0 25.524" S 0.8 8 Mojoanyar beton baik 7◦ 28' 6.0 3.0 Bangsal-Maspal rusak ringan .6 568.6 606.1 5.9 5.5 Bangsal aspal rusak berat 7◦ 29' 7.5 Bangsal aspal rusak berat 7◦ 29' 9.8 831.5 Gondang aspal rusak berat 7◦ 37' 0.4 367.3 255.2 73.4 3.4 352.

745" S 2.0 Pungging aspal baik 7◦ 32' 37.2 4.6 588.4 3.7 1719.9 3.5 453.7 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 5.926" S 1.0 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 44.422" S 1.3 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 31' 42.0 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 30' 1.5 3.415" S 1.0 Bangsal-Puaspal rusak sedang 7◦ 30' 19.6 4.0 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 44.9 6.0 Bangsal aspal rusak ringan 7◦ 34' 1.7 Bangsal aspal baik 7◦ 30' 29.851" S 0.952" S 0.805" S 0.4 404.3 326.7 3.0 Bangsal aspal rusak ringan 7◦ 30' 42.7◦ 30' 39.2 172.3 260.084" S 0.5 2.7 Pungging papin blok rusak ringan 7◦ 30' 43.6 3.553" S 0.0 Pungging papin blok rusak berat .4 3.968" S 0.628" S 4.2 158.8 Bangsal aspal rusak ringan 7◦ 30' 32.0 4.0 3.460" S 0.5 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 34' 5.059" S 0.2 1243.1 3.1 72.1 3.9 1926.0 Tidak ada (aldi) 7◦ 32' 59.5 Bangsal-Puaspal rusak sedang 7◦ 30' 10.220" S 2.5 Pungging aspal baik 7◦ 31' 10.8 4.118" S 2.0 Bangsal-Dlhotmix baik 7◦ 30' 37.2 156.4 2411.3 1314.746" S 1.9 883.0 Tidak ada (aldi) 7◦ 30' 53.0 Pacing-Pacaspal baik 7◦ 30' 41.1 143.875" S 0.3 3.6 Pungging aspal rusak sedang 7◦ 34' 46.0 Pungging aspal baik 7◦ 29' 40.273" S 2.989" S 0.9 0.1 75.463" S 0.0 Bangsal hot mix baik 7◦ 30' 43.534" S 4.9 2.9 19936.0 1996.7 1665.743" S 1.0 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 37.2 5.0 Pungging hotmix baik 7◦ 33' 6.aspal baik 7◦ 31' 22.1 3.0 Bangsal-Puaspal rusak ringan 7◦ 30' 22.0 10.549" S 0.6 4.5 Pungging aspal baik 7◦ 32' 58.0 Bangsal aspal rusak sedang 7◦ 29' 32.002" S 1.5 3.6 608.2 3.0 Pungging hotmix baik 7◦ 29' 25.0 10.6 3.9 7.6 649.8 753.945" S 1.0 Pungging.0 3.449" S 12.573" S 0.4 381.888" S 19.4 392.4 1440.0 Bangsal-Dlaspal baik 7◦ 32' 43.8 Pungging hotmix baik 7◦ 32' 55.0 6.2 3.2 3.8 809.8 Ngoro hotmix baik 7◦ 30' 57.3 3.150" S 0.589" S 0.0 Pungging aspal baik 7◦ 34' 27.2 175.9 3.0 Mojosari hotmix baik 7◦ 40' 28.8 4.9 887.5 532.1 2.264" S 0.6 Pungging hotmix rusak sedang 7◦ 32' 18.3 6.8 9.9 12900.521" S 0.5 1513.6 594.0 Pungging makadam rusak berat 7◦ 33' 0.0 Pungging tanah rusak berat 7◦ 32' 1.8 4792.9 5.8 Pungging-M aspal rusak ringan 7◦ 29' 46.7 4713.7 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 34' 25.203" S 0.3 Pungging aspal baik 7◦ 31' 7.0 Bangsal aspal rusak ringan 7◦ 30' 36.0 1001.4 1415.0 Pungging-M aspal baik 7◦ 32' 42.978" S 0.751" S 0.8 3.0 970.2 2170.7 3.7 729.273" S 0.390" S 0.0 Pungging hotmix baik 7◦ 31' 59.2 5.863" S 4.789" S 1.774" S 0.4 4.957" S 1.1 6.9 4.2 234.1 4086.2 244.0 Pungging papin blok rusak ringan 7◦ 34' 46.0 Pungging hotmix baik 7◦ 32' 32.8 808.647" S 1.650" S 0.3 7309.3 3.418" S 0.3 2319.031" S 0.4 2.4 6.2 1174.3 0.493" S 1.1 3.0 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 17.184" S 7.294" S 0.5 Bangsal aspal rusak sedang 7◦ 36' 43.

651" S 1.4 3.6 Bangsal-Kuaspal rusak berat 7◦ 40' 1.8 0.022" S 1.8 0.3 3.418" S 12.472" S 1.4 6.2 6 Mojosari semen beton baik 7◦ 31' 29.6 Pungging makadam rusak berat 7◦ 39' 57.0 Pungging-Maspal rusak ringan 7◦ 29' 34.9 5.4 358.4 Pungging aspal rusak berat 7◦ 29' 18.3 8 Mojosari semen beton rusak ringan 7◦ 31' 38.3 Pungging hotmix baik 7◦ 31' 25.4 3.2 3.2 2.8 Pungging aspal rusak sedang 7◦ 32' 2.076" S 0.4 6 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 27.818" S 2.408" S 1.190" S 0.9 0.5 1.7 6.8 0.798" S 0.2 190.1 0.859" S 0.0 Pungging aspal rusak berat 7◦ 32' 38.0 Pungging aspal rusak berat 7◦ 34' 4.054" S 2.033" S 0.7 6 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 30.5 8.2 154.5 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 35.2 173.7 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 48.3 329.0 3.5 545.6 Pungging-Mhotmix/aspal baik 7◦ 33' 35.2 8 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 43.5 Bangsal-Kuaspal rusak berat 7◦ 31' 56.1 3.0 Mojosari aspal rusak sedang 7◦ 31' 15.844" S 0.6 2.831" S 1.0 Pungging papin blok rusak sedang 7◦ 31' 52.4 394.178" S 0.8 1.272" S 2.3 338.0 Pacing-Pacaspal/hotmix baik 7◦ 32' 16.5 0.312" S 8.019" S 0.0 Pungging aspal rusak sedang 7◦ 29' 40.2 6 Mojosari semen beton rusak 7◦ 31' 37.0 6.253" S 0.0 29.8 0.1 0.0 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 30' 57.8 8 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 33.9 0.0 Pungging papin blok rusak ringan 7◦ 32' 52.4 3.854" S 12.1 56.1 92.7 6 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 57.6 10 Mojosari semen beton rusak 7◦ 31' 12.339" S 1.4 3.6 6 Mojosari semen beton baik 7◦ 30' 47.8 835.0 37.1 1.2 8 Mojosari semen beton baik 7◦ 32' 0.2 8 Mojosari semen beton baik 7◦ 31' 28.6 10 Mojosari semen beton baik 7◦ 30' 38.797" S 0.5 Bangsal-Puaspal baik 7◦ 30' 41.953" S 0.3 3.545" S 0.1 8140.786" S 0.353" S 1.483" S 4.1 1110.3 Pungging-Mhotmix baik 7◦ 29' 26.5 479.787" S 12.8 0.0 3.4 6 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 23.299" S 12.149" S 12.906" S 0.110" S 0.728" S 0.7 12.1 6 Mojosari semen beton baik 7◦ 31' 39.5 0.805" S 12.5 6 Mojosari semen beton baik 7◦ 31' 31.0 Pungging aspal baik 7◦ 32' 58.8 0.3 317.3 323.786" S 0.686" S 0.0 Pacing-Pacaspal baik 7◦ 30' 27.9 4.077" S 2.5 8 Mojosari semen beton baik .9 7.5 3.203" S 0.398" S 2.6 577.833" S 1.346" S 1.164" S 12.3 Mojosari hotmix baik 7◦ 29' 32.4 4.7◦ 32' 55.4 3.7 1744.8 3.8 2844.8 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 43.120" S 0.9 0.769" S 0.4 8 Mojosari semen beton baik 7◦ 31' 39.8 0.5 3.803" S 0.0 951.0 Bangsal-Puaspal rusak ringan 7◦ 30' 28.0 Bangsal hotmix baik 7◦ 31' 56.9 3.1 146.841" S 12.5 6 Mojosari semen beton baik 7◦ 31' 35.2 166.5 515.5 532.8 1.4 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 47.7 4.9 0.5 3.3 Pungging aspal rusak berat 7◦ 32' 52.547" S 12.1 93.9 0.

8 0.8 5.119" S 12.115" S 15.7 6 Gondang aspal sedang 7◦ 33' 1.689" S 22.4 8 Trawas aspal baik 7◦ 36' 10.3 6 Trawas aspal baik 7◦ 37' 21.6 10 Ngoro aspal baik 7◦ 35' 47.7 8 Pungging aspal baik 7◦ 32' 24.966" S 12.168" S 22.597" S 12.1 2.5 10 Pungging aspal baik 7◦ 32' 37.1 8 Trawas aspal baik 7◦ 36' 52.4 0.8 4 Trawas aspal baik 7◦ 37' 52.4 0.8 1.2 6 Trawas aspal baik 7◦ 37' 8.862" S 22.954" S 15.1 3 Pungging aspal baik 7◦ 39' 4.8 0.8 0.4 3.4 0.4 1.2 6 Ngoro aspal baik 7◦ 33' 7.239" S 12.427" S 12.4 8 Mojosari semen beton baik 7◦ 32' 12.2 6 Trawas aspal baik 7◦ 37' 16.7 4 Ngoro aspal baik 7◦ 35' 43.7 8 Pungging semen beton baik 7◦ 32' 14.765" S 22.2 6 Pungging aspal baik 7◦ 32' 22.3 7 Trawas aspal baik 7◦ 38' 19.126" S 22.936" S 22.645" S 12.483" S 8.5 Mojosari aspal baik 7◦ 32' 2.4 6 Ngoro aspal baik 7◦ 33' 0.4 0.8 0.770" S 5.913" S 12.594" S 12.696" S 22.7 10 Pungging aspal baik 7◦ 34' 3.352" S 22.1 5 Trawas aspal baik 7◦ 32' 5.6 6 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 58.4 1.5 6 Pungging aspal baik 7◦ 32' 42.366" S 12.469" S 22.2 6 Trawas aspal baik 7◦ 37' 5.9 6 Trawas semen beton baik 7◦ 36' 35.4 0.8 0.422" S 15.888" S 22.4 0.8 0.3 8 Pungging semen beton baik 7◦ 39' 32.449" S 12.4 1.4 12 Pungging aspal baik .4 0.858" S 8.3 3 Ngoro aspal baik 7◦ 35' 23.269" S 12.4 1.417" S 15.8 0.8 6 Ngoro aspal rusak berat 7◦ 38' 17.740" S 12.697" S 22.860" S 22.1 5.8 2.1 0.7◦ 30' 44.9 1.079" S 22.493" S 22.4 1.4 8 Trawas aspal baik 7◦ 35' 40.6 6 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 53.4 0.443" S 22.8 0.8 0.6 5 Trawas aspal baik 7◦ 39' 55.4 0.819" S 12.632" S 12.8 0.8 0.089" S 8.093" S 1.1 6 Trawas aspal baik 7◦ 39' 2.096" S 15.1 8 Pungging aspal baik 7◦ 32' 15.4 7 Trawas aspal baik 7◦ 34' 59.325" S 5.5 8 Trawas aspal baik 7◦ 37' 27.7 5.9 8 Trawas aspal baik 7◦ 34' 49.4 1.7 4 Ngoro aspal baik 7◦ 35' 32.1 3 10 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 30.551" S 15.8 0.886" S 22.4 0.194" S 12.227" S 12.8 0.8 0.109" S 2 2 3 Ngoro aspal sedang 7◦ 34' 42.2 8 Pungging aspal baik 7◦ 32' 32.8 0.6 6 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 47.8 3.888" S 15.8 0.3 7 Pungging aspal baik 7◦ 32' 16.4 10 Pungging aspal baik 7◦ 33' 36.8 0.6 5 Trawas aspal baik 7◦ 39' 52.8 1 6 Pungging aspal baik 7◦ 32' 38.5 0.862" S 22.8 1.8 10 Pungging aspal baik 7◦ 32' 49.1 7 Trawas aspal baik 7◦ 37' 33.8 0.848" S 15.

8 4 Trawas semen beton baik 7◦ 38' 57.6 0.5 Gondang aspal baik 7◦ 32' 30.7 5 Trawas aspal baik 7◦ 39' 50.8 5 Trawas tanah rusak berat 7◦ 40' 3.4 0.7 6 Dawarblansemen beton baik .919" S 5 5 6.388" S 1.8 8 Dawarblansemen beton baik 7◦ 19' 50.5 8 Jets aspal baik 7◦ 21' 4.938" S 15.6 3.6 8 Trawas aspal baik 7◦ 40' 21.870" S 17.4 0.8 6 Gondang aspal rusak ringan 7◦ 34' 0.7 0.121" S 2.7 4 Ngoro aspal baik 7◦ 39' 51.434" S 5.955" S 17.987" S 22.614" S 1 1 4 Trawas aspal baik 7◦ 31' 34.644" S 2.2 0.413" S 2.9 0.122" S 13.8 3.470" S 17.4 4 Gedeg aspal sedang 7◦ 26' 53.323" S 22.6 0.513" S 0.583" S 17.208" S 2.6 0.4 8 Gedeg aspal sedang 7◦ 26' 4.7◦ 32' 5.9 4.4 6 Pungging aspal sedang 7◦ 36' 53.6 8 Dawarblansemen beton baik 7◦ 18' 41.8 8 Jets semen beton baik 7◦ 22' 42.8 3 Trawas aspal sedang 7◦ 39' 29.6 2.6 2.5 8 Gedeg semen beton baik 7◦ 25' 20.1 2.033" S 2.759" S 22.885" S 3.5 Trawas aspal baik 7◦ 40' 53.632" S 0.4 1 12 Pungging aspal baik 7◦ 36' 5.2 8 Trawas aspal baik 7◦ 40' 28.909" S 3.300" S 17.6 1.6 0.8 1.1 0.8 6 Gondang aspal baik 7◦ 35' 26.5 4 Trawas aspal sedang 7◦ 39' 39.8 4.6 3 Ngoro aspal baik 7◦ 31' 9.1 3 Ngoro aspal sedang 7◦ 32' 30.5 4 Trawas aspal baik 7◦ 40' 32.067" S 1 1 4 Gondang aspal baik 7◦ 36' 16.7 4 Trawas aspal baik 7◦ 40' 42.640" S 2.598" S 2.443" S 17.006" S 22.6 1.4 8 Dawarblansemen beton baik 7◦ 20' 43.4 4 Trawas aspal baik 7◦ 38' 57.4 8 Trawas aspal baik 7◦ 40' 0.754" S 2.4 0.6 1.7 8 Trawas aspal baik 7◦ 39' 33.6 1 5 Trawas aspal rusak ringan 7◦ 36' 19.1 4.4 4 Trawas aspal rusak ringan 7◦ 40' 37.1 4 Trawas aspal baik 7◦ 39' 35.770" S 2 2.6 0.5 Trawas aspal rusak ringan 7◦ 39' 43.8 1.7 8 Trawas aspal baik 7◦ 40' 41.7 0.731" S 2.844" S 17.9 0.006" S 0.5 4 Trawas aspal baik 7◦ 39' 0.4 1.6 2.748" S 17.1 2.418" S 17.4 0.5 1 4 Pacet aspal baik 7◦ 26' 59.558" S 17.6 1.315" S 2.7 8 Jets semen beton baik 7◦ 24' 0.446" S 22.1 6 Pacet aspal baik 7◦ 36' 48.7 1.149" S 0.6 2.8 8 Jets aspal baik 7◦ 23' 41.6 1.6 1.870" S 17.9 11.907" S 1.8 0.8 4 Trawas aspal baik 7◦ 38' 49.6 0.9 9 Gondang semen beton baik 7◦ 35' 27.5 Ngoro semen beton baik 7◦ 31' 47.5 4.4 0.083" S 5.4 0.754" S 2.668" S 5.6 8 Ngoro aspal baik 7◦ 34' 6.2 8 Dawarblansemen beton baik 7◦ 19' 40.9 8 Jets semen beton rusak ringan 7◦ 24' 26.4 0.744" S 8.309" S 2.032" S 3.7 0.196" S 3.

5 5 Dawarblansemen beton baik 7◦ 21' 4.1 2.8 5 Dawarblansemen beton baik 7◦ 22' 58.956" S 8.474" S 3.9 2.780" S 6.8 6 Jets semen beton baik 7◦ 22' 22.519" S 6.6 0.9 6 Dawarblansemen beton baik 7◦ 18' 18.6 0.3 4.049" S 3.195" S 5.2 4.415" S 1.9 4 Dawarblanaspal rusak ringan 7◦ 19' 23.9 6 Jets semen beton baik 7◦ 21' 27.592" S 6.5 Jets aspal rusak ringan 7◦ 23' 56.7 6 Jets aspal sedang 7◦ 24' 0.9 6 Dawarblansemen beton baik 7◦ 20' 31.594" S 5.870" S 13.1 1.6 6 Jets semen beton sedang 7◦ 25' 3.420" S 5.8 7.009" S 5.449" S 2.552" S 0.6 1.399" S 2.8 6 Dawarblansemen beton baik 7◦ 21' 2.534" S 10.9 2.1 6 Kemlagi aspal baik 7◦ 25' 1.903" S 2 2 6.4 6 Jets aspal sedang 7◦ 24' 0.9 1.9 6 Jets semen beton rusak ringan 7◦ 24' 15.060" S 2.7 1.4 4 Dawarblansemen beton rusak ringan 7◦ 23' 2.2 6 Dawarblansemen beton rusak berat 7◦ 19' 20.1 6 Dawarblansemen beton rusak berat 7◦ 20' 32.291" S 3.4 3.1 0.1 1.009" S 8.3 7 Dawarblansemen beton baik 7◦ 19' 29.1 3.2 6 Jets aspal baik 7◦ 24' 4.395" S 5.2 2.8 0.5 6 Dawarblansemen beton baik 7◦ 18' 25.2 4 Dawarblansemen beton baik 7◦ 18' 54.6 1 5 Dawarblansemen beton baik 7◦ 20' 55.9 8 Jets semen beton baik 7◦ 24' 16.2 5.7 8 Dawarblansemen beton baik 7◦ 20' 55.043" S 3.694" S 6.1 2.7◦ 19' 50.3 2.6 1.752" S 3.1 1.199" S 8.6 4 Jets aspal rusak berat 7◦ 26' 27.6 1.1 0.9 4 Dawarblanaspal rusak berat 7◦ 20' 44.462" S 8.621" S 5.5 5 Jets semen beton sedang 7◦ 24' 40.6 1.595" S 13.6 1.8 2.505" S 8.043" S 3.9 5 Dawarblansemen beton baik 7◦ 19' 47.2 3.829" S 6.6 4 Dawarblansemen beton baik 7◦ 18' 54.888" S 10.7 6 Dawarblansemen beton baik 7◦ 20' 44.3 0 Jets semen beton 7◦ 25' 40.2 3.2 6 Dawarblansemen beton baik 7◦ 22' 6.1 1.900" S 1.4 4.8 2.8 6 Jets aspal baik 7◦ 24' 0.1 1.5 6 Jets aspal baik 7◦ 24' 4.1 6 Dawarblansemen beton baik 7◦ 19' 41.185" S 8.547" S 0 2.4 6 Jets aspal baik 7◦ 24' 3.5 Dawarblansemen beton baik 7◦ 21' 10.291" S 4.114" S 1.1 1.5 6 Jets semen beton baik 7◦ 24' 4.2 6 Jets semen beton baik 7◦ 21' 2.5 0.6 4 Dawarblansemen beton rusak ringan 7◦ 22' 6.344" S 3.8 4 Dawarblanaspal rusak ringan 7◦ 18' 55.6 1.5 1.693" S 2.8 0.3 2.675" S 0 1.133" S 10.8 4 Gedeg Aspal/Makadam Rusak Berat .386" S 7.3 0 Jets aspal 7◦ 24' 13.694" S 6.318" S 8.4 0.4 8 Dawarblansemen beton baik 7◦ 19' 44.228" S 5.6 6 Jets aspal/makadam rusak berat 7◦ 24' 15.6 0.2 2.744" S 7.615" S 2.259" S 10.8 0.6 1.1 5 Jets Aspal Sedang 7◦ 27' 3.9 5 Dawarblansemen beton baik 7◦ 21' 4.5 3 Dawarblansemen beton rusak ringan 7◦ 18' 54.

3 5 Trawas aspal rusak ringan 7◦ 36' 30.5 Pacet tanah rusak berat 7◦ 40' 34.734" S 4.6 0.5 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 40' 44.5 0.2 6 Gedeg aspal baik 7◦ 26' 4.8 4.3 6 Gedeg aspal baik 7◦ 25' 26.995" S 4.8 2.2 3.6 4 Gedeg Aspal/Makadam Rusak Berat 7◦ 25' 44.5 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 40' 3.016" S 2 2 6 Kemlagi aspal baik 7◦ 24' 42.9 4.3 0.9 1.928" S 9.8 0.073" S 1.8 0.3 4 Pacet aspal baik 7◦ 39' 54.9 6 Pacet aspal baik 7◦ 36' 30.6 5.8 0 Trawas aspal 7◦ 39' 8.3 3 Gedeg semen beton baik 7◦ 26' 51.7 4 Kemlagi aspal rusak ringan 7◦ 23' 32.9 0.1 4.9 3.406" S 4.6 6 Gedeg aspal rusak ringan 7◦ 25' 45.096" S 5.9 5.381" S 0 0.3 3 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 40' 33.346" S 3.795" S 4.628" S 2 1.5 6 Kemlagi aspal baik 7◦ 24' 26.767" S 1.9 10 Pacet aspal rusak berat 7◦ 40' 17.2 1.6 0.901" S 4.5 3.9 0.6 5.5 3.681" S 2.9 3 10 Pacet semen beton baik 7◦ 39' 54.1 2.454" S 7.2 1.467" S 7.253" S 7.1 6 Gedeg aspal rusak ringan 7◦ 27' 17.6 4 Kemlagi aspal rusak berat 7◦ 23' 32.9 1.5 Trawas aspal baik 7◦ 38' 24.8 0.9 0.8 1.6 3 Pacet aspal sedang .6 2.3 4 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 40' 16.780" S 2.928" S 0.5 0 Gedeg aspal 7◦ 25' 44.5 Pacet aspal baik 7◦ 41' 2.308" S 7.3 2.9 0.724" S 1.3 2 4 Trawas aspal rusak berat 7◦ 38' 23.2 1.8 8.9 2.3 4 Trawas aspal baik 7◦ 37' 30.9 1.3 1 5 Trawas aspal baik 7◦ 36' 33.498" S 0 1.2 0.733" S 2.1 4 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 40' 0.5 6 Gedeg semen beton sedang 7◦ 26' 4.3 6.9 1.5 Trawas aspal baik 7◦ 39' 26.9 0.370" S 7.3 4 Pacet aspal baik 7◦ 39' 9.4 0 Kemlagi semen beton 7◦ 24' 51.681" S 4.8 1.396" S 7.7 5 Kemlagi semen beton rusak ringan 7◦ 23' 33.7◦ 26' 53.6 1.670" S 4.5 6 Kemlagi semen beton baik 7◦ 24' 1.257" S 3.464" S 4.8 4 Kemlagi semen beton rusak ringan 7◦ 23' 48.9 5 Kemlagi semen beton baik 7◦ 40' 18.677" S 5.9 1.164" S 7.819" S 2.6 0.3 1.1 4 Trawas aspal baik 7◦ 38' 27.5 Pacet semen beton baik 7◦ 40' 1.653" S 5.927" S 3.339" S 2 0.7 6 Gedeg aspal baik 7◦ 25' 44.381" S 4.125" S 5.8 6 Gedeg aspal baik 7◦ 26' 53.5 Kemlagi semen beton baik 7◦ 24' 0.8 0.886" S 1.008" S 0.734" S 4.8 5 Trawas aspal baik 7◦ 36' 28.533" S 5.677" S 0 2.187" S 3.653" S 5.1 6 Gedeg aspal baik 7◦ 26' 27.3 6 Gedeg semen beton baik 7◦ 27' 10.5 Pacet aspal sedang 7◦ 40' 26.9 0.2 0.025" S 2.9 1.928" S 3.175" S 7.8 6 Gedeg aspal baik 7◦ 25' 22.9 2.651" S 0.7 6 Gedeg semen beton baik 7◦ 26' 26.

9 4 Kutorejo aspal baik 7◦ 31' 23.7 2.9 4 4 Gondang aspal rusak berat 7◦ 21' 1.2 2.465" S 0.7 3.5 Pungging aspal baik 7◦ 24' 34.9 5 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 39' 13.8 1.951" S 2.608" S 2.173" S 0 1.768" S 4.2 4 Pacet aspal sedang 7◦ 38' 19.858" S 8.7◦ 39' 52.959" S 9.8 0.5 2.798" S 2.4 3.9 4 Pacet aspal sedang 7◦ 38' 48.2 3.2 Pacet aspal sedang 7◦ 37' 12.5 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 23' 30.9 3 6 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 39' 55.677" S 0 715 0 Gedeg aspal KO_AK_Y PANJANG_R PANJANG_B LEBAR KEC TIPE_PERM KOND_PERM 7◦ 37' 35.5 2.2 0.5 5.738" S 9.581" S 3.3 4.5 7.5 0.5 0.2 6 Kemlagi aspal rusak ringan 7◦ 39' 39.6 0.224" S 4.6 6 Pacet aspal/semen rusak berat 7◦ 39' 48.421" S 17.6 0.6 4.439" S 2.1 6 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 38' 53.9 1 6 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 38' 45.646" S 1.757" S 1.026" S 4.9 0.9 0.4 Pacet aspal baik .9 5.8 4 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 42' 9.2 3 Pacet aspal rusak berat 7◦ 37' 1.6 4 Gedeg Aspal/Makadam Rusak Berat 7◦ 35' 32.6 1 8 Jets semen beton baik 7◦ 26' 34.6 4 Trawas aspal rusak berat 7◦ 35' 22.385" S 4.1 6 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 39' 17.874" S 4.4 6 Kemlagi semen beton rusak ringan 7◦ 24' 0.8 6 Pacet aspal baik 7◦ 37' 36.7 2.9 2.3 3 Pacet aspal sedang 7◦ 40' 10.910" S 3.590" S 9.892" S 0.6 8 Jets semen beton baik 7◦ 22' 18.5 0.9 0.435" S 2.821" S 7.2 4.5 1.5 1.885" S 2.885" S 3.420" S 17.800" S 4.239" S 0 1 0 Pacet aspal 7◦ 38' 54.7 5 Dawarblansemen beton baik 7◦ 26' 4.5 1.262" S 2 0.1 0.327" S 15.175" S 3.8 0.1 Pacet aspal baik 7◦ 38' 5.505" S 2 1.5 4 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 39' 24.9 2.5 Trawas aspal rusak ringan 7◦ 26' 19.2 Pacet aspal rusak berat 7◦ 39' 50.7 4 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 39' 37.9 0.4 4 Pacet aspal rusak berat 7◦ 38' 48.694" S 5 0.817" S 1 956 3.1 1.584" S 2.747" S 7.7 6 Kemlagi semen beton rusak ringan 7◦ 24' 0.1 3.174" S 4.6 2.306" S 0.3 1.5 2.9 6 Ngoro aspal rusak berat 7◦ 36' 10.5 3.2 2.5 Kemlagi semen beton baik 7◦ 31' 57.4 3.5 3 Pacet aspal sedang 7◦ 39' 54.5 Trawas aspal rusak ringan 7◦ 25' 48.346" S 1 990.7 4 Pacet aspal rusak ringan 7◦ 38' 21.9 4 Kutorejo aspal baik 7◦ 32' 57.904" S 8.6 0.5 8 Gedeg semen beton baik 7◦ 23' 26.635" S 2.3 0 Pacet semen beton 7◦ 37' 15.1 6 Kemlagi semen beton baik 7◦ 23' 49.5 Kemlagi semen beton baik 7◦ 23' 19.325" S 2.513" S 0.115" S 17.2 0 Kemlagi semen beton baik 7◦ 32' 30.3 3 Pacet aspal rusak berat 7◦ 38' 20.999" S 5 4.

4 2.4 372.2 5.2 221.8 793.5 Ngoro paving rusak ringan 7◦ 35' 32.1 117.376" S 0.132" S 0.173" S 0.6 31 Ngoro beton baik 7◦ 32' 55.4 4.4 396.7 2.483" S 0.940" S 0.1 5 Ngoro beton baik 7◦ 34' 50.8 3 Ngoro paving baik 7◦ 35' 1.027" S 0.8 1811.4 3 Pacet aspal baik 7◦ 37' 48.2 3 Trawas aspal baik 7◦ 35' 42.5 483.351" S 0.6 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 32.4 415 2.8 4.552" S 0.7 2.2 162.279" S 0.7 Pacet aspal baik 7◦ 35' 53.875" S 0.2 245.6 643.1 3 Ngoro aspal sedang .704" S 0.4 4 Ngoro paving baik 7◦ 36' 13.007" S 2.5 3 Trawas aspal baik 7◦ 35' 42.6 Ngoro aspal sedang 7◦ 33' 55.8 834.162" S 0.7◦ 37' 58.7 2.9 3.150" S 0.7 2.6 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 58.371" S 0.2 3 Trawas aspal baik 7◦ 35' 45.9 2.1 2089.4 402.1 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 45.374" S 0.6 3.061" S 0.334" S 2.7 2745.9 Pacet aspal baik 7◦ 37' 29.8 2 Ngoro paving rusak ringan 7◦ 33' 58.829" S 0.5 544.4 352.5 Ngoro aspal baik 7◦ 34' 25.5 489.3 40.8 Ngoro aspal baik 7◦ 33' 1.3 273.741" S 1.940" S 0.4 2397.8 6 Ngoro beton baik 7◦ 34' 35.2 4 Ngoro paving baik 7◦ 36' 16.2 162.406" S 0.616" S 0.665" S 0.5 505 2.4 Ngoro aspal baik 7◦ 33' 6.6 627.2 197.7 Pacet aspal baik 7◦ 37' 17.3 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 24.145" S 0.5 480.2 Ngoro beton baik 7◦ 34' 19.4 3.8 825.2 Ngoro beton baik 7◦ 33' 25.8 Pungging beton baik 7◦ 35' 17.7 2.4 4.1 Ngoro aspal baik 7◦ 33' 47.463" S 0.3 323.993" S 0.2 184.411" S 0.5 2.4 Ngoro aspal rusak ringan 7◦ 33' 29.5 541 2.6 584.183" S 2.075" S 0.6 Ngoro beton baik 7◦ 33' 18.6 Ngoro aspal baik 7◦ 33' 54.607" S 0.5 3 Pacet aspal baik 7◦ 37' 28.6 Ngoro aspal baik 7◦ 34' 7.967" S 0.698" S 0.8 4.2 203.1 140.6 3 Ngoro makadam rusak ringan 7◦ 35' 9.1 Ngoro beton baik 7◦ 33' 33.7 Ngoro paving baik 7◦ 32' 59.3 267.9 3 Ngoro paving baik 7◦ 35' 5.233" S 0.8 3.6 2.2 185.931" S 2.6 574.8 2.8 835.8 752.5 501.551" S 0.1 3 Trawas aspal baik 7◦ 35' 39.6 4 Ngoro beton baik 7◦ 34' 16.878" S 0.412" S 0.541" S 0.4 5.5 2548.9 2927.7 Pacet aspal baik 7◦ 37' 25.793" S 0.2 Ngoro aspal baik 7◦ 34' 31.4 6 Ngoro makadam rusak ringan 7◦ 34' 45.4 3 Pungging beton baik 7◦ 34' 52.7 689.802" S 0.4 Ngoro paving baik 7◦ 33' 22.1 136.206" S 0.150" S 1.404" S 0.7 6 Ngoro beton baik 7◦ 34' 20.509" S 2.6 4.5 Ngoro paving baik 7◦ 32' 32.5 5.929" S 0.6 Ngoro aspal baik 7◦ 31' 45.2 2.6 613.7 1653.207" S 0.1 104.2 237.6 615.1 5.8 3.5 Ngoro paving baik 7◦ 35' 37.810" S 0.

3 265.4 436.839" S 0.1 6 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 21.670" S 0.520" S 0.3 Mojosari aspal baik 7◦ 35' 30.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 54.8 3 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 32.3 1281.5 3 Kutorejo aspal sedang 7◦ 34' 15.3 322.5 519.6 627.5 Ngoro aspal baik 7◦ 29' 44.374" S 1 954.7 Kutorejo aspal/beton rusak ringan 7◦ 34' 4.286" S 0.6 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 14.6 2.254" S 1.8 2.835" S 0.460" S 3.5 3531.668" S 0.7 6 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 42.759" S 0.4 421.1 2 Kutorejo makadam rusak ringan 7◦ 34' 14.679" S 1.3 293.6 632.9 2.9 2.4 415.6 648.6 611.447" S 1.1 2063.3 1251.8 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 9.2 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 32.9 2.8 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 12.564" S 0.1 6 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 11.632" S 0.6 580.8 4.1 2.5 2.017" S 0.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 23.4 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 29.4 404.2 2.8 Kutorejo aspal baik 7◦ 31' 33.3 2.5 494 2.4 4.7 2.4 426.039" S 0.4 Kutorejo aspal baik 7◦ 33' 51.904" S 0.435" S 0.059" S 1.2 1.6 2601 8 Kutorejo beton baik 7◦ 33' 51.508" S 0.3 2.699" S 0.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 29.7 2.6 558.496" S 0.3 2.1 4 Jatrejo aspal rusak ringan 7◦ 35' 24.4 427 2.1 73.098" S 0.8 Kutorejo makadam buruk 7◦ 34' 13.5 485.2 4.8 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 50.508" S 1.630" S 0.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 9.945" S 1.060" S 0.3 6 Kutorejo beton baik 7◦ 33' 57.1 Ngoro aspal rusak ringan 7◦ 34' 42.5 515.4 367.070" S 0.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 28.604" S 2.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 24.080" S 1 1049.6 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 17.5 477.6 1601.564" S 0.6 4.8 2.1 2061.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 35' 12.3 1303.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 32' 8.757" S 1.4 Kutorejo aspal baik 7◦ 33' 16.6 2.571" S 0.7 8 Kutorejo beton baik 7◦ 34' 40.8 Kutorejo paving baik 7◦ 34' 6.463" S 0.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 58.1 103.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 54.3 1266.761" S 0.183" S 2.907" S 0.6 3 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 51.1 2.8 2.8 2.6 564.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 32' 27.6 2.4 Jatrejo aspal rusak ringan .7 1.063" S 0.410" S 0.8 4.6 Kutorejo beton baik 7◦ 34' 31.782" S 1 1048.4 2 Ngoro makadam rusak ringan 7◦ 32' 23.8 2.8 760.250" S 0.183" S 0.5 2.312" S 0.5 458.3 8 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 13.8 763.3 336.2 221.3 1304.784" S 0.8 848.7◦ 34' 38.2 2.682" S 0.105" S 1.6 Mojosari aspal baik 7◦ 29' 59.5 2.4 2.900" S 0.4 1412.176" S 2.4 Kutorejo aspal baik 7◦ 32' 23.9 1936.9 864.6 592 8 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 10.4 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 26.6 Kutorejo aspal baik 7◦ 34' 25.2 8 Mojosari aspal baik 7◦ 31' 17.5 512.

5 Puri aspal baik 7◦ 32' 15.1 2.426" S 2.914" S 0.3 2326.8 2.3 Jatrejo beton baik 7◦ 39' 32.8 8.1 2136.892" S 0.5 Puri paving baik 7◦ 31' 41.584" S 0.1 2.941" S 0.1 3 Puri aspal baik 7◦ 31' 53.5 1470.5 Puri aspal rusak ringan 7◦ 31' 53.4 376.6 1582.6 604.7 9908.829" S 0.2 234.9 5.9 1908.3 3 Puri aspal baik 7◦ 32' 51.994" S 1.2 2.7 653.3 5.5 Jatrejo beton baik 7◦ 35' 1.5 Puri aspal baik 7◦ 32' 0.980" S 1.1 2.335" S 1.5 Puri aspal rusak ringan 7◦ 32' 37.9 2.512" S 0.190" S 0.893" S 0.6 633 2.561" S 0.512" S 0.2 Jatrejo aspal rusak ringan 7◦ 34' 15.1 3 Puri aspal baik 7◦ 32' 56.4 448.2 231.9 2.693" S 0.5 539.6 6 Puri beton baik 7◦ 33' 56.9 852.2 2.3 5.032" S 0.9 2.4 427.4 5 Jatrejo aspal baik 7◦ 36' 4.4 3 Puri aspal baik 7◦ 31' 51.1 2.5 Puri aspal baik 7◦ 31' 43.300" S 5.430" S 1.6 1621.7 2.402" S 0.7◦ 35' 44.7 Jatrejo aspal baik 7◦ 34' 56.6 3 Puri paving baik 7◦ 32' 17.7 5.4 433.080" S 0.2 2.5 Puri aspal baik 7◦ 33' 56.5 2.669" S 0.584" S 1 999.5 Puri makadam rusak ringan 7◦ 32' 0.147" S 0.992" S 4.296" S 1.2 10 Jatrejo beton baik 7◦ 36' 42.5 Puri aspal baik 7◦ 32' 15.1 2 Puri aspal baik 7◦ 32' 51.5 Jatrejo beton baik 7◦ 36' 15.5 Puri aspal baik 7◦ 32' 17.2 150.7 1749.5 Puri aspal baik 7◦ 31' 22.6 1571.5 2.125" S 1.7 5709.7 Jatrejo aspal/beton rusak ringan 7◦ 34' 12.5 Puri aspal baik 7◦ 32' 24.544" S 2.1 2126.6 2.8 6 Puri beton baik 7◦ 32' 57.6 6 Jatrejo beton baik 7◦ 34' 46.5 2.8 Jatrejo aspal baik 7◦ 34' 30.841" S 2.4 3 Puri aspal baik 7◦ 31' 3.7 712.1 146.316" S 11.5 Puri aspal rusak ringan 7◦ 31' 46.5 1528.1 115.968" S 0.6 1595.8 4845.571" S 0.1 1147.8 3 Jatrejo aspal baik 7◦ 36' 13.619" S 0.693" S 0.6 3 Jatrejo aspal baik 7◦ 37' 38.1 75.284" S 1.3 348 6 Puri beton baik 7◦ 32' 34.892" S 1.2 3 Jatrejo aspal baik 7◦ 34' 56.249" S 0.8 833.8 5.4 418.8 811.575" S 0.655" S 1.681" S 2.3 3 Puri aspal baik 7◦ 30' 37.293" S 0.4 396.3 4 Jatrejo aspal baik 7◦ 36' 42.2 228.3 341.789" S 0.7 668.2 3 Puri aspal baik 7◦ 30' 59.5 Jatrejo aspal baik 7◦ 37' 26.8 5.752" S 0.8 4 Jatrejo aspal baik 7◦ 36' 28.683" S 0.7 3 Puri aspal baik 7◦ 31' 0.4 Jatrejo beton baik 7◦ 32' 51.8 767.821" S 1.5 Puri makadam rusak ringan 7◦ 31' 59.5 Puri aspal rusak ringan 7◦ 31' 57.7 664.6 570.6 2591.902" S 0.1 1119.5 529.555" S 0.9 865 2.3 3 Puri aspal baik 7◦ 32' 12.571" S 0.5 Puri aspal baik .501" S 1.5 Puri aspal rusak ringan 7◦ 31' 43.5 1506.6 2.

5 Puri aspal baik 7◦ 30' 9.2 245.137" S 1.2 2.543" S 0.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 39.8 Mojosari aspal baik 7◦ 34' 9.560" S 0.522" S 0.998" S 0.5 Puri aspal rusak ringan 7◦ 30' 40.7 680.4 359.1 Sooko aspal baik 7◦ 28' 3.5 Puri aspal baik 7◦ 29' 30.578" S 0.1 73.3 266.6 3 Mojoanyaraspal sedang 7◦ 29' 18.153" S 0.883" S 0.5 291.4 2.1 2076 5.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 9.6 Ngoro aspal baik 7◦ 32' 19.880" S 0.823" S 0.4 421.5 7 Trowulan aspal baik .1 1065.6 1.4 Sooko aspal baik 7◦ 28' 56.423" S 0.4 1350.5 Trawas makadam rusak ringan 7◦ 36' 9.784" S 0.733" S 1.3 2.064" S 0.7 659.6 Ngoro paving baik 7◦ 32' 55.411" S 0.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 29.5 Puri aspal baik 7◦ 27' 42.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 20.844" S 0.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 10.9 2.5 1538.1 99.5 Puri aspal rusak ringan 7◦ 28' 56.1 105.220" S 0.712" S 0.1 2.7 2.8 750.182" S 1.5 1.3 2.5 5.3 263.2 232.8 2.823" S 0.3 1290.2 2 Ngoro aspal sedang 7◦ 33' 27.5 2.548" S 0.4 374.671" S 1.6 Ngoro aspal baik 7◦ 35' 10.192" S 0.9 1859.691" S 1.801" S 0.3 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 11.520" S 1.041" S 0.737" S 0.3 336.789" S 1 1035.5 463.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 36.9 1884.9 936.5 489.493" S 0.1 Ngoro beton baik 7◦ 34' 8.5 Puri aspal baik 7◦ 29' 12.8 2.8 Jatrejo aspal baik 7◦ 32' 23.2 1041 3.3 269.6 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 59.789" S 0.293" S 0.1 3 Mojoanyaraspal sedang 7◦ 28' 28.563" S 1.1 2.8 2.8 790.5 1492.6 550.7 742.3 346.9 1.6 613.9 2.484" S 0.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 12.3 264.2 2.9 3 Trowulan aspal baik 7◦ 28' 42.4 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 2.8 2.2 Kutorejo aspal baik 7◦ 33' 35.9 2.5 2.6 613.7 697.794" S 0.358" S 0.9 3 Puri beton baik 7◦ 30' 0.501" S 0.322" S 2.528" S 0.9 1916.9 7 Jatrejo beton baik 7◦ 35' 46.8 4.6 Puri aspal baik 7◦ 29' 20.3 255 6 Mojosari aspal baik 7◦ 30' 56.082" S 0.3 279.9 2.1 2.7 3 Mojoanyaraspal sedang 7◦ 29' 52.5 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 47.6 Puri aspal baik 7◦ 29' 2.5 Mojoanyaraspal baik 7◦ 30' 9.6 3 Mojoanyaraspal sedang 7◦ 29' 11.586" S 0.7 1688.5 2.7◦ 30' 59.8 Sooko makadam rusak ringan 7◦ 29' 35.840" S 0.1 82.681" S 0.7 2.9 2.009" S 1.5 6.7 2.5 Puri aspal baik 7◦ 30' 15.2 171.6 Puri aspal baik 7◦ 29' 15.8 763.522" S 1.6 Sooko aspal baik 7◦ 29' 49.5 Sooko aspal baik 7◦ 30' 10.6 2.1 1.4 224.4 433 1.2 1198.6 Mojoanyaraspal sedang 7◦ 29' 16.1 3 Puri aspal baik 7◦ 29' 22.411" S 0.275" S 1.5 Ngoro makadam rusak ringan 7◦ 36' 54.3 256.679" S 1.

668" S 0.2 210.543" S 1.6 1559.1 1124.5 2.5 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 1.855" S 1 994.5 Trowulan aspal sedang 7◦ 33' 32.7 3 Trowulan beton baik 7◦ 31' 53.8 2.6 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 51.7 2.6 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 29.2 3 Dlanggu aspal sedang 7◦ 32' 46.2 3.4 2.218" S 0.466" S 1.3 Sooko aspal baik 7◦ 29' 54.5 2.6 3.7 704.3 293.9 2.7◦ 29' 35.5 524.5 Jets aspal baik 7◦ 25' 58.884" S 0.3 2.4 Jets aspal baik 7◦ 24' 12.2 Jets makadam rusak ringan 7◦ 24' 36.8 2 Jets makadam rusak ringan 7◦ 24' 16.465" S 1.2 6 Jets beton baik 7◦ 26' 47.2 1207 2.643" S 0.4 2.4 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 13.4 Trowulan beton baik 7◦ 33' 54.843" S 0.4 407 3 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 14.365" S 0.6 2.6 Dlanggu aspal sedang 7◦ 34' 19.7 676.991" S 0.7 1682.951" S 1.261" S 0.2 2.6 8 Gedeg aspal baik 7◦ 26' 59.6 617.903" S 0.490" S 2.235" S 1.8 Sooko makadam rusak ringan 7◦ 31' 27.169" S 0.5 489.1 2.2 1163.7 2.781" S 0.6 558.9 858.3 1254.4 397.2 3 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 26.6 Trowulan aspal baik 7◦ 21' 17.535" S 0.217" S 0.2 1177.5 3 Sooko aspal baik 7◦ 30' 6.8 3.609" S 2.768" S 0.4 447.2 Gedeg aspal baik 7◦ 27' 18.426" S 1.1 3.730" S 3 3028.907" S 0.5 3.719" S 1 1037 2.3 1318.3 318.081" S 0.8 Sooko aspal baik 7◦ 30' 37.5 10 Sooko aspal baik 7◦ 31' 49.4 2.8 3 Trowulan aspal rusak ringan 7◦ 31' 18.5 3 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 28.4 409.3 1268.7 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 20.9 877.4 443.324" S 0.920" S 1.3 Sooko beton baik 7◦ 31' 22.6 639.4 6.9 2922.2 Sooko makadam rusak ringan 7◦ 30' 51.7 722.6 623.6 2.4 358.821" S 1.9 2872.7 747.6 2.475" S 1.6 Sooko aspal baik 7◦ 33' 28.365" S 0.6 Puri aspal baik 7◦ 29' 59.9 941.8 10.3 271.5 2.8 801.182" S 1.2 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 26.3 336.8 Gedeg aspal baik 7◦ 27' 22.6 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 46.7 6 Sooko aspal baik 7◦ 29' 49.5 2.9 932.6 4649.7 2.480" S 0.7 6 Sooko beton baik 7◦ 29' 24.1 3 Puri aspal baik 7◦ 29' 27.099" S 0.2 Jets beton baik 7◦ 24' 23.6 Gedeg paving baik 7◦ 26' 12.569" S 0.322" S 0.9 2.3 1293.1 Jets aspal baik .113" S 0.1 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 18.7 730.3 Jets paving baik 7◦ 25' 30.311" S 4.779" S 1.842" S 1.2 2.4 Dawarblanbeton baik 7◦ 23' 38.1 3 Soko aspal baik 7◦ 31' 9.590" S 0.1 Dawarblanbeton rusak ringan 7◦ 21' 36.8 825.320" S 0.4 2.1 5 Sooko beton baik 7◦ 30' 6.6 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 15.214" S 0.330" S 0.7 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 39.3 1253 2.7 1725.2 187.3 1287 2.202" S 0.144" S 0.151" S 1.

224" S 0.1 1065.1 2.527" S 0.1 1109.9 903.6 2599.4 415.9 2.1 Jets aspal baik 7◦ 26' 52.8 Kemlagi aspal baik 7◦ 24' 26.471" S 0.4 Dawarblanbeton baik 7◦ 22' 25.2 3 Kemlagi aspal baik 7◦ 26' 5.2 Kemlagi aspal baik 7◦ 28' 2.9 Trowulan aspal baik 7◦ 33' 56.981" S 2 1978.5 1483.2 Gedeg aspal baik 7◦ 25' 46.124" S 2.7 4.2 Jets paving sedang 7◦ 24' 35.5 458.2 Kemlagi makadam rusak ringan 7◦ 26' 43.375" S 0.3 311.556" S 0.7 3 Jets aspal baik 7◦ 26' 1.4 Dawarblanaspal baik 7◦ 22' 21.763" S 1 1001.7 Kemlagi aspal baik 7◦ 21' 55.323" S 0.230" S 1.5 Sooko aspal baik 7◦ 28' 12.1 4.5 Gedeg aspal baik 7◦ 25' 40.9 2.540" S 0.9 4.2 3 Kemlagi aspal baik 7◦ 25' 59.2 Jets aspal baik 7◦ 26' 48.665" S 0.4 391 2.7 2.9 922.4 368.659" S 1.9 857.1 Jets aspal baik 7◦ 24' 28.284" S 0.506" S 0.1 2.485" S 0.8 3.2 1239.7 3.7 3.981" S 0.4 Kemlagi beton baik 7◦ 25' 36.945" S 0.5 Jets beton baik 7◦ 23' 45.503" S 0.219" S 0.1 101.6 561 2.3 4.5 2.5 452.768" S 0.6 Puri aspal baik 7◦ 23' 2.9 4.5 2.3 Trowulan makadam rusak ringan 7◦ 33' 25.5 1483.1 3.9 1911.3 261.2 Jets beton baik 7◦ 26' 36.2 2.6 4.7 2.4 3.6 627.8 789 4.003" S 0.2 Kemlagi aspal baik 7◦ 25' 23.9 2914.4 Kemlagi beton baik 7◦ 25' 15.251" S 0.7 675.471" S 0.4 Dawarblanbeton baik 7◦ 21' 27.4 Kemlagi aspal baik 7◦ 24' 46.7 5.2 6.6 631.2 2.1 Kemlagi beton baik 7◦ 25' 12.4 5.539" S 1.3 Kemlagi aspal baik 7◦ 25' 12.7◦ 24' 46.4 Kemlagi beton baik 7◦ 25' 36.4 6 Kemlagi beton baik 7◦ 24' 53.4 Kemlagi beton baik 7◦ 25' 50.8 3.5 Jets aspal baik 7◦ 26' 31.4 433.143" S 2.3 291 6 Kemlagi beton baik 7◦ 24' 50.861" S 0.4 395.491" S 0.5 1455.9 2.109" S 1.6 2.5 Gedeg aspal baik 7◦ 25' 45.6 569.2 213.907" S 1.6 4.8 2.540" S 1.596" S 0.4 Kemlagi beton baik 7◦ 27' 26.4 Kemlagi beton baik 7◦ 29' 44.8 Gedeg aspal baik 7◦ 27' 12.5 Jets paving sedang 7◦ 24' 0.9 885.2 216 2.5 486.3 321.4 2.7 3.6 551.174" S 0.846" S 0.667" S 0.1 2.8 824.3 308.187" S 0.4 398.1 2.5 2.6 1608.5 Sooko aspal baik 7◦ 27' 53.493" S 0.6 3 Kemlagi aspal rusak ringan 7◦ 25' 32.434" S 1.603" S 0.9 943.284" S 0.590" S 0.4 368.5 Jets aspal baik 7◦ 24' 26.9 929.5 2.8 3.409" S 0.4 Kemlagi beton baik 7◦ 25' 42.4 404.4 Kemlagi beton baik 7◦ 26' 39.614" S 1 1041.5 Sooko aspal baik 7◦ 34' 22.1 Trowulan aspal baik .6 4.7 Sooko aspal baik 7◦ 29' 39.6 6 Kemlagi beton baik 7◦ 24' 6.860" S 0.410" S 0.1 Jets aspal baik 7◦ 25' 47.9 899.280" S 0.769" S 0.4 428.275" S 1.

