You are on page 1of 32

CONSILIUL JUDEEAN NEAM

MONITORUL OFICIAL AL JUDEULUI NEAM


Nr. 2/2014

CUPRINS

Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr.21/31.03.2014 pentru

aprobarea Raportului privind stadiul realizrii, n anul 2013, a msurilor -

aciunilor dinProgramul de gestionare a calitii aerului n judeul Neam,

pentru perioada 2010- 2014.......pag. 1

Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr. 25/31.03.2014 privind

aprobarea contractrii unei finanri rambursabile interne/externe n

valoare de 30.000.000 lei ...pag. 15

Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr.29/31.03.2014 privind

validarea rezultatelor concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcii

de ef secie, ef laborator i ef serviciu din cadrul Spitalului Judeean

de Urgen Piatra-Neampag. 17

Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr. 48/31.03.2014 privind

aprobareaunei asocieri cu Inspectoratul colar Judeean Neam n

vederea organizriiconcursului judeean cu tema Un mr delicios

un copil sntos.pag. 18

Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr. 49/31.03.2014 privind

aprobarea atribuirii unor licene de traseu pentru efectuarea transportului

public judeean de persoane prin curse regulate.pag. 22


Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr. 54/31.03.2014 privind punerea la

dispoziia proiectului Neutralizarea deeurilor medicale periculoase rezultate

din activitatea spitaliceasc a unei suprafee de teren proprietate public a

Judeului Neam..pag. 24

Dispoziia Consiliului Judeean Neam nr. 87/26.03.2014 privind

desemnareamembriloruneicomisiipentruevaluareaiselecionarea

proiectelornscopulatribuiriiunorcontracte de finanarenerambursabile

pentruanul 2014.pag. 26

Colectiv redacional:
Daniela Soroceanu Secretarul Judeului
Cristina Mititelu ef Serviciu
Loredana-Ioana Botez ef Serviciu
Paula Mihaela Brl ef Birou
Andreea-Roxana Blu Consilier
ROMNIA
JUDEUL NEAM
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRRE

Nr. 21 din 31 martie 2014


pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizrii, n anul 2013, a
msurilor/aciunilor din Programul de gestionare a calitii aerului n judeul Neam,
pentru perioada 2010-2014

Consiliul Judeean Neam;


Avnd n vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor i
ale Ordinului ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 35/2007 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare i punere n aplicare a planurilor i programelor de gestionare a
calitii aerului;
Examinnd expunerea de motive nr. 2513/2014 a domnului Culi Tr, preedintele
Consiliului Judetean Neamt, ntocmit n baza adresei nr. 1079/2014 a Ageniei pentru
Protecia Mediului Neam;
Vznd raportul de specialitate nr. 2513/2014 al Direciei juridice, relaii
internaionale, precum i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Lund act de dezbaterile din edina plenului Consiliului Judeean Neam;
n temeiul prevederilor art. 91, alin.5, lit.a, pct.9 i ale art. 97 din Legea nr.
215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;

HOTRTE:

Art.1: Se aprob Raportul privind stadiul realizrii, n anul 2013, a


msurilor/aciunilor din Programul de gestionare a calitii aerului n judeul Neam, pentru
perioada 2010-2014, conform anexei care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2: Secretarul judeului va asigura comunicarea prezentei hotrri autoritilor i
instituiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat i Editarea Monitorului
Oficial.

PREEDINTE
Culi TR

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL JUDEULUI
Daniela SOROCEANU
ROMNIA
JUDEUL NEAM
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRRE

Nr. 25 din 31 martie 2014


privind aprobarea contractrii unei finanri rambursabile interne/externe n valoare
de 30.000.000 lei
Consiliul Judeean Neam:
n temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit. b, ale art.97 i ale art. 115, alin.1, lit.b,
alin.3, 5 i 6 din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria public, cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului
IV din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i cu cele ale Hotrrii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componena i funcionarea Comisiei de autorizare a mprumuturilor locale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
innd seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Lund n considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta european a autonomiei
locale, adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat prin Legea nr. 199/1997;
innd seama de prevederile art. 1166 i urmtoarele, referitoare la contracte din
Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicat;
Lund act de expunerea de motive a domnului Culi Tr, preedintele Consiliului
Judeean Neam, nregistrat sub nr. 4218/2014;
Vznd raportul de specialitate comun al Direciei generale buget-finanei al
Direciei generale de dezvoltare judeean, nregistrat sub nr. 4218/2014, precum i rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeean Neam;
Lund act de dezbaterile din edina plenului Consiliului Judeean Neam;
Constatnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor
eligibile, neeligibile, TVA-ului aferent acestora, inclusiv contribuia proprie pentru
implementarea unui proiect cu finanare nerambursabil de la Uniunea European;

