You are on page 1of 8

SMK LIMBANG

CARTA GANTT : PPPM TINGKATAN 3 MATEMATIK [201
PENGGAL PERTAMA
NO. TOPIK PEMBELAJARAN JAN FEB MAC APRIL MAY JUN JUL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 SUDUT DAN GARIS 2
1.1 Ciri-ciri Sudut yang Berkaitan dengan Garis x
Rentas Lintang dan Garis Selari

2 POLIGON
2.1 Poligon Sekata x
2.2 Sudut Peluaran dan Sudut Pedalaman Poligon x

3 BULATAN 2
3.1 Ciri-ciri Bulatan x
3.2 Ciri-ciri Sudut dalam Bulatan x
3.3 Sisi Empat Kitaran x

4 STATISTIK 2
4.1 Carta Pai x
4.2 Mod, Median dan Min x

5 INDEKS
5.1 Indeks x
5.2 Pendaraban Nombor dalam Tatatanda Indeks x
5.3 Pembahagian Nombor dalam Tatatanda Indeks x
5.4 Nombor dan Sebutan Algebra dalam Tatatanda x
Indeks yang Dikuasakan
5.5 Pengiraan yang Melibatkan Indeks Negatif x
5.6 Pengiraan yang Melibatkan Indeks Pecahan x
5.7 Pengiraan yang Melibatkan Hukum Indeks x

6 UNGKAPAN ALGEBRA 3
6.1 Kembangan x
6.2 Pemfaktoran Ungkapan Algebra x
6.3 Penambahan dan Penolakan Pecahan Algebra x
6.4 Pendaraban dan Pembahagian Pecahan Algebra x

7 RUMUS ALGEBRA
T A H U N
T A H U N

7.1 Pemboleh Ubah dan Pemalar x
1

7.2 Rumus x
P E N G G A L

U N
U N

8 PEPEJAL GEOMETRI 3
T A H
T A H
H A N
H A N

8.1 Isi padu Prisma Tegak dan Silinder Membulat x
Tegak
P E R T E N G A
P E R T E N G A

8.2 Isi padu Piramid Tegak dan Kon Membulat x
T E N G A H A N
T E N G A H A N

Tegak
P E R T E N G A H A N
U J I A N 1

8.3 Isi padu Sfera x
8.4 Isi padu Pepejal Gubahan x

9 LUKISAN BERSKALA
P E R
P E R
A A N
A A N

9.1 Lukisan Berskala x

10 PENJELMAAN 2
I K S
I K S
U T I
U T I

10.1 Keserupaan x
I

1 Tangen bagi Sudut Tirus 15.1 Persamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah x 11.4 Pecutan 15 TRIGONOMETRI 15. T E N G A H A N T E N G A H A N P P E R T E N G P E R T E N G P E R T E N G A H A N U J I A N 1 P E R P E R A A N A A N P E P E R I K S P E P E R I K S C U T I C U T I C U T I 10.2 Graf Fungsi 14 NISBAH.1 Kadar 14. KADAR DAN KADARAN 2 14.1 Fungsi 13.2 Sinus bagi Sudut Tirus 15.2 Ketaksamaan Linear dalam Satu Pemboleh Ubah x 12.3 Laju Purata 14.3 Pengiraan ke atas Ketaksamaan Linear x 12.1 Ketaksamaan x 12.4 Nilai Tangen.2 Pembesaran x 11 PERSAMAAN LINEAR 2 11. Sinus dan Kosinus Latih Tubi Disediakan Oleh : Phey S.5 Ketaksamaan Linear Serentak dalam Satu Pemboleh Ubah 13 GRAF FUNGSI 13. Ling SMK Limbang .4 Penyelesaian Ketaksamaan dalam Satu Pemboleh Ubah 12.3 Kosinus bagi Sudut Tirus 15.2 Persamaan Linear Serentak dalam Dua x Pemboleh Ubah 12 KETAKSAMAAN LINEAR 12.2 Laju 14.

MBANG JULAI KATAN 3 MATEMATIK [2017] OGOS I P E R T E N G A H A N P E N G G A L 2 SEPT PENGGAL KEDUA U J I A N B E R T U L I S P T 3 OCT P R O G R A M P A S C A P T 3 P R O G R A M P A S C A P T 3 P E R I K S A A N A K H I R T A H U N P E R I K S A A N A K H I R T A H U N U J I A N B E R T U L I S S P M NOV U J I A N B E R T U L I S S P M 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 C U T I A K H I R T A H U N .

x x x x x x x x x x C U T I P E R T E N G A H A N P x x x x x x U J I A N B E R T U L I S P R O G R A M P A S C A P R O G R A M P A S C A P E P E R I K S A A N A K H I P E P E R I K S A A N A K H I U J I A N B E R T U L I S U J I A N B E R T U L I S C U T I A K H I R T A .