488" S 0.4 2.1 117.284" S 1.5 469 2.6 Trowulan beton baik 7◦ 31' 54.9 941.8 Trowulan aspal baik 7◦ 30' 26.9 6 Sooko aspal/beton rusak ringan 7◦ 29' 10.6 Sooko aspal baik 7◦ 28' 57.269" S 0.300" S 1.176" S 0.3 1281.3 274 2.291" S 0.4 386.957" S 0.889" S 0.4 2.5 2.7 685.868" S 0.8 Pungging beton baik 7◦ 35' 17.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 32' 17.630" S 0.8 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 39.390" S 0.3 320 2.8 Trowulan aspal rusak ringan 7◦ 30' 17.2 214.7 2.6 2.9 2.7 689.5 457.3 Trowulan beton baik 7◦ 28' 18.4 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 38.2 163.4 359.3 330 2.185" S 0.5 2.581" S 0.2 224.525" S 0.9 891.3 Trowulan aspal sedang 7◦ 30' 21.6 Sooko aspal baik 7◦ 29' 29.4 4.2 10.189" S 0.4 10 Sooko beton baik 7◦ 30' 4.5 493.7◦ 32' 22.8 Sooko aspal rusak ringan 7◦ 30' 18.6 635.416" S 0.6 Sooko aspal baik 7◦ 30' 1.3 Trowulan beton baik 7◦ 32' 5.237" S 0.4 371.714" S 1 998.6 Trowulan makadam rusak ringan 7◦ 29' 48.3 3 Sooko aspal baik 7◦ 29' 10.150" S 0.749" S 0.913" S 0.8 2.6 Puri aspal baik 7◦ 35' 39.6 605 2.893" S 0.3 336.187" S 0.4 357 6 Dlanggu beton baik 7◦ 33' 2.2 218 3 Trowulan aspal baik 7◦ 29' 58.886" S 0.4 357.547" S 0.4 7 Sooko aspal baik 7◦ 29' 54.6 563.6 556.068" S 1.3 273.9 2.543" S 0.6 592.631" S 1.3 1308 3 Puri aspal baik 7◦ 29' 19.2 7 Sooko aspal baik 7◦ 29' 28.985" S 0.9 2.2 2.5 533.8 781.4 Trowulan aspal baik 7◦ 30' 34.1 2.413" S 0.4 421.373" S 0.6 Sooko beton baik 7◦ 30' 33.4 3 Pungging beton baik 7◦ 33' 55.901" S 0.7 697.2 6 Dlanggu beton baik 7◦ 33' 43.6 2.392" S 0.8 Trowulan aspal baik 7◦ 32' 3.3 307.6 1.9 6 Mojoanyarbeton baik 7◦ 31' 51.8 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 28.400" S 0.4 407.3 256.7 Trowulan aspal baik 7◦ 31' 35.7 689 3 Trowulan aspal sedang 7◦ 30' 15.7 2.8 2.8 2 Sooko paving baik 7◦ 30' 2.925" S 0.6 Mojoanyaraspal rusak ringan 7◦ 28' 58.2 1209.4 2.9 6 Dlanggu beton baik 7◦ 32' 17.6 590.8 845.4 2.371" S 0.007" S 0.772" S 0.196" S 0.8 6 Bangsal beton baik 7◦ 29' 1.6 3 Sooko aspal baik 7◦ 29' 3.1 3 Trowulan aspal baik 7◦ 29' 39.2 1188.2 7 Trowulan aspal baik 7◦ 29' 54.662" S 0.090" S 0.4 433.7 2.6 Sooko aspal baik 7◦ 29' 52.5 489.3 Trowulan aspal baik 7◦ 30' 39.4 Sooko aspal baik 7◦ 29' 21.6 2.336" S 0.4 10.255" S 0.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 29' 26.4 Trowulan aspal baik 7◦ 30' 20.9 949.814" S 0.678" S 0.3 2.6 569 6 Bangsal beton baik .4 423.6 Puri aspal baik 7◦ 30' 18.303" S 0.203" S 0.6 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 58.669" S 0.4 400.

9 2.3 279.6 1579.1 132.9 895.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 4.982" S 0.746" S 1.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 28.9 864.668" S 0.4 437.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 54.2 3 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 26.6 629.5 2.6 2.014" S 1.4 359.2 171.3 3271.5 2.680" S 0.768" S 0.3 336.145" S 0.054" S 0.854" S 0.873" S 1 1007.9 2.3 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 11.7 2.880" S 0.6 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 14.825" S 0.4 421.4 2.5 2.6 2.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 34' 34.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 44.547" S 0.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 24.667" S 1.2 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 27' 1.3 258.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 29.3 2.8 Pungging aspal baik 7◦ 31' 28.7 2.8 1824.562" S 0.652" S 1.808" S 0.849" S 3.6 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 32' 2.3 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 27' 6.7 722.6 2.7 1392.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 12.6 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 28.492" S 1.2 2.4 411.789" S 0.960" S 0.5 2.3 304.4 1376 2.4 2.813" S 0.1 1141.3 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 42.6 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 59.7 679.6 Dlanggu aspal sedang 7◦ 31' 17.6 1643.4 2.411" S 0.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 9.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 11.6 2.4 410.6 623.3 253.4 2.9 858.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 9.6 2.7 2.985" S 1.1 1134.186" S 0.765" S 0.6 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 47.6 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 47.610" S 0.2 220.4 350.217" S 0.6 2.8 Pungging aspal baik 7◦ 31' 19.3 2.050" S 0.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 36' 44.6 Pungging aspal rusak ringan 7◦ 31' 43.1 130.019" S 1 1003.6 Pungging aspal rusak ringan .2 210.4 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 29' 2.5 2.263" S 0.265" S 0.5 2.9 2.280" S 0.137" S 1.2 2.9 866.781" S 0.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 11.8 Pungging aspal baik 7◦ 31' 41.6 614.6 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 29.861" S 0.5 Mojoanyaraspal baik 7◦ 28' 21.7 3 Mojoanyaraspal baik 7◦ 27' 59.236" S 1.5 6 Mojoanyarbeton baik 7◦ 28' 53.1 2.2 187.2 223.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 46.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 34' 44.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 24.4 Dlanggu aspal baik 7◦ 33' 13.322" S 0.5 492.6 2.5 1492.3 329 2.5 Mojoanyarmakadam rusak ringan 7◦ 34' 34.2 178.5 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 45.4 409.7 707.6 Dlanggu aspal sedang 7◦ 32' 46.933" S 0.536" S 0.1 82.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 35' 11.5 2.578" S 0.4 407 2.7 2.2 2.2 2.4 397.7◦ 28' 36.5 463.1 5 Mojoanyarbeton baik 7◦ 27' 42.6 2.197" S 0.991" S 0.8 Pungging aspal baik 7◦ 31' 56.330" S 0.8 Pungging aspal baik 7◦ 31' 17.330" S 0.6 Dlanggu aspal baik 7◦ 36' 14.217" S 0.5 3 Dlanggu aspal sedang 7◦ 33' 28.6 598.938" S 0.196" S 0.

7◦ 32' 24.171" S 0.7 704.6 2.6 Pungging aspal rusak ringan
7◦ 34' 13.697" S 0.3 332.7 2.6 Pungging aspal rusak ringan
7◦ 34' 47.436" S 1.1 1108.7 2.5 Pungging aspal baik
7◦ 34' 46.371" S 0.3 324.8 2.6 Pungging aspal rusak ringan
7◦ 34' 48.120" S 0.4 386.4 2.5 Pungging paving baik
7◦ 34' 49.433" S 0.8 773.2 2.6 Pungging aspal rusak ringan
7◦ 34' 52.418" S 0.2 173.6 2.5 Pungging aspal baik
7◦ 35' 24.350" S 1.3 1289.7 2.5 Pungging aspal rusak ringan
7◦ 35' 24.554" S 0.5 455.1 2.6 Pungging aspal rusak ringan
7◦ 28' 18.400" S 0.2 214.9 6 Mojoanyarbeton baik
7◦ 27' 43.666" S 0.5 501 4.5 Mojoanyarbeton baik
7◦ 27' 14.370" S 0.7 721.3 3 Mojoanyaraspal baik
7◦ 34' 1.964" S 0.5 453.6 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 34' 31.912" S 0.5 523.9 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 34' 10.210" S 0.3 257 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 34' 24.210" S 0.4 437.9 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 34' 25.408" S 0.2 233.7 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 35' 44.197" S 0.5 464.2 2.5 Dlanggu aspal baik
7◦ 35' 44.546" S 0.9 864 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 34' 30.822" S 1 1002.5 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 34' 43.801" S 0.4 405.2 2.6 Dlanggu aspal baik
7◦ 28' 36.756" S 0.2 178.4 2.6 Mojoanyaraspal baik
7◦ 28' 10.998" S 0.6 621.8 5 Mojoanyarbeton baik
7◦ 27' 36.619" S 0.9 947.1 5 Mojoanyaraspal baik
7◦ 28' 18.766" S 0.1 113.5 5 Mojoanyarbeton baik
7◦ 28' 7.442" S 0.8 406.6 5 Mojoanyarbeton baik
7◦ 28' 8.943" S 0.4 362.1 5 Mojoanyarbeton baik
7◦ 37' 38.316" S 11.7 1791.4 5.4 Jatrejo beton baik
7◦ 29' 12.484" S 0.4 210.8 2.6 Puri aspal baik
7◦ 28' 7.442" S 0.8 348.2 5 Mojoanyarbeton baik
7◦ 27' 1.014" S 1.7 290 3 Mojoanyaraspal baik
7◦ 27' 53.003" S 0.9 293.2 2.5 Sooko aspal baik

KETERSEDIAA JUMLAH KETERSEDIAAN
N PJU PJU JALUR HIJAU

THN_PERENC THN_PENITHN_PEMFUNGSI_JKETER_PJU JML_PJU KETER_JA_H
2013 2013 0 jkp4 ada 18 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 35 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 14 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 14 ada
2009 2009 0 jlp ada 17 ada
0 0 0 jlp ada 14 ada
2011 0 2011 jlp ada 6 ada
0 0 0 jlp ada 18 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 39 ada
2011 0 2011 jkp4 ada 19 ada
2011 0 2011 jkp4 ada 46 ada
0 2005 0 jlp ada 12 ada
0 0 0 jlp ada 25 ada
2012 0 2012 jlp ada 26 ada
0 0 0 jlp ada 9 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls ada 14 ada
0 0 0 jls ada 12 ada
2011 0 2011 jlp ada 3 tidak ada
2015 2015 0 jkp4 ada 37 tidak ada
2015 2015 0 jkp4 ada 23 ada
2015 2015 0 jkp4 tidak ada 0 ada
2015 2015 0 jkp4 tidak ada 0 ada
2009 2009 0 jlp ada 2 ada
2009 2009 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp ada 4 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp ada 1 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2016 2016 0 jlp ada 4 ada
2015 2015 0 jlp ada 12 ada
0 2001 0 jlp ada 9 ada
2002 2003 2011 jlp ada 1 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 63 ada
2012 2012 0 jlp ada 4 ada
2012 2012 0 jlp ada 10 ada
2015 2015 0 jlp ada 6 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp ada 12 tidak ada
0 0 0 jlp ada 8 tidak ada
0 2003 0 jlp tidak ada 0 ada

0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2007 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
2012 2012 0 jlp ada 7 ada
2011 0 2011 jlp ada 12 ada
2011 0 2011 jlp ada 6 ada
2016 2016 0 jlp ada 42 tidak ada
0 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2016 2016 0 jlp ada 22 ada
2009 2009 0 jlp ada 23 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2008 2009 0 jlp ada 6 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 28 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp ada 6 ada
2014 2014 2008 jkp4 ada 46 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 67 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2008 1995 2009 jlp ada 7 ada
0 0 0 jlp ada 13 ada
2011 0 2011 jlp ada 7 ada
2011 0 2011 jkp4 ada 22 ada
2014 2014 0 jlp ada 13 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp ada 21 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 5 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 64 ada
2016 2016 0 jlp tidak ada 0 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 32 ada
2016 2016 0 jlp ada 9 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 38 ada
0 0 0 jlp ada 24 ada
0 0 0 jlp ada 13 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 20 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 6 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 18 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 15 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 8 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 5 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 24 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 9 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 26 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 9 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 3 ada
0 0 0 jlp ada 5 ada
0 0 0 jlp ada 7 ada
0 0 0 jlp ada 5 ada

0 0 0 jlp ada 5 ada
0 0 0 jlp ada 6 ada
0 0 0 jlp ada 13 ada
0 0 0 jlp ada 3 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 5 ada
2013 2013 0 jkp4 tidak ada 0 ada
2013 2013 0 jkp4 tidak ada 0 ada
2013 2013 0 jkp4 tidak ada 0 ada
2013 2013 0 jkp4 tidak ada 0 ada
2013 2013 0 jkp4 tidak ada 0 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 3 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 35 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 5 ada
2014 2014 2008 jkp4 ada 6 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 88 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 12 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 33 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 31 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 14 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 22 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 8 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 12 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 15 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 9 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 8 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 11 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 8 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 66 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 2 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 8 ada
2011 0 2011 jkp4 ada 38 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 61 ada
2013 2013 0 jkp4 ada 28 ada
0 0 0 jlp ada 4 ada
0 0 0 jlp ada 3 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2009 2009 0 jlp ada 17 ada
2016 2016 0 jlp ada 3 ada
2016 2016 0 jlp ada 4 ada
2016 2016 0 jlp ada 3 ada
2016 2016 0 jlp ada 6 ada
2016 2016 0 jlp ada 4 ada
2016 2016 0 jlp ada 11 ada
2016 2016 0 jlp ada 7 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp ada 1 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada

2011 0 2011 jlp tidak ada 0 tidak ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 tidak ada
2016 2016 0 jlp ada 3 ada
2016 2016 0 jlp ada 3 ada
2016 2016 0 jlp ada 24 ada
2016 2016 0 jlp ada 3 ada
2016 2016 0 jlp ada 8 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp ada 3 ada
2008 2009 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2005 0 jlp ada 7 ada
0 2005 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2005 0 jlp ada 2 ada
0 2005 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2008 1995 2009 jlp ada 8 ada
2008 1995 2009 jlp ada 7 ada
2011 0 2011 jkp4 tidak ada 16 ada
2011 0 2011 jkp4 tidak ada 13 ada
2012 0 2012 jlp ada 8 ada
2012 0 2012 jlp ada 24 ada
0 0 0 jlp ada 10 ada
2011 0 2011 jlp ada 7 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp ada 22 ada
2011 0 2011 jlp ada 2 ada
2011 0 2011 jlp ada 21 ada
2011 0 2011 jlp ada 5 ada
2011 0 2011 jlp ada 9 ada
2016 2016 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp ada 1 ada
2011 0 2011 jlp ada 6 ada
2011 0 2011 jlp ada 2 ada
2011 0 2011 jlp ada 3 ada
2011 0 2011 jlp ada 2 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada

0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
2016 2016 0 jlp ada 20 tidak ada
2016 2016 0 jlp ada 2 tidak ada
2016 2016 0 jlp ada 14 tidak ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2014 2014 0 jlp ada 8 ada
2014 2014 0 jlp ada 9 ada
2014 2014 0 jlp ada 8 ada
2014 2014 0 jlp ada 7 ada
2014 2014 0 jlp ada 3 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp ada 7 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp ada 6 ada
0 0 0 jlp ada 2 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 5 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 9 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 4 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 6 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2003 0 jlp ada 12 ada
0 2003 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2003 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2003 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp ada 3 ada
2012 2012 0 jlp ada 3 ada
2012 2012 0 jlp tidak ada 0 ada
2012 2012 0 jlp tidak ada 0 ada
0 0 2011 jlp ada 4 ada
0 0 2011 jlp ada 3 ada
0 0 2011 jlp ada 2 ada
0 0 2011 jlp ada 5 ada
0 0 2011 jlp tidak ada 0 ada

0 0 2011 jlp ada 1 ada
0 0 2011 jlp ada 1 ada
0 2007 0 jlp ada 15 ada
2012 2012 0 jlp ada 6 ada
2012 2012 0 jlp ada 6 ada
2012 2012 0 jlp ada 2 ada
2012 2012 0 jlp ada 1 ada
2012 2012 0 jlp ada 3 ada
2012 2012 0 jlp tidak ada 0 ada
2012 2012 0 jlp tidak ada 0 ada
2012 2012 0 jlp ada 1 ada
2012 2012 0 jlp ada 5 ada
2012 2012 0 jlp ada 3 ada
2012 2012 0 jlp ada 2 ada
2012 2012 0 jlp ada 2 ada
0 0 0 jlp ada 6 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2002 2003 2011 jlp tidak ada 0 ada
2002 2003 2011 jlp tidak ada 0 ada
2002 2003 2011 jlp tidak ada 0 ada
2002 2003 2011 jlp tidak ada 0 ada
2002 2003 2011 jlp tidak ada 0 ada
2002 2003 2011 jlp tidak ada 0 ada
0 2001 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2001 0 jlp ada 3 ada
0 2001 0 jlp ada 4 ada
0 2001 0 jlp ada 1 ada
0 2001 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2001 0 jlp ada 2 ada
0 2001 0 jlp tidak ada 0 ada
0 2001 0 jlp ada 1 ada
0 2001 0 jlp ada 5 ada
2015 2015 0 jlp ada 10 ada
2015 2015 0 jlp ada 25 ada
2015 2015 0 jlp ada 12 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jls tidak ada 0 ada
0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
0 0 0 jlp ada 2 tidak ada
0 0 0 jlp ada 15 tidak ada

0 0 0 jlp tidak ada 0 tidak ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 0 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 0 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 0 ada
2015 2015 0 jlp tidak ada 0 ada
2015 2015 0 jlp ada 7 ada
2015 2015 0 jlp ada 5 ada
2011 0 2011 jlp tidak ada 0 ada
2015 2015 0 jkp4 ada 49 tidak ada
2015 2015 0 jkp4 tidak ada 0 tidak ada
2015 2015 0 jkp4 tidak ada 0 tidak ada
2015 2015 0 jkp4 ada 8 tidak ada

THN_PERENC THN_PENI THN_PEMEFUNGSI_JAKETER_PJU JML_PJU KETER_JA_H
2012 0 0 JLP ada 7 tdak ada
2012 0 0 JLP ada 8 tdak ada
2012 0 0 JLP ada 9 tdak ada
2012 0 0 JLP ada 5 tdak ada
2012 0 0 JLP ada 7 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 4 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 15 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 18 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 6 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 8 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 8 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 13 tdak ada
1999 0 0 JLP Ada 4 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 3 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 5 tdak ada
1999 0 0 JLP Ada 0 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 4 tdak ada
2011 0 0 JLP Ada 3 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 6 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 7 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 3 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 0 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 3 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 5 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 4 tdak ada
0 0 0 JLP ada 2 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP ada 6 tdak ada
2015 0 0 JLP ada 7 tdak ada
2015 0 0 JLP ada 5 tdak ada
2015 0 0 JLP ada 4 tdak ada
2015 0 0 JLP ada 5 tdak ada
2015 0 0 JLP ada 3 tdak ada

2011 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 3 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 4 tdak ada
0 0 0 ada 6 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 6 tdak ada
0 0 0 ada 56 tdak ada
0 0 0 ada 14 tdak ada
0 0 0 ada 12 tdak ada
0 0 0 ada 8 tdak ada
0 0 0 ada 4 tdak ada
0 0 0 0 tdak ada
0 0 0 ada 8 tdak ada
0 0 0 JLP ada 6 tdak ada
0 0 0 ada 30 tdak ada
0 0 0 ada 6 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 0 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 24 tdak ada
0 0 0 ada 4 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 9 tdak ada
0 0 0 ada 8 tdak ada
0 0 0 0 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 8 tdak ada
0 0 0 ada 9 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 20 tdak ada
0 0 0 ada 4 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 7 tdak ada
0 0 0 ada 15 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 6 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada

0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 8 tdak ada
0 0 0 ada 50 tdak ada
0 0 0 ada 24 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 30 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 9 tdak ada
2011 0 0 JLP Ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
2012 0 0 JLP ada 10 tdak ada
1999 0 0 JLP ada 5 tdak ada
1999 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 4 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada

1991 1997 2011 JLP ada 18 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 5 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2014 2014 0 JLS ada 10 tdak ada
2015 2015 0 JLS ada 4 tdak ada
2015 2015 0 JLS ada 6 tdak ada
0 0 0 JLS ada 8 tdak ada
2015 2015 0 JLS ada 6 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 4 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada
0 0 0 JLS ada 5 tdak ada
2015 2015 0 JLS ada 5 ada
2015 2015 0 JLS ada 5 tdak ada
0 0 0 JLS ada 4 tdak ada
2014 2014 0 JLS ada 5 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 10 tdak ada

2012 2012 0 JLS ada 4 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 7 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 10 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 5 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 7 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 10 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 5 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 6 tdak ada
2014 2014 0 JKP 4 tdak ada 0 ada
2014 2014 0 JKP 4 tdak ada 0 ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 9 tdak ada
2014 2014 0 JLP ada 8 tdak ada
1991 0 0 JLP ada 12 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 12 tdak ada
0 2002 0 JLP ada 7 tdak ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 12 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 15 tdak ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 15 tdak ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 12 tdak ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 16 tdak ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 13 tdak ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 18 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 11 ada
2015 2015 0 JLP ada 19 tdak ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 3 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 14 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 10 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 8 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 10 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 8 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 2 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 3 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 8 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 8 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 11 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 14 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 8 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 15 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 4 ada

2015 2015 2015 JKP 4 ada 6 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 8 tdak ada
2014 2014 0 JLP ada 25 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 45 tdak ada
0 0 0 JLP ada 6 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 15 tdak ada
0 2012 0 JLP ada 8 tdak ada
0 2002 0 JLP ada 19 tdak ada
1998 0 2009 JLP ada 14 tdak ada
0 0 0 JKP 4 ada 12 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 9 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP ada 6 tdak ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 3 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 4 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 6 ada
2015 2015 2015 JKP 4 ada 4 ada
0 0 0 JLP ada 7 tdak ada
0 0 0 JLP ada 4 tdak ada
0 0 0 JLP ada 4 tdak ada
2015 2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2002 2012 0 JLP ada 5 tdak ada
0 0 0 JLP ada 4 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 9 tdak ada
2015 2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 8 tdak ada
0 0 0 JLP ada 8 tdak ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 8 ada
0 0 0 JLP ada 7 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 10 ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2011 0 0 JLP ada 5 tdak ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 10 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 15 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 6 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 12 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 12 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 6 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 12 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 2 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 2 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 4 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 6 ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 18 ada

2014 2014 0 JKP 4 ada 12 ada
2014 2014 0 JKP 4 ada 26 ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 10 ada
2015 2015 0 JLP ada 12 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 9 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 19 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 21 tdak ada
2014 2014 0 JLP ada 8 tdak ada
2015 2015 2015 JLP ada 12 tdak ada
2015 2015 2015 JLP ada 3 tdak ada
2015 2015 2015 JLP ada 4 tdak ada
0 0 0 JLP ada 4 tdak ada
0 0 0 JLP ada 15 tdak ada
2006 0 2012 JLP ada 5 ada
2006 0 2012 JLP ada 15 ada
2006 0 2012 JLP ada 4 ada
0 0 0 JLP ada 6 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 12 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 15 ada
2014 2014 0 JLP ada 19 tdak ada
2014 2014 0 JLP ada 3 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 8 ada
2016 2016 0 JLP ada 15 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 8 ada
2015 2015 0 JLP ada 14 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 12 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 8 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 12 ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 12 ada
2013 0 2013 JKP 4 ada 22 ada
2013 0 2013 JKP 4 ada 11 ada
2013 0 2013 JKP 4 ada 8 ada
2013 0 2013 JKP 4 ada 8 ada
2013 0 2013 JKP 4 ada 25 ada
2013 0 2013 JKP 4 ada 15 ada
2013 0 2013 JKP 4 ada 10 ada
2011 0 2011 JLP ada 6 tdak ada
2011 0 2011 JLP ada 4 tdak ada
0 0 0 JLP ada 16 tdak ada
0 0 0 0
2012 0 2012 JLP ada 6 tdak ada
2017 2017 0 JLP ada 14 tdak ada
2017 2017 0 JLP ada 12 tdak ada
2012 2012 0 JLP ada 6 tdak ada
0 0 0 0
0 0 0 JLP ada 7 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 ada

2015 2015 0 JLP ada 8 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 7 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 11 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 4 tdak ada
2015 2015 0 JLP tdak ada 0 ada
2015 2015 0 JLP tdak ada 0 ada
0 0 0 0
2016 2016 0 JLP ada 4 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 9 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 3 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 4 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 12 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 ada
2011 0 0 JLP ada 14 tdak ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 9 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 18 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 12 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 10 ada
0 0 0 JLP ada 5 tdak ada
0 0 0 JLP ada 6 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 8 tdak ada
0 0 0 0
2014 2014 0 JLP ada 7 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 5 tdak ada
0 0 0 0
2002 2012 0 JLP ada 12 tdak ada
2002 2012 0 JLP ada 11 tdak ada
2012 2012 0 JLP ada 6 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2011 0 2011 JLP ada 8 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2013 2013 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2013 2013 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 19 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 8 ada
2016 2016 0 JLP ada 4 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 5 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 7 tdak ada
2011 0 2011 JLP tdak ada 0 tdak ada
2011 0 2011 JLP tdak ada 0 tdak ada
1995 1996 2011 JLP ada 17 tdak ada
2002 2003 0 JLP ada 13 tdak ada
2002 2003 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2012 0 2012 JLP ada 11 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 5 tdak ada

2015 2015 0 JLP ada 3 tdak ada
0 0 0 JLP ada 8 tdak ada
0 0 0 JLP ada 6 tdak ada
1995 1998 2011 JLP ada 9 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 5 ada
0 2010 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 12 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 5 ada
1995 2007 0 JLP tdak ada 12 tdak ada
1995 2007 0 JLP tdak ada 5 tdak ada
1995 2007 0 JLP tdak ada 11 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 9 tdak ada
1995 2007 0 JLP ada 8 tdak ada
0 0 0 JLP ada 8 tdak ada
0 0 0 JLP ada 5 tdak ada
0 0 0 JLP ada 7 tdak ada
0 0 0 0
0 0 0 JLP ada 4 tdak ada
0 0 0 0
0 2010 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 8 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 4 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 8 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 8 tdak ada
2013 2013 0 JLP ada 8 tdak ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 tdak ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 6 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 8 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 10 ada
0 0 0 JLP tdak ada 0 ada
2015 2015 0 JLP ada 5 tdak ada
2015 2015 0 JLP ada 9 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 5 ada
2015 2015 0 JKP 4 ada 4 ada
0 2005 0 JLP tdak ada 6 tdak ada
0 2005 0 JLP tdak ada 12 tdak ada
2014 2014 2012 JKP 4 ada 7 tdak ada
0 0 0 JLP ada 7 tdak ada
2016 2016 0 JKP 4 ada 12 tdak ada
2016 2016 0 JLP ada 5 ada
0 0 0 0

THN_PERENC THN_PENI THN_PEMEFUNGSI_JAKETER_PJU JML_PJU KETER_JA_H
0 0 0 ada 7 tdak ada
0 0 0 ada 14 tdak ada

0 0 0 ada 6 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 12 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 21 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 6 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 12 tdak ada
0 0 0 ada 12 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 ada 14 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 19 tdak ada
0 0 0 ada 9 tdak ada
0 0 0 ada 6 tdak ada
0 0 0 ada 15 tdak ada
0 0 0 ada 7 tdak ada
0 0 0 ada 13 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 24 tdak ada
0 0 0 ada 3 tdak ada
0 0 0 ada 4 tdak ada
0 0 0 ada 25 tdak ada
0 0 0 ada 2 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 44 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 10 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada
0 0 0 ada 5 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 tdak ada 0 tdak ada
0 0 0 ada 1 tdak ada

0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 24 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 22 tdak ada 0 0 0 ada 15 tdak ada 0 0 0 ada 16 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 ada 15 tdak ada 0 0 0 ada 51 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 9 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 21 tdak ada 0 0 0 ada 2 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 ada 1 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 ada 20 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 25 tdak ada 0 0 0 ada 26 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 ada 17 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 73 tdak ada 0 0 0 ada 20 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 32 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada .

0 0 0 ada 40 tdak ada 0 0 0 ada 40 tdak ada 0 0 0 ada 21 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 9 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 15 tdak ada 0 0 0 ada 9 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 26 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 14 tdak ada 0 0 0 ada 14 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 22 tdak ada 0 0 0 ada 20 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 13 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 15 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 25 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 ada 16 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 18 tdak ada .

0 0 0 ada 14 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 13 tdak ada 0 0 0 ada 19 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 18 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 20 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 13 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 2 tdak ada 0 0 0 ada 2 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 28 tdak ada 0 0 0 ada 32 tdak ada 0 0 0 ada 49 tdak ada 0 0 0 ada 9 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 913 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada .

0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 16 tdak ada 0 0 0 ada 19 tdak ada 0 0 0 ada 18 tdak ada 0 0 0 ada 26 tdak ada 0 0 0 ada 15 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 58 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 19 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 70 tdak ada 0 0 0 ada 25 tdak ada 0 0 0 ada 9 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 2 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 1 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 18 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 17 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 13 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 19 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 9 tdak ada .

0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 2 tdak ada 0 0 0 ada 22 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 16 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 15 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 25 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 ada 25 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 2 tdak ada 0 0 0 ada 1 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 18 tdak ada 0 0 0 ada 31 tdak ada 0 0 0 ada 31 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada .

0 0 0 ada 15 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 14 tdak ada 0 0 0 ada 26 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 25 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 10 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 16 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 16 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 26 tdak ada 0 0 0 ada 13 tdak ada 0 0 0 ada 13 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 24 tdak ada 0 0 0 ada 17 tdak ada .

0 0 0 ada 18 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 20 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 7 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 42 ada 0 0 0 ada 27 tdak ada 0 0 0 ada 42 ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 8 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 ada 6 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 11 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada .

0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 14 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 27 tdak ada 0 0 0 ada 27 tdak ada 0 0 0 ada 42 ada 0 0 0 ada 42 ada 0 0 0 ada 42 ada 0 0 0 ada 3 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 4 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 12 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 5 tdak ada 0 0 0 tdak ada 0 tdak ada 0 0 0 ada 18 tdak ada .

saluran.5 2 lahan kosong. bangunan ada. 1 1. 1 3. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 3 3 lahan kosong ada. saluran. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong tidak ada 2 2 lahan kosong tidak ada 1 3 lahan kosong ada. bangunan ada. lahan kosong ada. lahan kosong ada. pagar. 1 1. bangunan ada. 2 0. 1 3 3 lahan kosong.5 saluran. bangunan ada. bangunan ada. lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. saluran. saluran. bangunan ada.3 1 lahan kosong. 1 0. lahan kosong. bangunan ada. 1 1 1 lahan kosong. bangunan ada. 1 1 2 lahan kosong ada. saluran. 1 3 7 lahan kosong. 2 1 1 lahan kosong. 2 1 3 lahan kosong. bangunan ada. bangunan ada.8 1. 2 3. 2 3 1. 1 1 1 lahan kosong ada. 1 1.5 saluran. bangunan ada. 2 2 2 lahan kosong. bangunan ada. bangunan ada.5 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. 1 3 3 lahan kosong.5 3.KETERSEDIAA LEBAR BAHU LEBAR BAHU N SALURAN FUNGSI 5M KIRI KIRI (M) KANAN (M) DRAINASE KETER_SAL LBR_KIRI LBR_KANAN FUNGSI_KIR ada. 1 3 1 lahan kosong. bangunan ada. 1 3 3 lahan kosong. bangunan ada.8 lahan kosong. lahan kosong ada. bangunan ada.7 3 lahan kosong. saluran. 2 1. 2 1 3 saluran. 2 3 3 saluran. pagar.5 1 saluran.5 1. bangunan ada.2 1 saluran. 1 1 1 lahan kosong.5 saluran. saluran. lahan kosong. lahan kosong ada. lahan kosong ada. 1 1 2 pagar.5 saluran. lahan kosong ada. lahan kosong. 1 2 2 lahan kosong. 1 2 4 lahan kosong ada. lahan kosong ada. bangunan ada. 1 1. bangunan ada. pagar. 1 1 3 lahan kosong.5 2. 1 3. 1 1 3 lahan kosong. 1 1 3 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. 1 1 3 lahan kosong.5 0. 1 1 3 lahan kosong. pagar. 1 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong . 1 3 1 saluran.

saluran.5 1. bangunan . 1 2 1. 1 0. lahan kosong ada. 1 3. saluran. lahan kosong. bangunan ada. lahan kosong. pagar. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 2 lahan kosong ada. 1 2. lahan kosong. 2 3 3 lahan kosong. pagar. saluran. pagar. lahan kosong. bangunan ada.5 1 lahan kosong. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong tidak ada 2 2 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong.5 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 2 2 lahan kosong ada. saluran. saluran. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong ada. 2 1. saluran. 2 3 2 lahan kosong. 1 2 2 lahan kosong. bangunan tidak ada 4 4 lahan kosong. 2 1.5 1 lahan kosong. pagar.5 lahan kosong ada. saluran. bangunan tidak ada 1. bangunan ada. 1 1 1 lahan kosong.5 lahan kosong.5 2 lahan kosong. pagar. 1 4 4 lahan kosong. pagar. 1 8 4 lahan kosong. pagar.5 1.5 1. lahan kosong. bangunan ada. bangunan ada. saluran. bangunan tidak ada 1. lahan kosong ada. bangunan ada.5 lahan kosong. bangunan ada. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan tidak ada 1.5 0. saluran.ada. 2 2 2 lahan kosong. 1 1. lahan kosong. 2 1 1 lahan kosong.5 4 lahan kosong.5 lahan kosong. 2 1 1 lahan kosong. saluran. bangunan ada. 1 2 3.5 1. bangunan ada. 1 1 1 lahan kosong.5 lahan kosong. lahan kosong. saluran. pagar. 2 3 2 lahan kosong. pagar. saluran. bangunan tidak ada 1 2 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 5 4 lahan kosong. pagar. lahan kosong. 1 1 2 lahan kosong. 1 1. pagar. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong ada. bangunan ada.5 2 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. pagar. pagar. saluran. 1 1. saluran. 2 2 1 lahan kosong. saluran. bangunan ada. lahan kosong ada. bangunan ada. lahan kosong ada.5 saluran. lahan kosong ada. lahan kosong. pagar. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong.5 1 lahan kosong. 2 2 2 saluran. lahan kosong.5 2 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1.

1 2 2 lahan kosong. saluran. saluran.5 3 pagar. bangunan ada.5 1 lahan kosong.5 lahan kosong. saluran. lahan kosong.5 lahan kosong.5 lahan kosong. saluran.5 1. 1 2. pagar.5 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong.5 lahan kosong.5 3. 2 2 3. 2 4 6 lahan kosong. bangunan ada. saluran. bangunan ada. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong. 1 3 3. saluran. bangunan ada. 1 2 1 lahan kosong. bangunan tidak ada 1. saluran. pagar. lahan kosong. lahan kosong. bangunan ada. bangunan tidak ada 5 3. saluran. pagar.5 saluran. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong. saluran. 1 2 3 lahan kosong. pagar. lahan kosong. bangunan tidak ada 2 3 lahan kosong. 1 2 3 lahan kosong. bangunan ada.5 1. saluran. saluran. 2 3 3 lahan kosong. bangunan ada. pagar. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. lahan kosong ada. 1 1 1 lahan kosong. bangunan .5 2. bangunan ada. pagar. 1 3 3 lahan kosong.5 lahan kosong. pagar. bangunan tidak ada 3 3 lahan kosong tidak ada 2 2 lahan kosong ada. bangunan ada. bangunan ada. bangunan ada. pagar.5 lahan kosong.tidak ada 1 1 lahan kosong. bangunan ada. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. 1 5 3 lahan kosong. bangunan ada. lahan kosong. lahan kosong. 1 1.5 lahan kosong tidak ada 2 2 lahan kosong ada. 1 2. bangunan ada. bangunan tidak ada 1.5 2. 1 1.5 lahan kosong. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tidak ada 3 3 lahan kosong. 1 2 2 lahan kosong. lahan kosong ada. pagar. bangunan ada. pagar. lahan kosong. 1 3. 1 1 1 lahan kosong.5 saluran. bangunan tidak ada 3 3 lahan kosong. bangunan ada. 1 3. bangunan ada.5 3 lahan kosong. lahan kosong ada. 2 1 1 lahan kosong. saluran. pagar.5 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong ada. saluran. 1 5 3 lahan kosong. 1 3 3 lahan kosong. bangunan ada. 1 4 3 lahan kosong. 2 5 2. 1 3 1. pagar. 1 3 2. saluran. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong tidak ada 3 4.5 lahan kosong. bangunan ada. 1 2. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. lahan kosong. bangunan ada.5 2.

pagar. 1 1 1 saluran. 2 2 5 saluran. bangunan ada. bangunan ada.5 lahan kosong. bangunan ada. lahan kosong ada. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. 1 0.3 lahan kosong. 1 1 1 lahan kosong. 1 1 1 lahan kosong ada. 2 6 1. bangunan ada. bangunan ada. 2 3 3 lahan kosong. 2 1 1 saluran. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong ada. lahan kosong. lahan kosong ada. lahan kosong. bangunan ada.5 2 lahan kosong. lahan kosong . 1 1 3 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. 2 3 1. 2 1 1 saluran. saluran. bangunan ada. pagar. saluran. 2 2 2 lahan kosong.5 1.5 5 saluran. pagar. 2 1 1 saluran. pagar. lahan kosong. pagar. pagar. saluran. saluran. lahan kosong. saluran. 2 1 1 saluran. lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong ada. lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong. 2 1 1 saluran. bangunan ada. bangunan ada. lahan kosong. saluran. 2 1. 1 1 1 saluran.tidak ada 1. lahan kosong. lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada.5 lahan kosong. 1 1 1 saluran. pagar.5 2 lahan kosong.5 1. saluran. lahan kosong. lahan kosong tidak ada 1. saluran. bangunan ada. bangunan ada. pagar. saluran. 2 1 1 lahan kosong. saluran. pagar. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 2.5 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. 1 1.5 1 lahan kosong. bangunan ada. pagar. 1 2 2 lahan kosong. 1 1 2 pagar. bangunan ada. 1 1 1 lahan kosong ada. 2 3 3 lahan kosong. bangunan ada. saluran. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. 2 1. lahan kosong ada. bangunan ada. 1 1 3 lahan kosong tidak ada 3 3 lahan kosong. 2 1 1 lahan kosong. bangunan ada. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong.3 0. bangunan ada. bangunan ada. 1 3 2 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong ada. lahan kosong. pagar. lahan kosong. bangunan ada. lahan kosong. bangunan ada. lahan kosong. pagar.4 saluran. lahan kosong. 2 1 1 lahan kosong.5 1 lahan kosong. saluran. saluran. saluran. bangunan ada. 2 2 1 lahan kosong. 2 0. 2 1 1 saluran.

1 3 2 lahan kosong. saluran. 2 1 1. bangunan ada. lahan kosong. saluran. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong ada. bangunan ada.5 saluran. lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. saluran. 1 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. 2 1 1 lahan kosong. lahan kosong ada. bangunan ada. lahan kosong ada. 1 1 1 lahan kosong. 1 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. saluran. saluran.5 lahan kosong. saluran. bangunan ada. bangunan ada.5 1 lahan kosong. saluran. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. bangunan ada. 1 1. 1 1. saluran. lahan kosong ada. 2 1.5 lahan kosong. 1 3 1.5 3 saluran. lahan kosong. bangunan ada. 2 1 1 lahan kosong. 1 1 1 lahan kosong. saluran. 1 1 1 lahan kosong ada. bangunan ada. pagar.5 1 lahan kosong. 1 1 1. lahan kosong ada. saluran. 1 1 1 lahan kosong. 1 1 1 lahan kosong. 1 1 1 saluran. bangunan ada. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. saluran. 1 2 2 lahan kosong. lahan kosong. 2 2 2 lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong .5 2 lahan kosong.5 1. 1 1. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong ada. 1 2 2 lahan kosong. saluran. lahan kosong. pagar. bangunan ada. 2 1. bangunan ada. lahan kosong ada. lahan kosong ada. bangunan ada. 2 1 1 lahan kosong. pagar. lahan kosong. 1 1 1 lahan kosong ada. 1 1 1 lahan kosong. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong ada.ada.5 saluran. 1 1 1 saluran. saluran. lahan kosong ada. saluran. 1 3 2 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 0. 1 1 1 lahan kosong ada. 1 1 1 saluran. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 pagar. 1 1 1 lahan kosong ada.5 lahan kosong. saluran. 1 2 2 lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong.

7 2.5 lahan kosong. pagar.5 lahan kosong.4 lahan kosong. pagar. lahan kosong.5 lahan kosong. 2 1. 1 1 1 lahan kosong. lahan kosong. 1 1 2 lahan kosong. bangunan . lahan kosong. saluran. saluran.5 lahan kosong ada.5 1. saluran. 1 1 2 lahan kosong ada. bangunan ada. saluran. 2 2.5 lahan kosong tidak ada 1 2.5 lahan kosong.6 1. 1 3 3. 2 2 1.3 1. saluran. saluran. lahan kosong ada. 1 2. lahan kosong ada.5 1.5 1 lahan kosong. 1 1 1 lahan kosong ada.6 2 lahan kosong. 1 0.5 lahan kosong. pagar. 1 1. lahan kosong ada. bangunan ada. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada.5 2. bangunan ada. 1 1. lahan kosong ada.5 lahan kosong. 2 2.5 lahan kosong. saluran. lahan kosong ada. saluran. lahan kosong. saluran. 2 1. lahan kosong. lahan kosong ada. saluran.5 saluran.5 lahan kosong. 1 1. 2 1. saluran. bangunan ada.5 1. bangunan ada. bangunan ada.5 1.ada. 2 1.5 lahan kosong. 1 2. saluran. saluran.5 lahan kosong.5 lahan kosong ada. bangunan tidak ada 1.5 1. bangunan ada. 2 1 1 saluran. 1 1. 1 1.5 2 lahan kosong. 2 1. 2 2 1.2 saluran. lahan kosong tidak ada 0. 1 1. lahan kosong. bangunan ada.1 1. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong ada.5 3 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada.5 lahan kosong.5 1. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong.5 lahan kosong. bangunan ada.5 1 lahan kosong. bangunan ada. saluran.5 2.5 lahan kosong. 2 1 1 lahan kosong. 1 3 3 lahan kosong.5 1. 1 1. lahan kosong tidak ada 1 2. bangunan ada.5 lahan kosong. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong. saluran.6 lahan kosong. lahan kosong ada. bangunan ada. bangunan ada. bangunan tidak ada 1 1 lahan kosong tidak ada 1 1 lahan kosong ada. 1 2.5 0.5 lahan kosong. lahan kosong ada. saluran. 2 3 1. 1 1 1 lahan kosong. bangunan ada. 1 2 2. saluran.5 lahan kosong.5 1. bangunan ada. 1 2 2 lahan kosong. saluran. 1 1.3 1. saluran. bangunan ada.

bangunan ada 0.0 1. sawah ada 0. 2 2 3.0 tembok.0 tembok. 2 0. bangunan ada. saluran. bangunan ada 1. bangunan tidak ada 1.5 lahan kosong. sawah ada 0.0 0. bangunan ada 0. saluran.0 bangunan ada 0.5 1.5 1.9 drainase.0 drainase.8 0.0 1.0 irigasi. 2 1.8 drainase.5 drainase.6 0. saluran. lahan kosong ada 0. sawah ada 0. bangunan ada 1. bangunan ada 0.0 trotoar. bangunan ada 1. lahan kosong.0 saluran. bangunan ada 0. lahan kosong ada 1.0 drainase. saluran. bangunan ada 1.0 1. lahan kosong ada 1.5 saluran. lahan kosong. lahan kosong. tembok. bangunan ada 1. tembok.0 1. lahan kosong . saluran. tembok. rumah ada 1.0 irigasi. sawah ada 1. lahan kosong. lahan kosong ada 1.6 0. drainase.5 0.6 4.0 1. 1 1.0 3.3 drainase.5 bangunan. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada. lahan kosong ada 0.0 0.0 1. bangunan ada 1.0 0. 1 5 1 lahan kosong.0 tembok. 1 2 1.5 0. 1 2 1 lahan kosong.0 drainase. tembok.0 pagar. lahan kosong ada 1.0 irigasi. tembok.5 1. lahan kosong.8 tembok.5 lahan kosong. sawah ada 0. lahan kosong ada.3 0.0 drainase.7 drainase.8 tembok.0 tembok.0 drainase. bangunan tdak ada 1.0 1.5 1.0 drainase. bangunan ada 0.0 0.0 0.5 1.4 drainase.8 2.0 0.6 1. bangunan KETER_SAL LBR_KIRI LBR_KANAN FUNGSI_KIR ada 0. tembok. sawah ada 1. tembok ada 1. lahan kosong ada 0. bangunan ada.0 1.0 1. saluran.0 1.5 lahan kosong.0 1.0 tembok. bangunan ada 0.0 drainase/irigasi.5 lahan kosong.8 0. kolam ikan ada 1. tembok.0 drainase.0 drainase.5 0. bangunan ada.5 1. bangunan tidak ada 2 2 lahan kosong tidak ada 2 4 lahan kosong ada.ada.0 irigasi.0 1. 1 1 1 lahan kosong ada.5 drainase. tembok. lahan kosong. lahan kosong ada 1. bangunan ada 1.6 drainase.0 drainase.0 3. tembok.5 1 lahan kosong. RTH ada 2.

tdak ada 0.0 bangunan ada 1. bangunan ada 3.0 ada 1. sawah tdak ada 1. tembok.5 0.6 1. tembok.5 tembok. lahan kosong ada 0. sungai ada 0.0 0.0 drainase/irigasi.0 1.5 tembok.0 0.0 tembok.5 tembok.0 1.0 0.5 0.0 1.0 tembok.0 lahan kosong.0 kebun ada 1. bangunan tdak ada 1.0 drainase.0 1.0 0. bangunan ada 0.2 sawah ada 0. tembok. sawah tdak ada 3.0 1.0 bangunan ada 0.0 0.0 0.0 0.0 sawah tdak ada 1.0 tembok.0 1. tembok.0 drainase.5 drainase. drainase.0 irigasi.0 1. bangunan ada 0.7 1.0 drainase.0 1.0 0. bangunan ada 1. sawah ada 1. sawah ada 0. bangunan tdak ada 1.0 tembok. RTH ada 1.0 trotoar.5 1.0 1. bangunan ada 1.0 0.2 1.0 tembok. bangunan tdak ada 0.0 2.9 0.6 0.0 0.0 0. bangunan ada 0.6 drainase.0 1.0 drainase.0 1.0 2. bangunan tdak ada 1. tembok.0 trotoar.0 1. bangunan ada 0.0 drainase.0 pagar. bangunan tdak ada 2.5 0. bangunan ada 2.0 1.0 trotoar.5 bangunan tdak ada 1. bangunan ada 1.3 bangunan ada 0.5 0.0 lahan kosong ada 0.0 drainase.0 1.0 ada 0.0 sawah .0 0. sawah ada 1.0 2. bangunan ada 1.0 trotoar. lahan kosong ada 1. bangunan ada 1. bangunan tdak ada 0.0 ada ada 0. sawah tdak ada 1.0 5.0 bangunan ada 5.0 0. bangunan tdak ada 0.6 0.0 1.5 0. sawah ada 0. tembok.0 0. lahan kosong ada 0.0 tembok. bangunan ada 1.5 tembok.3 1.0 irigasi.0 drainase.0 drainase. pekarangan tdak ada 0.0 drainase.0 1.0 drainase.0 lahan kosong.0 irigasi. bangunan ada 1.6 tembok.0 1. bangunan ada 0. bangunan ada 0.5 drainase.

