You are on page 1of 17

SiC Ro An BvA C B M

kozQ Bnj oU

<U o RAo Tw>

:]oU FU

xn jAqM kw

kow Bo oTj RnB BM

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 1


 . "U o RAo Tw" kozQ Bnj oU
-- /kow Bn nBTwAo ;xn jAqM ,kw ]oT
/1387 ,kow :AoU
ISBN 978-964-577-78-9 :/|128
/BP RB A tBwA oM vTwo
/
A /Bnj xpn -- BnB\B -- RAo Tw /Bnj xpn /1
/kv ,136 ,jAqM ,xn /J /kv ,- 135 , ,kw
/A /Z
RM 725.
A5R8
615.82 1387
8 7-11672 AoA BhMBT@

"U o RAo Tw" kozQ Bnj oU :JBT B


ov njB nkQ M kU xn jAqM kw :]oU FU
Ao oTij M kU kow Bo oTj :RnB BM

kw
kow Bn :MjA nBTwAo
1387 ,j :NBa SM
BU 2500 :S
njB nkQ M kU dT A :oUPB nB oe
kz :AoT
BzB oM SwA kPw oM B o @ B :NBa
AnjAoM M kU jBzj :Bd

kTv kp UoQ Bnj yAnC @


2500 :jAkU
/SwA
d jB e 

xn jAqM

yAj An BQn M kU


kowRAnBzTA
21 keA 7 @Q BQAjq BMBi (jn])BoA BMBi :AoU
19395-3445 :TvQ k
8874299 :oMB , 887975-70 :
U
WWW.sarmadipress.com :SBw J
mts@sarmadipress.com :oTA SvQ

ISBN: 978-964-5707-78-9 978-94-577-78-9 MB{


ISBN: 978-964-5707-74-1 978-94-577-74-1 njMB{

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 3 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 2


kw
Swo
d A

9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nBTzQ
11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / JBT pA jBTwA d

12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o zz RBoU :A ~
16 A 13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /{ R yz@
19 A 17 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /U SzQ R yz@
20 A 19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / U ]nBi SzQ R yz@
22 A 20 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / U kBioa R yz@
27 A 22 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /U ]nBi R yz@
28 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Ao Tw BTwAn jLM
28 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o AodA cd~U
33 A 29 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Ao Tw omQ B
A yAqA
35 A 34 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /tAvQA yz@
36 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /An nv R yz@
36 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / kBM BLUA M yz@
37 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /oTv yz@
39 A 38 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /unoQ yz@
40 A 39 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /nBL tUAnjA yz@
40 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / @BAo@Bw (pBw odT) wAqM
41 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o RAo Tw pBw odT
42 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o Bo z@AoTvj
42 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o RAo Tw M yz@
43 / / / / / / / / Oa uMQ AhTwA i yioa jo TiA bA
43 / / / / / / / SwAn (A) BM AhTwA Ak yioa jo TiA bA
44 / / / / / / / SwAn (A) BM AhTwA Ak yioa jo TiA bA
44 / /Oa (A) BM AhTwA i yioa jo TiA bA
45 / / / / / / / / / / / /BM BAhTwA i Ak yioa jo TiA bA
47 A 46 / / / / / / (A) BM AhTwA ]nBi yioa jo TiA bA
48 A 47 / / / / / / /(A) BM AhTwA iAj yioa jo TiA bA
48 / / / / / / / / / / / / / / / / / /o@Bw o
v jo TiA bA
49 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Oa M o@Bw yioa jo TiA bA

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 5 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 4


7 Swo kozQ Bnj oU 6

82 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i BAp BM BQ j o jo kM 50 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o B RBoU :j ~


