SULIT

1

NAMA
TINGKATAN

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

31/1

BAHASA ARAB
Kertas 1
Ogos
2 ½ jam

Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada
petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi empat
bahagian. Jawab semua bahagian.
3. Bahagian A
mengandungi dua
soalan, jawab satu soalan sahaja.
Bahagian B mengandungi dua
soalan,
jawab
semua
soalan.
Bahagian C mengandungi
tiga
soalan,
jawab
semua
soalan.
Bahagian D mengandungi empat
pilihan tajuk, pilih satu tajuk sahaja.
Kesemuanya tujuh soalan mesti
dijawab.

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Kod Pemeriksa:
Bahagian

Soalan

Markah
Penuh

1

20

2

20

3

20

4

10

5

10

6

10

7

10

8

20

A

B

C

4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada
ruang jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.
5. Kertas soalan ini hendaklah
diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.

D
Jumlah

Lihat halaman sebelah]
31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak

100

Markah
Diperoleh

‫‪2‬‬

‫‪SULIT‬‬
‫‪Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak‬‬

‫قسم " أ "‬
‫أجب عن سؤال واحد من هذا القسم‪.‬‬
‫السؤال الول ) ‪ 20‬درجة (‬
‫امل الفراغات التية باختيار الجابة الصحيحة مما بين‬
‫أ(‬
‫القوسين‪.‬‬
‫ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بتول درفد‬
‫فركاتاءن يغ تردافت دالم كوروغن‪.‬‬
‫)‪ (1‬قَد ْ د َ ّ‬
‫ت __________ الساعة السابعة وخمس‬
‫ل الوَقْ ُ‬
‫من(‬
‫دقائق صباحا‪.‬‬
‫)على‪/‬إلى‪ِ /‬‬
‫جدي! ___________ كتاب القصة في المكتبة‪.‬‬
‫)‪َ (2‬يا م َ‬
‫)قرأت‪ /‬اقرأ ‪ /‬يقرأ (‬
‫)‪ (3‬فاطمة __________ في غرفة الضيوف بالمكنسة‪.‬‬
‫)يكنس‪/‬تكنس‪/‬تكنسن (‬
‫)‪ _________ (4‬تحافظ على النظافة في الفصل ؟‬
‫) ما ‪ /‬من ‪/‬كيف (‬
‫م من القرية‪.‬‬
‫)‪ __________ (5‬الولد َ قاد ٌ‬
‫ن ‪ /‬كان ‪ /‬لم (‬
‫)إ ّ‬
‫ل‬
‫)سهو ٍ‬

‫س __________ ‪.‬‬
‫)‪ (6‬كان الد َْر ُ‬
‫‪/‬سهل ً ‪ /‬اسها ٌ‬
‫ل(‬
‫َ‬
‫د‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ج ِ‬
‫م ْ‬
‫س ِ‬
‫ن __________ في ال َ‬
‫ت ال ُ‬
‫َرأي ْ ُ‬
‫م َ‬
‫صل ّي ْ َ‬
‫) يجتمع ‪ /‬تجتمعين ‪ /‬يجتمعون(‬

‫س ________ ا ْ‬
‫شَتراهُ في المدينة‪.‬‬
‫س ُ‬
‫ح ُ‬
‫)‪َ (8‬يب ْ َ‬
‫ث ي ُوْ ُ‬
‫ف الِقْرطا َ‬
‫) الذين ‪ /‬التى ‪ /‬الذي (‬
‫ل __________ واق ٌ َ‬
‫ما َزا َ‬
‫ة‪.‬‬
‫م السّياَر ِ‬
‫َ ِ‬
‫ما َ‬
‫فأ َ‬
‫)‪َ (9‬‬
‫ج َ‬
‫ن(‬
‫م َ‬
‫) الَر ُ‬
‫معَل ّ َ‬
‫ة ‪ /‬ال ُ‬
‫معَل ّ َ‬
‫ل ‪ /‬ال ُ‬
‫مَتا ِ‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪3‬‬

‫تُ َ‬
‫ة _______ على الشتراك في‬
‫)‪(10‬‬
‫جعُ المدرس ُ‬
‫ش ّ‬
‫الرياضة‪ ) .‬تلميذهم‪ /‬تلميذها‪ /‬تلميذاته (‬

