You are on page 1of 13

Color Name R G B Hex r g b

Snow 255 250 250 FFFAFA 1.00 0.98 0.98


GhostWhite 248 248 255 F8F8FF 0.97 0.97 1.00
WhiteSmoke 245 245 245 F5F5F5 0.96 0.96 0.96
Gainsboro 220 220 220 DCDCDC 0.86 0.86 0.86
FloralWhite 255 250 240 FFFAF0 1.00 0.98 0.94
OldLace 253 245 230 FDF5E6 0.99 0.96 0.90
Linen 250 240 230 FAF0E6 0.98 0.94 0.90
AntiqueWhite 250 235 215 FAEBD7 0.98 0.92 0.84
PapayaWhip 255 239 213 FFEFD5 1.00 0.94 0.84
BlanchedAlmond 255 235 205 FFEBCD 1.00 0.92 0.80
Bisque 255 228 196 FFE4C4 1.00 0.89 0.77
PeachPuff 255 218 185 FFDAB9 1.00 0.85 0.73
NavajoWhite 255 222 173 FFDEAD 1.00 0.87 0.68
Moccasin 255 228 181 FFE4B5 1.00 0.89 0.71
Cornsilk 255 248 220 FFF8DC 1.00 0.97 0.86
Ivory 255 255 240 FFFFF0 1.00 1.00 0.94
LemonChiffon 255 250 205 FFFACD 1.00 0.98 0.80
Seashell 255 245 238 FFF5EE 1.00 0.96 0.93
Honeydew 240 255 240 F0FFF0 0.94 1.00 0.94
MintCream 245 255 250 F5FFFA 0.96 1.00 0.98
Azure 240 255 255 F0FFFF 0.94 1.00 1.00
AliceBlue 240 248 255 F0F8FF 0.94 0.97 1.00
Lavender 230 230 250 E6E6FA 0.90 0.90 0.98
LavenderBlush 255 240 245 FFF0F5 1.00 0.94 0.96
MistyRose 255 228 225 FFE4E1 1.00 0.89 0.88
White 255 255 255 FFFFFF 1.00 1.00 1.00
Black 000 000 000 000000 0.00 0.00 0.00
DarkSlateGrey 047 079 079 2F4F4F 0.18 0.31 0.31
DimGrey 105 105 105 696969 0.41 0.41 0.41
SlateGrey 112 128 144 708090 0.44 0.50 0.56
LightSlateGrey 119 136 153 778899 0.47 0.53 0.60
Grey 190 190 190 BEBEBE 0.75 0.75 0.75
LightGray 211 211 211 D3D3D3 0.83 0.83 0.83
MidnightBlue 025 025 112 191970 0.10 0.10 0.44
NavyBlue 000 000 128 000080 0.00 0.00 0.50
CornflowerBlue 100 149 237 6495ED 0.39 0.58 0.93
DarkSlateBlue 072 061 139 483D8B 0.28 0.24 0.55
SlateBlue 106 090 205 6A5ACD 0.42 0.35 0.80
MediumSlateBlue 123 104 238 7B68EE 0.48 0.41 0.93
LightSlateBlue 132 112 255 8470FF 0.52 0.44 1.00
MediumBlue 000 000 205 0000CD 0.00 0.00 0.80
RoyalBlue 065 105 225 4169E1 0.25 0.41 0.88
Blue 000 000 255 0000FF 0.00 0.00 1.00
DodgerBlue 030 144 255 1E90FF 0.12 0.56 1.00

1
Color Name R G B Hex r g b
DeepSkyBlue 000 191 255 00BFFF 0.00 0.75 1.00
SkyBlue 135 206 235 87CEEB 0.53 0.81 0.92
LightSkyBlue 135 206 250 87CEFA 0.53 0.81 0.98
SteelBlue 070 130 180 4682B4 0.27 0.51 0.71
LightSteelBlue 176 196 222 B0C4DE 0.69 0.77 0.87
LightBlue 173 216 230 ADD8E6 0.68 0.85 0.90
PowderBlue 176 224 230 B0E0E6 0.69 0.88 0.90
PaleTurquoise 175 238 238 AFEEEE 0.69 0.93 0.93
DarkTurquoise 000 206 209 00CED1 0.00 0.81 0.82
MediumTurquoise 072 209 204 48D1CC 0.28 0.82 0.80
Turquoise 064 224 208 40E0D0 0.25 0.88 0.82
Cyan 000 255 255 00FFFF 0.00 1.00 1.00
LightCyan 224 255 255 E0FFFF 0.88 1.00 1.00
CadetBlue 095 158 160 5F9EA0 0.37 0.62 0.63
MediumAquamarine 102 205 170 66CDAA 0.40 0.80 0.67
Aquamarine 127 255 212 7FFFD4 0.50 1.00 0.83
DarkGreen 000 100 000 006400 0.00 0.39 0.00
DarkOliveGreen 085 107 047 556B2F 0.33 0.42 0.18
DarkSeaGreen 143 188 143 8FBC8F 0.56 0.74 0.56
SeaGreen 046 139 087 2E8B57 0.18 0.55 0.34
MediumSeaGreen 060 179 113 3CB371 0.24 0.70 0.44
LightSeaGreen 032 178 170 20B2AA 0.13 0.70 0.67
PaleGreen 152 251 152 98FB98 0.60 0.98 0.60
SpringGreen 000 255 127 00FF7F 0.00 1.00 0.50
LawnGreen 124 252 000 7CFC00 0.49 0.99 0.00
Green 000 255 000 00FF00 0.00 1.00 0.00
Chartreuse 127 255 000 7FFF00 0.50 1.00 0.00
MediumSpringGreen 000 250 154 00FA9A 0.00 0.98 0.60
GreenYellow 173 255 047 ADFF2F 0.68 1.00 0.18
LimeGreen 050 205 050 32CD32 0.20 0.80 0.20
YellowGreen 154 205 050 9ACD32 0.60 0.80 0.20
ForestGreen 034 139 034 228B22 0.13 0.55 0.13
OliveDrab 107 142 035 6B8E23 0.42 0.56 0.14
DarkKhaki 189 183 107 BDB76B 0.74 0.72 0.42
Khaki 240 230 140 F0E68C 0.94 0.90 0.55
PaleGoldenrod 238 232 170 EEE8AA 0.93 0.91 0.67
LightGoldenrodYellow 250 250 210 FAFAD2 0.98 0.98 0.82
LightYellow 255 255 224 FFFFE0 1.00 1.00 0.88
Yellow 255 255 000 FFFF00 1.00 1.00 0.00
Gold 255 215 000 FFD700 1.00 0.84 0.00
LightGoldenrod 238 221 130 EEDD82 0.93 0.87 0.51
Goldenrod 218 165 032 DAA520 0.85 0.65 0.13
DarkGoldenrod 184 134 011 B8860B 0.72 0.53 0.04
RosyBrown 188 143 143 BC8F8F 0.74 0.56 0.56

