8 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

Πρόγραμμα
Συνεδρίου
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας 9

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας 
 

Λευκάδα,  3‐4‐5 Νοεμβρίου 2017 
 

Ξενοδοχείο Ionian Blue Hotel, στη Νικιάνα Λευκάδας 
 

«Πάντα κατ΄ αριθμόν γίγνονται» 
 

Αναλυτικό Πρόγραμμα  

ΩΡΑ  Παρασκευή,  3 Νοεμβρίου 2017 
13:00‐ Χώρος Υποδοχής: Ξενοδοχείο «Ionian Blue» 
15:00 
Εγγραφή συνέδρων 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ 
ΑΙΘΟΥΣΑ  Α΄ 
Προεδρείο: Ανάργυρος Φελλούρης, Νικόλαος Κονιδάρης, Ιωάννης Τυρλής  
ΕΝΑΡΞΗ 
Πρόεδρος ΕΜΕ και Πρόεδρος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής  
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ανάργυρος  Φελλούρης  
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 34ου Συνεδρίου  
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών κ. Ιωάννης Εμμανουήλ 
Πρόεδρος Παραρτήματος Λευκάδας  και Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 
κ. Νικόλαος Κονιδάρης  
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος 
Βουλευτής Λευκάδας κ. Αθανάσιος Καββαδάς  
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
 15:00‐
16:00  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς 
Δήμαρχος Λευκάδας κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής 
Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  Καθηγητής κ. Ιωάννης Δραγώνας 
Πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης  
Καθηγητής κ. Γρηγόρης Μακρίδης 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος EUROFOOD, κ. Ξενοφώντας Βεργίνης 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης  Ιονίων Νήσων κ. Κωνσταντίνος Γκούσης 
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λευκάδας κ. Μιλτιάδης Γκαμπρέλας 
Εκπρόσωποι Επιστημονικών Ενώσεων 
Πρόεδρος ΟΕΦΕ κ. Ιωάννης Βαφειαδάκης  
Κήρυξη έναρξης Συνεδρίου  
 

Τιμητική βράβευση  του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
κ. Θεόδωρου Μπόλη 
10 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑ  Α   
Προεδρείο: Ανάργυρος Φελλούρης, Ιωάννης Εμμανουήλ, Νικόλαος Κονιδάρης 
1η Κεντρική Ομιλία 
16:00  Χρήστος Αθανασιάδης 
16:45  Καθηγητής του Τμήματος  Μαθηματικών ΕΚΠΑ 
Οι αριθμοί Catalan στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη συνδυαστική 
16:45  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
17:00 

Παρασκευή,  3 Νοεμβρίου 2017 
ΑΙΘΟΥΣΑ  Α  ΑΙΘΟΥΣΑ  Β  ΑΙΘΟΥΣΑ  Γ  ΑΙΘΟΥΣΑ  Δ 
Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο: 
ΩΡΑ  Ευσταθίου Ευάγγελος   Βανδώρος Πανγιώτης  Βάρσος Δημήτριος  Αλεξανδράτου Άννα 
Ευσταθόπουλος Χαράλαμπος  Λυμπερόπουλος Γεώργιος Μώκος Χρήστος  Βλάχος Ευστάθιος 
Ζώτος Ευάγγελος  Χριστόπουλος Παναγιώτης Ταπεινός Νίκος  Μανωλίτσης Ζώης 
Ατματζίδου Αικατερίνη 
Κυριαζής Χρήστος 
Καφούνη Δήμητρα   Δόρτσιος Κωνσταντίνος 
Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 
Αργυρίου Ελένη  Μωυσιάδης Χρόνης 
Βλάχος Σ. Σπυρίδων  Χρήσιμες και διδακτικές 
17:00‐  Μath investigation – Αφόρμηση  Ξεδιπλώνοντας καμπύ‐
Ομοιόμορφοι Χώροι  επισημάνσεις στην Α‐
17:20  και βιωματική διδασκαλία Μα‐ λες στο επίπεδο και στο 
  νάλυση της Γ΄ Λυκείου 
θηματικών Λυκείου με ένα δια‐ χώρο 
 Μέρος ΙΙ 
θεματικό έργο eTwinning ενα‐  
 
