You are on page 1of 1

Kriterij Gijk Znaajka Spoj 01 Spoj 02 Spoj 03 Spoj 04 Spoj 05 Spoj 06

Vredno- (koja se vrednuje)


W j1 Wg j1 W j2 Wg j2 W j3 Wg j3 W j4 Wg j4 W j5 Wg j5 W j6 Wg j6
Vanja
1 0,068 Konstrukcija/broj 5,000 0,340 4 500 0,306 5,000 0,340 5,000 0,340 3,000 0,204 3,500 0,238
sastavnih dijelova
2 0,039 Sreditenje 4,250 0,166 3,750 0,146 4,500 0,176 4,000 0,156 4,250 0,166 4,250 0,166

3 0,040 Preuzimanje aksijalne 1,250 0,050 1,250 0,050 1,500 0,060 3,250 0,130 3,250 0,130 3,250 0,130
sile
4 0,057 Sastavljanje i 5,000 0,285 5,000 0,285 4,250 0,242 3,750 0,214 4,250 0,242 4,250 0,242
rastavljanje
5 0,061 Opasnost od 1,250 0,076 1,500 0,092 2,250 0,137 2,250 0,137 2,500 0,153 2,500 0,153
loma/proklizavanje
6 0,220 Opasnost prenosa 3,375 0,743 4,750 1,045 5,000 1,100 3,500 0,770 3,000 0,660 3,250 0,715
momenta vrtnje
7 0,265 Prenosivi moment 5,000 1,325 4,500 1,193 4,500 1,193 4,500 1,193 4,500 1,193 4,500 1,193
vrtnje
8 0,250 Upotrebljivost nakon 5,000 1,250 5,000 1,250 4,250 1,063 4,000 1,000 4,500 1,125 4,500 1,125
rastavljanja
S = 1,000 Ukupna vrijednost Gw1 Gwg1 Gw2 Gwg2 Gw3 Gwg3 Gw4 Gwg4 Gw5 Gwg5 Gw6 Gwg6
Numeriki iznos 30,125 4,235 30,250 4,367 31,250 4,311 30,250 3,940 29,250 3,873 30,00 3,962
ukupne vrijednosti
Ukupna vrijednost W1 Wg1 W2 Wg2 W3 Wg3 W4 Wg4 W5 Wg5 W6 Wg6
naspram idelanog
rjeenja
Numeriki iznos 1,004 0,847 1,008 0,873 1,042 0,862 1,008 0,788 0,975 0,775 1,000 0,792
Tehnika dobrota Xk X1 =0,847 X2 =0,873 X3 =0,882 X4 =0,788 X5 =0,775 X6 =0,782
Relativni troak K1 =1,900 K2 =1,700 K3=1,850 K4 =1,650 K5 =1,800 K5=1,750
naspram idealnog
rjeenja
Ekonomska dobrota Yk Y1 =0,526 Y2 =0,588 Y3 =0,541 Y4 =0,806 Y5 =0,556 Y6 =0,571