You are on page 1of 6

From: Ante Vranković [mailto:ante.vrankovic1@optinet.

hr]
Sent: Tuesday, October 10, 2017 8:27 PM
To: Predsjedništvo VSRH
Cc: desk@index.hr; desk@dnevno.hr; desk@vecernji.net; gradjani@vlada.hr; grcar@yahoo.com; gradska@vecernji.net;
marinko.jurasic@vecernji.net; marin.penavic@vecernji.net; nacional@nacional.hr
Subject: FW: Kriminal i korupcija na hrvatskim sudovima su sustavni i odlučuju u čak 71,5% postupaka

Poštovani,
šaljem Vam pred nekoliko objavljeni tekst u 7dnevnk koji je još na kioscima.
U članku se temeljem objavljenih i direktno citiranih dokaza govori o sustavnom kriminalu na sudu u Starom Gradu na Hvaru
(sutkinje Jeličić i Kuzmičić), i o sprezi tog kriminala s DORH-om (ODO Split – Mandina Hančević) i Ministarstvom pravosuđa RH
(Diana Kovačević Rončević) 2010. godine.
U tekstu se spominje i Đuro Sessa, kao i u mom znanstvenom radu istog naslova, predanom već u tisak, na više mjesta, u
izrazito negativnom kontekstu, naravno, po čemu će posve sigurno jedino ostati zapamćen i on i njegovo prezime, jer je
najodgovorniji za u naslovu opisano stanje.
S poštovanjem, Ante Vranković

.

From: Sessa, Đuro [mailto:Duro.Sessa@vsrh.hr]
Sent: Wednesday, October 11, 2017 9:02 AM
To: ante.vrankovic1@optinet.hr
Subject: RE: Kriminal i korupcija na hrvatskim sudovima su sustavni i odlučuju u čak 71,5% postupaka

Poštovani gospodine Vrankoviću
Odlično i hvala Vam na obavijesti. .
Nema objektivnije znanstvene metode nego izvesti zaključak na temelju jednog predmeta, to
slijedi iz članka, i to vlastitog bez da se čuje i druga strana.
Ovim mojim odgovorom sigurno dobivate još materijala za negativan kontekst o kojem
govorite.
S poštovanjem,

Đuro Sessa
Predsjednik
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Tel:. 01 4862-154
Fax: 01 4810-035
e-mail: vsrh@vsrh.hr
From: Ante Vranković [mailto:ante.vrankovic1@optinet.hr]
Sent: Wednesday, October 11, 2017 2:43 PM
To: 'Sessa, Đuro' <Duro.Sessa@vsrh.hr>
Cc: 'ana.trgovac@gmail.com' <ana.trgovac@gmail.com>; 'branimir.tuskan@zg.t-com.hr' <branimir.tuskan@zg.t-com.hr>; 'branimirbunjac@gmail.com' <branimirbunjac@gmail.com>;
'dorde.andelkovic@email.t-com.hr' <dorde.andelkovic@email.t-com.hr>; 'desk@vecernji.net' <desk@vecernji.net>; 'desk@index.hr' <desk@index.hr>; 'damir.kramaric@dnevno.hr'
<damir.kramaric@dnevno.hr>; 'damir.glavas1@zg.htnet.hr' <damir.glavas1@zg.htnet.hr>; 'grcar@yahoo.com' <grcar@yahoo.com>; 'gradjani@vlada.hr' <gradjani@vlada.hr>; 'Helena
Krmpotic' <helena.krmpotic@mail.com>; 'idropucic@gmail.com' <idropucic@gmail.com>; 'ivica.crnic@ouhm.hr' <ivica.crnic@ouhm.hr>; '53darko@gmail.com' <53darko@gmail.com>;
'kandidorozman@gmail.com' <kandidorozman@gmail.com>; 'Nada Landeka' <landekanada@gmail.com>; 'Lee Loo' <pitbull.antonela@gmail.com>; 'lilijana.domic@zg.t-com.hr'
<lilijana.domic@zg.t-com.hr>; 'mirko crncevic' <mirkocrncevic35@gmail.com>; 'marinko.jurasic@vecernji.net' <marinko.jurasic@vecernji.net>; 'marin.penavic@vecernji.net'
<marin.penavic@vecernji.net>; 'mbratanic@xnet.hr' <mbratanic@xnet.hr>; 'mislav.kolakusic@tszg.pravosudje.hr' <mislav.kolakusic@tszg.pravosudje.hr>; 'nacional@nacional.hr'
<nacional@nacional.hr>; 'opcinski.sud@osst.pravosudje.hr' <opcinski.sud@osst.pravosudje.hr>; 'odvjetnik.gredelj@bj.t-com.hr' <odvjetnik.gredelj@bj.t-com.hr>;
'paula.osojnik@24sata.hr' <paula.osojnik@24sata.hr>; 'pitanja@pravosudje.hr' <pitanja@pravosudje.hr>; 'predsjednik@vlada.hr' <predsjednik@vlada.hr>; 'rojnica@hvarskivodovod.hr'
<rojnica@hvarskivodovod.hr>; 'redakcija@vecernji.net' <redakcija@vecernji.net>; 'Svebor Vidmar' <svebor.vidmar@gmail.com>; 'SpeedyGonsales' <stem@vip.hr>;
'tajnistvo@odost.dorh.hr' <tajnistvo@odost.dorh.hr>; 'vurukalo .' <vladimir.urukalo@gmail.com>; 'vsrh@vsrh.hr' <vsrh@vsrh.hr>; 'zeljko.rogic@oszd.pravosudje.hr'
<zeljko.rogic@oszd.pravosudje.hr>; 'zvonimir.hodak11@gmail.com' <zvonimir.hodak11@gmail.com>
Subject: Tekst znanstvene studije "Kriminal i korupcija na hrvatskim sudovima su sustavni i odlučuju u čak 71,5% postupaka"