ντία στη μαθηματικοφοβία 
Αυγερινός Ευγένιος 
Ζιώγα Στυλιανή 
Γαλουζή Γαλατιανή   Κυριαζής Χρήστος 
Κατωγιάννης Γεώργιος 
Ρεμούνδου Δήμητρα  Κουσινιώρης Γεώργιος  Σαμπάνη Μαρία 
17:20‐  Στρατηγικές Μαθηματι‐
H Χωρική Ικανότητα των μαθη‐ Γεωμετρική λύση της ε‐ Πόση Ανάλυση χρειά‐
κών και μαθητών κατά 
17:40  τών: Βασικός παράγοντας για την  ξίσωσης  x2+ax+b=0  ζονται τα προβλήματα 
τη Μοντελοποίηση ενός 
βελτίωση της επίδοσης στα Μα‐   μεγίστων‐ελαχίστων; 
προβλήματος 
θηματικά κατά τη μετάβαση από   
 
το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 
Πλιάτσικας Διονύσιος 
Τριγωνόμετρο, ένα πρω‐
Αυγερινός Ευγένιος  τότυπο μαθηματικό τε‐ Μπερσίμης Γ. Φραγκίσκος Μαζαράκος Π. Θωμάς 
χνούργημα που βοηθά  Ρίζος Δημήτρης  Μαζαράκος Π. 
Καραγεωργιάδης Αθανάσιος 
στην κατανόηση των τρι‐ Η αναγκαιότητα μαθη‐  Κωνσταντίνος 
17:40‐  Μαθηματικό άγχος – μια μελέτη 
γωνομετρικών αριθμών  ματικών δεξιοτήτων στα  Παρατηρώντας τις Σει‐
18:00  για το πώς επηρεάζει τις επιδό‐
και την αφομοίωση των  μαθήματα των τεχνικών  ρές Fourier. Μια εκπαι‐
σεις των μαθητών 
τριγωνομετρικών αριθ‐ ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ  δευτική προσέγγιση 
 
μών των χαρακτηριστικών     
γωνιών του τριγωνομετρι‐
κού κύκλου 
Κερασαρίδης Γιάννης 
Κοτζαπαναγιώτου  
18:00‐  Μαθηματικοποίηση  της  γνώσης  Ευγενία 
   