4 Pemantauan Dan Penyelarasan) Merekod Pentaksiran Dalam Borang Kelompok 5 PPPM Merekod Pentaksiran Dalam Pelaporan Gabungan 6 M/P PPPM 7 Penyerahan Pelaporan Kepada Pelajar . SMK LIMBANG CARTA GANTT : PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN SEKOLAH [2017] BULAN BIL PERKARA JAN FEB MAC APRIL MAY JUN JULAI OGOS SEPT OCT 1 Mesyuarat Jawatankuasa Ps 2 Memuat Turun Borang Perekodan PPPM Tempoh Pelaksanaan Ps (Pentaksiran Dan 3 Penskoran) Aktiviti Penjaminan Kualiti (Pementoran.

NOV .

TOPIK PEMBELAJARAN TEKNIK PENTAKSIRAN 1 Nombor Nisbah 1. ujian topikal (buku kerja) Gandaan. lisan . ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) Perkaitan antara nisbah. ujian topikal (buku kerja) ubah 7 Ketaksamaan Linear 7.2 Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 4. ujian topikal (buku kerja) aritmetik 6 Persamaan Linear 6.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga aktiviti berkumpulan. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 1. Kadar dan Kadaran 4.3 Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) Persamaan linear serentak dalam dua pemboleh 6. ujian topikal (buku kerja) rentas lintang 9 Poligon Asas 9.3 ujian topikal (buku kerja) peluaran sisi empat 10 Perimeter dan Luas 10. lisan Sifat segi tiga dan sudut pedalaman serta sudut 9. gandaan sepunya dan gandaan sepunya 2. lisan 1. faktor perdana dan faktor sepunya terbesar 2. pembentangan 3. pembentangan 4 Nisbah. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 4.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif Pemerhatian.1 Garis dan sudut Pemerhatian 8.2 Pemerhatian. pecahan dan perpuluhan 5 Ungkapan Algebra 5.1 (FSTB) kuiz. ujian topikal (buku kerja) 6.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) 7.1 Integer Pemerhatian.1 Nisbah 4.1 Poligon Pemerhatian. Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga 3. kadar dan kadaran Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) 8 Garis dan Sudut 8.1 Ketaksamaan Pemerhatian.2 kuiz.3 Pecahan positif dan pecahan negatif Pemerhatian.3 Kadaran Pemerhatian.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis 8. pembentangan 4.4 Nisbah.2 Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang Pemerhatian.2 Kadar aktiviti berkumpulan.1 Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 2 Faktor dan Gandaan Faktor. ujian topikal (buku kerja) Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas 5. kadar dan kadaran dengan Pemerhatian. Punca Kuasa Dua. ujian topikal (buku kerja) terkecil (GSTK) 3 Kuasa Dua.1 Perimeter Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 1.2 Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah Pemerhatian.2 ujian topikal (buku kerja) peluaran segi tiga Sifat sisi empat dan sudut pedalaman serta sudut 9.5 Nombor nisbah Pemerhatian. ujian topikal (buku kerja) (buku kerja) 1.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua aktiviti berkumpulan.5 peratusan. SMK LIMBANG TEKNIK PENTAKSIRAN MATEMATIK TINGKATAN 1 NO.3 Pemerhatian.

1 aktiviti berkumpulan. segiempat selari.1 Set Pemerhatian. lisan 11 Pengenalan Set 11. serta pentafsiran perwakilan data 13 Teorem Pythagoras 13. pengorganisasian dan 12. lisan 13. lisan Gambar rajah Venn.3 Perkaitan antara perimeter dan luas Pemerhatian.1 Teorem Pythagoras Pemerhatian.2 aktiviti berkumpulan. Ling SMK Limbang . Luas segitiga. pembentangan Disediakan Oleh : Phey S. pembentangan suatu set dan subset 12 Pengendalian Data Proses pengumpulan.2 Akas Teorem Pythagoras aktiviti berkumpulan. pembentangan trapezium 10. lelayang dan 10. pembentangan perwakilan data. set semesta. pelengkap bagi 11.2 aktiviti berkumpulan.