You are on page 1of 1

MGA MATALINHAGANG SALITA

1. butas ang bulsa - walang pera


2. ilaw ng tahanan - ina
3. kalog na ng baba - nilalamig
4. alimuom - tsismis
5. bahag ang buntot - duwag6. ikurus sa noo -
tandaan
7. bukas ang palad - matulungin
8. kapilas ng buhay - asawa
9. nagbibilang ng poste - walang trabaho
10. basag ang pula - luko-luko11.