Poštovani g. Sessa,
ne radi se o 1 rješenju i presudi nego o 14 rješenja i presuda, što iz ovog intervjua, istina, nije dovoljno jasno.
Od tih 14 predmeta, 10 je riješeno RADIKALNO nezakonito. Tj. nezakonito do mjere da malo dijete u 2. razredu
osnovne škole može vidjet i sa sigurnošću reć: „Ovo rješenje ili presuda nezakonito/a“.
Šaljem Vam evo link na prvu trećinu mog znanstvenog rada gdje je ta stvar jasnije obrazložena.
Link: http://www.hazud.hr/pravosude-radikalno-nezakonite-odluke-rjesenja-presude-pravilo-a-ne-iznimka-
radu-hrvatskih-sudova/ (vidjeti plavom bojom istaknuta slova).
U intervjuu u „7dnevno“ i na tom linku opisan je dakle samo 1 od tih 14 slučajeva radikalne nezakonitosti.
Moj znanstveni rad pod istim naslovom kao i intervju u „7dnevno“ će biti objavljen uskoro u cijelosti u jednom
eminentnom zborniku radova: u njemu(mom radu) je opisano svih 14 slučajeva i to sa linkovima na skenove
svih analiziranih rješenja i presuda, a u nekoliko slučajeva sa skenovima cjelokupnog sadržaja pojedinog
sudskog predmeta.
Kako će to u konačnoj objavi u knjizi izgledati, možete vidjeti na gornjem linku na portalu hazud, gdje je prva
trećina te moje znanstvene studije objavljena zajedno sa svom znanstvenom aparaturom (bilješkama, izvorima i
literaturom).
Naime prije nego što me ščepalo naše pravosuđe, bio sam kulturni djelatnik i znanstvenik i za svoj sam
znanstveni rad bio nagrađivan: sada sam pak štrajkač glađu koji živi od 500 posuđenih kuna mjesečno i nema
druge nego u toj stvari „ići do kraja“ (tj. do samrti, a ako treba i smrti u štrajku glađu) kako me uputilo i troje
bivših sudaca vašeg (Vrhovnog) suda porijeklom iz Zeline u kojoj 45 godina živim, među kojima je bila i pok.
Jasna Guštek, doslovce moja PRVA susjeda (preko puta, tj. tanke ceste).
Vrlo ugodno ste me iznenadili i hvala Vam na odgovoru koji je činjenično utemeljen, jer intervju u tom dijelu
kojeg Vi apostrofirate, doista nije bio dovoljno jasan, jer je rađen u brzini.
Kada moj znanstveni rad (u kojem na reprezentativnom uzorku od 14 sudskih rješenja i presuda nepobitno
dokazujem da je njih čak 71,5 %, tj. 10 od 14 radikalno nezakonito) bude otisnut, svakako ću Vam ga dostaviti.
Inače, već sam pisao o radikalnoj korupciji u našem pravosuđu (osovina: HOK-USKOK- Ministarstvo pravosuđa) i
moj je tekst dužinom, a vjerujem i značajem ključan u knjizi urednika mr. sc. Darka Petričića „Pravosudna i
policijska mafija“, Zagreb, 2016., a dostupan je na linku:
https://www.academia.edu/30837617/Ante_Vrankovi%C4%87_Ministarstvo_pravosu%C4%91a_svjesno_%C5
%A1titi_pravosudnu_mafiju_u_Pravosudna_i_policijska_mafija_zbornik_radova_urednik_magistar_politologije
_Darko_Petri%C4%8Di%C4%87_Zagreb_2016._str._60-86 ili na linku:
https://www.scribd.com/document/334948743/Ministarstvo-pravosu%C4%91a-svjesno-%C5%A1titi-
pravosudnu-mafiju
U njemu sam na str. 70 i str. 84, kako na gornjim linkovima i sami možete vidjeti, poimence prozvao 7 ljudi iz
pravosudnog aparata za kriminal i za neprikriveno štićenje kriminala [Tamara Laptoš (USKOK), Predrag Laban,
Leo Andreis, Robert Travaš (HOK), Andreja Vrančić, Ivka Andrić (USKOK), Maja Grubišin(ex: Ministarstvo
pravosuđa)] te sam im, dostavio svoj tekst objavljen potkraj 2016., a koji možete vidjeti na ova zadnja 2 linka.
Iako je rok za to prošao još u ožujku, nitko od njih 7 me nije kazneno tužio za klevetu! Nitko! Jer su svi dokazi na
internetu i navedeni su u fusnotama ispod mog teksta, baš kao i u slučaju moje znanstvene studije u sudstvu,
povodom kojeg ste mi odgovorili.
Sadašnje stanje moje priče možete ukratko (u 13 rečenica) vidjeti na linku:
https://www.facebook.com/notes/ante-vrankovi%C4%87/moj-%C5%A1trajk-gla%C4%91u-u-13-
re%C4%8Denica/10212043456715314/ )
Svako dobro,
Ante Vranković
Poštovani g. Sessa,
u privitku Vam šaljem 90% mojeg znanstvenog predanog Uredništvu zbornika u tisak dana 2. 10. o. g.
Imate na raspolaganju svu argumentaciju i dokumentaciju mog desetogodišnjeg istraživanja koje je nepobitno
dokazalo da je Hrvatskoj, ako ste prosječni građanin i ne plaćate reket, tj ne dajete mito pravosudnim
djelatnicima, 71,5% rješenja i presuda koje ćete dobiti RADIKALNO nezakonito.
I metodologija i argumentacija su savršene, uostalom, za svoj znanstveni rad nagrađen sam još 1995. kada sam
pobio doktorat svojeg profesora i Vašeg stranačkog „kolege“ prof. dr. Petra Selema.
Ipak, sve Vaše primjedbe i digresije su doista dobrodošle.
Srdačno,
Ante Vranković

