You are on page 1of 21

j o s i p r e s t e k

k r a j o l i k
-
od forme do enformela

l a n d
s c a p e
-
from form to art informel

k u l a l o t r š č a k

0 9 – 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5

josip restek 1915. - 1987.
krajolik - Od forme do enformela
Izložba u povodu stogodišnjice rođenja slikara, grafičara i restauratora
Josipa Resteka

josip restek 1915 – 1987
landscape - From Form to Art Informel
Exhibition on the occasion of the 100th anniversary of birth of painter,
printmaker and conservator Josip Restek josip restek
krajolik / landscape

Od forme do enformela / From Form to Art Informel
Katalog / Catalogue Izložba / Exhibition Galerija Klovićevi dvori posebnu
zahvalnost duguje gospođi
Nakladnik / Publisher Galerija Klovićevi dvori Blanki Restek na donaciji
Galerija Klovićevi dvori Kula Lotrščak, umjetnikovih djela Gradu
Klovićevi Dvori Gallery Strossmayerovo šetalište 9, Zagreb, Zagrebu koju pohranjuje, te
Hrvatska / Croatia zahvaljujući kojoj možemo prirediti
Za nakladnika /
9. – 20. svibnja 2015. izložbu. Zahvalnost dugujemo i
For the Publisher
Klovićevi Dvori Gallery umjetnikovoj nećakinji dr. sc. Ivani
Jasmina Bavoljak
Lotrščak Tower Đurinović Bello na svesrdnom
Urednica / Editor May 9 – 20, 2015 zalaganju i pomoći u pripremi
Petra Vugrinec izložbe te obilježavanju obljetnice.
Autorica izložbe / Exhibition author Izložba je ostvarena zahvaljujući
Dizajn / Design
Petra Vugrinec novčanoj potpori Ministarstva
Hamper studio
kulture rh i Gradskog ureda za
Tekst / Text Tehnička realizacija izložbe obrazovanje, kulturu i sport Grada
Petra Vugrinec Technical setup of the exhibition Zagreba.
Tehnička služba Galerije
Fotografije / Photographs
Klovićevi dvori Klovićevi Dvori Gallery owes
Darko Bavoljak
Technical Department of the special gratitude to Mrs. Blanka
Lektura / Proofreading Klovićevi Dvori Gallery Restek for having donated the
Boris Rozga artist's works to the City of Zagreb,
which are stored at the Gallery and
Tisak / Print
thanks to which we were able to
Stega tisak d.o.o.
organise the exhibition. We also
Naklada / Print run owe our gratitude to the artist's
300 primjeraka / copies niece, dr.sc. Ivana Đurinović Bello,
for her fervent advocacy and help
isbn 978-953-271-087-8
in preparing the exhibition and
cip zapis je dostupan u celebrating the anniversary.
računalnome katalogu Nacionalne The exhibition is organised with
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu financial support of the Ministry of
pod brojem 000905734. Culture of the Republic of Croatia
and the Zagreb City Office for
Education, Culture and Sports.