83 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Bh Swj M Ap joz 51 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o t jo B
83 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / U o jo i 53 A 52 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /{ R SU
84 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TwA kBM BM U o jo i 56 A 53 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /U SzQ R SU
85 A 84 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /TwA kBM BM U yioa 57 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Tvz SBe nj Ak SU
57 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /pBLB SBe nj Ak SU
86 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /o RAo Tw kj RBLY RBoU :nBa ~ 58 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj i Ak SU
88 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB S nj kj RBLY RBoU (A 58 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BQ Swj nBa SBe nj i Ak SU
88 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nAj M BBQ jAj nBz 62 A 59 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / U o R SU
88 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /jp Q 62 / / / / / / / / / / C Bh R SU BM Ao U o R yz@
89 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /kMAi Q M S pA anBP yioa 65 A 63 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /U kBioa R SU
89 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / p M o jo t jAj nBz 65 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /SwAn Oa M yioa
90 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj Swj j o jo kM 65 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Swj yioa BM Ao U yioa
90 / / / / / / / / / / / / / / /pBLB SBe nj Bh BQ Swj Bq jo kM 66 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / B BAp BM U yioa
91 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj Ap jo B i 66 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /oj SBe nj U yioa
91 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /ZnBi M Ap Soe BM SU e 68 A 67 / / / / / / / / / / / / / / / / / /k n oM U kBioa R SU
92 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / NU BM o kBioa R SU 68 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / An ]nBi iAj yioa
92 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ap jo B BM Ao jp Q 70 A 69 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / An joM K
93 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj w M BAp jo jq 70 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /jp Q
93 / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj p M SLv BBQ jo jq nj 71 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / An k nj R SU
94 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj BBQ JBT jo kM 71 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / unoQ SU
94 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj BAp jo B i 72 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /nBL tUAnjA SU
95 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / pBLB SBe nj BAp JBT jo B i 73 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / wnj tvU SU
95 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jo kM
96 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /pBLB SBe nj Bh BQ Swj joM BM 74 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o TB RBoU :w ~
96 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nAkBQB c
w n oM B AkA Soe 77 A 76 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /U SzQ R SU
97 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /pBLB SBe nj RAo Tw BB{ RBLY 78 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <A> 1 ]nj { BTdU R SU
97 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / NU n oM jp Q 78 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / <J> 1 ]nj { BTdU R SU
98 / / / / / / / / / / / / / / / /oj BQ Swj nBa S nj kj RBLY RBoU (J 79 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 ]nj { BTdU R SU
98 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /BQ Swj nBa SBe nj { o BLA 80 A 79 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /{ R SU
98 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /BQ Swj nBa SBe nj K M Soe 80 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 ]nj { BTdU R SU
99 / / / / / / / / / / / / / / BQ Swj nBa SBe nj BAp JBT joM ] K 81 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ok M BAp BSwj TB jAj nBz
99 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /U SzQ R SU 82 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / An TB jo jq

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 7 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 6


kozQ Bnj oU 8

100 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /kMAi SBe nj Tn B{


100 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /BQ SwjnBa SBe nj Tn B{
101 / / / / / / / / / / / / / / /BQ Swj nBa SBe nj A BQ Swj jo kM
101 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / NU n Tn B{
102 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / oj SBe nj NU n Soe
102 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /NU n Th RB] nj BSwj Soe
 nBTzQ
103 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Tvz jBTvA S nj kj RBLY RBoU (Z
kAi qCS Un nj BU Bnj ,zhLAU q K nj 103 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / kCnj Ap j SBe M
qA jB\A /SwA ji k oM Bnj nj wBwA y jomPM nBM jM 104 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jp UBLa
105 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BQ n jBU e
/SwA oBnj Bo pA KwB Bnj RBoU B\A AoM nBM nj 105 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TwA kBM BM BT jo nj
Bw> pA wBveA SwA oY jo q BBAU Bjo nj xpn 106 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / oo pA jBTwA BM U yioa
106 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TwA kBM BM { R SU
/k BA <kB Bw jM
107 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / oU
B ,dU ,Sow ,Rnk kB A SdU jo q jo 107 / / / / / / / / / / / / / NU n Tvz SBe nj Bh BQ Swj joMBM
pB yQ j
nB pAU ~ L odU /k{BM odU 108 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TwA kBM BM U SzQ R SU
108 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TwA kBM BM BT jo jq
jBTB ~ odU nBM yB /kTv L RBoe B\A nj 109 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TwA kBM BM U yioa
v A BA k{ Bnj KwB B{pn BM R
nB jM 109 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jBTvA SBe nj BSwj JBT joM BM
/j{ U nBM BM KwBT kBM RBoU Rk{ SwA A 110 / / / / / / / / / / / / NU n Tvz SBe nj TwA kBM BM BTwj Soe
110 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / o jo kj RBLY xpn
M SwA kC Ao Un~M <kozQ Bnj oU> \
/k JBhTA An KwB RBoU ,nBM pB Kve oM kj pB]A oBnj 111 / / / / / / / / / / / / / / / / / / opn BTB nj SwnjB Swnj BT :\Q ~
124 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /B{pn q\U k]
AnBM cd ojB M BU kAk{ Ao jBw RBdU { BM B{pn
124 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / zz RBoU
/S{Aj kAi k M An oBnj nB Sw oA A ,kB @ 125 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / B RBoU
k oM j{ BA kBM Ap Aq RBoe nAoU ,xpn U 126 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /TB RBoU
127 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / kj RBLY RBoU
/SwA oBnj 128 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /]Ao
:JBT A xnB pA k
M BzA j KoU AnBM M Bnj RBoU jBw cd xpC
/SwA q nj KwB RBoU B\A

