You are on page 1of 2

APU SIMI QELQA N 29899*

PERUSUYUNTIN UMALLEQMAN

IMA RAYKU:

Perusuyunipa Apullikunaq Rimanan Suntur Wasimanta


Qomunku key qelqata:

APUULIKUNAQ RIMANA SUNTUR WASIMANTA


Qomunku key qelqata:

KAMACHEQ QELQA NIN LLAPA PERUSUYUNTINPA ALLINNINPAQMI


ALLCHARIKUCHUN, CHANINNIYOQ AWPA PAQOCHANCHISKUNAQ
RUWASQAN WASIKUNA CHOQUEQUIRAO ASWANTAQA HAYKUNANMI
ALLCHAPANA KASHAN ISKAYNIN KINRAYMANTA CUSCO
CHEQASMANTA KAQLLATAQ APURIMAR CHEQASMANTA

Sapallan qelqa. Imapaqmi


Kamachikun Perusuyintinpa allinninpaqmi, allcharikuchun, sinchi chaniyoqmi, awpa
wasikuna paqochanchiskunaq ruwasqan kashan Choquequirao, aswantaqa
allcharikuchun haykunankuna iskaynin cheqasmanta Cuscomanta hinallataq
Apurimar cheqasmanta.

Willakuchun Wiraqocha Perusuyuntinpa Munayninwan Umalleqman, key qelqata


qomunanpaq.

Lima suyumanta, iskaychunka hoqniyoq punchay, Inti Raymi Killapi, Iskay waranqa
chunka iskayniyoq watapi.

DANIEL ABUGATTS MAJLUF


Perusuyuntinpa Apullikunaq Riman Suntur Wasipi Umalleq

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA


Perusuyuntinpa Apullikunaq Riman Suntur Wasipi, Iskay Qatiqmanta awpaq kaq
Umalleq

WIRAQOCHA PERUSUYUNTINPA MUNAYNINWAN UMALLEQMAN

IMA RAYKU:

Kamachinin willakuchun suyuntinman, huntakuchuntaq.

* N.T. Perusuyuntinpa Apullikunaq Rimanan Suntur Wasimanta, qelqa tiqramuq taqa Castilla simimanta Runa
simiman, tiqramuqnin Claudio A. Conde C

1
Qomunku Perusuyu Umalleqpa wasimanta pacha, Lima llaqtamanta, chunka
punchay Anta Situwa killapi, Iskay waranqa chunka inskayniyoq watapi.

OLLANTA HUMALA TASSO


Perusuyuntinpa Munayninwan Kamacheq Umalleq.

SCAR VALDES DANCUART


Consejo de Ministrospi Umalleq