You are on page 1of 9

Nhng mt hng, sn phm "Made in America" t lu rt c

lng ngi tiu dng trn khp th gii ni chung v ngi tiu dng
Vit Nam ni ring, bi nhng sn phm xut x t nc M ni ting
ny c sn xut bi dy chuyn hin i, tin tin, hng ha c
kim tra nghim ngt trc khi tung ra th trng, hng ha c m
bo cht lng tt nht, c bit tnh thm m hng ha cao, sn phm
a dng, nhiu mu m, cho khch hng tha h la chn cng gi c hp
l, phn loi nhiu loi gi ph hp vi ti tin ca i a s ngi tiu
dng. Hn na, hng M cn ni ln thng hiu, ng cp ca ngi
s dng, v vy m nhu cu mua hng M ca ngi tiu dng ngy
cng tng, nht l trong nhng nm gn y cng vi s pht trin vt
bc ca th trng thng mi in t.

Mua hng M ngy cng tr nn ph bin trong i sng tiu dng, tuy
nhin nhiu ngi tiu dng Vit vn cn b ng v cch order hng M
thng qua cc trang thng mi in t hng u nc M nh Amazon,
Ebay,... Vy lm th no mua hng M nhanh chng, tin li v tit
kim nht? Bn ang c nhu cu mua hng M nhng khng bit cch
order t mua hng M nh th no th hy tham kho ngay bi hng
dn cch order t t mua v ship gi hng t M v Vit Nam uy
tn sau y nh.
Cch t order t mua v ship gi hng t M v Vit Nam

Vi s ra i ca Internet cng vi qu trnh thng mi ha thc y


s ra i ca hnh thc mua hng online, gi y, ngi tiu dng ch
cn ngi ti nh v c sn mt chic my tnh, smartphone hay ipad c
kt ni mng l c th tha sc mua sm bt k hng ha no. V bn c
th tha sc mua sm hng M online thng qua cc trang web thng
mi in t hng u nc M nh Amazon, Ebay, Bestbuy, Costo,
thay th cho cch mua hng truyn thng nh sang tn nc M xa xi
mua hng, nh ngi thn, bn b ang nh c ti M mua h v
xch tay v nc hay cch mua hng xch tay M ngay ti Vit Nam vi
nhiu ri ro mua phi hng km cht lng...

t order t mua hng M online, trc tin bn cn p ng cc


iu kin sau mua hng:

Bn cn c vn ting Anh kh c hiu ni dung sn phm, cc


thng tin v mn hng, nhn xt, nh gi sn phm ca ngi
mua trc, thng tin ngi bn v chnh sn phm, mt hng ,...
c th t nhn nh sn phm mnh mua c cht lng tt hay
khng, hay n v bn hng cho mnh c thc s uy tn ng tin
cy bn c th "chn mt gi vng" hay khng.
Bn cn c th thanh ton quc t nh Master card/Visa,... y l
iu kin bt buc phi c mua hng M ni ring v mua hng
ha quc t ni chung, v tt nhin l th thanh ton quc t ca
bn phi c tin trong ti khon thanh ton mua hng.
Bn cn c a ch nhn hng ti M, v hin nay nhiu trang
thng mi in t ti M cha cung cp dch v ship hng v tn
Vit Nam. Nu bn khng c a ch nhn hng ti M th gi
bn nn nh vo n v mua h hng M mua hng.
Khi c cc iu kin t mua hng M trn, cc bn tin hnh order
t mua hng M theo cc bc hng dn sau y:

Bc 1: Truy cp vo trang thng mi in t M v tin hnh


ng k ti khon

Truy cp trang web thng mi in t M l iu hin nhin cc bn


c th tm kim sn phm v tin hnh mua hng. Cc trang web bn
hng trc tuyn hng u nc M gi cho cc bn nh Amazon,
Ebay, Target, Walmart, Overtock, Bestbuy, Costco, trong , mua
hng Amazon hay mua hng Ebay l mt trong nhng xu th mua sm
hng u th gii hin nay, c ng o ngi tiu dng la chn.

Sau khi truy cp vo trang web thng mi in t M mua hng, cc


bn tin hnh ng k ti khon min ph ti cc trang web ny tin
hnh t hng, thanh ton hng ha cng nh gip nm bt c nhng
thng tin cn thit v sn phm bn mun mua.

Bc 2. Cung cp a ch nhn hng ti Vit Nam

Nu bn t order t mua hng v ship gi hng v Vit Nam, cc bn


cn phi thm a ch nhn hng ti Vit Nam vo chuyn mc address
n v bit khi giao hng. cung cp a ch nhn hng ti Vit
Nam, cc bn cn truy cp thc hin: Chn "Your Account" ->
"Settings" -> "Add New Adress" v in y cc thng tin cn thit.

Cc bn lu , mt s n v khng cung cp dch v ship hng t M


v Vit Nam. V vy, cc bn cn c mt a ch giao hng ti M
mua hng.

Bc 3. Tm kim hng ha, sn phm ph hp

y l bc quan trng gip bn la chn c sn phm ph hp,


cht lng tt nht. Cc bn lu , hng ha trn cc trang thng mi
in t M thng kh a dng v c chia lm 3 loi chnh sau y:

"Ships from and sold by Amazon.com": y l nhng sn phm


c bn v giao bi chnh trang thng mi in t .
"Sold by XXX and Fulfilled by Amazon": y l nhng sn
phm c bn bi seller nhng k gi ti kho thng mi in t
v c giao bi trang thng mi in t .
"Ships from and sold by XXX": y l nhng sn phm c
bn v giao bi chnh seller .
Theo kinh nghim mua hng M, cc bn nn chn nhng sn phm,
mt hng loi 1 v 2 s m bo cht lng, cn nhng mt hng loi 3
nn cn nhc k lng trc khi mua. Nu bn khng c kinh nghim
mua hng, th vic mua nhm hng km cht lng l iu rt d xy ra
khi mua hng M online.