From: Sessa, Đuro [mailto:Duro.Sessa@vsrh.hr]
Sent: Thursday, October 12, 2017 8:35 AM
To: Ante Vranković <ante.vrankovic1@optinet.hr>
Subject: RE: Tekst znanstvene studije "Kriminal i korupcija na hrvatskim sudovima su sustavni i odlučuju u čak 71,5% postupaka"

Poštovani,
Suzdržati ću se od komentara vašeg rada jer nije na meni rušiti iluzije.
Glede faktografskog dijela moram vas ispraviti u onom što sam za sada uočio:
-slika nije s prisege za Predsjednika suda već za Predsjednika Državnog
izbornog povjerenstva,
- nisam član niti jedne stranke niti sam bio pa tako niti nemam stranačkih prijatelja, a
profesora Selema nikada u životu i nisam niti sreo niti vidio osim na TV-u.

Predlažem da ovome naša kratka ali sadržajna korespondencija prestane .

S poštovanjem,

Đuro Sessa
Predsjednik
Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tel:. 01 4862-154
Fax: 01 4810-035
e-mail: vsrh@vsrh.hr

From: Ante Vranković [mailto:ante.vrankovic1@optinet.hr]
Sent: Friday, October 13, 2017 10:58 AM
To: 'Sessa, Đuro' <Duro.Sessa@vsrh.hr>
Cc: '53darko@gmail.com' <53darko@gmail.com>; 'branimir.tuskan@zg.t-com.hr' <branimir.tuskan@zg.t-com.hr>; 'damir.kramaric@dnevno.hr' <damir.kramaric@dnevno.hr>;
'grcar@yahoo.com' <grcar@yahoo.com>; 'ivica.crnic@ouhm.hr' <ivica.crnic@ouhm.hr>; 'Nada Landeka' <landekanada@gmail.com>; 'gradjani@vlada.hr' <gradjani@vlada.hr>;
'predsjednik@vlada.hr' <predsjednik@vlada.hr>; 'pitanja@pravosudje.hr' <pitanja@pravosudje.hr>
Subject: RE: Tekst znanstvene studije "Kriminal i korupcija na hrvatskim sudovima su sustavni i odlučuju u čak 71,5% postupaka"

