You are on page 1of 3

PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017

PELAKSANAAN MOCK TEST 2017

1. Terdapat 2 Mock Test akan dilaksanakan pada tahun ini iaitu :


a. Mock Test 1
b. Mock Test 2

2. Mock Test 1 dan Mock Test 2 hendaklah mengikut format ujian sebenar (full paper). Ini bagi membolehkan
murid membiasakan diri dengan bentuk soalan UPSR dan melatih murid membahagikan masa yang betul
semasa menjawab soalan.

3. Takwim Mock Test 2017:


TAKWIM MOCK TEST
MOCK TEST TARIKH
Mock Test 1 19 - 23 JUN 2017
Pelaporan Mock Test 1 3 JULAI 2017
Mock Test 2 7 - 11 OGOS 2017
Pelaporan Mock Test 2 21 OGOS 2017

4. Jadual Pelaksanaan:
CADANGAN JADUAL LENGKAP MOCK TEST 1
TARIKH MATA PELAJARAN MASA
19 Jun 2017 Bahasa Melayu - Pemahaman 1 jam 15 minit
(Isnin) Bahasa Melayu - Penulisan 1 jam 15 minit
20 Jun 2017 Bahasa Inggeris - Pemahaman 1 jam 15 minit
(Selasa) Bahasa Inggeris - Penulisan 1 jam 15 minit
21 Jun 2017 Matematik Kertas 1 1 jam
(Rabu) Matematik Kertas 2 1 jam
22 Jun 2017 Sains Kertas 1 1 jam
(Khamis) Sains Kertas 2 1 jam
Bahasa Cina - Pemahaman 1 jam 15 minit
23 Jun 2017 Bahasa Cina - Penulisan 1 jam 15 minit
(Jumaat) Bahasa Tamil - Pemahaman 1 jam 15 minit
Bahasa Tamil - Penulisan 1 jam 15 minit

CADANGAN JADUAL LENGKAP MOCK TEST 2


TARIKH MATA PELAJARAN MASA
7 Ogos 2017 Bahasa Melayu - Pemahaman 1 jam 15 minit
(Isnin) Bahasa Melayu - Penulisan 1 jam 15 minit
8 Ogos 2017 Bahasa Inggeris - Pemahaman 1 jam 15 minit
(Selasa) Bahasa Inggeris - Penulisan 1 jam 15 minit
9 Ogos 2017 Matematik Kertas 1 1 jam
(Rabu) Matematik Kertas 2 1 jam
10 Ogos 2017 Sains Kertas 1 1 jam
(Khamis) Sains Kertas 2 1 jam
Bahasa Cina - Pemahaman 1 jam 15 minit
11 Ogos 2017 Bahasa Cina - Penulisan 1 jam 15 minit
(Jumaat) Bahasa Tamil - Pemahaman 1 jam 15 minit
Bahasa Tamil - Penulisan 1 jam 15 minit

1
PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017

PANDUAN PELAKSANAAN MOCK TEST 1 & MOCK TEST 2

1. Jika seseorang murid tidak hadir semasa peperiksaan tanpa sebarang dokumen formal (surat ibu
bapa / surat doktor / surat guru yang membawa murid mengikuti aktiviti rasmi di luar sekolah) maka
markah untuk subjek berkenaan dikira sebagai sifar dan subjek berkenaan diambil kira dalam perkiraan
peratus keseluruhan.

2. Jika seseorang murid tidak hadir tetapi mengemukakan dokumen formal sebaik sahaja balik ke
sekolah, status TH (status tidak hadir bersebab) diberikan. Subjek atau subjek-subjek yang tidak
diduduki TIDAK diambil kira dalam perkiraan peratus keseluruhan.

3. Untuk kes TH bersebab, murid tersebut boleh menduduki kertas ujian yang terbabit dengan syarat
tempoh tidak melebihi DUA HARI daripada tarikh asal peperiksaan.

4. Bagi kes meniru, skrip jawapan atau dokumen bukti akan dirampas oleh Guru Pengawas dan
diserahkan kepada Lembaga Disiplin Sekolah. Kes bersabit meniru akan dikenakan hukuman markah
SIFAR dan subjek itu diambil kira dalam perkiraan peratus.

5. Jika seseorang murid hadir sekolah pada hari peperiksaan tetapi keluar kerana menyertai aktiviti
kokurikulum sekolah (ada sokongan dokumen guru), murid dibenarkan mengambil semula kertas ujian
apabila balik pada keesokan harinya. Guru mata pelajaran tersebut akan mengendalikan ujian tersebut.
Kes seperti ini dipanggil tidak mengambil ujian bersebab. Markah yang diperolehi akan diambil kira
dalam perkiraan peratus keseluruhan.

