You are on page 1of 10

TNT

Unit Kewangan PADU


KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI
Bagi : MAC 2017
bulan tahun

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama : MOHD RAZALI BIN MAJID No. Gaji : 3554680

No. Kad Pengenalan : 660514035037 No. Tel : 012 9210766

No. Akaun Bank : 103015440802 E-mail :


Nama Bank /
: MAYBANK Kota Bharu
Cawangan
Gred / Kategori /
: DG 44
( Kumpulan (*))
Jawatan : PENOLONG PENGARAH

Gaji :

Pendapatan Elaun-elaun :

Jumlah :

Jenis / Model : WIRA

No. Pendaftaran : WFE 7499


Kenderaan
Kuasa : 1.5 CC

Kelas Tuntutan :A
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ARAS 2-6

Alamat Pejabat

Alamat Rumah
2

KENYATAAN TUNTUTAN

WAKTU JARAK
TARIKH TUJUAN / TEMPAT
BERTOLAK SAMPAI (KM)
Alamat Lojing :

Total KM untuk muka surat ini sahaja 0


2a

KENYATAAN TUNTUTAN

WAKTU JARAK
TARIKH TUJUAN / TEMPAT
BERTOLAK SAMPAI (KM)
Total KM untuk muka surat ini sahaja 0

Total KM keseluruhan 0

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Bagi :

500 km pertama : km X RM0.00 / km = RM0.00

500 km selepas : 500 km km X RM0.00 / km = RM0.00

700 km selepas : 1000 km km X RM0.00 / km = RM0.00


Setiap km selepas : 1700 km km X RM0.00 / km = RM0.00

0 km

JUMLAH : RM0.00

Teksi : [ Resit : ] RM0.00

Bas : [ Resit : ] RM0.00

Keretapi : [ Resit : ] RM0.00

Feri : [ Resit : ] RM0.00

Lain-lain : [ Resit : ] RM0.00

JUMLAH : RM0.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

hari X Elaun Harian sebanyak (Semenanjung) = RM0.00

hari X Elaun Harian sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan) = RM0.00

hari X Elaun Makan sebanyak (Semenanjung) = RM0.00

hari X Elaun Makan sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan) = RM0.00

JUMLAH : RM0.00
4

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING

hari X BSH sebanyak (Semenanjung) = RM0.00

hari X BSH sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan) = RM0.00

BAYARAN PERKHIDMATAN DAN CUKAI KERAJAAN : RM0.00

hari X Elaun Lojing sebanyak (Semenanjung) = RM0.00

hari X Elaun Lojing sebanyak (Sabah/Sarawak/Labuan) = RM0.00

JUMLAH : RM0.00

TUNTUTAN PELBAGAI

Tol (*) : [ Resit : ] RM0.00

Tempat Letak Kereta : [ Resit : ] RM0.00

Dobi : [ Resit : ] RM0.00

Telefon,Teleks,Faks : [ Resit : ] RM0.00

JUMLAH : RM0.00
JUMLAH : RM0.00

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa :


( a ) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi
( b ) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat-syarat seperti yang dinyatakan dibawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas
rasmi dan / atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa :
( c ) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah RM ..telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya.
( d ) Panggilan telefon sebanyak RM telah dibuat atas urusan rasmi; dan
( e ) Butir-butir yang seperti dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggunngjawab terhadapnya

Tarikh : Tandatangan
PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah di atas urusan rasmi :

Tarikh : Tandatangan
Nama :

Jawatan :

PENDAHULUAN DIRI

Pendahuluan Diri diberi =

Tolak : Tuntutan sekarang =

BAKI DITUNTUT / BAKI DIBAYAR BALIK : RM0.00

Catatan :
(*) Jika Pegawai memilih tidak menerima SSM
(**) Potong mana yang tidak berkenaan