You are on page 1of 1

RADIODIFUZNA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJE

MARKETING RTS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______
11000 Beograd, Hilandarska 11, Tel: +381 11 322 4421, 322 5678; Fax: +381 11 322 0961
e-mail: marketing.office@rts.rs
marketing.office@rts.rs

ANALOGNA BETASP ILI DVC PRO USB FLASH, DVD, CD

Tehnike specifikacije za izradu spota: Pri dostavi materijala na prenosnim medijima (USB
Boja: RGB Flash, DVD, CD), potrebno je ispotovati sledee
Sound: to 0 decibel standarde:
TVC bi trebalo snimiti na crnu pozadinu i obezbediti
10 sec crnog na poetku i na kraju spota Video:
Video: PAL, 4:3 Quicktime Animation
Audio: Rezolucija 720x576
- referentni nivo (nivo normalnog dijaloga) = Fildovi Lower Fild
-18 dBFS = 0 dBU Format slike 4:3
- maksimalni dozvoljeni nivo = -9 dBFS =
+9 DBU Audio:
- za emitovanje su potrebna dva audio Zvuk stereo 48 KHz 16 Bit
kanala stereo ili dva ista mono kanala (final mix). Nivo -12 db
Proveriti fazu izmeu kanala.

Napomena: Trajanje (sekundaa) dostavljenih EP spotova obraunava se striktno po principu


zapoete sekunde (npr. Spot trajanja 30 sec i 1 frame arhivira se i obraunava kao spot
trajanja 31 sec)

INSERTER - FLAG - LOGO BLOCK BUMBER

Sve animacije moraju biti u sledeem Tehnike specifikacije za izradu:


formatu: TGA sekvence bez alfa kanala, format u
Quicktime Animation + alfa kanal, PAL standardu, rezolucija 720x576, format
720x576, 25 frame/sec, no fields slike 4:3, trajanje 4-5 sec
Sve animacije moraju imati poetak i kraj,
tj. ulaznu i izlaznu animaciju, zato to se u
Uklopiti i voditi rauna o formi EPP pice
program stavljaju direktno. Pre slanja
koja ide preko. Trajanje EPP pice 7 sec
morate proveriti da li je duina ispravna, da
li je na pravoj poziciji i da li ima alfa kanal.
Provere na programu su nemogue!