18.20  και  μοντελογράφηση 
Network‐Type Problems 
 
  18:20‐
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ 
18.30 
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας 11
  Παρασκευή απόγευμα,  3 Νοεμβρίου 2017 
ΑΙΘΟΥΣΑ  Α  ΑΙΘΟΥΣΑ   Β  ΑΙΘΟΥΣΑ  Γ  ΑΙΘΟΥΣΑ  Δ 
Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο: 
ΩΡΑ  Γαρεδάκης Κωνσταντίνος  Βαρόπουλος Δημοσθένης  Γαζή Αναστασία‐Κυριακή  Δοργιάκη Ιωάννα 
Πανταζή Αφροδίτη  Μπακάλης Αναστάσιος  Καλού Μαριέτα  Κτενάς Αριστοτέλης 
Παπαλουκάς Ιωάννης  Λάζαρη Κωνσταντίνα‐Σοφία Λουριδάς Γιάννης  Ορφανάκης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Αγγελική  Καλογερία Ελισάβετ  Κανέλλος Ιωάννης 
Παπατσούμα Ιωάννα 
Αρδαβάνη Καλλιόπη  O Polya και η μέθοδός 
Φαρμάκης Νικόλαος  Ο εκδημοκρατισμός της  Μάλλιαρης Χρήστος  του, o Ναπολέων και τα 
Φθίνουσες συναρτήσεις πυ‐ ΕΜΕ: ψευδαίσθηση ή 
18:30‐  Κουλούρης Ανδρέας  θεωρήματά του και εγώ 
κνότητας πιθανότητας & συ‐ πραγματικότητα;  Αναφο‐
18:50  Συνεργατικός σχεδιασμός  χωρίς υπολογιστή = Μια 
ντελεστής μεταβλητότητες:  ρές από την «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  και χρήση διδακτικού υλι‐ «παράπλευρη» ανακά‐
Θεωρητική & δειγματική προ‐ από το Διοικητικό Συμβού‐ κού για τη διδασκαλία της  λυψη και «πολλή» Δι‐
σέγγιση  λιο» (1977‐1990)  εγγεγραμμένης γωνίας  δακτική 
Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος
Μπάτζιου Ελισσάβετ 
Γεωργακόπουλος  
Βερύκιος Πέτρος  Γιαλαμπουκίδης Ηλίας 
Κωνσταντίνος   Μαραγκού Γεωργία 
Πάσχος Θεόδωρος  Βροχίδης Στέφανος  
Καλογερία Ελισάβετ  
18:50‐  Αντωνίου Ιωάννης   Ιχνηλατώντας τα ε‐
H διδασκαλία της f(x)=ημx με  Ψάιλα Άννα 
19:10  Κομπατσιάρης Ιωάννης  μπνευσμένα μονοπάτια 
χρήση του λογισμικού  Προβληματισμοί και προ‐
Αναπαράσταση πολυμέσων  του Μ. C. Escher 
GeoGebra  τάσεις για τη διδασκαλία 
με μοντέλα γραφημάτων και 
Μαθηματικών και Φυσικής: 
εφαρμογές 
το φαινόμενο «κίνηση»  
Μπερσίμης Γ. Φραγκίσκος  Μετζιδάκης Θεοχάρης 
Καρκάνης  Βασίλης   Ρεπούσης Παναγιώτης  
Κρητικός Μανόλης   Φωτιάδης Ανέστης  Τσόπελας Ιωάννης 
Κόσυβας Γιώργος 
19:10‐  Ιωάννου Γιώργος  ΄Ενα θεώρημα μεσοκαθέ‐ Οι συναρτήσεις Σ(ν) και 
Διαφορές πεποιθήσεων μεταξύ  Ανασκόπηση των συνδυα‐
19:30  των τριγώνου, στο υπερβο‐ Στ(ν) και  εφαρμογές αυ‐
των εκπαιδευτικών για τα θέμα‐ σμένων προβλημάτων χωρο‐
λικό επίπεδο  τών στη Θεωρία Αριθμών 
τα Μαθηματικών Κατεύθυνσης  θέτησης εγκαταστάσεων και 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων  δρομολόγησης οχημάτων 
Θωμαΐδης Γιάννης 
Μπαρούτης Δημήτρης   Μαυρομμάτης Άρης  Μαυρομμάτης Γιώργος 
Σαράφης Γιάννης  Βλάχος Αριστοτέλης 
Παπανικολάου Απόστολος  Αμπλιανίτη Βασιλική 
Τα θέματα των πανελλαδικών  Κωστόπουλος Γεώργιος 
19:30‐  Σταθοπούλου Σοφία  Διδακτική διασύνδεση 
εξετάσεων Μαθηματικών Προ‐ Μονοτονία συναρτήσεων 
19:50  σανατολισμού, η σχέση τους με  Διδακτική μοντελοποίηση  των Μαθηματικών με  
με χρήση  ΤΠΕ 
την εξεταστέα ύλη, τις προαπαι‐ και STEM. Η έννοια της πε‐  
την τέχνη της Υφαντικής 
τούμενες γνώσεις και τις επιδό‐ ριοδικότητας   
σεις των μαθητών (Μέρος 1ο) 
Θωμαΐδης Γιάννης  Θωμά Ειρήνη 
Μπαρούτης Δημήτρης   Βάλβης Εμμανουήλ 
Σαράφης Γιάννης  Δαμαλάς Γεώργιος  Η συμβολή της μεθόδου 
Τα θέματα των πανελλαδικών  Μοντέλο Στοχαστικής διά‐ καταγραφής οφθαλμικών 
19:50‐  Εποικοδομιστικές προ‐
εξετάσεων Μαθηματικών Προ‐ ταξης ασαφών δεδομένων  κινήσεων «eye‐tracking» 
σεγγίσεις στη Διδακτική 
20:10  σανατολισμού, η σχέση τους με  με επέκταση της διάταξης  στην έρευνα κατανόησης 
των Μαθηματικών 
την εξεταστέα ύλη, τις προαπαι‐ Dubois‐Prade  μαθηματικού προβλήμα‐
 