Kao da zaokružuje put odajući počast velikom prethodniku Donacija Gradu Zagrebu od 410 umjetničkih djela. koja je zahvaljujući i njegovim slikama Rodnoga kraja. dubokog i plošnog tiska te njegovo kontinuirano propitivanje novih tehnologija izvedbe. Nabrojivši kule Lotrščak. Petlevski. “toj opsesiv. grafičara i đujem se zadrijeti dublje u povijesnu paradigmu te potkrijepiti prethodnu restauratora Josipa Resteka. Umjetniku u čast spresionističke morfološke intervencije u pejzažu. 50-e i 60-e (str. kada motivikom napušta ovozemaljske i ovovremenske teme apstrahirajući Proslov u povodu stogodišnjice pojavnost do kozmičkih vizija. pa i pretposljednjega stoljeća. posebice u zahtjevnoj juvigravuri. 14. noj temi hrvatskoga slikarstva”. 2003. pa sve do lirske apstrakcije. Njegovi suvremenici – Prica. već više intuitivnom izboru. svu širinu dijapazona pejzažnog slikarstva 1 Biserke Rauter Plančić darovana Zagrebu i smještena u Galeriji Klovićevi oprobavajući se i u formalnim (kat. S obzirom na prigodničarski ton teksta i odabranu temu krajolika. 2 četaka četrdesetih godina prošloga stoljeća do djela koja su nastala krajem mapiranje sjećanja. Babićevo poticaj za proučavanje Restekova krajobraznog slikarstva. posebice studente kojima može poslužiti kao riznica za buduće umjetničke okušaje. 19. 15. kako je naziva dr. reduciranje predmetnih oznaka i determiniranje pojavnog ishodišta3. Iako nam izložba i tekst daju inspirativan karstvo uvelike su ostavili traga na Restekovu promišljanju pejzaža. Perić pa i Dulčić ili Mila Kumbatović – svjedoče o postojanju jedne kat. Autoritarna Babićeva osobnost. 20) i u sadržajnim aspektima Predgovor: Tomislav Lalin dvori. 9. br. Izložbom se neće predstaviti Restekov opus u cijelosti kao velika tema koja je hrvatsku likovnu umjetnost pripojila europskoj. Zidić je pionirski anticipirao kompletnu interpretativnu liniju autorice tekstova: Biserka Rauter Plančić iz vlastita okruženja rodnoga Volavja i jaskanskoga kraja. lako ćemo doći do zaključka da je krajolik možda i najznačajniji. posebice njegovo krajobrazno sli- u Umjetničkom paviljonu 2009. Upi- – kao 1985. stoljeća. sam kraj života. 16). priredili smo interpretacijsku izložbu grafika pod nazivom Krajolik – krenemo put prošloga. ustvrdivši 04 josip restek / krajolik josip restek / krajolik 05 . ali i motivima sa pejzažnog slikarstva od šezdesetih naovamo tekstom Granica i obostrano ili i Antonija Družak studijskih putovanja po Italiji i Francuskoj. u Galeriji remo li se u značajnu liniju mediteranskog krajolika Bukovčeva plenerizma.12) istoimene izložbe koja je održana Zagrebu. svu slojevitost teme. kao arhetipska slika. njegova se djela promatranje krajolika iz ptičje perspektive te struktura njegovih zagorskih nisu našla u selekciji. temama metafizičkom. zatim brojne nagrade i priznanja što ih je za rad u grafičkome mediju primio čine donaciju višestruko značajnom ne samo za povjesničare umjetnosti i likovne kritičare nego i za umjetnike. Restekov opus odražava i dominantne ten- umjetnikova rođenja dencije hrvatske grafičke umjetnosti druge polovice xx. pratit ćemo Restekovu intimnu evoluciju stilskog izričaja – od samo najveća imena opet u dihotomiji juga i sjevera. više vimo sjevernjačkim predjelima zagrebačke polikromije Ivekovića. a pogotovo njihova sjevernjačkoga suvremenika Ljubu Babića. Murtić. U ne odveć i Crnčića. Gliha. Restek je sve umjetnikovoj supruzi Blanki Restek te zalaganju povjesničarke umjetnosti razumio. Njegove Gorice iz šezdesetih tema su kojoj se vraća i pred suptilne sintagme rubnoga krajolika čijemu nizu pripada i Restek. mentalna organizacija. godine u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu1. koji je dakako prilagođen i prostoru ali i najsloženiji tematski sloj hrvatskog modernog slikarstva. ne smijemo izostaviti forme do enformela – koja je najvidljivija upravo u krajolicima. 11. brežuljaka u rasteru njiva i oranica odjekuju i na Restekovim djelima (vidi: Kinert. Joba ili Mišea. kao praiskonska forma. 10. 22). Vjekoslav Karas u Karlovcu i Galeriji Klovićevi dvori2 – nego ćemo pokušati Medovićeva i Vidovićeva impresionizma i simbolističkoga krajolika te nasta- izdvajanjem samo jednog tematskog dijela naglasiti ono što nam se čini. omogućava nam praćenje Restekova stilskog razvoja od samih po. je umjetnik svoj put tražio inspirirajući se nacionalnim folklorom. 9. selektivnom. Ako dvori. umjetnika čija se djela čuvaju u Galeriji Klovićevi kvalifikaciju teme kao iznimno važne preokupacije domaćega slikarstva. 20. krajolik se otvara zaista Od forme do enformela. preko oslobađanja forme kroz ek. Krajolik kao struktura. Ivanka Reberski u tekstu Posljednji je bio i Restekov profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Alternativni krajolici. teme (kat. 13. Kovačevića od četvrt stoljeća nakon umjetnikove smrti. koja bi trebala predstaviti ono najbolje od Restekova umjetničkog doprinosa. kada krajolik platforma kojom od materije i organskoga kreće prema duhovnom i Biserka Rauter Plančić. aktualnim i bitnim. Resteku je Koncepcija izložbe: stvaralačkoga puta: od konkretnog slikarstva i figurativnog realizma. usu- Kako bismo dostojno obilježili stotu obljetnicu rođenja slikara. Majstorsko poznavanje grafičkih tehnika u varijantama visokog. Protuletja (nad Goricam).