2
Color Name R G B Hex r g b
IndianRed 205 092 092 CD5C5C 0.80 0.36 0.36
SaddleBrown 139 069 019 8B4513 0.55 0.27 0.07
Sienna 160 082 045 A0522D 0.63 0.32 0.18
Peru 205 133 063 CD853F 0.80 0.52 0.25
Burlywood 222 184 135 DEB887 0.87 0.72 0.53
Beige 245 245 220 F5F5DC 0.96 0.96 0.86
Wheat 245 222 179 F5DEB3 0.96 0.87 0.70
SandyBrown 244 164 096 F4A460 0.96 0.64 0.38
Tan 210 180 140 D2B48C 0.82 0.71 0.55
Chocolate 210 105 030 D2691E 0.82 0.41 0.12
Firebrick 178 034 034 B22222 0.70 0.13 0.13
Brown 165 042 042 A52A2A 0.65 0.16 0.16
DarkSalmon 233 150 122 E9967A 0.91 0.59 0.48
Salmon 250 128 114 FA8072 0.98 0.50 0.45
LightSalmon 255 160 122 FFA07A 1.00 0.63 0.48
Orange 255 165 000 FFA500 1.00 0.65 0.00
DarkOrange 255 140 000 FF8C00 1.00 0.55 0.00
Coral 255 127 080 FF7F50 1.00 0.50 0.31
LightCoral 240 128 128 F08080 0.94 0.50 0.50
Tomato 255 099 071 FF6347 1.00 0.39 0.28
OrangeRed 255 069 000 FF4500 1.00 0.27 0.00
Red 255 000 000 FF0000 1.00 0.00 0.00
HotPink 255 105 180 FF69B4 1.00 0.41 0.71
DeepPink 255 020 147 FF1493 1.00 0.08 0.58
Pink 255 192 203 FFC0CB 1.00 0.75 0.80
LightPink 255 182 193 FFB6C1 1.00 0.71 0.76
PaleVioletRed 219 112 147 DB7093 0.86 0.44 0.58
Maroon 176 048 096 B03060 0.69 0.19 0.38
MediumVioletRed 199 021 133 C71585 0.78 0.08 0.52
VioletRed 208 032 144 D02090 0.82 0.13 0.56
Magenta 255 000 255 FF00FF 1.00 0.00 1.00
Violet 238 130 238 EE82EE 0.93 0.51 0.93
Plum 221 160 221 DDA0DD 0.87 0.63 0.87
Orchid 218 112 214 DA70D6 0.85 0.44 0.84
MediumOrchid 186 085 211 BA55D3 0.73 0.33 0.83
DarkOrchid 153 050 204 9932CC 0.60 0.20 0.80
DarkViolet 148 000 211 9400D3 0.58 0.00 0.83
BlueViolet 138 043 226 8A2BE2 0.54 0.17 0.89
Purple 160 032 240 A020F0 0.63 0.13 0.94
MediumPurple 147 112 219 9370DB 0.58 0.44 0.86
Thistle 216 191 216 D8BFD8 0.85 0.75 0.85
Snow1 255 250 250 FFFAFA 1.00 0.98 0.98
Snow2 238 233 233 EEE9E9 0.93 0.91 0.91
Snow3 205 201 201 CDC9C9 0.80 0.79 0.79