‫م ْ‬
‫سب َِها‪.‬‬
‫ت الت ِي َ َ‬
‫ما ي َُنا ِ‬
‫ل العَِباَرا ِ‬
‫بـ( أك ْ ِ‬
‫ة إلى َ‬
‫لغكفكن ايات برايكوت مغيكوت كسسواينث برفندوكن ايات يغ‬
‫دبري‪.‬‬
‫ب إلى المدرسة "‬
‫" هو طالب يذه ُ‬
‫‪.1‬‬

‫هي ______________________ إلى المدرسة‬

‫‪.2‬‬

‫هما ______________________ إلى المدرسة‬

‫‪.3‬‬

‫هم ______________________ إلى المدرسة‬

‫‪.4‬‬

‫هن ______________________ إلى المدرسة‬

‫‪.5‬‬

‫أنا _______________________ إلى المدرسة‬
‫[ ‪ 10‬تتتتت]‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪4‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫السؤال الثاني ) ‪ 20‬درجة (‬
‫امل الفراغات التية باختيار الجابة الصحيحة مما بين‬
‫أ(‬
‫القوسين‪.‬‬
‫ايسي تمفت كوسوغ دباوه دغن مميليه جوافن يغ بتول درفد‬
‫فركاتاءن يغ تردافت دالم كوروغن‪.‬‬
‫)‪ (1‬شاهدت مهرجان اللوان الماليزية ___________‪.‬‬
‫دا ‪ /‬مساء اليوم (‬
‫س‪ /‬غَ ً‬
‫)أ ْ‬
‫م ِ‬
‫)‪ (2‬أتناول الفطوَر ______________ أن أذهب إلى‬
‫المدرسة ‪ ) .‬حين ‪ /‬بعد ‪ /‬قبل (‬
‫)‪ ______________ (3‬الطلب كرة القدم ‪.‬‬
‫ب(‬
‫ب ‪ /‬ت َل ْعَ ُ‬
‫ون ‪ /‬ي َل ْعَ ُ‬
‫) ي َل ْعَب ُ ْ‬
‫ح‪/‬‬
‫ن‪.‬‬
‫ج ُ‬
‫) ي َن ْ َ‬
‫سل َ ُ‬
‫م ______________ الك َ ْ‬
‫)‪ (4‬ل َ ْ‬
‫ح(‬
‫ج َ‬
‫ح ‪ /‬ي َن ْ َ‬
‫ج ْ‬
‫ي َن ْ َ‬
‫ب‪/‬‬
‫)‪ (5‬نحن _______________ اللغة العربية ‪.‬‬
‫)أ ِ‬
‫ح ّ‬
‫ن(‬
‫ب ‪ /‬يُ ِ‬
‫نُ ِ‬
‫حب ّوْ َ‬
‫ح ّ‬
‫ن الماكن التاريخية‪.‬‬
‫)‪ ____________ (6‬الطالبات ي َُزْر َ‬
‫) هذا ‪ /‬هؤلء ‪ /‬هذه (‬
‫)‪ _____________ (7‬تراجع الدروس ؟‬
‫مَتى (‬
‫ن‪َ /‬‬
‫َم ْ‬

‫م‪/‬‬
‫) كَ ْ‬

‫م التلميذ ُ ________________‪.‬‬
‫)‪ (8‬يحتر ُ‬
‫مهن (‬
‫مه ‪ /‬معل ّ َ‬
‫‪ /‬معل ّ َ‬

‫مهم‬
‫) معل ّ َ‬

‫ت ____________ ال ّ‬
‫ي‪.‬‬
‫)‪ (9‬تلبس البن ُ‬
‫شعْب ِ ّ‬
‫الزيّ ‪ /‬الزيّ (‬

‫) الزيّ ‪/‬‬

‫ن‪.‬‬
‫)‪ (10‬يا طالبات ! ____________ عورات ِك ُ ّ‬
‫ست ُُروا (‬
‫ست ُْر َ‬
‫ست ُرِيْ ‪ /‬ا ْ‬
‫ن‪/‬ا ْ‬
‫)ا ْ‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪5‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫[ ‪ 10‬تتتتت]‬

‫ست َب ْدِ ْ‬
‫سب َُها‪.‬‬
‫ت الت ِي َ َ‬
‫ما ي َُنا ِ‬
‫ل العَِباَرا ِ‬
‫بـ( ا ِ ْ‬
‫ة إلى َ‬
‫توكركن ايات ‪ 2‬برايكوت مغيكوت كسسواينث برفندوكن‬
‫‪.‬فركاتاءن يغ دبري‬
‫عدُ أسرت َ َ‬
‫ك في ش ُ‬
‫ت"‬
‫سا ِ‬
‫ن البي ِ‬
‫ت تُ َ‬
‫"أن َ‬
‫ؤو ِ‬
‫‪ .1‬أنتما‬

‫____________________ في شؤون البيت‪.‬‬

‫‪ .2‬أنتن‬

‫____________________ في شؤون البيت‪.‬‬

‫ت ____________________ في شؤون البيت‪.‬‬
‫‪ .3‬أن ِ‬
‫‪ .4‬أنتم‬

‫____________________ في شؤون البيت‪.‬‬

‫‪ .5‬نحن‬

‫____________________ في شؤون البيت‪.‬‬

‫[ ‪ 10‬تتتتت]‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪6‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫قسم " ب "‬
‫أجب عن السئلة جميعها في هذا القسم‪.‬‬
‫السؤال الثالث ) ‪ 20‬درجة (‬
‫اقرأ هذه القطعة ثم أجب عن السئلة التي تليها‪.‬‬
‫باخ فتيقن دباوه دغن تليتي دان كمودين جواب سوءالن ‪ 2‬يغ‬
‫برايكوتث‪.‬‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫حت َ َ‬
‫س ُ‬
‫ِا ْ‬
‫فل َ ْ‬
‫مد َْر َ‬
‫ت َ‬
‫ة بوكيت رمباي الّثان َوِي ّةِ الوَطن ِي ّةِ الد ّي ْن ِي ّةِ ب ِي َوْم ِ‬
‫شت ََر َ‬
‫ي‪ .‬قَد ْ ا ِ ْ‬
‫سي ّةِ ِفى َ‬
‫ك فِي َْها‬
‫ما ِ‬
‫مد َْر ِ‬
‫الّرَيا َ‬
‫س ال ْ َ‬
‫شهْرِ َ‬
‫ضةِ ال ْ َ‬
‫ض ْ‬
‫مارِ َ ِ‬
‫َ‬
‫ب‬
‫م ْ‬
‫وا ِ‬
‫عَها ِ‬
‫ة‪ .‬وَ ِ‬
‫خت َل َِف ٍ‬
‫ت ال ْعَد ْوِ َوال ْوَث ْ ُ‬
‫الط ّل ّ ُ‬
‫سَباَقا ُ‬
‫ب ُ‬
‫ب ِفي أل َْعا ٍ‬
‫ن أن ْ َ‬
‫م ْ‬
‫ْ‬
‫م ُ ْ َ‬
‫م ُ ْ‬
‫الط ّوِي ْ ُ‬
‫ل َوال ْوَث ْ ُ‬
‫ص وََر ْ‬
‫ب ال َْعاِلي وََر ْ‬
‫ي الُقن ْب ُلةِ وَك ُّرةُ الَقد َم ِ‬
‫ي الُقْر ِ‬
‫ها‪.‬‬
‫وَغَي ُْر َ‬
‫مةٍ َ‬
‫ة أ َل َْقا َ‬
‫صي َْر ٍ‬
‫ق ِ‬
‫سي ّد ُ‬
‫جا ُ‬
‫مهَْر َ‬
‫ا ِفْت ُت ِ َ‬
‫سةِ ال ّ‬
‫مد َْر َ‬
‫مدِي ُْر ال ْ َ‬
‫ها ُ‬
‫ن ب ِك َل ِ َ‬
‫ح ال ْ َ‬
‫ُ‬
‫ع هَ َ‬
‫ت وَأ َوْل َِياءُ‬
‫مي ْ ِ‬
‫جا ُ‬
‫مهَْر َ‬
‫وي َُتاب ِ ُ‬
‫عَب ْد ُ ال ْ َ‬
‫مَها ُ‬
‫م الَباُء وَا ْل ّ‬
‫ن هُ ُ‬
‫ذا ال ْ َ‬
‫ح ْ‬
‫د‪َ .‬‬
‫ُ‬
‫س ّ‬
‫ة‪.‬‬
‫جاوََر ِ‬
‫ن وَعَد َد ُ ِ‬
‫م َ‬
‫مو ْ َ‬
‫ن ُ‬
‫ن ْالَقْري َةِ ال ْ ُ‬
‫معَل ّ ُ‬
‫ب َوال ْ ُ‬
‫ا ْل ُ‬
‫موْرِ ِللط ّل ّ ِ‬
‫كا ِ‬
‫م ْ‬
‫ا ِب ْت َدَأ َ ال ْ‬
‫ّ‬
‫ة‬
‫حت‬
‫حا‬
‫با‬
‫ص‬
‫ة‬
‫ن‬
‫م‬
‫ثا‬
‫ال‬
‫ة‬
‫ع‬
‫سا‬
‫ال‬
‫ن‬
‫م‬
‫ن‬
‫جا‬
‫ر‬
‫ه‬
‫م‬
‫َ‬
‫ساعَ ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ً‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ى ال ّ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ذا ال ْمهرجا َ‬