Bc 4. t mua hng v thanh ton hng ha

Sau khi tm c mt hng ng , mua hng, cc bn chn "Add to


Card" cho hng vo gi hng. Sau , cc bn chn biu tng gi
hng "Cart" pha bn tay phi v chn "Proceed to chekout" tin hnh
thanh ton.

Bc 5: Nhn hng

Sau khi nhn c yu cu mua hng t khch hng, cc trang thng


mi in t ny s c trch nhim lin h vi bn xc nhn n hng.
Sau , hng ha ca bn s c vn chuyn v a ch m bn cung
cp ti M. vn chuyn hng ha t M v Vit Nam, cc bn c th
chn cc hnh thc nh: t mnh vn chuyn hng ha v Vit Nam,
chuyn hng v Vit Nam thng qua bu in hay s dng dch v vn
chuyn ship gi hng M v Vit Nam.

C th bn ang quan tm:

Dch v mua h hng M ship v Vit Nam uy tn cho b ti


TP.HCM: https://mayduavongts.com/p/dich-vu-mua-ho-hang-my-
ship-ve-viet-nam-uy-tin-cho-be-tai-tp-hcm.html
Cch order t t mua v ship gi hng t M v Vit Nam cho
b: https://mayduavong.biz/cach-order-tu-dat-mua-va-ship-gui-
hang-tu-my-ve-viet-nam-cho-be.html
Nhn order t mua v ship gi hng M v Vit Nam uy tn cho
b: https://mayduavong.in/nhan-order-dat-mua-va-ship-gui-hang-
my-ve-viet-nam-uy-tin-cho-be/

*** Vic t order t mua hng M online nghe c v kh n gin


nhng trong qu trnh t mua hng, bn s gp nhiu kh khn nh vn
thu quan, hi quan, hng ha khng c kim tra k lng trc
khi vn chuyn v Vit Nam, thi gian hng v lu,... hay bn khng
cc iu kin t mua hng M online nh bn khng thnh tho ting
Anh, khng c th thanh ton quc t, khng c a ch nhn hng ti
M,... th gii php gip bn mua hng M an ton v nhanh nht lc
ny, chnh l s dng dch v order t mua h hng M v vn chuyn
ship gi hng M v Vit Nam ca cc n v vn chuyn uy tn hng
u nc ta hin nay.

V Giaonhan247 - n v uy tn hng u nc ta hin nay chuyn


order hng M, t mua h v vn chuyn hng ha quc t v Vit
Nam, l mt trong nhng la chn tt nht dnh cho bn. Vi nhiu nm
kinh nghim trong lnh vc mua h v vn chuyn hng ha quc t
cng nim tin mang n cho ngi tiu dng, Giaonhan247 t ho l
n v vn chuyn uy tn hng u nc ta hin nay chuyn dch v
order t mua v vn chuyn hng ha quc t nh M, Anh, Php,
c, v Vit Nam uy tn. Giaonhan247 khng ngng nng cao cht
lng dch v v tin ch ca mnh nhm mang n s phc v tt nht
cho qu khch hng. Vi dch v order t mua hng M ca
Giaonhan247, bn c th tha sc mua sm hng M cht lng cho b
v cho c gia nh bn ch vi vi c click chut n gin ngay ti
nh. Sau y l nhng l do khin khch hng lun tin tng, la chn
dch v order mua h M cho b ca Giaonhan247:

i ng nhn vin chm sc khch hng c o to c chuyn


mn cao, lun tn tm, nhit tnh, sn sng h tr v gii p mi
thc mc ca qu khch hng mt cch c th, r rng nht.
Phng thc thanh ton a dng, uy tin, gip bn la chn phng
thc ph hp cng nh gip gim ti thiu ri ro khi giao dch qua
Internet, chuyn khon qua ATM.
Giaonhan247 lun la chn nhng hng, phng tin vn chuyn
hng ha nhanh chng nht m bo chuyn hng v nc mt
cch nhanh chng, giao hng ng hn v tn tay, chnh xc a
ch ngi nhn.
Thi gian vn chuyn hng v nhanh, khng phi qu khch
hng ch i lu, ch t 7 n 10 ngy, hng ha s n tn tay
bn.
Hng ha ca bn c ng gi kim tra cn thn, k lng v
vn chuyn v Vit Nam mt cch an ton nht. Nu bn c tham
gia khai thu v ng bo him hng ha, th bn s c n b
100% gi tr n hng, nu xy ra nhng s c ngoi mun do
li ca Giaonhan247 nh hng b h hng, tht lc, mt mt.
Mc cc ph vn chuyn thp, cnh tranh nht th trng hin nay
cng nhiu chng trnh u i hp dn dnh cho qu khch hng
vo cc dp c bit nh l, Tt,
Mi thc mc, cc bn vui lng lin h theo thng tin sau y:

Giaonhan247.vn

Hotline: 1900 54 55 84

a ch:

H Ni: S 4 ng 26, Nguyn Hng, phng Lng H, qun ng


a, H Ni
H Ch Minh: Ta nh 247, 602/45D in Bin Ph, phng 22,
qun Bnh Thnh, TP. H Ch Minh

Email:

Mua h: order@giaonhan247.com
Ship h: shipping@giaonhan247.com

Ngun bi vit: https://www.linkedin.com/pulse/cach-order-tu-dat-mua-


va-ship-gui-hang-my-ve-viet-nam-muahang-my/