You are on page 1of 1

URRIAREN 29an, DOMEKAN

Irteera 8:00etan

URKO (794m) KALAMUA (780m)


Denbora: 3 ordu gehi hamaiketakoa
Ibilbidea: 9,1 km
Igoera metatua: 535 m

Irteera ordua: 8:00 etan, batzokiko Hora de salida: 8:00 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobs de enfrente del
geltokitik. Aldi honetan autobusez patio del batzoki. Esta vez salimos en
joango gara. autobus.
Itzulera: 14:00ak inguruan Regreso: sobre las 14:00

IZEN EMATEA: Posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era


bidali behar da, urriaren 26, osteguneko 14:00ak baino lehenago. Telefono
zenbaki bat jarri behar da posta elektronikoan, deitzeko aldaketak
izatekotan. Algortatik autobusez aterako gara bidaiaren salneurria 10
eurokoa izanik, autobusean bertan ordainduko da
APUNTARSE: Enviar un correo electrnico a
itxartumendi2015@gmail.com antes de las 14 horas del jueves da 26 de
octubre. Anotar en el correo un telfono de contacto por si hubiera
modificaciones en las condiciones de salida. Salimos de Algorta en
autobs, siendo el importe del viaje 10 euros que se cobrar en el mismo
autobs.