You are on page 1of 1

Autorke prvog srpskog sajta za LGBT roditeljstvo priaju da kad proete selima i gradovima

u Srbiji, ako umete da gledate i zapazite (a mnogi, kako kau, ne ele da pomisle da je to tu
pored njih), videete puno istopolnih parova koji ive zajedno i rade.

- To nije nita to je dolo sa zapada, poast ili kako ve, to postoji od kada je i ljudske vrste, a
ne treba biti neki veliki teolog, pa da bude svima jasno da smo i mi stvoreni na isti nain kao i
ostali. Moram da napomenem da mi oko sebe imamo krug ljudi koji nas razume. Svi oni nas
poznaju kao osobe i znaju sve nae kvalitete, a seksualna orijentacija je lina i privatna stvar.
Neki prijatelji su samo nestali, doli su neki novi, kvalitetniji, rodbina se vremenom navikla...
Ali sve je to ivot. Samo to za ovakav ivot ovde u Srbiji treba mnogo vie snage i truda -
zakljuuju Sonja i Anela.

Uasan oseaj stvaraju mediji

- U Nemakoj ima vie od 7.000 istopolnih parova sa decom, dok je u Americi 2005. godine
zabeleen podatak da je 270.313 dece ivelo u istopolnim porodicama. Kod nas u zemlji se ti
ljudi kriju, i ak su i to se tie LGBT populacije izvan dijapazona. U Sloveniji ovakve
porodice su daleko vidljivije. Svakako da je uasan oseaj kad ujete kako na medijima
priaju o vama. Jo gore je kada dete uje kako se govori o osobama koje oni vole najvie na
svetu, i znaju da to sve nije istina. To boli nas, ali boli i nau decu. Moete samo da zamislite
kako se osea jedno dete kad vidi one monstrume to prete i pozivaju na lin i na jo neke
gore stvari - objanjava Anela.

Pravi smo hriani

U Srbiji postoji pravoslavna crkva, koja jeste jedan od razloga zato se neke promene
deavaju sporije, ali vidite u paniji, na primer, postoji veoma jaka katolika crkva, pa su
tamo usvojeni zakoni o istopolnim brakovima. Jedna Austrija na primer ima izrazito jaku
crkvu, pa je opet proao zakon. Ako mene pitate uvek u rei da je daleko vei procenat
pravih hriana meu LGBT populacijom, nego meu ostalima. Okaiti krst na retrovizor
kola, staviti badnjak na hladnjak, ne znai da ste hrianin. Pomagati druge, a mnogi od nas
angauju se u humanitarnim organizacijama, razumeti ljude i biti stvarno irokogrudo ivo
bie puno ljubavi jeste hrianski, ali to najee razumeju samo oni koji imaju svoj teret koji
nose kroz ivot -