3
Color Name R G B Hex r g b
Snow4 139 137 137 8B8989 0.55 0.54 0.54
Seashell1 255 245 238 FFF5EE 1.00 0.96 0.93
Seashell2 238 229 222 EEE5DE 0.93 0.90 0.87
Seashell3 205 197 191 CDC5BF 0.80 0.77 0.75
Seashell4 139 134 130 8B8682 0.55 0.53 0.51
AntiqueWhite1 255 239 219 FFEFDB 1.00 0.94 0.86
AntiqueWhite2 238 223 204 EEDFCC 0.93 0.87 0.80
AntiqueWhite3 205 192 176 CDC0B0 0.80 0.75 0.69
AntiqueWhite4 139 131 120 8B8378 0.55 0.51 0.47
Bisque1 255 228 196 FFE4C4 1.00 0.89 0.77
Bisque2 238 213 183 EED5B7 0.93 0.84 0.72
Bisque3 205 183 158 CDB79E 0.80 0.72 0.62
Bisque4 139 125 107 8B7D6B 0.55 0.49 0.42
PeachPuff1 255 218 185 FFDAB9 1.00 0.85 0.73
PeachPuff2 238 203 173 EECBAD 0.93 0.80 0.68
PeachPuff3 205 175 149 CDAF95 0.80 0.69 0.58
PeachPuff4 139 119 101 8B7765 0.55 0.47 0.40
NavajoWhite1 255 222 173 FFDEAD 1.00 0.87 0.68
NavajoWhite2 238 207 161 EECFA1 0.93 0.81 0.63
NavajoWhite3 205 179 139 CDB38B 0.80 0.70 0.55
NavajoWhite4 139 121 094 8B795E 0.55 0.47 0.37
LemonChiffon1 255 250 205 FFFACD 1.00 0.98 0.80
LemonChiffon2 238 233 191 EEE9BF 0.93 0.91 0.75
LemonChiffon3 205 201 165 CDC9A5 0.80 0.79 0.65
LemonChiffon4 139 137 112 8B8970 0.55 0.54 0.44
Cornsilk1 255 248 220 FFF8DC 1.00 0.97 0.86
Cornsilk2 238 232 205 EEE8CD 0.93 0.91 0.80
Cornsilk3 205 200 177 CDC8B1 0.80 0.78 0.69
Cornsilk4 139 136 120 8B8878 0.55 0.53 0.47
Ivory1 255 255 240 FFFFF0 1.00 1.00 0.94
Ivory2 238 238 224 EEEEE0 0.93 0.93 0.88
Ivory3 205 205 193 CDCDC1 0.80 0.80 0.76
Ivory4 139 139 131 8B8B83 0.55 0.55 0.51
Honeydew1 240 255 240 F0FFF0 0.94 1.00 0.94
Honeydew2 224 238 224 E0EEE0 0.88 0.93 0.88
Honeydew3 193 205 193 C1CDC1 0.76 0.80 0.76
Honeydew4 131 139 131 838B83 0.51 0.55 0.51
LavenderBlush1 255 240 245 FFF0F5 1.00 0.94 0.96
LavenderBlush2 238 224 229 EEE0E5 0.93 0.88 0.90
LavenderBlush3 205 193 197 CDC1C5 0.80 0.76 0.77
LavenderBlush4 139 131 134 8B8386 0.55 0.51 0.53
MistyRose1 255 228 225 FFE4E1 1.00 0.89 0.88
MistyRose2 238 213 210 EED5D2 0.93 0.84 0.82
MistyRose3 205 183 181 CDB7B5 0.80 0.72 0.71

4
Color Name R G B Hex r g b
MistyRose4 139 125 123 8B7D7B 0.55 0.49 0.48
Azure1 240 255 255 F0FFFF 0.94 1.00 1.00
Azure2 224 238 238 E0EEEE 0.88 0.93 0.93
Azure3 193 205 205 C1CDCD 0.76 0.80 0.80
Azure4 131 139 139 838B8B 0.51 0.55 0.55
SlateBlue1 131 111 255 836FFF 0.51 0.44 1.00
SlateBlue2 122 103 238 7A67EE 0.48 0.40 0.93
SlateBlue3 105 089 205 6959CD 0.41 0.35 0.80
SlateBlue4 071 060 139 473C8B 0.28 0.24 0.55
RoyalBlue1 072 118 255 4876FF 0.28 0.46 1.00
RoyalBlue2 067 110 238 436EEE 0.26 0.43 0.93
RoyalBlue3 058 095 205 3A5FCD 0.23 0.37 0.80
RoyalBlue4 039 064 139 27408B 0.15 0.25 0.55
Blue1 000 000 255 0000FF 0.00 0.00 1.00
Blue2 000 000 238 0000EE 0.00 0.00 0.93
Blue3 000 000 205 0000CD 0.00 0.00 0.80
Blue4 000 000 139 00008B 0.00 0.00 0.55
DodgerBlue1 030 144 255 1E90FF 0.12 0.56 1.00
DodgerBlue2 028 134 238 1C86EE 0.11 0.53 0.93
DodgerBlue3 024 116 205 1874CD 0.09 0.45 0.80
DodgerBlue4 016 078 139 104E8B 0.06 0.31 0.55
SteelBlue1 099 184 255 63B8FF 0.39 0.72 1.00
SteelBlue2 092 172 238 5CACEE 0.36 0.67 0.93
SteelBlue3 079 148 205 4F94CD 0.31 0.58 0.80
SteelBlue4 054 100 139 36648B 0.21 0.39 0.55
DeepSkyBlue1 000 191 255 00BFFF 0.00 0.75 1.00
DeepSkyBlue2 000 178 238 00B2EE 0.00 0.70 0.93
DeepSkyBlue3 000 154 205 009ACD 0.00 0.60 0.80
DeepSkyBlue4 000 104 139 00688B 0.00 0.41 0.55
SkyBlue1 135 206 255 87CEFF 0.53 0.81 1.00
SkyBlue2 126 192 238 7EC0EE 0.49 0.75 0.93
SkyBlue3 108 166 205 6CA6CD 0.42 0.65 0.80
SkyBlue4 074 112 139 4A708B 0.29 0.44 0.55
LightSkyBlue1 176 226 255 B0E2FF 0.69 0.89 1.00
LightSkyBlue2 164 211 238 A4D3EE 0.64 0.83 0.93
LightSkyBlue3 141 182 205 8DB6CD 0.55 0.71 0.80
LightSkyBlue4 096 123 139 607B8B 0.38 0.48 0.55
SlateGray1 198 226 255 C6E2FF 0.78 0.89 1.00
SlateGray2 185 211 238 B9D3EE 0.73 0.83 0.93
SlateGray3 159 182 205 9FB6CD 0.62 0.71 0.80
SlateGray4 108 123 139 6C7B8B 0.42 0.48 0.55
LightSteelBlue1 202 225 255 CAE1FF 0.79 0.88 1.00
LightSteelBlue2 188 210 238 BCD2EE 0.74 0.82 0.93
LightSteelBlue3 162 181 205 A2B5CD 0.64 0.71 0.80