* Peraturan pengambilan kertas ujian selepas tarikh yang ditetapkan boleh diubah suai dari semasa
ke semasa oleh pihak sekolah.

Tanggungjawab Guru Pengawas:


Umum
1. Membantu Setiausaha Peperiksaan dalam semua aspek pengendalian ujian.
2. Mengambil kertas soalan dari Bilik Peperiksaan 10 minit sebelum bermula sesuatu kertas. Jika guru
tidak dapat mengawas sesuatu kertas kerana menghadiri mesyuarat tergempar, sakit kecemasan
atau menghantar murid ke hospital /aktiviti luar, guru tersebut bertanggungjawab memberitahu Guru
Jadual Guru Ganti, Setiausaha Peperiksaan atau PK Pentadbiran untuk menyediakan guru ganti .
3. Memastikan kertas soalan yang diambil adalah betul untuk masa dan kelas yang diawasi. Guru tidak
dibenarkan mengambil soalan terlalu awal.
4. Pastikan suasana kelas adalah kondusif untuk menjalankan Mock Test.

Sebelum Ujian
1. Tiada sampah sarap.
2. Arahkan murid supaya senyap.
3. Arahkan murid supaya menyediakan alat tulis secukupnya.
4. Songsangkan kedudukan meja murid dengan laci menghadap di bahagian depan.
5. Letakkan semua beg/bahan di hadapan atau di belakang kelas.

Semasa Ujian
Mengawas di dalam kelas/dewan.
1. Pada sebarang masa, guru hendaklah berada di satu sudut di bahagian belakang kelas. (mengawas
dari belakang)
2. Isikan maklumat yang diperlukan pada Slip Maklumat Kertas Ujian.

2
PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017

Selepas Ujian
1. Kutip kertas jawapan dan kertas soalan.
2. Bilang bilangan kertas jawapan supaya akur dengan bilangan murid yang hadir.
3. Serah kertas jawapan terus kepada pemeriksa kertas di tempat yang betul bersama Slip Maklumat
Kertas Ujian.

Sistem Kawalan Mutu Kertas Soalan:

Matlamat :-
Soalan-soalan yang disediakan adalah sesuai dari segi kuantiti, kualiti, jenis dan kandungan.

Kuantiti :-
- Bilangan soalan yang disediakan hendaklah berkadar terus dengan masa yang diperuntukkan untuk
kertas itu.
- Untuk Mock Test 1 dan Mock Test 2 bilangan soalan hendaklah berkadar dengan bilangan soalan
UPSR Format Baharu (Full Paper).

Kualiti : -
- Soalan Mock Test 1 dan Mock Test 2 setaraf dengan soalan UPSR format baharu sebenar.

Jenis soalan :-
- Soalan disediakan mengikut bentuk soalan UPSR Format Baharu seperti berikut:
- Soalan objektif aneka pilihan.(Semua mata pelajaran)
- Soalan yang memerlukan jawapan berbentuk esei. (mata pelajaran tertentu)
- Soalan berstruktur (mata pelajaran tertentu)
- Soalan pelbagai pilihan (mata pelajaran tertentu)
- Soalan yang memerlukan jawapan pendek (mata pelajaran tertentu)

Kertas Soalan Mock Test


- Sila patuhi skema pemarkahan yang telah diedarkan.
- Setiausaha bertanggungjawab mengedar skema permarkahan bagi setiap kertas ujian kepada
pemeriksa kertas ujian.

Analisis keputusan adalah seperti berikut:

Untuk Mock Test 1 dan Mock Test 2: (Borang diedarkan oleh Penyelaras Tahun)
1. Analisis kelulusan dan kegagalan tiap-tiap mata pelajaran berdasarkan calon yang disenaraikan.
2. Pencapaian murid yang cemerlang yang disenaraikan tiap-tiap mata pelajaran mengikut calon sasaran
cemerlang.
3. Data analisis keputusan Mock Test semua calon perlu diserah kepada Penolong Kanan/Setiausaha
Peperiksaan untuk diguna dalam mesyuarat post mortem dan dilaporkan kepada PPD.
4. Data analisis keputusan Mock Test semua calon sasaran cemerlang perlu diserah kepada Ketua Unit
Akademik PPD masing-masing mengikut tarikh yang ditetapkan:

MOCK TEST TARIKH


Pelaporan Mock Test 1 3 JULAI 2017
Pelaporan Mock Test 2 21 OGOS 2017

Sektor Pengurusan Akademik | 2017