8 bangunan ada 1. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar. saluran.0 sawah ada 2. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.0 bangunan ada 1. bangunan ada.0 1.5 1.5 1 lahan kosong.0 1.7 0.0 0.0 1.0 drainase.0 tembok. bangunan tdak ada 1. pagar. bangunan ada.1 sisi 2 2 trotoar.0 1. pagar.0 1.0 2. jalur hijau.0 lahan kosong.1 sisi 2 2 trotoar. saluran. bangunan tdak ada 0 0 lahan kosong.0 irigasi.1 sisi 2 2 trotoar. pagar.0 drainase. pagar. bangunan ada. bangunan ada 1. pagar.0 1.1 sisi 2 1 trotoar.0 sawah ada 1. bangunan ada 0. saluran. bangunan ada 1. pagar. pagar.7 drainase. tembok. pagar.1 sisi 2 2 trotoar. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.0 ada 0. bangunan ada.0 1. bangunan tdak ada 1.0 2. saluran.5 1 lahan kosong. pagar.0 ada 0. bangunan ada 1.tdak ada 1.0 irigasi.saluran.0 sawah ada 1.1 sisi 2 2 trotoar.0 lahan kosong. pagar.9 1.0 3. sawah ada 0.0 1. saluran. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong.1 sisi 2 2 trotoar. sawah ada 1. pagar. sawah tdak ada 0.0 lahan kosong.0 drainase.0 1. sawah ada 0. bangunan tdak ada 1.0 tembok.5 0. sawah ada 2.0 sawah ada 2. pagar. saluran. bangunan tdak ada 1. tembok.1 sisi 2 2 trotoar. pagar. saluran. pagar.0 drainase.0 3.0 drainase. bangunan ada.5 trotoar.0 lahan kosong ada 1.0 2.0 sawah ada. sawah tdak ada 2. bangunan ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. saluran. bangunan ada. pagar.0 trotoar. bangunan ada 0.1 sisi 2 1 lahan kosong. pagar. lahan kosong. banguna ada 1.0 0.0 sawah ada 1.0 0. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.0 drainase. bangunan ada. bangunan .0 1. bangunan ada 0.0 1. bangunan tdak ada 0.0 1. bangunan ada. saluran.1 sisi 2 1 trotoar. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong.0 1.0 0. pagar.0 0.

pagar.5 2 lahan kosong.5 3 lahan kosong.bangunan ada.2sisi 2.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. saluran.5 3 lahan kosong.pagar.2sisi 2. saluran.5 3 lahan kosong. pagar.pagar.bangunan tdak ada 1 1. pagar. saluran.pagar. jalur hijau.1sisi 1.bangunan ada.bangunan ada. pagar. bangunan tdak ada 1. jalur hijau. jalur hijau tdak ada 1 1 lahan kosong.5 3 lahan kosong. saluran.5 1 lahan kosong. saluran.bangunan ada. saluran.bangunan ada.5 3 lahan kosong. bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong. pagar. jalur hijau. jalur hijau.5 3 lahan kosong. pagar. jalur hijau. jalur hijau.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 1.pagar.pagar. pagar. jalur hijau. jalur hijau.5 1 lahan kosong. saluran.5 3 lahan kosong.5 3 lahan kosong. saluran.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. saluran.2sisi 2. bangunan tdak ada 1.pagar. pagar. pagar.5 1 lahan kosong.bangunan ada. bangunan tdak ada 1. bangunan tdak ada 1.pagar.pagar. jalur hijau.bangunan ada.1sisi 1.5 3 lahan kosong. saluran.5 lahan kosong.pagar.pagar.2sisi 2.pagar.bangunan ada. pagar. jalur hijau.pagar.5 1 lahan kosong.pagar. bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong.bangunan ada.2sisi 2. bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong.bangunan ada. bangunan ada.2sisi 2.5 lahan kosong.bangunan . jalur hijau.2sisi 2.5 3 lahan kosong.5 3 lahan kosong. jalur hijau tdak ada 2 2 lahan kosong. saluran. pagar. bangunan ada.2sisi 2. saluran. pagar. bangunan tdak ada 1.bangunan ada. jalur hijau. pagar.pagar. bangunan tdak ada 1.2sisi 2.bangunan ada.5 2 lahan kosong.2sisi 2. saluran. pagar. jalur hijau. bangunan tdak ada 1.5 2 lahan kosong.tdak ada 1 1 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.2 3 lahan kosong.2sisi 2.pagar.saluran.2sisi 2.2sisi 2. jalur hijau. bangunan tdak ada 1.pagar. saluran. pagar.5 3 lahan kosong.pagar.2sisi 2.bangunan ada.pagar.5 3 lahan kosong. pagar. bangunan tdak ada 1. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.5 3 lahan kosong.bangunan ada. jalur hijau.1sisi 1. saluran.5 0. saluran. bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong. saluran. jalur hijau.5 1 lahan kosong.bangunan ada.bangunan ada.pagar.pagar. pagar. pagar.1sisi 1.bangunan ada. jalur hijau. pagar.5 3 lahan kosong.pagar.5 1 lahan kosong.5 3 lahan kosong.saluran.5 1 lahan kosong. bangunan ada.saluran. bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong.5 2 lahan kosong.bangunan ada.1sisi 0 0 lahan kosong.2sisi 2. pagar. pagar. saluran.pagar.2sisi 2. saluran.5 3 lahan kosong.5 1 lahan kosong. saluran.bangunan ada. saluran. pagar.saluran.2sisi 2.5 1 lahan kosong. saluran. saluran.pagar. bangunan tdak ada 1.pagar.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.

saluran.pagar.pagar. pagar.saluran. bangunan ada.1sisi 3 3 lahan kosong.bangunan ada. bangunan ada.1sisi 0 0 lahan kosong.saluran. bangunan ada. bangunan ada. pagar.pagar.2sisi 2. bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong.saluran.5 3 lahan kosong. bangunan ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 1.5 3 lahan kosong.pagar.1sisi 1. saluran. pagar.1sisi 3 3 lahan kosong.pagar.pagar. bangunan tdak ada 2 1.2sisi 2. jalur hijau. pagar. pagar.saluran. bangunan ada.saluran.5 lahan kosong. jalur hijau. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 1. pagar. pagar.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.5 lahan kosong.5 2 lahan kosong.bangunan tdak ada 1. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar. bangunan tdak ada 2 1.5 3 lahan kosong.pagar. pagar. bangunan tdak ada 1.2sisi 2. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada.bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong.5 1. saluran.5 lahan kosong.bangunan . jalur hijau. saluran. pagar. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.saluran.bangunan ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.bangunan ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 1.5 2 lahan kosong. pagar.pagar. bangunan ada.saluran.5 lahan kosong. pagar. bangunan ada. pagar.1sisi 1.pagar. jalur hijau. pagar. bangunan ada. pagar.saluran. pagar. pagar.bangunan tdak ada 2 1. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada. pagar. pagar.pagar.2sisi 2.5 lahan kosong. pagar. saluran. bangunan tdak ada 2 2.1sisi 3 3 lahan kosong.5 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 3 3 lahan kosong. bangunan ada.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.5 2 lahan kosong. pagar.5 1. pagar. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar.1sisi 3 3 lahan kosong.saluran.saluran.saluran.5 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada.saluran. pagar. jalur hijau.1sisi 0 0 lahan kosong. pagar. pagar.bangunan ada. pagar.1sisi 3 3 lahan kosong. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong.1sisi 1. saluran.5 2 lahan kosong. jalur hijau.1sisi 3 3 lahan kosong.ada. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong. pagar.1sisi 3 2 lahan kosong.5 3 lahan kosong.saluran.5 3 lahan kosong. saluran. saluran. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.2sisi 2. bangunan ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada.1sisi 3 3 lahan kosong. bangunan ada. pagar. pagar. pagar.bangunan ada.5 2 lahan kosong.

1sisi 2 1 lahan kosong.bangunan ada. pagar. bangunan ada.5 lahan kosong.1sisi 1. saluran. jalur hijau.bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong.1sisi 1 1.pagar.5 lahan kosong.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar.1sisi 1.bangunan ada.1sisi 3 3 lahan kosong.pagar.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.5 lahan kosong.bangunan ada.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada.jalur hijau.pagar.pagar.5 2 lahan kosong.1 sisi 2 2 lahan kosong. bangunan ada.bangunan ada.bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong. saluran. saluran.1sisi 3 2 lahan kosong. pagar.5 2 lahan kosong.pagar.5 1 lahan kosong.bangunan 0 0 ada. pagar.pagar.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.pagar. saluran. bangunan ada. pagar.bangunan ada.pagar.bangunan ada. saluran.1sisi 3 3 lahan kosong.5 2.5 lahan kosong. jalur hijau. bangunan ada. pagar. bangunan ada.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 1.saluran.2 lahan kosong.bangunan ada.bangunan ada.1sisi 2 2 lahan kosong. bangunan .2 lahan kosong. jalur hijau.bangunan ada.1sisi 3 3 lahan kosong. pagar.5 0 lahan kosong.pagar. pagar.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 2 1 lahan kosong.pagar. pagar.5 lahan kosong. pagar. saluran.pagar.saluran.pagar.bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong.5 2 lahan kosong. pagar.bangunan ada.bangunan tdak ada 2. pagar.pagar. jalur hijau.pagar.1sisi 3 3 lahan kosong.pagar.1sisi 1.pagar.saluran.pagar.5 1 lahan kosong.ada.1sisi 1.saluran. saluran.1sisi 1.pagar.bangunan tdak ada 2 1.pagar. pagar. pagar.pagar.pagar. saluran.bangunan tdak ada 1 1.5 lahan kosong.pagar.bangunan ada.bangunan tdak ada 1 1.1 sisi 2 2 lahan kosong.1sisi 1. saluran.bangunan ada.1sisi 1 1.pagar.saluran.bangunan tdak ada 2.pagar.pagar.1sisi 3 2 lahan kosong.pagar.5 2 lahan kosong.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 2.5 2 lahan kosong. pagar.5 1 lahan kosong.pagar. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong.saluran.pagar.1sisi 1.bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong. bangunan ada.pagar.bangunan tdak ada 2 1.5 2 lahan kosong.bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong.bangunan ada.bangunan 0 0 tdak ada 1 1.pagar. saluran.saluran.bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong. pagar.

pagar.1sisi 1.5 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong. pagar.bangunan ada.tdak ada 0 0 lahan kosong. bangunan ada.5 2 lahan kosong.5 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong.1 sisi 2 2 lahan kosong.pagar.5 2 lahan kosong.5 1.pagar.5 lahan kosong.5 2 lahan kosong.5 2 lahan kosong.pagar.1sisi 1.1sisi 1. bangunan . bangunan ada. bangunan tdak ada 0 0 lahan kosong. pagar.saluran.1sisi 1. pagar.1sisi 0 0 lahan kosong. bangunan ada. pagar. pagar. pagar.1sisi 1.5 1.saluran.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.pagar. pagar. pagar.1sisi 1.1sisi 1. pagar. bangunan tdak ada 0 0 lahan kosong. pagar. bangunan 0 0 ada.1sisi 1. bangunan tdak ada 1.1sisi 1. pagar.5 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 1.5 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar. pagar.pagar.5 2 lahan kosong.5 2 lahan kosong. pagar. bangunan ada.1sisi 0 0 lahan kosong. pagar.bangunan ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong.bangunan ada. persawahan ada.1sisi 1. pagar.5 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada.1sisi 1. pagar.saluran.bangunan ada. pagar.bangunan ada. pagar. bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong.1sisi 1.saluran. pagar. bangunan tdak ada 1 1 lahan kosong.5 lahan kosong. pagar.pagar. pagar.5 2 lahan kosong. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. jalur hijau. pagar. pagar. bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong. bangunan 0 0 ada.1sisi 1.pagar. bangunan ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.bangunan ada.5 2 lahan kosong.5 1 lahan kosong.bangunan 0 0 tdak ada 2 2 lahan kosong.5 2 lahan kosong.1sisi 2 1. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.bangunan ada.saluran. pagar. pagar.1sisi 1.bangunan ada.pagar. jalur hijau. bangunan tdak ada 0 0 lahan kosong. pagar.bangunan tdak ada 1. pagar. bangunan tdak ada 1. bangunan ada.5 lahan kosong.pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.pagar.pagar.5 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong.saluran. pagar.5 1. pagar.

1 1. pagar. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. persawahan tdak ada 1.saluran.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada. pagar. pagar.5 2 lahan kosong. bangunan ada.pagar. bangunan ada.1sisi 1.5 2 lahan kosong.saluran. jalur hijau.pagar. pagar. bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 1. pagar. bangunan . bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.5 2 lahan kosong.5 bahu jalan.5 bahu jalan.1sisi 3 3 lahan kosong.1sisi 1. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 1 lahan kosong. bangunan ada.5 2 lahan kosong. jalur hijau.saluran. bangunan ada. pagar.1sisi 1. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan 0 0 tdak ada 2 2 lahan kosong.1sisi 1.5 2 lahan kosong.1sisi 1. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada.bangunan ada.5 2 lahan kosong.1sisi 1.saluran.pagar.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada.1sisi 3 3 lahan kosong. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong.1sisi 1.tdak ada 1 2 lahan kosong. jalur hijau.2 lahan kosong.saluran.1 sisi 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar.pagar. bangunan tdak ada 1. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. jalur hijau. bangunan tdak ada 1 2 lahan kosong. 1 2.saluran. bangunan ada.saluran. pagar. bangunan ada.5 1.5 2 lahan kosong.saluran. bangunan ada. saluran. pagar.1sisi 1. bangunan ada.5 1. pagar.saluran. pagar.5 2 lahan kosong. 2 1. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.5 2 lahan kosong. pagar. bangunan tdak ada 1.1sisi 1.5 lahan kosong. pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. saluran.saluran.pagar. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar.bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. pagar.2sisi 2 2 lahan kosong. bangunan 0 0 tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada.5 2 lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. pagar. saluran. pagar.1sisi 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan ada. pagar. bangunan 0 0 KETER_SAL LBR_KIRI LBR_KANAN FUNGSI_KIR ada. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong. bangunan tdak ada 2 2 lahan kosong.bangunan ada. pagar. pagar.5 1 lahan kosong. pagar.

bangunan tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 2. saluran. pagar.3 0. saluran.5 0.8 2. bangunan ada.7 bahu jalan.5 2. saluran. saluran. saluran. 2 0. 2 1.8 bahu jalan.1 bahu jalan.5 bahu jalan. saluran.5 bahu jalan. saluran. 2 0. 2 1 1 bahu jalan.5 bahu jalan.2 1.5 bahu jalan. bangunan tdak ada 1 1 bahu jalan.5 bahu jalan.2 1. 2 1 1 bahu jalan. 1 1 1 bahu jalan. bangunan ada.5 2 bahu jalan. saluran. saluran.1 bahu jalan. 1 1. bangunan ada. 2 1 1 bahu jalan. 2 1. lahan kosong tdak ada 1. 1 0 1. bangunan ada.5 bahu jalan. 2 1 0. 2 1 0. saluran. bangunan tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 0 0 tanah kosong ada.2 1 bahu jalan.8 saluran. bangunan ada. 1 0.6 bahu jalan. 2 1 0. saluran.5 0.2 1.8 0. 2 0. 1 0 0 saluran. pagar. sawah ada. 2 1 1 bahu jalan. 2 1. pagar.8 bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada. lahan kosong ada. saluran. bangunan ada. bangunan ada.7 bahu jalan. 2 1 1 bahu jalan. bangunan ada. bangunan tdak ada 1. bangunan ada. 1 1 0. sawah tdak ada 2.8 0. 2 1 0. saluran. 2 1. 2 0 0 saluran.1 bahu jalan. sawah ada. 2 1 1 bahu jalan. pagar. pagar. 2 1. 1 0. bangunan tdak ada 2. bangunan tdak ada 0 0 tanah kosong tdak ada 0 0 tanah kosong tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 0 0 bangunan ada. lahan kosong tdak ada 1.8 1 saluran.2 1 bahu jalan. saluran. saluran.ada.5 bahu jalan. 1 1 1 bahu jalan. saluran. 2 1.5 2. bangunan drainase 1 0. pagar. bangunan tdak ada 1 1 bahu jalan. saluran. sawah ada. sawah ada. bangunan ada. sawah ada.4 bahu jalan. bangunan ada. 2 1.5 2.5 1. bangunan ada. bangunan ada.9 bahu jalan.5 0. saluran ada.5 pagar. saluran. bangunan ada. 2 0 0 bahu jalan. saluran. bangunan ada. 2 0 0 bangunan ada. bangunan ada. 2 1 1 bahu jalan.9 bahu jalan. sawah ada.2 1 bahu jalan. bangunan ada.5 bahu jalan. bangunan . sawah ada. bangunan ada.

9 2. saluran.4 bahu jalan.8 1. saluran. 2 1.8 1. 2 0. sawah ada. 2 1.8 bahu jalan. 2 2 1. bangunan ada.4 0. 2 0. sawah ada.6 1 bahu jalan. bangunan ada. 2 1 1. 2 1. bangunan tdak ada 1.8 bahu jalan. 2 1 1 bahu jalan. 2 0 0 bangunan ada. 2 1. bangunan ada.4 bahu jalan.5 bahu jalan. bangunan ada.4 bahu jalan. bangunan ada.7 bahu jalan. bangunan tdak ada 1 1 bahu jalan. bangunan . saluran. 2 2.3 1. bangunan ada.5 1.6 bahu jalan. bangunan ada. saluran.6 1.6 1 bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada.9 0.tdak ada 0 0 tanah kosong tdak ada 0 0 tanah kosong ada. saluran. bangunan ada. sawah ada.5 1 bahu jalan. sawah tdak ada 1.4 bahu jalan. 2 1 1 bahu jalan. sawah tdak ada 2. bangunan tdak ada 0 0 trotoar.5 0 bahu jalan. saluran. saluran.4 bahu jalan. pagar tdak ada 0 0 trotoar. 2 1. lahan kosong ada. pagar tdak ada 1 1 bahu jalan. sawah ada.8 bahu jalan. saluran. 2 2 1. 2 0. 1 0 0 saluran. 2 0.8 bahu jalan. sawah ada. saluran. 2 1. 2 1.5 3.6 0.8 0 bahu jalan. saluran. saluran. 2 1. 2 1. saluran.7 1. 1 1. pagar ada. bangunan ada.2 0.5 bahu jalan. saluran. bangunan ada. saluran. 2 0.6 bahu jalan. 2 0. 2 0. 2 1. bangunan ada. pagar tdak ada 0 0 tanah kosong ada. saluran. saluran.9 bahu jalan. saluran. 1 3. saluran. saluran.8 bahu jalan. bangunan ada.3 1. saluran. pagar tdak ada 0.8 0. bangunan ada. 1 1.6 bahu jalan.8 1 bahu jalan.7 0. 2 0. sawah ada. bangunan tdak ada 0 0 trotoar. saluran. bangunan ada. sawah ada. pagar ada. saluran. bangunan ada.7 0.4 1.5 0.2 bahu jalan.5 bahu jalan.2 bahu jalan. saluran.8 0. 2 0. bangunan ada. saluran tdak ada 1. 2 0.2 2. 2 1 1.5 bahu jalan.8 bahu jalan. saluran.4 0. sawah ada.5 bahu jalan. pagar ada.8 1. bangunan ada.3 bahu jalan. 1 0 0 saluran.5 bahu jalan.3 0. sawah tdak ada 1 1 bahu jalan.5 bahu jalan.6 0.5 bahu jalan. sawah tdak ada 1.4 bahu jalan.

bangunan ada. 1 2 2 bahu jalan.7 bahu jalan. 2 1. bangunan ada.5 bahu jalan. bangunan ada. bangunan ada. 2 0 0 saluran. 2 2 1.5 0. sawah ada. saluran. saluran. sawah ada.5 0.5 bahu jalan. pagar ada. 2 2. 2 0. sawah ada. 2 1 1 bahu jalan.4 bahu jalan.8 1.5 bahu jalan. bangunan ada. 2 2 2 bahu jalan. saluran.5 bahu jalan.5 bahu jalan.7 1. bangunan tdak ada 1 1 bahu jalan. saluran. saluran.9 4.5 1 bahu jalan. 2 1. 2 2 2 bahu jalan. saluran.8 2 bahu jalan. lahan kosong tdak ada 2.5 bahu jalan. saluran. bangunan tdak ada 1 2.6 1 bahu jalan. saluran. sawah ada. 2 1 1. 1 0 0 tanah kosong ada. bangunan ada.5 1. 2 2.5 bahu jalan. saluran. saluran.1 1 bahu jalan.5 5 bahu jalan. 2 4. 2 1.5 bahu jalan. saluran. bangunan ada. 2 2 2 bahu jalan. 2 2 2 bahu jalan. lahan kosong ada. saluran.ada. bangunan ada. saluran. 2 2 1. lahan kosong tdak ada 2. 2 1 1.5 1. 2 1. pagar ada. saluran. sawah ada.5 bahu jalan. sawah ada. 2 1.5 0. bangunan ada.1 bahu jalan. lahan kosong tdak ada 2 0. 2 3 4. saluran. bangunan ada. sawah ada. 1 0 0 bahu jalan.5 bahu jalan. bangunan ada.1 1. sawah tdak ada 1. saluran. bangunan tdak ada 2 3. 2 1 1 bahu jalan. saluran.5 bahu jalan. pagar ada. saluran.8 1 bahu jalan. saluran. sungai ada.8 bahu jalan.5 bahu jalan. bangunan ada. saluran.5 bahu jalan. pagar ada.8 bahu jalan. saluran. bangunan ada. 2 2 5. 2 2 1. bangunan tdak ada 0 0 ada. 2 1 1. bangunan ada. 2 2 1 bahu jalan. saluran. saluran.7 bahu jalan. 2 0. bangunan . saluran. 2 0 0 tanah kosong.2 1. saluran. pagar tdak ada 3. 2 2.5 bahu jalan. sawah ada. 2 1. 2 3. 1 2 2 bahu jalan.6 bahu jalan. saluran. sawah ada. bangunan ada. saluran. 1 2. bangunan ada.5 2 bahu jalan. bangunan ada. bangunan ada. 2 1. bangunan ada.5 2 bahu jalan. 2 1 1. sawah tdak ada 1 1 bahu jalan. 2 1 1 saluran. sawah ada. saluran.5 2 bahu jalan.8 bahu jalan.

pagar. saluran.5 2 bahu jalan. 2 0.5 0. 2 0. pagar ada. bangunan tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 0 0 tanah kosong tdak ada 1. 2 0 0 bangunan ada.5 bahu jalan. saluran.7 3. 2 1. saluran. pagar ada. bangunan ada. saluran.5 1. bangunan ada.4 bahu jalan. bangunan ada. bangunan ada.3 bahu jalan.5 bahu jalan. saluran. pagar ada.5 bahu jalan. saluran. 2 1. 2 2 2 bahu jalan. 2 0.7 bahu jalan.5 1. saluran. 2 1 0.3 bahu jalan.5 2 bahu jalan. bangunan ada. 2 0 0 bahu jalan. saluran.7 bahu jalan. bangunan ada. 2 3 2 bahu jalan.5 0.5 0.6 0. saluran. 2 0.2 1. bangunan.5 bahu jalan.5 bahu jalan. bangunan ada. saluran.8 1 bahu jalan. 2 0. 2 0.5 bahu jalan. saluran. bangunan ada. saluran. bangunan ada. pagar ada.8 0.5 0. sawah ada. bangunan ada. saluran.7 bahu jalan. saluran tdak ada 1.3 bahu jalan. 2 1.8 bahu jalan. 2 0. saluran. saluran.3 3. pagar ada.5 0. sawah . saluran. pagar tdak ada 1. 2 8 16 bahu jalan. 2 1. 1 0. saluran. pagar ada. pagar. 2 1. 2 0. saluran. saluran. bangunan ada.5 1.5 0. saluran.5 2 bahu jalan. sawah tdak ada 0.8 bahu jalan.6 0.5 1 bahu jalan. 2 0. pagar ada. 1 2 2 bahu jalan.5 bahu jalan.5 0.1 bahu jalan. sawah ada.5 bahu jalan.3 bahu jalan. sawah ada. 1 1. pagar ada. sungai ada.5 2 bahu jalan. pagar ada. 2 1.5 bahu jalan.5 bahu jalan. pagar ada. 2 1 1 bahu jalan. 2 1 0. pagar ada. saluran.4 bahu jalan. pagar ada. 2 0. saluran. saluran. 2 0. saluran.5 bahu jalan. pagar ada. 2 0. pagar ada. kavling ada.2 0. saluran. 2 2 2 bahu jalan.3 2 bahu jalan.2 1. 2 1 0.5 bahu jalan. 2 0.8 bahu jalan. saluran. 2 1 0. 2 1. 2 1 1 bahu jalan. pagar ada.7 bahu jalan. saluran.5 1. saluran. 1 0. bangunan tdak ada 0 0 sawah ada. bangunan ada.5 0.5 bahu jalan.7 0.5 0.8 2. pagar ada.5 bahu jalan. 2 3. sawah tdak ada 1. bangunan tdak ada 1. bangunan tdak ada 2.5 saluran.8 0.5 0. lahan kosong ada. saluran. bangunan ada.tdak ada 2.

8 0.5 bahu jalan. pagar.3 bahu jalan. pagar ada.3 1 bahu jalan.9 bahu Jalan.5 1.8 1 bahu jalan. pagar ada. bangunan ada.6 1. bangunan ada. 1 0. saluran. pagar ada. saluran.5 bahu jalan.6 bahu jalan.7 bahu jalan. 1 0 0 saluran.8 1 bahu jalan.9 bahu jalan.5 1. 2 1 0.7 0. sawah ada. Saluran. 2 1. pagar ada.4 bahu jalan.8 0. sawah tdak ada 1. 2 0. saluran.5 bahu jalan.9 bahu Jalan. Pagar ada. 1 0 0 saluran. banguna ada.8 0. bangunan ada. bangunan ada.6 bahu jalan.3 bahu jalan. pagar tdak ada 1. 2 0. 2 0. bangunan tdak ada 0.7 1 bahu jalan. 2 0.8 0.4 1. sawah ada. 2 1. 2 1. saluran. sawah ada.3 bahu jalan. bangunan tdak ada 0. Pagar ada. 2 0. 2 2.5 1 bahu jalan. saluran.6 0.2 1 bahu jalan. 1 0.6 bahu jalan.7 bahu jalan.7 bahu jalan.6 bahu jalan. 2 0. 2 1. bangunan ada.8 bahu jalan. 2 0.8 1 bahu jalan. sawah ada. 2 0. 2 1. 2 2. pagar ada. saluran. Saluran. sawah ada. pagar. saluran.7 0.3 0 bahu jalan.3 bahu Jalan. 2 0 0 saluran.8 1 bahu jalan.ada. saluran. 1 0. bangunan tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 0 0 bangunan ada. 2 1 1. 2 0.5 1. saluran. bangunan tdak ada 0 0 tanah kosong ada.9 bahu jalan. 2 1. bangunan ada. saluran. Pagar ada. pagar ada. saluran. Saluran. saluran.8 bahu jalan. pagar ada. pagar ada.6 bahu jalan.4 0.9 bahu jalan.5 ada.5 1.7 1 bahu jalan. sawah ada. 2 1.7 bahu jalan.3 0. pagar. saluran. 2 1 1 bahu jalan. 2 1 1 bahu jalan. sawah tdak ada 0 0 sawah tdak ada 0.6 bahu jalan.3 bahu jalan. saluran. bangunan .6 0.4 0. saluran. bangunan drainase 1.5 1. sawah ada. sawah ada. sawah ada.9 0. 2 0.7 3.8 bahu jalan. pagar ada.5 0.2 1. bangunan ada. saluran.6 0. saluran.8 1. tanah kosong ada. 2 1. saluran. 1 1. 1 1. saluran.4 0.8 0. 2 1. sawah ada. 2 3 0.4 bahu jalan. saluran. bangunan tdak ada 0. bangunan tdak ada 0. 2 0. bangunan ada. 2 1.

2 0.8 bahu jalan. lahan kosong ada.2 1 bahu jalan.5 bahu jalan. saluran.5 bahu jalan. pagar.9 bahu jalan.1 1. 2 1 1 bahu jalan. saluran tdak ada 0. bangunan tdak ada 1 0 bahu jalan. 1 1.1 0.7 bahu jalan. bangunan tdak ada 1 1 bahu jalan.5 0 bahu jalan.8 0 bahu jalan. 2 0. sawah .2 bahu jalan.5 0.7 0. 2 1 2. 2 1. bangunan ada. pagar.5 0.6 0.3 bahu jalan. 2 2.5 1. bangunan ada. sawah tdak ada 1. 2 0 0 sawah tdak ada 0 0 bangunan ada.7 bahu jalan. saluran. 2 0. sawah ada. bangunan ada. bangunan tdak ada 1. 2 1. saluran. bangunan tdak ada 1.8 1.7 0.6 1.2 1 bahu jalan. pagar.7 sawah tdak ada 1. saluran.1 0. bangunan tdak ada 0 0 sawah ada.2 1. saluran.7 1.4 bahu jalan.9 bahu jalan. saluran.7 bahu jalan.5 bahu jalan. sawah ada. 2 1.7 0. bangunan tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 1 0. 2 0. sawah tdak ada 1 0.6 bahu jalan.pagar.7 bahu jalan. bangunan ada. 1 1.2 bahu jalan.pagar. sawah ada. saluran tdak ada 1. bangunan tdak ada 0.5 1.5 bahu jalan. saluran. bangunan tdak ada 0. saluran. bangunan tdak ada 0 0 pagar. saluran.2 1.tdak ada 0 0 sawah ada. 2 1 0. sawah tdak ada 0. pagar. bangunan ada.2 bahu jalan. bangunan tdak ada 0.9 bahu jalan.8 0.3 1. sawah ada.5 0. bangunan tdak ada 1.7 0.2 bahu jalan. bangunan tdak ada 1 1 bahu jalan.5 bahu jalan. saluran. 2 1.2 bahu jalan. bangunan tdak ada 1 1 sawah tdak ada 0.2 1 bahu jalan. 2 1. bangunan tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 0 0 sawah tdak ada 0 0 bangunan tdak ada 0.8 bahu jalan.4 bahu jalan. bangunan drainase 1.5 bahu jalan. 2 1 3. bangunan ada. bangunan ada.2 bahu jalan. bangunan ada. pagar. bangunan tdak ada 0 0 sawah tdak ada 9 1 bahu jalan.3 0. sawah ada.9 bahu jalan. lahan kosong ada. 2 0. saluran.3 0.

1 0.5 bahu jalan.5 1 bahu jalan. 2 1. 2 1. bangunan ada. 2 0. saluran.5 bahu jalan. pagar ada. pagar ada.5 0.8 bahu jalan. pagar tdak ada 1. saluran.4 0.3 1. sawah tdak ada 0 0 bangunan ada.9 bahu jalan.5 1 bahu jalan. saluran. 2 0 0 saluran. 1 1. bangunan ada. sawah ada. bangunan ada. 2 0 0. saluran. pagar tdak ada 1.4 0.6 bahu jalan.5 0. 1 0.5 2. sawah ada. pagar tdak ada 1.7 bahu jalan. pagar ada. bangunan tdak ada 1. saluran.9 bahu jalan. saluran.3 0. bangunan ada. bangunan ada.5 1. 1 1 1.2 1.6 1.5 bahu jalan. sawah ada.5 bahu jalan.3 1 bahu jalan.5 bahu jalan. 1 1. 2 1 0 bahu jalan.5 2 bahu jalan. 2 1. 2 0 0 bahu jalan. sawah tdak ada 1.ada. bangunan ada. 1 1 1. saluran. sawah ada. saluran. sawah tdak ada 1. sawah ada.9 bahu jalan.6 bahu jalan.8 0.6 bahu jalan. 2 1.7 0. pagar ada. 1 0. saluran . saluran. sawah ada.5 bahu jalan. saluran. pagar ada.8 saluran. sawah ada.8 2. bangunan tdak ada 0 0 pagar ada.8 bahu jalan. saluran. saluran.5 0.5 bahu jalan.6 12 bahu jalan. sawah ada. 1 1 1. saluran.5 1. 2 1. bangunan ada. 2 0. sawah ada. saluran. saluran. pagar ada.2 1 bahu jalan. saluran. 2 0.8 1. saluran.7 0.5 bahu jalan. 1 0 0.5 saluran. saluran.9 bahu jalan. 2 0. saluran. pagar ada. saluran. saluran. sawah ada.7 bahu jalan.8 bahu jalan. 2 1 1 bahu jalan. bangunan ada. pagar ada.9 bahu jalan.6 1.8 0. 2 1.4 0. 1 1.8 bahu jalan. 1 0. 2 0. 1 1. sawah ada. bangunan ada. pagar ada. 2 0. saluran.5 bahu jalan. 2 2 0. 2 0.7 bahu jalan.9 bahu jalan. saluran. 1 0.3 bahu jalan.5 bahu jalan.2 1. sawah ada. 1 1. 2 0.5 0.5 0. sawah tdak ada 0.6 bahu jalan.9 bahu jalan. saluran.5 1 bahu jalan. saluran.sawah ada. sawah ada. saluran. 1 2. 1 1.3 1 bahu jalan. 1 1.5 0. sawah ada. saluran. pagar ada. saluran.6 bahu jalan.7 bahu jalan. 1 1 1. saluran.5 bahu jalan.3 0. bangunan ada. bangunan ada.9 0. 2 1 1.

2 1. sawah ada.5 ada. 2 0.7 0.7 3. bangunan. 2 0. 2 0. 2 0. saluran. 2 1. bangunan ada.7 0.5 bahu jalan. bangunan ada. pagar ada.9 bahu jalan.5 2 bahu jalan. pagar ada.3 bahu jalan.5 0.7 bahu jalan.9 bahu jalan. 2 0.9 bahu jalan. 2 0. saluran. Pagar ada.5 bahu jalan.5 bahu jalan. 2 0.5 1. 2 0. saluran.5 bahu jalan. 2 1. saluran. 2 1. pagar ada. 1 0. Pagar ada. 2 0.3 1. 2 1.5 1.5 0. saluran. saluran. 1 0 0 ada. saluran. saluran. saluran.5 1.5 0. Pagar ada.7 0.5 1 bahu jalan.8 bahu jalan.5 0.9 bahu Jalan. 2 3 2 bahu jalan.9 bahu Jalan.9 bahu jalan. saluran. saluran.5 1 bahu jalan.9 bahu jalan.5 0. 1 1. 2 1.5 bahu jalan. bangunan ada.5 bahu jalan. saluran. saluran. Jalur hijau. saluran.5 bahu jalan. pagar ada. 2 2. pagar tdak ada 2.ada. saluran. bangunan ada. 1 0 0 ada.5 sawah ada.5 0.8 0. saluran. bangunan ada.8 1. pagar ada. bangunan ada.6 1. pagar ada. saluran.3 1.5 1.7 bahu jalan. pagar tdak ada 1.7 0. 2 0. sawah ada.3 bahu jalan.5 0.5 0. pagar ada.5 0.9 1.5 bahu jalan. pagar ada. pagar ada. pagar ada. pagar ada. sawah ada. pagar ada.5 bahu jalan. saluran. 2 0.9 1. 2 0 0 ada. pagar ada.5 0. saluran. 2 0 0 bahu jalan.3 1. 2 1. Saluran. saluran. pagar ada. 2 0. saluran. Saluran. 1 0. pagar ada. pagar tdak ada 0. pagar ada. pagar . saluran. 2 1.3 1. 1 0 0 ada. 2 0. 2 1.7 bahu jalan. 2 1.3 bahu Jalan. 2 1. Saluran.3 bahu jalan. pagar ada.5 1.6 bahu jalan.2 bahu jalan. 2 0. 1 1. 2 1.6 0.4 bahu jalan.3 1.7 0. saluran. sawah ada.6 1.9 bahu jalan. bangunan ada. 2 1. 2 0 0 bahu jalan. bangunan ada.9 bahu jalan. pagar ada.5 bahu jalan. bangunan ada. saluran.8 0. 1 0 0 ada. saluran. Jalur hijau.5 bahu jalan. Jalur hijau. saluran. saluran. bangunan ada. 2 3 0. 1 0.5 bahu jalan. saluran. kavling ada. saluran. Jalur hijau.5 0.5 saluran.8 bahu jalan. 2 1.5 bahu jalan. saluran. sawah tdak ada 0 0. 2 1. saluran.

saluran.3 1 bahu jalan. saluran. sawah ada.7 0.3 bahu jalan. 2 0.7 0.5 bahu jalan.5 0.4 bahu jalan. saluran.5 sawah ada.5 0.5 bahu jalan. 2 1. bangunan .7 1. saluran. 2 0.9 bahu jalan. saluran. pagar ada. sawah ada. 2 2 2 bahu jalan.5 0.7 0. pagar ada. 2 0.3 bahu jalan.5 bahu jalan. Jalur hijau.9 bahu jalan.9 bahu jalan. saluran. 2 0. bangunan ada. sawah ada.7 0.9 bahu jalan. pagar. sawah ada. pagar ada. sawah ada. sawah ada.5 bahu jalan.6 1.5 1. saluran.7 bahu jalan.5 0.5 saluran. saluran. pagar ada. saluran. sawah tdak ada 1.6 1.9 0.8 bahu jalan. pagar ada.3 bahu jalan.9 1. lahan kosong ada. sawah ada.2 1. 2 0.ada. saluran.9 1. saluran. saluran. 1 0. saluran.7 0.3 1. 1 0. 1 0.7 bahu jalan.9 bahu jalan.5 bahu jalan. pagar ada. saluran. 1 0. saluran. sawah ada.8 0. sawah ada. saluran. saluran. 2 0. saluran. 2 0. saluran. 2 1.5 0.5 0. bangunan ada. 1 1. sawah tdak ada 2.5 bahu jalan. saluran. saluran. 1 0.9 bahu jalan. sungai. saluran. 2 0. 2 0. 1 0. bangunan ada. bangunan tdak ada 0 0.7 0.5 1. 2 0. Jalur hijau. bangunan ada.9 bahu jalan.5 bahu jalan.5 bahu jalan. 1 1.6 bahu jalan. saluran.9 1. 1 0. Jalur hijau. sawah tdak ada 0.5 bahu jalan.6 0.5 bahu jalan.5 bahu jalan. sawah ada.8 bahu jalan. 2 0 0. bangunan ada.5 0. saluran. 2 0. sawah ada. pagar ada.5 0. 2 0. 2 0. saluran. 1 1.4 bahu jalan. sawah ada. 1 1.3 1. bangunan ada.

lahan kosong lahan kosong . bangunan lahan kosong. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong saluran. saluran. saluran. pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. pagar. pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong saluran. bangunan saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong saluran. saluran. saluran. lahan kosong saluran. saluran. lahan kosong. lahan kosong saluran. pagar. saluran. saluran. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong saluran. lahan kosong. lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. FUNGSI 5M KANAN FUNGSI_KAN FOTO_RUAS FOTO_KOFOTO_KIRFOTO_KAKET saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong.

lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran. pagar. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong.lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan . bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. pagar. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong.

bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong.lahan kosong. saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. pagar. pagar. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan . bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong. lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong.

bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. bangunan saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan pagar. saluran. saluran. saluran. lahan kosong. pagar. saluran. lahan kosong lahan kosong. pagar. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. pagar. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong . bangunan saluran. bangunan lahan kosong saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong.lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. sungai lahan kosong saluran. lahan kosong. saluran. lahan kosong saluran. bangunan saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. pagar. bangunan saluran. lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan saluran. pagar. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. pagar. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. lahan kosong.

bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. pagar. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. pagar. saluran. bangunan saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong.lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong . lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. saluran. saluran. bangunan saluran. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong. pagar. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong.

bangunan lahan kosong. pagar. lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. pagar. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong lahan kosong. bangunan . lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong. saluran.saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong lahan kosong lahan kosong lahan kosong saluran. bangunan saluran. saluran. saluran. lahan kosong lahan kosong. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. bangunan saluran. bangunan lahan kosong saluran. bangunan lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. bangunan lahan kosong. saluran. saluran. lahan kosong lahan kosong. saluran.

bangunan ada ada ada ada irigasi. bangunan lahan kosong lahan kosong lahan kosong. bangunan ada ada ada ada drainase. sawah ada ada ada ada drainase. drainase. lahan kosong. saluran. bangunan ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada irigasi. bangunan ada ada ada ada drainase. tembok. bangunan ada ada ada ada tembok. sawah ada ada ada ada tembok. lahan kosong ada ada ada ada drainase. sawah ada ada ada ada drainase. drainase. lahan kosong ada ada ada ada drainase. bangunan lahan kosong. pagar. irigasi. bangunan ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada tembok. pagar. sungai ada ada ada ada . lahan kosong ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada trotoar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan lahan kosong. sawah ada ada ada ada lahan kosong. lahan kosong FUNGSI_KAN FOTO_RUAS FOTO_KONFOTO_KIRIFOTO_KANKET drainase. bangunan lahan kosong lahan kosong. lahan kosong lahan kosong.lahan kosong. bangunan saluran. kebun ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada pagar. lahan kosong ada ada ada ada saluran. bangunan ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada tembok. bangunan kosong ada ada ada ada drainase. sawah ada ada ada ada lahan kosong. lahan kosong ada ada ada ada drainase. bangunan lahan kosong. sawah ada ada ada ada irigasi. sawah ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada trotoar. lahan kosong. tembok. sawah ada ada ada ada tembok. sawah ada ada ada ada drainase. saluran. bangunan ada ada ada ada bangunan. tembok. bangunan ada ada ada ada drainase. saluran. bangunan lahan kosong.

bangunan ada ada ada ada drainase. drainase. bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada kebun ada ada ada ada irigasi. tembok. bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada drainase. sawah ada ada ada ada irigasi. bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada trotoar. sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada . bangunan ada ada ada ada lahan kosong ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada sawah ada ada ada ada ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada drainase. tembok. bangunan ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada sawah ada ada ada ada tembok.tembok. sawah ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada drainase. tembok. drainase. bangunan ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada tembok. tembok. bangunan ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada trotoar. sawah ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada trotoar. bangunan ada ada ada ada sungai ada ada ada ada tembok. sawah ada ada ada ada drainase. sawah ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada trotoar. lahan kosong ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada tembok.

bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada trotoar. drainase. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada trotoar. tembok. pagar. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada drainase. pagar. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada sawah ada ada ada ada lahan kosong. sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada trotoar. bangunan ada ada ada ada tembok. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada trotoar. bangunan ada ada ada ada bangunan ada ada ada ada tembok. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada trotoar. pagar. bangunan ada ada ada ada pagar. drainase. pagar. bangunan ada ada ada ada trotoar. saluran. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.sawah ada ada ada ada drainase. bangunan ada ada ada ada trotoar. pagar. saluran. pagar. pagar. saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran. bangunan ada ada ada ada . bangunan ada ada ada ada drainase. pagar. sawah ada ada ada ada drainase. tembok. tembok. pagar. jalur hijau. pagar. bangunan ada ada ada ada irigasi. saluran. bangunan ada ada ada ada trotoar. pagar. sawah ada ada ada ada drainase. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. sawah ada ada ada ada drainase/irigasi. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada trotoar. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada drainase. pagar. bangunan ada ada ada ada tembok.

bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran. pagar. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran. jalur hijau ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada . pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran.pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.pagar. saluran. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran. bangunan tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran. pagar.pagar. pagar.pagar. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran.pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. jalur hijau ada ada ada ada lahan kosong.pagar.pagar. pagar. pagar. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.pagar.saluran.pagar. saluran. pagar.pagar. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. saluran. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. saluran.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.pagar.pagar. saluran.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.

pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. pagar.pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar.pagar. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.lahan kosong. saluran. saluran. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar.saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada lahan kosong. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.jalur hijau. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada . saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. pagar. pagar. saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan tdak ada tdak ada tdak ada tdak ada lahan kosong.pagar.

bangunan ada ada ada ada lahan kosong. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. sungai ada ada ada ada . bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.jalur hijau.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.jalur hijau. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. pagar.pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.jalur hijau.jalur hijau.pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. jalur hijau. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.pagar. jalur hijau.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. jalur hijau. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.jalur hijau.pagar.pagar.pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada lahan kosong.pagar.jalur hijau.jalur hijau. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar.pagar.saluran.jalur hijau.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.jalur hijau.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. saluran.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.lahan kosong.pagar.jalur hijau.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. jalur hijau. pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.

pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada . pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. persawahan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.saluran. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada trotoar. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.saluran. pagar.saluran.jalur hijau. pagar. pagar. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.jalur hijau. bangunan ada ada ada ada trotoar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.saluran. saluran. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.saluran.jalur hijau. pagar. pagar.saluran. pagar. pagar. pagar.jalur hijau. pagar. pagar. saluran. pagar.saluran.saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.

bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada lahan kosong. saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada FUNGSI_KAN FOTO_RUAS FOTO_KONFOTO_KIRIFOTO_KANKET Bahu jalan.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar.bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. pagar. tanah kosong ada ada ada ada . saluran. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar.lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. persawahan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.saluran.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. saluran. pagar.pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong.pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada lahan kosong. pagar.saluran.pagar.

saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. kosong ada ada ada ada Bahu jalan. kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. Sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. Bangunan ada ada ada ada saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. pagar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan.Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada . saluran. bangunan ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. kosong ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar. saluran. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada pagar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Saluran. saluran. pagar.

bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada . bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada trotoar. saluran ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. Sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan.tanah kosong ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Trotoar. pagar ada ada ada ada trotoar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan.

pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran ada ada ada ada ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. sawah ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. drainase. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. kavling ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran.Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Tanah kosong. bangunan ada ada ada ada saluran. pagar ada ada ada ada Saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada . saluran. saluran. drainase. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran.

bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada . bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. Bangunan ada ada ada ada Saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan.Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahhu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan.

sawah ada ada ada ada saluran. sawah ada ada ada ada saluran. Bangunan ada ada ada ada Bahu Jalan. pagar ada ada ada ada Saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu Jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada . bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. Saluran. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada saluran. Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar. saluran. saluran. Saluran. bangunan ada ada ada ada Saluran. Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. Saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. Saluran. Saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar ada ada ada ada ada ada ada ada Bahu Jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. Drainase. saluran. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu bjalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada Bahu jalan.Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. Saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan.

saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran.sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar. bangunan ada ada ada ada pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada . tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar. pagar. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan.bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada sawah ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Saluran. bangunan ada ada ada ada sawah ada ada ada ada Bahu jalan.

saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan.sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan.Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. ada ada ada ada . sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran.

pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. Jalur hijau. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. Saluran. saluran.pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran.Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran.pagar ada ada ada ada Bahu jalan. Jalur hijau. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. Saluran.pagar ada ada ada ada . saluran. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. Saluran. saluran. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. saluran. saluran. saluran. Bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. Jalur hijau. Drainase. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. Bangunan ada ada ada ada Bahu Jalan. saluran. Jalur hijau. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan.pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. Saluran. saluran. Pagar ada ada ada ada Bahu Jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. Saluran. Saluran.

sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. Jalur hijau. saluran. saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran.Bahu jalan.pagar ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. saluran. Jalur hijau. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan. Jalur hijau. saluran. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. pagar. saluran. saluran. saluran.. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan.pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. tanah kosong ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. pagar ada ada ada ada Bahu jalan.pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. saluran. saluran. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada .pagar ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. bangunan ada ada ada ada Bahu jalan. sawah ada ada ada ada Bahu jalan. pagar ada ada ada ada Bahu jalan.

TITIK_PAKTITIK_PA NM_JLN Jl.Mojoanyar Jl. Bangsal . Bangsal . Raya Mlaten Gempol Jl. K.Mojoanyar Jl. Imam Bonjol Jl.Mojoanyar Jl. Raya Centong Jl. Hasyim A Jl. Bangsal . Mojoanyar Jl. H. Bangsal . Desa Kalikatir .Mojoanyar Jl. Raya Tangunan Jl.

Raya Puri Jl.Jabung Jl. Raya Perjuangan Jl.Padangan Jl.Jl. Raya Karangkuten Jl Raya Perjuangan Jl. Belahan Jl. Plososari . Raya Puri Jl. Padang Asri Jl. Pendopo Agung Gang IV Jl. Belahan Jl. M. Raya Tambak Agung Jl. Jatirejo . H. Belahan Jl. Soemadi Jl. Raya Puri .

Pasinan Jabon Jl. Yon Sunasir Jl. IV Jl. Raya Centong Jl. Raya Kejangan Jl.Jabung Jl.Jl. Jayanegara Jl. Plososari . Jatirejo . Trowulan . Raya Gading Jl. Trowulan . Pasinan Jabon . Pohkecik Gg. Basuki Rahmat Jl.Padangan Jl.Jatirejo Jl.Jatirejo Jl. Pasinan Jabon Jl. Brawijaya Jl.

Hasyim A Jl. Hasyim A Jl. K. H.Jl. Hasyim A Jl. Raya Medali . K. H. Raya Medali Jl. H. H. K. Hasyim A Gang I Jl. K.

Karang Jeruk Jl. Karang Jeruk Jl.Jl. Karang Jeruk .

Jl. Goa Putih . Pemuda Nomor Jl. Goa Putih Jl.