HOTRTE:

Art.1: Se aprob contractarea unei finanri rambursabile n valoare de 30.000.000


lei, cu o maturitate de maxim 10 ani, o perioad de graie de 2 ani i o perioad de tragere de
maxim 20 luni.
Art.2: Contractarea finanrii rambursabile prevzut la art. 1 se face pentru
finalizarea proiectului de interes judeean Sistem de management integrat al
deeurilornjudeulNeam.
Art.3: Din bugetul local al Judeului Neam se asigur plata:
a) serviciului anual al datoriei publice;
b) oricror impozite si taxe aferente realizrii proiectului precizat la art.2;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanrii rambursabile mentionate la art. 1.
Art.4: (1) Pe ntreaga durat a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligaia s publice, pe pagina de internet a Consiliului Judeean
Neam, urmtoarele date:
a) hotrrea Comisiei de autorizare a mprumuturilor locale, precum i orice modificri
i/sau completri ale acesteia;
b) valoarea finanrii rambursabile n valuta de contract;
c) gradul de ndatorare a Judeului Neam;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graie i a perioadei
de rambursare a finanrii rambursabile;
e) dobnzile, comisioanele i orice alte costuri aferente fiecrei finanri rambursabile;
f) plile efectuate din fiecare finanare rambursabil.
(2) Datele prevzute la alin. (1) se actualizeaz n prima decad a fiecrui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sanciunile prevzute de lege.
Art.5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotrri se nsrcineaz Preedintele
Consiliului Judeean Neam care se mandateaz s negocieze i s semneze, n numele i pe
seama Judeului Neam, contractul de mprumut, precum i orice alte modificri i completri
convenite de ctre prile contractante i orice alte acte, documente, notificri sau cereri a
cror semnare poate deveni necesar n legtur cu ncheierea i punerea n executare a
contractului de mprumut.
Art.6: Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, se abrog, n mod corespunztor,
Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr. 67/2012 privind aprobarea contractrii unui
mprumut pentru investiii publice de interes judeean, modificat prin Hotrrea Consiliului
Judeean Neam nr. 54/2013.
Art.7: Prezenta hotrre se comunic, prin intermediul secretarului judeului, n
termenul prevzut de lege, preedintelui Consiliului Judeean Neam i prefectului Judeului
Neam i se aduce la cunotin public prin publicarea n Monitorul Oficial al Judeului
Neam, precum i pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

PREEDINTE
Culi TR

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL JUDEULUI
Daniela SOROCEANU
CONSILIUL JUDEEAN NEAM

Anexa nr. 1

la Dispoziia nr. 25 din 24.01.2014

LISTA

cuprinznd cererea de eliberare a unei autorizaii de construire


i datele de identificare ale acesteia, solicitat de o persoan juridic din judeul Neam
pentru un obiectiv de investiie ce se realizeaz n judeul Neam

Valoarea

Nr Solicitantul/ declarat
.
Titularul Obiectul/Obie Proiectant a
Cr autorizaii de ctivul
investiiei Regimul juridic al terenului pe
t. construire i
adresa autorizat i care se amplaseaz obiectivul
adresa lei RON
acestuia
acestuia
Termen