Poštovani g. Sessa,
hvala Vam na ispravci legende uz sliku, koju ću svako ispraviti. Svakako ostali dio argumentacije ostaje.
Što se tiče ostalog, ne radi se o „iluzijama“, nego o egzaktnim, provjerljivim činjenicama koje su dane svima na
uvid o formi pretežite ili cjelovite dokumentacije sudskih odluka i presuda koje sam analizirao.
Uostalom, svi relevantni autori slažu se da se naše pravosuđe uglavnom temelji na reketu.
To je uostalom stav i samih naših pravosudnih djelatnika, od kojih u najnovijem istraživanju koje je proveo
GRECO, organizacija ustanovljena od Vijeća Europe za borbu protiv korupcije, objavljeno pred nekoliko mjeseci
Link: http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/veliko-istrazivanje-o-pravosudnom-sustavu-vise-od-polovice-
gradana-ne-vjeruje-u-posteno-sudenje-petina-zaposlenih-u-pravosudu-iskusila-korupciju/5715703/
To istraživanje je na velikom reprezentativnom uzorku od preko 600 naših ispitanih pravosudnih djelatnika
pokazalo da čak njih 64% smatra da su hrvatski suci korumpirani. Pogledajte uostalom na navedenom linku
sami.
Moje istraživanje, provedeno nezavisno od GRECO-a došlo je do sličnog rezultata – da je čak 71, 5% sudskih
presuda i odluka donesenih u predmetima običnog građanina – mene, radikalno, tj. naočigled nezakonito.
Dakle ovo su rezultati sustavnih istraživanja najveće europsko-američke organizacije za borbu protiv korupcije
(GRECO) i nagrađenog znanstvenika (mene) koji je na svojem istraživanju proveo 10 godina, i ne samo
konkluzije već i sve premise dao – uz veliki napor – javnosti na uvid.
Činjenice su neosporne i svak se u njihovu točnost može uvjeriti, a to da dva nezavisna i udaljena istraživanja
pokazuju gotovo isti rezultat govori sama za sebe: uostalom slične rezultate su dala i sva ranije egzaktna
istraživanja.
Reperkusije ovakvog stanja koje je i prije bilo poznato, a sada je samo činjenično potvrđeno su nevjerojatne.
Stoga se osjećajte slobodnim moj rad dati na sve moguće provjere, i svaku argumentiranu kritiku ću sigurno
uvažiti, kao i Vaš ispravak od jučer.
Problem je međutim u sljedećem: kao i u sudskom postupku, i u znanstvenom radu je stranka „dužna iznijeti
činjenice i predložiti dokaze kojima pobija navode i dokaze protivnika“ (Zakon o parničnom postupku, čl.
219)
Stoga Vaš navod „nije na meni rušiti iluzije“ nije dovoljan, jer u znanosti nisu bitna otklanjanja, već isključivo
dokazi.
Tako bi trebalo biti i u pravu, iako u 71,5 % slučajeva nije tako.
Sve dok netko iz pravosuđa DOKAZIMA ne opovrgne nalaze GRECO-a o 64% korumpiranih sudaca i moje dokaze
tj publicirane dokumente o 71, 5% radikalno nezakonitih sudskih odluka oni ostaju kao zadnja riječ o tome.
Slobodni ste moj rad proslijediti svakome za koga mislite da bi mogao nešto u njemu osporiti.
Dapače, nakon jučerašnjeg samoubojstva u Splitu za koje su odgovorni upravo suci, ti zaključci dobivaju
dodatno na značaju.
On je samo potvrdio ono što javno mnijenja već zna (Greco) i siguran sam da će se činjenice koje sam iznio i
zaključci održati, te se zato ne bojim nikakve i ničije kritike.
Iskreno Vam hvala na komunikaciji!
Srdačno, Ante Vranković

