You are on page 1of 10

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda.

Ini boleh membantu anda untuk


mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Jawab semua soalan.

1. a) Nyatakan nilai digit bagi digit 3 dalam setiap nombor yang berikut.

(i) 109103 = _________________________________________________


(ii) 543678 = _________________________________________________
(iii) 3009825 = _________________________________________________
( 3 markah )

b) (i) Cari nilai bagi (232 93) x 3

Jawapan :

(ii) Lengkapkan :

(a) 7312 + = 12324

(b) 1520 = 190


( 4 markah )

c) Gaji bulanan Encik Zamri ialah RM2000. Dia membelanjakan RM1320 daripada
gajinya itu. Bakinya dibahagikan kepada 5 bahagian. Satu bahagian wang itu untuk
simpanan setiap bulan bagi tempoh setahun.
(i) Tulis pernyataan di atas dalam ayat Matematik.
(ii) Berapakah jumlah wang simpanan Encik Zamri untuk tempoh setahun.
( 3 markah )
Jawapan :

1
2. a) Tentukan nilai K, L dan M

89 , K , L , 68 , 61 , M ( 3 markah )

Jawapan : K = ________
L = ________
M = ________

b) Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.

(i) Beza antara dua nombor ganjil adalah sentiasa nombor ganjil
(ii) Hasil darab dua nombor genap adalah sentiasa nombor genap.
(iii) Hasil tambah satu nombor genap dan satu nombor ganjil adalah sentiasa
nombor ganjil.
( 3 markah )
Jawapan

(i) ________________________
(ii) ________________________
(iii) ________________________

c) (i) Senaraikan semua faktor perdana bagi 121


(ii) Tentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi nombor 48 dan 84.

( 4 markah )
Jawapan:

2
3. a) Tandakan ( ) bagi tiga nombor perdana.
( 3 markah )

Jawapan :

9( ) 19 ( )
29 ( ) 39 ( )
49 ( ) 59 ( )

b) Tentukan sama ada pernyataan yang berikut betul atau salah.

(i) 2 dan 3 ialah faktor perdana bagi 12


(ii) 16 ialah gandaan 4
(iii) Faktor sepunya bagi 12 dan 15 ialah 3 sahaja
( 3 markah )
Jawapan:
(i)____________________
(ii) ___________________
(iii)___________________

c) (i) Senaraikan semua faktor sepunya bagi 15 dan 20

Jawapan:

(ii) Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 9 dan 12

Jawapan :

( 4 markah )

3
4. a) Bandingkan pasangan pecahan yang berikut dan isikan petak kosong dengan simbol
> atau < .

Jawapan :

3 8 3 4 3 6
(i) (ii) (iii)
15 12 6 12 9 15

( 3 markah )

3 5
b) (i) Antara dan , yang manakah lebih kecil nilainya?
4 7

5
(ii) Panjang seutas benang putih dan seutas benang merah masing-masing ialah
6
7
dan m. Tentukan benang mana yang lebih pendek?
8

5 1 1 5
(iii)Susun , , , mengikut
6 3 6 12

(a) tertib menaik


(b) Tertib menurun

( 4 markah )

Jawapan :

1
c) Razif ada RM96. Dia menggunakan daripada wangnya itu untuk membeli sehelai
4
1
baju dan lagi untuk membeli sebuah buku. Berapakah baki wangnya?
8
( 3 markah )
Jawapan :

4
5. a)Nyatakan setiap yang berikut dalam sebutan terendah.

Jawapan :

12
(i) =
16

21
(ii) =
35

8
(iii) =
24

( 3 markah )

b) Hitung

4 3
(i) 20 X ( )
5 4

1 5 4
(ii) X
5 6 9
( 4 markah )

Jawapan:

7
c) Ayah Nizam memberi wang berjumlah RM400 kepada Nizam. Dia menggunakan
20
1
daripada wang itu untuk membeli beberapa buah buku rujukan. Dia menyimpan
4
daripada baki wang itu di dalam bank. Hitung jumlah wang yang disimpannya di
dalam bank.
( 3 markah )
Jawapan :

5
6. a) Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris pada setiap perpuluhan
yang berikut.
( 4 markah )
Jawapan :

Nombor Nilai tempat Nilai digit


(i) 0.694
(ii) 13.584

b) Bundarkan setiap perpuluhan yang berikut kepada bilangan tempat perpuluhan yang
dinyatakan dalam tanda kurung.