5
Color Name R G B Hex r g b
LightSteelBlue4 110 123 139 6E7B8B 0.43 0.48 0.55
LightBlue1 191 239 255 BFEFFF 0.75 0.94 1.00
LightBlue2 178 223 238 B2DFEE 0.70 0.87 0.93
LightBlue3 154 192 205 9AC0CD 0.60 0.75 0.80
LightBlue4 104 131 139 68838B 0.41 0.51 0.55
LightCyan1 224 255 255 E0FFFF 0.88 1.00 1.00
LightCyan2 209 238 238 D1EEEE 0.82 0.93 0.93
LightCyan3 180 205 205 B4CDCD 0.71 0.80 0.80
LightCyan4 122 139 139 7A8B8B 0.48 0.55 0.55
PaleTurquoise1 187 255 255 BBFFFF 0.73 1.00 1.00
PaleTurquoise2 174 238 238 AEEEEE 0.68 0.93 0.93
PaleTurquoise3 150 205 205 96CDCD 0.59 0.80 0.80
PaleTurquoise4 102 139 139 668B8B 0.40 0.55 0.55
CadetBlue1 152 245 255 98F5FF 0.60 0.96 1.00
CadetBlue2 142 229 238 8EE5EE 0.56 0.90 0.93
CadetBlue3 122 197 205 7AC5CD 0.48 0.77 0.80
CadetBlue4 083 134 139 53868B 0.33 0.53 0.55
Turquoise1 000 245 255 00F5FF 0.00 0.96 1.00
Turquoise2 000 229 238 00E5EE 0.00 0.90 0.93
Turquoise3 000 197 205 00C5CD 0.00 0.77 0.80
Turquoise4 000 134 139 00868B 0.00 0.53 0.55
Cyan1 000 255 255 00FFFF 0.00 1.00 1.00
Cyan2 000 238 238 00EEEE 0.00 0.93 0.93
Cyan3 000 205 205 00CDCD 0.00 0.80 0.80
Cyan4 000 139 139 008B8B 0.00 0.55 0.55
DarkSlateGray1 151 255 255 97FFFF 0.59 1.00 1.00
DarkSlateGray2 141 238 238 8DEEEE 0.55 0.93 0.93
DarkSlateGray3 121 205 205 79CDCD 0.47 0.80 0.80
DarkSlateGray4 082 139 139 528B8B 0.32 0.55 0.55
Aquamarine1 127 255 212 7FFFD4 0.50 1.00 0.83
Aquamarine2 118 238 198 76EEC6 0.46 0.93 0.78
Aquamarine3 102 205 170 66CDAA 0.40 0.80 0.67
Aquamarine4 069 139 116 458B74 0.27 0.55 0.45
DarkSeaGreen1 193 255 193 C1FFC1 0.76 1.00 0.76
DarkSeaGreen2 180 238 180 B4EEB4 0.71 0.93 0.71
DarkSeaGreen3 155 205 155 9BCD9B 0.61 0.80 0.61
DarkSeaGreen4 105 139 105 698B69 0.41 0.55 0.41
SeaGreen1 084 255 159 54FF9F 0.33 1.00 0.62
SeaGreen2 078 238 148 4EEE94 0.31 0.93 0.58
SeaGreen3 067 205 128 43CD80 0.26 0.80 0.50
SeaGreen4 046 139 087 2E8B57 0.18 0.55 0.34
PaleGreen1 154 255 154 9AFF9A 0.60 1.00 0.60
PaleGreen2 144 238 144 90EE90 0.56 0.93 0.56
PaleGreen3 124 205 124 7CCD7C 0.49 0.80 0.49

6
Color Name R G B Hex r g b
PaleGreen4 084 139 084 548B54 0.33 0.55 0.33
SpringGreen1 000 255 127 00FF7F 0.00 1.00 0.50
SpringGreen2 000 238 118 00EE76 0.00 0.93 0.46
SpringGreen3 000 205 102 00CD66 0.00 0.80 0.40
SpringGreen4 000 139 069 008B45 0.00 0.55 0.27
Green1 000 255 000 00FF00 0.00 1.00 0.00
Green2 000 238 000 00EE00 0.00 0.93 0.00
Green3 000 205 000 00CD00 0.00 0.80 0.00
Green4 000 139 000 008B00 0.00 0.55 0.00
Chartreuse1 127 255 000 7FFF00 0.50 1.00 0.00
Chartreuse2 118 238 000 76EE00 0.46 0.93 0.00
Chartreuse3 102 205 000 66CD00 0.40 0.80 0.00
Chartreuse4 069 139 000 458B00 0.27 0.55 0.00
OliveDrab1 192 255 062 C0FF3E 0.75 1.00 0.24
OliveDrab2 179 238 058 B3EE3A 0.70 0.93 0.23
OliveDrab3 154 205 050 9ACD32 0.60 0.80 0.20
OliveDrab4 105 139 034 698B22 0.41 0.55 0.13
DarkOliveGreen1 202 255 112 CAFF70 0.79 1.00 0.44
DarkOliveGreen2 188 238 104 BCEE68 0.74 0.93 0.41
DarkOliveGreen3 162 205 090 A2CD5A 0.64 0.80 0.35
DarkOliveGreen4 110 139 061 6E8B3D 0.43 0.55 0.24
Khaki1 255 246 143 FFF68F 1.00 0.96 0.56
Khaki2 238 230 133 EEE685 0.93 0.90 0.52
Khaki3 205 198 115 CDC673 0.80 0.78 0.45
Khaki4 139 134 078 8B864E 0.55 0.53 0.31
LightGoldenrod1 255 236 139 FFEC8B 1.00 0.93 0.55
LightGoldenrod2 238 220 130 EEDC82 0.93 0.86 0.51
LightGoldenrod3 205 190 112 CDBE70 0.80 0.75 0.44
LightGoldenrod4 139 129 076 8B814C 0.55 0.51 0.30
LightYellow1 255 255 224 FFFFE0 1.00 1.00 0.88
LightYellow2 238 238 209 EEEED1 0.93 0.93 0.82
LightYellow3 205 205 180 CDCDB4 0.80 0.80 0.71
LightYellow4 139 139 122 8B8B7A 0.55 0.55 0.48
Yellow1 255 255 000 FFFF00 1.00 1.00 0.00
Yellow2 238 238 000 EEEE00 0.93 0.93 0.00
Yellow3 205 205 000 CDCD00 0.80 0.80 0.00
Yellow4 139 139 000 8B8B00 0.55 0.55 0.00
Gold1 255 215 000 FFD700 1.00 0.84 0.00
Gold2 238 201 000 EEC900 0.93 0.79 0.00
Gold3 205 173 000 CDAD00 0.80 0.68 0.00
Gold4 139 117 000 8B7500 0.55 0.46 0.00
Goldenrod1 255 193 037 FFC125 1.00 0.76 0.15
Goldenrod2 238 180 034 EEB422 0.93 0.71 0.13
Goldenrod3 205 155 029 CD9B1D 0.80 0.61 0.11

7
Color Name R G B Hex r g b
Goldenrod4 139 105 020 8B6914 0.55 0.41 0.08
DarkGoldenrod1 255 185 015 FFB90F 1.00 0.73 0.06
DarkGoldenrod2 238 173 014 EEAD0E 0.93 0.68 0.05
DarkGoldenrod3 205 149 012 CD950C 0.80 0.58 0.05
DarkGoldenrod4 139 101 008 8B6508 0.55 0.40 0.03
RosyBrown1 255 193 193 FFC1C1 1.00 0.76 0.76
RosyBrown2 238 180 180 EEB4B4 0.93 0.71 0.71
RosyBrown3 205 155 155 CD9B9B 0.80 0.61 0.61
RosyBrown4 139 105 105 8B6969 0.55 0.41 0.41
IndianRed1 255 106 106 FF6A6A 1.00 0.42 0.42
IndianRed2 238 099 099 EE6363 0.93 0.39 0.39
IndianRed3 205 085 085 CD5555 0.80 0.33 0.33
IndianRed4 139 058 058 8B3A3A 0.55 0.23 0.23
Sienna1 255 130 071 FF8247 1.00 0.51 0.28
Sienna2 238 121 066 EE7942 0.93 0.47 0.26
Sienna3 205 104 057 CD6839 0.80 0.41 0.22
Sienna4 139 071 038 8B4726 0.55 0.28 0.15
Burlywood1 255 211 155 FFD39B 1.00 0.83 0.61
Burlywood2 238 197 145 EEC591 0.93 0.77 0.57
Burlywood3 205 170 125 CDAA7D 0.80 0.67 0.49
Burlywood4 139 115 085 8B7355 0.55 0.45 0.33
Wheat1 255 231 186 FFE7BA 1.00 0.91 0.73
Wheat2 238 216 174 EED8AE 0.93 0.85 0.68
Wheat3 205 186 150 CDBA96 0.80 0.73 0.59
Wheat4 139 126 102 8B7E66 0.55 0.49 0.40
Tan1 255 165 079 FFA54F 1.00 0.65 0.31
Tan2 238 154 073 EE9A49 0.93 0.60 0.29
Tan3 205 133 063 CD853F 0.80 0.52 0.25
Tan4 139 090 043 8B5A2B 0.55 0.35 0.17
Chocolate1 255 127 036 FF7F24 1.00 0.50 0.14
Chocolate2 238 118 033 EE7621 0.93 0.46 0.13
Chocolate3 205 102 029 CD661D 0.80 0.40 0.11
Chocolate4 139 069 019 8B4513 0.55 0.27 0.07
Firebrick1 255 048 048 FF3030 1.00 0.19 0.19
Firebrick2 238 044 044 EE2C2C 0.93 0.17 0.17
Firebrick3 205 038 038 CD2626 0.80 0.15 0.15
Firebrick4 139 026 026 8B1A1A 0.55 0.10 0.10
Brown1 255 064 064 FF4040 1.00 0.25 0.25
Brown2 238 059 059 EE3B3B 0.93 0.23 0.23
Brown3 205 051 051 CD3333 0.80 0.20 0.20
Brown4 139 035 035 8B2323 0.55 0.14 0.14
Salmon1 255 140 105 FF8C69 1.00 0.55 0.41
Salmon2 238 130 098 EE8262 0.93 0.51 0.38
Salmon3 205 112 084 CD7054 0.80 0.44 0.33

8
Color Name R G B Hex r g b
Salmon4 139 076 057 8B4C39 0.55 0.30 0.22
LightSalmon1 255 160 122 FFA07A 1.00 0.63 0.48
LightSalmon2 238 149 114 EE9572 0.93 0.58 0.45
LightSalmon3 205 129 098 CD8162 0.80 0.51 0.38
LightSalmon4 139 087 066 8B5742 0.55 0.34 0.26
Orange1 255 165 000 FFA500 1.00 0.65 0.00
Orange2 238 154 000 EE9A00 0.93 0.60 0.00
Orange3 205 133 000 CD8500 0.80 0.52 0.00
Orange4 139 090 000 8B5A00 0.55 0.35 0.00
DarkOrange1 255 127 000 FF7F00 1.00 0.50 0.00
DarkOrange2 238 118 000 EE7600 0.93 0.46 0.00
DarkOrange3 205 102 000 CD6600 0.80 0.40 0.00
DarkOrange4 139 069 000 8B4500 0.55 0.27 0.00
Coral1 255 114 086 FF7256 1.00 0.45 0.34
Coral2 238 106 080 EE6A50 0.93 0.42 0.31
Coral3 205 091 069 CD5B45 0.80 0.36 0.27
Coral4 139 062 047 8B3E2F 0.55 0.24 0.18
Tomato1 255 099 071 FF6347 1.00 0.39 0.28
Tomato2 238 092 066 EE5C42 0.93 0.36 0.26
Tomato3 205 079 057 CD4F39 0.80 0.31 0.22
Tomato4 139 054 038 8B3626 0.55 0.21 0.15
OrangeRed1 255 069 000 FF4500 1.00 0.27 0.00
OrangeRed2 238 064 000 EE4000 0.93 0.25 0.00
OrangeRed3 205 055 000 CD3700 0.80 0.22 0.00
OrangeRed4 139 037 000 8B2500 0.55 0.15 0.00
Red1 255 000 000 FF0000 1.00 0.00 0.00
Red2 238 000 000 EE0000 0.93 0.00 0.00
Red3 205 000 000 CD0000 0.80 0.00 0.00
Red4 139 000 000 8B0000 0.55 0.00 0.00
DeepPink1 255 020 147 FF1493 1.00 0.08 0.58
DeepPink2 238 018 137 EE1289 0.93 0.07 0.54
DeepPink3 205 016 118 CD1076 0.80 0.06 0.46
DeepPink4 139 010 080 8B0A50 0.55 0.04 0.31
HotPink1 255 110 180 FF6EB4 1.00 0.43 0.71
HotPink2 238 106 167 EE6AA7 0.93 0.42 0.65
HotPink3 205 096 144 CD6090 0.80 0.38 0.56
HotPink4 139 058 098 8B3A62 0.55 0.23 0.38
Pink1 255 181 197 FFB5C5 1.00 0.71 0.77
Pink2 238 169 184 EEA9B8 0.93 0.66 0.72
Pink3 205 145 158 CD919E 0.80 0.57 0.62
Pink4 139 099 108 8B636C 0.55 0.39 0.42
LightPink1 255 174 185 FFAEB9 1.00 0.68 0.73
LightPink2 238 162 173 EEA2AD 0.93 0.64 0.68
LightPink3 205 140 149 CD8C95 0.80 0.55 0.58

9
Color Name R G B Hex r g b
LightPink4 139 095 101 8B5F65 0.55 0.37 0.40
PaleVioletRed1 255 130 171 FF82AB 1.00 0.51 0.67
PaleVioletRed2 238 121 159 EE799F 0.93 0.47 0.62
PaleVioletRed3 205 104 137 CD6889 0.80 0.41 0.54
PaleVioletRed4 139 071 093 8B475D 0.55 0.28 0.36
Maroon1 255 052 179 FF34B3 1.00 0.20 0.70
Maroon2 238 048 167 EE30A7 0.93 0.19 0.65
Maroon3 205 041 144 CD2990 0.80 0.16 0.56
Maroon4 139 028 098 8B1C62 0.55 0.11 0.38
VioletRed1 255 062 150 FF3E96 1.00 0.24 0.59
VioletRed2 238 058 140 EE3A8C 0.93 0.23 0.55
VioletRed3 205 050 120 CD3278 0.80 0.20 0.47
VioletRed4 139 034 082 8B2252 0.55 0.13 0.32
Magenta1 255 000 255 FF00FF 1.00 0.00 1.00
Magenta2 238 000 238 EE00EE 0.93 0.00 0.93
Magenta3 205 000 205 CD00CD 0.80 0.00 0.80
Magenta4 139 000 139 8B008B 0.55 0.00 0.55
Orchid1 255 131 250 FF83FA 1.00 0.51 0.98
Orchid2 238 122 233 EE7AE9 0.93 0.48 0.91
Orchid3 205 105 201 CD69C9 0.80 0.41 0.79
Orchid4 139 071 137 8B4789 0.55 0.28 0.54
Plum1 255 187 255 FFBBFF 1.00 0.73 1.00
Plum2 238 174 238 EEAEEE 0.93 0.68 0.93
Plum3 205 150 205 CD96CD 0.80 0.59 0.80
Plum4 139 102 139 8B668B 0.55 0.40 0.55
MediumOrchid1 224 102 255 E066FF 0.88 0.40 1.00
MediumOrchid2 209 095 238 D15FEE 0.82 0.37 0.93
MediumOrchid3 180 082 205 B452CD 0.71 0.32 0.80
MediumOrchid4 122 055 139 7A378B 0.48 0.22 0.55
DarkOrchid1 191 062 255 BF3EFF 0.75 0.24 1.00
DarkOrchid2 178 058 238 B23AEE 0.70 0.23 0.93
DarkOrchid3 154 050 205 9A32CD 0.60 0.20 0.80
DarkOrchid4 104 034 139 68228B 0.41 0.13 0.55
Purple1 155 048 255 9B30FF 0.61 0.19 1.00
Purple2 145 044 238 912CEE 0.57 0.17 0.93
Purple3 125 038 205 7D26CD 0.49 0.15 0.80
Purple4 085 026 139 551A8B 0.33 0.10 0.55
MediumPurple1 171 130 255 AB82FF 0.67 0.51 1.00
MediumPurple2 159 121 238 9F79EE 0.62 0.47 0.93
MediumPurple3 137 104 205 8968CD 0.54 0.41 0.80
MediumPurple4 093 071 139 5D478B 0.36 0.28 0.55
Thistle1 255 225 255 FFE1FF 1.00 0.88 1.00
Thistle2 238 210 238 EED2EE 0.93 0.82 0.93
Thistle3 205 181 205 CDB5CD 0.80 0.71 0.80

10
Color Name R G B Hex r g b
Thistle4 139 123 139 8B7B8B 0.55 0.48 0.55
Grey0 000 000 000 000000 0.00 0.00 0.00
Grey1 003 003 003 030303 0.01 0.01 0.01
Grey2 005 005 005 050505 0.02 0.02 0.02
Grey3 008 008 008 080808 0.03 0.03 0.03
Grey4 010 010 010 0A0A0A 0.04 0.04 0.04
Grey5 013 013 013 0D0D0D 0.05 0.05 0.05
Grey6 015 015 015 0F0F0F 0.06 0.06 0.06
Grey7 018 018 018 121212 0.07 0.07 0.07
Grey8 020 020 020 141414 0.08 0.08 0.08
Grey9 023 023 023 171717 0.09 0.09 0.09
Grey10 026 026 026 1A1A1A 0.10 0.10 0.10
Grey11 028 028 028 1C1C1C 0.11 0.11 0.11
Grey12 031 031 031 1F1F1F 0.12 0.12 0.12
Grey13 033 033 033 212121 0.13 0.13 0.13
Grey14 036 036 036 242424 0.14 0.14 0.14
Grey15 038 038 038 262626 0.15 0.15 0.15
Grey16 041 041 041 292929 0.16 0.16 0.16
Grey17 043 043 043 2B2B2B 0.17 0.17 0.17
Grey18 046 046 046 2E2E2E 0.18 0.18 0.18
Grey19 048 048 048 303030 0.19 0.19 0.19
Grey20 051 051 051 333333 0.20 0.20 0.20
Grey21 054 054 054 363636 0.21 0.21 0.21
Grey22 056 056 056 383838 0.22 0.22 0.22
Grey23 059 059 059 3B3B3B 0.23 0.23 0.23
Grey24 061 061 061 3D3D3D 0.24 0.24 0.24
Grey25 064 064 064 404040 0.25 0.25 0.25
Grey26 066 066 066 424242 0.26 0.26 0.26
Grey27 069 069 069 454545 0.27 0.27 0.27
Grey28 071 071 071 474747 0.28 0.28 0.28
Grey29 074 074 074 4A4A4A 0.29 0.29 0.29
Grey30 077 077 077 4D4D4D 0.30 0.30 0.30
Grey31 079 079 079 4F4F4F 0.31 0.31 0.31
Grey32 082 082 082 525252 0.32 0.32 0.32
Grey33 084 084 084 545454 0.33 0.33 0.33
Grey34 087 087 087 575757 0.34 0.34 0.34
Grey35 089 089 089 595959 0.35 0.35 0.35
Grey36 092 092 092 5C5C5C 0.36 0.36 0.36
Grey37 094 094 094 5E5E5E 0.37 0.37 0.37
Grey38 097 097 097 616161 0.38 0.38 0.38
Grey39 099 099 099 636363 0.39 0.39 0.39
Grey40 102 102 102 666666 0.40 0.40 0.40
Grey41 105 105 105 696969 0.41 0.41 0.41
Grey42 107 107 107 6B6B6B 0.42 0.42 0.42