Sersan Hartono Jl. Sersan Hartono Jl. Sersan Hartono Jl. Kartini TITIK_PAK . Kartini Jl. Sersan Hartono Jl. Jl.

ruas 20 12 k jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan provino. ruas 20 12 k jalan provino.ruas 20jalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional . ruas 20 12 k jalan provino.ruas 20jalan nasional jalan provino.no. ruas 20 jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional no. ruas 20 15 k jalan provino. ruas 20 15 k no. ruas 3 no. ruas 20 12 k jalan provino. ruas 20 12 k no. ruas 20jalan nasional jalan provino.

ruas 2 no. ruas 20 batas kabuno.no. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 no. ruas 20jalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional jalan nasiojalan nasional no. ruas 020 jalan nasiono. ruas 20 jalan nasiono. ruas 2 no. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 . ruas 2 no. ruas 2 no. ruas 20 no. ruas 20 no. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 jalan nasiono. ruas 024 jalan nasiojalan nasional no. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 no. ruas 32 jalan nasiono. ruas 20 no. ruas 2 no. ruas 2 no. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 jalan nasiojalan nasional hutan perhno. ruas 2 no. ruas 2 no. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 024 no. ruas 20 batas kabuno. ruas 024 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 20 batas kabuno.

ruas 0 no. ruas 2 no. ruas 025 no. ruas 0 jalan nasional batas kabuno.batas kabuno. ruas 20 batas kabuno. ruas 0 no. ruas 024 no. ruas 0 no. ruas 31 no ruas. ruas 135 jalan nasiojalan nasional batas kabuno. ruas 25 no. ruas 20 no. ruas 025 hutan perhno. ruas 025 no. ruas 025 no. ruas 025 no. ruas 028 no. ruas 0 no. ruas 025 no. ruas 24 no. ruas 327 no. ruas 025 hutan perhno. ruas 3 no. ruas 025 no. ruas 001 jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan batas kabujalan propinsi . ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 315 batas kabuno. ruas 250 no. 1 jalan nasional no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 025 no. ruas 024 no. ruas 3 no. ruas 250 jalan nasiono. ruas 3 no. ruas 20 batas kabuno. ruas 0 no. ruas 25 no. ruas 3 no. ruas 3 no. ruas 3 no. ruas 26 jalan provino. ruas 20 no. ruas 025 no. ruas 3 no. ruas 20 batas kabuno. ruas 2 no. ruas 3 no. ruas 024 no. ruas 025 no. ruas 0 no. ruas 023 batas kabujalan nasional no.

ruas 001 no. ruas 0 no. ruas 044 no. ruas 002 batas kabuno. ruas 044 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 001 no. ruas 001 no. ruas 0 no. ruas 002 jalan propino. ruas 0 batas kabupaten lamongan no. ruas 0 no. ruas 0 jalan propinsi no. ruas 001 batas kabuno. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 002 no. ruas 002 batas kabuno. ruas 044 no. ruas 002 no. ruas 055 jalan propidesa pagerluyung jalan propidesa pagerluyung . ruas 005 jalan provino. ruas 002 jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan provino. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 002 no. ruas 001 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 001 no. ruas 005 no. ruas 002 no. ruas 002 batas kabuno. ruas 0 no. ruas 044 batas kabuno. ruas 005 jalan provino. ruas 001 jalan provino. ruas 0 no. ruas 001 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 044 jalan propino. ruas 001 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 005 no. ruas 001 no. ruas 001 jalan propino. ruas 001 no.batas kabujalan propinsi batas kabujalan propinsi jalan propino. ruas 002 batas kabuno. ruas 001 jalan provino. ruas 0 no.

ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 0 jalan provinsi no. ruas 028 no. ruas 0 no. ruas 0 jalan provinsi no. ruas 326 no. ruas 001 jalan propino. ruas 067 no. 25 jalan provino. ruas 001 jalan propino. ruas 326 jalan provino. ruas 065 no. ruas 0 no. 25 no ruas. ruas 0 no. 25 no ruas. ruas 312 no. ruas 326 no. 1 no ruas. ruas 001 jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi jalan propijalan propinsi no. ruas 298 no. ruas 313 no. ruas 0 no. ruas 2 no. ruas 0 jalan provinsi no. ruas 24 pplh selol no. ruas 326 no. ruas 313 hutan perhno. ruas 326 jalan provino. ruas 326 jalan provino. ruas 24 pplh selol no. ruas 0 no. ruas 0 jalan provinsi jalan propidesa pagerluyung jalan provino. 1 no ruas. ruas 0 jalan provinsi no. ruas 001 jalan propino. ruas 24 no. 1 no ruas. ruas 001 jalan propino. ruas 0 jalan provinsi no. ruas 0 no. ruas 3 no. ruas 001 no. ruas 3 no. ruas 326 no. ruas 16 .jalan propino. ruas 3 no. ruas 3 no. ruas 3 jalan provinsi no ruas. ruas 028 no. ruas 0 no. ruas 001 jalan propino. ruas 065 no. ruas 16 jalan provino. ruas 25 no.

ruas 294 no. ruas 29 jalan provino. ruas 2 no. ruas 16 no. ruas 3 jalan provinsi no. ruas 1 no. ruas 27 no. ruas 2 no. ruas 16 jalan provino. ruas 1 no. ruas 0 jalan provinsi no. ruas 16 hutan perhno. ruas 16 no. ruas 3 no. ruas 3 jalan provinsi no. ruas 2 no. ruas 0 no. ruas 0 no. ruas 153 jalan provino. ruas 306 jalan provijalan provinsi jalan provino. ruas 001 TITIK_PAK TITIK_PAWNM_JLN NO_RUAS_2 0 0 . ruas 27 no. ruas 3 no. ruas 16 no. ruas 1 no. ruas 3 no. ruas 16 no. ruas 024 jalan nasiono. ruas 2 no. ruas 25 jalan propijalan propinsi jalan provino. ruas 3 jalan provinsi no. ruas 065 no ruas. 1 jalan nasional no. ruas 153 no. ruas 16 no. ruas 0 no. ruas 16 no. ruas 1 no. ruas 0 no. ruas 153 jalan provino. ruas 2 no. ruas 3 jalan provinsi no. ruas 27 no. ruas 024 no. ruas 26 no. ruas 0 jalan provinsi jalan provijalan provinsi no. ruas 005 hutan perhjalan provinsi no. ruas 268 no.jalan provino. ruas 025 jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propibatas kabupaten lamongan jalan propidesa pagerluyung jalan nasiono.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

555" E 7 112◦ 25' 6.334" S 112◦ 32' 3.955" S 112◦ 25' 55.996" E 7◦ 34' 22.384" S 112◦ 25' 6.335" E 7◦ 23' 26.078" S 112◦ 26' 48.467" S 112◦ 21' 40.531" E 5 112◦ 25' 37.554" E 7◦ 24' 26.199" S 112◦ 26' 56.208" E 0 112◦ 33' 5.418" S 112◦ 25' 24.096" E 1 112◦ 25' 24.384" S 112◦ 25' 7.122" S 112◦ 25' 30.842" E 1 112◦ 25' 46.832" E 7◦ 19' 50.734" E 7◦ 27' 10.528" E 3 112◦ 22' 58.107" E 7◦ 26' 4.950" E 5 112◦ 24' 38.580" E 0 112◦ 34' 6.558" S 112◦ 25' 46.107" E 6 112◦ 21' 26.554" E 1 112◦ 25' 43.200" E 6 112◦ 21' 33.667" E 5 112◦ 26' 56.470" S 112◦ 25' 43.227" E 1 112◦ 25' 29.924" E 4 112◦ 27' 37.402" E 7◦ 40' 26.208" E 7◦ 29' 59.888" S 112◦ 27' 37.167" E 7◦ 26' 51.741" E 7◦ 19' 29.185" S 112◦ 24' 1.419" S 112◦ 36' 27.300" S 112◦ 25' 29.916" E 5 112◦ 27' 44.545" E 7◦ 26' 27.545" E 7 112◦ 25' 7.832" E 7◦ 19' 50.842" E 7◦ 25' 48.624" E 5 112◦ 26' 31.845" E 7◦ 37' 2.200" E 7◦ 24' 26.273" E 7◦ 22' 18.374" S 112◦ 31' 2.832" E 1 112◦ 25' 30.766" E 5 112◦ 26' 43.058" E 7◦ 20' 1.056" E 7◦ 20' 55.832" E 2 112◦ 25' 30.370" S 112◦ 21' 26.747" S 112◦ 21' 33.771" E 7◦ 27' 29.547" E 1 112◦ 25' 37.844" S 112◦ 25' 53.950" E 7◦ 24' 0.748" S 112◦ 25' 55.664" E 6 112◦ 21' 13.167" E 7◦ 26' 51.802" E 7◦ 24' 16.445" E 7◦ 22' 58.558" E 7◦ 27' 18.776" E .883" E 7 112◦ 25' 3.497" S 112◦ 22' 17.752" E 7◦ 19' 36.896" E 7◦ 34' 9.534" S 112◦ 27' 44.536" S 112◦ 27' 29.096" E 7◦ 22' 42.273" E 2 112◦ 28' 47.547" E 7◦ 24' 0.668" S 112◦ 32' 57.215" E 7◦ 26' 26.534" E 7◦ 25' 20.449" E 0 112◦ 31' 13.931" E 0 112◦ 33' 4.782" S 112◦ 33' 3.856" S 112◦ 25' 6.802" E 5 112◦ 28' 24.534" E 1 112◦ 25' 53.262" E 7◦ 24' 1.133" S 112◦ 28' 24.252" E 0 112◦ 33' 11.128" E 7◦ 26' 53.583" S 112◦ 25' 30.NO.009" S 112◦ 26' 31.462" S 112◦ 24' 38.632" E 0 112◦ 36' 29.630" E 1 112◦ 25' 18.870" S 112◦ 25' 37.227" E 7◦ 20' 43.318" S 112◦ 26' 43.821" S 112◦ 34' 4.262" E 6 112◦ 21' 40.128" E 1 112◦ 25' 52.445" E 4 112◦ 28' 1.429" E 7◦ 19' 40.643" S 112◦ 25' 52.327" E 1 112◦ 25' 55.308" S 112◦ 22' 33.630" E 7◦ 21' 4.399" E 7◦ 23' 41.931" E 7◦ 29' 44.870" S 112◦ 21' 40.618" E 7◦ 29' 33.916" E 7◦ 24' 15.956" S 112◦ 25' 37.670" S 112◦ 25' 8.215" E 6 112◦ 21' 26.115" S 112◦ 25' 18.335" E 1 112◦ 25' 42.924" E 7◦ 22' 6.667" E 7◦ 24' 4.004" S 112◦ 21' 26.259" S 112◦ 28' 1.870" S 112◦ 25' 41. RUAS KOORDINAT AWAL X KOORDINAT AWAL Y KOORDINAT AKHIR X 0 112◦ 33' 25.624" E 7◦ 24' 3.766" E 7◦ 24' 4.531" E 7◦ 24' 0.682" S 112◦ 33' 5.883" E 7◦ 26' 19.107" E 1 112◦ 25' 55.016" E 7◦ 32' 53.056" E 4 112◦ 27' 29.774" E 1 112◦ 25' 46.429" E 2 112◦ 26' 48.384" E 0 112◦ 31' 52.399" E 1 112◦ 25' 53.265" E 4 112◦ 28' 6.421" S 112◦ 25' 42.411" S 112◦ 33' 4.420" S 112◦ 25' 53.555" E 7 112◦ 25' 6.

714" E 7◦ 29' 51.273" E 17 112◦ 27' 46.570" E 15 112◦ 28' 15.937" S 112◦ 30' 3.776" E 7◦ 25' 44.931" S 112◦ 26' 8.052" S 112◦ 28' 44.065" S 112◦ 26' 46.037" E 7◦ 32' 34.406" S 112◦ 25' 53.726" E 12 112◦ 24' 54.179" E 10 112◦ 28' 51.075" E 9 112◦ 29' 38.312" S 112◦ 32' 16.179" E 7◦ 32' 38.626" E 7◦ 27' 44.691" S 112◦ 24' 33.519" E 14 112◦ 26' 47.142" E 17 112◦ 25' 8.818" S 112◦ 25' 8.688" E 7◦ 33' 47.912" E 10 112◦ 29' 2.505" E 7◦ 33' 44.238" S 112◦ 29' 4.688" E 15 112◦ 27' 54.509" E 11 112◦ 23' 55.696" E 17 112◦ 27' 31.044" E 15 112◦ 27' 55.585" E 7◦ 29' 51.328" E 16 112◦ 28' 35.043" E 7◦ 28' 6.928" E 7◦ 27' 38.562" S 112◦ 29' 22.442" S 112◦ 29' 2.812" E 7◦ 25' 26.013" E 10 112◦ 28' 51.621" E 7◦ 27' 36.907" S 112◦ 32' 3.256" E 10 112◦ 28' 55.323" S 112◦ 25' 52.014" E 15 112◦ 27' 57.311" E 7◦ 29' 29.044" E 9 112◦ 32' 0.346" E 7◦ 29' 59.019" S 112◦ 29' 2.441" E 7◦ 29' 49.075" S 112◦ 26' 44.255" E 7◦ 32' 18.860" S 112◦ 27' 55.667" E 8 112◦ 24' 54.452" S 112◦ 28' 57.854" E 9 112◦ 30' 3.941" E 7◦ 32' 49.450" S 112◦ 27' 54.690" E 7◦ 31' 44.013" E 7◦ 28' 19.136" E 9 112◦ 28' 6.791" S 112◦ 29' 2.043" E 9 112◦ 30' 45.546" S 112◦ 25' 50.476" S 112◦ 29' 2.746" E 7◦ 30' 18.637" E 7◦ 39' 57.696" E 7◦ 32' 44.075" E 7◦ 27' 42.812" E 7 112◦ 25' 19.316" E 9 112◦ 29' 55.166" E 16 112◦ 29' 22.930" S 112◦ 29' 38.570" E 7◦ 33' 42.274" E 7◦ 31' 45.273" E 7◦ 32' 45.284" S 112◦ 24' 54.286" S 112◦ 32' 0.096" E 10 112◦ 29' 2.441" E 11 112◦ 22' 30.525" S 112◦ 24' 17.995" S 112◦ 25' 19.371" E 12 112◦ 24' 54.699" E 17 112◦ 25' 9.807" S 112◦ 28' 55.774" S 112◦ 27' 57.849" E 7◦ 31' 20.726" E 7◦ 29' 54.739" E 7◦ 28' 4.571" S 112◦ 25' 21.912" E 7◦ 28' 20.223" S 112◦ 28' 15.408" S 112◦ 27' 31.409" E 7◦ 27' 29.346" E 15 112◦ 28' 16.179" E 15 112◦ 27' 33.897" S 112◦ 25' 9.255" E 17 112◦ 26' 44.273" E 8 112◦ 24' 21.725" E 7◦ 29' 41.166" E 7◦ 36' 43.991" S 112◦ 29' 2.254" E 15 112◦ 27' 32.044" E 7◦ 28' 39.274" E 17 112◦ 25' 0.809" E 7◦ 28' 7.057" E 7◦ 32' 11.057" E 17 112◦ 26' 0.672" E 17 112◦ 25' 50.256" E 7◦ 29' 22.746" E 11 112◦ 24' 33.865" E 7◦ 27' 47.114" E 7◦ 32' 12.739" E 10 112◦ 29' 2.672" E 7◦ 32' 9.760" S 112◦ 33' 36.114" E 17 112◦ 26' 8.142" E 7◦ 31' 22.300" S 112◦ 23' 55.349" S 112◦ 23' 5.892" S 112◦ 27' 57.690" E 17 112◦ 25' 52.309" S 112◦ 29' 55.267" E 7◦ 29' 55.809" E 11 112◦ 23' 5.865" E 9 112◦ 32' 3.328" E 7◦ 32' 49.443" S 112◦ 30' 45.328" E 7◦ 29' 54.995" S 112◦ 27' 32.505" E 15 112◦ 27' 57.624" S 112◦ 24' 51.037" E 17 112◦ 26' 46.449" S 112◦ 32' 2.874" S 112◦ 28' 16.637" E 16 112◦ 32' 2.250" S 112◦ 24' 15.621" E 9 112◦ 29' 4.316" E 7◦ 27' 46.948" E 17 112◦ 27' 46.7 112◦ 25' 8.003" S 112◦ 27' 46.101" S 112◦ 26' 23.798" S 112◦ 27' 46.981" E 7◦ 28' 21.711" S 112◦ 26' 0.014" E 7◦ 33' 12.941" E .369" E 7◦ 30' 21.

433" E 20 16 K 112◦ 32' 49.077" S 112◦ 33' 22.427" S 112◦ 34' 14.131" E 7◦ 31' 21.066" E 7◦ 30' 31.253" E 20 112◦ 33' 15.412" E 20 112◦ 32' 23.580" E 20 112◦ 35' 35.821" E 20 14 K 112◦ 32' 20.492" E 7◦ 31' 37.151" S 112◦ 30' 34.780" S 112◦ 31' 58.846" S 112◦ 33' 0.348" E 7◦ 32' 14.582" E 7◦ 31' 29.814" E 20 112◦ 35' 18.453" E 7◦ 31' 25.479" S 112◦ 32' 9.200" E 7◦ 31' 46.968" S 112◦ 35' 35.464" E 7◦ 31' 35.118" E 20 112◦ 34' 38.205" E 7◦ 30' 6.238" E 20 14 K 112◦ 32' 45.439" S 112◦ 32' 14.841" S 112◦ 32' 12.430" E 20 11 K 112◦ 32' 4.830" E 7◦ 31' 38.865" E 20 11 K 112◦ 32' 5.618" E 20 112◦ 31' 40.522" E 20 112◦ 33' 37.118" E 7◦ 32' 22.898" S 112◦ 32' 0.464" E 20 112◦ 31' 34.348" E 20 112◦ 34' 14.433" E 7◦ 31' 39.952" E 20 16 K 112◦ 33' 9.732" S 112◦ 33' 9.785" S 112◦ 31' 50.791" E 7◦ 31' 38.118" E 20 11 K 112◦ 32' 7.469" E 19 112◦ 31' 52.966" E 7◦ 30' 9.127" E 20 12 K 112◦ 32' 21.054" S 112◦ 32' 35.651" S 112◦ 32' 21.337" E 7◦ 32' 15.269" S 112◦ 32' 7.009" S 112◦ 32' 4.066" E 20 112◦ 31' 36.524" E 20 11 K 112◦ 31' 53.118" E 7◦ 30' 41.239" S 112◦ 34' 45.416" E 7◦ 30' 21.418" S 112◦ 31' 48.594" S 112◦ 36' 28.774" E 20 112◦ 31' 53.568" E 7◦ 31' 57.848" E 7◦ 30' 40.449" S 112◦ 34' 38.450" S 112◦ 32' 7.432" E 20 15 K 112◦ 32' 59.582" E 7◦ 31' 29.805" S 112◦ 32' 1.516" E 7◦ 30' 31.326" S 112◦ 32' 27.830" E 7◦ 32' 24.573" E 7◦ 32' 38.516" E 20 11 K 112◦ 32' 7.811" E 7◦ 31' 27.238" E 7◦ 31' 28.883" E 7◦ 32' 12.385" E 7◦ 32' 5.966" E 20 11 K 112◦ 32' 9.149" S 112◦ 31' 40.346" S 112◦ 32' 49.130" E 7◦ 31' 46.740" S 112◦ 36' 11.820" E 7◦ 32' 32.348" E 20 14 K 112◦ 32' 49.883" S 112◦ 31' 48.131" E 20 11 K 112◦ 31' 58.105" E 7◦ 31' 33.816" E 19 112◦ 31' 52.372" S 112◦ 32' 9.657" E 20 112◦ 34' 9.779" S 112◦ 31' 34.702" E 20 112◦ 36' 11.811" E 20 14 K 112◦ 33' 6.105" E 20 112◦ 31' 48.119" S 112◦ 34' 9.811" E 7◦ 31' 30.854" S 112◦ 31' 53.785" S 112◦ 33' 40.492" E 20 112◦ 31' 48.568" E 20 112◦ 33' 0.472" S 112◦ 33' 6.430" E 7◦ 30' 31.865" E 7◦ 30' 53.432" E 7◦ 32' 0.547" E 7◦ 30' 27.582" E 20 15 K 112◦ 32' 45.790" E 7◦ 30' 1.819" S 112◦ 34' 16.798" E .790" E 7◦ 30' 1.337" E 20 112◦ 34' 16.164" S 112◦ 33' 28.194" S 112◦ 35' 18.618" S 112◦ 32' 2.663" E 19 112◦ 31' 50.657" E 7◦ 32' 16.339" S 112◦ 33' 0.848" E 20 11 K 112◦ 32' 0.444" E 7◦ 30' 43.021" S 112◦ 32' 5.366" S 112◦ 34' 0.301" E 19 11 K 112◦ 32' 9.940" E 20 11 K 112◦ 32' 2.18 112◦ 31' 3.831" S 112◦ 32' 45.694" E 7◦ 31' 18.299" S 112◦ 33' 15.867" S 112◦ 32' 30.650" E 20 12 K 112◦ 32' 12.412" E 7◦ 31' 23.791" E 20 112◦ 32' 1.348" E 7◦ 30' 47.811" E 20 14 K 112◦ 32' 27.346" S 112◦ 32' 59.630" S 112◦ 35' 53.444" E 20 11 K 112◦ 32' 8.153" E 7◦ 32' 42.674" S 112◦ 31' 36.651" S 112◦ 33' 20.883" E 20 112◦ 34' 0.755" S 112◦ 32' 8.618" E 7◦ 31' 35.128" E 7◦ 31' 12.830" E 20 112◦ 34' 45.153" E 20 112◦ 35' 53.940" E 7◦ 30' 34.702" E 7◦ 32' 47.729" E 7◦ 31' 43.534" E 20 13 K 112◦ 32' 23.

383" E 25 112◦ 33' 56.324" E 7◦ 31' 24.095" E 25 112◦ 33' 20.857" E 7◦ 36' 10.877" S 112◦ 35' 3.005" E 7◦ 39' 52.860" S 112◦ 33' 37.269" S 112◦ 36' 46.376" E 7◦ 37' 16.527" E 25 112◦ 34' 37.370" E 7◦ 40' 21.744" E 20 112◦ 33' 28.816" E 7◦ 37' 52.322" E 7◦ 32' 49.407" E 7◦ 36' 19.319" E 25 112◦ 35' 46.682" E 7◦ 35' 43.352" E 27 112◦ 32' 6.783" S 112◦ 32' 6.071" S 112◦ 34' 26.526" E 7◦ 38' 17.766" S 112◦ 36' 0.651" S 112◦ 35' 51.845" S 112◦ 36' 8.272" E 7◦ 37' 8.842" E 24 112◦ 36' 9.227" E 24 112◦ 34' 56.065" E 7◦ 30' 51.002" E 24 112◦ 34' 39.543" E 20 112◦ 36' 40.323" E 25 112◦ 33' 33.913" E 7◦ 36' 35.640" S 112◦ 37' 5.103" E 7◦ 39' 55.388" E 25 112◦ 35' 47.483" E 7◦ 34' 46.303" S 112◦ 36' 17.444" E 7◦ 32' 43.323" S 112◦ 34' 27.004" E 7◦ 36' 19.743" E 24 112◦ 34' 57.495" S 112◦ 34' 9.743" E 7◦ 31' 25.677" S 112◦ 33' 39.039" E 7◦ 37' 33.105" S 112◦ 34' 12.638" S 112◦ 35' 5.867" S 112◦ 34' 37.057" E 25 112◦ 36' 19.115" S 112◦ 34' 56.164" E 25 112◦ 34' 9.370" E 25 112◦ 36' 45.429" E 25 112◦ 34' 3.440" S 112◦ 33' 20.20 112◦ 36' 28.468" E 25 112◦ 34' 13.708" E 23 112◦ 36' 22.532" E 7◦ 33' 0.365" S 112◦ 34' 58.352" E 26 112◦ 33' 30.170" E 7◦ 37' 21.933" E 25 112◦ 33' 36.312" S 112◦ 32' 6.084" S 112◦ 33' 56.312" S 112◦ 33' 30.352" S 112◦ 33' 23.127" S 112◦ 34' 5.934" E 7◦ 35' 47.043" E 25 112◦ 34' 20.843" E 25 112◦ 33' 39.683" E 25 112◦ 34' 38.857" E 27 112◦ 31' 55.032" S 112◦ 33' 39.764" E 25 112◦ 33' 16.959" E 25 112◦ 33' 37.818" E 24 112◦ 35' 3.743" E 21 112◦ 33' 37.385" E 21 112◦ 34' 26.957" S 112◦ 35' 47.112" E 25 112◦ 35' 6.597" S 112◦ 33' 37.473" S 112◦ 37' 5.879" S 112◦ 34' 3.275" E 21 112◦ 34' 27.538" E 20 112◦ 36' 46.887" S 112◦ 33' 34.373" E 25 112◦ 34' 7.515" E 7◦ 32' 58.697" S 112◦ 34' 20.388" E 7◦ 36' 52.342" E 26 112◦ 33' 4.554" E 7◦ 32' 42.175" S 112◦ 33' 36.319" E 7◦ 32' 5.343" E 21 112◦ 33' 57.786" S 112◦ 33' 37.103" E 25 112◦ 33' 23.855" E 24 112◦ 35' 55.633" E 22 112◦ 35' 53.799" E 7◦ 31' 34.162" S 112◦ 35' 45.029" E 7◦ 36' 21.698" S 112◦ 34' 13.898" S 112◦ 33' 33.108" E 7◦ 33' 36.761" S 112◦ 34' 38.828" E 7◦ 39' 2.928" E 7◦ 35' 40.928" S 112◦ 33' 16.469" E .727" E 7◦ 31' 47.057" E 7◦ 40' 0.644" E 25 112◦ 36' 0.625" E 7◦ 39' 52.004" E 7◦ 36' 19.760" E 7◦ 34' 49.407" E 26 112◦ 33' 4.227" S 112◦ 36' 40.480" E 7◦ 32' 37.000" E 24 112◦ 36' 8.266" E 25 112◦ 34' 5.479" S 112◦ 33' 16.759" S 112◦ 36' 45.176" S 112◦ 34' 47.412" S 112◦ 35' 6.006" S 112◦ 36' 19.475" E 7◦ 37' 27.817" E 24 112◦ 35' 45.434" E 7◦ 37' 5.227" E 7◦ 35' 23.352" E 7◦ 36' 30.149" S 112◦ 36' 3.227" E 24 112◦ 34' 47.808" E 23 112◦ 36' 3.522" E 7◦ 32' 2.947" S 112◦ 34' 7.471" E 25 112◦ 33' 34.685" E 7◦ 38' 19.446" S 112◦ 37' 5.644" E 7◦ 39' 51.798" E 7◦ 32' 53.858" E 7◦ 39' 4.238" E 7◦ 32' 5.090" E 7◦ 34' 3.415" S 112◦ 36' 9.

188" S 112◦ 28' 40.158" E 31 112◦ 26' 28.737" E 30 112◦ 28' 59.248" E 30 112◦ 29' 8.733" E 32 112◦ 22' 52.27 112◦ 33' 16.935" E 32 112◦ 25' 2.285" E 32 112◦ 24' 20.467" E 7◦ 34' 36.724" S 112◦ 25' 35.721" E 7◦ 36' 9.692" E 33 112◦ 23' 0.700" S 112◦ 26' 20.759" E 7◦ 33' 30.137" E 40 112◦ 26' 37.688" S 112◦ 27' 52.387" E 37 112◦ 26' 5.194" S 112◦ 26' 23.519" S 112◦ 26' 0.188" S 112◦ 28' 35.479" E 7◦ 39' 37.122" S 112◦ 26' 25.178" E 7◦ 29' 56.710" E 41 112◦ 28' 10.524" E 32 112◦ 24' 52.467" E 35 112◦ 25' 50.725" E 31 112◦ 26' 20.439" S 112◦ 30' 34.234" E 7◦ 34' 18.513" S 112◦ 30' 9.513" E 7◦ 19' 35.734" S 112◦ 26' 35.443" E 7◦ 36' 55.285" S 112◦ 24' 20.590" S 112◦ 34' 20.894" E 33 112◦ 23' 2.731" E 7◦ 33' 4.795" E 32 112◦ 22' 29.415" E 7◦ 29' 22.544" E 30 112◦ 31' 57.743" E 36 112◦ 24' 17.813" E 34 112◦ 26' 26.875" E 7◦ 36' 42.708" E 35 112◦ 26' 0.742" S 112◦ 24' 52.875" E 29 112◦ 29' 23.095" E 7◦ 19' 41.513" E 7◦ 19' 35.420" S 112◦ 26' 38.959" S 112◦ 34' 39.835" E 7◦ 33' 48.759" E 35 112◦ 26' 13.540" E 37 112◦ 26' 25.953" E 28 112◦ 36' 0.599" E 7◦ 36' 18.746" S 112◦ 25' 35.357" S 112◦ 26' 55.176" S 112◦ 32' 8.158" E 7◦ 36' 4.544" E 7◦ 31' 18.843" E 39 112◦ 26' 28.731" E 33 112◦ 22' 50.969" E 32 112◦ 23' 57.853" E 43 112◦ 28' 38.725" E 7◦ 36' 9.969" E 7◦ 34' 15.780" S 112◦ 24' 17.524" E 7◦ 34' 53.019" S 112◦ 25' 2.234" E 32 112◦ 24' 11.643" S 112◦ 22' 50.429" E 7◦ 19' 40.424" E 7◦ 18' 54.353" E 7◦ 33' 58.222" S 112◦ 31' 57.509" S 112◦ 26' 49.795" E 7◦ 36' 52.755" S 112◦ 22' 56.538" E 7◦ 18' 55.184" S 112◦ 27' 25.324" E 42 112◦ 28' 38.331" E 37 112◦ 26' 48.544" E 33 112◦ 22' 54.212" E 34 112◦ 26' 23.788" S 112◦ 26' 27.874" S 112◦ 26' 46.440" E 7◦ 36' 9.377" E 7◦ 19' 30.037" E 7◦ 20' 44.813" E 7◦ 31' 22.254" S 112◦ 22' 32.409" E 7◦ 33' 0.377" S 112◦ 23' 57.693" S 112◦ 28' 39.243" E 31 112◦ 27' 25.549" E 7◦ 32' 9.701" E 7◦ 19' 50.243" E 7◦ 36' 6.021" S 112◦ 31' 53.093" E 7◦ 18' 25.904" E 7◦ 30' 19.252" S 112◦ 26' 21.338" S 112◦ 31' 38.803" E 7◦ 30' 56.250" E 7◦ 19' 20.212" E 7◦ 33' 15.558" S 112◦ 22' 52.841" S 112◦ 25' 54.678" S 112◦ 26' 26.651" E 33 112◦ 22' 54.176" S 112◦ 24' 11.499" E 31 112◦ 26' 55.850" S 112◦ 22' 54.544" E 7◦ 33' 51.060" S 112◦ 28' 41.108" E 7◦ 34' 4.141" S 112◦ 26' 13.588" E 29 112◦ 30' 9.443" E 29 112◦ 31' 38.479" E 27 112◦ 34' 20.469" E 7◦ 38' 48.141" E 7◦ 33' 58.038" E 7◦ 36' 46.331" E 38 112◦ 26' 5.604" S 112◦ 22' 50.409" E 33 112◦ 22' 50.733" E 7◦ 33' 52.720" S 112◦ 26' 28.141" E 30 112◦ 30' 37.188" E .644" E 7◦ 39' 51.093" E 42 112◦ 28' 41.630" S 112◦ 23' 0.221" S 112◦ 22' 54.692" E 7◦ 30' 30.420" E 34 112◦ 26' 21.285" E 7◦ 34' 44.480" S 112◦ 26' 5.006" S 112◦ 37' 30.250" E 42 112◦ 28' 40.278" E 31 112◦ 25' 0.390" E 7◦ 18' 54.709" S 112◦ 29' 8.803" E 33 112◦ 22' 56.599" E 31 112◦ 25' 0.

746" E 7◦ 21' 10.521" E 46 112◦ 24' 52.795" S 112◦ 21' 43.624" E 7◦ 24' 3.664" E 58 112◦ 25' 30.638" E 65 112◦ 21' 40.195" S 112◦ 26' 43.200" E 53 112◦ 28' 24.262" E 7◦ 24' 1.888" S 112◦ 26' 27.922" S 112◦ 23' 16.221" S 112◦ 27' 22.886" E 44 112◦ 25' 29.332" E 65 112◦ 21' 31.833" E 7◦ 25' 3.951" S 112◦ 22' 27.520" S 112◦ 24' 22.907" S 112◦ 24' 34.958" S 112◦ 24' 1.697" S 112◦ 25' 27.389" E 49 112◦ 24' 40.694" S 112◦ 27' 29.621" S 112◦ 28' 23.833" E 53 112◦ 27' 22.746" E 47 112◦ 25' 33.223" E .609" S 112◦ 24' 40.506" S 112◦ 24' 44.195" S 112◦ 27' 35.624" E 7◦ 23' 22.871" E 57 112◦ 26' 31.984" S 112◦ 26' 28.259" S 112◦ 27' 45.732" E 7◦ 24' 23.223" E 7◦ 24' 34.345" E 62 112◦ 22' 29.056" E 7◦ 20' 55.185" E 7◦ 22' 6.703" E 7◦ 24' 36.066" E 61 112◦ 23' 12.758" E 7◦ 24' 28.011" S 112◦ 25' 33.265" E 7◦ 20' 43.552" S 112◦ 28' 24.161" S 112◦ 25' 30.497" E 48 112◦ 26' 47.310" E 7◦ 24' 0.389" E 7◦ 23' 45.592" S 112◦ 28' 27.329" E 46 112◦ 24' 31.251" E 64 112◦ 20' 50.572" E 44 112◦ 28' 27.983" E 50 112◦ 27' 37.324" E 7◦ 21' 55.982" E 7◦ 22' 25.670" E 46 112◦ 24' 35.465" S 112◦ 29' 13.866" E 7◦ 23' 16.727" E 7◦ 24' 42.320" S 112◦ 25' 14.557" E 52 112◦ 29' 16.631" E 58 112◦ 25' 19.638" E 7◦ 23' 32.052" S 112◦ 24' 1.964" E 7◦ 22' 6.023" E 47 112◦ 26' 31.072" E 49 112◦ 24' 48.519" S 112◦ 28' 27.361" E 7◦ 21' 1.613" S 112◦ 24' 32.614" S 112◦ 24' 48.879" E 7◦ 23' 30.388" E 7◦ 23' 33.023" E 7◦ 21' 27.037" E 45 112◦ 23' 53.819" E 63 112◦ 21' 40.681" S 112◦ 21' 56.262" E 56 112◦ 27' 22.201" E 7◦ 25' 7.850" S 112◦ 28' 29.164" E 55 112◦ 25' 53.760" S 112◦ 24' 58.188" E 7◦ 20' 32.879" E 63 112◦ 21' 56.008" E 7◦ 21' 27.758" E 59 112◦ 24' 7.475" S 112◦ 24' 31.916" E 7◦ 22' 29.222" E 7◦ 23' 38.638" E 63 112◦ 21' 43.982" E 49 112◦ 25' 29.521" E 7◦ 21' 36.932" E 43 112◦ 28' 37.266" S 112◦ 28' 37.388" E 64 112◦ 21' 23.596" S 112◦ 24' 52.932" E 7◦ 21' 25.895" S 112◦ 20' 50.590" S 112◦ 23' 57.924" E 7◦ 22' 6.882" E 49 112◦ 24' 44.091" S 112◦ 24' 39.541" E 7◦ 20' 11.222" E 49 112◦ 24' 58.329" E 55 112◦ 28' 9.531" E 59 112◦ 24' 42.629" E 7◦ 23' 21.694" E 7◦ 20' 55.664" E 7◦ 24' 23.572" E 43 112◦ 27' 38.603" S 112◦ 24' 7.429" E 59 112◦ 24' 34.375" S 112◦ 24' 38.497" E 46 112◦ 25' 14.733" E 7◦ 24' 16.360" E 7◦ 25' 12.308" S 112◦ 20' 54.440" E 7◦ 24' 16.222" S 112◦ 27' 40.808" S 112◦ 25' 18.561" E 7◦ 24' 0.572" E 7◦ 21' 2.049" S 112◦ 25' 18.048" E 51 112◦ 28' 1.261" S 112◦ 24' 35.428" E 46 112◦ 24' 32.882" E 7◦ 22' 21.703" E 59 112◦ 24' 39.262" E 7◦ 24' 1.833" E 7◦ 25' 3.43 112◦ 28' 35.670" E 7◦ 21' 17.894" E 7◦ 23' 22.956" S 112◦ 26' 45.646" S 112◦ 21' 23.048" S 112◦ 28' 9.308" S 112◦ 21' 43.703" E 60 112◦ 24' 5.664" E 60 112◦ 24' 5.008" E 43 112◦ 28' 29.133" E 44 112◦ 27' 29.951" S 112◦ 25' 43.032" E 7◦ 24' 38.766" E 54 112◦ 27' 22.329" E 7◦ 25' 1.

750" E 7◦ 27' 22.767" E 7◦ 26' 31.247" S 112◦ 20' 54.531" E 7◦ 27' 17.211" E 7◦ 27' 5.871" E 7◦ 23' 52.665" E 81 112◦ 24' 33.643" S 112◦ 26' 16.914" E 69 112◦ 23' 5.201" S 112◦ 22' 36.918" E 70 112◦ 23' 31.307" S 112◦ 22' 41.917" E 73 112◦ 21' 0.133" E 70 112◦ 23' 34.607" E 7◦ 25' 58.761" E 7◦ 25' 47.256" E 75 112◦ 20' 35.457" E 7◦ 25' 52.368" E 86 112◦ 26' 16.638" E 74 112◦ 21' 27.129" E 7◦ 24' 26.370" S 112◦ 21' 29.860" S 112◦ 23' 33.096" S 112◦ 24' 32.345" S 112◦ 24' 33.256" E 7◦ 27' 12.519" E 73 112◦ 20' 54.217" E 7◦ 27' 25.504" E 75 112◦ 20' 52.118" E 74 112◦ 21' 3.467" E 85 112◦ 23' 34.992" E 70 112◦ 23' 21.439" E 70 112◦ 23' 30.997" E 7◦ 26' 36.417" E 7◦ 24' 46.985" E 7◦ 24' 48.821" S 112◦ 21' 19.786" S 112◦ 24' 32.467" E 85 112◦ 25' 52.895" E 7◦ 24' 46.439" S 112◦ 21' 12.981" S 112◦ 23' 25.545" S 112◦ 26' 3.540" S 112◦ 26' 32.076" E 87 112◦ 26' 38.846" E 86 112◦ 26' 38.417" E 70 112◦ 23' 21.545" E .966" E 7◦ 26' 47.417" E 73 112◦ 20' 33.665" E 7◦ 25' 44.861" S 112◦ 20' 54.603" E 84 112◦ 22' 54.327" S 112◦ 23' 21.201" S 112◦ 22' 22.118" E 7◦ 25' 42.693" E 7◦ 26' 12.024" E 81 112◦ 23' 46.357" E 81 112◦ 24' 32.966" E 71 112◦ 23' 52.928" E 74 112◦ 21' 12.643" E 7◦ 26' 39.109" S 112◦ 23' 34.188" S 112◦ 21' 28.996" E 7◦ 27' 17.661" E 86 112◦ 26' 3.400" E 7◦ 26' 59.767" E 86 112◦ 26' 29.867" E 7◦ 26' 51.219" S 112◦ 26' 29.665" E 85 112◦ 26' 22.409" S 112◦ 23' 31.128" E 69 112◦ 23' 54.128" E 7◦ 26' 53.774" E 81 112◦ 23' 42.748" S 112◦ 26' 3.211" E 7◦ 27' 23.590" S 112◦ 23' 46.473" E 78 112◦ 22' 36.941" S 112◦ 26' 20.603" E 82 112◦ 24' 31.143" S 112◦ 22' 21.866" S 112◦ 20' 52.471" S 112◦ 20' 59.677" S 112◦ 24' 33.175" S 112◦ 22' 31.024" E 7◦ 27' 17.533" S 112◦ 24' 3.661" E 7◦ 26' 48.259" E 75 112◦ 21' 19.67 112◦ 22' 33.867" E 81 112◦ 24' 3.519" E 7◦ 25' 36.153" E 7◦ 25' 42.107" E 7◦ 23' 48.799" E 71 112◦ 22' 23.493" S 112◦ 21' 3.133" E 7◦ 25' 23.837" E 7◦ 25' 46.076" E 7◦ 26' 52.997" E 77 112◦ 21' 24.628" S 112◦ 23' 52.837" E 78 112◦ 22' 41.989" E 7◦ 25' 4.168" E 86 112◦ 27' 12.873" E 69 112◦ 23' 8.918" E 7◦ 25' 12.561" S 112◦ 22' 31.381" E 7◦ 26' 41.981" S 112◦ 27' 38.931" S 112◦ 23' 20.744" S 112◦ 23' 8.653" S 112◦ 25' 8.205" S 112◦ 22' 39.928" E 7◦ 25' 50.907" S 112◦ 20' 32.966" E 86 112◦ 26' 32.357" E 7◦ 25' 30.178" E 78 112◦ 22' 37.129" E 70 112◦ 23' 25.016" S 112◦ 21' 32.667" S 112◦ 20' 35.006" E 78 112◦ 22' 37.693" E 7◦ 26' 12.168" E 7◦ 26' 5.945" S 112◦ 22' 34.141" E 68 112◦ 22' 31.035" E 7◦ 24' 6.786" S 112◦ 24' 32.311" S 112◦ 22' 23.544" E 79 112◦ 25' 51.603" E 7◦ 26' 4.081" S 112◦ 26' 38.141" E 7◦ 24' 51.983" E 7◦ 24' 53.774" E 72 112◦ 22' 21.224" S 112◦ 27' 12.437" S 112◦ 23' 5.603" E 83 112◦ 24' 31.284" S 112◦ 23' 52.799" E 7◦ 25' 45.643" E 78 112◦ 22' 22.217" E 7◦ 27' 25.246" E 7◦ 25' 44.012" E 7◦ 25' 12.

311" S 112◦ 28' 55.428" E 7◦ 27' 6.209" E 99 112◦ 29' 51.097" E 7◦ 27' 59.016" S 112◦ 30' 9.884" E 102 112◦ 29' 3.923" S 112◦ 27' 43.080" E 92 112◦ 29' 6.252" E 7◦ 29' 13.809" E 7◦ 28' 58.978" E 7◦ 29' 33.419" S 112◦ 29' 4.196" E 93 112◦ 27' 41.156" E 7◦ 29' 30.280" S 112◦ 29' 0.809" S 112◦ 28' 29.056" S 112◦ 30' 5.169" E 96 112◦ 27' 39.422" E 98 112◦ 27' 56.687" E .752" S 112◦ 30' 4.237" S 112◦ 27' 7.442" E 93 112◦ 27' 41.816" E 7◦ 28' 10.740" E 99 112◦ 29' 1.463" E 94 112◦ 28' 29.490" S 112◦ 27' 33.930" S 112◦ 28' 51.024" S 112◦ 29' 9.576" S 112◦ 28' 29.849" S 112◦ 28' 18.019" S 112◦ 29' 2.390" S 112◦ 30' 49.571" E 99 112◦ 29' 4.974" E 7◦ 29' 33.430" E 7◦ 28' 33.692" S 112◦ 27' 57.519" E 90 112◦ 27' 25.091" E 7◦ 28' 23.854" S 112◦ 28' 23.031" E 7◦ 29' 10.887" S 112◦ 27' 39.333" E 7◦ 29' 9.527" S 112◦ 28' 42.516" E 7◦ 28' 38.460" S 112◦ 29' 51.682" S 112◦ 29' 47.463" E 7◦ 29' 4.631" S 112◦ 30' 6.295" E 99 112◦ 29' 9.945" E 95 112◦ 27' 23.740" E 7◦ 28' 28.156" E 97 112◦ 27' 2.209" E 98 112◦ 27' 57.813" E 92 112◦ 29' 33.795" E 100 112◦ 29' 39.759" S 112◦ 29' 1.981" E 7◦ 28' 21.800" E 7◦ 27' 14.418" E 91 112◦ 28' 25.460" E 7◦ 29' 55.556" E 100 112◦ 29' 51.288" E 99 112◦ 29' 50.258" S 112◦ 29' 50.916" E 7◦ 29' 37.559" E 7◦ 28' 26.816" E 92 112◦ 29' 3.211" E 7◦ 29' 9.427" S 112◦ 29' 33.334" S 112◦ 28' 20.916" E 96 112◦ 27' 33.488" S 112◦ 29' 4.355" S 112◦ 28' 31.333" E 100 112◦ 29' 47.223" S 112◦ 29' 51.89 112◦ 28' 42.809" S 112◦ 28' 29.638" E 7◦ 28' 25.730" E 7◦ 29' 24.007" E 101 112◦ 30' 6.016" E 7◦ 29' 55.097" E 91 112◦ 28' 19.809" E 94 112◦ 27' 34.430" E 99 112◦ 29' 9.534" E 7◦ 27' 37.442" E 7◦ 28' 8.660" E 96 112◦ 27' 33.418" E 91 112◦ 28' 20.169" E 7◦ 29' 32.800" E 89 112◦ 27' 25.571" E 7◦ 28' 28.475" S 112◦ 27' 3.849" S 112◦ 28' 18.922" E 7◦ 29' 46.981" E 93 112◦ 28' 51.129" S 112◦ 29' 40.365" E 7◦ 28' 47.795" E 7◦ 29' 11.638" E 7◦ 28' 25.873" E 7◦ 29' 39.791" E 92 112◦ 29' 21.288" E 7◦ 28' 36.850" E 7◦ 29' 41.252" E 94 112◦ 28' 31.882" E 7◦ 29' 26.428" E 89 112◦ 28' 44.236" E 7◦ 28' 30.334" S 112◦ 28' 20.400" S 112◦ 28' 25.766" S 112◦ 29' 21.516" E 99 112◦ 29' 1.370" S 112◦ 27' 25.708" E 100 112◦ 29' 31.383" S 112◦ 29' 9.791" E 7◦ 28' 18.007" E 7◦ 29' 1.001" E 96 112◦ 27' 43.637" S 112◦ 27' 56.418" E 7◦ 28' 18.943" S 112◦ 29' 38.295" E 7◦ 29' 16.698" S 112◦ 29' 39.196" E 93 112◦ 28' 25.599" E 101 112◦ 29' 50.519" E 91 112◦ 28' 19.866" S 112◦ 27' 33.882" E 97 112◦ 27' 3.091" E 7◦ 28' 23.089" E 7◦ 28' 18.816" S 112◦ 29' 36.033" E 99 112◦ 29' 4.572" E 101 112◦ 30' 4.998" S 112◦ 29' 33.811" S 112◦ 29' 6.428" E 7◦ 27' 6.598" S 112◦ 27' 57.730" E 100 112◦ 29' 33.978" E 96 112◦ 27' 33.033" E 7◦ 28' 32.031" E 100 112◦ 29' 36.572" E 7◦ 29' 19.556" E 7◦ 28' 46.211" E 100 112◦ 29' 40.422" S 112◦ 27' 28.599" E 7◦ 28' 59.

019" E 112 112◦ 31' 17.815" S 112◦ 29' 31.638" E 7◦ 29' 38.092" E 108 112◦ 30' 51.254" S 112◦ 31' 11.419" E 7◦ 28' 36.035" E 7◦ 29' 9.092" E 7◦ 29' 7.013" E 102 112◦ 29' 8.236" S 112◦ 30' 44.460" E 114 112◦ 31' 56.765" E 7◦ 28' 59.018" E 111 112◦ 31' 37.640" S 112◦ 29' 36.100" E 110 112◦ 31' 37.730" E 7◦ 29' 38.035" E 104 112◦ 29' 31.214" E 111 112◦ 30' 5.687" E 102 112◦ 29' 0.007" E 114 112◦ 32' 16.196" E 7◦ 29' 51.271" S 112◦ 31' 21.906" E 7◦ 28' 36.423" S 112◦ 29' 7.278" E 7◦ 29' 16.563" S 112◦ 32' 5.013" E 102 112◦ 29' 8.897" E 7◦ 29' 9.844" S 112◦ 30' 35.603" S 112◦ 29' 33.411" S 112◦ 29' 8.280" S 112◦ 29' 0.187" E 7◦ 29' 17.418" S 112◦ 31' 54.013" E 105 112◦ 28' 56.365" E 102 112◦ 29' 3.540" S 112◦ 30' 20.438" S 112◦ 31' 13.753" E 112 112◦ 31' 7.812" E 114 112◦ 31' 52.254" E 102 112◦ 29' 4.365" E 7◦ 28' 47.139" S 112◦ 29' 4.750" E 103 112◦ 29' 34.609" E 114 112◦ 31' 58.821" S 112◦ 30' 51.018" E 7◦ 29' 51.946" E 7◦ 28' 59.765" E 102 112◦ 29' 5.215" E 7◦ 29' 50.233" E 109 112◦ 30' 35.019" E 7◦ 29' 22.844" E 7◦ 30' 1.419" E 112 112◦ 31' 10.890" E 107 112◦ 30' 30.955" S 112◦ 29' 3.784" S 112◦ 29' 3.233" E 7◦ 29' 1.684" E 108 112◦ 30' 44.309" S 112◦ 31' 10.063" E 7◦ 29' 10.562" S 112◦ 29' 34.718" E 7◦ 29' 10.946" E 109 112◦ 30' 37.938" S 112◦ 29' 34.897" E 108 112◦ 31' 8.903" E 104 112◦ 29' 34.013" E 7◦ 29' 2.278" E 105 112◦ 29' 8.543" E 7◦ 28' 27.874" E 7◦ 28' 54.730" E 108 112◦ 30' 45.027" E 7◦ 29' 9.949" E 7◦ 29' 8.853" S 112◦ 30' 51.179" E 111 112◦ 30' 20.164" S 112◦ 31' 58.750" E 7◦ 28' 42.013" E 7◦ 29' 2.316" E 108 112◦ 30' 42.656" S 112◦ 29' 8.475" E 7◦ 29' 52.156" E 7◦ 29' 11.816" S 112◦ 31' 8.949" E 108 112◦ 30' 57.271" S 112◦ 30' 57.318" S 112◦ 30' 20.852" E 109 112◦ 30' 51.765" E 102 112◦ 29' 5.966" S 112◦ 32' 16.585" S 112◦ 30' 45.605" E 7◦ 29' 11.254" E 103 112◦ 29' 31.765" E 7◦ 28' 59.031" E 104 112◦ 29' 36.560" E 106 112◦ 30' 15.628" S 112◦ 32' 18.578" S 112◦ 29' 5.536" S 112◦ 31' 56.921" E 105 112◦ 29' 7.518" S 112◦ 30' 54.789" S 112◦ 29' 8.278" E 111 112◦ 31' 13.007" S 112◦ 30' 43.674" E 7◦ 30' 0.787" S 112◦ 30' 37.685" E 7◦ 29' 4.638" E 111 112◦ 30' 43.687" E 7◦ 28' 47.187" E 7◦ 29' 58.687" E 7◦ 28' 47.033" E 109 112◦ 30' 32.609" E 7◦ 29' 46.278" E 7◦ 29' 43.789" S 112◦ 29' 8.187" E 105 112◦ 29' 4.865" E 7◦ 29' 32.686" S 112◦ 30' 43.753" E 7◦ 29' 34.962" E 103 112◦ 29' 33.764" S 112◦ 31' 17.215" E 112 112◦ 31' 11.503" E 7◦ 30' 7.475" E 108 112◦ 30' 43.841" S 112◦ 31' 17.811" E 7◦ 29' 34.684" E 7◦ 29' 43.461" S 112◦ 30' 34.955" S 112◦ 30' 31.865" E 111 112◦ 30' 31.120" E 7◦ 30' 2.525" S 112◦ 31' 33.921" E 7◦ 29' 18.460" E 7◦ 29' 46.102 112◦ 29' 0.765" S 112◦ 30' 51.175" S 112◦ 31' 37.718" E .685" E 114 112◦ 32' 5.874" E 112 112◦ 31' 21.411" S 112◦ 29' 8.522" S 112◦ 29' 8.852" E 7◦ 29' 3.578" S 112◦ 29' 5.962" E 7◦ 28' 53.