τούμενες γνώσεις και τις επιδό‐   τος– συστηματική ανα‐
σεις των μαθητών (Μέρος 2ο)  σκόπηση 
20:10‐ 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
20:20 
 

Α Ι Θ Ο Υ Σ Α   Α 
  Προεδρείο: 
Στέφανος Κεΐσογλου,  Στρατής Κουνιάς, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου 
2η Κεντρική Ομιλία 
Διονύσιος Αναπολιτάνος  
20:20‐
21:00  Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ 
Ο λαβύρινθος του συνεχούς, η εμπειρική πραγματικότητα  
και το πρόβλημα της ακριβούς μέτρησης 
12 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

  Σάββατο πρωί, 4 Νοεμβρίου 2017 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α  ΑΙΘΟΥΣΑ Β  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ  ΑΙΘΟΥΣΑ Δ 
Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο: 
ΩΡΑ  Αντωνιάδου Μυροφόρα  Βελαώρας Γιάννης  Κώστογλου Ειρήνη  Λώλης Χρήστος 
Βισκαδουράκης Βασίλειος  Ζαβιτσάνου Αθανασία  Χόρτης Κώστας  Μπογόρδου Αγγελική 
Βλάχος Χαράλαμπος  Λογοθέτης Επαμεινώντας  Παπανικολάου Νικολέτα   Τζίφας Νικόλαος 
Ζυγούρης Κωνσταντίνος  Πολυκρέτης Χρήστος  Δημητρίου Ξενοφών 
Μπερσίμης Γ. Φραγκίσκος  Ελευθεριάδου Μαρία,  
Διδασκαλία στο Γυμνάσιο  Ανδρεόπουλος Παναγιώτης  Ελευθεριάδου Ντιάνα   Λάττας Κωνσταντίνος 
με φύλλα εργασίας σε  Εφαρμογή μαθηματικών  Μπενέκου Β. Ελένη   Μπερσίμης Γ. Φραγκίσκος 
09:00‐  Prezi και την υποστήριξη  μεθόδων για την εκτίμηση  Μπερσίμης Γ.   Παιχνίδι, γρίφοι και  
09:20  της ηλεκτρονικής τάξης.  της επιδεκτικότητας κατο‐ Φραγκίσκος  Μαθηματικά 
Παραδείγματα και εμπει‐ λισθήσεων που προκλήθη‐ Οι φοιτητικές μετεγγρα‐
ρικές παρατηρήσεις    
καν από τον σεισμό του  φές του 2014/15. Μια 
  2015 στη Λευκάδα  μελέτη περίπτωσης 
Καλέσης Δ. Βασίλειος  Καράβη Θωμαΐς  Σταμέλος Ευαγγ. Ιωάννης 
Οι συναρτήσεις, όπως διδά‐ Φωτιάδης Α. Νικόλαος  Σχέση λειτουργικής κατα‐ Κατασκευές στη Γεωμετρία της 
09:20‐  σκονται στα Λύκεια των Ηνω‐ Βιολογικά μοντέλα με χαο‐ νόησης των μαθητών και  Α΄ Γυμνασίου ‐Από τη Ιστορία 
09:40  μένων Πολιτειών της Αμερι‐ τική συμπεριφορά  δημιουργικότητας σε δι‐ και το παρελθόν στην πράξη 
κής, σύμφωνα με το πρό‐   αδικασίες τοποθέτησης  και το παρόν‐ και από την Επι‐
γραμμα σπουδών CCSS‐M  προβλήματος  στήμη στην Τέχνη και τη ζωή 
Καλυκάκης Δημήτρης  Κασιμάτη Κατερίνα  Καραντζούλης  
Βουκελάτου Σταματίνα  Κουσουρή Στεφανία  Κωνσταντίνος 
09:40‐  Μια γεωμετρική απόδειξη  Η σύνδεση των Μαθηματι‐ Γιατί εξετάζουμε τη Γεωμε‐
Εικόνες και έμφυλοι λόγοι 
της τριγωνικής ανισότητας  κών με τη STEM (Science,  τρία στο Γυμνάσιο; 
10:00  στα Μαθηματικά της  
για πραγματικούς   Technology, Engineering &   
Β’ Γυμνασίου 
αριθμούς  Mathematics) Εκπαίδευση   
Κόσυβας Γιώργος  Διαμαντή Νίκη  Μαστρογιάννης Αλέξιος 
Καρκάνης Βασίλης   Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα  Κουρνιάτης Νικόλαος 
Μπερσίμης Γ. Φραγκίσκος   Συνεχίζονται οι διαφορές  Μια ιστορική διαδρομή 
Τοπολογικοί μετασχημα‐
10:00‐  Πεποιθήσεις των Εκπαι‐ στην επίδοση των Μαθημα‐ 4.000 χρόνων του αρχαίου 
τισμοί κανονικών πολυέ‐
δευτικών για τα θέματα  τικών μεταξύ των φύλων;  αιγυπτιακού και βαβυλωνια‐
10:20  δρων μέσα από τον πα‐
Μαθηματικών των Πανελ‐ Μια μελέτη περίπτωσης  κού αλγορίθμου της απλής 
ραμετρικό σχεδιασμό 
λαδικών Εξετάσεων και  που αφορά τους μαθητές  λαθεμένης παραδοχής 
 