11
Color Name R G B Hex r g b
Grey43 110 110 110 6E6E6E 0.43 0.43 0.43
Grey44 112 112 112 707070 0.44 0.44 0.44
Grey45 115 115 115 737373 0.45 0.45 0.45
Grey46 117 117 117 757575 0.46 0.46 0.46
Grey47 120 120 120 787878 0.47 0.47 0.47
Grey48 122 122 122 7A7A7A 0.48 0.48 0.48
Grey49 125 125 125 7D7D7D 0.49 0.49 0.49
Grey50 127 127 127 7F7F7F 0.50 0.50 0.50
Grey51 130 130 130 828282 0.51 0.51 0.51
Grey52 133 133 133 858585 0.52 0.52 0.52
Grey53 135 135 135 878787 0.53 0.53 0.53
Grey54 138 138 138 8A8A8A 0.54 0.54 0.54
Grey55 140 140 140 8C8C8C 0.55 0.55 0.55
Grey56 143 143 143 8F8F8F 0.56 0.56 0.56
Grey57 145 145 145 919191 0.57 0.57 0.57
Grey58 148 148 148 949494 0.58 0.58 0.58
Grey59 150 150 150 969696 0.59 0.59 0.59
Grey60 153 153 153 999999 0.60 0.60 0.60
Grey61 156 156 156 9C9C9C 0.61 0.61 0.61
Grey62 158 158 158 9E9E9E 0.62 0.62 0.62
Grey63 161 161 161 A1A1A1 0.63 0.63 0.63
Grey64 163 163 163 A3A3A3 0.64 0.64 0.64
Grey65 166 166 166 A6A6A6 0.65 0.65 0.65
Grey66 168 168 168 A8A8A8 0.66 0.66 0.66
Grey67 171 171 171 ABABAB 0.67 0.67 0.67
Grey68 173 173 173 ADADAD 0.68 0.68 0.68
Grey69 176 176 176 B0B0B0 0.69 0.69 0.69
Grey70 179 179 179 B3B3B3 0.70 0.70 0.70
Grey71 181 181 181 B5B5B5 0.71 0.71 0.71
Grey72 184 184 184 B8B8B8 0.72 0.72 0.72
Grey73 186 186 186 BABABA 0.73 0.73 0.73
Grey74 189 189 189 BDBDBD 0.74 0.74 0.74
Grey75 191 191 191 BFBFBF 0.75 0.75 0.75
Grey76 194 194 194 C2C2C2 0.76 0.76 0.76
Grey77 196 196 196 C4C4C4 0.77 0.77 0.77
Grey78 199 199 199 C7C7C7 0.78 0.78 0.78
Grey79 201 201 201 C9C9C9 0.79 0.79 0.79
Grey80 204 204 204 CCCCCC 0.80 0.80 0.80
Grey81 207 207 207 CFCFCF 0.81 0.81 0.81
Grey82 209 209 209 D1D1D1 0.82 0.82 0.82
Grey83 212 212 212 D4D4D4 0.83 0.83 0.83
Grey84 214 214 214 D6D6D6 0.84 0.84 0.84
Grey85 217 217 217 D9D9D9 0.85 0.85 0.85
Grey86 219 219 219 DBDBDB 0.86 0.86 0.86

12
Color Name R G B Hex r g b
Grey87 222 222 222 DEDEDE 0.87 0.87 0.87
Grey88 224 224 224 E0E0E0 0.88 0.88 0.88
Grey89 227 227 227 E3E3E3 0.89 0.89 0.89
Grey90 229 229 229 E5E5E5 0.90 0.90 0.90
Grey91 232 232 232 E8E8E8 0.91 0.91 0.91
Grey92 235 235 235 EBEBEB 0.92 0.92 0.92
Grey93 237 237 237 EDEDED 0.93 0.93 0.93
Grey94 240 240 240 F0F0F0 0.94 0.94 0.94
Grey95 242 242 242 F2F2F2 0.95 0.95 0.95
Grey96 245 245 245 F5F5F5 0.96 0.96 0.96
Grey97 247 247 247 F7F7F7 0.97 0.97 0.97
Grey98 250 250 250 FAFAFA 0.98 0.98 0.98
Grey99 252 252 252 FCFCFC 0.99 0.99 0.99
Grey100 255 255 255 FFFFFF 1.00 1.00 1.00
DarkGray 169 169 169 A9A9A9 0.66 0.66 0.66
DarkBlue 000 000 139 00008B 0.00 0.00 0.55
DarkCyan 000 139 139 008B8B 0.00 0.55 0.55
DarkMagenta 139 000 139 8B008B 0.55 0.00 0.55
DarkRed 139 000 000 8B0000 0.55 0.00 0.00
LightGreen 144 238 144 90EE90 0.56 0.93 0.56

Author: Maurizio Loreti


(email: loreti at pd dot infn dot it)

Source and documentation available under the URL


http://wwwcdf.pd.infn.it/MLO/
(follow the link to the directory rgb, or rather download ce.tar.gz).

13