From: Ante Vranković [mailto:ante.vrankovic1@optinet.hr]
Sent: Friday, October 13, 2017 6:46 PM
To: 'Sessa, Đuro' <Duro.Sessa@vsrh.hr>
Cc: '53darko@gmail.com' <53darko@gmail.com>; 'Nada Landeka' <landekanada@gmail.com>; 'pitanja@pravosudje.hr' <pitanja@pravosudje.hr>;
'predsjednik@vlada.hr' <predsjednik@vlada.hr>; 'branimir.tuskan@zg.t-com.hr' <branimir.tuskan@zg.t-com.hr>; 'branimirbunjac@gmail.com'
<branimirbunjac@gmail.com>; 'desk@dnevno.hr' <desk@dnevno.hr>; 'grcar@yahoo.com' <grcar@yahoo.com>; 'Helena Krmpotic'
<helena.krmpotic@mail.com>; 'ivica.crnic@ouhm.hr' <ivica.crnic@ouhm.hr>; 'idropucic@gmail.com' <idropucic@gmail.com>
Subject: Vaš navod je točan, novine su dale netočnu informaciju

Poštovani g. Sessa,
Vaš navod je točan, da se radilo o preuzimanju dužnosti DIP-a, a ne Vrhovnog suda, no grješka je bila u
izvorima, koji su svi dali netočnu informaciju:
24 sata - https://www.24sata.hr/kolumne/sessinn-fingirani-potpis-prava-slika-ovakve-fingirane-drzave-533185
Dnevnik.hr https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/djuro-sessa-fantomskim-potpisom-preuzeo-duznost-sefa-
vrhovnog-suda-u-saboru---483456.html
Jutarnji list - http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/nesvakidasnji-prizor-tijekom-prisege-novog-predsjednika-
vrhovnog-suda-sessi-nalivpero-otkazalo-poslusnost-duznost-preuzeo-fantomskim-potpisom/6388883/
Svakako za moje vlastite izvore, navedene u znanstvenoj studiji - skenirane sudske odluke i presude osobno
garantiram, uostalom radi se o skenovima izvornika.
Svaka Vaša daljnja primjedba i Vaših na račun moje studije kolega je dobrodošla!
Svako dobro, Ante V.
From: Ante Vranković [mailto:ante.vrankovic1@optinet.hr]
Sent: Wednesday, October 18, 2017 2:27 PM
To: Općinski kazneni sud u Zagrebu; vjeran.blazekovic@oszg.pravosudje.hr
Cc: ana.trgovac@gmail.com; branimir.tuskan@zg.t-com.hr; branimirbunjac@gmail.com; 'Branko Čačuga'; damir.kramaric@dnevno.hr;
dorde.andelkovic@email.t-com.hr; desk@dnevno.hr; desk@vecernji.net; desk@index.hr; grcar@yahoo.com; gradska@vecernji.net;
'Helena Krmpotic'; ivica.crnic@ouhm.hr; idropucic@gmail.com; info@jurpro.hr; ines_brajevic@yahoo.com; 'Jacques DuMarmont';
kandidorozman@gmail.com; krka09croatia@gmail.com; 'Nada Landeka'; lilijana.domic@zg.t-com.hr; Lukasha; 'mirko crncevic';
mbratanic@xnet.hr; marinko.jurasic@vecernji.net; marin.penavic@vecernji.net; mislav.kolakusic@tszg.pravosudje.hr;
nacional@nacional.hr; odvjetnik.gredelj@bj.t-com.hr; 'Lee Loo'; paula.osojnik@24sata.hr; rojnica@hvarskivodovod.hr; Roberta Flod;
redakcija@vecernji.net; redakcija@novilist.hr; 'Svebor Vidmar'; 'vurukalo .'; zeljko.rogic@oszd.pravosudje.hr; Predsjedništvo VSRH
Subject: GLOBUS: ZAŠTO NITKO NE VJERUJE U HRVATSKO PRAVOSUĐE?