(a) 7.485 [2]


(b) 28.0174 [3]
(c) 9.81256 [4]
( 3 markah )

Jawapan :

c) Kakak Farah membeli 30.6 m kain. Dia menggunakan 12.25 m dan 8.02 m untuk
membuat dua helai langsir. Cari panjang, dalam m, kain yang tinggal.
( 3 markah )
Jawapan :

6
7. a) Tandakan ( ) bagi jawapan yang betul dan ( X ) bagi jawapan yang tidak betul.
( 3 markah )
Jawapan :

7
(a) = 0.07 ( )
100

3
(b) 1 = 1.0003 ( )
1000

87
(c) 3 = 3.0087 ( )
10000

b) Hitung setiap yang berikut.

(i) 0.8 (5 0.3 + 0.03)

4
(ii) 27 - x 3.75
5
( 4 markah )
Jawapan :

c) Sebuah kilang telah menerima pesanan untuk membuat 650 pasang seluar panjang.
Setiap pasang seluar panjang memerlukan 2.5 meter kain. Jika kilang itu memunyai
stok lama sebanyak 1600 meter kain, adakah stok yang sedia ada itu mencukupi?
Beri alasan anda.
( 3 markah )
Jawapan :

7
8. a) Cari nilai P , Q dan R

Peratusan Pecahan Perpuluhan


27% P 0.27
175% 3 Q
1
4
R 39 2.39
2
100
( 3 markah )

Jawapan :

P : ____________

Q : _____________

R : _____________

b) (i) Diberi bahawa 20% daripada p ialah 800. Apakah nilai p?

(ii)Cari 35% daripada 600.


( 4 markah )
Jawapan :

c) Di sebuah sekolah, 65% daripada muridnya belajar di sesi pagi. Jika bilangan murid
yang belajar di sesi pagi ialah 1300 orang, cari bilangan murid di sesi petang.
( 3 markah )
Jawapan :

8
9. a) Lengkapkan langkah pengiraan yang berikut.
( 3 markah )
Jawapan :

-54 + 37 + (-180)

= -54 + 37 180

= -54 +

b) Tulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan setiap situasi yang
berikut.

(i) Harga petrol turun 30 sen


(ii) Jisim bertambah 7 kg
(iii) Untung RM100
(iv) Suhu menurun sehingga 12oC
( 4 markah )
Jawapan :

c) Jadual di bawah menunjukkan pendapatan sebuah kedai runcit dalam empat


minggu.

Minggu Keuntungan atau


kerugiaan
1 Untung RM1000
2 Rugi Rm500
3 Untung RM1700
4 Rugi RM300

Dalam empat minggu ini, adakah kedai runcit itu mengalami keuntungan atau
kerugian?
Berapakah jumlahnya?
( 3 markah )
Jawapan :

9
10. a) Berdasarkan senarai nombor di bawah, bulatkan integer.
( 3 markah )
1.1 -6.02 -50 4

1 4
-9 -4 38
2 5

3
0 - -16 70.7
10

b) Selesaikan setiap yang berikut.

(i) 12 + ( - 6 ) + 10
(ii) 30 ( - 18 ) + ( - 17 )
( 4 markah )
Jawapan :

c) Pei Lee memasuki lif di tingkat 30 di sebuah kompleks. Lif itu turun sebanyak 4 tingkat
setiap kali berhenti. Di tingkat berapakah Pei Lee berada semasa lif itu berhenti pada
kali ketiga.

( 3 markah )
Jawapan :

KERTAS SOALAN TAMAT

10