830" E 118 112◦ 34' 6.984" E 7◦ 30' 57.456" E 122 112◦ 35' 32.679" E 128 112◦ 36' 18.771" E 117 112◦ 34' 4.076" S 112◦ 32' 35.974" E 7◦ 32' 32.594" E 7◦ 31' 43.769" S 112◦ 34' 42.044" E 116 112◦ 32' 35.160" E 7◦ 30' 43.835" E 7◦ 31' 10.882" E 127 112◦ 35' 32.610" E 7◦ 31' 15.150" S 112◦ 35' 18.075" S 112◦ 36' 49.416" E 7◦ 32' 44.155" E 7◦ 30' 41.536" S 112◦ 35' 50.019" S 112◦ 34' 25.059" S 112◦ 35' 16.267" E 119 112◦ 34' 54.698" E 7◦ 32' 59.287" E 7◦ 32' 32.653" E 7◦ 31' 6.821" E 7◦ 28' 59.160" E 124 112◦ 35' 59.530" E 132 112◦ 36' 18.581" E 7◦ 31' 58.897" E 124 112◦ 33' 54.458" E 122 112◦ 35' 43.610" S 112◦ 34' 45.240" E 134 112◦ 38' 13.984" E 120 112◦ 35' 10.100" E 7◦ 29' 56.151" E 116 112◦ 32' 19.768" S 112◦ 36' 52.098" E 127 112◦ 35' 18.817" E 7◦ 32' 37.042" E 122 112◦ 35' 13.851" S 112◦ 36' 34.871" E 126 112◦ 34' 52.248" E 7◦ 32' 43.418" S 112◦ 35' 59.506" E 121 112◦ 34' 54.829" E 7◦ 32' 55.926" S 112◦ 34' 38.974" E 127 112◦ 35' 31.864" S 112◦ 34' 45.441" E 128 112◦ 36' 18.857" E 117 112◦ 34' 19.209" E 7◦ 31' 12.851" S 112◦ 36' 12.454" S 112◦ 35' 32.155" E 120 112◦ 35' 7.098" E 7◦ 32' 44.846" S 112◦ 34' 6.430" E 7◦ 31' 28.034" E 7◦ 30' 41.431" E 126 112◦ 34' 45.423" E 125 112◦ 38' 50.378" E 7◦ 32' 27.505" E 126 112◦ 34' 49.812" E 7◦ 28' 46.673" E 7◦ 31' 31.416" E 127 112◦ 35' 23.678" S 112◦ 35' 41.416" E 7◦ 31' 56.747" E 7◦ 33' 0.378" E 7◦ 32' 27.537" S 112◦ 32' 29.248" E 127 112◦ 34' 42.848" S 112◦ 35' 32.068" E 131 112◦ 36' 46.834" S 112◦ 38' 5.223" E 127 112◦ 35' 16.301" E 132 112◦ 36' 12.857" E 7◦ 29' 26.205" E 7◦ 32' 1.114 112◦ 32' 18.301" E 7◦ 32' 45.378" E 7◦ 32' 27.273" S 112◦ 34' 4.154" E 7◦ 33' 6.681" S 112◦ 38' 23.858" E 7◦ 32' 2.223" E 7◦ 31' 59.835" E 118 112◦ 33' 59.952" S 112◦ 35' 16.859" S 112◦ 33' 50.817" E 127 112◦ 35' 16.771" E 7◦ 29' 46.374" S 112◦ 38' 21.793" E 127 112◦ 35' 13.886" S 112◦ 36' 0.560" S 112◦ 34' 4.240" E 118 112◦ 34' 5.573" S 112◦ 33' 59.548" S 112◦ 32' 0.460" E 119 112◦ 34' 51.287" E 128 112◦ 36' 34.154" E 131 112◦ 36' 45.404" E 7◦ 32' 22.205" E 127 112◦ 35' 45.774" S 112◦ 33' 50.498" E .903" S 112◦ 34' 51.483" E 7◦ 31' 56.964" S 112◦ 35' 10.060" E 7◦ 33' 33.458" E 7◦ 31' 17.876" S 112◦ 36' 45.695" E 130 112◦ 37' 0.240" E 7◦ 31' 7.541" S 112◦ 36' 8.074" E 129 112◦ 36' 54.198" E 133 112◦ 37' 57.927" E 124 112◦ 34' 6.953" S 112◦ 34' 24.903" S 112◦ 35' 11.705" E 7◦ 29' 18.830" E 7◦ 31' 43.002" S 112◦ 35' 40.882" E 7◦ 32' 18.206" S 112◦ 36' 48.460" S 112◦ 35' 23.803" S 112◦ 36' 19.657" S 112◦ 35' 45.145" E 7◦ 30' 57.476" E 123 112◦ 36' 19.851" S 112◦ 35' 13.705" E 116 112◦ 32' 29.499" S 112◦ 34' 6.276" S 112◦ 34' 52.863" S 112◦ 36' 44.438" E 7◦ 31' 17.808" S 112◦ 35' 43.698" E 134 112◦ 38' 23.473" E 123 112◦ 35' 45.704" S 112◦ 35' 52.553" S 112◦ 35' 31.220" E 7◦ 29' 23.034" E 7◦ 30' 41.927" E 7◦ 29' 25.145" E 118 112◦ 34' 4.

644" E 7◦ 34' 50.695" E 134 112◦ 38' 5.145" S 112◦ 38' 9.812" E 7◦ 35' 22.829" E 135 112◦ 37' 26.115" E 7◦ 34' 19.853" E 7◦ 34' 31.074" E 142 112◦ 35' 0.306" E 7◦ 36' 10.616" S 112◦ 39' 10.471" E 139 112◦ 36' 39.935" S 112◦ 35' 15.609" E 7◦ 33' 27.619" E 7◦ 34' 8.722" S 112◦ 38' 13.292" S 112◦ 39' 13.810" S 112◦ 38' 43.406" S 112◦ 38' 14.457" S 112◦ 36' 11.670" E 142 112◦ 34' 41.607" S 112◦ 39' 15.506" E 7◦ 34' 47.155" S 112◦ 33' 16.509" S 112◦ 37' 49.027" S 112◦ 38' 0.941" E 7◦ 34' 45.644" E 138 112◦ 38' 0.676" E 138 112◦ 38' 12.503" E 7◦ 33' 45.738" E 7◦ 34' 48.078" E 137 112◦ 39' 4.383" E 136 112◦ 39' 5.802" S 112◦ 39' 4.801" S 112◦ 39' 24.401" E 137 112◦ 39' 4.068" E 134 112◦ 38' 43.061" S 112◦ 39' 8.349" S 112◦ 33' 40.619" E 143 112◦ 33' 25.064" S 112◦ 39' 19.972" E 7◦ 34' 46.682" E 142 112◦ 35' 2.542" S 112◦ 35' 15.793" S 112◦ 36' 25.998" S 112◦ 35' 0.247" E 7◦ 33' 54.247" E 138 112◦ 38' 25.801" S 112◦ 39' 9.756" E 7◦ 35' 5.256" E 7◦ 32' 53.853" E 140 112◦ 35' 29.495" E 7◦ 34' 42.904" S 112◦ 35' 59.553" E 142 112◦ 34' 41.644" E 7◦ 34' 6.770" E 136 112◦ 39' 19.143" S 112◦ 38' 51.744" E 144 112◦ 34' 12.652" E 139 112◦ 37' 7.160" S 112◦ 35' 59.873" E 7◦ 36' 16.604" S 112◦ 36' 48.371" S 112◦ 33' 41.508" S 112◦ 34' 54.436" S 112◦ 33' 53.552" S 112◦ 38' 13.757" E 138 112◦ 38' 51.506" E 144 112◦ 34' 4.664" S 112◦ 38' 38.072" E 7◦ 34' 59.812" E 140 112◦ 35' 15.471" E 139 112◦ 36' 48.930" E 138 112◦ 38' 26.499" E 7◦ 34' 25.027" E 7◦ 33' 25.548" S 112◦ 38' 5.665" E 7◦ 33' 9.299" S 112◦ 34' 12.629" E 140 112◦ 36' 25.652" E 7◦ 35' 10.688" S 112◦ 38' 25.173" S 112◦ 38' 2.495" E 139 112◦ 35' 11.371" S 112◦ 33' 25.873" E 137 112◦ 38' 37.322" E 7◦ 33' 48.501" S 112◦ 38' 44.816" E 134 112◦ 38' 20.268" E 7◦ 35' 1.068" E 7◦ 33' 29.463" S 112◦ 38' 36.518" E 7◦ 35' 24.219" S 112◦ 36' 48.207" S 112◦ 38' 37.072" E 139 112◦ 36' 11.972" E 144 112◦ 33' 53.412" S 112◦ 35' 29.499" E 142 112◦ 34' 54.099" E 7◦ 35' 32.556" S 112◦ 33' 58.763" E .351" E 7◦ 34' 35.518" E 143 112◦ 33' 40.099" E 137 112◦ 39' 9.652" E 7◦ 35' 10.950" E 7◦ 34' 16.351" E 138 112◦ 38' 9.738" E 144 112◦ 33' 41.941" E 138 112◦ 38' 2.676" E 7◦ 34' 20.715" S 112◦ 34' 4.078" E 7◦ 33' 35.709" E 7◦ 34' 13.132" S 112◦ 38' 20.629" E 7◦ 34' 38.134 112◦ 38' 21.686" E 7◦ 34' 46.672" E 144 112◦ 34' 15.903" E 7◦ 33' 22.018" E 7◦ 35' 37.666" E 143 112◦ 33' 58.411" S 112◦ 38' 12.993" S 112◦ 35' 2.672" E 7◦ 34' 52.027" E 136 112◦ 39' 10.767" S 112◦ 33' 58.623" E 7◦ 34' 6.625" E 7◦ 33' 23.761" E 7◦ 34' 3.089" S 112◦ 36' 39.639" E 136 112◦ 39' 13.018" E 137 112◦ 39' 8.637" E 143 112◦ 33' 58.498" E 7◦ 33' 18.719" E 7◦ 35' 24.268" E 138 112◦ 38' 13.044" E 134 112◦ 38' 38.682" E 7◦ 34' 7.770" E 7◦ 33' 47.206" E 7◦ 32' 12.240" E 135 112◦ 38' 40.735" S 112◦ 38' 5.950" E 138 112◦ 38' 14.757" E 7◦ 35' 9.832" E 138 112◦ 38' 36.

523" E 7◦ 30' 39.549" S 112◦ 35' 8.912" S 112◦ 33' 17.096" S 112◦ 34' 35.255" S 112◦ 31' 31.885" E 155 112◦ 32' 7.520" E 7◦ 32' 18.746" S 112◦ 34' 39.246" E 159 112◦ 30' 20.195" E 148 112◦ 34' 38.849" E 7◦ 33' 57.864" E 155 112◦ 30' 47.390" E 146 112◦ 34' 45.461" E 7◦ 32' 2.033" S 112◦ 34' 48.166" E 156 112◦ 31' 28.852" E 150 112◦ 33' 23.005" E 151 112◦ 32' 38.831" E 7◦ 30' 16.031" S 112◦ 30' 50.461" E 147 112◦ 34' 22.444" S 112◦ 30' 28.590" E 147 112◦ 34' 21.798" S 112◦ 34' 45.193" E 7◦ 31' 44.161" E 7◦ 30' 41.991" E 7◦ 32' 55.913" E 158 112◦ 30' 52.170" S 112◦ 33' 34.801" S 112◦ 34' 14.439" S 112◦ 30' 17.885" E 7◦ 33' 9.745" E 7◦ 32' 47.284" E 158 112◦ 30' 53.190" S 112◦ 34' 21.160" E 7◦ 32' 58.149" S 112◦ 31' 21.668" E 149 112◦ 32' 59.110" S 112◦ 34' 20.284" E 7◦ 30' 32.679" S 112◦ 31' 21.751" S 112◦ 30' 53.740" E 155 112◦ 30' 47.389" E 158 112◦ 30' 51.027" E 7◦ 32' 32.227" E 7◦ 35' 23.363" E 7◦ 29' 59.944" E 153 112◦ 31' 24.365" E 7◦ 32' 30.436" E 7◦ 34' 27.682" E 147 112◦ 34' 16.508" E 160 112◦ 30' 25.704" S 112◦ 30' 47.650" S 112◦ 35' 34.805" S 112◦ 30' 52.899" E 7◦ 32' 22.829" E 7◦ 32' 59.145 112◦ 34' 40.549" E 158 112◦ 30' 47.085" E 153 112◦ 31' 22.803" S 112◦ 32' 27.837" E 147 112◦ 34' 15.881" S 112◦ 32' 7.745" E 147 112◦ 34' 14.357" S 112◦ 31' 29.421" E 146 112◦ 35' 12.804" E 7◦ 33' 35.968" S 112◦ 35' 12.447" S 112◦ 31' 21.033" E 7◦ 32' 8.396" E 148 112◦ 34' 37.389" E 7◦ 30' 10.253" S 112◦ 30' 51.390" E 7◦ 33' 0.831" S 112◦ 32' 20.635" S 112◦ 32' 31.018" S 112◦ 32' 38.005" E 7◦ 32' 23.743" E 155 112◦ 31' 31.445" E 145 112◦ 33' 32.393" E 7◦ 30' 3.913" E 7◦ 30' 36.934" E 160 112◦ 30' 28.403" E 150 112◦ 33' 17.934" E 7◦ 30' 40.390" S 112◦ 34' 37.576" E 7◦ 31' 53.545" S 112◦ 34' 35.043" S 112◦ 30' 58.829" E 146 112◦ 35' 8.682" E 7◦ 32' 16.623" S 112◦ 32' 41.288" S 112◦ 30' 28.353" S 112◦ 34' 22.195" E 7◦ 32' 42.747" E 7◦ 33' 16.864" E 7◦ 33' 16.436" E 145 112◦ 34' 47.804" E 151 112◦ 32' 14.900" E 7◦ 32' 52.410" S 112◦ 32' 38.900" E 146 112◦ 35' 34.120" S 112◦ 34' 16.183" S 112◦ 32' 55.311" S 112◦ 31' 51.852" E 154 112◦ 31' 30.686" S 112◦ 31' 22.005" E 153 112◦ 31' 34.085" E 7◦ 33' 16.328" S 112◦ 30' 47.622" E 7◦ 32' 57.115" S 112◦ 34' 41.991" E 146 112◦ 34' 22.398" E 7◦ 32' 55.691" E 7◦ 33' 14.719" E 7◦ 32' 35.396" E 7◦ 32' 48.398" E 146 112◦ 34' 35.365" E 154 112◦ 31' 51.475" E 7◦ 32' 57.081" E 7◦ 30' 29.033" E 152 112◦ 32' 41.662" E 152 112◦ 32' 45.114" E 7◦ 33' 36.495" E 7◦ 33' 16.691" E 155 112◦ 31' 29.110" E 7◦ 34' 5.105" E 7◦ 31' 33.042" S 112◦ 30' 25.081" E 158 112◦ 30' 50.740" E 7◦ 33' 18.341" E 7◦ 31' 52.928" S 112◦ 34' 38.849" E 153 112◦ 31' 21.146" S 112◦ 34' 30.763" E 160 112◦ 29' 44.160" E 146 112◦ 34' 48.495" E 155 112◦ 30' 41.294" S 112◦ 30' 52.542" E .203" S 112◦ 35' 51.341" E 148 112◦ 34' 15.534" S 112◦ 34' 40.110" E 145 112◦ 34' 30.839" E 7◦ 32' 57.

157" E 7◦ 32' 0.261" E 7◦ 31' 41.877" E 7◦ 29' 53.075" E 160 112◦ 30' 13.566" E 160 112◦ 30' 24.276" E 7◦ 32' 37.030" S 112◦ 28' 58.243" E 7◦ 31' 54.526" E 7◦ 31' 12.638" E 7◦ 32' 24.178" S 112◦ 28' 31.781" E 7◦ 32' 49.102" E 165 112◦ 28' 13.728" E 7◦ 31' 55.619" S 112◦ 28' 5.230" S 112◦ 30' 12.525" E 160 112◦ 30' 20.864" E 163 112◦ 29' 17.581" E 7◦ 29' 55.728" E 160 112◦ 30' 26.160 112◦ 30' 28.482" E 165 112◦ 28' 5.794" S 112◦ 29' 38.136" E 7◦ 30' 4.483" S 112◦ 27' 47.183" S 112◦ 28' 6.938" E 163 112◦ 29' 5.977" S 112◦ 30' 12.820" S 112◦ 29' 17.172" E 164 112◦ 29' 5.384" E 170 112◦ 28' 58.733" S 112◦ 28' 31.242" E 7◦ 33' 19.182" E 160 112◦ 30' 16.708" S 112◦ 30' 25.080" S 112◦ 29' 19.675" E 7◦ 33' 25.225" S 112◦ 27' 12.702" S 112◦ 28' 5.873" S 112◦ 26' 55.512" S 112◦ 27' 47.018" E 7◦ 30' 39.802" S 112◦ 30' 20.055" E 164 112◦ 29' 34.952" S 112◦ 29' 18.397" S 112◦ 29' 34.440" E 163 112◦ 29' 18.038" E 169 112◦ 27' 49.932" E 7◦ 29' 36.968" S 112◦ 28' 31.070" E 163 112◦ 29' 17.271" E 170 112◦ 27' 40.957" S 112◦ 28' 44.190" S 112◦ 28' 7.813" E 7◦ 32' 46.837" E 7◦ 31' 43.082" E 168 112◦ 27' 33.957" S 112◦ 28' 36.259" S 112◦ 27' 54.859" E 171 112◦ 27' 10.579" E 162 112◦ 29' 19.134" E 7◦ 32' 15.638" E 165 112◦ 28' 5.082" E 167 112◦ 27' 50.543" E 7◦ 30' 42.235" E 7◦ 30' 19.786" S 112◦ 30' 45.612" E 170 112◦ 28' 54.295" E 7◦ 30' 28.055" E 7◦ 32' 50.032" S 112◦ 28' 5.482" E 165 112◦ 27' 51.261" E 167 112◦ 28' 7.051" E 7◦ 32' 51.024" E 7◦ 31' 53.445" E 7◦ 32' 15.994" S 112◦ 29' 20.024" E 167 112◦ 28' 5.954" E 160 112◦ 30' 25.428" E 162 112◦ 29' 15.051" E 163 112◦ 29' 20.366" E 7◦ 30' 9.044" E 169 112◦ 27' 13.794" S 112◦ 27' 57.113" S 112◦ 30' 25.402" E 167 112◦ 28' 5.276" E 165 112◦ 28' 6.245" S 112◦ 28' 11.384" E 7◦ 30' 27.408" S 112◦ 28' 54.428" E 7◦ 30' 41.113" E 7◦ 32' 17.576" E 7◦ 32' 47.423" E 7◦ 32' 17.914" S 112◦ 28' 5.172" E 7◦ 31' 26.675" E 164 112◦ 29' 35.440" E 7◦ 33' 17.318" S 112◦ 28' 5.954" E 7◦ 30' 53.242" E 165 112◦ 28' 6.076" E 7◦ 31' 54.871" E 7◦ 32' 17.946" E 7◦ 29' 57.818" E 7◦ 31' 56.070" E 7◦ 33' 16.647" S 112◦ 27' 33.864" E 7◦ 33' 12.271" E 7◦ 30' 22.113" E 165 112◦ 28' 31.266" S 112◦ 29' 15.671" S 112◦ 28' 5.895" E 7◦ 30' 40.481" E 7◦ 33' 1.203" S 112◦ 30' 26.777" E 163 112◦ 29' 18.683" S 112◦ 28' 13.946" E 172 112◦ 26' 42.157" E 167 112◦ 28' 5.236" E 160 112◦ 30' 12.160" E 7◦ 30' 14.272" S 112◦ 28' 23.084" S 112◦ 27' 40.117" S 112◦ 29' 18.102" E 7◦ 32' 15.295" E 171 112◦ 27' 12.445" E 165 112◦ 28' 5.156" S 112◦ 27' 16.354" E 7◦ 30' 36.227" E 160 112◦ 30' 12.018" E 170 112◦ 28' 23.247" E 170 112◦ 28' 30.528" S 112◦ 29' 17.818" E 160 112◦ 30' 25.481" E 164 112◦ 29' 34.446" S 112◦ 30' 13.564" S 112◦ 30' 24.628" E .354" E 168 112◦ 28' 11.579" E 7◦ 31' 56.767" S 112◦ 30' 16.604" S 112◦ 29' 34.894" S 112◦ 29' 35.227" E 7◦ 31' 52.399" E 170 112◦ 29' 2.

172 112◦ 26' 55.086" E 7◦ 29' 14.315" E 7◦ 30' 1.515" E 176 112◦ 27' 14.366" E 173 112◦ 26' 20.581" S 112◦ 25' 3.542" E 7◦ 28' 57.923" E 174 112◦ 26' 55.712" E 178 112◦ 26' 37.674" S 112◦ 24' 8.016" E 7◦ 31' 20.527" E 195 112◦ 25' 56.823" S 112◦ 26' 42.734" S 112◦ 26' 37.136" E 7◦ 27' 53.712" E 7◦ 31' 22.761" S 112◦ 25' 35.856" E 7◦ 31' 27.594" E 183 112◦ 25' 57.136" E 196 112◦ 23' 28.250" S 112◦ 24' 15.039" S 112◦ 26' 34.099" E 183 112◦ 26' 4.934" E 7◦ 30' 20.915" E 7◦ 29' 49.840" S 112◦ 27' 4.828" S 112◦ 26' 15.555" S 112◦ 26' 49.841" S 112◦ 26' 55.003" S 112◦ 24' 11.734" E 7◦ 31' 29.282" E 178 112◦ 27' 4.211" E 7◦ 30' 2.876" S 112◦ 26' 15.963" E 178 112◦ 27' 9.220" E 7◦ 32' 0.673" E 185 112◦ 26' 4.282" E 7◦ 31' 24.884" E 180 112◦ 26' 3.662" E 183 112◦ 25' 24.513" E 181 112◦ 26' 23.643" E 7◦ 30' 0.015" E 176 112◦ 27' 37.894" S 112◦ 27' 47.390" E 7◦ 31' 57.936" E 7◦ 30' 10.175" E 186 112◦ 26' 20.455" E 195 112◦ 24' 21.537" E 7◦ 31' 45.643" E 174 112◦ 26' 40.720" E 182 112◦ 25' 53.315" E 184 112◦ 25' 48.740" E 7◦ 30' 16.390" E 179 112◦ 26' 53.850" E 194 112◦ 24' 17.928" E 7◦ 27' 38.033" E 7◦ 31' 59.293" E 195 112◦ 24' 15.837" S 112◦ 26' 23.480" S 112◦ 26' 55.543" E 7◦ 31' 23.191" S 112◦ 27' 14.430" E 185 112◦ 26' 16.041" S 112◦ 27' 13.353" E 190 112◦ 26' 15.970" E 173 112◦ 26' 41.149" S 112◦ 26' 26.257" S 112◦ 26' 44.889" S 112◦ 25' 24.547" S 112◦ 24' 14.753" E 175 112◦ 27' 35.387" S 112◦ 27' 9.816" S 112◦ 26' 44.211" E 183 112◦ 25' 35.475" E 7◦ 29' 16.025" E 189 112◦ 26' 20.220" E 179 112◦ 26' 44.527" S 112◦ 25' 35.481" E 7◦ 29' 30.169" E 175 112◦ 26' 34.983" E 7◦ 31' 53.710" S 112◦ 26' 6.402" S 112◦ 26' 12.876" S 112◦ 26' 15.795" E 7◦ 31' 22.064" E 7◦ 30' 12.737" E 7◦ 31' 51.655" E 7◦ 30' 38.491" E 183 112◦ 26' 6.563" S 112◦ 24' 17.004" E 7◦ 28' 54.323" E 189 112◦ 26' 15.150" E 7◦ 32' 1.795" E 7◦ 30' 59.980" S 112◦ 26' 34.662" E 7◦ 30' 6.136" S 112◦ 26' 24.983" E 179 112◦ 26' 30.712" S 112◦ 26' 46.129" E 173 112◦ 26' 42.702" S 112◦ 26' 9.682" S 112◦ 25' 52.446" E 7◦ 31' 3.410" S 112◦ 24' 46.466" S 112◦ 25' 46.915" E 184 112◦ 25' 45.129" E 7◦ 30' 12.737" E 180 112◦ 26' 9.628" E 7◦ 30' 9.505" E 7◦ 30' 6.801" E 7◦ 29' 4.353" E 192 112◦ 26' 44.214" S 112◦ 25' 35.045" S 112◦ 25' 47.473" E 7◦ 29' 30.370" E 187 112◦ 25' 52.537" E 178 112◦ 27' 8.067" E 182 112◦ 25' 1.727" E 177 112◦ 26' 26.169" E 7◦ 30' 37.475" E 7◦ 29' 16.749" S 112◦ 25' 33.721" S 112◦ 25' 56.455" E 7◦ 28' 2.361" S 112◦ 25' 10.892" E 7◦ 29' 19.175" E 7◦ 29' 29.973" S 112◦ 25' 45.499" E .807" E 7◦ 30' 44.273" E 7◦ 27' 42.829" S 112◦ 26' 53.929" E 186 112◦ 26' 9.457" S 112◦ 25' 57.192" E 7◦ 28' 10.260" E 195 112◦ 24' 11.495" E 178 112◦ 26' 26.099" S 112◦ 26' 9.902" S 112◦ 27' 9.065" S 112◦ 26' 41.033" E 179 112◦ 26' 49.719" E 7◦ 31' 4.494" E 197 112◦ 24' 16.467" E 7◦ 29' 28.288" S 112◦ 27' 8.

176" S 112◦ 23' 28.005" E 7◦ 30' 37.272" E 7◦ 30' 36.500" E 214 112◦ 23' 40.574" E 7◦ 29' 39.142" E 7◦ 30' 41.893" S 112◦ 24' 6.048" E 214 112◦ 23' 32.586" S 112◦ 23' 36.163" S 112◦ 24' 44.390" S 112◦ 24' 18.126" S 112◦ 24' 7.936" E 207 112◦ 23' 53.022" E 199 112◦ 23' 58.244" E 7◦ 30' 18.322" S 112◦ 23' 11.230" S 112◦ 22' 55.900" E 215 112◦ 22' 57.844" S 112◦ 22' 48.651" S 112◦ 23' 15.718" E 7◦ 30' 19.267" E 212 112◦ 23' 11.862" E 7◦ 29' 54.878" E 211 112◦ 23' 28.234" E 7◦ 28' 5.630" E 7◦ 28' 56.868" S 112◦ 23' 31.589" E 200 112◦ 23' 36.763" E .303" S 112◦ 23' 31.324" E 7◦ 31' 12.623" E 210 112◦ 24' 6.182" S 112◦ 23' 42.772" E 212 112◦ 22' 51.010" E 7◦ 31' 51.753" E 202 112◦ 24' 43.755" E 211 112◦ 23' 49.230" S 112◦ 23' 23.282" S 112◦ 24' 45.574" E 7◦ 29' 39.321" E 211 112◦ 23' 36.185" E 215 112◦ 22' 53.719" E 7◦ 29' 39.630" E 198 112◦ 23' 19.689" S 112◦ 23' 19.605" E 7◦ 31' 9.592" S 112◦ 24' 44.394" E 7◦ 31' 23.415" E 199 112◦ 23' 33.569" S 112◦ 24' 7.717" E 7◦ 31' 28.144" S 112◦ 23' 52.844" E 7◦ 31' 21.604" E 211 112◦ 23' 28.493" S 112◦ 23' 58.385" S 112◦ 23' 31.719" E 212 112◦ 22' 49.604" E 7◦ 30' 15.697" E 205 112◦ 23' 44.133" S 112◦ 24' 51.612" E 207 112◦ 24' 6.269" S 112◦ 23' 28.142" E 206 112◦ 24' 15.525" S 112◦ 23' 26.985" S 112◦ 24' 26.900" E 7◦ 31' 22.722" E 7◦ 31' 38.241" S 112◦ 24' 50.670" S 112◦ 22' 57.364" E 199 112◦ 23' 18.630" S 112◦ 23' 53.242" S 112◦ 23' 48.079" E 201 112◦ 24' 18.079" E 7◦ 29' 28.615" E 7◦ 31' 9.108" E 206 112◦ 24' 7.630" E 7◦ 30' 33.291" S 112◦ 22' 49.755" E 7◦ 31' 18.223" E 7◦ 29' 39.574" E 198 112◦ 23' 11.416" E 204 112◦ 23' 40.321" E 7◦ 30' 26.260" E 7◦ 28' 42.827" E 7◦ 31' 56.197 112◦ 24' 17.500" E 7◦ 31' 35.422" S 112◦ 23' 40.196" S 112◦ 22' 51.392" S 112◦ 23' 53.671" S 112◦ 24' 16.157" E 204 112◦ 23' 54.254" E 7◦ 31' 54.117" E 211 112◦ 23' 28.010" E 214 112◦ 23' 26.901" S 112◦ 23' 32.643" E 203 112◦ 23' 4.026" E 207 112◦ 23' 53.914" S 112◦ 24' 15.022" E 7◦ 29' 35.129" E 7◦ 29' 55.486" S 112◦ 22' 57.733" S 112◦ 23' 53.630" E 207 112◦ 23' 55.734" E 206 112◦ 24' 45.717" E 211 112◦ 23' 42.484" E 7◦ 31' 39.117" E 7◦ 31' 53.336" S 112◦ 24' 34.244" E 208 112◦ 22' 55.146" E 7◦ 30' 35.183" S 112◦ 23' 33.389" E 7◦ 29' 34.563" E 7◦ 29' 20.117" S 112◦ 23' 26.373" S 112◦ 23' 54.105" E 213 112◦ 23' 52.622" E 7◦ 30' 10.436" E 7◦ 31' 39.484" E 211 112◦ 23' 53.431" E 7◦ 29' 49.716" E 7◦ 30' 20.314" E 201 112◦ 24' 18.542" E 198 112◦ 23' 40.367" S 112◦ 23' 40.875" E 7◦ 29' 30.993" S 112◦ 23' 28.267" E 7◦ 29' 48.908" E 206 112◦ 24' 44.404" S 112◦ 23' 35.716" E 203 112◦ 23' 14.007" S 112◦ 23' 36.627" E 7◦ 32' 12.157" E 7◦ 30' 34.005" E 204 112◦ 23' 28.548" E 209 112◦ 24' 23.008" E 214 112◦ 23' 49.309" E 7◦ 29' 54.734" E 7◦ 30' 39.255" S 112◦ 23' 49.908" E 7◦ 31' 8.438" S 112◦ 23' 14.722" E 214 112◦ 23' 31.254" E 215 112◦ 23' 14.622" E 212 112◦ 22' 55.

366" E 7◦ 32' 40.837" E 217 112◦ 22' 19.434" E 7◦ 32' 46.851" S 112◦ 22' 29.831" S 112◦ 25' 46.291" S 112◦ 22' 49.566" S 112◦ 27' 15.913" E 225 112◦ 24' 23.214" E 227 112◦ 25' 16.444" S 112◦ 26' 14.480" S 112◦ 23' 8.214" E 7◦ 33' 23.153" S 112◦ 23' 10.913" E 7◦ 33' 5.655" S 112◦ 24' 17.204" E 7◦ 32' 51.613" E 7◦ 33' 11.193" E .808" S 112◦ 23' 18.668" S 112◦ 27' 16.205" E 7◦ 33' 36.210" E 7◦ 33' 23.595" S 112◦ 22' 38.671" E 7◦ 33' 56.026" S 112◦ 22' 26.025" S 112◦ 24' 13.283" E 7◦ 33' 25.388" E 220 112◦ 22' 36.069" E 7◦ 33' 6.056" E 222 112◦ 23' 18.434" E 7◦ 32' 46.954" E 228 112◦ 25' 46.954" E 7◦ 34' 13.755" E 227 112◦ 25' 16.912" E 7◦ 32' 57.973" E 226 112◦ 27' 15.763" E 7◦ 31' 28.050" E 224 112◦ 23' 51.679" E 7◦ 32' 35.359" E 7◦ 33' 28.204" E 230 112◦ 26' 14.652" S 112◦ 23' 50.399" S 112◦ 25' 16.056" E 7◦ 32' 46.762" E 228 112◦ 25' 48.825" E 215 112◦ 23' 10.991" S 112◦ 26' 47.406" E 230 112◦ 26' 46.406" E 7◦ 32' 23.169" S 112◦ 22' 49.961" E 7◦ 31' 44.223" S 112◦ 23' 18.773" E 219 112◦ 23' 4.656" E 7◦ 33' 54.566" E 7◦ 33' 13.235" E 219 112◦ 23' 1.452" E 7◦ 31' 46.306" E 218 112◦ 22' 55.434" E 226 112◦ 27' 15.773" E 7◦ 33' 39.464" S 112◦ 23' 16.513" E 7◦ 32' 12.107" E 7◦ 31' 52.627" E 216 112◦ 22' 26.050" E 7◦ 32' 47.813" S 112◦ 25' 59.030" E 222 112◦ 23' 15.516" E 220 112◦ 22' 39.513" E 7◦ 33' 18.453" S 112◦ 25' 48.084" S 112◦ 23' 49.755" E 7◦ 32' 23.771" E 7◦ 32' 23.241" S 112◦ 25' 16.507" E 221 112◦ 23' 28.825" E 7◦ 31' 31.566" E 226 112◦ 27' 15.961" E 215 112◦ 23' 8.133" E 7◦ 32' 38.566" S 112◦ 27' 15.668" S 112◦ 27' 16.912" E 230 112◦ 26' 6.020" S 112◦ 25' 7.026" S 112◦ 23' 4.652" S 112◦ 23' 51.238" E 218 112◦ 24' 13.584" S 112◦ 26' 6.561" S 112◦ 26' 12.528" S 112◦ 26' 14.673" E 7◦ 33' 1.235" E 7◦ 33' 49.223" E 224 112◦ 23' 50.215 112◦ 22' 57.963" S 112◦ 22' 23.882" E 225 112◦ 24' 45.388" E 7◦ 34' 19.623" E 215 112◦ 23' 16.613" E 227 112◦ 25' 8.358" E 231 112◦ 26' 40.758" E 225 112◦ 24' 17.466" E 229 112◦ 26' 12.402" S 112◦ 25' 51.240" E 217 112◦ 22' 23.758" E 7◦ 33' 5.147" S 112◦ 25' 48.973" E 227 112◦ 25' 7.671" E 221 112◦ 23' 31.240" E 7◦ 31' 49.954" E 7◦ 33' 21.053" E 7◦ 33' 32.985" S 112◦ 24' 23.378" E 227 112◦ 25' 48.623" E 7◦ 32' 12.255" S 112◦ 24' 10.536" E 216 112◦ 22' 46.378" E 7◦ 33' 16.807" S 112◦ 25' 5.053" E 219 112◦ 23' 8.825" S 112◦ 23' 28.816" E 7◦ 31' 43.679" E 225 112◦ 24' 16.366" E 7◦ 32' 40.592" S 112◦ 23' 31.346" S 112◦ 23' 14.843" S 112◦ 23' 8.471" S 112◦ 22' 36.771" E 227 112◦ 25' 5.053" S 112◦ 24' 55.766" S 112◦ 23' 50.327" E 220 112◦ 22' 38.791" E 7◦ 32' 52.050" E 7◦ 32' 47.673" E 217 112◦ 22' 29.452" E 215 112◦ 23' 18.204" E 229 112◦ 26' 12.318" S 112◦ 24' 16.837" E 7◦ 32' 35.045" S 112◦ 23' 18.017" E 222 112◦ 23' 50.434" E 226 112◦ 27' 15.278" S 112◦ 22' 4.438" E 7◦ 33' 28.661" E 7◦ 33' 49.819" S 112◦ 23' 8.205" E 218 112◦ 24' 10.

690" E 235 112◦ 27' 5.159" E 7◦ 33' 26.411" E 7◦ 33' 29.055" E 7◦ 33' 50.935" E 7◦ 33' 35.217" S 112◦ 26' 17.411" E 7◦ 33' 29.521" S 112◦ 28' 19.012" E 233 112◦ 26' 45.874" S 112◦ 27' 29.132" E 237 112◦ 27' 34.519" E 235 112◦ 27' 29.829" E 7◦ 33' 33.781" S 112◦ 26' 40.946" S 112◦ 28' 12.402" S 112◦ 27' 40.532" E 7◦ 34' 12.096" E 7◦ 34' 10.755" E 233 112◦ 26' 46.854" S 112◦ 27' 33.768" S 112◦ 26' 29.519" E 7◦ 33' 41.181" E 7◦ 33' 14.507" E 7◦ 33' 18.506" E 237 112◦ 27' 40.055" E 237 112◦ 27' 33.560" S 112◦ 27' 19.039" S 112◦ 26' 14.383" S 112◦ 27' 34.432" S 112◦ 27' 45.056" E 7◦ 33' 55.128" E 233 112◦ 26' 57.126" E 235 112◦ 27' 20.315" S 112◦ 27' 49.119" S 112◦ 26' 43.231 112◦ 26' 29.935" E 232 112◦ 27' 57.803" S 112◦ 27' 5.512" S 112◦ 26' 3.501" E 232 112◦ 27' 19.506" E 7◦ 34' 44.132" E 7◦ 34' 43.505" E 7◦ 33' 44.629" S 112◦ 27' 20.690" E 7◦ 33' 35.223" S 112◦ 27' 29.454" E 7◦ 34' 24.020" E 234 112◦ 26' 15.768" S 112◦ 26' 29.514" E 7◦ 34' 46.010" E 7◦ 34' 30.247" E 237 112◦ 27' 50.781" S 112◦ 26' 40.454" E 237 112◦ 27' 31.229" E 7◦ 34' 25.711" E 7◦ 34' 1.339" E 237 112◦ 27' 29.681" E 7◦ 34' 58.192" S 112◦ 26' 46.187" E 7◦ 33' 29.029" S 112◦ 26' 54.711" E 238 112◦ 28' 30.825" E 237 112◦ 27' 40.519" E 7◦ 33' 41.126" E 7◦ 33' 38.829" E 233 112◦ 27' 8.159" E 231 112◦ 25' 54.444" E 7◦ 34' 31.806" S 112◦ 26' 15.422" S 112◦ 27' 59.160" E 7◦ 33' 27.083" S 112◦ 26' 42.039" S 112◦ 26' 14.814" S 112◦ 27' 5.187" E 235 112◦ 27' 57.054" S 112◦ 27' 50.265" E 7◦ 33' 18.125" S 112◦ 26' 40.829" E 235 112◦ 26' 52.857" S 112◦ 27' 20.811" E 235 112◦ 26' 52.507" E 232 112◦ 27' 19.357" S 112◦ 26' 52.189" S 112◦ 26' 46.715" E 238 112◦ 28' 22.159" E 231 112◦ 25' 54.408" S 112◦ 28' 41.873" E 238 112◦ 28' 16.265" E 232 112◦ 27' 45.742" E 237 112◦ 27' 28.352" E 7◦ 33' 39.898" S 112◦ 26' 57.501" E 7◦ 33' 14.160" E 236 112◦ 27' 17.755" E 7◦ 32' 51.359" E 231 112◦ 26' 17.599" E .033" E 7◦ 33' 19.444" E 238 112◦ 28' 19.607" S 112◦ 27' 5.702" E 7◦ 33' 24.915" S 112◦ 27' 40.501" E 7◦ 33' 14.634" E 7◦ 33' 47.991" S 112◦ 26' 47.275" E 238 112◦ 28' 41.629" S 112◦ 27' 28.532" E 233 112◦ 26' 42.501" E 231 112◦ 26' 40.238" E 7◦ 33' 57.885" E 235 112◦ 27' 5.210" S 112◦ 28' 22.840" E 233 112◦ 26' 43.352" E 235 112◦ 27' 20.159" E 7◦ 33' 26.096" E 238 112◦ 28' 21.193" E 231 112◦ 26' 29.983" E 7◦ 33' 2.983" E 234 112◦ 26' 40.825" E 7◦ 34' 45.655" S 112◦ 26' 52.181" E 7◦ 33' 14.912" S 112◦ 29' 4.210" S 112◦ 28' 30.659" S 112◦ 27' 19.090" S 112◦ 26' 42.411" E 231 112◦ 26' 14.359" E 7◦ 33' 28.514" E 7◦ 35' 41.860" E 237 112◦ 27' 29.275" E 7◦ 34' 49.148" E 7◦ 34' 57.056" E 233 112◦ 26' 40.020" E 7◦ 33' 56.229" E 239 112◦ 28' 30.964" S 112◦ 28' 21.359" E 231 112◦ 26' 17.411" E 231 112◦ 26' 14.514" E 237 112◦ 27' 49.789" S 112◦ 26' 45.860" E 7◦ 34' 10.962" S 112◦ 27' 31.217" S 112◦ 26' 17.715" E 7◦ 34' 24.742" E 7◦ 33' 49.

633" E 249 112◦ 23' 9.503" S 112◦ 28' 30.172" E .224" S 112◦ 26' 25.611" E 252 112◦ 25' 21.147" S 112◦ 23' 28.104" E 7◦ 36' 7.431" S 112◦ 25' 0.171" S 112◦ 26' 28.212" E 245 112◦ 27' 13.082" S 112◦ 25' 39.628" E 250 112◦ 24' 59.542" E 7◦ 34' 37.181" E 242 112◦ 28' 4.738" S 112◦ 23' 49.051" E 255 112◦ 25' 35.361" S 112◦ 24' 55.314" S 112◦ 25' 37.004" S 112◦ 26' 44.359" E 242 112◦ 28' 30.309" E 7◦ 36' 17.455" E 7◦ 34' 46.983" E 7◦ 35' 44.910" E 7◦ 37' 13.278" S 112◦ 24' 55.178" E 241 112◦ 28' 33.918" E 252 112◦ 25' 46.752" S 112◦ 26' 57.455" E 246 112◦ 26' 39.739" S 112◦ 28' 25.110" E 7◦ 36' 7.652" S 112◦ 23' 55.622" S 112◦ 24' 38.527" E 7◦ 35' 27.752" E 7◦ 34' 12.115" E 241 112◦ 28' 5.680" S 112◦ 28' 1.483" E 7◦ 34' 41.243" E 7◦ 35' 28.195" E 7◦ 35' 28.633" E 7◦ 34' 58.044" E 246 112◦ 26' 20.921" S 112◦ 27' 23.730" E 7◦ 35' 4.508" S 112◦ 23' 9.687" E 7◦ 35' 30.692" E 248 112◦ 23' 28.660" E 249 112◦ 24' 39.195" E 249 112◦ 23' 51.494" E 248 112◦ 23' 55.389" E 7◦ 35' 2.213" E 254 112◦ 24' 52.929" E 244 112◦ 28' 58.680" S 112◦ 28' 58.316" S 112◦ 26' 39.730" E 240 112◦ 27' 23.875" S 112◦ 23' 51.582" E 243 112◦ 28' 33.200" E 240 112◦ 27' 57.935" E 7◦ 36' 5.022" E 249 112◦ 24' 38.243" E 249 112◦ 23' 17.767" S 112◦ 23' 43.847" S 112◦ 25' 46.105" S 112◦ 28' 5.359" E 7◦ 35' 50.008" S 112◦ 25' 48.749" E 7◦ 35' 36.951" E 7◦ 36' 52.861" S 112◦ 27' 47.439" S 112◦ 27' 0.762" E 248 112◦ 23' 10.546" S 112◦ 28' 58.965" S 112◦ 25' 51.337" S 112◦ 23' 17.352" S 112◦ 26' 39.803" E 7◦ 34' 38.846" E 7◦ 36' 5.187" S 112◦ 29' 5.511" E 253 112◦ 26' 27.582" E 7◦ 35' 44.542" E 248 112◦ 23' 54.488" E 7◦ 37' 50.762" E 7◦ 34' 41.957" S 112◦ 26' 39.101" E 7◦ 36' 7.753" S 112◦ 27' 57.360" S 112◦ 23' 10.051" S 112◦ 25' 24.664" E 241 112◦ 28' 25.099" E 256 112◦ 27' 1.176" E 257 112◦ 26' 27.578" E 257 112◦ 26' 27.206" E 7◦ 36' 51.664" E 7◦ 36' 5.744" E 7◦ 35' 36.524" E 249 112◦ 24' 13.610" E 240 112◦ 27' 58.710" S 112◦ 29' 17.926" S 112◦ 24' 13.893" E 7◦ 35' 1.524" E 7◦ 34' 35.128" E 247 112◦ 25' 2.080" E 7◦ 36' 42.455" E 7◦ 35' 26.488" E 7◦ 35' 2.717" S 112◦ 28' 25.687" E 249 112◦ 23' 49.511" E 7◦ 36' 9.172" S 112◦ 27' 58.496" E 251 112◦ 25' 37.628" E 7◦ 35' 40.749" E 249 112◦ 22' 57.352" E 244 112◦ 29' 5.935" S 112◦ 24' 20.166" S 112◦ 28' 55.660" E 7◦ 35' 33.370" E 7◦ 35' 45.803" E 248 112◦ 23' 43.832" S 112◦ 23' 54.640" E 7◦ 36' 17.179" E 7◦ 35' 27.083" S 112◦ 25' 58.742" E 244 112◦ 28' 54.179" S 112◦ 29' 13.942" E 7◦ 35' 22.929" E 7◦ 35' 29.443" E 243 112◦ 28' 33.819" E 252 112◦ 25' 24.219" E 7◦ 35' 44.777" E 248 112◦ 22' 54.692" E 7◦ 34' 41.610" E 7◦ 35' 0.085" E 7◦ 34' 57.240 112◦ 29' 8.256" E 253 112◦ 25' 58.418" E 7◦ 34' 41.427" S 112◦ 24' 39.211" E 254 112◦ 24' 53.527" E 251 112◦ 25' 47.200" E 7◦ 35' 6.594" E 244 112◦ 28' 55.128" E 255 112◦ 25' 48.726" S 112◦ 25' 27.067" S 112◦ 25' 20.

