You are on page 1of 3

Prof.Ing.

Dragos Simona

Clasa a-IX-a

Evaluare finala-Modul II

Studiul Materialelor

Subiectul I

1.Incercuiti raspunsul corect -2,5pct

1.1 Magneziul are simbol chimic:

a) Mn

b) Mg

c) Mz

1.2. Dintre proprietatiile fizice ale materialelor si aliajelor face parte:

a) Sudabilitatea

b) Luciu metalic

c) Elasticitatea

1.3.Duritatea este o proprietate:

a) Mecanica

b) Fizica

c) Tehnologica

1.4.La fenomenul de coroziune a metalelor observam:

a) Pete de rugina

b) Dispare luciul metalic

c) Strat de oxizi

1.5. Aliaje Fe-C sunt:

a) Fierul

b) Fonta si Otelul

c)Carbonul
Subiectul II- Sa se asocieze prin sageti sau cifre cu litere raspunsul corect: 2pct

1.Alama a)Mecanica

2.Platina b)Rm=30daN/mm2

3.Plasticitate c)CuZn

4.Fc300 d)OLC35

5.Bronz e) Fonta cenusie

6.OL30 f) 0,35%C

7.OLC35 g) Pt

8.Pile h) OSP6(0,6%C)

i) CuSn

Subiecul III-Scrieti valoare de adevar (A) sau fals (F) in dreptul enunturilor:2pct

a)Elasticitaea este proprietatea metalelor de a se deforma sub actiunea unor forte exterioare si de a
nu revenii la forma initiala dupa indepartarea fortei . A F

b)Sudabilitatea este o proprieate mecanica a metalelor. A F

c)Metoda Brinell este o metoda de determinare a duritatii metalelor . A F

d)OLC35 este un otel obisnuit unde cifra reprezinta rezistenta minima la rupere. A F

Subiectul IV- Completati spatiile punctate cu cuvintele protrivite astfel incat


enuntul sa fie adevarat. 2.5pct

a)Rezilienta se mai numeste si rezistenta la .............. .

b)Densitatea este o proprietate .............. a metalelor.

c)Protectia ambientala se mai numeste si ................... mediului.

d)Aliaje Fe-C sunt ......... si........... .

e)Depunerea unu strat verzui pe suprafata din ......... se numeste coroziune.

Se acorda 1 pct din oficiu

Timp de lucru : 30 minute


Barem de corectare
Evaluare finala-Modul II

Subiectul I 0,5x5=2.5 pct

1 2 3 4 5
b b a a,b,c b

Subiectu lI 0.25x8=2pct

1 2 3 4 5 6 7 8
c g a e i b f h

Subiectul III 0,5x4=2pct

1 2 3 4
F F A F

Subiectul IV 0,5x5= 2.5 pct

1 2 3 4 5
oc Fizic Protecia(reciclare) Font si Oel Cupru

Se acorda 1 pct din oficiu