br. Ne jureći za senzacijama. katalog izložbe Galerija Klovićevi Rauter Plančić. portreta. uživanje u umjetničkom stvaralaštvu bez želje za podilaženjem časovitim 06 josip restek / krajolik josip restek / krajolik 07 . inovativnošću pod svaku cijenu.. tradicijskih motiva. a baš se taj zaključak očituje modama odlike su koje krase njegovo stvaralaštvo. 2009. za razdoblju bučnih eksperimenata postmodernizama. Restekov je opus utočište običnom modernom čovjeku. (kat. pa opet Volavje. ali značajnoj knjižici almanahu Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj autora Zdenka Rusa iz 1985. nadrealističkih sadržajnih Ranih sedamdesetih Restekov je grafički list postao reljef. susjeda. Opus Josipa Resteka. str. “u svojim grafičkim listovima (pa i u nekim uljima) posve zaogrće figuralne Umjetnički paviljon. lajnom slikarstvu. On ”dubi. U omalenoj. već mukotrpno. pa i Restek i 60-e. prosedea. ali i Krf. a prema mojemu Biserka Rauter Plančić. Njegova je dos- Na toj će liniji općenito nastati “likovne metafore jedinstvenih stilskih ljednost mimezis. Šljivik. str. Gromače. Uz more. jacijama koje su samo oni koji zaista traže zaslužili i pronaći… Bit će takvih šan kolorit tradicijske kulture i konfiguraciju domaćeg pejzaža (kat. da su “pejzažisti utrli pute astratizmu” (str. Baška. osobne nostalgije u požutjelom koloritu kim formama nalik muzičkoj kompoziciji. a u kojima ga se dosad. godine Restek je skromno. 19. Danas se jer se već 1960. tragove intenzivnim apstraktnim grafizmima” (str. Kulmer. U Zbirci Restekovih djela nalaze se brojne vedute sa jetničkog stvaralaštva” koje upotpunjuje tijekove likovne umjetnosti druge slikarovih putovanja. str. pejzaži rodnoga kraja: Sveta Jana. jer sva polivalentnost njegova opusa. Ne bismo ih trebali olako interpretirati niti ali i elemenata koji asociraju prostor kroz organičke tvorbe pojavljuju se u ih odbacivati u kutiju ništa nova. Pariz. kako je točno uo. shvaćanjem i apsolviranjem na interpretacijskoj razini otkrivaju se skrivene vrijednosti toga “tihoga um- iz stupnja u stupanj. Cilj je dakako nakon čila autorica Restekove retrospektive Biserka Rauter Plančić. Zagreb / Dubrovnik. Šimunović. Sa Korane. prigoda za Resteka još. kao i mnogih njegovih suvremenika. 30). Murtić. Alternativni krajolici. Skromnost i istinsko dvori. polaroida objektivnog shvaćanja. Poravnavajući klatno s često Lošinj. poznatog. Restekov opus odiše u Restekovu pejzažnom nadrealizmu. Dulčić. odvija između grafičke dvodimenzionalnosti i trodimenzionalnosti objekta često izostavljalo.6. Seder. ljudskom mjerom. primjerice ljujući pogledu iz zraka. 50-e melizma: Gattin. ciklusa djece.5 Kao vrhunski poznavatelj dijapazona grafičkih izražajnih mogućnosti. 1973.21). Tek u novije vrijeme. 2003. polovice 20. on je jednostavno intimno svjedočanstvo jednoga umjetničkog trajanja u Restekovo se slikarstvo kraja razvija dosljedno. suhozidi. Stradun s ljudima poput mrava Rudolfa Sablića. Jevšovar. u rasponu od Rezultat je svojevrsna arhetipska evokacija rodnoga kraja. 4 ali značajno kao posljednje ime u tekstu uvršten u veliki niz lirskog enfor- Ivanka Reberski. 6) umjetnikova stvaranja i življenja. vedute Venecije. Marina… nedokučive razine kompleksne slikarske apstrakcije na razinu shvatljivog i Put od realizma prema redukciji i apstrakciji ne možemo pratiti kronološki. rijetko postignutim skladom i mirom. na žalost. popularno-štafe- hrvatske umjetnosti. nema nekih senzacija za koje se kritika može “uhvatiti”. a stvaranje i traganje kontinuitet koji se očituje u zavidnom domašaja”4 – Gliha. katalog izložbe. mišljenju epitet elitizma jednako potkrepljuje “moralna ljepota” (Biserka Josip Restek. Petlevski. razotkrivaju neke nove vrijednosti. Tendencije prikazivanja krajolika. reže. takve ih već i mislimo i posvajamo. onih koje odjekuju jedinstvenim asoci- Sedamdesetih godina Restek na svojstven način amalgamira jasan i rasko. 15). Restek gotovo retrospektivnih valorizacijskih izložbi uvrstiti Resteka u modernističke tije- probija granice dubokoga tiska ostvarujući graničnu tvorevinu čija se drama kove kojima se bave izložbe i monografije. godine monotipija Mjesečina predstavlja u apstraktnim zvon. do opipljivog praska”. mogli bismo reći ikoničke strukture hrvatskog pejzažizma nastaju zahva. Zagreb. Postružnik – a sve te prepoznatljive. majstorstvu grafičkoga promišljanja. poznajemo dakako iz zračne perspektive. a 3 istodobno i métierski “naoružan” progovara jednakim modernizmom koji je Tri teme iz suvremene u hrvatskoj povijesti umjetnosti dakako uočljiviji u uljnom.. stoljeća dajući joj ljudsku mjeru. zasigurno će dobiti priliku za novi pogled.7). razgrađuje ploču do ekspresivne i volumizirane modelacije grafičkog lista.12 Biserka Rauter Plančić na kraju teksta lijepo zaključuje da je Restek “jedan 5 od najelitnijih hrvatskih modernističkih grafičara” (str. 83). iznalaženje nevidljivih vrijednosti. jer već spomenuti elitizam upravo traži drugoj polovici 60-ih godina. Perić.