αλλαγή της διδασκαλίας  ενός αστικού Γυμνασίου   
Αφράτης Γιώργος  
Καίσαρη Μαρία   Ελευθερίου Π. Πρόδρομος 
Κολέζα Ευγενία   Ψαθά Ντίνα  Βόσκογλου Γρ. Μιχάλης  Χατζηγεωργίου  
Μανουσάκης Γιώργος  Αικατερίνη 
10:20‐  Ο νόμος της εκθετικής με‐ Η παράγωγος χωρίς τη 
Μαρκέα Χριστίνα  
10:40  Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας   ταβολής στην υπηρεσία  χρήση ορίων  Αποδομώντας  
Τζούμας Μιχάλης   διάφορων επιστημών    την επανάληψη 
Συσχέτιση ‐ Συμμεταβολή ‐   
Προσέγγιση 
10:40‐
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   
10:50   

ΑΙΘΟΥΣΑ  Α 
 
Προεδρείο: Μανουήλ Κιουλάφας, Χριστίνα Μπενέκη,  Βασίλειος Τσιάντος 
η
3  Κεντρική Ομιλία   
10:50‐ Επαμεινώνδας Κεχαγιάς 
11:30  Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ο γρίφος των πολυωνυμικών εξισώσεων και η εξέλιξη της Άλγεβρας 
ΑΙΘΟΥΣΑ  Α  
 
Προεδρείο: Ευάγγελος Παναγιώτου, Ανδρέας Πούλος, Γεώργιος Τασσόπουλος  
η
4  Κεντρική Ομιλία   
11:30‐ Νικόλαος Τετράδης 
12:10  Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ 
Η γεωμετρία του Σύμπαντος 
12:10  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  ΚΑΦΕΣ 
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας 13
Σάββατο πρωί, 5 Νοεμβρίου 2016 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α  ΑΙΘΟΥΣΑ Β  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ  ΑΙΘΟΥΣΑ Δ 
Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο: 
ΩΡΑ  Λάζαρης Ιωάννης   Αντωνόπουλος Νίκος  Κασσιμάτη Παναγιώτα  Καρκάνης Βασίλειος 
Στεφανής Παναγιώτης  Βακαλόπουλος Κων/νος Λιόντος Φώτιος  Σίσκου Μαρία 
Τασόπουλος Βασίλης  Περδικάρης Ανδρέας  Λουρίδας Σωτήρης  Φωτίου Σπύρος 
Ντρίζος Δημήτριος  Μώκος Ευάγγελος 
Σαμορέλης Σεραφείμ  Μαυρίδου Ναταλία 
Πλατάρος Π. Γιάννης  Ζαφειρόπουλος  
Κοβάνογλου Εμμανουήλ  Μεταγνωστικές 
Επεκτάσεις της σπουδής Γεωμε‐ Χρήστος 
12:30‐  Πυθαγόρειες Τριάδες:  στρατηγικές από 
τρικών Τόπων  μέσω του Λογι‐ Κατόψεις Χριστιανικών 
12:50  από την ανακάλυψη μιας  φοιτητές Παιδαγω‐
σμικού Sketchpad  Ναών και Μαθηματικά 
“κανονικότητας” στη δια‐ γικού Τμήματος 
   
