You are on page 1of 2

Interpretativni esej: Franz Kafka,

Preobrazba
Pripovijetka Preobrazba djelo je njemakog pisca Franza Kafke. Djelo
je objavljeno 1915. godine te pripada modernoj knjievnosti,
razdoblju avangarde. U pripovijesti se obrauju teme tipine za
avangardu. Donosi fantastinu temu o preobrazbi trgovakog putnika
u kukca. Simbolika je u tome da se ovjek sve vie automatizira i
mehanizira te se osjea usamljeno, ugroeno kao ljudsko bie.
Leei u mraku svoje sobe, a nevidljiv iz susjedne sobe, mogao
vidjeti itavu obitelj za osvijetljenim stolom i, tako rei sa sveopim
odobrenjem, sluati to govore. Iz danog ulomka nam je jasno da je
Gregor sveden na samo duhovnu dimenziju. Pritisnut je nedostatkom
ljubavi povezane sa strahom, uasom i tjeskobom. udi za barem
malo normalne obiteljske i ljudske ljubavi. Dogaaji u ovom ulomku
proizlaze iz dogaaja od prije mjesec dana koji se dogodio u obitelji
Samsa. Nakon to su majka i sestra iznijele namjetaj iz sobe, Gregor
htjede pomoi majci koja se skoro onesvijestila vidjevi ga, te se on
zatekao u dnevnom boravku, gdje mu je inae zabranjen ulaz. U stan
je potom uao otac koji je Gretine rijei da se majka onesvijestila i da
je Gregor pobjegao krivo shvatio i zakljuio da je Gregor nasilan.
Poeo ga je loviti po stanu i gaati jabukama. Teka Gregorova rana,
od koje je patio vie od mjesec dana jabuka je, kako se nitko nije
usudio da je odstrani ostala zarivena u tijelo kao vidljiva uspomena
ak je i oca kanda podsjetila da je Gregor, usprkos svom sadanjem
tunom i gadnom obliku, lan obitelji. Gregora ne boli rana
uzrokovana jabukom koliko rana na njegovu srcu, spoznaja da ga
vlastiti otac mrzi i ne smatra sinom. U knjievnosti jabuka
prvenstveno simbolizira ljubav, no u ovoj pripovijetci javlja se kao
simbol razdora izmeu oca i sina, izmeu Gregora i drutva. Nakon
incidenta s jabukom obitelj ga na neki nain ali, postaje obzirnija.
On je za to pogoranje svoga stanja dobio, kako je mislio, posve
dovoljnu naknadu time time to su sada sveeri uvijek otvarali vrata
sobe za dnevni boravak. Za Gregora je svijet zamka, labirint kojim
on luta uvjeren da zna svoj put, a pisac eli pokazati da postoji samo
jedan svijet: hladan, svijet bez sigurnosti, pravednosti, ljudstva i
ljubavi. to se tie simbolike samog naziva djela, odnosi se na
preobrazbu, metamorfozu pojedinca, obitelji i drutva. Gregor se
preobraava fiziki u kukca, ali i psihiki. Osjea se usamljeno,
prestravljeno te se povlai u sebe jer je drugaiji, razliit od drugih.
Vlastita obitelj ga odbacuje jer nije kao oni. On se promijenio u sebi te
time biva stranac i neprihvaen u svojoj obitelji. Kao posljedica svega
toga, vlastita egzistencija mu biva nevrijedna, i tone sve dublje i
dublje.
S obzirom na sve navedeno, pripovijetka potie svakojake rasprave o
meuljudskim odnosima. udnovata preobrazba humanog bia u
kukca je tuna i slikovita i predstavlja sve one koji bivaju odbaeni
samo zato jer su drugaiji te zbog toga bivaju preputeni ivotu na
samom rubu egzistencije. Jabuka, simbol ljubavi, postaje ubojito
oruje i naalost veini je ta jabuka dobro poznata.

KT