valabilitate

Termen

execuie
0 1 2 3 4 5

1. Consiliul Sistem de S.C. 8.017.951 Terenul n suprafa de 74426


Judeean management Engineeri ,81 lei m.p. (55831 m.p. i 18595 m.p.)
Neam integrat al ng 2B pe care se afl depozitul
deeurilor n S.R.L. V: 12 luni neconform de deeuri Roman
jud. Neam judeul Neam este proprietate public a
Piatra E : 12 luni
mun. Piatra etapa a II Municipiului Roman conform HG
a neam nr. 1356/2001 i a Extrasului de
Neam
carte funciar pentru informare
str. Alexandru nchiderea din 14.10.2013 eliberat de
cel Bun depozitului O.C.P.I. Neam, transmis n
neconform administrare Consiliului
nr. 27 Roman i Judeean Neam n vederea
nchiderea nchiderii depozitului prin HCL
depozitului Roman nr. 127 din 11.10.2013.
neconform Terenul n suprafa de 40000
Trgu Neam m.p. pe care se afl depozitul
neconform de deeuri Trgu
Neam i construcie
administrativ C1 (40 m.p.) sunt
proprietate public a Oraului
Trgu Neam conform HCL Trgu
Neam nr. 11/2009 i a
Extrasului de carte funciar
pentru informare din 15.01.2014
eliberat de O.C.P.I. Neam.
Terenul a fost transmis n
administrare Consiliului
Judeean Neam n vederea
nchiderii depozitului prin HCL
Trgu Neam nr. 183 din
10.10.2013

CONSILIUL JUDEEAN NEAM

Anexa nr. 2

la Dispoziia nr. 25 din 24 .01.2014

LISTA
cuprinznd cererea de eliberare a unei autorizaii de desfiinare i datele de identificare
ale acesteia,
solicitat de o persoan juridic din judeul Iai pentru un obiectiv de investiie ce se
desfiineaz n judeul Neam
Valoarea

Nr. Solicitantul Obiectul/ declarat a Regimul juridic al terenului


/ pe care se amplaseaz
Crt. Obiectivul Proiectant investiiei
obiectivul
Titularul autorizat i
- lei-
autorizaii adresa
de acestuia Termen
construire
valabilitate
i adresa Termen
acestuia
execuie
0 1 2 3 4 5

1. S.C. WPD Desfiinare S.C. Bodo 10.106lei Imobilul este compus din teren n
suprafa de 214 mp i construcie "Turn
Romnia turn Invest S.R.L. msurtori condiii meteorologice".
WIND msurtori V :6luni Terenul aparine domeniului public al

FARM 04 condiii Iai comunei ibucani ( face parte din


E :2luni suprafaa total de 6ha), transmis n
S.R.L. meteorolog concesiune S.C. WPD Romnia WIND
FARM 04 S.R.L. prin contractul de
ice
str. Calea construcie
concesiune nr. 2864 din 10.08.2011. Turnul
de msurtori condiii meteorologice a fost
Chiinului provizorie realizat n baza autorizaiei de construire
, nr. 29, nr. 1/26.01.2012 eliberat de Consiliul
Judeean Neam.
Corp C12,
et. 1,
camera 1, extravilan
spaiul 2 comuna
ibucani
mun. Iai

jud. Neam

ROMNIA
JUDEUL NEAM
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRRE

Nr. 29 din 31 martie 2014


privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcii de
ef secie, ef laborator i ef serviciu din cadrul Spitalului Judeean de Urgen Piatra-
Neam

Consiliul Judeean Neam;


Avnd n vedere Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru
ocuparea funciei de ef de secie, ef de laborator sau ef de serviciu din unitile sanitare
publice, aprobate prin Ordinul ministrului sntii publice nr. 1.406/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Examinnd expunerea de motive nr. 4.060/2014 a domnului Culi Tr,
preedintele Consiliului Judeean Neam, ntocmit n baza adresei nr. 6.723/2014 a Spitalului
Judeean de Urgen Piatra-Neam;
Vznd raportul de specialitate nr. 4.060/2014 al Biroului resurse umane, Hotrrea
nr. 4/2014 a Consiliului de Administraie al Spitalului Judeean de Urgen Piatra-Neam,
precum i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Lund act de dezbaterile din edina plenului Consiliului Judeean Neam;
n temeiul dispoziiilor art. 91 alin. (5) lit. a pct. 3 i ale art. 97 din Legea nr.
215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;

HOTRTE:

Art.1:Se valideaz rezultatele concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcii de


ef secie, ef laborator i ef serviciu din cadrul Spitalului Judeean de Urgen Piatra-Neam,
respectiv candidaii care vor ocupa funciile pentru care au fost declarai reuii, dup cum
urmeaz:
1. ef Secie Psihiatrie- dr. Rodica Stan;
2. ef Secie Anestezie, Terapie Intensiv- dr. Liviu-Lucian Ungureanu;
3. ef Laborator Analize Medicale- dr. Mia Stngu;
4. ef Secie Cardiologie- dr. Carmen Manuela Martin;
5. ef UPU- SMURD- dr. Cristinel Pasalu;
6. ef Secie Reumatologie- dr. Monica Chiriescu;
7. ef Secie Obstetric Ginecologie- dr. Georgeta Vintea.