transferred motifs and figurative realism. Gliha. do 31. do umirovljenja 1982. printmaker and conservator Josip Restek. Go. visits to Italy and France. Od 1973. of stylistic expression – from form to Art Infomel – which is most evident vima te u društvu Slavka Kopača posjećuju galerije i muzeje. of course. Životopis In honour of the author Preface on the occasion of the 100th anniversary of the artist’s passing accompanying the exhibition Krajolik – Od forme do enformela / Landscape – From Form to Art Informel In order to fittingly mark the 100th anniversary of birth of painter. Viktora Hoffillera završava i studij povijesti um. Perić. Umro je u Zagrebu 13. do 1973.1 in 2003 at the Vjekoslav Karas Gallery in Karlovac. a zatim na a selection that is more intuitive than selective and is. 1 grafičkog dizajna (1975). to the liberation of form through expressionist Antonija Družak 08 josip restek / krajolik josip restek / krajolik 09 . Tijekom pedesetih godina sa suprugom Blankom svake the space of the Lotrščak Tower. His contemporaries – Prica. Kinert. adapted to grafičkom odsjeku. jetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. godine djeluje The donation to the City of Zagreb of 410 works of art. artist whose works are stored at the Klovićevi Dvori Gallery. Lavoro u Salsomaggiore Terme. and Crafts in Zagreb. his biva plakete za grafiku. we organised the interpretational exhibition of prints titled Josip Restek rođen je 7. Murtić. Landscape – from Form to Art Informel. subjects from own surroundings Biserka Rauter Plančić. godine 1979.). the existence of a subtle syntagm of marginal landscape. ožujka 1915. u početku na studiju slikarskih tehnika. Grge Novaka. u kojem sabire grafičke elemente i njihov vizualni enables us to follow Restek’s stylistic development from early 1940s to Preface: Tomislav Lalin doživljaj i Tabelarni pregled likovno-grafičke kulture (1976. but also in motifs from study Rauter Plančić and godine. odlikovan je Ordenom rada sa srebrenom works have not been selected. u works that were created at the end of the artistic path: from realistically. godine 1972. Godine 1978. of his native Volavje and the Jaska region. 2 rodnoj kući u Volavju organizira stalnu izložbu slika i grafika Josipa Resteka. Od 1950. Od pedesetih precisely in landscapes. svibnja 1987. godine. we will follow Restek’s intimate evolution godine u ljetno doba putuje u Pariz. “the obsessive subject of Croatian fine art. by Ivanka Reberski in the text Alternativni krajolici. when the artist sought his path Exhibition concept: Sredinom osamdesetih priprema prvu retrospektivnu izložbu. i VII. diplomirao je slikarstvo. radi na Školi za primijenjenu century after the artist’s death by extricating a single thematic segment. The exhibition will not present dine 1940. Završivši specijalku za grafiku and the Klovićevi Dvori Gallery2 – but rather we will seek to point out kod profesora Tomislava Krizmana 1941. part of the series demikom i 1982. izložbi jugoslavenskog Petlevski. zvijezdom. us with an inspiring stimulus for studying Restek’s landscape painting. and even Dulčić or Mila Kumbatović – testify on portreta u Tuzli. počinje se intenzivnije baviti the instances we feel are topical and significant more than a quarter of a grafičkim oblikovanjem. 50-e i 60-e / Alternative Sedamdesetih je godina bio više puta nagrađen: godine 1970. otkupnom nagradom na IV. koja je bila by finding inspiration in national folklore. na VI. predaje grafičko oblikovanje to Zagreb and stored at the Klovićevi Dvori Gallery thanks to the artist’s i likovno-grafičku kulturu te za potrebe nastave objavljuje udžbenik Osnove wife Blanka Restek and the advocacy of art historian Biserka Rauter Plančić.” as stated godina prošlog stoljeća redovito izlaže na skupnim i samostalnim izložbama. ličkim analima u Gospiću do. godine Zlatnom medaljom Accademie Italia delle Arte e del of which is also Restek.12) accompanying the eponymous exhibition internationale Tommaso Campanella imenuje ga za člana ”honoris causa” s held at the Art Pavilion in 2009. 1980. a godinu nakon toga kod profesora Artura Restek’s complete oeuvre – as was the case in 1985 at the Museum of Arts Schneidera. which was donated kao profesor na Višoj grafičkoj školi u Zagrebu. Accademia Italia delle Arte e Lavori imenuje ga aka. Accademia Landscapes. authors of texts: Biserka postavljena u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu od 5. gdje se uzdržavaju povremenim poslo. Although the exhibition and text provide diplomom i srebrenom medaljom. godine u Volavju kraj Jastrebarskog. In umjetnost u Zagrebu. 1950 and 1960s (p. ožujka 1985.

In listing the most renowned names in the dichotomy of south and north. Uz more / By the Sea. p. of course. Petlevski. panoramas a truly large subject that merged Croatian and European fine art. In the aspects of the subject (cat. deep and flat print. echoing forms resembling a musical composition. the landscape opens up as Korana. Babić’s observed by the author of Restek’s retrospective exhibition Biserka Rauter 3 bird’s-eye view on the landscape and the structure of his Zagorje hills in a Plančić. Landscape as structure. cuts. It is almost as if he penetrates the boundaries of deep print by Tri teme iz suvremene hrvatske umjetnosti. Considering the celebratory tone of the text and the chosen subject of from which we imagine and appropriate them. 19. Rastek understood everything. u Hrvatskoj / Abstract Art in Croatia by Zdenko Rus from 1985. In the 1970s. Lošinj. but contribution. The latter was also Restek’s professor at the Academy of Fine manner (cat. lavish handling of colour of traditional we should not omit Job or Miše. Seder. 9. but nevertheless significant almanac booklet Apstraktna umjetnost 5 organisation. Postružnik – also generally occurred on said line. 13.3 in of the 20th century. Zidić’s pioneering anticipation lyrical informelism: Gattin. landscape is a platform on which he moves from material and included indicatively. 50-e i 60-e. 15. and his consistent examination of new and exactly this conclusion manifests itself in Restek’s landscape surrealism. The tendencies Kovačević and Crnčić. Murtić and Gallery.” exhibition the multifariousness of the subject. as was accurately painting left a significant mark on Rastek’s deliberation of landscape. 10. Restek’s print sheet became a relief. decomposes the plate to an expressive and voluminous 4 Ivanka Reberski.”5 “Alternativni krajolici. I dare to penetrate more deeply into the historical paradigm rather arduously. implementation technologies. If we follow of Venice. modelation of the print sheet. 2003. He “carves. 20) and contentual was. tribute to the great predecessor and his paintings Rodni kraj / Native Region. organic formations. to a tangible burst. Josip Restek. Being an unmatched expert for the expressive possibilities of printing and. landscapes of the native region: Sveta Jana. Sa Korane / From path of the last century and even the one before last. Stradun Street with to whom it can serve as a treasury for future artistic endeavours. mapping of memory. naturally. 14. the drama of which arises between the two. 83). all of these the graphic medium all make the donation multifariously significant not only recognisable. Restek amalgamated clear. Šljivik. Perić. p. albeit modestly as the last name in the great sequence of catalogue. towards reduction and abstraction cannot be traced chronologically. drywalls. more evident in the then-popular oil painting on easel. “armed” with expertise. we can easily conclude that the landscape may be the to depict scenery. ultimately. Jevšovar. Sans chasing sensation. and already in 1960 the monotype Mjesečina / Moonlight presented itself in continue through the northern regions of Zagrebian polychromy of Iveković. Kulmer. but also for the artists. returned near the end of his life. people resembling ants are. 20. gained shape in the second half of the 1960s. Stone walls. 6 10 josip restek / krajolik josip restek / krajolik 11 . creating a borderline formation. and especially their northern contemporary culture and the configuration of domestic landscape in a characteristic Ljubo Babić. mental petite.12 painting. recognisable from aerial perspective. since the impressionism and symbolist landscape of Medović and Vidović. 11. but also the most complex thematic layer of modern painting. His work Gorice from the 1960s remained a subject to which he also dimensionality of the print and the three-dimensionality of the object (cat. by trying his hand at both formal (cat. lyrical abstraction of the overall interpretative line of landscape painting from the 1960s to the when he used motifs to abandon subjects from present time and place. but also elements that are associated with space through most significant. Art Pavilion. 21). as archetypal image. by comprehending and mastering one level at a time. but also Corfu. no. which ought to present the best instances of Restek’s artistic develops consistently. innovation at any cost. Protuletje (nad Goricam) / Spring (over Gorice). Baška. Zagreb / Dubrovnik. one can find numerous panoramas from exceptionally important preoccupation of domestic painting. especially of the more-challenging technique The “art metaphors of unique stylistic achievements”4 – Gliha. 22). morphological interventions in landscape and. Zagreb. Babić’s authoritarian personality and especially his landscape In the early 1970s. The masterful insight into printmaking techniques in the which he stated that “landscape artists paved the way to astratism” (p. raster of fields and ploughed land also resonate in Restek’s works (see: cat. the numerous awards and recognitions received for his work in Dulčić. Restek’s oeuvre also oznaka i determiniranje pojavnog ishodišta / The Boundary and the Both-Sided reflects the dominant tendencies of Croatian graphic art of the second half or Reduction of Objectual Labels and Defining the Origin of Occurrence. Šimunović. one could even say iconic structures of Croatian landscapism for art historians and critics. he manifested equal modernism that catalogue. 16). and then back to Volavje. techniques of high. as a primordial form. and especially students were created by virtue of aerial view. Restek’s painting of scenery landscape. of etching. Restek was Biserka Rauter Plančić. exhibition To Rastek. Klovićevi Dvori organic towards spiritual and metaphysical. Marina… The path from realism the significant line of the Mediterranean landscape of Bukovac’s pleinairism. Paris. Arts in Zagreb. no. In so as to substantiate the aforementioned qualification of the subject as an the Collection of Restek’s works. abstract. It was as if he completed the circle by paying 15). the broadness of range of landscape simultaneously. If we step on the his journeys. 19. 1973 9. thus present day is found in the text Granica i obostrano ili reduciranje predmetnih abstracting occurrences to an extent of cosmic visions. 2009.

6) of the artist’s production and life. During the 1950s. He was awarded on several occasions in the 1970s: he was a box labelled nothing new. 1915 in Volavje near Jastrebarsko. for teaching purposes. His consistency is a mimesis. 1987 in Zagreb. have been revealed at the level of interpretation. as it is exactly the aforementioned elitism that named member of “honoris causa” and given a diploma and silver medal by requires the finding of new values. and later at the Graphic pendulum from an often inconceivable level of complex painting abstraction Department. From course of fine art of the second half of the 20th century by giving it a human 1950 to 1973. He began to regularly exhibit his works at group and solo exhibitions themselves today. p. in his birth house in Volavje. and visited galleries and museums in the company of Slavko the faded colouring of the polaroid of objective conception. and was named Academic neighbours. he organised the Permanent Exhibition of Paintings and Prints of Josip Restek. and graduated in Art History under as Rudolf Sablić. 1985. In the mid-1980s. Grga Novak and Viktor Hoffiller from it simply serves as an intimate testimony of an artistic lifespan in the period the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb in the following of clamorous experiments of postmodernisms. are exposing Kopač. 7) and I personally believe that the epithet of elitism is equally supported by the “moral beauty” (Biserka Rauter Plančić.” (p. a seldom achieved harmony and tranquillity. he received plaques for that deserve to be discovered only by those who are truly searching… There his graphic art at the 6th and 7th Annals of Lika in Gospić. 12 josip restek / krajolik josip restek / krajolik 13 . portraits. does not contain any sensations that might lure the critics. where they financed themselves with to the ordinary modern man. From 1973 until retirement in 1982. omitted. he prepared the first retrospective exhibition that was presented at the Museum of Arts and Crafts in Zagreb from March 5 to March 31. he was given the purchase award at his oeuvre – ranging from traditional motifs. those that echo in the unique correlations Accademia internationale Tommaso Campanella. 30) Biserka Rauter Plančić neatly concludes that Restek is “one of Croatia’s most elite modernist printmakers. he was lecturer at the Graphic Art in which exhibitions and monographs. and Tabelarni pregled likovno-grafičke kulture / Tabular Overview of Graphic Art History (1976). where he taught Graphic Design and Graphic Art History. the 4th Exhibition of Yugoslav Portrait in Tuzla. personal nostalgias in part-time jobs. and his production and pursuit a continuity that manifests itself in a rarely- observed mastery of deliberation in the realm of graphic art. His artistic work is adorned with modesty and genuine delight in the artistic production sans the desire to pander to transient modes. Restek’s oeuvre exudes a human criterion. are engaged. even Restek “who completely conceals the figural traces with intense abstract Curriculum vitae graphisms in his print sheets (and even in certain oil paintings). Josip Restek was born on March 7. Having specialised in printmaking under the mentorship of Tomislav that the hidden values of said “silent artistic activity. cycles of children. of surrealist contentual procédé – will surely be given an with gold medal in 1980 and Gold Medal of Accademia Italia delle Arte e del opportunity to be seen again.” which complements the Krizman in 1941. as the overall multifariousness of the Work Medal with Silver Star in 1972. By aligning the initially in the Painting Techniques study programme. he started to intensively engage in graphic design. he was staff member of the School of Applied Art in Zagreb. He The oeuvre of Josip Restek. the mentorship of Artur Schneider. he published the textbook Osnove grafičkog dizajna / Introduction to Graphic Design (1975) in which he compiled elements of graphic art and their visual perception. Restek’s oeuvre serves as a resort each year together with his wife Blanka. In 1978. We should not interpret them lightly or discard them in from the 1950s. Following the retrospective valorisation Lavoro by Accademia Italia delle Arte e Lavori in Salsomaggiore Terme in exhibitions.” (p. He died on May 13. he habitually visited Paris around summertime to a level of comprehensible and familiar. It was not until recent times year. as well as of his numerous contemporaries such obtained a degree in Painting in 1940. criterion. Certain new values. from which he was hitherto sadly School in Zagreb. he was rewarded will be more such occasions for Restek. certainly the aim is to include Restek in modernist courses 1982.

14 josip restek / krajolik s1_Mjesečina / Moonlight. s2_Iskonska forma / Primordial form. 1960. josip restek / krajolik 15 . oko/around 1960.

1961. josip restek / krajolik 17 .16 josip restek / krajolik s3_Vrata / Door. 4_Stijena / Boulder. 1961.

1961.18 josip restek / krajolik s5_Znakovi / Signs. josip restek / krajolik 19 . s6_Kristalni fosili / Crystal fossils. 1962.

s8_Kristalizacija / Crystallisation. 1963.20 josip restek / krajolik s7_Iluzija grada / Illusion of town. 1964. josip restek / krajolik 21 .

oko/around 1967. josip restek / krajolik 23 . 1968. 10_Zatvoreni svijet / Closed world.22 josip restek / krajolik s9_Gorice.

24 josip restek / krajolik s11_Magično stablo / Magic tree. s12_Mozaik pejzaža I / Mosaic of landscape I. 1968. 1968. josip restek / krajolik 25 .

josip restek / krajolik 27 . s14_Rast – stablo / Growth – tree. 1971.26 josip restek / krajolik s13_Zemlja / Earth. 1969.

28 josip restek / krajolik s15_Impresija / Impression. 1972. 16_Sjećanje / Memory. 1971. josip restek / krajolik 29 .

josip restek / krajolik 31 .30 josip restek / krajolik s17_Polja / Fields. 18_Nazubljena ploha / Serrated surface. 1973. 1976.

s20_Vinogradi / Vineyards. 1976.32 josip restek / krajolik s19_Duga / Rainbow. josip restek / krajolik 33 . 1976.

1976. 1981.34 josip restek / krajolik s21_Sunce i zemlja / Sun and Earth. josip restek / krajolik 35 . s22_Polja / Fields.

s24_Horizont u crvenom / Horizon in red. 1985. josip restek / krajolik 37 . 1985.36 josip restek / krajolik s23_Horizont u plavom / Horizon in blue.