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 9 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 8


kozQ Bnj oU 10

An op jnA SwA pB JBT A pA J jB TwA S] oTd AnBM


/kLM xpC H
j
RBoU 1
BL
A B yz BA S] p Bp 2
JBT pAjBTwA d nBM o nj oU o nAoU Aq 3
B{pn oBnj ,nBM eo z }hzU nBM MBpnA BM pn nj RBoU nAoU Aq 4
An p RBoU ,Swo pA To BM uPw ,k }hz An o jn q Rn nj p Aq 5
k{ }hz AoM /kp S An BC A nB Mo k JBhTA
Sw ,p Aq ,nBM o nj nAoU jAkU ,T{Aj Bp B{ oU RBq] M Ski ji k An nj a B ,JBT A FU BM nAj kA
ATw njoBnj SwA kC JBT BTA nj k] pn njnAoU jAkU /{BM T{AjoM ,SwA AnBM AoBnj
An jnA RB~hz C MB k Znj An oU nB{ ,k] A S] nj kow Bo oTj B C M An ji AoTeA tBPw BBQ nj
/k S{AjjB nBM AoM kU kkBwn AAo nB An B KB U JBT nBTwAo
pBM BTA nj /k{BM ~ M Mo k] o SwA o@l M p kowUkd B CJB] RAnBzTA oTd Sok nB pA /nAj
o nj k JBhTA oBnj q\U BM An RBoU kBM nBM j{ k@FU nj dT A BinBow AAo RBep pA nAqwBPw B
/k{BM A ji ]T C K A Rn A Bi nBow pA ` /nAj An ozU B oB~U wA OBU p
Bi kjM nAjk An \ A A OBU nB qAo
/ Ajnk kj eAo An RBoU pA ioM { oQAop
\ A U S] nAj BkTwA AokUBwA oTd AnB pA
/kBwn nB An B ,}A n xn jAqM kw
84 qBQ
(kw SvQAoUq) 9329265684 :tBU U
(xn SvQAoUq) 912199822

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 11 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 10


13 o zz RBoU :A ~

{ R yz 1
M Sw c w n oM A ~
k{ e kMAhM SzQ ozz RBoU
nj /kj nAo ji o t op
n oM An ji wBM oU nBaj SwA BBTiBw yAqA AoM Bnj xn yz@
An S A /knAj p BBTiBw /jjo Toe Aj yAqA K] AoMBM kAk{ BU@
S M uPw ,k e A M BwB ~ vP ,
,BB ,kBU L pA kL SBM
An oU /kjopBM oU o{ yAqA yz oYA nj kL SBM /k{BM bo odU yB nj A B
/k nAoU /j{ C k{ Sw BU WBM ToeM Be nj ,kMB 
q\U oM An BU A bA kBM k{BM T{Aj j] BU `Ba
/jo k
T
U RBoU
,Soe e nj ko Rn AnC kBM RBoe ,yz B nj
{ R yz 2 Rk M) d w Bo pA ,yz BA pA L SwA oTM /jz jnj tBveA
B[nC n kMAhM { n jBTwA n oM ( j 15 A 1 Rk M) g B ( j 2 BU 15
An S A /k U ji jpC Ahj M C pAjBTwA jnAj Bnj J RAoYA jn jo /j{
kMAhM { n Gjk\ knAj M An yz o j{ jBzQ ,Bnj oYBU AoM /joM Rn kAU BC
/k nAoU An oU uPw Bnj nj /jo nAoU KwB Aq M S{Aj B BY 3 BU 15 Rk
nj
SBM kz /j{ e kBM uU L A ,kz eo
/j{ B ]U kM jM SeAn { M jM kAi oY Un

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 13 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 12


15 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 14

{ R yz 5 { R yz 3
n An BSwj kTvBM yBM ka kMAhM { n
BM @A /kj nAo ji wBM A /kj nAo ji w op
Sw M An wBM ,BTwj o M Gjk\ /k e An S
 nj j{ S j /kj ] kMAhM { n B n
A /k{BM B kBM BAp oU /k nAoU An oU
M uPw ,knAj An S
kjopBM oU o{ S
/k nAoU An oU