Art.2: Secretarul judeului va asigura comunicarea prezentei hotrri autoritilor i


instituiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat i Editarea Monitorului
Oficial.

PREEDINTE
Culi TR

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL JUDEULUI
Daniela SOROCEANU

ROMNIA
JUDEUL NEAM
CONSILIUL JUDEEAN
HOTRRE

Nr. 48 din 31 martie 2014


privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul colar Judeean Neam n vederea
organizrii concursului judeean cu tema Un mr delicios un copil sntos

Consiliul Judeean Neam;


Avnd n vedere prevederile Hotrrii Guvernului nr.800/2013 privind stabilirea
fructelor distribuite, a perioadei i frecvenei distribuiei, a limitei valorii zilnice/elev i a
fondurilor necesare pentru distribuia fructelor i a msurilor adiacente distribuiei de fructe, a
bugetului aferent acestora, precum i a modalitii de implementare efectiv i de gestionare
la nivelul administraiei publice, n cadrul programului de ncurajare a consumului de fructe
proaspete n coli n anul colar 2013 2014;
Examinnd expunerea de motive nr. 3.436/2014 a domnului Culi Tr,
preedintele Consiliului Judeean Neam;
Vznd raportul de specialitate nr. 3.436/2014 al Direciei generale buget finane,
adresa Inspectoratului colar Judeean Neam nr.682/2013, precum i rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate;
Lund act de dezbaterile din edina plenului Consiliului Judeean Neam i rezultatul
votului secret consemnat n procesul verbal al comisiei de validare;
n temeiul dispoziiilor art. 91 alin. (6) lit. a i ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

HOTRTE:

Art.1: (1) Se aprob asocierea Judeului Neam, prin Consiliul Judeean Neam, cu
Inspectoratul colar Judeean Neam, n vederea organizrii concursului judeean cu tema
Un mr delicios un copil sntos.
(2) Se aprob contribuia financiar a Judeului Neam, n cuantum de 70.000 lei, n vederea
realizrii obiectivului de interes public de la alin.(1).
(3) Se aprob Acordul de asociere dintre Judeul Neam i Inspectoratul colar Judeean
Neam, conform anexei care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2: (1) Direcia general buget finane va aduce la ndeplinire prevederile prezentei
hotrri, iar Direcia juridic, relaii internaionale va lua msurile ce se impun pentru
ncheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeului va asigura comunicarea prezentei hotrri autoritilor i
persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat i Editarea Monitorului Oficial.
PREEDINTE
Culi TR

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL JUDEULUI
Daniela SOROCEANU
ROMNIA
JUDEUL NEAM
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRRE

Nr. 49 din 31 martie 2014


privind aprobarea atribuirii unor licene de traseu pentru efectuarea transportului
public judeean de persoane prin curse regulate

Consiliul Judeean Neam;

Avnd n vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului Ministrului Internelor i Reformei
Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;

Examinnd expunerea de motive nr. 4595/2014 a domnului Dan Manoliu,


vicepreedinte al Consiliului Judeean Neam, ntocmit n baza propunerilor
formulate de Comisia paritar;
Vznd raportul de specialitate nr.4595/2014 al Direciei generale de dezvoltare
judeean, precum i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Lund act de dezbaterile i amendamentele formulate n edina plenului Consiliului
Judeean Neam;
n temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct. 13 i ale art. 97 din Legea nr.
215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
HOTRTE:

Art.1: Se aprob atribuirea licenelor de traseu pentru efectuarea transportul public


judeean de persoane prin curse regulate, conform anexei care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.2:(1) Direcia general de dezvoltare judeean va lua msurile necesare aducerii
la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrri.
(2) Secretarul judeului va asigura comunicarea prezentei hotrri agenilor economici,
autoritilor i instituiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat i Editarea
Monitorului Oficial.