‫ساًء‪ .‬ي ََتنا َ َ‬
‫س ِفي هَ َ‬
‫ي‬
‫ال ْ َ‬
‫خا ِ‬
‫م َ‬
‫م َ‬
‫سةِ َ‬
‫ف ُ‬
‫ق وَهِ َ‬
‫َ ْ َ َ ِ‬
‫ن أْرب َعُ فَِر ٍ‬
‫ن الّر ْ‬
‫ق‬
‫ن ِ‬
‫ي وَفَرِي ْ ُ‬
‫شدِ وَفَرِي ْقُ ال َْفاَراب ِ ّ‬
‫سي َْنا وَفَرِي ْقُ اب ْ ِ‬
‫فَرِي ْقُ اب ْ ِ‬
‫ي‪ .‬وَل ِك ُ ّ‬
‫ص‪.‬‬
‫ن َ‬
‫ق ل َوْ ٌ‬
‫خا ّ‬
‫ال ْك ِن ْدِ ّ‬
‫ل فَرِي ْ ٍ‬
‫ل " ا َل ْعَْق ُ‬
‫ف هَ َ‬
‫سل ِي ْم ِ ِفي‬
‫وَي َهْدِ ُ‬
‫ن إ َِلى ت َ ْ‬
‫مهَْرجا َ ُ‬
‫ل ال ّ‬
‫ذا ال ْ َ‬
‫ق ال َْقوْ ِ‬
‫حِقي ْ ِ‬
‫ن‬
‫معَل ّ ِ‬
‫سم ِ ال ّ‬
‫ج ْ‬
‫ب َوال ْ ُ‬
‫ال ْ ِ‬
‫ن الط ّل ّ ِ‬
‫مي ْ َ‬
‫سل ِي ْم ِ " وَت َوْط ِي ْدِ ال ْعَل َقَةِ ب َي ْ َ‬
‫َ‬
‫ة‬
‫سي َْنا ِبال ْب ُط ُوْل َ ِ‬
‫ن ِ‬
‫جا ُ‬
‫مهَْر َ‬
‫ب‪َ .‬وان ْت ََهى ال ْ َ‬
‫وَا ْلوْل َِياِء ِللط ّل ّ ِ‬
‫ق اب ْ ِ‬
‫ن ب َِفوْزِ فَرِي ْ ِ‬
‫ن الّر ْ‬
‫شدِ ِفي‬
‫ه فَرِي ْقُ ال ْك ِن ْ ِ‬
‫دي ِفي ال ْ َ‬
‫وَي َُتاب ِعُ ُ‬
‫مْرك َزِ الّثاِني وَفَرِي ْ َقُ اب ْ ِ‬
‫ر‪.‬‬
‫مْرك َزِ ا ْل ِ‬
‫مْرك َزِ الّثال ِ ِ‬
‫ي ال ْ َ‬
‫ال ْ َ‬
‫خي ْ ِ‬
‫ث وَفَرِي ْقُ ال َْفاّراِبي ف ِ‬
‫ت‪.‬‬
‫ن وَْالَفائ َِزا ِ‬
‫ن الّرائ ِعُ ب َعْد َ ت َوْزِي ِْع ال ْهَ َ‬
‫جا ُ‬
‫مهَْر َ‬
‫م ال ْ َ‬
‫تَ ّ‬
‫داَيا ل ِل َْفائ ِزِي ْ َ‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪7‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫ت مدرس ُ‬
‫ة بوكيت رمباي الّثان َوِي ّةِ ْالوَط َن ِي ّةِ الد ّي ْن ِي ّةِ‬
‫مَتى ا ْ‬
‫حتَفل ْ‬
‫)‪َ (1‬‬
‫ة‪ .‬؟ [تتتتتت]‬
‫ض ِ‬
‫ب ِي َوْم ِ الّرَيا َ‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫من أنواع اللعاب فى المهرجان ؟‬
‫ن ِ‬
‫)‪ (2‬اذكر اثن َي ْ ِ‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫من ألقى الكلمة القصيرة فى افتتاح المهرجان؟‬
‫)‪َ (3‬‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (4‬متى يبدأ المهرجان ومتى ينتِهى؟‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪8‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫س في هذا المهرجان؟‬
‫)‪ (5‬اذكر الِفَرقَ التى تتناف ُ‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (6‬ما الهدف المرسوم من إقامة هذا المهرجان ؟‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (7‬ما هو فريق البطولة فى نهاية المهرجان؟‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫َ‬
‫ق يحصل على المركز الخير فى المهرجان؟‬
‫)‪ (8‬أيّ فري ٍ‬
‫[تتتتتت]‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪9‬‬

‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (9‬هات المرادف للكلمات التية‪:‬‬
‫[تتتتتت]‬
‫)أ( احتفلت ‪......................... :‬‬
‫)ب( يتابع ‪......................... :‬‬
‫)‪(10‬‬

‫ما المضاد للكلمات التية؟‬
‫[تتتتتت]‬

‫)أ( ابتدأ‬
‫)ب( قصيرة‬

‫‪......................... :‬‬
‫‪......................... :‬‬

‫السؤال الرابع ) ‪ 10‬درجة (‬
‫اقرأ هذه الرسالة ثم أجب عن السئلة التي تليها‪.‬‬
‫باخ سورت دبـاوه دغـن تليـتي دان كمـدين جـواب سـوءالن ‪ 2‬يـغ‬
‫برايكوتث‪.‬‬
‫دهلن بن يوسف ‪،‬‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪10‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪ ، 13‬قرية فولو فيسغ ‪،‬‬
‫تايفيغ ‪ ،‬فيرق دار الرضوان ‪.‬‬

‫‪ 19‬أغسطس ‪ 2009‬م‬

‫السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ‪.‬‬
‫صاِلح ‪،‬‬
‫زيُز عَ ّ‬
‫مار ِبن محمد َ‬
‫أخي العَ ِ‬
‫ة وَب َعْد ُ ‪،‬‬
‫مبا ََرك َ ً‬
‫حي ّ ً‬
‫ت َِ‬
‫ة ُ‬
‫َ‬
‫ضان َ‬
‫مّنى ل َ َ‬
‫حال ُ َ‬
‫ك َي ْ َ‬
‫ك وَِل َْفرا َدِ‬
‫م َ‬
‫ف َ‬
‫كريـم !! أَتـ َ‬
‫ك الن ؟ َر َ‬
‫ُ‬
‫سَرت ِ َ‬
‫ي هَ َ‬
‫ذا‬
‫مْيعا ً ف‬
‫ست َ ِ‬
‫ج ِ‬
‫حة ِ و َ َ‬
‫ص ّ‬
‫ك َ‬
‫م ْ‬
‫أ ْ‬
‫دوا َم ِ اْلعا َفِي َةِ اْلـ ُ‬
‫ي َتـ َ‬
‫مام ِ ال ّ‬
‫م ّ َرةِ ف َِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫خي ْرٍ ‪ .‬وَقَب ْ َ‬
‫ال ّ‬
‫ي‬
‫مد ُ ل ِل ّهِ ب ِ َ‬
‫ل ِ‬
‫ك ‪ .‬وَأنا َ هَُنا َوال َ‬
‫مَباَر ِ‬
‫ح ْ‬
‫شهْرِ ال ْ ُ‬
‫م‪ ،‬أ ْ‬
‫ست ّةِ أيا ٍَ‬
‫ْ‬
‫سال َت َ َ‬
‫ريدِ ا َل ُ‬
‫خ‬
‫سا ِ‬
‫ضي َ َ‬
‫ة ِ‬
‫ما ِ‬
‫ن َ‬
‫ت ِفيهِ رِ َ‬
‫ِفي ي َوْم ِ ت َ َ‬
‫ك اْلـ َ‬
‫م ُ‬
‫سل ّ ْ‬
‫م ْ‬
‫عي ال ْب َ ِ‬
‫َ‬
‫سل ْمان‪ ،‬أ ُ‬
‫َ‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ي‬
‫نن‬
‫ا‬
‫نع‬
‫م‬
‫يـ‬
‫ما‬
‫ه‬
‫أن‬
‫تى‬
‫ح‬
‫ل‬
‫ها‬
‫س‬
‫وال‬
‫مى‬
