You are on page 1of 2

Red.

ocjena
broj Znaajka Broj spoja (tabela 2.1)
01 02 03 04 05 06
1 Prenosivi velik 1,0 velik 0,9 velik 0,9 srednji 0,9 Srednje 0,9 Srednje 0,9
moment vrtnje velik velik
2 Prenos 1) 0,5 ne 0,95 1) 1,0 1) 0,7 1) 0,2 1) 0,65
momenta
ovisan
3 Preuzimanje 1) 0,25 1) 0,25 2) 0,3 da 0,65 da 0,65 da 0,65
aksijalne sile
4 Posljedice lom 0,25 lom 0,3 nema 0,45 2) 0,45 2) 0,5 2) 0,5
preoptereenja

5 Mogunost da 0,85 da 0,75 da 0,9 da 0,8 da 0,85 da 0,85


sreditenja
6 Aksijalna mogua 0,9 mogua 0,9 ne 0,5 nemogua 0,5 nemogua 0,5 ne 0,5
pominost
7 Rastavljivost 3) 0,8 2) 0,95 ne 0,5 nemogua 0,5 nemogua 0,5 ne 0,5
glavine
8 Sastavljanje i jednostavno 1,0 jednostavno 1,0 mogua 0,85 jednostavno 0,75 Jednost. 0,85 Jednost. 0,85
rastavljanje
9 Upotrebljivost mogua 1,0 mogua 1,0 3) 0,85 mogua 0,8 da 0,9 mogua 0,9
nakon
rastavljanja
10 Trokovi izrade srednji 0,9 srednji 0,7 srednji 0,85 srednji 0,65 Srednji 0,8 srednji 0,75
i sastavljanja visok
1)o faktoru oblika: 1)samo s posebno 1)o faktoru nosivosti 1)o vrsti steznog spoja 1)o broju nateznih 1)o momentu
Ocjena 0,5 fi oblikovanim naslonom ocjena 1,0l fi 2)mogue elemenata(z): pritezanaj navrtke
Napomena 2)u stepenima glavine 2)samo s posebno proklizavanje spoja Ocjena 0,2-z 2)mogue
3)samo s posebno 2)kod klina vee oblikovanim 2)mogue proklizavanje spoja
oblikovanim naslonom duine naslonom glavine proklizavanje spoja
glavine 3)mogue osteenje
Kriterij Oznaka Opis cilja(hijerarhija ciljeva) Nivo cilja
vrednovanja cilja Gijk gijk
Jeftin i uinkovit spoj glavina-vratilo koji moe
C1jk prenositi srednje i velike momente vrtnje uz 1 1,000 1,000
mogunost rastavljanja i ponovnog sastavljanja
bez oteenja, te preuzeti aksijalne sile.
Optimalno rjeenje 2 0,265 0,265
C110
1 Jednostavna konstrukcija(mali broj sastavnih 3 0,257 0,068
C111 dijelova)
2 Lako sreditenje 3 0,147 0,039
C112
3 Jednostavno preuzimanje aksijalne sile 3 0,151 0,040
C113
4 Jednostavno sastavljanje i rastavljanje 3 0,215 0,057
C114
5 Mala opasnost od loma/proklizavanja(dobra 3 0,230 0,061
C115 dimenzioniranost)
6 Neovisnost prenosa momenta vrtnje 2 0,220 0,220
C120
7 Velik prenosivi moment vrtnje 2 0,265 0,256
C130
8 Viestruka upotrebljivost nakon rastavljanja 2 0,250 0,250
C140