{ R yz 6 { R yz 4
n An BSwj ,kTvBM kMAhM { n
n An BTBkBw knAmM n oM BB{ op An ji BTwj
An ji o @A /kj nAo nAj B BM @A /kj nAo ShU
BT{ A BU k i K M /k kM An ji U B[nC jo@
Ao]A Rn nj /kwoM nAj M ShU n pA kBL o j{ S j
] nj An yz ,oU cd e An S A /j{ kM
kAi tBveA ji w { o{ S M uPw /k@
,knAj An S A /jo@ nAoU An oU kjopBM oU
/k nAoU An oU kjopBM oU o{ S M uPw /k@

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 15 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 14


17 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 16

U SzQ R yz 9 { R yz 7


nAo BQ Swj nBa Rn M BM kMAhM { n
 Be nj @A /koM pA An BTBBQ _ ji BSwj
SMBY p n An BTwj M An BQ _ @A /koM SzQ
Sw M An ji wBM ,kAT{Aj An yz BU kzM ji ow Sw
SzQ An yz BU knBM B{BQ /k tBveA { w ] nj
An S A /k tBveA ji M uPw ,knAj An S A
o{ S M uPw ,knAj kjopBM oU o{ S
nAoU An oU kjopBM oU /k nAoU An oU
/k@

U SzQ R yz 10 { R yz 8


k n oM B B@ ,kzM k n oM
i ] Sw M @A /kzM nAo BTBAp n An BTBTwj
p M BTB Swj BU k{ knBM BAp Sw M An ow /kj
Ao]A Rn nj /j{ jq K M An U B Sv
ji SzQ An yz oU cd pABSwj C kM @A /kkM
S A /jo kAi tBveA B B ,j{ Ak] BAp
S M uPw ,knAj An M An ow AnC M kzM
An oU kjopBM oU o{ An S A /k i K
/k nAoU /k nAoU An oU kjooM oU o{ S M uPw ,knAj

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 17 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 16


19 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 18

U SzQ R yz 13 U SzQ R yz 11


M An BBQ kTvBM B B@ k{ e kzM
@A /k pBM BB{ o pAkA @A /kj nAo ji BAn op
B An BAp Be nj BTzA ,] M k{ i BM
B] BU ,o jo i BM ,kAT{Aj jq BQ BTzA M An BSwj
SzQ An yz k{ i ] M cdAo]A Rn nj /k@
A /k tBveA ji U ji SzQ An yz ,oU
M uPw ,knAj An S S A /jo kAi tBveA
kjopBM oU o{ S S M uPw ,knAj An
/k nAoU An oU /k nAoU An oU kjopBM oU o{

U ]nBi SzQ R yz 14 U SzQ R yz 12


kTvBM nAj M n SzQ M B c w n
BUow BM nj An ji BSwj ji ow op yBM ,kMAhM
kM @A /kj nAo nAj n k i An BAp ,knAmM
,p pA BQ B{BQ k{ Ak] /kj nAo p n An BBQ
An ji BSwj k w BAp op An ji Swj j @A
/kj Soe BM Sw M oTzM w Sw M An BAp k J
,oU cd Ao]A Rn nj S A /kzM ji
tBveA ji U nj An yz@ o{ S M uPw ,knAj
kjopBM oU o{ S M uPw ,knAj An S A /jo kAi /k nAoU An oU kjopBM oU
/k nAoU An oU

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 19 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 18


21 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 20

U kBioa R yz 17 U ]nBi SzQ R yz 15


SzQ M Tw c w n oM j kzM ji {BQ n
BM An ji BQ @A /kMAhM ShU n oM ji ] An Swj
yioa BM ,jo kM B Ap nk M An ji Swj /kj nAo
An C koLM BUoj Sw M U nj An yz kzM ] M
yz A BU knAmM p n BSwj @A /k tBveA ji
U ]nBi Sv SzQ nj An An yz BU /koLM Oa Sw M An
BB{ k S j /k tBveA tBveA ji U SwAn Sw nj
A /k{ kM p cw pA kBL ,knAj An S A k@
nAoU An oU kjopBM oU o{ S M uPw ,knAj An S q Rn nj /k nAoU An oU kjopBM oU o{ S M uPw
/k@ /kj B\A q MB Sw AoM An oU

