You are on page 1of 4

1827.

Maarski jezik se uvodi u hrvatske kole


1835. Izlazi prvi broj Novina i Danice poetak hnp
1841. Osnivanje prvih stranaka Maaronska & Ilirska stranka
1843. Zabrana ilirskog imena
1843. 2. svibanj Ivan Kukuljevi Sakcinski prvi saborski govor hrvatskim jezikom
1845. Doputena uporaba ilirskog imena u knjievnosti
29.srpanj Srpanjske rtve
1848. Maarska Lajos Kossuth
Be Metternichova opozicija = Sofija + Kulmer (Gaj)
Narodna stranka Gradsko vijee
17. oujak Manifest cara Ferdinanda s proglaenjem novih sloboda deputacija Be =
sazivanje Sabora
25. oujak Narodna skuptina usvojena Zahtijevanja naroda (1. samostalnost, 2.
ujedinjenje, 3. jezik, 4. ukidanje stalekih privilegija i financijska neovisnost, 5.
narodna vojska, 6. Jelai)
deputacija = odbijeno osim 6.
Banska konferencija
Sabor u Pounu zakon o ukidanju kmetstva
25. travanj Bansko pismo - ukinuto kmetstvo
+ prekid odnosa s Ugarskom
26. travanj Proglaen prijeki sud
svibanj Vlada bjei u Innsbruck = pismo Jelaiu odbijeno
5. lipanj Hrvatski sabor (1. izborni red, 2. ustolien Jelai, 3. dravnopravni poloaj, 4.
privremena vlada, 5. Manifest naroda horvatsko-slavonskog)
- Jelai sa saborskom delegacijom kree u Innsbruck
- lien banske asti
- zakljuci odbijeni ostao na poloaju bana
- Jelai vodi pregovore s Ugarskom = neuspjeno
4. srpanj Hrvatski sabor sakupljanje dobrovoljnih priloga u novcu za vojsku (posljednji rad
sabora '48.)
7. rujan Rat s Maarskom
10. rujan Zaposjednuto Meimurje sjedinjeno s Banskom Hrvatskom
- Pakozd i Valenca = neodluno
- vrhovni vojni zapovjednik austrijske vojske u Ugarskoj
- ustanak u Beu
30. listopad Bitka kod Schwechata
- Ferdinand Franjo Josip I = Jelai gubernator
prosinac Maarska ulazi u Budim (Kukuljevi)
1849. 4. oujak Oktroirani ustav
13. kolovoz Bitka kod Villagosa = Maarska poraena
1851. 31.prosinac Silvestarski patent
1860. 31.svibanj Pojaano Carevinsko vijee proireni sastav
- Ambroz Vraniczany Hrvatska
- J.J. Strossmayer Slavonija (1.federacija, 2. jezik, 3.ujedinjenje)
- Frane Borelli Dalmacija
= slom ideje apsolutizma veina za federalistiko ureenje
+ generalni guverner Maarske = mogunost revolucije
20. listopad Listopadska diploma
+ pismo okeviu: 1) sastav HS (izborni red) , 2) ureenje odnosa Hrv. i Ugarske
= banska konferencija deputacija
1) hrvatski jezik = 1)
2) hrvatsko-slavonska dvorska kancelarija = 2) privremeni dvorski dikasterij
3) ujedinjenje Hrvatske i Dalmacije = 3) predstavnici Dalmacije na konferenciju
1861. 26. veljae Veljaki patent
travanj Hrvatski sabor
- reguliran kraljevskim pismom
1) teritorijalna cjelovitost
2) dravnopravni poloaj = Narodna stranka, Unionistika stranka, Stranka prava
3) poziv u Reichsrat (kasnije Samostalna narodna stranka)
- rasputen:
1) l.42
2) Hrvatska dvorska kancelarija
3) Stol sedmorice
1863. Ivan Maurani Samostalna narodna stranka
a) nagodba s Austrijom
b) pristup Hrvatske Carevinskom vijeu
1868. 24. rujan Hrvatsko-ugarska nagodba
Rijeka krpica
izbori = pobijedila Narodna stranka
1871. 20. rujan Rujanski manifest
8. listopad Kvaternikov ustanak
1873. 30. rujan Revizija Hrvatskougarske nagodbe
= ban Ivan Maurani
1880. 21. svibanj Davidova okrunica
1881. 15. srpanj Hrvatsko-slavonska Vojna krajina sjedinjena s Hrvatskom & Slavonijom
1883. 6./7. kolovoz Afera s grbovima uvoenje komesarijata
1895. 16.listopad Spaljivanje maarske zastave
1903. 27. oujak Poetak demonstracija
1905. 5. listopad Rijeka rezolucija
17. listopad Zadarska rezolucija
1907. eljeznika pragmatika
1908. 5. kolovoz Finale - Veleizdajniki proces 1908./1909.
1908. 7.listopad Anketirana BiH
1909. Friedjungov proces
1912. Uveden komesarijat
1913. 29. studenog Ukinut komesatrijat
1914. 28. lipanj Sarajevski atentat
1848.-1859. Josip Jelai
1859.-1860. Grof Coronini
1860.-1867. Josip okevi
1868.-1871. Levin Rauch
1871.-1872. Koloman Bedekovi
1872.-1873. Antun Vakanovi
1873.-1880. Ivan Maurani
1880.-1883. Ladislav Pejaevi
1883.-1903. Khuen Hedervary
1903.-1907. Teodor Pejaevi
1907.-1908. Aleksandar Rakodczay
1908.-1910. Pavle Rauch
1910.-1912. Nikola Tomai
1912. Slavko Cuvaj
1912.-1917. Ivan krlec Lomniki