328" S 112◦ 28' 44.815" S 112◦ 29' 52.095" E 263 112◦ 28' 32.817" E 7◦ 38' 53.060" S 112◦ 27' 46.674" S 112◦ 29' 37.505" E 7◦ 37' 57.518" E 7◦ 38' 1.958" E 263 112◦ 28' 27.630" E 7◦ 38' 54.173" E 257 112◦ 26' 33.350" E 270 112◦ 29' 15.166" E 264 112◦ 28' 32.026" S 112◦ 31' 2.920" E 7◦ 39' 2.903" E 7◦ 35' 11.389" E 7◦ 37' 11.411" E 262 112◦ 28' 28.562" S 112◦ 28' 23.505" E 268 112◦ 31' 2.794" E 260 112◦ 27' 10.190" S 112◦ 27' 31.518" E 266 112◦ 29' 52.902" S 112◦ 28' 28.627" E 270 112◦ 29' 34.062" S 112◦ 27' 18.822" E 7◦ 36' 40.786" E 260 112◦ 27' 35.282" E 262 112◦ 28' 29.570" E 7◦ 37' 21.224" S 112◦ 26' 25.903" E 270 112◦ 29' 29.434" E 7◦ 38' 45.087" E 262 112◦ 28' 32.377" E 7◦ 38' 25.535" E 7◦ 33' 58.822" E 261 112◦ 27' 18.790" E 268 112◦ 30' 40.282" E 7◦ 37' 30.488" E 258 112◦ 25' 35.174" S 112◦ 30' 52.531" E 270 112◦ 29' 37.381" S 112◦ 27' 24.350" E 7◦ 35' 11.739" E 257 112◦ 26' 23.217" S 112◦ 29' 29.115" S 112◦ 28' 32.640" E 7◦ 37' 50.732" S 112◦ 28' 30.941" S 112◦ 26' 55.801" S 112◦ 29' 34.187" E 266 112◦ 29' 37.505" E 7◦ 39' 24.708" E 262 112◦ 27' 46.773" S 112◦ 28' 32.146" E 263 112◦ 28' 15.087" E 7◦ 37' 0.586" E 262 112◦ 28' 35.434" E 268 112◦ 30' 45.334" E 260 112◦ 27' 35.334" E 7◦ 37' 5.600" E 7◦ 38' 1.095" E 7◦ 37' 52.134" S 112◦ 28' 29.680" E 261 112◦ 27' 31.484" S 112◦ 27' 10.365" E 260 112◦ 27' 45.484" S 112◦ 27' 28.407" E 7◦ 38' 57.385" S 112◦ 28' 30.169" S 112◦ 26' 33.174" S 112◦ 31' 22.817" S 112◦ 27' 59.521" S 112◦ 27' 35.505" E 7◦ 39' 24.587" S 112◦ 28' 15.186" S 112◦ 29' 35.505" E 262 112◦ 27' 59.628" E 7◦ 35' 4.166" E 7◦ 39' 12.594" E 7◦ 35' 11.168" E 7◦ 35' 11.333" E 261 112◦ 27' 46.146" E 7◦ 38' 6.792" E 262 112◦ 28' 30.498" S 112◦ 28' 23.763" S 112◦ 26' 37.181" E 7◦ 37' 57.600" E 266 112◦ 29' 54.093" E 270 112◦ 29' 11.817" E 7◦ 38' 8.257 112◦ 26' 39.739" E 7◦ 37' 30.920" E 263 112◦ 28' 32.307" S 112◦ 29' 54.680" E 7◦ 37' 56.831" E 264 112◦ 28' 23.817" E 268 112◦ 30' 53.708" E 7◦ 38' 35.385" S 112◦ 30' 53.051" E 264 112◦ 28' 27.095" E 7◦ 37' 52.710" E 269 112◦ 29' 4.051" E 7◦ 39' 10.079" S 112◦ 29' 36.256" S 112◦ 26' 23.037" S 112◦ 27' 16.941" E 7◦ 37' 56.099" E 260 112◦ 26' 55.377" E 267 112◦ 31' 2.383" E 7◦ 37' 27.172" E 7◦ 36' 16.956" S 112◦ 29' 15.817" E 261 112◦ 27' 24.173" E 7◦ 37' 0.680" E 263 112◦ 28' 14.411" S 112◦ 28' 28.858" E 7◦ 34' 34.910" E 7◦ 37' 13.813" S 112◦ 29' 19.190" S 112◦ 27' 42.849" S 112◦ 27' 35.778" S 112◦ 28' 27.372" S 112◦ 26' 27.742" S 112◦ 28' 27.840" S 112◦ 28' 32.720" E 7◦ 34' 43.299" E 265 112◦ 29' 51.505" E 7◦ 36' 46.032" S 112◦ 29' 44.188" S 112◦ 29' 38.640" E 261 112◦ 27' 28.794" E 7◦ 36' 47.575" E 270 112◦ 29' 36.594" E 270 112◦ 29' 19.019" E .407" E 264 112◦ 28' 30.462" S 112◦ 29' 39.140" E 266 112◦ 29' 52.411" E 7◦ 37' 27.792" E 7◦ 37' 2.786" E 7◦ 37' 8.831" E 7◦ 39' 2.127" S 112◦ 30' 45.958" E 7◦ 38' 18.

865" E 272 112◦ 29' 54.282" E 279 112◦ 31' 1.141" E 274 112◦ 29' 35.211" E 7◦ 36' 3.423" S 112◦ 30' 22.865" E 7◦ 35' 23.873" E 275 112◦ 30' 5.796" E 7◦ 35' 40.877" E 7◦ 35' 40.568" E 281 112◦ 31' 16.618" E 275 112◦ 29' 54.877" E 274 112◦ 29' 38.484" S 112◦ 29' 47.492" E 7◦ 34' 26.696" E 281 112◦ 30' 58.596" E 275 112◦ 30' 5.461" E 279 112◦ 30' 56.388" E 7◦ 35' 24.291" S 112◦ 30' 35.982" S 112◦ 30' 49.829" E 273 112◦ 29' 46.877" E 7◦ 35' 40.098" S 112◦ 30' 47.227" S 112◦ 29' 45.652" S 112◦ 30' 5.270 112◦ 29' 39.547" S 112◦ 29' 38.829" E 7◦ 35' 24.488" S 112◦ 29' 58.518" E 275 112◦ 30' 35.074" E 272 112◦ 30' 22.601" E 273 112◦ 29' 59.207" E 281 112◦ 31' 17.879" E 7◦ 36' 40.267" S 112◦ 30' 5.614" S 112◦ 30' 18.147" S 112◦ 29' 54.492" E 272 112◦ 30' 9.460" E 275 112◦ 30' 18.601" E 7◦ 35' 59.107" E 272 112◦ 29' 58.207" E 7◦ 35' 44.509" S 112◦ 30' 28.025" E 7◦ 35' 44.733" E 275 112◦ 30' 11.403" S 112◦ 30' 12.590" S 112◦ 30' 35.053" E 7◦ 34' 0.631" E 276 112◦ 29' 56.873" E 7◦ 36' 1.913" E 275 112◦ 30' 11.323" E 275 112◦ 29' 27.874" S 112◦ 29' 38.166" E 278 112◦ 29' 17.388" E 272 112◦ 30' 9.618" E 7◦ 35' 54.136" S 112◦ 29' 49.159" E 279 112◦ 30' 36.289" S 112◦ 30' 5.172" S 112◦ 29' 42.444" S 112◦ 29' 45.172" S 112◦ 31' 13.159" E 7◦ 35' 31.172" S 112◦ 29' 12.025" E 281 112◦ 31' 13.107" E 7◦ 34' 26.038" E 272 112◦ 30' 5.375" S 112◦ 30' 15.765" S 112◦ 30' 36.134" S 112◦ 31' 17.631" E 7◦ 35' 54.388" E 272 112◦ 30' 12.598" S 112◦ 29' 47.618" E 7◦ 36' 13.518" E 7◦ 35' 58.447" E 7◦ 34' 9.614" S 112◦ 30' 35.879" E 278 112◦ 29' 47.213" E 278 112◦ 29' 45.408" E 277 112◦ 29' 42.343" S 112◦ 31' 17.166" E 7◦ 35' 54.388" E 279 112◦ 30' 35.791" E 279 112◦ 30' 39.391" S 112◦ 30' 9.910" E 279 112◦ 30' 46.460" E 7◦ 36' 3.177" S 112◦ 30' 10.517" S 112◦ 29' 46.122" E 7◦ 35' 42.027" S 112◦ 30' 35.534" E 7◦ 35' 9.999" E 7◦ 35' 39.716" E 275 112◦ 29' 15.596" E 7◦ 35' 55.844" S 112◦ 30' 46.973" E 7◦ 35' 25.835" E 7◦ 36' 17.338" S 112◦ 30' 56.758" E 7◦ 33' 59.733" E 7◦ 36' 0.791" E 7◦ 35' 49.122" E 281 112◦ 31' 17.019" E 7◦ 34' 30.675" E 7◦ 36' 29.601" E 275 112◦ 30' 28.675" E 279 112◦ 30' 46.161" E 7◦ 35' 12.721" S 112◦ 30' 11.306" E 275 112◦ 30' 18.967" S 112◦ 30' 46.910" E 7◦ 35' 48.720" E 271 112◦ 30' 16.388" E 7◦ 34' 36.014" S 112◦ 30' 11.913" E 7◦ 36' 2.306" E 7◦ 36' 1.317" E 7◦ 36' 41.601" E 7◦ 35' 24.643" S 112◦ 30' 39.211" E 275 112◦ 30' 28.812" S 112◦ 29' 27.822" S 112◦ 29' 36.500" S 112◦ 31' 10.513" S 112◦ 30' 9.097" E 7◦ 35' 52.504" S 112◦ 30' 11.618" E 278 112◦ 29' 47.038" E 7◦ 34' 26.567" S 112◦ 29' 54.696" E 7◦ 35' 25.461" E 7◦ 36' 20.222" S 112◦ 30' 18.447" E 271 112◦ 30' 15.618" E 277 112◦ 29' 38.715" E .904" S 112◦ 30' 9.560" E 273 112◦ 29' 59.074" E 7◦ 34' 55.323" E 7◦ 35' 54.541" S 112◦ 30' 54.428" E 272 112◦ 30' 10.012" S 112◦ 30' 28.185" E 7◦ 35' 12.744" E 275 112◦ 30' 35.

482" E 7◦ 35' 42.293" E 290 112◦ 34' 33.270" E 283 112◦ 31' 32.142" E 7◦ 33' 59.050" E 7◦ 35' 40.696" E 282 112◦ 30' 50.142" E 283 112◦ 31' 13.256" S 112◦ 35' 34.968" S 112◦ 34' 0.155" E 7◦ 35' 42.847" E 7◦ 34' 54.097" E 291 112◦ 35' 34.630" S 112◦ 31' 35.836" E 7◦ 34' 28.782" S 112◦ 30' 49.468" E 290 112◦ 34' 33.999" E 281 112◦ 30' 54.181" E 282 112◦ 30' 49.148" E 294 112◦ 34' 12.903" E 7◦ 34' 29.950" E 7◦ 34' 19.656" S 112◦ 32' 51.012" S 112◦ 32' 23.878" S 112◦ 34' 32.499" E 283 112◦ 31' 24.905" E 294 112◦ 34' 6.308" E 299 112◦ 32' 23.891" E 7◦ 36' 35.575" E 290 112◦ 34' 31.374" S 112◦ 31' 13.724" S 112◦ 35' 43.575" E 7◦ 35' 45.318" E 282 112◦ 31' 45.303" E 7◦ 34' 27.952" E 7◦ 36' 22.185" S 112◦ 32' 57.661" S 112◦ 34' 12.857" E 7◦ 34' 28.551" S 112◦ 31' 7.293" E 7◦ 35' 39.630" S 112◦ 31' 46.525" E 283 112◦ 31' 32.368" E 283 112◦ 31' 43.418" E 7◦ 39' 54.875" E 7◦ 34' 50.836" E 283 112◦ 31' 32.508" S 112◦ 31' 48.128" E 7◦ 40' 17.138" E 7◦ 36' 19.519" E 7◦ 34' 29.646" E 289 112◦ 33' 14.418" E 298 112◦ 32' 23.281 112◦ 31' 10.505" E 7◦ 34' 25.797" E 7◦ 34' 27.508" S 112◦ 31' 58.835" S 112◦ 32' 2.131" E 7◦ 40' 3.251" E 282 112◦ 30' 49.977" E 7◦ 38' 6.436" S 112◦ 31' 46.148" E 7◦ 39' 17.769" E 296 112◦ 32' 52.851" E 7◦ 34' 40.909" S 112◦ 32' 16.155" E 281 112◦ 31' 7.483" E 7◦ 35' 43.206" E 290 112◦ 34' 31.635" E 281 112◦ 31' 3.903" E 283 112◦ 31' 48.116" S 112◦ 34' 30.150" S 112◦ 34' 32.392" E 286 112◦ 32' 51.251" E 7◦ 35' 12.293" E 7◦ 35' 39.482" E 7◦ 35' 42.097" E 7◦ 36' 28.505" E 283 112◦ 31' 46.575" E 7◦ 35' 45.841" E 290 112◦ 34' 5.718" E 7◦ 34' 6.101" E 286 112◦ 32' 57.818" E 7◦ 39' 31.103" E 292 112◦ 35' 3.956" S 112◦ 34' 33.351" S 112◦ 31' 32.157" S 112◦ 34' 55.628" E 298 112◦ 32' 23.142" E 7◦ 34' 15.249" S 112◦ 30' 46.483" E 281 112◦ 31' 4.836" E 7◦ 34' 28.670" S 112◦ 31' 33.150" S 112◦ 30' 58.121" S 112◦ 31' 4.715" E 7◦ 35' 45.290" S 112◦ 33' 14.206" E 290 112◦ 34' 33.192" E .188" S 112◦ 32' 34.651" S 112◦ 32' 15.107" S 112◦ 31' 3.694" S 112◦ 34' 7.635" E 7◦ 35' 39.392" E 7◦ 35' 5.150" S 112◦ 34' 32.919" E 7◦ 35' 53.839" S 112◦ 30' 49.286" S 112◦ 31' 13.298" E 283 112◦ 32' 3.519" E 283 112◦ 31' 46.896" E 283 112◦ 31' 32.823" E 285 112◦ 32' 2.315" S 112◦ 35' 59.836" S 112◦ 30' 50.847" E 286 112◦ 32' 12.919" E 290 112◦ 34' 30.121" S 112◦ 31' 43.651" S 112◦ 32' 13.554" S 112◦ 33' 4.956" S 112◦ 34' 33.851" E 282 112◦ 30' 50.819" E 7◦ 34' 32.181" E 7◦ 34' 58.080" S 112◦ 32' 33.759" S 112◦ 31' 45.099" E 7◦ 37' 35.993" E 7◦ 37' 10.050" E 289 112◦ 33' 4.467" S 112◦ 32' 12.318" E 7◦ 34' 54.646" E 7◦ 36' 48.353" E 295 112◦ 33' 8.819" E 285 112◦ 32' 34.095" E 293 112◦ 35' 34.878" S 112◦ 34' 32.268" E 286 112◦ 31' 58.896" E 7◦ 34' 9.221" S 112◦ 33' 16.007" S 112◦ 34' 31.468" E 291 112◦ 35' 2.418" E 7◦ 39' 54.568" E 7◦ 35' 26.882" S 112◦ 31' 32.293" E 290 112◦ 34' 33.

825" E 7◦ 37' 48.570" E 318 112◦ 37' 5.557" E 317 112◦ 36' 13.346" E 7◦ 40' 21.819" S 112◦ 32' 47.757" E 7◦ 38' 29.799" E .066" E 303 112◦ 30' 30.148" E 321 112◦ 30' 33.937" S 112◦ 36' 35.380" E 7◦ 37' 28.825" E 302 112◦ 31' 32.295" S 112◦ 37' 2.515" E 314 112◦ 34' 46.975" E 310 112◦ 34' 8.319" E 318 112◦ 37' 11.257" S 112◦ 35' 59.330" E 7◦ 38' 50.029" E 314 112◦ 35' 14.698" S 112◦ 31' 32.981" S 112◦ 32' 16.029" E 7◦ 38' 27.927" S 112◦ 36' 13.517" E 7◦ 38' 5.223" E 7◦ 36' 46.644" S 112◦ 37' 2.009" E 7◦ 39' 12.601" S 112◦ 30' 14.644" S 112◦ 37' 2.364" E 321 112◦ 31' 4.421" S 112◦ 31' 49.012" S 112◦ 36' 22.630" E 311 112◦ 35' 7.137" S 112◦ 32' 27.160" E 7◦ 40' 41.254" E 7◦ 38' 49.445" S 112◦ 37' 5.194" S 112◦ 32' 39.743" E 323 112◦ 36' 12.697" E 305 112◦ 31' 51.880" E 7◦ 39' 50.322" E 304 112◦ 30' 8.033" S 112◦ 36' 29.060" E 7◦ 39' 8.121" S 112◦ 36' 23.884" E 7◦ 39' 57.967" S 112◦ 31' 43.300 112◦ 32' 12.283" E 7◦ 40' 7.421" E 301 112◦ 31' 41.292" E 7◦ 39' 26.364" E 7◦ 37' 35.848" E 7◦ 38' 42.566" E 7◦ 36' 55.697" E 7◦ 40' 16.975" E 7◦ 40' 44.381" S 112◦ 34' 10.995" E 320 112◦ 36' 12.570" E 7◦ 39' 33.638" E 302 112◦ 31' 32.413" S 112◦ 35' 53.257" S 112◦ 35' 54.796" E 7◦ 40' 0.722" E 7◦ 39' 54.254" E 315 112◦ 36' 45.733" S 112◦ 34' 8.346" S 112◦ 35' 46.199" E 302 112◦ 31' 33.821" E 319 112◦ 36' 6.544" E 7◦ 40' 33.226" E 309 112◦ 32' 39.817" S 112◦ 31' 13.771" E 322 112◦ 31' 18.319" E 317 112◦ 36' 13.929" S 112◦ 31' 57.995" E 7◦ 40' 37.998" S 112◦ 36' 16.552" E 307 112◦ 32' 12.796" E 305 112◦ 31' 55.709" E 309 112◦ 32' 37.380" E 302 112◦ 31' 39.063" S 112◦ 31' 4.143" E 7◦ 39' 54.177" S 112◦ 35' 40.731" S 112◦ 36' 49.771" E 7◦ 37' 58.858" E 7◦ 31' 49.254" E 7◦ 38' 49.569" S 112◦ 31' 0.861" S 112◦ 35' 0.109" E 315 112◦ 36' 9.226" E 7◦ 40' 26.361" S 112◦ 31' 32.980" E 315 112◦ 36' 55.002" E 7◦ 38' 3.220" E 312 112◦ 35' 20.776" E 308 112◦ 32' 7.644" E 7◦ 39' 53.232" E 7◦ 39' 9.339" S 112◦ 31' 55.980" E 316 112◦ 36' 45.006" S 112◦ 36' 18.628" S 112◦ 31' 55.087" S 112◦ 31' 47.613" E 320 112◦ 36' 45.586" E 317 112◦ 36' 16.381" E 305 112◦ 31' 59.278" E 7◦ 38' 19.499" E 312 112◦ 35' 59.733" S 112◦ 32' 25.060" E 312 112◦ 35' 32.586" E 7◦ 39' 43.309" S 112◦ 36' 12.415" E 7◦ 41' 2.613" E 302 112◦ 31' 43.949" E 7◦ 39' 4.370" S 112◦ 36' 45.800" S 112◦ 31' 56.893" S 112◦ 31' 51.160" E 320 112◦ 36' 35.483" S 112◦ 31' 33.292" E 313 112◦ 35' 32.880" E 318 112◦ 36' 49.499" E 320 112◦ 36' 23.199" E 7◦ 37' 29.752" E 7◦ 40' 16.290" E 306 112◦ 32' 47.106" E 302 112◦ 31' 9.613" E 7◦ 37' 25.220" E 7◦ 39' 35.934" E 7◦ 39' 35.551" S 112◦ 31' 39.060" E 7◦ 39' 8.346" S 112◦ 31' 32.196" S 112◦ 36' 18.505" S 112◦ 31' 32.415" E 310 112◦ 32' 47.415" E 7◦ 41' 2.666" S 112◦ 35' 14.891" E 7◦ 37' 42.278" E 302 112◦ 31' 32.499" E 7◦ 40' 42.517" E 321 112◦ 31' 13.939" E 7◦ 40' 1.869" S 112◦ 35' 32.

182" E 7◦ 26' 34.757" S 112◦ 33' 39.038" S 112◦ 34' 49.200" E 7◦ 30' 34.812" E 327 112◦ 24' 32.799" E 7◦ 25' 40.031" E 7◦ 32' 5.504" E 325 112◦ 25' 53.258" E 7◦ 36' 29.231" E 327 112◦ 27' 52.032" E 7◦ 31' 29.744" S 112◦ 24' 8.557" S 112◦ 33' 45.513" S 112◦ 32' 33.413" S 112◦ 24' 55.093" E 327 112◦ 24' 27.479" E 2113 112◦ 33' 27.900" E 7◦ 35' 44.504" E 7◦ 26' 27.097" E 325 112◦ 26' 10.182" E 326 112◦ 34' 56.727" E 327 112◦ 24' 59.950" E 7◦ 31' 30.049" E 2116 112◦ 33' 38.972" E 327 112◦ 28' 56.164" S 112◦ 32' 16.017" S 112◦ 28' 56.100" S 112◦ 33' 56.416" S 112◦ 33' 48.417" E 7◦ 31' 10.414" E 7◦ 31' 20.615" E 2115 112◦ 33' 34.774" E 7◦ 31' 43.599" E 2114 112◦ 33' 44.328" E 325 112◦ 24' 27.099" E 7◦ 32' 22.594" E 1912 112◦ 32' 25.048" E 7◦ 40' 33.445" E 7◦ 34' 53.992" S 112◦ 27' 16.065" E .938" S 112◦ 24' 25.727" E 7◦ 34' 0.097" S 112◦ 32' 53.714" S 112◦ 26' 10. 325 112◦ 27' 40.607" S 112◦ 33' 39.814" S 112◦ 24' 32.065" S 112◦ 24' 27.992" S 112◦ 33' 57.031" E 1126 112◦ 34' 53.437" E 7◦ 31' 57.078" E 7◦ 30' 29.328" E 7◦ 27' 3.921" E 327 112◦ 27' 13.342" E 7◦ 30' 42.041" E 7◦ 39' 52.775" S 112◦ 34' 27.900" E 2111 112◦ 33' 48.868" E 327 112◦ 32' 12.972" E 7◦ 36' 42.821" S 112◦ 24' 27.454" S 112◦ 33' 31.812" E 7◦ 35' 46.241" E 1913 112◦ 33' 2.099" E 327 112◦ 24' 25.756" E 2112 112◦ 33' 23.900" E 327 112◦ 27' 16.929" E 7◦ 40' 17.551" E 7◦ 30' 16.265" E 327 112◦ 25' 2.547" S 112◦ 24' 59.625" S 112◦ 27' 13.823" S 112◦ 27' 52.386" S 112◦ 25' 53.048" E 326 112◦ 33' 31.929" E 326 112◦ 34' 27.544" S 112◦ 29' 21.049" E 7◦ 31' 10.

558" S 17.9 8 Jets semen beton 7◦ 24' 26.3 2.8 8 Jets aspal 7◦ 23' 41.9 0.9 2.6 8 Jets semen beton 7◦ 22' 18.9 2.6 8 Dawarblandong semen beton 7◦ 18' 41.4 8 Dawarblandong semen beton 7◦ 20' 43.6 1.1 6 Kemlagi aspal 7◦ 26' 26.747" S 7.6 0.7 8 Jets semen beton 7◦ 24' 0.5 6 Jets aspal 7◦ 24' 4.5 6 Kemlagi semen beton 7◦ 24' 1.670" S 4.2 8 Dawarblandong semen beton 7◦ 25' 48.1 2.4 8 Dawarblandong semen beton 7◦ 19' 44.6 0.115" S 17.6 2.6 Mojosari aspal 7◦ 29' 59.870" S 17.300" S 17.9 1.370" S 7.2 2.8 6 Jets aspal 7◦ 24' 0.6 6 Jets aspal/makadam 7◦ 24' 15.2 245.185" S 8.462" S 8.9 0.1 2.3 346.5 6 Kemlagi aspal 7◦ 24' 26.470" S 17.870" S 17.6 0.3 256.6 0.3 0 Pacet semen beton 7◦ 33' 1.6 4 Dawarblandong semen beton 7◦ 22' 58.199" S 8.4 Ngoro aspal 7◦ 34' 24.9 1.1 1.6 2.668" S 0.534" S 10.318" S 8.737" S 0.9 3.6 2.5 8 Gedeg semen beton 7◦ 25' 20.995" S 4.1 1.1 0.467" S 7.5 515.175" S 7.6 Mojosari aspal 7◦ 34' 9.7 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 19' 50. PANJANG PANJANG TIPE KOORDINAT AKHIR Y LEBAR KECAMATAN RUAS BAGIAN PERMUKAAN 7◦ 39' 54.1 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 22' 6.5 8 Gedeg semen beton 7◦ 23' 26.1 1.955" S 17.2 6 Jets aspal 7◦ 24' 4.8 2.206" S 0.1 0.5 Trawas makadam 7◦ 26' 53.4 6 Jets aspal 7◦ 24' 0.734" S 4.4 6 Jets aspal 7◦ 24' 3.586" S 0.6 0.505" S 8.259" S 10.7 5 Kemlagi semen beton 7◦ 26' 19.6 580.8 8 Dawarblandong semen beton 7◦ 19' 50.682" S 0.9 2.6 1.6 1.9 0.133" S 10.063" S 0.443" S 17.122" S 13.2 Kutorejo aspal 7◦ 29' 44.5 494 2.009" S 8.1 6 Gedeg aspal 7◦ 26' 27.420" S 17.6 1.8 6 Gedeg aspal 7◦ 26' 53.748" S 17.7 8 Dawarblandong semen beton 7◦ 20' 31.7 6 Jets aspal 7◦ 24' 0.9 0.2 Kutorejo aspal 7◦ 36' 54.9 1.844" S 17.888" S 10.1 3.956" S 8.308" S 7.8 4 Kemlagi semen beton 7◦ 23' 48.734" S 4.421" S 17.4 8 Gedeg aspal 7◦ 26' 4.595" S 13.5 Dawarblandong semen beton 7◦ 20' 55.8 8 Jets semen beton 7◦ 22' 42.1 1.8 3.6 Mojosari aspal 7◦ 30' 14.9 0.2 0 Kemlagi semen beton 7◦ 26' 53.9 8 Jets semen beton 7◦ 24' 16.1 1.870" S 13.583" S 17.418" S 17.5 8 Jets aspal 7◦ 21' 4.6 0.3 6 Gedeg aspal .3 322.6 1 8 Jets semen beton 7◦ 19' 40.8 7.173" S 0 1.6 1.1 1.7 6 Gedeg aspal 7◦ 25' 44.903" S 2 2 6.463" S 0.

Mojosari aspal 7◦ 28' 34.5 7 Trowulan aspal 7◦ 30' 18.5 752.3 1293.Dlanggu beton 7◦ 32' 18.5 508.9 6 Mojoanyar .8 3 Mojoanyar .223" S 9.4 7 Sooko aspal 7◦ 29' 54.2 1041 3.Puri .546" S 9.9 3.0 Pacing-Pacet aspal 7◦ 40' 1.1 5 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 7.3 262.6 635.Dlanggu aspal 7◦ 36' 43.182" S 1.931" S 9.Bangsal aspal 7◦ 28' 20.Puri .2 4 Mojoanyar .7 12.Dlanggu aspal 7◦ 33' 50.930" S 11.2 7 Sooko aspal 7◦ 29' 35.937" S 11.8 3 Mojoanyar .892" S 9.5 353.Puri .449" S 12.691" S 1.5 8 Sooko .5 1242.6 8 Sooko .Dlanggu aspal .Mojosari aspal 7◦ 29' 22.442" S 0.8 7 Sooko .6 8 Sooko .9 8 Puri .7 10 Sooko .Dlanggu aspal 7◦ 33' 12.1 8 Mojoanyar .9 1.728" S 0.2 6 Gedeg aspal 7◦ 27' 42.1 3.1 3.300" S 1.5 Puri .5 Puri .003" S 9.Bangsal aspal 7◦ 28' 4.6 8 Sooko .286" S 11.1 8140.5 247.563" S 1.408" S 9.2 871.760" S 11.7◦ 25' 26.2 8 Sooko .8 4 Mojoanyar .Mojosari aspal 7◦ 27' 47.2 1209.5 1307.5 1430.8 6 Gedeg aspal 7◦ 25' 22.5 10 Sooko aspal 7◦ 28' 56.452" S 9.3 1046 3 Mojoanyar .0 Pacing-Pacet aspal/hotmix 7◦ 32' 44.Puri .5 538 10 Puri .284" S 1.003" S 0.5 1782.Dlanggu aspal 7◦ 31' 22.9 1859.8 3 Mojoanyar .2 2.3 549.2 897.1 6 Mojoanyar .9 7.7 8 Mojoanyar .Dlanggu aspal 7◦ 33' 42.6 7 Sooko .5 705.Dlanggu aspal 7◦ 29' 59.3 Sooko aspal 7◦ 31' 26.Puri .3 1293.Puri .Dlanggu beton 7◦ 31' 44.8 3 Mojoanyar .465" S 1.075" S 9.8 8 Mojoanyar .5 105.774" S 9.Puri .5 Sooko aspal 7◦ 27' 36.3 2.5 146.6 577.874" S 9.Mojosari aspal 7◦ 27' 46.5 452.3 1813.Dlanggu aspal 7◦ 32' 49.858" S 11.Dlanggu aspal 7◦ 33' 44.5 1538.5 967.636" S 4.9 12900.8 348.Dlanggu aspal 7◦ 32' 44.Mojosari aspal 7◦ 28' 19.476" S 4.897" S 9.Dlanggu aspal 7◦ 32' 49.Puri .5 557.Puri .Mojosari aspal 7◦ 28' 39.619" S 0.798" S 9.450" S 9.5 694.5 1137.5 Puri .Dlanggu aspal 7◦ 33' 47.Bangsal aspal 7◦ 27' 36.Dlanggu aspal 7◦ 32' 45.5 Puri .Dlanggu aspal 7◦ 32' 11.8 2.2 7 Trowulan aspal 7◦ 29' 54.9 0.9 293.3 1254.3 1293.Puri .2 7 Sooko .464" S 4.Puri .5 Puri .336" S 9.Puri .052" S 9.2 1973.Mojosari beton 7◦ 28' 6.Mojosari beton 7◦ 27' 42.Dlanggu aspal 7◦ 32' 34.2 5 Mojoanyar beton 7◦ 29' 49.3 8 Sooko .711" S 9.Dlanggu aspal 7◦ 31' 45.1 3.1 Sooko aspal 7◦ 27' 53.907" S 11.0 10.Bangsal beton 7◦ 27' 36.5 236 8 Sooko .669" S 0.730" S 3 3028.505" S 9.065" S 9.5 4984.6 Puri aspal 7◦ 32' 38.9 947.791" S 4.860" S 9.443" S 11.0 Pacing-Pacet aspal 7◦ 39' 57.5 340.2 476.309" S 11.4 3.991" S 4.2 1188.312" S 8.406" S 4.Dlanggu beton 7◦ 32' 12.323" S 9.8 10 Puri .4 8 Sooko .3 1293.Dlanggu aspal 7◦ 32' 9.

2 6 Mojosari semen beton 7◦ 31' 29.6 870.9 3 Mojosari aspal 7◦ 30' 17.8 3 Mojosari aspal 7◦ 30' 31.6 622.6 3 Mojosari aspal 7◦ 31' 33.6 6 Ngoro aspal 7◦ 32' 53.8 0.5 3531.1 0.5 1.077" S 2.4 6 Mojosari aspal 7◦ 31' 23.6 3 Mojosari aspal 7◦ 30' 43.4 6 Mojosari aspal 7◦ 31' 27.1 1.6 71.339" S 1.272" S 2.5 6 Pungging aspal 7◦ 32' 42.093" S 1.9 0.4 6.8 0.5 Mojosari aspal 7◦ 32' 2.054" S 2.472" S 1.841" S 12.8 0.2 8 Pungging aspal 7◦ 32' 32.8 0.6 50.597" S 12.6 95 4 Mojosari beton 7◦ 30' 31.8 0.119" S 12.1 5.883" S 0.2 6 Pungging aspal 7◦ 32' 22.2 6 Mojosari semen beton 7◦ 31' 37.8 0.854" S 12.1 6 Mojosari semen beton 7◦ 31' 39.4 8 Mojosari semen beton 7◦ 31' 39.7 8 Pungging semen beton 7◦ 32' 14.194" S 12.8 0.239" S 12.164" S 12.6 6 Mojosari semen beton 7◦ 30' 47.8 0.8 0.6 563.831" S 1.398" S 2.702" S 2.3 7 Pungging aspal 7◦ 32' 16.2 4 Mojosari beton 7◦ 30' 31.8 0.5 0.2 8 Mojosari aspal 7◦ 31' 43.966" S 12.6 329.7 8 Pungging aspal 7◦ 32' 24.269" S 2.8 0.594" S 12.8 0.9 0.299" S 12.5 8 Mojosari semen beton 7◦ 30' 44.450" S 2.1 6 Mojosari aspal 7◦ 30' 9.021" S 0.755" S 2.7 6 Mojosari aspal 7◦ 30' 21.9 0.3 6.427" S 12.8 0.6 624.9 0.6 6 Ngoro aspal .4 367.7 6 Mojosari aspal 7◦ 31' 30.1 3 Mojosari aspal 7◦ 31' 28.651" S 1.571" S 0.022" S 1.009" S 2.740" S 12.819" S 12.5 Mojosari aspal 7◦ 31' 35.6 218.3 3 Mojosari aspal 7◦ 31' 21.8 0.7 6 Mojosari aspal 7◦ 31' 57.6 6 Ngoro aspal 7◦ 32' 47.6 96.346" S 1.5 3 Mojosari aspal 7◦ 30' 53.418" S 12.898" S 2.6 10 Mojosari semen beton 7◦ 30' 38.2 8 Mojosari semen beton 7◦ 31' 28.372" S 2.3 8 Mojosari semen beton 7◦ 31' 38.479" S 2.227" S 12.5 0.805" S 12.8 1.5 0.460" S 3.991" S 0.6 198.1 8 Pungging aspal 7◦ 32' 15.0 Bangsal hot mix 7◦ 30' 7.449" S 12.8 0.547" S 12.3 255 6 Mojosari aspal 7◦ 30' 27.021" S 2.149" S 12.4 8 Mojosari semen beton 7◦ 32' 12.8 1 6 Pungging aspal 7◦ 32' 38.632" S 12.7◦ 34' 1.9 0.2 8 Mojosari semen beton 7◦ 32' 0.787" S 12.8 0.5 6 Mojosari semen beton 7◦ 31' 35.6 10 Mojosari semen beton 7◦ 31' 12.184" S 7.3 7309.8 0.5 3 Mojosari aspal 7◦ 30' 40.6 115.8 1.3 3 Mojosari aspal 7◦ 30' 34.5 6 Mojosari semen beton 7◦ 31' 31.3 3 Mojosari aspal 7◦ 30' 41.8 0.618" S 2.

2 6 Trawas aspal 7◦ 37' 8.689" S 22.886" S 22.4 0.4 8 Trawas aspal 7◦ 35' 40.7 3.1 2089.175" S 3.4 2411.9 10 Pacet aspal 7◦ 38' 48.7 8 Trawas aspal 7◦ 36' 19.358" S 0.8 2.8 3.4 8 Trawas aspal 7◦ 40' 0.7 4 Ngoro aspal 7◦ 36' 35.5 10 Pungging aspal 7◦ 32' 37.765" S 22.6 0.645" S 12.6 1.006" S 22.493" S 22.4 0.168" S 22.5 Trawas aspal 7◦ 36' 30.759" S 22.5 2.9 8 Trawas aspal 7◦ 34' 49.4 12 Pungging aspal 7◦ 32' 5.208" S 2.8 0.6 1.352" S 22.5 291.8 0.8 4 Trawas aspal 7◦ 37' 52.1 5 Trawas aspal 7◦ 35' 23.4 7 Trawas aspal 7◦ 38' 17.4 0.936" S 22.366" S 12.862" S 22.954" S 15.786" S 0.5 8 Trawas aspal 7◦ 37' 27.928" S 9.2 4.8 10 Pungging aspal 7◦ 32' 49.4 3.2 6 Trawas aspal 7◦ 37' 16.590" S 9.4 6 Ngoro aspal 7◦ 33' 0.469" S 22.862" S 22.1 7 Trawas aspal 7◦ 37' 33.1 56.8 5.3 8 Pungging semen beton 7◦ 32' 5.928" S 3.888" S 15.4 0.8 760.351" S 0.2 5.4 0.8 0.8 834.8 0.4 0.6 10 Ngoro aspal 7◦ 32' 5.551" S 15.4 0.5 Pungging aspal 7◦ 30' 56.4 0.0 Pungging-Mojosari aspal 7◦ 31' 25.096" S 15.1 6 Pacet aspal .4 0.6 8 Trawas aspal 7◦ 40' 21.4 5.5 8.1 3 Pungging aspal 7◦ 39' 4.6 Ngoro aspal 7◦ 40' 28.2 6 Ngoro aspal 7◦ 33' 7.417" S 15.7 4 Ngoro aspal 7◦ 35' 43.8 1.269" S 12.6 5 Trawas aspal 7◦ 39' 52.697" S 22.6 8 Ngoro aspal 7◦ 31' 32.4 1.9 19936.3 7 Trawas aspal 7◦ 38' 19.4 1.4 8 Trawas aspal 7◦ 36' 10.0 Pungging-Trawas aspal 7◦ 39' 55.5 Ngoro aspal 7◦ 35' 47.7 10 Pungging aspal 7◦ 34' 3.183" S 2.696" S 22.4 1.4 1.4 0.2 Ngoro beton 7◦ 31' 47.2 2.8 1.8 4.9 0.6 5 Trawas aspal 7◦ 34' 52.4 1 12 Pungging aspal 7◦ 39' 51.079" S 22.913" S 12.126" S 22.5 7.7◦ 32' 58.798" S 2.4 0.8 9.422" S 15.4 1.4 0.4 0.848" S 15.323" S 22.032" S 3.9 6 Pacet aspal 7◦ 36' 10.4 10 Pungging aspal 7◦ 33' 36.860" S 22.8 0.9 5.888" S 22.4 1.6 2.443" S 22.446" S 22.8 0.8 Mojosari aspal 7◦ 31' 45.1 8 Trawas aspal 7◦ 36' 52.115" S 15.3 6 Trawas aspal 7◦ 37' 21.2 8 Trawas aspal 7◦ 40' 28.564" S 0.273" S 2.987" S 22.8 0.4 1.6 Pungging-Mojosari hotmix/aspal 7◦ 31' 23.888" S 19.1 6 Trawas aspal 7◦ 39' 2.2 6 Trawas aspal 7◦ 37' 5.1 6 Pacet aspal 7◦ 36' 30.

6 2768.5 Trowulan aspal 7◦ 33' 15.6 810.6 0.6 3688.6 2601 8 Kutorejo beton 7◦ 33' 51.1 269.001" S 6.Gondang aspal 7◦ 36' 6.6 1004.Gondang beton 7◦ 36' 4.9 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 18' 18.6 4 Dawarblandong semen beton 7◦ 18' 54.784" S 0.9 4 Dawarblandong aspal 7◦ 19' 20.019" S 12.3 7 Dawarblandong semen beton 7◦ 20' 32.5 10 Dlanggu .6 356.2 2.7 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 19' 41.8 6 Trowulan .9 6 Jatirejo .Gondang aspal 7◦ 36' 28.885" S 3.194" S 6.6 717.6 1.083" S 5.5 Puri aspal 7◦ 32' 15.8 2.6 111.Pacet aspal 7◦ 36' 55.221" S 9.8 6 Dawarblandong semen beton .021" S 4.552" S 0.1 2668.8 5 Gondang .6 2876.4 5 Trowulan .734" S 5.465" S 6.6 2260.Pacet aspal 7◦ 36' 40.959" S 9.Jatirejo aspal 7◦ 34' 18.449" S 2.807" S 9.6 0.9 5 Dawarblandong semen beton 7◦ 19' 47.7 5 Trowulan .4 8 Trowulan .9 5 Trowulan aspal 7◦ 30' 30.394" S 12.399" S 2.978" S 5.Jatirejo beton 7◦ 35' 25.9 3 6 Pacet aspal 7◦ 39' 55.6 348.Kutorejo aspal 7◦ 33' 58.4 6 Trowulan .9 1 6 Pacet aspal 7◦ 39' 29.Kutorejo aspal 7◦ 33' 51.7 8 Trawas aspal 7◦ 36' 42.6 1676.1 3.6 3.377" S 12.6 1349.4 2566.474" S 3.6 1012.7 6 Jatirejo .Jatirejo beton 7◦ 33' 52.6 8 Jatirejo .6 4022.8 1501.6 3169.8 7 Gondang .592" S 6.8 4 Dawarblandong aspal 7◦ 19' 29.Gondang beton 7◦ 36' 5.6 883.5 3 Trowulan aspal 7◦ 30' 56.6 3 Trowulan aspal 7◦ 33' 0.7 1.8 0.043" S 3.254" S 9.4 3.6 296.2 4 Dawarblandong semen beton 7◦ 18' 54.7◦ 39' 37.4 2121.114" S 1.615" S 2.6 5 Trowulan aspal 7◦ 31' 18.184" S 5.4 3 Trowulan .5 5 Dawarblandong semen beton 7◦ 18' 55.7 8 Trowulan beton 7◦ 33' 4.483" S 5.2 3 Trowulan .755" S 9.Pacet aspal 7◦ 34' 1.780" S 12.4 1641.176" S 12.7 8 Puri .6 419.6 2.8 6 Gondang aspal 7◦ 36' 52.6 2545.Jatirejo aspal 7◦ 34' 15.357" S 5.720" S 5.043" S 3.Gondang aspal 7◦ 36' 9.176" S 2.693" S 2.2 3 Puri aspal 7◦ 34' 36.8 444.9 2.5 10 Dlanggu .Jatirejo aspal 7◦ 34' 53.965" S 4.Jatirejo aspal 7◦ 18' 54.6 674.5 8 Jatirejo .141" S 6.2 6 Gondang .Jatirejo aspal 7◦ 33' 30.060" S 2.Jatirejo aspal 7◦ 38' 15.8 0.3 336.752" S 3.9 5 Puri aspal 7◦ 31' 22.2 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 19' 23.850" S 9.688" S 5.6 1.439" S 6.738" S 9.Jatirejo aspal 7◦ 34' 44.742" S 12.604" S 9.6 892.807" S 5.4 8 Trowulan beton 7◦ 29' 54.5 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 18' 25.643" S 9.2 6 Puri .6 877 8 Jatirejo .2 5 Puri .8 0.285" S 12.338" S 4.8 3.Jatirejo aspal 7◦ 34' 57.8 2858.7 8 Kutorejo beton 7◦ 36' 18.

5 Jets aspal 7◦ 24' 15.4 3.951" S 1.291" S 4.2 6 Kemlagi aspal 7◦ 23' 2.4 6 Kemlagi semen beton 7◦ 23' 49.9 903.3 2.4 Dawarblandong aspal 7◦ 22' 21.1 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 20' 44.291" S 3.9 6 Jets semen beton 7◦ 21' 27.2 Jets paving 7◦ 24' 35.9 6 Jets semen beton 7◦ 25' 40.1 Jets aspal 7◦ 24' 16.5 0.900" S 1.2 6 Jets semen beton 7◦ 21' 2.621" S 5.420" S 5.7 4 Kemlagi aspal 7◦ 23' 32.5 0.5 Jets aspal 7◦ 23' 56.8 825.439" S 2.4 Jets aspal 7◦ 24' 26.1 4.6 4 Jets aspal 7◦ 23' 2.694" S 6.2 Jets beton 7◦ 24' 0.1 6 Kemlagi semen beton 7◦ 23' 33.8 2 Jets makadam 7◦ 22' 25.395" S 5.9 5.049" S 3.8 3.4 4 Dawarblandong semen beton 7◦ 23' 38.344" S 3.5 1.4 358.3 308.6 1.6 4 Kemlagi aspal 7◦ 24' 0.4 391 2.3 311.195" S 5.7 5 Dawarblandong semen beton 7◦ 21' 17.6 0.2 3.9 2.1 3.3 0 Jets aspal 7◦ 24' 12.2 4.694" S 6.646" S 1.763" S 1 1001.5 Jets beton 7◦ 23' 45.584" S 2.506" S 0.6 1.498" S 0 1. 7◦ 21' 2.6 1.2 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 21' 1.6 6 Jets semen beton 7◦ 25' 1.5 5.9 5 Dawarblandong semen beton 7◦ 21' 4.5 3.547" S 0 2.3 Jets paving 7◦ 25' 3.4 404.1 2.5 Jets paving 7◦ 24' 0.519" S 6.5 3 Dawarblandong semen beton 7◦ 22' 22.5 524.6 1.7 3.3 1293.1 Dawarblandong beton 7◦ 21' 36.5 Kemlagi semen beton 7◦ 23' 19.5 458.2 6.5 Kemlagi semen beton 7◦ 23' 30.5 6 Jets semen beton 7◦ 24' 4.7 6 Kemlagi semen beton 7◦ 23' 32.4 4.8 3.769" S 0.681" S 4.174" S 0.4 2.8 6 Jets semen beton 7◦ 24' 13.4 6.9 6 Dawarblandong semen beton 7◦ 21' 4.9 4 Dawarblandong aspal 7◦ 20' 44.4 415.9 2.505" S 2 1.609" S 2.6 1.603" S 0.5 489.7 Kemlagi aspal 7◦ 24' 0.009" S 5.4 368.675" S 0 1.325" S 2.681" S 2.5 2.7 2.6 2.590" S 0.594" S 5.4 Dawarblandong beton 7◦ 21' 10.6 2.4 0 Kemlagi semen beton 7◦ 24' 34.5 5 Jets semen beton 7◦ 24' 40.3 4.251" S 0.6 1 5 Dawarblandong semen beton 7◦ 22' 6.581" S 3.320" S 0.4 Dawarblandong beton 7◦ 21' 27.7 2.829" S 6.3 4.9 2872.4 Dawarblandong beton 7◦ 21' 55.9 1.596" S 0.951" S 2.780" S 6.2 Jets beton 7◦ 24' 28.261" S 0.375" S 0.5 1.590" S 0.8 5 Dawarblandong semen beton 7◦ 20' 55.9 932.5 0.3 2.365" S 0.1 2.614" S 1 1041.415" S 1.6 0.3 0 Jets semen beton 7◦ 24' 23.5 Kemlagi semen beton .2 Jets makadam 7◦ 24' 36.228" S 5.6 2.4 0.3 1.795" S 4.2 5.907" S 0.

2 Gedeg aspal 7◦ 25' 46.8 Gedeg aspal 7◦ 26' 59.945" S 0.2 1239.6 6 Gedeg aspal 7◦ 25' 45.9 4.7 6 Gedeg semen beton 7◦ 26' 59.3 3 Gedeg semen beton 7◦ 26' 51.540" S 0.6 4.125" S 5.2 Jets aspal 7◦ 26' 48.6 2.2 6 Jets beton 7◦ 26' 47.7 2.2 Kemlagi aspal 7◦ 25' 23.8 1.677" S 0 2.1 Kemlagi beton 7◦ 25' 12.224" S 0.9 929.8 2.8 824.1 2.323" S 0.096" S 5.677" S 0 715 0 Gedeg aspal 7◦ 26' 4.2 3 Kemlagi aspal 7◦ 25' 45.187" S 0.5 1455.434" S 1.1 1109.1 Jets aspal 7◦ 27' 18.8 789 4.6 569.527" S 0.9 2914.311" S 4.284" S 0.7◦ 24' 51.6 4.6 Gedeg paving 7◦ 27' 22.3 261.8 Kemlagi aspal 7◦ 24' 26.5 486.9 4.8 2.3 1318.4 Kemlagi aspal 7◦ 24' 46.533" S 5.8 3.643" S 0.1 1065.886" S 1.7 676.6 2599.4 Kemlagi beton 7◦ 25' 36.6 631.1 6 Gedeg aspal 7◦ 27' 17.5 2.124" S 2.8 0.884" S 0.4 Kemlagi beton 7◦ 26' 36.7 2.5 452.9 857.668" S 5.5 6 Gedeg semen beton 7◦ 26' 4.5 1483.324" S 0.9 2.7 3.4 395.5 0 Gedeg aspal 7◦ 26' 12.109" S 1.2 1207 2.471" S 0.280" S 0.861" S 0.4 6 Kemlagi beton 7◦ 24' 53.5 2.3 6 Gedeg semen beton 7◦ 26' 4.2 Kemlagi aspal 7◦ 25' 59.7 3.9 922.9 885.981" S 2 1978.081" S 0.6 627.4 Kemlagi beton 7◦ 27' 26.1 Jets aspal 7◦ 26' 52.6 4649.3 4.8 1.2 3 Kemlagi aspal 7◦ 25' 47.907" S 1.677" S 5.8 Gedeg aspal 7◦ 25' 58.3 291 6 Kemlagi beton 7◦ 24' 50.016" S 2 2 6 Kemlagi aspal 7◦ 24' 42.493" S 0.9 877.9 2.8 3.4 Kemlagi beton 7◦ 25' 42.9 941.6 6 Kemlagi beton 7◦ 24' 6.1 4.653" S 5.5 2.543" S 1.4 428.6 3.2 Kemlagi makadam 7◦ 25' 50.2 2.491" S 0.4 Kemlagi beton 7◦ 25' 15.284" S 0.540" S 1.4 5.659" S 1.4 Kemlagi beton 7◦ 26' 43.8 0.4 368.768" S 0.1 3.6 3 Kemlagi aspal 7◦ 25' 32.6 4.667" S 0.4 398.4 Kemlagi beton 7◦ 27' 12.1 Jets aspal 7◦ 26' 5.653" S 5.6 551.6 617.5 Jets aspal 7◦ 25' 44.556" S 0.4 2.4 Kemlagi beton 7◦ 25' 36.2 Gedeg aspal 7◦ 26' 39.5 Gedeg aspal 7◦ 25' 40.7 675.981" S 0.7 3 Jets aspal 7◦ 26' 1.5 Jets aspal 7◦ 26' 31.1 101.3 Kemlagi aspal 7◦ 25' 12.219" S 0.143" S 2.9 1911.665" S 0.151" S 1.275" S 1.409" S 0.7 4.1 0.5 Gedeg aspal 7◦ 25' 30.9 899.9 1.9 5 Kemlagi semen beton 7◦ 24' 46.6 8 Gedeg aspal .4 4 Gedeg aspal 7◦ 25' 44.860" S 0.