U kBioa R yz 18 U kBioa R yz 16


kzM k n SzQ M Tw c w n oM
jo SzQ ,{ kB An Ja An BQ jo i An BAp ,kMAhM
ke BU An U @A /knAj ji kM @A /kj nAo p n
A kBio`M Sw M BA BBQ p n pA BB{ k{ kM
M uPw /knAj An S w v M An BAp ,jo kM An
kjopBM oU o{ S ke BU An BC uPw jo jq
/k nAoU An oU A /koLM Oa Sw M BA
M uPw ,knAj An S
An oU q Rn nj /k nAoU An oU kjopBM oU o{ S
/kj B\A MB Sw AoM

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 21 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 20


23 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 22

U ]nBi R yz 21 U kBioa R yz 19


SzQ M B c w n /kMAhM Tw c w n oM
k i An ji BAp ,kMAhM ,knAmM BUow op An BSwj
/kj nAo p n An BBQ @ nj An BBQ k i An BAp

BM k J njAn BSwj @A /kBLv`M M oU


M An BTwj @A /koLM BUow ,p n pA k{ Ak] kM

Sw M BM An BAp Oa Sw Sw M BA ke BU An BBQ
,knAj An S A /koLM
nj An yz BU kj Soe SwAn
oU o{ S M uPw
S A /k tBveA ji U
BUoj Sw AoM An oU q Rn nj /k nAoU An oU kjopBM
nj /k nAoU An oU kjopBM oU o{ S M uPw ,knAj An
/kj B\A q
/kj B\A ji SwAn Sw AoM An oU q Rn



U ]nBi R yz 20
U ]nBi R yz 22
An BAp ,kMAhM { n
An ji Swj j k B
nAo p n BTBB{ c w
BSwj BM Be nj@A /kj
An U BTdU Sv BBQ
,kAT{Aj SMBY p n
Sw M An U B Sv
nj An yz BU koLM (Oa X) Sw [nC/k{BM nAj jq B{ Oa Sw kTvBM nnAj nB@
S M uPw ,knAj An S A /k tBveA U oj Sw ,BBQ k{ B] MB] kM @A /knAj nAj nB An pBM i An Oa
/k nAoU An oU kjopBM oU o{ A /k u An nAj B{ An n kj nBz nAj Sw M An ji
nAoU An oU kjopBM oU o{ S M uPw ,knAj An S
/kj B\A oj Sw AoM An oU q Rn nj /k@

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 23 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 22


25 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 24

U ]nBi R yz 25 U ]nBi R yz 23


j kzM k n BM Swj kMAhM Q M
nAo BTkM nB nj An ji Swj /k AqC ShU pA An ji
wBM k{ kM kM @A /kj
ji Bkj op k{ e
kAhM oj jo pA kj nAo
U BM Sv ,k n pA
/jnAj SMBY An B{ An 
BU k i SwAn Sw M An ji
ji BM Swjk w @A
/k tBveA ji U nj An yz@ jq p Sw M oTzM An
M uPw ,knAj An S A ji U nj An yz BU k@
kjo pBM oU o{ S An S A /k tBveA
/kj B\A q MB Sw AoM An oU q Rn nj /k nAoU An oU nj /k nAoU An oU kjopBM oU o{ S M uPw ,knAj
/k AkQ SozQ ,ow BM nj BSwj jo J BM oU A yz AoM kAU /kj B\A q MB Sw AoM An oU q Rn
/knAmM ji o j op nj An k{ e ,oUBQ R

U ]nBi R yz 26 U ]nBi R yz 24


e kMAhM Q M
An ji Swj ,kTvBM /kj nAo ji Bkj op k{
BM An oj Swj koLM ow BM AqC ShU pA An ji Swj j
/k nj kM pA ]nj 9 Ap j BM kAhM oj jo pA k@
M oTzM An ji BM Swj @A /jnAj SMBY An B{ yTwj
U nj An yz BU kzM BM Sw ji BM Swjk w @A
An S A /k tBveA ji jq p Sw M oTzM An
ji U nj An yz BU k@
o{ S M uPw ,knAj
An S A /k tBveA
nAoU An oU kjo pBM oU
nj /k nAoU An oU kjo pBM oU o{ S M uPw ,knAj
/kj B\A q MB Sw AoM An oU q Rn nj /k@ /kj B\A q MB Sw AoM An oU q Rn

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 25 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 24