Zato jer se hrvatski suci u pravilu bave štićenjem kriminala i usmrćivanjem građana koji ne plate reket. Dokaz :
http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/crna-kronika/clanak/id/511503/pojasnjavamo-kako-je-tekla-pravosudna-
trakavica-i-zasto-je-pomorac-iz-splita-39pukao39nbspprofesor-je-osuen-dvaput-ali-presude-su-padale-iz-raznih-razloga
(samoubojstvo koje sam predvidio 4 dana ranije: https://www.scribd.com/document/360912246/Intervju-7dnevno-6-10-
2017 ) što i nije teško jer je jedna sutkinja meni u lice priznala da me pokušava navesti na samoubojstvo: nije uspjela, ali je u
novinama (Večernji list) ismijana kao i njezine kolegice koje su ju izgleda i navele na takvo postupanje.
Osobito drske nezakonitosti su zadnjih godina počinili suci Općinskog kaznenog suda u Zagrebu o čemu sam temeljem
publiciranih dokaza detaljno pisao u mojoj studiji „Kriminal i korupcija na hrvatskim sudovima su sustavni i odlučuju u čak
71,5% postupaka“ (koju sam dostavio g. Sessi i na koju on nije imao konkretnu primjedbu) koja je u tisku i koja će raskrinkati
izrazito drska i bezočna bezakonja nekolicine sudaca toga suda, a priča je ovih dana dobila i svoj logični koruptivni nastavak:
https://www.scribd.com/document/361911781/Mail-predsjedniku-Op%C4%87inskog-kaznenog-suda-u-Zagrebu-
Mio%C4%8Du
https://www.scribd.com/document/361758439/Po%C5%BEurnica-predsjedniku-Op%C4%87onskog-kaznenog-suda-
Mio%C4%8Du
Obzirom da im je iz spisu priložene dokumentacije poznato da već 8 godina nemam prihoda, a da odugovlače (sudac
Blažeković) postupak protiv mene jer znaju da čak ni oni tu nakon što su mi 4 suda dala za pravo na mogu suditi protiv
mene, tim više što sam u obrani dao 50 dokaza a tužiteljica niti 1, jasno je da me nadležni (jer u tome suca Blažekovića
podržava predsjednik suda Mioč i njegova zamjenica) ovim namjernim odugovlačenjem pokušavaju navesti na
samoubojstvo, kao što su pred 10 dana na sličan način suci naveli na samoubojstvo čovjeka u Splitu.
Moraju znati da će sva ta njihova sudska huliganstva i zvjerstva postati udžbeničkim štivom već krajem ove godine, a javnost
će za njih saznati i prije ukoliko moj predmet započet još 5. 1., do 1. 12. ne bude riješen sukladno zakonu i dokazima. Znam
da ja čudesno puno tražim, tražeći da suci ovoga suda sude po zakonu i dokazima jer to doslovno nikada ne čine (dokazi
dostupni u mojoj studiji), nego se istima drsko izruguju, ali nakon Horvatinčića narod je progledao, i zato sam se „drznuo“ –
zamislite, tražiti da suci rade posao za koji su plaćeni a ne za koji sa strane ubiru proviziju, što sam također dokazao, baš na
primjeru sudaca ovoga suda.
Ukoliko moj predmet ne bude okončan do 1. 12. dolazim pred sud s kolegama iz udruge štrajkati glađu.
U 47 sati smo smijenili korumpiranog Miočevog zemljaka i kolegu Šprlju (http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/udruga-
za-zastitu-zrtava-pravosuda-prosvjedovala-ispred-vlade-najavili-i-strajk-gladu-1019930/) vrijeme je da se očisti dalje.
Ante Vranković
From: Duro Sessa [mailto:dsessa@hotmail.com]
Sent: Wednesday, October 18, 2017 4:23 PM
To: ante.vrankovic1@optinet.hr
Subject: Re: Proslijedi: GLOBUS: ZAŠTO NITKO NE VJERUJE U HRVATSKO PRAVOSUĐE?

Postovani gospodine Vrankovicu
Sto moram uciniti da me u buducnosti blizoj i daljnjoj oslobodite zadovoljstva čitanja vaših poruka e
pošte jer vjerovali ili ne i ja čitam novine.
S poštovanjem
Đuro Sessa
Poslano s pametnog telefona Samsung Galaxy.

-------- Izvorna poruka --------
Šalje: "Sessa, Đuro" <Duro.Sessa@vsrh.hr>
Datum: 18.10.2017. 15:57 (GMT+01:00)
To: Duro Sessa <dsessa@hotmail.com>
Naslov: Proslijedi: GLOBUS: ZAŠTO NITKO NE VJERUJE U HRVATSKO PRAVOSUĐE?

From: Ante Vranković [mailto:ante.vrankovic1@optinet.hr]
Sent: Wednesday, October 18, 2017 6:27 PM
To: 'Duro Sessa' <dsessa@hotmail.com>
Subject: RE: Proslijedi: GLOBUS: ZAŠTO NITKO NE VJERUJE U HRVATSKO PRAVOSUĐE?

Poruka je poslana samo na znanje i ne Vama na privatni mail nego na mail Vašeg suda.
Svako dobro,
Ante Vranković