1 3 Mojoanyar .3 3 Mojoanyar aspal 7◦ 27' 1.370" S 0.223" S 2.5 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 28.1 3 Mojoanyar .692" S 1.6 8 Mojoanyar beton 7◦ 29' 1.5 3 Mojoanyar .6 569 6 Bangsal beton 7◦ 28' 36.2 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 13.923" S 1.5 501 4.985" S 1.998" S 0.9 921.8 1824.8 845. 7◦ 27' 6.7 679.6 949.2 3 Mojoanyar aspal 7◦ 27' 14.7 1392.5 Mojoanyar makadam 7◦ 28' 18.014" S 1.578" S 0.2 224.5 2.7 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 18.137" S 1.7 240.854" S 0.1 113.8 5 Mojoanyar beton 7◦ 28' 18.Bangsal aspal 7◦ 29' 9.7 606.956" S 2.237" S 0.5 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 16.6 2.2 214.1 3 Mojoanyar .9 2 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 30.849" S 3.490" S 1.7 123 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 33.6 357.1 174.Bangsal aspal 7◦ 29' 10.119" S 2.129" S 2.7 73.5 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 32.3 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 10.460" S 2.7 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 32.1 182.7 99 8 Mojoanyar beton 7◦ 28' 52.1 5 Mojoanyar beton 7◦ 28' 36.7 281.1 8 Mojoanyar beton 7◦ 28' 46.5 3 Mojoanyar .816" S 2.Bangsal aspal 7◦ 29' 9.1 111 2.7 773.1 134.1 5 Mojoanyar beton 7◦ 28' 7.014" S 1.258" S 2.Bangsal aspal 7◦ 28' 59.3 1281.112" S 1.390" S 0.7 290 3 Mojoanyar aspal 7◦ 27' 1.488" S 2.1 3 Mojoanyar .265" S 0.137" S 1.5 1492.887" S 1.5 2.056" S 2.5 2.2 2.682" S 2.068" S 1.400" S 0.3 3271.6 221.9 6 Mojoanyar beton 7◦ 27' 59.8 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 28.1 82.943" S 0.6 5 Mojoanyar beton 7◦ 29' 4.019" S 1 1003.4 2 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 26.4 8 Mojoanyar beton 7◦ 28' 28.6 458.1 5 Mojoanyar beton 7◦ 28' 28.7 96.5 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 33.3 1308 3 Puri aspal 7◦ 29' 33.7 3 Mojoanyar .4 2.7 721.6 47.698" S 2.6 117.4 3.5 6 Mojoanyar beton 7◦ 28' 47.355" S 2.5 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 21.400" S 0.913" S 0.016" S 2.Bangsal aspal 7◦ 29' 19.Bangsal aspal 7◦ 29' 24.Bangsal aspal 7◦ 29' 11.6 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 23.7 1703.9 895.7 1298.6 439.442" S 0.5 1492.631" S 1.1 451 2 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 37.5 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 38.8 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 16.7 167.9 1630.2 214.8 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 58.5 Mojoanyar beton 7◦ 27' 42.766" S 0.637" S 3.837" S 2.8 406.383" S 2.311" S 2.419" S 2.887" S 3.9 6 Mojoanyar beton 7◦ 27' 43.6 621.5 5 Mojoanyar beton 7◦ 28' 8.4 362.8 6 Bangsal beton 7◦ 29' 1.6 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 58.024" S 2.666" S 0.6 3 Mojoanyar aspal .

212" S 0.5 517.7 4.2 216.1 6.5 3.4 352.5 2.966" S 3.1 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 32.6 568.938" S 0.0 Bangsal-Mojoanyar aspal 7◦ 28' 54.7 3.2 171.0 1009.236" S 0.8 808.3 255.1 105.0 Bangsal-Mojoanyar aspal 7◦ 28' 28.841" S 0.6 486.0 984.9 925.8 2.4 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 2.7 6.756" S 0.1 1061.0 Bangsal hotmix 7◦ 29' 50.9 3.164" S 3.9 3 Mojosari aspal 7◦ 29' 4.2 3.271" S 1.7◦ 28' 59.816" S 0.3 2.3 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 11.7 2.6 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 9.2 6.411" S 0.764" S 0.5 Mojosari aspal .8 771.5 4.1 Bangsal aspal 7◦ 29' 3.3 303.7 718.4 Bangsal aspal 7◦ 29' 1.1 104.3 266.280" S 0.0 3.6 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 59.6 Bangsal-Mojosari aspal 7◦ 29' 43.338" S 0.4 440.5 Mojosari aspal 7◦ 29' 10.9 5.585" S 0.5 463.765" S 0.7 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 52.562" S 0.686" S 0.8 4.9 3.9 156.411" S 0.271" S 1.4 350.679" S 1.0 Bangsal aspal 7◦ 29' 37.5 Bangsal aspal 7◦ 28' 59.6 598.0 1006.955" S 1.175" S 0.8 Mojosari aspal 7◦ 29' 46.8 Bangsal papin blok 7◦ 29' 7.880" S 0.698" S 0.1 82.3 338.522" S 0.6 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 16.5 Bangsal aspal 7◦ 29' 7.438" S 0.6 1314.2 232.521" S 0.789" S 0.361" S 0.5 2.8 Mojosari aspal 7◦ 29' 46.9 1021 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 10.7 2.5 Bangsal aspal 7◦ 29' 8.628" S 3.5 538.6 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 47.789" S 1 1035.3 Bangsal hotmix 7◦ 29' 52.6 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 18.2 171.4 6.2 178.5 512.423" S 0.0 970.5 4.640" S 0.4 3.989" S 0.2 3.9 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 2.548" S 3.0 Bangsal-Mojosari aspal 7◦ 29' 34.4 2.205" S 0.0 Mojosari hotmix 7◦ 29' 32.5 463.3 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 42.5 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 11.0 Bangsal hotmix 7◦ 29' 43.9 3.821" S 0.0 Bangsal-Mojoanyar aspal 7◦ 28' 36.789" S 0.787" S 1.1 1065.5 492.6 771.0 Bangsal hotmix 7◦ 29' 38.6 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 36.0 Bangsal-Mojosari aspal 7◦ 29' 54.563" S 3.1 73.8 838.3 279.3 269.3 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 11.3 Bangsal aspal 7◦ 30' 17.578" S 0.8 809.853" S 0.3 279.2 4.2 154.5 2.8 Bangsal aspal 7◦ 29' 11.6 2.784" S 0.4 3 Mojoanyar aspal 7◦ 29' 2.309" S 1.8 2.0 Bangsal-Mojosari aspal 7◦ 29' 38.6 3 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 47.4 2.6 67.0 Bangsal-Mojoanyar hotmix 7◦ 29' 22.518" S 0.880" S 0.9 3.0 Bangsal-Mojoanyar aspal 7◦ 28' 46.6 382.0 Bangsal-Mojosari aspal 7◦ 29' 51.6 Mojoanyar aspal 7◦ 28' 53.418" S 0.905" S 0.0 3.6 2.1 5.5 Bangsal aspal 7◦ 29' 9.

6 Ngoro aspal 7◦ 32' 30.7 4713.2 158.5 3.933" S 0.8 835.6 613.3 2319.9 5.7 2.9 6.745" S 2.418" S 0.1 2.8 750.050" S 0.553" S 0.0 Pungging aspal 7◦ 32' 44.770" S 2 2.1 3.825" S 0.8 3.5 3.8 3.863" S 4.4 3.6 Ngoro beton 7◦ 33' 18.0 Pungging aspal 7◦ 32' 38.5 479.8 Pungging aspal 7◦ 31' 41.4 6.0 Pungging aspal 7◦ 32' 44.7 2.0 Pungging hotmix 7◦ 32' 32.7◦ 28' 39.945" S 1.6 570.774" S 0.704" S 0.3 3.4 404.7 1653.2 173.5 2.808" S 0.0 4.4 411.7 2.374" S 0.8 Pungging aspal 7◦ 31' 28.1 3 Ngoro aspal 7◦ 32' 59.7 704.132" S 0.0 970.6 Pungging hotmix 7◦ 32' 18.859" S 0.8 4.2 2170.952" S 0.460" S 0.6 Pungging aspal 7◦ 32' 37.667" S 1.0 Mojosari aspal 7◦ 31' 22.109" S 2 2 3 Ngoro aspal 7◦ 33' 6.4 3.9 887.4 394.5 480.907" S 3.118" S 2.8 Ngoro aspal 7◦ 33' 1.5 532.3 323.741" S 1.5 453.0 Pungging aspal 7◦ 31' 15.4 4.6 1643.851" S 0.7 Pungging aspal 7◦ 31' 17.8 2844.7 3.150" S 0.833" S 1.1 Ngoro beton 7◦ 32' 24.4 421.263" S 0.4 2.171" S 0.4 3.7 1665.0 Pungging hotmix 7◦ 30' 57.589" S 0.818" S 2.8 1811.8 4.002" S 1.8 753.4 4.6 31 Ngoro beton 7◦ 32' 55.0 Pungging aspal 7◦ 30' 1.3 Ngoro aspal 7◦ 32' 19.0 Pungging hotmix 7◦ 31' 59.8 4.4 392.2 220.5 Pungging aspal 7◦ 31' 10.6 2.8 Pungging aspal 7◦ 29' 25.1 Ngoro aspal 7◦ 32' 45.7 Pungging papin blok 7◦ 30' 43.019" S 0.6 614.919" S 5 5 6.0 10.5 2.2 2.953" S 0.1 92.075" S 0.0 Pungging-Mojosari aspal 7◦ 29' 46.5 Ngoro semen beton 7◦ 31' 56.573" S 0.8 Mojosari aspal 7◦ 29' 40.4 415 2.1 3.6 Ngoro aspal 7◦ 32' 32.8 3.6 2.7 1744.6 574.1 72.8 Pungging aspal 7◦ 31' 17.5 2.906" S 0.926" S 1.3 Mojosari hotmix 7◦ 29' 32.9 4.3 260.4 359.769" S 0.4 Ngoro paving .6 588.7 2.541" S 0.6 4.5 505 2.6 Pungging aspal 7◦ 32' 2.1 93.829" S 0.6 Ngoro aspal 7◦ 32' 58.0 Pungging tanah 7◦ 32' 1.3 323.7 Pungging aspal 7◦ 29' 40.059" S 0.536" S 0.560" S 0.0 Pungging aspal 7◦ 32' 32.9 4.273" S 0.2 185.150" S 1.5 Pungging aspal 7◦ 32' 43.1 2.253" S 0.4 409.8 Pungging aspal 7◦ 31' 19.5 3.8 Pungging-Mojosari aspal 7◦ 29' 18.0 Pungging aspal 7◦ 30' 41.404" S 0.3 1314.0 Pungging aspal 7◦ 30' 57.4 3.4 Pungging aspal 7◦ 31' 7.3 Pungging aspal 7◦ 30' 53.3 Pungging-Mojosari hotmix 7◦ 29' 26.2 2.076" S 0.3 Pungging hotmix 7◦ 31' 9.6 Pungging aspal 7◦ 32' 24.7 2.4 2.

993" S 0.802" S 0.2 Ngoro beton 7◦ 34' 19.1 0.418" S 0.8 2 Ngoro paving 7◦ 35' 10.9 3.6 Ngoro paving 7◦ 32' 55.7 2.8 773.406" S 0.2 245.501" S 0.9 1926.6 Ngoro aspal 7◦ 33' 55.7 Ngoro paving 7◦ 33' 35.9 6 Trawas semen beton 7◦ 34' 59.6 4 Ngoro beton 7◦ 34' 16.6 3 Ngoro makadam 7◦ 35' 9.2 4 Ngoro paving 7◦ 36' 16.4 372.1 Ngoro aspal 7◦ 33' 47.9 0.1 140.509" S 2.875" S 0.4 2 Ngoro makadam 7◦ 34' 25.665" S 0.0 Tidak ada (aldi) 7◦ 34' 7.6 2.433" S 0.6 Ngoro aspal 7◦ 34' 38.554" S 0.4 2397.2 197.6 Pungging aspal 7◦ 34' 48.904" S 8.411" S 0.931" S 2.607" S 0.6 4.8 3 Ngoro paving 7◦ 35' 1.5 1513.4 421.5 455.5 2.8 6 Ngoro beton 7◦ 34' 35.858" S 8.604" S 2.4 359.8 6 Ngoro aspal 7◦ 35' 32.5 501.3 332.3 3 Ngoro aspal 7◦ 32' 30.789" S 1.1 5.3 324.3 0.616" S 0.1 0.3 1289.3 264.5 Ngoro paving 7◦ 33' 54.810" S 0.9 1.7 6 Ngoro beton 7◦ 34' 20.207" S 0.2 184.8 2.436" S 1.2 Ngoro aspal 7◦ 34' 8.5 5.2 2 Ngoro aspal 7◦ 33' 58.3 267.1 Ngoro beton 7◦ 33' 33.2 2.1 136.5 Ngoro paving 7◦ 35' 37.5 Pungging aspal 7◦ 34' 46.4 Ngoro aspal 7◦ 33' 29.1 1.7 2.1 5 Ngoro beton 7◦ 34' 50.422" S 1.2 237.5 544.434" S 5.145" S 0.098" S 0.350" S 1.4 2.7 2.463" S 0.1 2.064" S 0.6 3 Ngoro aspal 7◦ 33' 25.5 Ngoro makadam 7◦ 34' 42.4 352.6 Ngoro aspal 7◦ 34' 46.5 Pungging aspal 7◦ 35' 24.061" S 0.793" S 0.5 Ngoro aspal 7◦ 34' 25.371" S 0.8 835.3 269.412" S 0.1 2061.3 273.0 Tidak ada (aldi) 7◦ 34' 52.334" S 2.681" S 0.8 752.5 5.2 173.4 4 Ngoro paving 7◦ 36' 13.5 Pungging aspal 7◦ 35' 24.7 2745.173" S 0.2 162.858" S 8.6 Ngoro aspal 7◦ 32' 30.1 3 10 Ngoro aspal 7◦ 35' 32.8 825.1 3 Ngoro aspal 7◦ 33' 27.9 3 Ngoro paving 7◦ 35' 5.697" S 0.120" S 0.4 3.1 2.4 386.9 4.6 Pungging aspal 7◦ 34' 13.1 1108.5 483.4 2.4 402.5 489.7 2.552" S 0.6 Pungging aspal .4 6 Ngoro makadam 7◦ 34' 45.089" S 8.5 Pungging paving 7◦ 34' 49.8 4.5 Ngoro paving 7◦ 35' 32.7 2.376" S 0.279" S 0.9 864.7 2.6 584.998" S 0.9 2927.6 615.8 793.2 2.9 6 Ngoro aspal 7◦ 34' 31.7◦ 33' 22.9 2.027" S 0.1 Ngoro aspal 7◦ 34' 42.770" S 5.8 3.162" S 0.6 4 Trawas aspal 7◦ 35' 22.6 Pungging aspal 7◦ 34' 47.4 4.6 3.801" S 0.483" S 8.

410" S 0.1 2.2 166.190" S 0.1 143.1 2063.3 326.3 6 Kutorejo beton 7◦ 33' 57.8 Pungging aspal 7◦ 32' 58.978" S 0.0 Pungging papin blok 7◦ 32' 52.679" S 1.534" S 4.0 Pungging papin blok 7◦ 32' 58.5 Bangsal aspal 7◦ 30' 37.6 608.8 Kutorejo aspal 7◦ 32' 30.2 190.9 4 Kutorejo aspal 7◦ 33' 16.0 6.7 Pungging aspal 7◦ 32' 16.2 4.9 3.805" S 0.0 Pungging aspal 7◦ 34' 27.5 515.0 Pungging papin blok 7◦ 32' 55.0 Pungging hotmix 7◦ 33' 6.3 3.0 Pungging makadam 7◦ 33' 0.4 358.4 6 Pungging aspal 7◦ 32' 59.033" S 0.6 649.0 Pungging papin blok 7◦ 31' 52.415" S 1.0 Bangsal aspal 7◦ 30' 36.1 61.1 4086.9 7.699" S 0.875" S 0.968" S 0.1 52.549" S 0.744" S 8.353" S 1.6 Pungging makadam 7◦ 31' 42.255" S 3.1 3.9 883.5 Pungging aspal 7◦ 34' 6.0 Bangsal aspal 7◦ 30' 39.463" S 0.7 Bangsal aspal 7◦ 30' 29.6 558.5 3.0 Bangsal aspal 7◦ 30' 42.6 4.0 Bangsal-Kutorejo hotmix .2 8 Kutorejo beton 7◦ 33' 22.8 Ngoro hotmix 7◦ 34' 5.2 156.844" S 0.900" S 0.0 Bangsal-Kutorejo hotmix 7◦ 30' 42.831" S 3.3 8 Kutorejo beton 7◦ 33' 9.3 317.2 5.6 3.0 3.1 1297.9 2.8 Pungging aspal 7◦ 32' 2.3 329.0 3.0 951.483" S 4.294" S 0.6 Kutorejo aspal 7◦ 32' 8.4 8 Kutorejo beton 7◦ 33' 16.6 4.635" S 2.803" S 0.3 3.2 1243.3 3.7◦ 34' 46.2 175.9 5.8 0.3 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 30' 40.1 0.1 152.2 5.7 729.1 191.9 5.6 Pungging aspal 7◦ 33' 35.7 1719.183" S 0.8 Bangsal aspal 7◦ 30' 32.2 2.328" S 3.390" S 0.608" S 2.120" S 0.0 Pungging aspal 7◦ 32' 37.798" S 0.881" S 3.0 1996.110" S 0.1 1113.8 Pungging hotmix 7◦ 32' 55.4 3.117" S 0.4 Pungging aspal 7◦ 32' 23.220" S 2.1 3.751" S 0.8 1.6 Kutorejo aspal 7◦ 32' 27.357" S 3.4 5 Kutorejo aspal 7◦ 30' 43.6 2.2 3.4 Kutorejo aspal 7◦ 34' 4.9 3.5 3.5 477.5 532.8 2.0 3.0 Pungging aspal 7◦ 32' 42.031" S 0.8 8 Mojosari aspal 7◦ 33' 16.4 Kutorejo aspal 7◦ 32' 23.5 485.3 1303.8 5.2 1174.1 146.1 2.7 Kutorejo aspal/beton 7◦ 34' 4.1 117.650" S 0.7 4.9 2.454" S 3.3 2.545" S 0.3 1266.2 221.743" S 1.2 3.2 8 Kutorejo beton 7◦ 33' 14.3 2.6 594.797" S 0.3 Pungging aspal 7◦ 32' 52.447" S 1.0 Mojosari aspal 7◦ 30' 10.4 381.1 75.493" S 1.4 5 Kutorejo beton 7◦ 33' 18.2 172.746" S 1.3 3.3 1288.5 545.1 425.0 Pungging aspal 7◦ 32' 47.0 1001.3 Pungging aspal 7◦ 32' 48.278" S 1.9 4 Kutorejo aspal 7◦ 32' 57.183" S 2.444" S 0.203" S 0.2 3.

0 Bangsal-Dlanggu aspal 7◦ 32' 43.9 2.5 Dlanggu aspal 7◦ 33' 58.9 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 31' 56.2 3.0 25.7 2.0 Bangsal-Puri aspal 7◦ 30' 19.446" S 0.977" S 0.0 3.914" S 0.5 Dlanggu aspal 7◦ 33' 25.408" S 1.5 Dlanggu tanah 7◦ 33' 12.968" S 0.2 228.041" S 0.528" S 2.6 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 31' 52.6 42.894" S 3.5 Puri aspal 7◦ 30' 40.264" S 0.220" S 0.9 2.0 Bangsal-Dlanggu hotmix 7◦ 33' 58.1 1204.4 5.733" S 1.4 3.647" S 1.5 Puri aspal 7◦ 30' 40.0 3.6 129.512" S 0.7 680.5 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 32' 1.4 396.1 1053.619" S 0.5 Puri aspal 7◦ 31' 53.5 Puri aspal .708" S 0.6 Dlanggu beton 7◦ 33' 19.6 3 Dlanggu paving 7◦ 32' 51.5 Puri aspal 7◦ 31' 43.693" S 0.604" S 3.6 Dlanggu beton 7◦ 33' 1.5 3 Dlanggu aspal 7◦ 32' 50.3 2 Dlanggu aspal 7◦ 33' 17.6 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 30' 41.0 6.820" S 2.957" S 0.6 604.9 2.5 Puri aspal 7◦ 32' 17.1 2.241" S 0.7 2.799" S 0.5 Puri paving 7◦ 31' 41.2 163.2 2.4 3.628" S 4.2 154.4 1350.3 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 31' 12.560" S 0.1 2.6 3.4 433 1.1 884.6 657.5 2.5 Puri aspal 7◦ 31' 43.786" S 0.297" S 2.Puri aspal 7◦ 30' 9.5 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 31' 56.1 550.1 5.9 3.0 Bangsal-Puri aspal 7◦ 30' 28.5 Dlanggu aspal 7◦ 32' 0.0 29.7◦ 30' 53.1 2.275" S 1.5 Puri aspal 7◦ 30' 29.7 3.1 1110.7 2.117" S 2.0 3.6 613.4 448.3 Bangsal-Kutorejo tanah 7◦ 31' 26.032" S 0.0 3.5 Puri aspal 7◦ 30' 36.2 231.1 3.7 3.746" S 0.156" S 2 650 3 Mojoanyar .2 234.794" S 3.5 Bangsal-Puri aspal 7◦ 30' 40.2 244.0 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 31' 55.6 556.5 Puri aspal 7◦ 32' 15.674" S 2 1344 3 Mojoanyar .0 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 31' 54.0 Bangsal-Kutorejo aspal 7◦ 31' 54.0 Bangsal-Puri aspal 7◦ 30' 22.5 Puri aspal 7◦ 32' 17.0 48.693" S 0.6 1021.4 367.683" S 0.2 234.3 1290.190" S 0.5 Puri aspal 7◦ 32' 24.6 606.5 Bangsal-Puri aspal 7◦ 30' 27.1 349.571" S 0.6 482.524" S 0.4 1440.6 633 2.4 418.4 376.5 5.320" S 3.6 607.571" S 0.079" S 1.080" S 2.4 1415.6 3 Dlanggu paving 7◦ 33' 16.5 2.178" S 0.1 3.2 2.0 Bangsal-Puri aspal 7◦ 30' 39.5 2.952" S 2.1 75.3 2.5 Puri aspal 7◦ 30' 15.6 1.8 3 Dlanggu aspal 7◦ 32' 37.203" S 0.957" S 1.6 3 Puri paving 7◦ 32' 17.0 37.336" S 0.4 359.8 4792.0 3.9 1.5 Puri aspal 7◦ 32' 15.1 115.9 3.084" S 0.8 3.Puri aspal 7◦ 29' 57.8 831.5 Dlanggu aspal 7◦ 32' 17.6 244.293" S 0.4 435.4 2.

2 2.3 3 Puri aspal 7◦ 31' 53.2 334.712" S 0.1 3 Puri aspal 7◦ 29' 29.7 2.5 Puri aspal 7◦ 29' 27.6 1608.9 1884.5 Puri aspal 7◦ 30' 39.7 2.7 6 Sooko aspal 7◦ 28' 2.218" S 0.6 Puri aspal 7◦ 28' 42.1 2.5 Puri aspal 7◦ 31' 57.1 146.4 3 Puri aspal 7◦ 31' 22.840" S 3.1 2.5 Sooko aspal 7◦ 27' 53.6 3 Puri aspal 7◦ 31' 22.4 3 Puri paving 7◦ 32' 0.6 Sooko beton 7◦ 29' 49.889" S 0.387" S 3.520" S 1.581" S 0.3 2.5 1470.561" S 0.3 3 Puri aspal 7◦ 32' 12.2 150.6 2.6 2.6 Puri aspal 7◦ 29' 12.4 2.7 668.9 3 Puri aspal 7◦ 31' 53.484" S 0.6 Puri aspal 7◦ 29' 59.4 433.9 2.7 697.5 Puri aspal 7◦ 29' 22.5 Puri aspal 7◦ 30' 37.501" S 1.1 2.5 1.466" S 1.9 2.4 10 Sooko beton 7◦ 30' 10.9 943.003" S 0.7 2.548" S 0.185" S 0.5 Puri aspal 7◦ 31' 22.5 Puri aspal 7◦ 29' 30.214" S 0.8 2.8 Sooko makadam 7◦ 28' 3.6 Sooko aspal 7◦ 30' 2.4 210.5 2.539" S 1.2 1198.941" S 0.8 2.846" S 0.7 664.113" S 0.2 266.6 Puri aspal 7◦ 29' 12.1 1124.5 Puri aspal 7◦ 31' 3.7 Sooko aspal 7◦ 29' 10.8 2 Sooko paving 7◦ 29' 20.794" S 0.6 639.4 3.3 256.3 336.894" S 3.2 815.543" S 0.6 2.7 1688.5 Puri aspal 7◦ 31' 24.6 Puri aspal 7◦ 29' 44.829" S 0.1 3 Puri aspal 7◦ 31' 53.3 2326.5 Puri aspal 7◦ 30' 0.5 Sooko aspal 7◦ 28' 12.5 489.5 529.9 2.8 3.202" S 0.6 Sooko aspal .1 99.7 730.5 Puri aspal 7◦ 30' 12.080" S 0.841" S 2.009" S 1.1 2.6 Sooko aspal 7◦ 30' 1.893" S 0.6 613.7 659.9 2.402" S 0.8 790.823" S 0. 7◦ 30' 9.4 Sooko aspal 7◦ 29' 24.6 1571.430" S 1.192" S 0.5 2.5 489.2 3 Puri aspal 7◦ 30' 59.9 3 Puri aspal 7◦ 31' 45.1 5 Sooko beton 7◦ 30' 4.2 1163.2 1177.9 2.411" S 0.4 374.8 2.484" S 0.3 271.5 Puri makadam 7◦ 31' 59.7 712.9 852.9 1916.9 1908.2 1153.4 407.749" S 0.075" S 3.902" S 0.1 2 Puri aspal 7◦ 31' 46.7 6 Sooko beton 7◦ 29' 15.5 Puri aspal 7◦ 30' 20.6 550.555" S 0.288" S 3.9 936.4 224.840" S 0.2 661.821" S 1.1 3 Puri aspal 7◦ 30' 6.1 1.5 Puri aspal 7◦ 30' 59.671" S 1.6 561 2.410" S 0.8 763.7 722.475" S 1.886" S 0.8 2.3 321.980" S 1.522" S 1.7 3 Puri aspal 7◦ 31' 0.5 Puri aspal 7◦ 31' 51.153" S 0.5 3 Sooko aspal 7◦ 30' 6.

4 2.6 1149.4 423.3 1287 2.8 Trowulan aspal 7◦ 32' 3.6 1559.488" S 0.6 1429.855" S 1 994.893" S 0.3 1268.1 3 Trowulan aspal 7◦ 31' 22.2 218 3 Trowulan aspal 7◦ 31' 51.4 2.303" S 0.4 Sooko aspal 7◦ 29' 21.5 493.9 891.5 Trowulan aspal .5 Trowulan aspal 7◦ 31' 28.1 2.203" S 0.6 826.543" S 0.8 Sooko aspal 7◦ 30' 51.6 3 Sooko aspal 7◦ 30' 39.6 592.416" S 0.291" S 0.235" S 1.392" S 0.714" S 1 998.7◦ 28' 57.269" S 0.6 558.9 941.779" S 1.7 1682.7 747.6 Sooko aspal 7◦ 29' 52.7 697.842" S 1.5 457.255" S 0.4 357.772" S 0.1 3 Soko aspal 7◦ 30' 20.8 3 Trowulan aspal 7◦ 31' 18.6 3 Sooko aspal 7◦ 29' 3.5 Sooko aspal 7◦ 29' 58.3 3 Sooko aspal 7◦ 29' 54.809" S 3.678" S 0.2 Sooko makadam 7◦ 30' 33.241" S 3.4 421.6 1.7 3 Trowulan beton 7◦ 31' 53.3 307.5 Trowulan aspal 7◦ 30' 34.5 2.2 2.3 330 2.920" S 1.6 Puri aspal 7◦ 31' 15.3 2.7 742.5 Sooko aspal 7◦ 31' 9.5 3 Sooko aspal 7◦ 31' 9.282" S 3.365" S 0.4 433.187" S 0.547" S 0.6 Sooko aspal 7◦ 29' 10.4 359.426" S 1.9 6 Sooko aspal/beton 7◦ 29' 35.6 Trowulan aspal 7◦ 31' 49.4 386.8 2.8 801.6 Trowulan aspal 7◦ 30' 41.3 274 2.4 400.2 Trowulan aspal 7◦ 31' 51.3 Trowulan aspal 7◦ 30' 21.7 2.5 Sooko aspal 7◦ 29' 39.9 949.2 2.5 1483.3 Trowulan aspal 7◦ 30' 39.176" S 0.6 192.8 Trowulan aspal 7◦ 31' 28.099" S 0.6 3.4 Trowulan aspal 7◦ 32' 36.4 371.6 Puri aspal 7◦ 30' 18.7 2.7 5.525" S 0.2 2.153" S 3 174.9 2.4 443.569" S 0.6 2.630" S 0.8 2.929" S 3 748.592" S 3.144" S 0.8 Sooko aspal 7◦ 28' 56.4 3 Sooko aspal 7◦ 31' 8.8 Trowulan aspal 7◦ 30' 26.493" S 0.3 1253 2.7 689 3 Trowulan aspal 7◦ 32' 20.182" S 1.2 3.868" S 0.4 Trowulan aspal 7◦ 31' 1.6 605 2.486" S 3 127 2.7 Trowulan aspal 7◦ 30' 10.4 409.6 563.5 2.6 Sooko aspal 7◦ 29' 28.4 Trowulan beton 7◦ 31' 35.1 2076 5.7 2.9 2.196" S 0.6 Trowulan beton 7◦ 31' 54.6 2.925" S 0.230" S 1.844" S 0.7 Trowulan aspal 7◦ 30' 15.8 Trowulan aspal 7◦ 31' 39.8 781.7 1725.373" S 0.1 2.901" S 0.8 Trowulan aspal 7◦ 30' 17.6 Trowulan makadam 7◦ 30' 37.4 2.007" S 0.9 3 Trowulan aspal 7◦ 29' 48.5 469 2.4 Trowulan aspal 7◦ 31' 38.3 320 2.8 2.985" S 0.1 3 Trowulan aspal 7◦ 29' 39.8 Sooko makadam 7◦ 31' 27.535" S 0.322" S 2.

6 364.6 Puri beton 7◦ 34' 13.3 5.3 623.3 Trowulan makadam 7◦ 33' 18.346" S 3 801 3 Trowulan aspal 7◦ 32' 12.655" S 1.Puri aspal 7◦ 33' 16.5 Trowulan aspal 7◦ 32' 35.8 6 Puri beton 7◦ 32' 57.1 Trowulan aspal 7◦ 34' 19.322" S 0.471" S 0.5 Sooko .6 1342.4 2.9 858.5 2.5 Trowulan aspal 7◦ 32' 46.464" S 3 301.050" S 1.2 187.2 376.6 3.5 614.2 1393.5 3 Trowulan aspal 7◦ 33' 39.5 Sooko .1 Trowulan aspal 7◦ 33' 25.5 3.5 Sooko .5 Trowulan aspal 7◦ 32' 41.Puri aspal 7◦ 32' 23.8 2.2 2.7◦ 31' 31.6 2.8 3 Trowulan aspal 7◦ 31' 45.3 318.851" S 2.3 3.598" S 4.5 Trowulan aspal 7◦ 33' 36.4 2.843" S 0.903" S 0.6 5.9 649.3 293.584" S 0.6 570.8 3 Trowulan aspal 7◦ 33' 54.053" S 4.3 787.2 405.Puri aspal 7◦ 32' 23.020" S 4.719" S 1 1037 2.3 861.6 156.Puri aspal 7◦ 33' 23.169" S 0.6 3 Trowulan aspal 7◦ 32' 46.651" S 3 63.2 216 2.9 2.6 Puri beton 7◦ 32' 51.4 3 Puri aspal 7◦ 33' 28.5 Trowulan aspal 7◦ 33' 32.9 865 2.9 858.1 3 Trowulan aspal 7◦ 32' 35.Puri aspal 7◦ 34' 13.5 3 Sooko .5 Trowulan aspal 7◦ 31' 46.7 704.402" S 1.5 Trowulan aspal 7◦ 31' 49.584" S 1 999.4 447.2 2439.6 2.6 1272.5 3 Dlanggu aspal .819" S 3 420.5 Trowulan aspal 7◦ 32' 19.9 3 Trowulan aspal 7◦ 33' 5.4 3.5 3.6 282.6 3 Trowulan aspal 7◦ 32' 12.4 427.Puri aspal 7◦ 33' 26.278" S 1.2 2.6 1696.4 Dlanggu aspal 7◦ 33' 13.1 3 Puri aspal 7◦ 32' 56.6 1002.223" S 3 395.4 5 Sooko .485" S 0.5 Trowulan aspal 7◦ 33' 1.4 433.6 3.766" S 2.4 Dlanggu aspal 7◦ 33' 13.6 Dlanggu aspal 7◦ 33' 11.5 Trowulan aspal 7◦ 32' 47.5 674.453" S 4.503" S 0.2 213.834" S 1.7 1538.2 817.139" S 2.293" S 0.132" S 2.5 Puri makadam 7◦ 32' 23.5 Sooko .7 141.6 Trowulan aspal 7◦ 33' 31.330" S 0.8 3.2 3 Trowulan aspal 7◦ 33' 49.399" S 4.813" S 4.7 2.1 2.6 Dlanggu aspal 7◦ 32' 46.480" S 0.3 336.5 Trowulan aspal 7◦ 33' 13.147" S 0.6 982.5 2.528" S 0.241" S 4.084" S 1.652" S 2.838" S 1.6 Trowulan aspal 7◦ 32' 46.2 187.592" S 1.291" S 2.9 242.2 2.2 2.9 Trowulan aspal 7◦ 33' 56.9 2.4 2.7 Trowulan aspal 7◦ 34' 22.668" S 0.966" S 1.330" S 0.318" S 1.428" S 4.9 823.9 3 Puri beton 7◦ 32' 51.3 3 Trowulan aspal 7◦ 33' 11.668" S 0.2 210.6 62.5 Trowulan aspal 7◦ 33' 5.5 Trowulan aspal 7◦ 31' 44.6 3.4 2.255" S 4.9 189.8 3.

1 3.2 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 26.383" S 3.962" S 3.217" S 0.4 40.6 Dlanggu aspal 7◦ 33' 35.5 Dlanggu aspal 7◦ 33' 26.4 452.5 Puri aspal 7◦ 33' 56.4 357 6 Dlanggu beton 7◦ 33' 2.3 336.873" S 1 1007.4 407 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 14.8 8.655" S 2.9 2.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 10.1 3 Dlanggu aspal 7◦ 34' 43.768" S 0.1 795.662" S 0.4 196.2 210.781" S 0.7 2.3 6 Dlanggu paving 7◦ 34' 30.6 623.789" S 0.2 2.5 1528.196" S 0.4 69.189" S 0.6 Dlanggu aspal 7◦ 33' 29.6 590.5 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 28.210" S 0.7 6 Dlanggu paving 7◦ 33' 27.7 2 Dlanggu aspal 7◦ 34' 46.803" S 2.9 6 Dlanggu beton 7◦ 33' 56.1 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 18.3 3.1 528.296" S 1.5 Dlanggu aspal 7◦ 33' 33.5 539.125" S 1.6 1582.1 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 49.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 1.607" S 2.1 3.3 Jatrejo beton 7◦ 35' 6.2 233.6 6 Puri beton 7◦ 33' 55.2 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 18.322" S 0.4 440.6 Dlanggu aspal 7◦ 33' 29.991" S 0.4 407 2.4 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 33.7 2.4 634.6 623.915" S 3.4 418.4 678.4 606.4 397.4 3.4 3.4 67.210" S 0.4 106.7 2.6 3 Dlanggu aspal 7◦ 34' 10.4 268 2 Dlanggu aspal 7◦ 34' 49.6 6 Jatrejo beton 7◦ 32' 51.669" S 0.8 5.4 30.2 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 28.874" S 3.6 Dlanggu aspal 7◦ 33' 14.5 Dlanggu aspal 7◦ 33' 41.1 441.2 3 Dlanggu paving 7◦ 34' 56.5 523.987" S 3.814" S 2.054" S 3.1 367.4 437.357" S 2.857" S 2.991" S 0.3 348 6 Puri beton 7◦ 32' 34.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 24.9 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 50.249" S 0.7 3 Dlanggu aspal 7◦ 34' 24.5 Dlanggu aspal 7◦ 33' 38.560" S 2.090" S 0.2 6 Dlanggu beton 7◦ 33' 43.7 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 39.3 336.629" S 2.5 453.4 864.4 286.912" S 0.6 2.854" S 3.4 254.402" S 3.921" S 2.4 397.7 2.781" S 0.5 Dlanggu aspal 7◦ 33' 35.192" S 2.5 1506.3 257 2.7 722.6 3 Dlanggu aspal 7◦ 34' 34.964" S 0.6 2.4 3 Dlanggu aspal 7◦ 34' 44.7◦ 33' 28.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 25.6 Dlanggu aspal .4 137.768" S 0.408" S 0.7 685.422" S 3.512" S 0.4 164.7 Jatrejo aspal/beton 7◦ 34' 12.2 3 Dlanggu aspal 7◦ 33' 26.659" S 2.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 44.315" S 3.9 2.4 2 Dlanggu aspal 7◦ 34' 45.655" S 2.3 341.217" S 0.892" S 1.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 31.3 3 Puri aspal 7◦ 33' 29.8 833.9 2.

926" S 4.9 7 Jatrejo beton 7◦ 35' 26.3 2.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 46.197" S 0.4 6 Trowulan .5 Dlanggu aspal 7◦ 36' 13.1 4 Jatrejo aspal 7◦ 36' 9.9 1065.767" S 2.145" S 0.3 263.994" S 1.4 Jatrejo beton 7◦ 36' 15.752" S 0.388" S 1.960" S 0.9 631.7 5709.2 223.8 811.7 3 Trowulan .8 1. 7◦ 35' 6.832" S 2.2 2.9 866.9 705.202" S 4.426" S 2.2 Jatrejo aspal 7◦ 39' 42.3 304.9 3 Dlanggu aspal 7◦ 35' 44.945" S 1.738" S 4.6 Jatirejo beton 7◦ 36' 16.Jatirejo aspal 7◦ 35' 28.7 6 Trowulan beton 7◦ 34' 41.652" S 2.8 4.9 864 2.892" S 0.Jatirejo aspal 7◦ 35' 33.8 1.254" S 1.9 864.7 Jatrejo aspal 7◦ 34' 46.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 44.335" S 1.Jatirejo aspal 7◦ 35' 38.Jatirejo aspal 7◦ 35' 28.7 6 Gondang aspal 7◦ 39' 32.067" S 1 1 4 Gondang aspal 7◦ 35' 1.2 6 Trowulan aspal 7◦ 34' 41.5 Dlanggu aspal 7◦ 35' 45.5 Gondang aspal 7◦ 35' 30.9 81.4 2.6 1579.492" S 1.3 3 Trowulan .082" S 0.4 5.678" S 4.Jatirejo aspal 7◦ 34' 58.9 386.9 3 Dlanggu aspal 7◦ 36' 5.8 502.8 333.680" S 2.2 6 Dlanggu .6 1621.5 2.6 2.6 2591.4 1376 2.5 3193.680" S 0.746" S 1.147" S 2.8 4 Jatrejo aspal 7◦ 39' 32.546" S 0.753" S 4 2166.875" S 4.169" S 4.3 2.8 789.5 Jatrejo beton 7◦ 34' 40.5 2.Jatirejo beton 7◦ 35' 6.9 6 Dlanggu .300" S 5.6 1595.4 Jatrejo aspal 7◦ 35' 27.7 1749.316" S 11.9 774.3 5.2 3 Jatrejo aspal 7◦ 34' 56.8 554.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 44.1 1119.Jatirejo aspal 7◦ 35' 24.Jatirejo beton 7◦ 35' 0.6 Dlanggu aspal 7◦ 36' 44.6 Dlanggu aspal 7◦ 36' 14.6 1601.707" S 4.5 6 Jatirejo beton 7◦ 37' 38.7 3 Trowulan .427" S 4.325" S 5.4 6 Dlanggu .431" S 4.2 2.337" S 4.197" S 0.4 809.9 127 6 Trowulan .921" S 4 60.5 3987.5 525.6 3 Jatrejo aspal 7◦ 37' 50.8 Jatrejo aspal 7◦ 34' 15.9 1104.655" S 1.9 2.105" S 2.3 1281.4 242.7 3 Trowulan .5 3 Jatirejo aspal .439" S 4 1078 6 Dlanggu .6 5.5 464.Jatirejo aspal 7◦ 35' 40.1 6 Trowulan beton 7◦ 34' 35.7 5.9 3 Dlanggu aspal 7◦ 35' 50.7 1791.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 29.Jatirejo beton 7◦ 35' 4.688" S 2.284" S 1.4 1351.907" S 1.965" S 2.8 6 Gondang aspal 7◦ 36' 4.5 6 Trowulan .8 63 6 Trowulan beton 7◦ 35' 36.5 Trowulan .8 3 Jatrejo aspal 7◦ 36' 16.8 536.935" S 2.4 4.090" S 4 739.7 5.7 653.Jatirejo beton 7◦ 35' 0.622" S 4.3 6 Trowulan aspal 7◦ 34' 38.7 6 Trowulan beton 7◦ 34' 37.Jatirejo aspal 7◦ 35' 30.

6 629.1 1141.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 11.2 1426 3 Gondang aspal 7◦ 39' 10.Jatirejo beton 7◦ 37' 5.2 767.2 637.190" S 6.026" S 4.054" S 0.5 Gondang aspal 7◦ 37' 23.6 Dlanggu aspal .5 3 Gondang aspal 7◦ 37' 30.Jatirejo beton 7◦ 36' 47.5 1400.2 3 Jatirejo aspal 7◦ 37' 30.9 8 Gondang beton 7◦ 37' 50.328" S 6.3 1285.186" S 0.768" S 4.050" S 0.385" S 6.2 600.6 2 Gondang .9 0.8 6 Pacet aspal 7◦ 34' 34.2 232.2 73.Jatirejo aspal 7◦ 40' 0.2 178.032" S 6.6 3 Jatirejo aspal 7◦ 37' 50.7 3 Gondang aspal 7◦ 38' 1.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 11. 7◦ 37' 0.6 Gondang aspal 7◦ 39' 39.256" S 4.372" S 4.5 2.3 329 2.062" S 5.8 3 Gondang aspal 7◦ 39' 50.3 258.674" S 6.2 291.3 64.385" S 4.2 438.4 3.5 8 Gondang beton 7◦ 38' 8.2 1402.815" S 6.397" S 6.2 559.5 2.4 2.134" S 6.2 2 Jatirejo aspal 7◦ 37' 38.385" S 6.5 974.217" S 0.2 1492.2 Pacet aspal 7◦ 39' 13.2 2967.6 2561.5 Gondang aspal 7◦ 39' 2.5 0.316" S 11.822" S 1 1002.5 307.5 Gondang aspal 7◦ 39' 2.1 132.085" S 5.778" S 6.3 2.813" S 0.5 593.060" S 6.8 2.1 6 Gondang beton 7◦ 39' 51.8 3 Gondang aspal 7◦ 38' 25.8 5.1 6 Pacet aspal 7◦ 38' 53.2 435.Jatirejo aspal 7◦ 37' 8.5 624.3 3823.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 30.037" S 5.562" S 0.6 3 Gondang aspal 7◦ 37' 56.2 2 Gondang .6 2.Jatirejo beton 7◦ 36' 40.8 2 Gondang aspal 7◦ 39' 4.465" S 0.763" S 1.7 9908.2 2.3 2.5 Gondang aspal 7◦ 38' 6.5 0.817" S 6.330" S 0.2 881 8 Gondang tanah 7◦ 36' 25.7 2.484" S 1.484" S 5.8 5 Gondang aspal 7◦ 37' 27.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 11.5 Gondang aspal 7◦ 38' 1.5 4 Pacet aspal 7◦ 39' 24.3 914.5 107.004" S 1.381" S 5.8 6 Gondang beton 7◦ 37' 0.438" S 2.169" S 6.5 524 3 Gondang .004" S 4.9 3 Gondang .5 1.1 130.861" S 0.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 9.115" S 6.4 Jatrejo beton 7◦ 36' 35.742" S 0.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 12.2 116.5 2.8 5 Gondang aspal 7◦ 38' 18.236" S 1.2 2823.9 5 Pacet aspal 7◦ 38' 45.2 3 Gondang aspal 7◦ 37' 2.941" S 1.5 932.5 2.9 2.5 Gondang aspal 7◦ 39' 12.9 2.9 359.5 Gondang aspal 7◦ 38' 57.2 234.4 2.773" S 6.9 116.2 6 Gondang beton 7◦ 37' 52.6 Dlanggu aspal 7◦ 35' 4.1 3.5 Gondang aspal 7◦ 37' 57.174" S 4.7 8 Gondang beton 7◦ 38' 35.3 2.411" S 6.849" S 1.9 261.498" S 0.6 2 Gondang .9 167.3 5.

Kutorejo aspal 7◦ 35' 26.5 Dlanggu .598" S 1.721" S 1.5 221.5 3 Gondang .2 2.5 212.Kutorejo aspal 7◦ 35' 54.289" S 1.8 198.9 3 Dlanggu aspal 7◦ 35' 50.6 Dlanggu aspal 7◦ 34' 9.5 Kutorejo aspal 7◦ 35' 24.8 180.5 348.649" S 1.829" S 3.9 2 Dlanggu .7◦ 34' 43.5 829.Kutorejo aspal 7◦ 36' 1.5 Kutorejo aspal 7◦ 34' 26.7 2.5 441.354" S 1.7 Gondang .509" S 1.Kutorejo aspal 7◦ 35' 48.4 3 Dlanggu .6 3 Gondang .6 3 Kutorejo aspal 7◦ 34' 36.Kutorejo aspal 7◦ 35' 55.982" S 3.5 870.5 Gondang .Gondang aspal 7◦ 35' 12.Kutorejo aspal 7◦ 35' 24.2 3 Kutorejo aspal 7◦ 35' 42.Kutorejo aspal 7◦ 36' 0.5 595.1 513.590" S 1.8 2.172" S 1.Kutorejo aspal 7◦ 35' 54.5 Dlanggu .3 2.614" S 1.5 Dlanggu .Kutorejo aspal 7◦ 35' 54.Kutorejo aspal 7◦ 36' 20.8 389.765" S 0.8 Dlanggu .551" S 1.012" S 1.5 299.8 2.5 136.8 43.391" S 3.Kutorejo aspal 7◦ 35' 25.8 47.5 297.9 2.982" S 0.1 251.6 2.5 55.136" S 1.Gondang aspal 7◦ 36' 48.8 801.5 Kutorejo paving 7◦ 35' 45.2 2.Kutorejo aspal 7◦ 36' 1.1 2.5 Dlanggu .5 Dlanggu aspal 7◦ 35' 40.3 2.8 177.967" S 3.5 3 Kutorejo aspal 7◦ 35' 24.5 Dlanggu aspal 7◦ 36' 13.6 2.5 224.5 591.5 129.098" S 1.8 3 Gondang .3 253.8 131.5 393.222" S 1.267" S 3.Kutorejo aspal 7◦ 36' 3.Kutorejo aspal 7◦ 35' 31.4 3 Dlanggu .7 3 Kutorejo aspal 7◦ 34' 26.8 386.7 2.5 77.6 2.8 869.5 Kutorejo aspal 7◦ 35' 44.3 3 Dlanggu .765" S 3.5 Dlanggu aspal 7◦ 36' 13.801" S 0.5 2 Dlanggu .3 2.496" S 0.5 Kutorejo paving 7◦ 35' 44.7 2.3 2 Kutorejo aspal 7◦ 35' 24.844" S 3.Kutorejo aspal 7◦ 36' 3.967" S 3.643" S 3.5 Dlanggu .5 Dlanggu aspal 7◦ 35' 9.1 326.3 2.5 Dlanggu .226" S 1.5 654.5 2.5 572.172" S 1.027" S 3.4 Kutorejo aspal 7◦ 35' 23.423" S 3.6 632.5 1035.1 2 Dlanggu .9 2.9 2.7 707.8 2.1 3 Gondang .Kutorejo aspal 7◦ 35' 49.8 944.652" S 1.7 2.Kutorejo aspal 7◦ 35' 58.7 3 Dlanggu .4 Kutorejo aspal 7◦ 34' 26.5 Kutorejo aspal .Kutorejo aspal 7◦ 35' 54.484" S 1.547" S 0.8 300.134" S 1.2 2.249" S 1.484" S 3.513" S 3.403" S 3.9 2 Kutorejo aspal 7◦ 34' 26.8 2.614" S 3.444" S 3.500" S 1.Kutorejo aspal 7◦ 35' 59.904" S 0.177" S 3.8 3 Kutorejo aspal 7◦ 34' 55.8 217.4 2.5 Dlanggu aspal 7◦ 35' 54.5 Dlanggu .5 422.8 121.1 886.1 1134.3 293.291" S 1.4 405.5 Dlanggu aspal 7◦ 35' 24.5 2.6 2.567" S 1.4 410.7 3 Dlanggu .5 2.5 457.652" S 1.Gondang aspal 7◦ 36' 40.7 Gondang .014" S 1.5 Dlanggu .8 337.5 62.Kutorejo aspal 7◦ 36' 2.5 3 Dlanggu aspal 7◦ 35' 40.Gondang aspal 7◦ 36' 29.