27 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 26

U ]nBi R yz 29 U ]nBi R yz 27


M B Tw c w n oM M AnBBQ kTvBM B B@
j BM @A ,kMAhM Q Swj /k pBM BB{ o pAkA
k i BM Sw M An U Swj nAo An ~ n An ji Oa
tBveA ji U nj An yz BU BM An ji oj Swj kj
,knAj An S A /k@ k{ B]MB]kM @A /koLM ow
oU o{ S M uPw U jo i BM ,p n pA BBQ
nj /k nAoU An oU kjopBM M q An SwAn Swj ,Oa Sw M
Sw AoM An oU q Rn U nj An yz BU koLM Oa Sw
/kj B\A MB pBM oU o{ S M uPw ,knAj An S A /k tBveA ji
q MB Sw AoM An oU q Rn nj /k nAoU An oU kjo@
/kj B\A

U ]nBi R yz 30 U ]nBi R yz 28


M SzQ Ap nBa Rn M BQ kTvBM B B@
kzM B B ,nAj BM /knAmM Oa BQ SzQ An SwAn
nAo BT n An BTBTwj An SwAn Swj _ Oa Swj
M k{ i kM @A /kj ,kzM Oa Sw M To@
Rn M An U k w ] k i Oa Sw M An U @A
c w M An kBw k i LB] ,kkM SwAn Sw M An 
nj An yz BU k jq p tBveA ji U nj An yz BU
A /k tBveA MB Sw ,knAj An S A /k@
nAoUAn oU kjopBM oU o{ S M uPw knAj An S q Rn nj /k nAoU An oU kjo pBM oU o{ S M uPw
/k@ /kj B\A MB Sw AoM An oU

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 27 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 26


29 o zz RBoU :A ~ kozQ Bnj oU 28

Ao Tw omQ B A yAqA 33 Ao Tw BTwAn jLM 31


kMAhM SzQ M
/knAmMji ot opB@U
n An BBQ k i An BAp
B An ow @A /kj nAo p
ke BU An BAp kBio`M SwAn M
An S A /koLM Oa M BA
o{ S M uPw ,knAj
nAoU An oU kjopBM oU { kB k pBM BB{ o pAkA M An BBQ ,kTvBM B B@
B A oU A /kj B\A u S] nj An oU q Rn nj /k@ pA Sv C k w @A /knAj ji SzQ BTB [nC BM An Ma
/kj yAqA An RAo Tw omQ Sw M An SwAn Sw M ,To nAo Ja BM An Ao Tw
kjopBM oU o{ S M uPw ,knAj An S A /koLM Oa
/kj B\A u S] nj An oU q Rn nj /k nAoU An oU


Ao Tw omQ B A yAqA 34
B@U kMAhM SzQ M o
AodA cd~U 32
n An Swj ,kTvBM
BAp /knAmM ji o t op
w v ]nBi Sv
p n An BBQ k i An
BM n An oj Swj
BM An SwAn BQ @A /kj nAo
Swj) /kj nAo An ~
p pA oTTBw 1 B Ap Tw JkdU Sv nj BM
An S A /k kM oM op Swj Aw RAo
o{ S M uPw ,knAj BM @A (MB Sw n
BQ BM An oU kjooM oU Tw k w Swj nBz
RAo Tw omQ B A oU A /k nAoU An oU /kj B\A Oa M uPw ,knAj An S A /k jq Tv SBe M An RAo
/kj yAqA An /kjooM oU o{ S

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 29 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 28


119 opn BTB nj SwnjB Swnj BT :\Q ~ kozQ Bnj oU 118

p n pA Bv]A T{AjoM nBM e o

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 119 84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 118
]Ao
1. Schneider, J, carol cecil, J "Progressive Individualized
Exercises" Cable, A, Arizona, 1989
2. Kisner, c, colby, L, A "Therapeutic Exercise" JaypEE Brothers,
New Delhi, India .d 2000.
3. Prentice, william E. "Rehabititation techniques in sports
medicine" Philadelphia 2001
4. Maxey, L, Magnusson, J "Rehabilitation for the post surgical
orthopedic patient." Mosby california, 2002.
5. Kessler,R, Hertling, D, "common Musculoskeletal Disorders",
Third ekition, philadelphia, 2000.
<Bjnj o Bnj nj {o> o RBB Bnj MBpnA (6
,138 ,o] kd ,jApoB{ ,BwA ,AoMA ,ve ,w BL
AoU

84.9.26 .9xpn .\Q SoQ 128