You are on page 1of 1

Undangan

Katur
KaturDhumateng:
Dhumateng:
Bapak/
Bapak/Sedherek
Sedherek
................................................
................................................
di-
di-. .

Assalamualaikum Wr. Wb

Assalamualaikum wr. wb

Rinenggo sugungeng pakurmatan kanti murih ridhanipun Allah. Sinartan


agungeng pangapunten saha andhapaing manah, kulo ngaturi rawuh panjenengan ing
mbenjang:

Dinten : Ahad, malem Senin


Tanggal : 13 Agustus 2017
Wanci tabuh: Jam 19.10 (Bada isya awal)
Cumondhok : Ing griyo kulo Syamsuddin (Syarif)/ Risal
Saperlu : Maos doa lan tahlil arwah leluhur (Ibu Nasikah)

Mekaten dhumateng kawigatosan saha karawuhan bapak/ sedherek sak


derengipun lan sak sampunipun kulo sak keluarga ngaturaken agungeng panuwun.
Kirang langkungipun, kawulo sekeluarga nyuwun agungeng samudro
pangaksami, soho matur nuwun.

Wassalamuaalaikum wr. Wb

Hormat kami,

Syarif/ Rizal Sekeluarga