2 2.1 10 Kutorejo .5 3 Trawas aspal 7◦ 35' 42.7 689.4 2.8 2.008" S 0.6 Kutorejo aspal 7◦ 35' 12.4 427 2.121" S 1.9 2.2 3 Pacet aspal 7◦ 38' 48.5 3.670" S 0.250" S 0.1 3 Kutorejo aspal 7◦ 35' 39.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 9.8 Kutorejo aspal 7◦ 34' 12.2 3 Trawas aspal 7◦ 35' 45.4 3.5 3 Kutorejo aspal 7◦ 34' 40.4 436.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 28.982" S 1.508" S 0.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 15.940" S 0.6 611.9 1936.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 29.1 2.1 73.7 689.5 143 3 Kutorejo aspal 7◦ 35' 25.8 5 Trawas aspal 7◦ 39' 17.885" S 2.651" S 0.5 125.541" S 1.508" S 1.3 4 Pacet aspal 7◦ 39' 54.4 3 Pungging beton 7◦ 36' 28.5 3 Kutorejo aspal 7◦ 36' 19.6 0.5 2.8 Kutorejo makadam 7◦ 34' 13.724" S 1.761" S 0.073" S 1.6 564.9 2.150" S 1.1 3 Trawas aspal 7◦ 35' 39.2 3 Trawas aspal 7◦ 35' 42.286" S 0.Pacet beton 7◦ 34' 54.520" S 0.007" S 2.8 Kutorejo paving 7◦ 34' 6.6 Kutorejo beton 7◦ 34' 31.4 4.2 221.371" S 0.782" S 1 1048.4 404.5 458.1 103.909" S 3.3 10 Kutorejo .6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 58.7◦ 35' 42.150" S 0.8 Pungging beton 7◦ 35' 17.7 2.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 54.9 1.885" S 3.4 4 Pacet aspal 7◦ 39' 54.694" S 5 0.1 2 Kutorejo makadam 7◦ 34' 14.6 648.Pacet beton 7◦ 35' 5.1 10 Kutorejo .Pacet beton 7◦ 36' 48.Pacet beton 7◦ 35' 40.2 1.4 426.4 Kutorejo aspal 7◦ 34' 29.371" S 0.759" S 0.614" S 1 1 4 Trawas aspal 7◦ 37' 30.630" S 0.8 2.3 3 Pacet aspal 7◦ 38' 20.9 4.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 23.3 5 Trawas aspal 7◦ 36' 53.8 Pungging beton 7◦ 35' 17.3 0.5 241.8 2.5 Pacet aspal .656" S 4 451.4 4.1 10 Kutorejo .878" S 0.4 415.3 265.5 1 4 Pacet aspal 7◦ 37' 1.5 Pacet aspal 7◦ 35' 53.910" S 3.767" S 1.3 4 Pacet aspal 7◦ 39' 9.374" S 1 954.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 54.070" S 0.1 104.7 4 Pacet aspal 7◦ 37' 15.928" S 0.6 2.080" S 1 1049.8 Kutorejo aspal 7◦ 34' 32.8 2.835" S 0.5 Kutorejo aspal 7◦ 35' 43.6 2.5 2.3 40.5 2.4 3 Pungging beton 7◦ 35' 39.5 88.5 512.3 1 5 Trawas aspal 7◦ 36' 33.4 3 Kutorejo aspal 7◦ 35' 39.940" S 0.839" S 0.5 168.435" S 0.907" S 0.7 1.8 0.999" S 5 4.6 0.2 2.6 Kutorejo aspal 7◦ 34' 25.150" S 0.4 421.060" S 0.107" S 1.206" S 4 1213.5 2548.1 117.185" S 4 1235.1 117.554" S 4 1102.

381" S 0 0.698" S 0.262" S 2 0.2 1.2 1.5 Trawas aspal 7◦ 39' 33.309" S 2.381" S 4.5 3 Pacet aspal 7◦ 38' 19.8 0.315" S 2.257" S 3.1 4 Trawas aspal 7◦ 39' 39.483" S 0.5 Trawas aspal 7◦ 39' 26.754" S 2.4 0.006" S 0.5 Trawas aspal 7◦ 38' 24.1 4 Trawas aspal 7◦ 38' 27.7 4 Pacet aspal 7◦ 37' 48.7 4 Trawas aspal 7◦ 40' 42.2 0.5 4 Trawas aspal 7◦ 39' 8.800" S 4.6 643.1 1147.632" S 0.4 0.6 0.8 4 Trawas aspal 7◦ 37' 35.3 4 Pacet aspal 7◦ 40' 18.6 0.6 5.644" S 2.435" S 2.8 5.224" S 4.628" S 2 1.3 6.967" S 0.874" S 4.2 4 Pacet aspal 7◦ 37' 26.821" S 1.5 Pacet aspal 7◦ 40' 10.9 0.8 4.413" S 2.6 2.1 Pacet aspal 7◦ 38' 5.7 Pacet aspal 7◦ 37' 36.9 Pacet aspal 7◦ 37' 29.2 0.1 2.1 4 Pacet aspal 7◦ 40' 0.033" S 2.7 Pacet aspal 7◦ 37' 17.8 2.2 3.3 4 Trawas aspal 7◦ 38' 49.4 4 Trawas aspal 7◦ 38' 57.4 0.196" S 3.8 0 Trawas aspal 7◦ 39' 35.121" S 2.5 Jatrejo beton 7◦ 40' 16.5 4.8 4 Pacet aspal 7◦ 42' 9.817" S 1 956 3.9 0.8 4 Trawas semen beton 7◦ 38' 57.7 2.513" S 0.025" S 2.9 0.892" S 0.4 3 Pacet aspal 7◦ 38' 21.5 Pacet aspal 7◦ 40' 44.3 2.819" S 2.4 0.754" S 2.149" S 0.7 0.5 541 2.6 4.5 1.780" S 2.5 Pacet aspal 7◦ 41' 2.306" S 0.233" S 0.6 2.8 3 Trawas aspal 7◦ 39' 43.7 4 Ngoro aspal .339" S 2 0.513" S 0.9 0.5 Trawas aspal 7◦ 40' 41.4 396.2 1.757" S 1.598" S 2.6 627.3 1.2 4.5 3 Pacet aspal 7◦ 37' 28.731" S 2.2 162.5 4 Trawas aspal 7◦ 39' 0.346" S 1 990.1 4.2 3.4 4 Trawas aspal 7◦ 40' 37.7 0.346" S 3.6 3 Pacet aspal 7◦ 39' 52.5 3.7 Pacet aspal 7◦ 37' 25.6 1 5 Trawas aspal 7◦ 40' 53.901" S 4.187" S 3.4 Pacet aspal 7◦ 37' 58.5 4 Trawas aspal 7◦ 39' 39.5 Pacet tanah 7◦ 40' 34.239" S 0 1 0 Pacet aspal 7◦ 31' 34.1 2.640" S 2.5 Trawas aspal 7◦ 40' 32.6 6 Pacet aspal/semen 7◦ 40' 26.7 0.929" S 0.9 2.7◦ 39' 48.733" S 2.8 0.3 3 Pacet aspal 7◦ 40' 3.2 Pacet aspal 7◦ 37' 12.2 2.6 5.9 2.7 1.927" S 3.2 203.7 5 Trawas aspal 7◦ 39' 50.551" S 0.8 5 Trawas tanah 7◦ 40' 3.5 3.9 4 Pacet aspal 7◦ 38' 54.3 2 4 Trawas aspal 7◦ 38' 23.8 0.

3 1304.1 5 Jets Aspal 7◦ 27' 3.396" S 7.6 Pungging aspal 7◦ 30' 11.9 3 10 Pacet semen beton 7◦ 34' 0.8 Jatrejo aspal 7◦ 33' 54.6 627.4 1412.4 5 Jatrejo aspal 7◦ 36' 28.9 9 Gondang semen beton 7◦ 31' 57.681" S 2.253" S 7.1 105.938" S 15.814" S 0.2 0.9 2922.2 3.5 Pacet semen beton 7◦ 40' 1.757" S 1.9 5.544" S 2.8 3 Mojosari aspal .3 Sooko beton 7◦ 32' 22.6 592 8 Mojosari aspal 7◦ 31' 13.610" S 0.992" S 4.4 10.9 2.1 6 Mojosari aspal 7◦ 31' 50.312" S 0.3 Trowulan beton 7◦ 32' 5.3 8 Mojosari aspal 7◦ 31' 33.164" S 7.7◦ 26' 27.8 848.1 2126.8 4.6 4 Gedeg Aspal/Makadam 7◦ 40' 17.575" S 0.632" S 0.2 10.5 Jatrejo aspal 7◦ 35' 46.4 437.8 763.564" S 0.8 4 Gedeg Aspal/Makadam 7◦ 27' 10.3 Mojosari aspal 7◦ 30' 42.386" S 7.821" S 7.413" S 0.059" S 1.5 519.490" S 2.9 11.039" S 0.3 1251.3 3 Pacet aspal 7◦ 40' 33.105" S 1.744" S 7.8 4845.454" S 7.6 4 Gedeg Aspal/Makadam 7◦ 26' 34.3 Trowulan beton 7◦ 31' 43.3 273.8 8.823" S 0.5 533.8 767.017" S 0.2 2.2 0.5 6.1 2136.2 10 Jatrejo beton 7◦ 36' 42.2 8 Mojosari aspal 7◦ 31' 17.6 3 Mojosari aspal 7◦ 31' 10.8 10.8 Mojosari aspal 7◦ 30' 51.3 4 Jatrejo aspal 7◦ 36' 42.9 4 4 Gondang aspal 7◦ 35' 44.9 2.9 2.8 4.327" S 15.

1sisi 3 baik ada 26 ada ada.5 baik ada 8 ada ada.5 baik ada 10 ada ada.1sisi 3 baik ada 12 ada ada.1sisi 3 rusak ringan ada 8 ada ada.1sisi 3 baik ada 15 ada tdak ada 1 rusak berat ada 10 ada ada.1sisi 1.1sisi 3 baik ada 6 ada ada.1sisi 3 baik ada 18 ada ada.1sisi 1.5 baik ada 15 ada ada.1sisi 3 baik ada 12 ada ada.5 baik ada 11 ada ada.1sisi 3 baik ada 12 ada ada.6 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 sedang ada 10 ada ada.1sisi 1.1sisi 1. 2 1 baik ada 5 tdak ada ada.1sisi 1.1sisi 3 rusak berat ada 12 ada ada.2sisi 2 baik ada 8 tdak ada tdak ada 0 baik ada 7 tdak ada tdak ada 0 baik ada 11 tdak ada tdak ada 0 baik ada 4 tdak ada tdak ada 0 .5 sedang ada 8 ada ada. 2 0.5 baik ada 8 ada ada. KETERSEDIAAN KONDISI KETERSEDIAAN JUMLAH KETERSEDIAAN LEBAR BAHU SALURAN PERMUKAAN PJU PJU JALUR HIJAU KIRI (M) DRAINASE 0 0 baik ada 3 tdak ada ada.1sisi 1. 2 0.5 baik ada 18 ada ada.5 rusak ringan ada 6 ada ada.5 baik ada 11 tdak ada ada.1sisi 3 baik ada 2 ada ada.1sisi 1.1sisi 3 baik ada 12 ada ada.5 sedang ada 25 ada ada.1sisi 1.1sisi 1.1sisi 2 baik ada 4 ada ada.1sisi 3 baik ada 2 ada ada.1sisi 1.1sisi 3 baik ada 22 ada ada.9 baik ada 4 tdak ada tdak ada 1.8 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 rusak ringan ada 10 ada ada.1sisi 1.5 baik ada 9 ada ada.1sisi 3 baik ada 6 ada ada.2 baik ada 12 tdak ada tdak ada 1.5 rusak ringan ada 12 ada ada.1sisi 3 baik ada 6 ada ada. 2 2.5 baik ada 15 ada ada.1sisi 1.1sisi 3 baik ada 10 ada ada.1sisi 1.1sisi 1.5 baik ada 12 ada ada.1sisi 3 baik ada 4 ada ada.

1 1.6 baik ada 37 tidak ada ada.5 baik ada 6 ada tidak ada 4 baik ada 18 ada ada.8 baik ada 58 tdak ada ada.5 baik ada 28 ada tidak ada 5 baik ada 5 ada tidak ada 5 baik tidak ada 0 ada ada. 1 3 sedang ada 23 ada tidak ada 2 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 2 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik ada 49 tidak ada tidak ada 2 rusak berat tidak ada 0 tidak ada tidak ada 2 baik tidak ada 0 tidak ada tidak ada 2 baik ada 8 tidak ada ada. 2 0. 2 0. 1 2.6 baik ada 5 tdak ada ada. baik tdak ada 0 ada ada. 2 2 baik ada 18 ada ada.3 baik ada 18 tdak ada tdak ada 0. 1 3 baik ada 14 ada tidak ada 1 baik ada 12 tdak ada ada. 1 3.5 baik ada 3 ada ada. 1 4 baik ada 56 tdak ada ada 0. 2 0. 2 4 sedang tidak ada 0 ada ada. 2 3 baik tidak ada 0 ada ada. 1 0. 2 1.5 baik ada 14 ada ada. 2 5 baik tidak ada 0 ada ada. 1 8 baik ada 15 ada ada.5 baik ada 26 ada tidak ada 2 baik ada 9 ada tidak ada 2 baik ada 3 ada tidak ada 2 . 2 3.5 baik ada 12 tdak ada ada. 1 1.8 baik ada 4 tdak ada ada. 1 0. 2 0.2 baik ada 30 tdak ada ada 2. 1 2. 1 3 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 5 ada ada. 1 1.1sisi 0 baik tdak ada 0 ada ada. 2 3 baik ada 35 ada ada.0 sedang ada 39 ada ada. 1 4 baik ada 9 ada tidak ada 1.5 baik ada 12 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 12 tdak ada tdak ada 0.3 baik ada 0 tdak ada ada.0 baik ada 4 tdak ada ada 1.5 baik ada 8 ada ada. 1 2 baik ada 20 ada ada.1sisi 0 baik ada 28 tdak ada ada.5 baik ada 12 tdak ada ada.5 baik ada 24 ada ada.

1 1.1 sisi 2 baik ada 5 ada tdak ada 2 baik ada 5 tdak ada tdak ada 2 baik ada 4 tdak ada ada.5 baik ada 9 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 5 tdak ada tdak ada 2 baik ada 6 tdak ada tdak ada 1 .5 baik ada 10 tdak ada tdak ada 1. baik 0 tdak ada ada 0.2 baik ada 73 tdak ada ada.5 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1. 2 2.5 baik ada 5 tdak ada tdak ada 1. 2 8 baik tidak ada 0 ada ada.0 baik ada 14 ada ada. 2 1.1 sisi 2 rusak ringan ada 6 tdak ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada.1 sisi 2 baik ada 5 tdak ada tdak ada 1 baik ada 9 tdak ada tdak ada 1.5 baik tidak ada 0 ada ada.1 sisi 2 baik ada 6 tdak ada ada.1 sisi 2 baik ada 4 tdak ada ada.1 sisi 2 baik ada 5 tdak ada ada. 2 1. 1 1.5 baik ada 7 tdak ada tdak ada 1. 1 1.1 sisi 2 baik ada 8 tdak ada ada. 2 2.5 baik ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 12 ada ada. 2 0.8 baik ada 3 tdak ada ada.5 baik ada 9 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 4 tdak ada tdak ada 1 baik ada 7 tdak ada tdak ada 1.5 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 10 tdak ada tdak ada 1.3 baik tidak ada 0 ada ada.1 sisi 2 baik ada 8 tdak ada ada. 2 2 rusak berat tidak ada 0 ada ada.1 sisi 2 baik ada 10 tdak ada tdak ada 1 baik ada 4 tdak ada tdak ada 2 baik ada 6 tdak ada tdak ada 2 baik ada 8 tdak ada tdak ada 0 baik ada 6 tdak ada tdak ada 2 rusak ada 8 tdak ada ada.5 baik ada 10 tdak ada tdak ada 1. 2 0 baik ada 3 tdak ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada. 2 1 rusak ada 5 tdak ada ada.

0 baik ada 7 tdak ada ada.5 rusak ringan ada 5 ada tdak ada 2 rusak berat ada 8 ada tdak ada 2 rusak ringan ada 5 ada tdak ada 2 .2sisi 2.2sisi 2.5 baik ada 10 ada tdak ada 2 baik ada 19 ada tdak ada 1.5 baik ada 4 ada ada.2sisi 2.2sisi 2.2sisi 2.5 baik ada 4 ada ada.0 baik ada 18 ada ada.0 baik ada 24 tdak ada ada 1.5 baik ada 2 ada ada.5 baik ada 8 ada ada.5 baik ada 3 ada ada.2sisi 2.2sisi 2.2sisi 2.1sisi 1.3 baik ada 12 tdak ada tdak ada 1 baik ada 17 tdak ada tdak ada 0.5 baik ada 6 ada ada.2sisi 2.2sisi 2. 2 1.2sisi 2.2sisi 2.2sisi 2. baik ada 6 tdak ada tdak ada 1 baik ada 6 tdak ada tdak ada 1 baik ada 6 tdak ada tdak ada 1 baik ada 9 tdak ada tdak ada 1 baik ada 24 tdak ada ada 1.5 baik ada 14 ada ada.5 baik ada 10 ada ada.5 baik ada 15 ada ada. 2 0 baik ada 30 tdak ada ada 5.8 baik ada 44 tdak ada ada.5 baik ada 8 ada ada.2sisi 2.5 baik ada 11 ada ada.5 baik ada 10 ada ada.2sisi 2. 2 0.5 baik ada 6 ada ada.5 baik ada 8 ada ada.5 baik ada 5 tdak ada ada.3 baik tdak ada 0 ada tdak ada 2 baik tdak ada 0 ada tdak ada 2 baik ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 4 ada ada.2 baik ada 12 tdak ada tdak ada 2 baik ada 15 tdak ada tdak ada 2 baik ada 12 tdak ada tdak ada 2 baik ada 16 tdak ada tdak ada 2 baik ada 13 tdak ada tdak ada 1 baik ada 12 tdak ada ada.2sisi 2.2sisi 2.2sisi 2.5 baik ada 14 ada ada.5 baik ada 11 ada ada.2sisi 2.2sisi 2.2sisi 2.5 baik ada 3 ada ada.2sisi 2.5 baik ada 8 ada ada.5 baik ada 3 ada ada.5 baik ada 8 ada ada.

1sisi 2.5 rusak berat ada 8 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan ada 15 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan ada 4 tdak ada tdak ada 2.8 baik ada 38 ada tidak ada 2 baik ada 88 ada tidak ada 3 baik ada 12 ada tidak ada 3 baik ada 33 ada tidak ada 2 baik ada 31 ada ada. 1 2 baik ada 15 ada tidak ada 2 sedang ada 9 ada tidak ada 3 baik ada 67 ada ada. 1 2 baik ada 61 ada ada.rusak ringan ada 12 ada tdak ada 2 rusak ringan ada 5 ada tdak ada 2 baik ada 8 ada tdak ada 2 baik ada 63 ada ada. 1 3.5 baik ada 35 ada ada.1sisi 1. 1 3 rusak berat ada 11 ada tidak ada 1. 1 1.5 baik ada 12 tdak ada tdak ada 2 baik ada 3 tdak ada tdak ada 2 baik ada 4 tdak ada tdak ada 2 baik ada 12 tdak ada tdak ada 2 .5 baik ada 19 ada ada. 1 2 baik ada 8 ada ada. 1 3. 2 1 baik ada 8 tdak ada ada. 1 5 baik ada 8 tdak ada tdak ada 2 baik ada 64 ada tidak ada 2 baik ada 14 ada ada. 1 5 baik ada 32 ada ada. 2 0. 1 1. 1 2 sedang ada 8 ada tidak ada 2 baik ada 12 ada ada.1sisi 2 baik ada 5 ada ada.5 rusak ringan ada 8 ada tidak ada 1 baik ada 66 ada ada.5 baik ada 15 ada ada.1sisi 2 baik ada 4 ada ada.5 baik ada 22 ada ada. 1 3 baik ada 38 ada ada.5 baik ada 6 tdak ada tdak ada 2. 1 3 baik ada 2 ada tidak ada 1 baik ada 8 ada ada.5 sedang ada 46 ada ada. 1 3 baik ada 28 ada tidak ada 1 baik ada 8 ada ada. 1 3.5 baik ada 5 ada tidak ada 3 baik ada 46 ada tidak ada 2 baik ada 6 ada tidak ada 2 baik ada 51 tdak ada ada.

1 1.1sisi 1.5 rusak ringan ada 16 tdak ada tdak ada 1 0 0 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0. 2 0.7 baik ada 11 tdak ada tdak ada 1. 2 1.7 baik ada 14 tdak ada ada. 1 0.7 rusak ringan ada 8 tdak ada ada.1sisi 1.8 baik ada 19 tdak ada tdak ada 1 rusak ringan ada 3 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan ada 6 tdak ada tdak ada 1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik tdak ada 0 tdak ada ada.1sisi 2 0 0 baik tdak ada 0 tdak ada ada.1sisi 1 sedang ada 6 tdak ada tdak ada 1 sedang ada 6 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan ada 4 tdak ada tdak ada 2 rusak berat ada 7 tdak ada ada. 2 1.4 baik ada 25 tdak ada tdak ada 1 baik ada 3 tdak ada tdak ada 0.6 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 2 0.1sisi 1.5 baik ada 8 tdak ada ada.5 baik ada 8 tdak ada ada. 2 0.1sisi 2 baik ada 4 tdak ada ada.1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.1sisi 1.7 sedang tdak ada 0 tdak ada ada.5 rusak berat ada 6 tdak ada ada.5 baik ada 4 tdak ada ada.8 rusak ringan ada 8 tdak ada ada.1sisi 1.8 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 sedang tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.5 0 0 baik ada 7 tdak ada ada.5 .1sisi 1 baik ada 12 tdak ada ada.1sisi 1.1sisi 1.5 rusak ringan ada 5 tdak ada ada.3 baik ada 5 tdak ada ada.1sisi 1. baik ada 9 tdak ada tdak ada 2 baik ada 14 tdak ada tdak ada 2 baik ada 12 tdak ada tdak ada 2 baik ada 8 tdak ada tdak ada 1 rusak berat ada 19 tdak ada tdak ada 2 baik ada 21 tdak ada tdak ada 2 baik ada 12 tdak ada tdak ada 2 baik ada 15 tdak ada tdak ada 2 baik ada 5 ada tdak ada 2 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 17 tdak ada tdak ada 0.2 baik ada 5 tdak ada ada.5 rusak ringan ada 8 tdak ada ada.

7 baik ada 2 tdak ada tdak ada 1. 2 1.5 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 9 tdak ada ada.5 baik ada 12 tdak ada ada.3 baik ada 11 tdak ada tdak ada 1 baik ada 10 tdak ada tdak ada 0.5 sedang ada 4 tdak ada ada.2 baik ada 25 tdak ada ada.3 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.1sisi 1.5 rusak ringan ada 9 tdak ada ada.1sisi 1. 2 1. 2 1 baik ada 13 tdak ada ada.2 baik ada 16 tdak ada ada. 2 1. 2 1. 1 1. 2 0 baik ada 22 tdak ada tdak ada 0 baik ada 3 tdak ada ada.1sisi 1. 1 0.5 baik ada 3 tdak ada ada.1sisi 1.1sisi 1.1sisi 1.1sisi 1.1 baik ada 12 tdak ada tdak ada 0 baik ada 6 tdak ada tdak ada 0 baik ada 7 tdak ada tdak ada 0 baik ada 4 tdak ada tdak ada 0 baik ada 12 tdak ada ada.5 baik ada 5 tdak ada ada.1sisi 1.5 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 2 tdak ada ada. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 15 tdak ada drainase 1.1sisi 1.2 baik ada 5 tdak ada tdak ada 1.5 rusak ringan ada 4 tdak ada ada.7 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.5 baik ada 5 tdak ada tdak ada 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 sedang ada 5 tdak ada ada. 2 0.8 baik ada 5 tdak ada tdak ada 9 baik ada 3 tdak ada ada.7 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.2 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 0 0 0 0 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 .5 baik ada 14 tdak ada ada.9 baik ada 19 tdak ada ada. baik ada 7 tdak ada ada.5 baik ada 12 tdak ada tdak ada 0 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 rusak ringan ada 8 tdak ada tdak ada 1. 2 1.5 baik ada 1 tdak ada tdak ada 0.6 baik tdak ada 0 tdak ada ada.

5 baik ada 14 tdak ada ada. 1 0. 1 2. baik ada 11 tdak ada ada. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada. 2 2 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 2 0. 2 1 baik tidak ada 0 ada ada.5 rusak berat ada 3 ada ada. 2 1. 2 1 baik ada 6 ada ada. 2 0.5 baik ada 20 tdak ada tdak ada 2. 2 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik ada 4 ada ada.7 baik tidak ada 0 ada ada. 1 1 baik ada 3 ada tidak ada 2 baik ada 4 ada ada. 1 2 baik ada 6 ada tidak ada 2 baik ada 4 ada ada. 1 1 sedang tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 20 tdak ada tdak ada 2. 2 0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 14 tdak ada ada.5 baik ada 17 tdak ada ada.5 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. 1 3.5 baik ada 4 tdak ada ada. 1 0. 1 1. 1 2.5 baik ada 17 ada ada.5 baik ada 17 ada tidak ada 3 sedang ada 2 ada ada. 1 0. 2 0.6 baik ada 5 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 1 3 baik ada 22 ada ada.5 baik ada 18 tdak ada ada. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0.6 baik ada 0 tdak ada ada. 1 2 baik ada 3 ada ada. 2 3 baik ada 1 ada ada. 1 1 baik ada 7 ada ada. 2 0. 2 0.6 baik ada 23 ada ada.5 rusak ringan tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 11 ada ada.5 baik ada 12 tdak ada ada. 2 0 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 7 tdak ada ada. 2 0. 1 3 baik ada 24 tdak ada ada.6 baik ada 5 tdak ada ada. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 5 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.5 .5 baik ada 11 tdak ada ada.

2 0.0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada 1.5 baik ada 7 tdak ada ada 0.5 baik tidak ada 0 tidak ada tidak ada 1.0 baik ada 7 tdak ada ada 1. 2 0. 1 2 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1. 2 0.5 baik ada 6 tdak ada ada 0.0 baik ada 5 tdak ada ada 1. 2 0. baik tdak ada 0 tdak ada ada. 1 3 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 7 tdak ada ada 1.0 rusak berat ada 3 tdak ada ada 1.8 baik tdak ada 0 tdak ada ada.0 rusak berat ada 3 tdak ada ada 0.0 rusak ringan ada 3 tdak ada ada 1.5 .5 sedang tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2 baik ada 1 ada ada.0 rusak ringan ada 6 tdak ada ada 0.8 baik ada 8 tdak ada ada 2. 2 0.7 baik ada 14 ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.0 baik ada 10 tdak ada ada 2. 2 0. 2 0.5 sedang tdak ada 0 tdak ada ada.0 rusak ringan ada 5 tdak ada ada 0.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.0 baik Ada 3 tdak ada ada 0. 2 0.7 baik tdak ada 0 tdak ada ada.0 baik ada 3 tidak ada ada.5 baik ada 6 tdak ada ada 0.0 rusak ringan ada 7 tdak ada ada 0.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 sedang tdak ada 0 tdak ada ada.0 rusak ringan ada 5 tdak ada ada 1. 2 0. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada.8 baik ada 2 tdak ada ada 1. 2 0.0 baik ada 9 tdak ada ada 1. 1 1 baik ada 4 ada ada.5 rusak ringan ada 0 tdak ada ada 1.5 rusak ringan ada 4 tdak ada tdak ada 0.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 3 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.5 sedang tdak ada 0 tdak ada ada.0 rusak sedang ada 4 tdak ada ada 0.6 rusak ringan ada 4 tdak ada ada 0. 2 3 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 sedang tdak ada 0 tdak ada ada.0 rusak sedang tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.5 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.6 rusak berat ada 5 tdak ada ada 0. 2 0.

0 rusak ringan ada 7 tdak ada ada 0.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.0 baik ada 2 tdak ada tdak ada 3. 1 0. 1 1.8 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.1sisi 1. 2 1 sedang ada 8 tdak ada ada. 2 0 baik ada 24 tdak ada ada.5 rusak ringan ada 3 tdak ada ada 0.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 baik ada 20 tdak ada ada 1.0 rusak ringan ada 3 tdak ada ada 1.5 baik ada 4 tdak ada ada. 2 1.5 rusak ringan ada 4 tdak ada ada 0.0 baik ada 50 tdak ada ada 0. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada.6 baik tdak ada 0 tdak ada ada.0 rusak ringan ada 5 tdak ada tdak ada 1.2 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.0 baik ada 6 tdak ada tdak ada 0.0 baik ada 9 tdak ada ada 0.6 rusak sedang ada 1 tdak ada ada 0. 2 1 sedang ada 12 tdak ada ada.0 rusak berat tdak ada 0 tdak ada ada 0.2 .1sisi 0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. baik tidak ada 0 tidak ada tidak ada 1 rusak ringan ada 2 tdak ada ada 1.0 baik ada 13 tdak ada ada.0 rusak sedang ada 8 tdak ada ada 0.0 rusak berat ada 2 tdak ada ada 1.0 baik ada 3 tdak ada ada 1.0 baik ada 14 tdak ada ada. 2 1.0 rusak ringan ada 8 tdak ada tdak ada 1.0 baik ada 5 tdak ada ada 1.0 baik ada 5 tdak ada ada 0. 2 1. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.8 baik ada 13 tdak ada ada.5 baik ada 3 tdak ada ada 0.5 rusak ringan ada 2 tdak ada ada 0.0 baik ada 1 tdak ada tdak ada 0. 2 1. 2 1 baik ada 2 tdak ada ada. 2 0 baik ada 25 tdak ada ada. 1 0.0 rusak ringan ada 2 tdak ada ada 0.1sisi 1.0 rusak sedang ada 5 tdak ada ada 1. 2 1. 2 1.5 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.7 rusak ringan ada 2 tdak ada ada 0.0 rusak berat ada 2 tdak ada tdak ada 0.5 baik ada 5 tdak ada tdak ada 1.

5 .rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0.1sisi 1.0 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 baik ada 1 tdak ada drainase 1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 0 tdak ada ada 0.5 baik ada 15 tdak ada tdak ada 0 baik ada 7 tdak ada tdak ada 0 baik ada 5 tdak ada tdak ada 0 baik ada 5 tdak ada tdak ada 2. 2 0. 2 0. 2 1.5 rusak berat ada 5 tdak ada ada.2 baik ada 7 tdak ada ada. 2 0.1sisi 1.7 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.1sisi 0 baik ada 19 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.8 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.1sisi 1.5 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.7 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0 baik ada 2 tdak ada ada.5 rusak berat ada 19 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2. 2 1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 rusak ringan ada 3 tdak ada tdak ada 0 baik ada 12 tdak ada ada. 1 0.5 rusak berat ada 9 tdak ada ada.8 baik ada 14 tdak ada ada.5 baik ada 15 tdak ada ada. 2 0. 1 0. 1 0.1sisi 1. 1 0.7 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 baik ada 1 tdak ada ada.5 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2.1sisi 0 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 sedang ada 10 tdak ada ada.0 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0. 2 0.5 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 2 1 baik ada 3 tdak ada tdak ada 0.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0.7 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.8 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.7 rusak ringan ada 19 tdak ada tdak ada 0 baik ada 9 tdak ada tdak ada 0 baik ada 6 tdak ada ada.1sisi 1.8 0 tdak ada ada 0.8 sedang ada 10 tdak ada ada.2 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 sedang ada 1 tdak ada ada.

0 baik ada 15 tdak ada ada 0.5 rusak berat ada 3 tdak ada tdak ada 1.0 rusak sedang ada 8 tdak ada ada 3.0 rusak ringan ada 1 tdak ada ada 1.0 rusak berat ada 1 tdak ada tdak ada 2.0 baik ada 24 tdak ada ada.0 rusak ringan ada 3 tdak ada ada 0.0 rusak ringan ada 4 tdak ada ada 1.0 rusak sedang ada 6 tdak ada tdak ada 1. 2 0.5 rusak ringan ada 6 tdak ada ada 1.9 rusak sedang ada 5 tdak ada ada 0.0 rusak berat ada 1 tdak ada ada 1.9 baik ada 4 tdak ada ada 0.0 rusak ringan ada 5 tdak ada ada 1.1sisi 1.0 baik ada 9 tdak ada ada 1. 1 1 baik ada 8 ada ada. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 baik ada 5 tdak ada tdak ada 1 baik ada 11 tdak ada tdak ada 1 baik ada 18 tdak ada ada.0 rusak ringan ada 1 tdak ada ada 1.6 baik ada 4 tdak ada ada 1. 1 1 baik ada 3 ada ada.0 baik ada 6 tdak ada ada 1.5 .0 baik ada 3 tdak ada ada 2.1 sisi 2 baik ada 22 tdak ada ada. 1 0 rusak ringan ada 15 tdak ada ada.5 rusak sedang ada 1 tdak ada tdak ada 2.5 baik ada 4 ada ada. 1 0 baik ada 16 tdak ada ada.0 sedang ada 9 tdak ada ada.5 baik ada 15 tdak ada ada 1.0 rusak ringan ada 5 tdak ada tdak ada 1. 1 1 baik ada 8 tdak ada ada 0.0 rusak ringan ada 3 tdak ada ada 1.0 rusak berat ada 2 tdak ada tdak ada 1. baik ada 1 tdak ada ada 0.3 rusak sedang ada 8 tdak ada ada 0.0 rusak ringan ada 3 tdak ada tdak ada 0.0 rusak berat tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.5 rusak ringan ada 3 tdak ada ada 1. 2 1 baik ada 3 ada tidak ada 1 baik ada 24 ada ada.5 baik tdak ada 12 tdak ada tdak ada 1.0 baik ada 2 tdak ada ada 2. 2 1 baik ada 3 ada ada.4 baik tdak ada 6 tdak ada tdak ada 1.6 baik ada 18 tdak ada ada 0.

1 1 baik tidak ada 0 tidak ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 tidak ada tidak ada 1 rusak berat tidak ada 0 tidak ada ada. 2 2 baik ada 4 tdak ada ada. 1 0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 .5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 rusak sedang ada 3 tdak ada tdak ada 1.3 baik tidak ada 0 ada ada.5 rusak ringan tidak ada 0 tidak ada ada.0 baik ada 14 tdak ada tdak ada 1.9 rusak ringan ada 10 tdak ada ada.0 rusak sedang ada 13 tdak ada ada 0.0 rusak berat ada 5 tdak ada ada 1. 2 1 baik ada 15 tdak ada ada. 2 1 rusak ringan ada 4 tdak ada ada 1. 1 0.0 rusak ringan ada 9 tdak ada tdak ada 0.4 baik tdak ada 0 tdak ada ada.0 baik ada 12 tdak ada ada 1.5 baik ada 5 tdak ada ada.0 rusak sedang ada 2 tdak ada tdak ada 1.0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.0 rusak berat tdak ada 0 tdak ada ada 1.0 rusak sedang Ada 0 tdak ada ada 1. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada.0 baik ada 6 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada. 1 2.5 rusak berat tidak ada 0 tidak ada ada. 1 1. 2 2 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada.0 baik tidak ada 0 tidak ada ada. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. rusak ringan ada 6 tdak ada ada 0. 2 0. 2 1.0 rusak ringan ada 3 tdak ada ada 0. 1 0 rusak ringan ada 18 tdak ada ada. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1. 2 1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.6 rusak ringan ada 5 tdak ada ada 1.8 rusak berat ada 8 tdak ada ada 1. 2 1 baik ada 3 tdak ada ada.7 baik Ada 3 tdak ada ada 1.5 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.0 rusak berat ada 8 tdak ada ada 1. 2 2 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 2 baik ada 4 tdak ada ada. 1 2 baik tdak ada 0 tdak ada ada.3 rusak sedang Ada 4 tdak ada ada 1. 2 3 baik ada 9 ada ada. 1 1 rusak ringan ada 3 ada ada.

2 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1. 2 1. 2 1.5 baik ada 2 tdak ada ada. 2 1. 2 2 rusak ringan ada 13 tdak ada ada. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1. 2 0 baik ada 9 tdak ada ada.5 baik ada 0 tdak ada ada. 2 1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 2 2 baik ada 14 tdak ada tdak ada 2.5 baik ada 32 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 12 tdak ada ada.5 baik ada 12 tdak ada tdak ada 1. 2 1.8 baik ada 4 tdak ada ada.5 baik ada 18 tdak ada ada. 2 2.8 baik ada 7 tdak ada ada. 1 3 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 sedang ada 2 ada ada. 2 1. 2 2 baik tdak ada 0 tdak ada ada.2 baik ada 7 tdak ada ada. 2 1 baik ada 3 tdak ada ada.5 baik ada 11 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.2 baik ada 8 tdak ada tdak ada 0. 2 1 baik tidak ada 0 ada ada.1 baik ada 18 tdak ada tdak ada 0.5 baik ada 4 tdak ada ada. 2 1 baik ada 7 ada ada.5 baik ada 5 tdak ada ada.5 baik ada 12 tdak ada ada. 2 2. 1 2 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 baik ada 16 tdak ada ada. baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1 baik ada 12 ada ada. 1 2 baik ada 12 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.7 baik ada 8 tdak ada ada.8 baik ada 5 tdak ada ada. 2 1. 2 1. 2 0. 2 1.5 baik ada 3 tdak ada ada.2 baik ada 10 tdak ada ada.5 baik ada 25 tdak ada drainase 1.6 baik ada 31 tdak ada ada. 2 0.7 . 2 0. 2 1 baik ada 25 tdak ada ada. 2 1. 2 0. 2 1 baik ada 19 tdak ada ada.8 baik ada 5 tdak ada ada. 2 1. 1 1. 2 1 baik ada 13 tdak ada ada.

6 rusak ringan ada 18 tdak ada ada.2 baik ada 8 tdak ada tdak ada 1.5 rusak ringan ada 8 tdak ada ada.3 sedang tdak ada 0 tdak ada ada.2 baik ada 5 tdak ada ada.8 baik ada 5 tdak ada ada. 2 3 baik ada 13 ada ada. 2 1.3 baik ada 25 tdak ada tdak ada 1. 2 0. 2 1.7 baik ada 15 tdak ada ada. 2 0. 2 0. 1 2. 1 1. 1 1 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0.4 baik ada 18 ada tidak ada 1 baik ada 24 ada ada. 2 2 rusak ringan ada 19 tdak ada ada.5 baik ada 16 tdak ada ada. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1. 1 1.3 baik ada 8 tdak ada ada. 1 1 baik ada 19 tdak ada ada. 2 1.3 baik ada 16 tdak ada ada. 1 1.3 sedang ada 26 tdak ada ada.3 baik ada 9 tdak ada ada. 2 1.2 baik ada 8 tdak ada ada.6 baik ada 5 tdak ada ada.3 baik ada 10 tdak ada ada.8 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 1 1. 2 0. 2 0.6 baik ada 16 tdak ada ada. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0. 1 0 baik ada 8 tdak ada tdak ada 1.6 baik ada 12 tdak ada ada. 2 1 baik ada 11 tdak ada ada.3 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 6 tdak ada ada. 2 1.5 baik ada 49 tdak ada tdak ada 0 baik ada 31 tdak ada tdak ada 0 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0 baik ada 913 tdak ada ada. 1 1. 2 0. 2 1. 2 1 baik tidak ada 0 ada ada.rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.4 baik ada 10 tdak ada ada.7 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1.8 baik ada 5 tdak ada ada. 1 0 baik ada 7 tdak ada ada.8 rusak ringan ada 26 tdak ada ada. 2 0.5 baik ada 10 tdak ada ada. 1 1. 2 2 baik ada 25 ada tidak ada 1 baik ada 5 ada tidak ada 1 sedang ada 7 ada tidak ada 1 . 1 0 baik ada 10 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 7 tdak ada ada.

2 0.8 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0.5 baik ada 7 ada tidak ada 1 baik ada 8 ada tidak ada 1 baik ada 7 ada tidak ada 1 baik ada 22 ada tidak ada 1. 1 1 rusak ringan ada 6 tdak ada ada.5 baik ada 5 tdak ada tdak ada 1 baik ada 11 tdak ada tdak ada 0.2 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 0. 1 1 sedang ada 9 ada ada.5 baik ada 4 tdak ada ada.5 baik tidak ada 13 ada ada.7 sedang tdak ada 0 tdak ada ada. 1 1 sedang ada 3 ada tidak ada 1 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 1 0. 2 1 baik ada 2 ada ada.8 baik tdak ada 0 tdak ada ada.8 baik ada 10 tdak ada ada. 1 3 baik ada 8 ada ada. baik ada 5 ada tidak ada 1 rusak ringan ada 5 ada tidak ada 1 baik ada 6 ada tidak ada 2 sedang ada 13 ada ada.5 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1. 2 6 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada. 2 3 baik ada 24 ada tidak ada 1 rusak ringan ada 13 ada tidak ada 1 baik ada 10 ada ada. 2 0 baik ada 3 tdak ada ada. 2 1 sedang ada 21 ada tidak ada 1 rusak berat ada 5 ada ada. 2 2 sedang ada 0 tdak ada ada. 2 2 baik ada 9 ada ada. 2 2 baik ada 5 tdak ada ada. 2 2 baik tidak ada 0 ada ada.4 baik ada 26 ada ada. 2 2 baik ada 7 tdak ada ada. 2 1 sedang ada 1 tdak ada tdak ada 1.8 baik ada 21 ada ada.7 sedang tdak ada 0 tdak ada ada. 2 1. 2 1. 2 1. 2 0. 2 3 baik ada 7 ada tidak ada 1 baik ada 7 ada ada.5 baik ada 2 tdak ada ada. 2 1. 2 3 . 2 1 baik ada 18 tdak ada ada.5 sedang tidak ada 16 ada tidak ada 2. 1 1 baik ada 22 ada ada.

3 baik ada 42 ada ada. 1 1. 1 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1 rusak berat tidak ada 0 ada ada. 1 1 baik ada 42 ada ada. 2 1. 2 1. 1 0. 2 1 baik ada 22 tdak ada ada. 1 1.6 sedang ada 0 tdak ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada. 2 0 sedang ada 0 tdak ada ada.5 rusak ringan tidak ada 0 ada ada.6 sedang ada 0 tdak ada ada.5 baik ada 6 ada ada. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada.9 baik ada 27 tdak ada ada. 2 0. 1 1 baik ada 1 ada tidak ada 3 baik ada 6 ada ada. 2 2 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 baik ada 26 tdak ada ada. 1 2 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 3 ada tidak ada 1 baik ada 2 ada ada. 2 1. 2 0. 2 2 baik tidak ada 0 ada ada.3 baik ada 27 tdak ada ada. 2 1. 2 3 sedang ada 0 tdak ada ada. 1 2 baik ada 2 ada ada. 2 1. 2 0.4 baik ada 3 tdak ada ada. 2 0.3 .5 baik ada 13 tdak ada ada. 2 1 baik ada 14 tdak ada tdak ada 1. 2 0. 2 0. 1 0.4 baik ada 13 tdak ada ada.5 rusak berat tidak ada 0 ada ada.9 baik ada 42 ada ada. 2 0. 2 0 baik ada 26 tdak ada ada. 2 2 rusak berat tidak ada 0 ada ada.5 sedang ada 0 tdak ada ada.6 sedang tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada.9 baik ada 42 ada ada.5 sedang ada 11 tdak ada ada.9 baik ada 27 tdak ada ada. 2 1 baik ada 20 tdak ada ada. 2 0. 2 2. 2 3.5 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 11 tdak ada ada. 2 1. 1 1.5 sedang ada 11 tdak ada ada. sedang ada 0 tdak ada ada.5 sedang ada 0 tdak ada ada. 2 1.1 baik tidak ada 0 ada ada. 2 2. 2 0.

8 rusak ringan ada 25 tdak ada tdak ada 2 baik ada 40 tdak ada tdak ada 2 sedang ada 8 tdak ada tdak ada 2 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 8 tdak ada ada.7 baik tdak ada 0 tdak ada ada.9 baik ada 5 tdak ada ada. 1 3 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik ada 7 ada tidak ada 1 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1 sedang tidak ada 0 ada tidak ada 1 rusak berat ada 6 ada tidak ada 1 rusak berat ada 2 ada ada. 1 1 baik ada 2 tidak ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada. 1 0. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada ada.5 baik ada 20 tidak ada ada. 2 0. 2 0 baik ada 3 tdak ada ada. 2 0. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2.7 baik ada 0 tdak ada ada.8 baik ada 10 tdak ada ada. 2 0. 2 3 baik ada 14 tdak ada ada. baik ada 42 tidak ada ada.5 baik ada 10 tdak ada tdak ada 1. 1 3.7 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1 baik tidak ada 5 ada tidak ada 1 baik tidak ada 5 ada tidak ada 2 .3 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 2 0 baik ada 0 tdak ada ada.8 baik ada 15 tdak ada ada. 2 1.6 baik ada 13 ada tidak ada 1 baik ada 8 ada tidak ada 1 baik ada 9 ada ada. 2 1.5 baik ada 5 tdak ada ada. 1 2 rusak ringan ada 12 tdak ada tdak ada 2. 1 0. 1 1. 2 1. 1 1. 2 2. 1 3 baik ada 8 ada ada. 1 3 baik ada 7 ada tidak ada 1 baik ada 3 ada tidak ada 1 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada. 1 1 baik ada 14 tidak ada tidak ada 1 baik ada 6 ada tidak ada 1.5 baik tidak ada 0 ada ada.9 baik ada 6 tdak ada tdak ada 2 baik ada 9 tdak ada ada.1 baik ada 15 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan ada 32 tdak ada ada. 2 1.

2 1.7 rusak ringan tidak ada 0 ada ada. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada. 2 0. 2 0. 1 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada. 1 1.5 rusak ringan tidak ada 0 ada ada. 1 1. 2 0.5 baik ada 8 tidak ada ada. 1 1. 2 2 rusak berat tidak ada 0 tidak ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada. 1 1 baik ada 10 ada tidak ada 1 rusak ringan ada 4 ada tidak ada 1 baik ada 3 ada tidak ada 1 sedang tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada. 1 2 rusak berat tidak ada 0 tidak ada tidak ada 1 baik ada 2 tidak ada tidak ada 1 baik ada 15 tidak ada ada. 1 1 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2. 1 0 baik ada 4 tdak ada ada. 1 0 baik ada 4 tdak ada ada. 1 2 baik tidak ada 6 ada ada. 1 0 baik ada 5 tdak ada ada. 1 2 baik ada 7 ada tidak ada 1. 1 1 baik tidak ada 0 ada ada.7 baik ada 5 tdak ada ada. 1 1 baik tidak ada 0 tidak ada tidak ada 1 baik ada 3 ada ada. 1 0 baik ada 5 tdak ada ada.7 baik ada 5 tdak ada ada. 1 1. 1 1 rusak berat tidak ada 0 ada ada. 1 1 rusak ringan tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik ada 12 ada ada. baik tidak ada 9 ada ada. 1 2 baik tidak ada 4 ada ada.5 baik ada 5 ada ada.5 baik ada 12 tidak ada ada.2 . 2 0. 1 1 rusak ringan tdak ada 9 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan tdak ada 12 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan tdak ada 5 tdak ada tdak ada 2 rusak berat tdak ada 11 tdak ada tdak ada 2 baik ada 8 tdak ada tdak ada 2 baik ada 42 ada ada. 1 2 baik tidak ada 0 ada ada. 1 1 baik tidak ada 0 tidak ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada. 2 0. 2 1 baik ada 6 ada ada.9 baik ada 5 tdak ada ada.

1 rusak ringan ada 1 ada ada. baik ada 4 tdak ada ada. 1 1. 1 1.6 baik tidak ada 0 ada ada.5 sedang tidak ada 0 ada ada.3 baik ada 6 tdak ada ada. 2 0. 1 1 rusak berat ada 5 ada ada. 2 1. 1 1. 1 1. 2 1.3 baik tidak ada 0 tidak ada ada. 2 1. 1 3 baik ada 3 ada ada. 1 2 baik ada 7 ada ada. 2 1 baik ada 1 ada ada. 2 2 baik tidak ada 0 ada ada.5 baik ada 3 ada ada.5 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada tidak ada 1 baik tidak ada 0 ada ada. 2 1 baik tidak ada 0 ada ada.3 sedang ada 12 ada ada.5 . 2 1. 2 1 sedang ada 4 ada ada.5 sedang ada 6 ada tidak ada 1 baik ada 2 ada ada.6 baik ada 9 ada ada.7 baik ada 6 tdak ada ada. 1 2. 1 1 baik ada 6 tdak ada ada. 2 1. 2 1 baik ada 1 ada ada.6 baik ada 15 tdak ada ada. 1 1. 1 2.3 baik tidak ada 0 ada ada.6 baik ada 3 ada tidak ada 1 sedang ada 2 ada tidak ada 1 baik ada 2 ada tidak ada 1 baik ada 6 tdak ada ada. 1 3 baik tidak ada 0 ada ada. 2 3 rusak ringan ada 6 ada ada.5 baik tidak ada 0 ada ada. 1 1. 2 1. 1 2.5 baik ada 6 ada ada.3 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1 rusak berat tidak ada 0 ada tidak ada 1 rusak berat ada 1 ada tidak ada 1 baik ada 5 ada ada. 2 1. 2 1.7 baik tidak ada 0 ada ada.8 baik tidak ada 0 ada ada.3 baik ada 6 tdak ada ada. 2 1 rusak berat tidak ada 0 ada ada. 2 1 sedang ada 2 ada ada. 1 1. 2 3 baik ada 15 ada ada. 1 1.5 baik ada 4 ada ada. 1 5 baik ada 1 ada ada. 1 1. 1 1 sedang ada 3 ada ada. 2 1. 1 2 baik ada 1 ada ada.

2 2 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada ada.8 baik ada 9 tdak ada ada.6 sedang ada 2 tdak ada ada. 1 1 sedang tidak ada 0 ada ada. 2 0 baik ada 12 tdak ada ada.5 baik tdak ada 0 tdak ada ada.7 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 1.5 baik ada 5 ada ada.2 baik ada 3 tdak ada ada.8 baik ada 5 tdak ada ada.7 baik ada 6 tdak ada ada.3 baik tdak ada 0 tdak ada ada. 1 1. 2 0 baik ada 12 tdak ada ada. 2 1. 2 0.6 baik tdak ada 0 tdak ada ada.4 baik ada 21 tdak ada ada.8 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 rusak ringan tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 baik tdak ada 0 tdak ada tdak ada 2 baik tdak ada 0 tdak ada