τύπωση και την απόδειξη  Ελληνικού Πανεπι‐
μιας πρότασης  στήμιου 
Δήμου Σπυρίδων 
Μακρίδης Α. Γρηγόρης 
Λόλας Κωνσταντίνος  Από την πλακόστρω‐
Δημητρίου Ανδρέας  Θεοχάρης Δημήτριος 
Πετρίδης Παναγιώτης,  ση και το ισοπεριμε‐
THALES™ C & M. Νέο Πρόγραμμα  Μπεκιάρη Αλεξάνδρα 
12:50‐  Ελευθεριάδης Μάριος  τρικό πρόβλημα 
ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιο‐ Ανάλυση δομής μαθητι‐
13:10  Η Πίεση και   στους πανάρχαιους 
τήτων στα Μαθηματικά: Πειρα‐ κών δικτύων ηγεσίας 
τα Μαθηματικά της  σπουδαίους επιχει‐
ματικά αποτελέσματα   
  ρησιακούς ερευνη‐
 
τές: Μέλισσες 
Μακρίδης Α. Γρηγόρης  Μούτσιος‐Ρέντζος Ανδρέας
Φελλούρης Γ. Ανάργυρος    Κρητικός Γεώργιος  Κανταρίδου Φωτεινή 
Σκοτεινός Ανδρέας  Ιωαννίδης Κ. Ευάγγελος 
Καλαβάσης Φραγκίσκος  Η Ταξινόμηση των 
Leova Hristina    Αντωνίου Ε. Ιωάννης 
13:10‐  Διεπιστημονικές αναστοχα‐ σχημάτων. Από τον 
Math‐Labyrinth Μέθοδος αύξη‐ Δίκτυα Γνώσης: Ειδήμο‐
13:30  στικές διαδρομές ανάμεσα  Πλατωνικό Τίμαιο στα 
σης του επιπέδου γνώσης στα  νες σε «Θέσεις‐Κλειδιά» 
στα μαθηματικά και τη φυ‐ Στοιχεία του Ευκλείδη 
Μαθηματικά   
σική: σημεία, αντικείμενα,   
  ερμηνευτές και νοήματα 
Νικολουδάκης Εμμανουήλ 
Χουστουλάκης Εμμανουήλ  
Παπαζήση Χριστίνα  
Κοψιδάς Ν. Οδυσσέας  
Παπαζήση Ελένη  
Θεοδωρόπουλος Βασίλης  Ανάπτυξη Μεθοδολογί‐ Βόσκογλου Γρ.  
Νικολουδάκης Δημήτρης  ας Αποτίμησης Διαφό‐ Μπαλτσαβιάς Τηλέμαχος  Μιχάλης 
13:30‐  ρων Παραμέτρων του 
Οι Τρεις Κόσμοι των Μαθηματι‐ Ο  μετασχηματισμός  της   Ραμανουτζάν : Ο Ιν‐
Γενικού Συμφέροντος  
13:50  κών του Tall,  τα Επίπεδα Γεωμε‐ διαμέσου  δός «Μότσαρτ» των 
όπως αυτό ορίζεται 
τρικής Σκέψης του van Hiele και    Μαθηματικών 
στην Πολιτική Φιλοσο‐
τα Εμπόδια του Bachelard ως πα‐  
φία του J.J. Rousseau 
ράγοντες Διδασκαλίας της Ευ‐
 