‫ح‬
‫بال‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ص‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫َ َ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫مَقاب َل َةِ ال ّ‬
‫ل‬
‫ست َِرا َ‬
‫ص َ‬
‫ي با ِل ِ ْ‬
‫ن ب َعْد َ َ‬
‫ب وَن َ َ‬
‫طبي ِْ ِ‬
‫ال ّ‬
‫حةِ وََتنا َوُ ِ‬
‫صيا َم ِ وَل َك ِ ْ‬
‫حن ِ‬
‫ي َ‬
‫ى‬
‫ل َ‬
‫ي الَق َ‬
‫ت َ‬
‫الد َّواِء‪َ ،‬تـ َ‬
‫ح ّ‬
‫سن َ ْ‬
‫ضاُء بِال ّ‬
‫وا ِ‬
‫ش َ‬
‫حال َِتي‪ .‬فَعَل َ ّ‬
‫صيا َم ِ ف ِ‬
‫عل َ‬
‫ال َْفوِْر‪.‬‬
‫ُ‬
‫مة‬
‫دين َةِ ف‬
‫ت ِإل‬
‫معَ ال ُ ْ‬
‫خ ِ‬
‫ما ِ‬
‫م ِ‬
‫ت َ‬
‫ي ال ْ‬
‫سل ْ َ‬
‫ضي َ‬
‫سبوُِع ال َ‬
‫ى اْلـ َ‬
‫قَد ْ ذ َهَب ْ ُ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫شتريت ل ِل ْعي ْد سروال َين جديدي َ‬
‫َ‬
‫‪ ،‬أُ ْ‬
‫خِتي ْالك َِبيَر ِ‬
‫سوَد ُ‬
‫نأ َ‬
‫ما ا ْل ْ‬
‫حد َهُ َ‬
‫ة‪َ .‬وا ْ َ َ ْ ُ‬
‫ََ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِْ َْ ِ‬
‫ي ‪ .‬اِ ْ‬
‫ن‬
‫وَْال َ‬
‫معَ ْالَق ِ‬
‫ن ل ُِينا َ ِ‬
‫سْرَوال َي ْ‬
‫ت هذ َي ْ‬
‫ن ال ّ‬
‫سبا َ َ‬
‫شت ََري ْ ُ‬
‫خَر ل َوْن ُ ُ‬
‫مي ْ َ‬
‫ه ب ُن ّ ّ‬
‫صي ْ ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ك َذ َل ِ َ‬
‫موْعُ لهَِذِهِ ال َْرب َعَةِ ‪،‬‬
‫سوَد ُ َوال َ‬
‫م ْ‬
‫ونـُهما َ ا ْل ْ‬
‫ج ُ‬
‫ي ‪َ .‬فال ْ َ‬
‫خُر ال ْب ُن ّ ّ‬
‫ك لَ ْ‬
‫ح ّ‬
‫س‬
‫ن وَ َ‬
‫صا ِ‬
‫ن ِريغ ِ‬
‫م ِ‬
‫مب َْلغا ً ي َب ْل ُغُ ِ‬
‫م َ‬
‫ل ْال َ‬
‫ب َ‬
‫خ ْ‬
‫ت َ‬
‫د َفَعْ ُ‬
‫ح ِ‬
‫ضيتا ً ل ِ َ‬
‫سي ْ َ‬
‫مل َب ِ ِ‬
‫مائ َت َي ْ ِ‬
‫سي ّد َ مصطفى َ‬
‫هر ‪.‬‬
‫طا ِ‬
‫س ِ‬
‫مهِ ال َ‬
‫اِ ْ‬
‫ُ‬
‫ك أَ‬
‫م َ‬
‫ن ال ّ‬
‫نن‬
‫ّ‬
‫وَل ِعِل ْ ِ‬
‫ماِليزِي ّةِ ب َعْد َ‬
‫حا َ‬
‫ه ِامت ِ َ‬
‫ي َ‬
‫شَهاد َةِ الّثان َوِي َةِ اْلـ َ‬
‫ج ُ‬
‫سأَوا ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ك ِفي هذِهِ ا َ‬
