You are on page 1of 3

Hn Quc t lu ni ting vi cc mt hng v cng hp dn nh m phm, nhn sm, nm,

rong bin, kim chi, ru go, cng nhiu mt hng thi trang ang dn u xu hng thi
trang ca gii tr hin nay v ang c rt nhiu ngi tiu dng trn khp th gii quan tm,
nht l ngi tiu dng Vit Nam chng ta. Vi s pht trin vt bc ca th trng thng mi
in t, vic mua hng Hn Quc tr nn d dng hn trc rt nhiu thng qua cc trang web
thng mai in t thay th cho vic phi qua tn t nc Hn Quc xinh p mua hng. V
gi y, vic mua hng Hn Quc ca chng ta s n gin, d dng v nhanh chng hn vi
dch v mua order h v chuyn gi hng t Hn Quc v Vit Nam gi
r ca Giaonhan247 n v uy tn hng u trong vic nhn mua, order hng Hn Quc v vn
chuyn ship gi hng quc t v Vit Nam uy tn. hiu r hn v dch v mua h hng Hn
Quc ny, cc bn cng tham kho bi vit sau y nh.

Ti sao bn nn chn dch v mua h v ship hng t Hn Quc v Vit Nam?

Hng ha Hn Quc t lu c th trng tiu dng nh gi cao v cht lng cng nh


tnh thm m, gi thnh hp ti tin cng l yu t lm hi lng ngi tiu dng khi nhc n
hng ha xut s t x s Kim Chi ny. Tuy nhin, cch mua hng truyn thng bng vic qua
tn Hn Quc mua hng khin nhiu ngi ngao ngn v vn khong cch a l, ngn
ng hay hng ha xch tay Hn Quc ti th trng Vit Nam ln ln, d mua nhm hng km
cht lng nu bn khng c kinh nghim mua hng, th cch mua hng thng qua cc trang
thng mi in t Hn Quc ngay ti Vit Nam l gii php ti u cho bn lc ny.

Tuy nhin, cng nh vic mua hng quc t thng qua cc trang thng mi in t, khng ring
g mua hng Hn Quc, bn s gp phi nhiu bt cp nh: bn c vn ting Hn hn ch khng
th c hiu thng tin sn phm, cc bc t mua, thanh ton hng ha phc tp, nhng vn
v thu quan, hi quan hay thi gian ch hng v Vit Nam lu, cng khin cc bn au u.
V vy, la chn dch v mua h v vn chuyn ship gi hng t Hn Quc v Vit Nam ca cc
n v uy tn chuyn nhn mua h ship hng quc t v Vit Nam l gii php tt nht gip bn
mua hng Hn Quc ni ring v mua hng quc t ni chung d dng, nhanh chng v an ton
hn bao gi ht.

Giaonhan247 n v uy tn nhn mua h v chuyn gi hng t Hn Quc v Vit Nam

Nm bt c nhu cu mua hng Hn Quc nhanh chng, an ton ngay ti Vit Nam ca ngi
tiu dng trong nc, Giaonhan247 cho ra i dch v mua order h v chuyn gi hng t
Hn Quc v Vit Nam gi r y tin ch, m bo quyn li ca ngi mua mc cao nht
cng nh mang n s hi lng tuyt i cho qu khch hng.

Dch v mua h v vn chuyn ship hng Hn Quc v Vit Nam c xem cu ni gip ngi
tiu dng ti Vit Nam d dng tip cn vi kho hng ha khng l cng nh c c hi nhanh
chng s hu c nhng mn hng gi tr n t x x Kim Chi ny. Chng ti s gip cc bn
khc phc cc ro cn v ngn ng, cc th tc thanh ton, hi quan, cch vn chuyn hng ha
v Vit Nam nhanh chng, Bn ch cn la chn mt hng bn cn mua v gi link sn phm
hoc tn sn phm cho Giaonhan247, chng ti s chu trch nhim hon tt cc bc quan trng
cn li nh t hng, thanh ton, vn chuyn hng v Vit Nam v ship hng v n tn tay bn
trong thi gian sm nht vi cc ph vn chuyn gi r, cnh tranh nht hin nay.

Vi dch v mua h hng Hn Quc v gi hng t hn quc v Vit Nam ca Giaonhan247,


qu khch hng s c nhng li ch sau y:
Hng ha ca bn s c chng ti kim tra, ng gi cn thn trc khi vn chuyn. Nu
khch hng ng bo him hng ha hay khai thu, cc bn s c n b 100% gi tr n
hng nu c vn g xy ra vi hng ca bn do li ca chng ti.
Thi gian hng ha vn chuyn v Vit Nam nhanh chng, khng bn ch i qu lu,
gip tit kim thi gian cho bn.
i ng nhn vin chm sc khch hng c o to c chuyn mn cao, tn tm, nhit tnh
h tr, gii p mi thc mc cho qu khch hng.
Vi dch v mua h hng Hn Quc y tin ch ny, cc bn s c v s nhng c hi nhn
c nhiu chng trnh u i trong nhng dp c bit ca cng ty hay cc dp l, Tt,

Cc bn tham kho thm bng gi cc ph vn chuyn ship gi hng t Hn Quc v Vit


Nam: http://giaonhan247.vn/bang-gia-cuoc-phi-van-chuyen-ship-gui-hang-tu-han-quoc-ve-
viet-nam.html
Tt c chng ta u c c hi tha sc mua sm hng Hn Quc uy tn, nhanh chng, tin li vi
dch v mua h v vn chuyn ship gi hng Hn Quc v Vit Nam ca Giaonhan247. Vi dch
v y tin ch ny, Giaonhan247 t ho l a ch uy tn gip bn d dng tip cn vi kho hng
khng l ti x s Kim Chi cng nh s hu cho mnh nhng mn hng ng nht ti t nc
ni ting ny vi cht lng tt nht v tit kim hn bao gi ht. Mi thc mc, cc bn vui
lng lin h theo thng tin sau y:

Giaonhan247.vn

Hotline: 1900 54 55 84

a ch:

H Ni: S 4 ng 26, Nguyn Hng, phng Lng H, qun ng a, H Ni

H Ch Minh: Ta nh 247, 602/45D in Bin Ph, phng 22, qun Bnh Thnh, TP.
H Ch Minh

Email:

Mua h: order@giaonhan247.com
Ship h: shipping@giaonhan247.com

Ngun bi vit: https://orderhangtaobao.net/mua-order-ho-va-gui-hang-tu-han-quoc-ve-viet-


nam.html