κλείδειας Γεωμετρίας στην Πρω‐
τοβάθμια, τη  Δευτεροβάθμια και 
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
Μαζαράκος Π.  
Κοψιδάς Ν. Οδυσσέας 
Κωνσταντίνος 
Παυλάκος Κ. Γεώργιος  Μέθοδος Υποθετικής Α‐ Πετρίδης Παναγιώτης 
Μαζαράκος Π.  
13:50‐  «Κατασκευή Δεξαμενών»:  Μια  ξιολόγησης (CVM) για την  Διαφορικές Εξισώσεις στη  Θωμάς 
δραστηριότητα Διερευνητικής  Αποτίμηση της Αξίας Δη‐ Δευτεροβάθμια  
14:10  Ιεροί αριθμοί. Ένα τα‐
Μάθησης  μόσιων Αγαθών σύμφωνα  Εκπαίδευση (Δ.Ε.) 
ξίδι στα Πυθαγόρεια 
  με την Σύγχρονη Οικονο‐  
Αριθμητικά 
μική Θεωρία 
 
   
14 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ‐ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α:  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Θέματα:   1.  Ανακοίνωση για το 35ο  Συνέδριο, πρόταση για το 36ο  
14:30‐ 2. 100 χρόνια ΕΜΕ 
3. Πώληση  περιοδικών  στις βραβεύσεις 
16:30  4. Συμμετοχή με άρθρα στα περιοδικά της ΕΜΕ 
5. Συνδρομές με τη νέα ρύθμιση   
6. Προτάσεις 
14:30 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β: Συνάντηση διαδικτυακού ιστοτόπου "mathematica" 
15:30 
15:30 
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ  Συνάντηση διαδικτυακού ιστοτόπου‐ομάδα μαθηματικών “lisari team” 
16:30 
ΑΙΘΟΥΣΑ Δ:  
14:30  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «VARIANT» 
17:00  (GAME‐BASED LEARNING MATHS’ LABORATORY) 
Οργανωτές: Φ. Μπερσίμης, Μ. Λυγκιάρης, Μ. Περαντώνης (TRISEUM) 

Σάββατο απόγευμα, 4 Νοεμβρίου 2017 
ΑΙΘΟΥΣΑ  Α  ΑΙΘΟΥΣΑ  Β  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ  ΑΙΘΟΥΣΑ Δ 
Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο:  Προεδρείο: 
ΩΡΑ  Δρούτσας Παναγιώτης  Kαλαμπόκα Αθηνά  Βαρούχας Αλέξανδρος Κακαβάς Απόστολος 
Τσαρπαλής Γιάννης  Ντούκας Σταύρος  Μήτσιος Κωνσταντίνος Μετζιδάκης Θεοχάρης 
Φαλάγγα Αρετή  Χρονοπούλου Αγγελική  Ορφανός Χαράλαμπος Τζίφας Νικόλαος 
Αργύρη Παναγιώτα 
Ράλλης Γ. Ιωάννης  Σωτηρίου Σοφοκλής 
Στόγιας Σωτήριος  Ψαλτάκης Μιχαήλ  Τα μαθηματικά στην υπηρεσία 
Μάγκος Αθανάσιος 
Συγκελάκης Γ. Αλέξανδρος  Mετα‐ανάλυση, ένα πο‐ Διάφορες  εφαρμο‐ των διαχρονικών αναγκών του 
17:00‐  σοτικό εργαλείο σύνθε‐ γές  των  Μαθηματι‐ ανθρώπου. Η περίπτωση του 
Απροσδόκητες Λύσεις σε 
17:20  σης  ερευνητικών αποτε‐ κών με  χρήση  του   Ευπαλίνειου ορύγματος και ο 
Μαθηματικά Προβλήματα 
λεσμάτων  λογισμικού   σχεδιασμός εκπαιδευτικών δρα‐
 