‫ُ‬
‫ن‪ .‬ل ِذ َل ِ َ‬
‫شغُوْ ٌ‬
‫م ْ‬
‫ل‬
‫ليا ّم ِ ال َ ِ‬
‫سبوُعَي ْ‬
‫مام ِ ا ْل ْ‬
‫خيَرةِ أنا َ َ‬
‫تَ َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ست َْقب ِ َ‬
‫منا َقَ َ‬
‫معَل ّ ِ‬
‫ل عَي ْد َ ال ِْفط ْرِ ب َعْد َ‬
‫مأ ْ‬
‫ن نَ ْ‬
‫ن َرغْ َ‬
‫معَ اْلـ ُ‬
‫شة ِ َ‬
‫ِباْلـ ُ‬
‫مي َ‬
‫ن ب َِأيا ّ‬
‫م‪.‬‬
‫مت ِ َ‬
‫ال ِ ْ‬
‫حا ِ‬
‫ٍ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫هنـا َ فََقـ ْ‬
‫ط ِلقا َ ُ‬
‫ن ن َل ْت َِقــي فِــي‬
‫ى ُ‬
‫من ّــى أ ْ‬
‫مـّرةَ ‪ .‬وَأت َ‬
‫ؤنـا َ هَـذِهِ ال َ‬
‫ِإلـ ُ َ‬
‫دي َ‬
‫ة‬
‫سال َةٍ أ ْ‬
‫مـ ِ‬
‫سَل ِ‬
‫ى َوال ِ َ‬
‫مي ال ّ‬
‫خَرى وَب َل ّغْ َ‬
‫رِ َ‬
‫ح َوالعَ ّ‬
‫ك ‪ ،‬العَ ّ‬
‫م َ‬
‫صــال ِ‬
‫حاَر ِإل َ‬
‫َ‬
‫ة الله وَب ََر َ‬
‫خوا َت ِ َ‬
‫كاته ‪.‬‬
‫سب ِْع أ َ‬
‫م ُ‬
‫م وََر ْ‬
‫سل َ ُ‬
‫ك ‪ .‬وال ّ‬
‫َران َِية وِ َ‬
‫ح َ‬
‫م عَل َي ْك ُ ْ‬
‫خليلك المخلص ‪،‬‬
‫دهلن بن يوسف‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪11‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫سل إليه؟‬
‫)‪ (1‬من المر َ‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫سل الرسالة من أخيه؟‬
‫)‪ (2‬متي تسلم المر ِ‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫سل بقضاء الصوم؟‬
‫)‪ (3‬لماذا يقوم المر ِ‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫سل‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (4‬كم مبلغا دفع المر ِ‬
‫[‬
‫لشراء ِثيابه من محل الملبس ؟‬
‫تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫َ‬
‫)‪ (5‬ماذا سيست َْقب ِ ُ‬
‫ن ال ّ‬
‫ة‬
‫شَهاد َةِ الّثان َوِي َ ِ‬
‫ل المرسل بأيا ّم ٍ بعد ِامت ِ َ‬
‫حا ِ‬
‫[تتتتتت]‬
‫ماِليزِي ّةِ ؟‬
‫اْلـ َ‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪12‬‬