64. dlk: Polja (Komp. Josip 73 (print d´artiste). jr-265-937 sign. 64. ddk: Restek Josip 76 02 sign. 1960 ds: Kristalizacija. Galerija Klovićevi Josip 71. dlk: aquatinta (print 10. Galerija Klovićevi dvori. 18 Horizon in red. ddk: Restek jr-111-811 akvarel i tuš. Josip 63. dd: “Kristalni ddk: Restek 69.5 x 49. 70 x 50 cm 71 x 50 cm monotipija. 1963. 1960. Klovićevi radova slikara. ddk: Restek ddk: Restek Josip 68 Nazubljena ploha. ddk: Restek Josip Klovićevi dvori.8 cm akvatinta. 39.6 cm Restek Josip 68. Primordial form. Impresija.5 x 33 cm 74. jr-81-771 akvatinta. Galerija ddk: Restek Josip 76 Painter. Kristalizacija. ds: 12 sign. Galerija sign. Printmaker and (aquatinta). 85. ddk: 14 Vineyards.5 x 44. akvarel. 1964. Duga. 83. Klovićevi Dvori Gallery. 1976. around 1967 ds: Impresija. 21.5 x 33 cm sign. 1985 Stijena. Vinogradi. 75 x 33 cm sign. Josip 71. 1971. (print d´artiste). ds: (zahn – crvenom. Dvori Gallery. ddk: Restek. ddk: Restek Josip jr-228-900 linorez. 73. dlk: Rast (Stablo) sign. 1971. 1961. 23 04. Rast – stablo. 4) Restek Josip 61 bakrorez.5 x 64. 4) Restek Josip 61 10 linocut. 83. Galerija Klovićevi Galerija Klovićevi dvori. 1968. 1976 aquarelle and Indian ink akvatinta. jr-235-925 akvatinta. dlk: aquatinta.7 x 38. jr-231-903 jr-207-879 aquatinta.dlk: linocut engraving ddk: Restek Josip 76 Galerija Klovićevi dvori. ds: Magično stablo. Klovićevi Dvori 03. oko 1967. 57. Restek selected for the Crystal fossils. 73. dlk: Terra (Zemlja) sign. Klovićevi Dvori Gallery. ds: dvori.5 x 25. 49 x 41 cm jr-212-884 sign. ddk: Restek Josip 13 aquarelle and Indian ink Klovićevi dvori 62. dlk: aquatinta. Klovićevi Fields. Galerija Klovićevi dvori. ds: Magično stablo. 11. 12. dlk: Polja. ddk: Restek Josip jr-205-877 sign.5 cm 20 sign. dlk: aquatinta (print Dvori Gallery. ddk: Restek jr-123-823 aquatinta. dlk: print d’artiste. dlk: linocut engraving 85. 64. Klovićevi dvori. 57. jr-81-771 jr-109 . 1961 46 x 33 cm Gallery. 23. Galerija 61. jr-265-937 22 Vrata. odabranih za izložbu Kristalni fosili. jr-121-821 jr-204-876 Galerija Klovićevi dvori.Popis djela Josipa Resteka 06. ds: (Epreuve d´artiste 4/5). Conservator Josip Restek fosili”. 83. 1964 jr-92-792 dvori. sign.3 cm d´artiste). dlk: Sunce i zemlja aquatinta. Mozaik pejzaža I. dd: “Kristalni Rainbow. 49. 49 x 41 cm Klovićevi Dvori Gallery. dlk: Horizont u (print d´artist). ds: jr-212-884 sign. Restek Josip 63 Galerija Klovićevi dvori. ds: Klovićevi Dvori Gallery. 1972. Klovićevi Dvori Gallery. dlk: print d´artist sign. Galerija Klovićevi aquatinta. 39. ddk: ddk: Restek Josip 71 ddk: Restek Josip 76 01 sign. Josip. around 1960 Restek Josip 63 Growth – tree. JR-205-877 jr-230-902 sign. ds: jr-121-821 aquatinta. dlk. ddk: Restek Josip Mozaik pejzaža I. 49 x 32 cm Josip 76. jr-207-879 Klovićevi dvori. grafičara sign. jr-203-875 09 (epreuve d´artiste 4/5).8 cm Klovićevi Dvori Gallery. 1976 02. ddk: Restek jr-123-823 dvori. 58. Polja. 3 cm Gorice.5 x 54 cm dvori. 1985. d´artiste). Closed world. dlk: Vinogradi aquatinta. 15 Sun and Earth. sign.5 x 49.5 cm sign.8 cm Restek Josip 61 copperplate engraving sign. 74. dlk: aquatinta comb. Galerija Klovićevi dvori. ddk: Restek. 1973. 1981 akvatinta. dlk.5 x 64. Klovićevi Dvori Gallery. akvarel. jr-109-809 Iluzija grada. tuš. dd: Stijena sign. ddk: Restek Galerija Klovićevi dvori. akvatinta. ds: Dvori Gallery.5 x 25. 1963 Dvori Gallery. aquarelle. ddk: Restek Josip 61.7 x 38. sign. dlk: Terra (Zemlja) Restek Josip 76.8 cm sign. dlk: Horizont u jr-204-876 copperplate engraving (print d’artiste). Klovićevi linocut engraving. ddk: Magic tree. 71 x 50 cm exhibition from the aquatinta.8 cm sign. ddk: 14.5 x 28 cm jr-228-900 aquarelle and Indian ink akvatinta. 1972 71 x 50. ds: Polje. dlk: otisak autora. dlk: aquatinta. ds: “ sign. 56. 64.5 x 47 cm Josip 85 04 sign. 16. 46 x 33 cm linorez. bakrorez. ddk: Restek ddk: Restek Josip 71 Restek Josip 76. 1968 sign.5 cm sign. Door. 70 x 50 cm akvarel i tuš.5 x 54 cm Restek Josip 63. ddk: sign. Klovićevi 07. ddk: Restek Josip sign. Polja. Galerija Klovićevi dvori. 1968 fläche) Ploha sa zupcima. 19. ddk: Restek 56. 71 x 50 cm akvatinta. Galerija Klovićevi dvori. dlk: linogravura 4/10. dd: Iluzija grada. Galerija Klovićevi dvori.4 x 46 cm 21 sign. 18. ds: Zatvoreni svijet 17. 1962 Mozaik pejzaža I. ddk: Restek Signs. ddk: Restek Josip Dvori Gallery. 1976. Galerija Klovićevi jr-111-811 aquatinta. 1973 sign. ds: (zahn – fläche) Ploha jr-124-824 05 Klovićevi Dvori Gallery. jr-214-886 59 x 44 cm sign.5 x 64. (Komp. 65 x 50 cm akvarel i tuš. 1969.6 cm lavirani tuš. 1962. aquatinta crvenom. Comp I. dd: 11 Fields. ds: 15. 71 x 50 cm Gallery. dlk: monotyp. dd: Vrata Zatvoreni svijet. ddk: jr-246-918 iz Zbirke umjetničkih akvatinta.5 cm akvarel. jr-234-906 Horizon in blue. 1976. 17 74. 1976 Resteka u Galeriji fosili”. 1961. 49 x 32 cm ddk: Restek Josip 76 JR-124-824 38 josip restek / krajolik josip restek / krajolik 39 . 75 x 33 cm Sjećanje. Zemlja. 07 ddk: Restek 69. ddk: “Znakovi”. 59 x 44 cm akvarel i tuš. 74. dlk: print d´artiste Dvori Gallery. Klovićevi Dvori Gallery. 72.5 x 47 cm plavom. I. Earth. 1969 71 x 50 cm jr-210-882 Gallery jr-210-882 Indian ink wash. 64. jr-75-775 (otisak autora). 49. Galerija Klovićevi dvori. List of works of Josip 06 sign. 1976 01. akvarel i tuš. 20. Comp I.5 cm Sjećanje.5 x 28 cm Magično stablo. dlk: linocut engraving ddk: Restek 81. Klovićevi Dvori Gallery. jr-234-906 Horizont u plavom. Klovićevi Dvori Gallery. dd: Iluzija grada. Klovićevi Dvori Gallery. jr-235-925 Crystallisation. linogravura. jr-246-918 sign. 1961. dlk: Duga Collection of Artwork of sign. jr-75-775 16 aquarelle and Indian ink sign. 1971 aquarelle and Indian ink Mjesečina.5 x 64. Stijena (Mur).8 cm aquatinta. sign. jr-214-886 dvori. jr-110-810 Josip. 1961 Klovićevi Dvori Gallery. 1961 jr-230-902 Serrated surface. ddk: Restek 03 aquarelle and Indian ink.5 cm sign. 1968 linocut. 13. Boulder. dlk: aquatinta. Galerija Klovićevi dvori. Mjesečina. aquatinta (print sign. ddk: Restek 08. jr-231-903 19 i restauratora Josipa (aquatinta). 64. dlk: Horizont u Znakovi". ddk: Restek Josip 68 24 05. dlk: Rast (Stablo) sign.5 x 64. 65 x 50 cm sign. dlk: Horizont u Klovićevi Dvori Gallery.5 x 44.dlk: monotype. dlk: Vinogradi. ddk: Impression. 1976. ddk: Restek ds: Impresija. sa zupcima. 58. ddk: Restek Josip 22. Horizont u crvenom.5 x 64.dlk: linogravura sign. 1971 aquarelle and Indian ink Iskonska forma.4 x 46 cm sign.809 at the Klovićevi Dvori 62. ds: Polje. dd: Vrata Memory. Restek Josip 68.5 x 29 cm 24. Sjećanje.5 x 29 cm 4/10. dlk: aquatinta comb. oko 1960. tuš. dlk: Sunce i zemlja sign. 71 x 50. Klovićevi Mjesečina. Moonlight. Klovićevi Dvori 08 Klovićevi Dvori Gallery. dlk: Duga. jr-203-875 Gorice. Galerija Klovićevi Kristalizacija. 09. sign. dlk: linogravura 81. 1985. Sunce i zemlja. 1985 Znakovi. 1968. 1981. plavom. sign. 1968. 85. 71 x 50 cm Illusion of town. 83. Josip 73 sign. Klovićevi Galerija Klovićevi dvori. ds: Zatvoreni svijet 72. Josip 61. ddk: Restek Josip (Mur). Galerija Klovićevi dvori. ddk: Restek Josip Mosaic of landscape d´artiste). jr-92-792 jr-110-810 monotype.

158 .