You are on page 1of 4

SOAL SELIDIK

Arahan : berdasarkan penyataan berikut, nyatakan sejauhmana anda bersetuju atau
tidak bersetuju dengan membulatkan jawapan yang paling sesuai pada skala 1 ( sangat
tidak setuju ) hingga skala 5 ( sangat setuju ).

Petunjuk : 1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Tidak pasti

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

STS TS TP S SS

1) Kekerapan melakukan aktiviti fizikal

bukan sahaja boleh mendatangkan

kebaikan tetapi juga boleh

memudaratkan kesihatan 1 2 3 4 5

2) Tujuan utama saya kerap melibatkan diri

dalam aktiviti fizikal kerana timbul

keseronokan terhadap diri saya. 1 2 3 4 5

3) Melibatkan diri dalam aktiviti fizikal

membuatkan saya gelisah dan tegang. 1 2 3 4 5

4) Cabaran adalah sebab mengapa saya

melibatkan diri dalam aktiviti fizikal 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 . dengan itu ianya tidak menyeronokkan. 1 2 3 4 5 9) Untuk berasa tenang dan menjauhkan diri daripada tekanan hidup seharian. saya perlu bersenam. saya seronok mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal. 1 2 3 4 5 11) Saya tidak suka melibatkan diri dalam aktiviti fizikal yang memerlukan penglibatan orang ramai.5) Saya suka melibatkan diri dalam aktiviti fizikal kerana saya dapat bergaul dengan orang lain. 1 2 3 4 5 10) Kebanyakan sukan dan aktiviti fizikal terlalu sukar. 1 2 3 4 5 7) Menyertai sesuatu pertandingan dalam sukan lebih baik daripada melibatkan diri untuk tujuan keseronokan. 1 2 3 4 5 8) Dalam penjagaan kesihatan diri dan kecergasan fizikal. 1 2 3 4 5 6) Aktiviti fizikal yang kerap tidak banyak menolong saya dalam membentuk fizikal yang menarik.

12) Bersenam dengan kerap boleh membantu saya kelihatan lebih segak. 1 2 3 4 5 14) Aktiviti fizikal yang berterusan menjadi keperluan asas untuk kepuasan. 1 2 3 4 5 13) Jika dibandingkan dengan orang lain semasa melakukan aktiviti fizikal adalah menyeronokkan bagi saya. 1 2 3 4 5 15) Kehidupan yang bahagia tidak memerlukan penyertaan yang kerap dalam aktiviti fizikal. 1 2 3 4 5 18) Cara untuk membina badan yang sihat bermula dari penyertaan sukan dan aktiviti fizikal yang kerap. 1 2 3 4 5 16) Ada cara lain yang lebih untuk mengenali orang lain selain daripada sukan dan permainan. 1 2 3 4 5 17) Kelebihan permainan dan sukan ialah kemampuannya unutk membina keyakinan dalam situasi sosial. 1 2 3 4 5 .

1 2 3 4 5 .19) Menjadi cergas bukan menjadi tujuan utama dalam kehidupan saya. 1 2 3 4 5 20) Bersukan atau bersenam adalah membosankan.