You are on page 1of 3

APU SIMI QELQA N 29896*

PERUSUYUNTIN KAMACHEQ UMALLEQ

IMA RAYKU:

Perusyuntinpa Apullikunaq Rimanan Suntur Wasimanta


Qomunku key kamacheq qelqata:

PERUSUYUNTINPA APULLIKUNAQ RIMANAN SUNTUR WASIMANTA


Qomunku key kamacheq qelqata:

APU SIMI QELQA KAMACHIN SAPANKA LLAQTAPI LLANKANA


WASIKUNAPI, KALLANTAQ HOQ RUNAQ OTAQ ASKHA RUNAQ
LLANKACHINAN WASIKUNAPIPAS KANANMI HOQ WASI,
LLANKANANKUPI WAWA UUQ WARMIKUNAQ, WAWANTA CHEYMAN
SAQENANKUPAQ.

Hoq phasmin qelqa. Imapaqmi key qelqa


Sapanka Estadoq llankanan wasikunapi, kallantaq hoq runaq otaq hoq taqa runaq
llankachinan wasikuna, ichaqa llankashananku iskay chunka warmikuna, otaq aswan
askhapis kashankuman wawa tarinanku watakunapi, paykunapaq allcharikuchun hoq
wasi.
Kamacheq qelqata qomunqaa hunt`anapaq yupaynin 009-2006-MIMDES, chey qelqa
chaninchamun imaynas imakunayoqsi kanan, wawa saqenanku wasi, llapan huntasqa
churakunanpaq llankana wasikunapi kashan Estadoq, wakinqa hoq runaq otaq hoq
taqa runaq llankanan wasikunapi kanan, maypichus llankashan inkay chunka
warmikuna aswan askhapas, kashankuman wawa tarinanku watakunapi, cheypaqmi
key kamacheq qelqata qomusqa MIMDES, allin chaninchasqata imakunayuqsi kanan
key wasikuna, llankaq warmikuna yanapanapaq.

Iskay phasmin qelqa. Imaynan kanqa wawayoq llankaq warmikuna wawa


saqenankupaq
Kunan kamacheq qelqa huntakunanpaq, sapanka llankana wasipi kashan Estadoq,
wakinqa mana Estadoqchu, kunan allcharinankun kanqa kamacheq qelqaq nisqanman
hina mana imapis pisinanpaq, keypin wawa uuq llankaq warmikuna, uqunta
oqokuspa saqenqaku wawankupaq, llankananku kama chisiyaq punchaypi mana

*
N.T. Perusuyuntinpa Apullikunaq Rimanan Suntur Wasimanta, DIDP. qelqa tiqramuq taqa Castilla simimanta
Runa simiman, tiqramuqnin Claudio A. Conde C

1
llankanankumanta lloqsiyta atinkumanchu chey rayku, ichaqa uqunku allin
waqaychasqan kanan, hinapin llankaq warmikunata yanapakunqa.
Allin allcharisqa kanan llank`aq warmikunaq wawan uywaysinapaq.

Kinsa phasmin qelqa. hayka unaypin wawakunapaq allcharikunqa llankana


wasikunapi.
Llankana wasikuna kashan mana Estadoqchu hoq runakunaq, key wasikunan
allcharinqa mana ima pisinanpaq wawayoq llankaq warmikunapaq, qoshanku isqon
chunka punchayta, ichaqa kunan qelqawan awpa Decreto Supremo 009-2006-
MIMDES kamachisqa kuskallan kanan huntakunanpaq rimanakusqanku qhepantin
punchay manta pacha yupayunqa isqon chunka punchay.
Estadoq llankanan wasikunapiqa qatipanqa kasqallantaimaynachus kamachisqa
kashan Decreto Supremo 009-2006-MIMDES imapis pisiqtinqa allchapaykunapas
kanman, ichaqa kasqallan qatipakunqa mana waqllinqachu.

Tawa phasmin qelqa. Kamacheq qelqa allchapayukunqa suntur wasi Poder


Ejecutivopi.
Suntur wasipi umalleq Poder Ejecutivo chanincharinqa Ministerio de la Mujer
llaqtakuna kanman kurkunpi k`irisqa otaq simiwanpas, kuska rimanayukuspa
Ministerio de Trabajo y Promocin de Empleo, paykunan qhawarinqaku,
chanincharinqaku imaynatas allcharikunqa kamacheq qelqa huntananpaq kunan key
qelqawan, awpaq kaq Decreto Supremo 009-2006-MIMDES, ichaqa huntakunanmi
kashan soqtachunka punchay ukhullapi, yupakunqa llankana punchaykunalla,
llapamanta qhawariqtinku imachus allchapaykuna kaqtinqa kunan rakinayukunqaku
llankanata ima ruwanankuta, allin yanapanapaq llankaq warmikuna wawankuta
sumaqpi wiachinankupaq.

Willakuchun Wiraqocha Perusuyuntinpa Munayninwan Umalleqman, kamacheq


willakuy mast`arikamuchun suyuntinpaq:

Lima suyupi, Iskaychunka hoqniyoq punchaypi, Inti raymi killapi, Iskay waranqa
chunka iskayniyoq watapi.

DANIEL ABUGATTS MAJLUF


Perusuyuntinpa Apullikunaq Rimanan Suntur Wasipi Umalleq

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA


Perusuyuntinpa Apullikunaq Rimanan Suntur Wasipi Iskay qatiqmanta awpaq kaq
Umalleq

2
WIRAQOCHA PERUSUYUNTINPA MUNAYNINWAN UMALLEQMAN

CHEY RAYKU:

Kamachinin willakuy mast`arikuchun hunt`akuchuntaq.

Qomunku Perusuyu Umalleqpa wasinmantapacha, soqta p`unchay Antasituwa killapi


iskay waranqa chunka iskayniyoq watapi.

OLLANTA HUMALA TASSO


Perusuyuntinpa Munayninwan kamacheq Umalleq

OSCAR VALDS DANCUART


Hach`awanqo wasipi kunawa Umalleq