PREEDINTE
Culi TR

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL JUDEULUI
Daniela SOROCEANU
ROMNIA
JUDEUL NEAM
CONSILIUL JUDEEAN

HOTRRE

Nr. 54 din 31 martie 2014


privind punerea la dispoziia proiectului Neutralizarea deeurilor medicale
periculoase rezultate din activitatea spitaliceasc a unei suprafee de teren proprietate
public a Judeului Neam

Consiliul Judeean Neam;


Examinnd expunerea de motive nr. 3.877/2014 a domnului Culi Tr,
preedintele Consiliului Judeean Neam, ntocmit n baza solicitrii nr. 6.579/2014 a
Spitalului Judeean de Urgen Piatra-Neam;
Vznd rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Lund act de dezbaterile din edina plenului Consiliului Judeean Neam;
n temeiul dispoziiilor art. 91 alin. (5) lit. a pct. 3 i ale art. 97 din Legea nr.
215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;

HOTRTE:

Art.1: (1) Se aprob punerea la dispoziia proiectului Neutralizarea deeurilor


medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasc, ce urmeaz a se implementa la
nivelul Spitalului Judeean de Urgen Piatra- Neam, a unei suprafee de teren de 120 m.p.,
proprietate public a Judeului Neam, avnd datele de identificare prevzute n anexa la
prezenta hotrre.
(2) Se mandateaz preedintele Consiliului Judeean Neam pentru a ndeplini formalitile
legale necesare implementrii proiectului Neutralizarea deeurilor medicale periculoase
rezultate din activitatea spitaliceasc la nivelul Spitalului Judeean de Urgen Piatra-
Neam.
Art.2: Secretarul judeului va asigura comunicarea prezentei hotrri autoritilor i
persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat i Editarea Monitorului Oficial.

PREEDINTE
Culi TR

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL JUDEULUI
Daniela SOROCEANU
ROMNIA
JUDEUL NEAM
CONSILIUL JUDEEAN
PREEDINTE

DISPOZIIE
Nr. 87 din 26.03.2014
privind desemnarea membrilor unei comisii pentru evaluarea i selecionarea
proiectelor n scopul atribuirii unor contracte de finanare nerambursabile, pentru anul
2014

Culi Tr, preedintele Consiliului Judeean Neam;


Avnd n vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanrilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general i ale
Hotrrii Consiliului Judeean Neam nr. 19/2014 privind aprobarea Programului pentru
acordarea finanrilor nerambursabile, valabil pe anul 2014;
Vznd referatul nr. 4.124/2014 al Direciei Generale de Dezvoltare Judeean;
n temeiul dispoziiilor art. 106 din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

DISPUN:

Art.1: (1) Se desemneaz reprezentanii preedintelui Consiliului Judeean Neam ca


membri ai comisiei pentru evaluarea i selecionarea proiectelor n scopul atribuirii unor
contracte de finanri nerambursabile pentru anul 2014, astfel:
1. Constantin Iacoban- consilier judeean;
2. Irina Corduneanu- consilier al preedintelui Consiliului Judeean Neam;
3. Maria Nicoleta Stelea- inspector;
4. Irina Postolic-consilier.
(2) Comisia menionat la alin.(1) se completeaz cu persoanele desemnate prin
Hotrrea Consiliului Judeean Neam nr.19/2014, respectiv:
1. Emilia Arcan- vicepreedinte al Consiliului Judeean Neam;
2. Dan Manoliu- vicepreedinte al Consiliului Judeean Neam;
3. Vasile-tefnu Ploscaru- consilier judeean;
4. Iulia erban- consilier judeean;
5. Constantin-Cristian Tapalag-consilier judeean;
Art.2: Secretarul judeului va asigura comunicarea prezentei dispoziii persoanelor i
autoritilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat i Editarea Monitorului Oficial.

PREEDINTE,
Culi TR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:


SECRETARUL JUDEULUI,
Daniela SOROCEANU
CONSILIUL JUDEEAN NEAM
Str. Alexandru Cel Bun, nr. 27, Piatra-Neam
Tel: (+40) 0233/212890; (+40) 0233/213760
Fax: (+40) 0233/211569
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro