You are on page 1of 6

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

MODUL KBAT RAUB (BULETIN)


MODUL KBAT SEJARAH TINGKATAN 5

T5BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. Penentangan pemimpin tempatan sering mengalami kegagalan.


Beri pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?
Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta Huraian Contoh
Kurang perpaduan Antara pemimpin Terdapat pemimpin yang
Rakyat sesama rakyat menjadi tali barut penjajah
Bilangan anggota sedikit
Teknologi persenjataan Kelengkapan persenjataan British Masyarakat tempatan kurang
yang moden pendedahan dan kewangan
British mendapat bantuan dari negara untuk memiliki peralatan
lain persenjataan terkini
Tiada organisasi yang Perjuangan tidak terancang Kekangan dalam
tersusun Bilangan anggota sedikit menyampaikan mesej
perjuangan kepada rakyat
Strategi pemimpin British membina kubu pertahanan Pemimpin tempatan tidak
British lebih berkesan yang lebih kuat mempunyai banyak
British mendapat bantuan dari negara pengalaman dalam
lain penentangan terhadap
penjajah
Penentangan bersifat Tidak mendapat kerjasama pembesar Pemimpin tempatan tidak
setempat / wilayah lain mendapat sokongan
menyeluruh dari rakyat dan
Sultan
Perjuangan hanya terhad
dalam kumpulan kecil
British menggunakan Sultan / pembesar diperdaya oleh Perjanjian yang mengelirukan
tipu muslihat penjajah dan berat sebelah

Jelaskan peranan anda untuk memperkasa semangat nasionalisme dalam kalangan rakan-rakan di
sekolah? Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta Huraian Contoh
Mengikuti kurikulum Mempelajari sejarah dengan Melaksanakan Kajian Sejarah
yang berkesan bersungguh-sungguh Tempatan (KST)
Menghayati nilai murni melalui Pendidikan Moral / Sivik dan
sukatan pelajaran Kewarganegaraan
Bangga sebagai warganegara
Mengikuti kegiatan Menganggotai Majlis Kepimpinan Kelab dan Persatuan Sejarah
kurikulum Pelajaran Melibatkan diri secara aktif dalam
Menyertai aktiviti melalui kelab dan aktiviti 1Murid 1Sukan
persatuan
Memupuk semangat perpaduan
Lawatan sambil Input dapat diperolehi semasa Galeri sejarah / Muzium
belajar aktiviti lawatan tempat-tempat Memorial Tunku Abdul Rahman
bersejarah Persidangan Parlimen
Menambahkan ilmu tentang sejarah
negara
Melaksanakan Membentuk jati diri pelajar Pameran sempena Sambutan
program-program Bulan Kemerdekaan
berbentuk patriotik
Menyanyikan lagu Negaraku
dengan penuh semangat
Menubuhkan galeri sejarah
sekolah
Mengibarkan Jalur Gemilang
Menghayati Rukun Negara

Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat
nasionalisme? Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta Huraian Contoh
Rakyat berpecah Keamanan dan keharmonian negara Rakyat berpecah kepada
belah terancam kumpulan dan mengikut ideologi
Lahirnya individu yang pentingkan tertentu.
diri sendiri
Ekonomi tidak Pertumbuhan ekonomi akan Pelabur asing tidak melabur ke
berkembang tergendala dalam negara
Kemakmuran negara tergugat Kejatuhan nilai mata wang
Pembangunan negara terbantut
Kedaulatan negara Negara terdedah kepada Kuasa besar mengambil peluang
akan terancam campurtangan kuasa asing daripada kelemahan pemimpin
Imej negara akan terjejas negara dalam pelbagai aspek
seperti ekonomi
Politik tidak stabil Pentadbiran akan menjadi kucar Demonstrasi jalanan berleluasa
kacir
Rakyat tidak menghormati pemimpin
Masyarakat hilang jati Minda masyarakat dijajah Budaya lepak
diri Terpengaruh dengan budaya asing Budaya rempit

Sebagai seorang pelajar, anda seharusnya menghargai pengorbanan tokoh-tokoh nasionalis


negara kita. Berikan cadangan anda? Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta Huraian Contoh
Menghargai Mengiktiraf pengorbanan dan jasa mereka Anugerah / Bintang Kebesaran /
tokoh Pingat
Menganjurkan Sambutan bermula 31 Ogos hingga 16 Mengadakan pameran sejarah
Sambutan Bulan September setiap tahun Menyertai kuiz sejarah
Kemerdekaan Mengadakan pertandingan
drama / filem sejarah
Mengabdikan Nama tokoh diabadikan pada bangunan, Dewan Canselot Tun Abdul
nama tokoh jalan dan tempat Razak (DECTAR)
Jalan Tun Tan Cheng Lock dan
Jalan Tun Sambanthan
Bangunan Sultan Abdul Samad
Membina Pembinaan memorial akan memaparkan Memorial Tunku Abdul Rahman
Memorial / Galeri perjuangan tokoh Galeria Sri Perdana,Kuala
/ Tugu Lumpur
Tugu Peringatan
Menerbitkan Menyebarluaskan maklumat Menghasilkan buku autobiografi
bahan penulisan Menghasilkan memoir tokoh
Wajarkah Tok Janggut menentang British secara kekerasan.
Berikan penjelasan anda. (Lain-lain Bahan)
WAJAR
Fakta Huraian Contoh
Demi menjaga maruah Yang tidak dihormati Dalam mengambil
bangsa Melayu oleh pihak penjajah sebarang keputusan agar
tidak membebankan
rakyat
Pembesar kehilangan Dalam kutipan cukai British tidak menghormati
pengaruh dan kuasa dan pemerintahan di status dan kedudukan
peringkat negeri dan para pembesar negeri.
daerah
British tidak menghormati British mengenakan Kaedah pembayaran
hak rakyat tempatan pelbagai jenis cukai yang menyulitkan
yang membebankan
TIDAK WAJAR
Fakta Huraian Contoh
Sepatutnya diadakan Bagi menyelesaian Antara Tok Janggut dan
rundingan isu berbangkit British
secara diplomasi
Patuh kepada arahan Sultan Mematuhi setiap Sebagai tanda taat
undang-undang kepada sultan
yang dilaksanakan
Beri peluang kepada Tok Antara Sultan Bagi mencapai kata
Janggut untuk berbincang dan para pembesar sepakat dan tidak
yang lain memberontak

Gerakan nasionalisme pemimpin tempatan seperti Hj. Abdul Rahman Limbong dan Tok Janggut
merupakan reaksi spontan untuk menjaga kepentingan mereka dari dicerobohi dan dikuasai olej
orang luar.
Mengapa semangat perjuangan menentang penjajahan British oleh kedua-dua tokoh di atas wajar
dicontohi generasi muda masa kini (Lain-lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Mempunyai semangat taat setia Dalam mempertahankan Daripada di gugat oleh pihak penjajah
kepada negara yang tinggi kedaulatan negara
Sifat gigih berusaha Untuk mengelak Serta membela nasib masyarakat yang
memperjuangkan matlamat kawasan mereka dizalimi
dicerobohi
Sentiasa berdisiplin Dan mempunyai British sentiasa mengugut dan menekan
pendirian yang kukuh pemimpin yang dirasakan satu halangan
atau tidak goyah serta kepada pihak British
takut terhadap ancaman
penjajah

Berikan cadangan-cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara
Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara.
(Lain-lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Mempertahankan perpaduan Melalui kerjasama Supaya negara sentiasa aman
negara antara rakyat yang
berbilang kaum
Menghayati sejarah perjuangan Bagi meningkatkan Seterusnya meningkatkan rasa bersyukur
tokoh-tokoh terdahulu kesedaran kepada dan perasaan cinta kepada negara yang
generasi muda menebal
Melengkapkan diri dengan ilmu Terutama ilmu berkaitan Agar kita dapat mengangkat negara sebaris
pengetahuan sains dan teknologi dengan negara maju

Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin, bagaimanakah anda menanggani setiap cabaran yang
dihadapi negara ke arah menjadi negara maju? (Lain-lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Bijak dalam membuat Mengambil kira Dalam semua aspek terutama berkaitan
keputusan kepentingan nasional dengan hubungan luar
dan kelebihan kepada
negara
Mempersiapkan diri dengan Pemimpin yang berilmu Segala dasar yang dilaksanakan dapat
ilmu pengetahuan pengetahuan dapat dibuat dengan berkesan
menerajui negara
dengan baik
Tidak berputus asa Menanggani cabaran Sentiasa menggunakan platform rundingan
dengan bijak untuk mendapat keputusan secara kolektif

Akhbar
Pada pandangan anda, mengapakah para pejuang memilih akhbar dan majalah sebagai medium
perjuangan? ( Lain-lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Sebaran yang luas Mudah didapati dan Maklumat dapat disampaikan kepada semua
media paling murah lapisan masyarakat
Memfokuskan tema semangat Menaikkan semangat Mengkritik British
kebangsaan dikalangan rakyat
Rakyat celik huruf Rakyat dapat bertukar- Melibatkan ramai tokoh kewartawanan dan
tukar pendapat dan cendikiawan melayu
berkongsi ilmu

Media cetak memberi kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong penentangan
terhadap British.
Berjayakah media cetak membangkitkan kesedaran nasionalisme kepada masyarakat Tanah
Melayu? Kemukakan alasan anda (Lain-lain Bahan)
YA
Fakta Huraian Contoh
Memberi berita terkini kepada Pendedahan isu-isu Kesedaran rakyat dapat dipertingkatkan
masyarakat kemasyarakatan dan dengan lebih mudah
penindasan oleh
penjajah
Memuatkan mesej-mesej Mesej berkaitan Kesedaran rakyat terhadap isu tertentu
tertentu kepada masyarakat bekerjasama, hormat meningkat seperti kepentingan pendidikan
menghormati antara dan tabungan
kaum dan penerapan
nilai-nilai murni
Memaparkan isu gerakan Menyiarkan berita Mempengaruhi pemikiran dan
nasionalisme di dalam dan luar tentang perjuangan meningkatkan semangat jihad dalam
negara tokoh luar Negara dan masyarakat
tokoh tempatan
TIDAK
Fakta Huraian Contoh
Pelaporan berita yang Maklumat yang Berita lebih banyak memihak kepada kerajaan
tidak adil disampaikan berat
sebelah
Isu sebenar tidak Kerajaan mudah Isu sebenar tidak sampai ke pengetahuan rakyat
diperjelaskan mengoskploitasi
maklumat
Kebebasan bersuara / Lebih sebagai platform Penulis khuatir untuk mengkritik secara terbuka
menulis masih dikawal kerajaan

Anda merupakan penulis novel remaja yang popular.


Nyatakan peranan anda untuk memajukan minda generasi muda kelas pertama?
(Lain-lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Melengkapkan diri Penyampaian Penulisan melalui laman
dengan kemahiran ICT maklumat secara sesawang, blog dan media
berkesan abad 21 sosial.
memerlukan
pengetahuan ICT yang
tinggi
Melengkapkan diri Idea yang disampaikan Penulisan sebagai medium
dengan ilmu agama / akan lebih berkualiti dakwah dan alat perubahan
pengetahuan pemikiran masyarakat
Meningkatkan Penulisan tidak Penulisan yang disampaikan
semangat patriotisme dipengaruhi oleh bersifat patriotisme dalam
kepentingan peribadi membangkitkan semangat
dan tekanan penjajah memelihara kedaulatan
negara

Berdasarkan kajian anda, mengapakah media cetak amat penting dalam menyebarkan maklumat
kepada rakyat dari zaman dahulu hingga sekarang? (Lain-lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Membetulkan pandangan yang Maklumat yang Memberi keadilan kepada semua pihak
salah disampaikan boleh kerana kesahihan maklumat yang
dikaji dan dibuat dikeluarkan
perbandingan
Memperjuangkan hak rakyat
Memberi kesedaran kepada Memberi contoh dan tauladan mengenai
rakyat sesuatu perkara kepada masyarakat

Bagaimanakah anda memanfaatkan penggunaan media massa untuk memajukan negara? (Lain-
lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Menyebarkan maklumat Berkaitan dasar-dasar Supaya rakyat memahami kehendak
kerajaan kerajaan dalam membangunkan negara
Mengeratkan hubungan antara Kerjasama ekonomi Dapat menarik lebih banyak pelaburan ke
negara antara negara dapat dalam negara
dipertingkatkan
Menggalakkan kajian dan Hasil kajian dari luar Jurnal-jurnal antarabangsa
penyelidikan dapat dijadikan panduan
untuk mendapami
sesuatu ilmu
pengetahuan

Berdasarkan pendapat anda, wajarkah satu hari nanti, negara kita akan dijajah semula? Berikan
alasan anda. ( lain-lain Bahan)
BOLEH / WAJAR
Fakta Huraian Contoh
Ekonomi dikuasai oleh negara Banyak kepentingan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)
luar aset negara akan jatuh
ke tangan negara asing
Negara bergantung dan Terikat dengan Dasar penting berkaitan negara akan diatur
mengikut telunjuk negara asing perjanjian berat sebelah oleh negara luar
dengan negara asing
Pertelingkahan antara Dasar negara tidak Perpaduan yang rapuh boleh mengundang
pemimpin berterusan dapat dilaksanakan kepada pencerobohan negara asing akibat
dengan berkesan pengkhianatan oleh musuh negara
TIDAK BOLEH / TIDAK WAJAR

Fakta Huraian Contoh


Lahirkan pemimpin berkaliber Dasar negara dapat Tidak membuat sebarang keputusan yang
dilaksanakan dengan merugikan negara
berkesan
Jaga kebajikan rakyat Dasar kebajikan Rakyat yang terbela akan meningkatkan
terhadap rakyat dapat taraf ekonomi negara
dilaksanakan dengan
baik
Kekalkan keamanan negara Perpaduan yang kukuh Miningkatkan keamanan negara
antara rakyat
Persatuan
Andaikan anda berada dalam suasana abad ke-20, mengapakah anda menyertai persatuan
ketika itu? ( Lain-lain Bahan)
Fakta Huraian Contoh
Membela kepentingan rakyat Golongan Melayu agak Khususnya bidang ekonomi
ketinggalan dalam
pelbagai bidang
Kesedaran untuk bersatu padu Perpaduan untuk Orang Melayu akan menjadi bertambah
menghadapi masalah kuat
secara bersama
Suara akan didengari oleh Sebarang tuntutan boleh Kepentingan berkaitan bangsa dapat
pihak British dibawa ke meja dibela.
rundingan dengan lebih
mudah