  MODELLUS  4.5  στηριοτήτων στα πλαίσια του 
  Ευρωπαϊκού έργου «Ανοιχτά 
σχολεία σε ανοιχτές κοινωνίες» 
Πούλος Ανδρέας  Κουνιάς Στρατής 
Χρόνης  Χ. Παναγιώτης 
Μια πρόταση για την υλο‐ Σωτηροπούλου Βασιλική  Η έννοια του τυχαί‐
17:20‐  Η φιλοσοφία και οι εξελίξεις των 
ποίηση δημιουργικών ερ‐ Κοντορσέ: Ο οραματιστής  ου και της  πιθανό‐
17:40  Μαθηματικών στον 19ο αιώνα 
γασιών για τα Μαθηματικά  μαθηματικός  τητας στην αρχαιό‐
και τις αρχές του 20ου 
από μαθητές των Γ.Ε.Λ.  τητα 
Τσικαλοπούλου Μαρία 
Τσικοπούλου Στάμη  Φαρμάκης Νικόλαος  Χρονόπουλος  Μακρυμανωλάκης  
Φερεντίνος Σπύρος  Επιβεβαιωτική Παραγο‐ Παντελεήμων‐Ανδρέας 
Παναγιώτης 
17:40‐  Τα επιστημολογικά εμπό‐ ντική Ανάλυση και Ανά‐ Οι κύριες επιρροές του Πλάτωνα  
18.00  δια βασικός παράγοντας  λυση κατά Συστάδες για  Προβολή και ανά‐ και του Αριστοτέλη  στην πρώτη 
λαθών στην εκμάθηση των  τα κίνητρα επίδοσης των  δειξη εργασιών Ελ‐ φάση  της αξιωματικής θεμελί‐
μαθηματικών  φοιτητών του Μαθηματι‐ λήνων μαθηματικών  ωσης της Γεωμετρίας 
κού Α.Π.Θ. 
Κεΐσογλου Στέφανος 
Τζελέτα Όλγα 
18:00‐  Μνήμη και σχολικά Μαθη‐
18:20 
    Μια άλλη όψη στην  μαθηματική 
ματικά. Τι απομένει μετά 
εκπαίδευση 
την αποφοίτηση; 
18:20‐
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ‐ ΚΑΦΕΣ 
18:30 
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας 15
ΑΙΘΟΥΣΑ   Α 
Προεδρείο:  
Κώστας Καραμπάτσας,  Σοφία Λαμπροπούλου,  Βασίλης Νεστορίδης  
5η Κεντρική Ομιλία   
Stephan Klaus  
18.30‐
Prof. Dr., Scientific Administrator of the Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach 
19.10 
and Adjunct Professor at Mainz University 
On algebraic curves and surfaces in secondary schools 

Στρογγυλό τραπέζι 
Θέμα: «Τα Μαθηματικά και οι αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 
19:15  Συντονιστής: Τυρλής Ιωάννης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
21:30  Εισηγητές: Αντωνίου Ιωάννης, Καθηγητής τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 
   Βαφειαδάκης Ιωάννης, φροντιστής 
   Κερασαρίδης Ιωάννης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
   Φερεντίνος Σπυρίδων, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος 
22:00 ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ  

Κυριακή πρωί, 5 Νοεμβρίου 2017 
ΑΙΘΟΥΣΑ   Α 
Προεδρείο: Γιάννης Κερασαρίδης, Σπύρος Φερεντίνος,  Μιχάλης Χρυσοβέργης
6η Κεντρική Ομιλία  
10:00  Ουρανία Χρυσαφίνου  
10:40  Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ 
Μαθηματικά και Βιολογία: μια Ισχυρή Διασύνδεση

Στρογγυλό τραπέζι 
Θέμα: «Μαθηματική εκπαίδευση και παιδεία μέσα από την αξιοποίηση των πε‐
ριοδικών της ΕΜΕ» 
Συντονιστής:  Εμμανουήλ Ιωάννης, Καθηγητής τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ 
10:45  Εισηγητές: Ζώτος Ευάγγελος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
12:30     Κεϊσογλου Στέφανος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 
   Λάππας Διονύσιος, Αναπληρωτής καθηγητής   
   τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ 
   Τασσόπουλος Γεώργιος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

Λήξη εργασιών Συνεδρίου 
13:00 
Ανάργυρος Φελλούρης, Νικόλαος Κονιδάρης, Ιωάννης Τυρλής