‫قسم " ج "‬
‫أجب عن السئلة جميعها في هذا القسم‪.‬‬
‫السؤال الخامس ) ‪ 10‬درجات (‬
‫ة باللغة العربية عما يأتي‪.‬‬
‫سب َ ً‬
‫ها ِ‬
‫ت عبارةً منا َ‬
‫توليس اوغكفن يغ سسواى باضي سيتواسي دباوه دالم بهاس‬
‫عرب‪.‬‬
‫)‪ (1‬ممينتا كإيذينن اونتوق كلوار كتندس ‪.‬‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (2‬مغاجق كاون اونتوق فولغ كرومه برسام – سام ‪.‬‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (3‬برتاث خبر كفد ضورو فرمفوان ‪.‬‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (4‬اوخافن سلمت هاري راي‪.‬‬

‫[‬

‫تتتتتت]‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪13‬‬

‫‪...........................................................................‬‬
‫‪....‬‬
‫)‪ (5‬مثوروه سؤرغ فلجر فرمفوان دودوق داتس كروسي‪.‬‬
‫[تتتتتت]‬
‫‪...............................................................................‬‬

‫السؤال السادس ) ‪ 10‬درجات (‬
‫ل مفيدة عن المعلومات التية‬
‫س ُ‬
‫ج َ‬
‫ون خم َ‬
‫م ٍ‬
‫ك ّ‬
‫باستخدام الكلمات أو التراكيب فيها‪.‬‬
‫بينا ليم ايات بركاءيتن معلومات دباوه مغضــوناكن فركاتــاءن اتــاو‬
‫رغكاي كات يغ تردافت ددالمث‪.‬‬
‫المسابقات الرياضية لللعاب الشعبية‬
‫‪ :‬مدرسة السلطان أزلن شاه‬
‫المكان‬
‫الثانوية الوطنية الدينية‬
‫‪ 28 :‬مارس ‪ ) 2010‬يوم الحد (‬
‫التاريخ‬
‫‪ 12.30 – 8.30 :‬ظهرا‬
‫الموعد‬
‫الغراض ‪ (1) :‬تقوية العلقة الودية بين‬
‫الطلب‬
‫)‪ (2‬تنشيط العقل والجسم‬
‫اللعاب الشعبية ‪ (1):‬الطائرة الورقية‬
‫)‪ (2‬المن ّ‬
‫قلة‬
‫وامة‬
‫)‪ (3‬الدُ َ‬
‫جمعية‬
‫‪Lihat‬‬
‫وارة]‪halaman sebelah‬‬
‫)‪ (4‬الدُ ّ‬
‫اللغة العربية ‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪14‬‬

‫)‪............................................................... (1‬‬
‫‪...............‬‬
‫)‪............................................................... (2‬‬
‫‪...............‬‬
‫)‪............................................................... (3‬‬
‫‪..............‬‬
‫)‪............................................................... (4‬‬
‫‪..............‬‬
‫)‪........................................................................... (5‬‬
‫‪...‬‬
‫السؤال السابع ) ‪ 10‬درجات (‬
‫ون جملة واحدة لكل صورة من الصور التية‪.‬‬
‫ك ّ‬
‫‪.‬بينا ساتو ايات باضي ستياف ضمبر دباوه‬
‫)‪(1‬‬
‫‪...‬‬

‫‪....................................‬‬
‫[ تتتتتت]‬

‫)‪(2‬‬
‫تتتتتت]‬

‫)‪(3‬‬

‫‪.........................................‬‬

‫[‬

‫‪.........................................‬‬
‫[ تتتتتت]‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪15‬‬

‫‪..........................................‬‬

‫)‪(4‬‬
‫تتتتتت]‬

‫[‬

‫)‪(5‬‬
‫‪ [ ...........................................‬تتتتتت]‬
‫قسم " د "‬
‫السؤال الثامن ) ‪ 20‬درجة (‬
‫اختر موضوعا واحدا من الموضوعات التية واكتب فقرة واحدة‬
‫عنه ليقل عدد كلماته ‪ 40‬كلمة‪.‬‬
‫فيليه ساتو درفد تــاجوق ‪ 2‬برايكــوت دان تــوليس مغنــائيث تيــدق‬
‫كورغ درفد امفت فولوه فركاتاءن دالم ساتو فرغضن‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬

‫هوايتي‬
‫فوائد الكمبيوتر‬
‫العقل السليم في الجسم السليم‬
‫الطالب المثالي‬

‫الموضوع ‪......................................... :‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫‪....................................................................‬‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak‬‬

SULIT

16

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.................
]‫ تتتت‬20[
Lihat halaman sebelah]
31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak

SULIT

KERTAS SOALAN TAMAT
‫مع التنيات بالتوفيق والنجاح‬

Lihat halaman sebelah]
31/1 © Percubaan PMR 2010 Hak Cipta Terpelihara JPN Perak

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful