MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2135 Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

AUTOMEHANIČAR
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar

Zadaci: Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline. Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima. Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Znati samostalno koristiti računala u struci. Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza. Znati izraditi jednostavne tehničke crteže. Znati primijeniti mjerenja u praksi. Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite. IZnati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja. Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila . Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila . Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti .. Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel , motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........ . Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova. Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada . Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika ) Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima . Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na motornom vozilu. Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava motornog vozila. Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti. Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju. Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja . Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini. Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor o naukovanju 2. NASTAVNI PLAN Broj sati Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/Etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničkih materijala 1. razred tjedno 3 2 2 1 1 1,5 2 1,5 1 godišnje 105 70 70 35 35 52 70 52 35

2. ra tjedno 3 2 1 1 2 1 -

Praktična nastava (objašnjenje): U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE) NASTAVNI PLAN .Osnove tehničke mehanike Elementi strojeva Osnove automatizacije Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci Praktična nastava Praktična nastava u školi Tehnologija obrade i montaže Tehnologija održavanja vozila Tehnike motornih vozila Praktična nastava u radnom procesu Ukupno Napomena : - - 2 2 - 1 35 2 900 340 560 16 1459 16 Nastavni predmet Tehnike motornih vozila u trećoj godini izvodi se u stručno teorijskom dijelu i praktičnoj nastavi.OBJAŠNJENJE A) Općeobrazovni dio (35 tjedana) .

1 sat u skupinama ** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio). razred tjedno 1. 1 sat u skupinama .teorijski dio s izbornom nastavom Broj sati Naziv predmeta Osnove računalstva* Matematika u struci Tehničko crtanje * Osnove tehničke mehanike** Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Izborni dio 1) Strukovni predmeti Računalstvo 1 Matematika u struci Tjelesna i zdravstvena kultura Ukupno 35 1.Broj sati Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Vjeronauk/etika Tjelesna i zdravstvena kultura Politika i gospodarstvo Ukupno 1.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).5 0 1 0 0 0 0 godišnje 52 70 52 0 35 0 0 0 0 7 244 * Okvirni sadržaj izvodi se 0.5 2 1. razred tjedno 3 2 2 1 1 9 godišnje 105 70 70 35 35 315 tj B) Stručno.

*** Okvirni sadržaj izvodi se 0.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). 1. razred godišnje 340 270 2.razred: Tehnike motornih vozila 1 sat Tehnologija održavanja vozila 1 sat Dijagnostika motornih vozila 1 sat Prioritet dati u strukovnim sadržajima: računalstvo 1 sat C) Praktični dio Broj sati Naziv predmeta Praktična nastava u školi s vježbama : Praktična nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaže** Tehnike motornih vozila Tehnologija održavanja vozila 2) Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 900 900 70 70 35 560 630 32 64 1.5 sati u skupinama 1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenik. 1. 1 sat u skupinama 2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama – Svaka škola izrađuje izvedbeni program 4) D) Ukupno nastave .razred: Osnove tehničkih materijala ili 2. razred godišnje 270 165 3.razred: Tehnike motornih vozila 2 sata 3. razr godišn 160 64 640 800 ** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio).

pismeno. praktični rad usmeno. dipl. ing. pismeno. pismeno. pismeno. pismeno. profesor elektro predmeta profesor matematike. praktični rad praktični rad. razre godišn 224 256 800 1280 3. brodogradnje Osnove računalstva profesor računalstva. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Nastavni predmeti strukovnoga Nastavnik Izobrazba dijela programa dipl. praktični rad usmeno.Broj sati Općeobrazovni dio Stručno. praktični rad usmeno. praktični rad usmeno. pismeno. profesor strojarskih predmeta. pismeno. praktični rad usmeno. pismeno. strojarstva. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA Predmeti strukovnoga dijela programa Osnove računalstva Matematika u struci Tehničko crtanje Osnove tehničke mehanike Tehnologija obrade i montaže Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila Osnove automatizacije Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Praktična nastava Izborna nastava stručnih predmeta Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća pismeno. tehničko – tehnološka dokumentacija usmeno. praktični rad usmeno. pismeno usmeno. usmeno. ing. profesor PTO-a VSS . praktični rad usmeno. ing.teorijski dio s izbornom nastavom Praktični dio Ukupno A)+B)+C) 1. elektrotehnike. razred godišnje 315 245 900 1460 3. pismeno pismeno. praktični rad 4. dipl. praktični rad usmeno. razred godišnje 315 244 900 1459 2.

dipl. ing. dipl. Profesor strojarskih predmeta. profesor strojarskih predmeta. ing. dipl. ing. dipl. elektrotehnike. VŠS SSS Praktična nastava profesor PTO-a. ing. strojarstva. strojarstva. metalurgije dipl. strojarstva. stručni predmeti VSS VSS. profesor strojarskih predmeta. strojarstva. ing.stručni učitelj. strojarstva. profesor elektro predmeta dipl.Matematika u struci profesor matematike. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. ing. prof. dipl. dipl. profesor strojarskih predmeta. ing. strojarstva. brodogradnje profesor PTO-a dipl. strojarstva. profesor strojarskih predmeta. dipl. nastavnik praktične nastave . profesor strojarskih predmeta. ing. ing. ing. brodogradnje dipl. pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke. ing. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. profesor strojarskih predmeta. brodogradnje profesor PTO-a dipl. matematike i fizike dipl. ing. strojarstva. ing. profesor strojarskih predmeta. ing. brodogradnje. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. ing. ing. dipl. strojarstva. dipl. ing. dipl. brodogradnje *profesor PTO-a dipl. ing. strojarstva. ing. dipl. profesor strojarskih predmeta dipl. ing. profesor PTO-a dipl. ing. brodogradnje VSS Tehničko crtanje VSS Osnove tehničke mehanike VSS Tehnologija obrade i montaže VSS Osnove tehničkih materijala VSS Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila Osnove automatizacije Osnovi elektronike i elektrotehnike Tehnike motornih vozila VSS VSS VSS VSS VSS Izborni dio. ing. ing. brodogradnje. /suradnik u nastavi/ majstor *Profesor PTO-a. dipl. brodogradnje *profesor PTO-a. strojarstva. profesor strojarskih predmeta. profesor strojarskih predmeta. ing. .

.razr.zajedno 1. profesor 30 učenika 15 učenika 30 učenika . 1.5 sati Tehničko crtanje 1. profesor 17 sati . profesor 18 sati – zajedno 17 sati . 2.zajedno 35 sati . razr.2 grupe 2. razr..2 grupe 1.1. razr.1 sat 15 učenika 15 učenika 30 učenika 35 sati – zajedno 30 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 30 učenika Broj učenika Osnove računalstva 1. i 3. razr.2 sata Osnove tehničke mehanike 2. . i 3. 2. 5. profesor profesor 70 sati -zajedno 2. Rad s učenicima u skupinama . 1. razr.dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard) Nastavni predmet Razred Nastavnik Broj sati 1. IZVOĐENJE PROGRAMA 5. NN 1/96. nastavnik PN 1 sat 35 sati . .zajedno 35 sati .5 sati 17 sati .1 sat Matematika u struci 1. .Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.2 grupe 2. 1.2 sata Elementi strojeva Tehnologija održavanja vozila 2. profesor 35 sati -zajedno 3 .2 grupe 1 sat Tehnologija obrade i montaže profesor.1 sat 32 sata . . razr.2 sata 70 sati -zajedno 2.razr.

795 sati 15 učenika 30 učenika 15 učenika 30 učenika 30 učenika 30 učenika Školske radionice 8 -16 učenika..razr. 2.35 sati ..5) Osnove automatizacije 3. Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor Osnovi elektrotehnike i elektronike Napomena: Sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika 5. profesor 16 sati .razr. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa Prostor Oprema Nastavni predmeti Osnove računalstva Tehničko crtanje Računalna učionica Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta Stručni predmeti Izborna nastava računalstva . i 3.2.5 + 1. g. g. Praktična nastava 1.zajedno Tehnike motornih vozila 2. profesor 3. 736 sati majstor Izborna nastava stručnih predmeta 1. 2.3 sata 96 sati .2 grupe 2 sata (0. g...2 grupe 3.zajedno profesor. profesor 2.zajedno 48 sati .. 3. suradnik. 3.2 sata 70 sati .2 sata 64 sata ..2 grupe 1.razr. 3. 830 sati nastavnik PN. profesor 32 sata .zajedno 2. 1. razr.1 sat 3.. .

plakati.tehničko didaktički modeli. grafoskop + 8 .10 radnih mjesta sa opremom za Tehnologija održavanja održavanje vozila i minimalno jedno vozila suvremeno vozilo i test uređaj za Tehnologiju održavanja dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i vozila Izborni stručni predmeti jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH i uređaj za analizu ispušnih plinova (EKO TEST) Praktikum za Tehnike motornih vozila Tehnologija obrade i montaže Specijalizirana učionica (60 m2) . 1 radno mjesto s PC + LCD projektorom (CD). Didaktička sredstva: . grafoskop/ Školska radionica za ručnu.Matematika u struci Osnove tehničke mehanike Tehničko crtanje Klasična učionica (1 + 32 mjesta) Klasična učionica 1 radno mjesto s PC + LCD. robotiku i drugo Učionica (1 + 30 mjesta) s staklenim vitrinama i prostorom za nastavna sredstva i pomagala. senzoriku. strojnu obradu. 1 radno mjesto s PC + LCD. grafoskop (komplet grafo folija). grafoskop Osnove tehničkih materijala Elementi strojeva Osnove elektrotehnike i elektronike Tehnike motornih vozila Klasična učionica s ormarima Klasična učionica + Praktikum 1 radno mjesto sa PC + LCD. časopisi i prospekti. katalozi. i spajanje i montažu 1 radno mjesto s PC + LCD. didaktički modeli iz originalnih dijelova i sklopova. grafoskop Praktikum za Osnove automatizacije + 8 radnih mjesta sa standardnom opremom Osnove automatizacije za pneumatsko i hidrauličko upravljanje.

Školska radionica za ručnu obradu i montažu Školska radionica za strojnu obradu Prema standardu za 16 radnih mjesta Praktična nastava u školskim radionicama Praktična nastava Prema standardu za 8 .10 radnih mjesta u školskim radionicama .

obrtničke radionice . Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede .pogone poduzeća 3. broj 1 od 11. godina. posebno izdanje. 1. Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole. Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa. Zaštita na radu . NASTAVNI PROGRAM . lipanj 1997. 1 .gradilišta i slične objekte Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu. Obrazovanje za zanimanje 2. Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju. a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa. izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa.naukovanju Upoznati ustrojstvo. zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje: . Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.Praktični dio obrazovanja – naukovanja: Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.naukovanju Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju .Cilj (znanja i vještine) Objasniti značenje ugovora o obrazovanju . broj 11.školske radionice .KATALOG ZNANJA Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa. Radno pravo Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona Sadržaj programa . automehaničar Br Nastavno područje . kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa. Praktična nastava – 1. ožujka 2003.6.

racionalno korištenje energije Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći Navesti bitne propise za sprečavanje požara. kataloga. lako zapaljivi materijali i električna struja. Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine 5. Upoznati osnove normativa i standardizacije. uređaje i strojeve .sredstva za osobnu zaštitu na radu Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog. 6. uputa.čitanje. . Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare. zaštita okoliša i Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu. tablica.materijal predmeta obrade . Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu. primjena i izrada Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada. Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji: . tehničko-tehnološke dokumentacije Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.4. za obrazovni pogon Sigurnost na radu. te upoznati protupožarne aparate i sredstava. Čitati i primijenit jednostavne oznake s tehničkih crteža. dijagrama. Planiranje i priprema rada racionalne uporabe energije u strukovnom području rada. plinovi. Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.alate. pribor. . Tehničko crtanje.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama. Znati i umjeti probiti lim probijačem. račvama. kalibrima. Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: 8. tolerancije dimenzija. cijevi i profile ručnim pilama. 9. tol.projekcije i kote. Znati i umjeti previti lim. Ručna obrada kutnicima i univerzalnim kutomjerima. Znati i umjeti ocrtati i obilježiti premet obrade prije narednih operacija. Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati. oznake kvalitete obrade. komparatorom. Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj. pomičnim mjerilom. Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima. Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima. šablonskim mjerilima. matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja. Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijak. Obrada spajanjem Znati ručno iskovati jednostavni oblik. Mjerenje i kontrola . Znati i umjeti ručno ravnati limove. Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika. Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno. Znati i umjeti piliti limove. 7. položaja i oblika Znati i umjeti i izmjeriti dužine: metrom. mikrometrom.Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža: . Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

10. Strojna obrada .Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.umjeti bušiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade .sjekač. broj okretaja i posmak alata . točkalo . Znati i umjeti izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem. pomoćna sredstva . Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije 12.lijevanje u pješčane kalupe 11.lijevanje u metalne kalupe Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti: . Lijevanje Znati i umjeti elektrolučno zavarivati limove i profile Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja: .znati odrediti brzinu rezanja. crtaća igla. Korozija i površinska zaštita . Znati pravilno oštriti alate: .znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije Bušenje: Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu materijal predmeta obrade.umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alat . alate za izradu provrta. Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem. Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju.pridržavati se propisa zaštite na radu Brušenje i oštrenje alata.

znati odrediti potreban broj okretaja i posmak alata . .znati odrediti potrebni broj okretaja i posmak alata .pridržavati se propisa zaštite na radu Glodanje. . Tokarenje.Cilj (znanja i vještine) Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima Upoznati zakonske propise . Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu. godina.pridržavati se propisa zaštite na radu Praktična nastava – 2. tokarski nož Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. alate za tokarenje. Zaštita na radu Sadržaj programa . zanimanja: automehaničar Br Nastavno područje .umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate . Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu. alate za glodanje.svrdlo. pomoćna sredstva. materijal predmeta obrade.umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade .umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate . pomoćna sredstva.umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženoj točnost i kvalitetu obrade .. materijal predmeta obrade. 1.

Mjeriti i ispitivati temperaturu i količine dobave u sustavima. Planiranje i priprema radnog procesa Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama. Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova Utvrditi redoslijed operacija održavanja Izabrati sredstva za podmazivanje. Čitanje. primjena i izradba tehničke dokumentacije Kontrolirati i vrednovati rezultate rada Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju. Ispitivanja i mjerenja Usvajati tijekom cijelog naukovanja Mjeriti i ispitivati odstupanja položaja i oblika pomičnim mjerilom.Izvori opasnosti i mjere zaštite Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad Usvajati tijekom cijelog naukovanja 2. Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni Izabrati i pripremiti alate i instrumente za ispitivanje i mjerenje Izabrati i osigurati poluproizvode. upute za održavanje. rastavljanje. . sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava Čitati i primjenjivati oznake i simbole Raspoznavati vrste vozila i uređaja te vršiti izbor rezervnih dijelova Primjenjivati zakonske propise cestovnog prometa Izrada ispitnih i mjernih protokola 4. ispitivanje. utvrđivanje pogrešaka. standardne dijelove i rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji Pripremiti radno mjesto 3. mjernom urom i kontrolnim mjerkama. hlađenje i hidraulička ulja prema svojstvima i namjeni.

Rastavljanje. sklopova i sustava .Ispitati površinu na trošenje i oštećenje. pregled. redoslijed.pravilno i funkcionalno spojiti i osigurati dijelove. stupnjeva nagiba i osiguranje Napraviti spojeve utiskivanjem i rastezanjem Napraviti priključne i utične spojeve Napraviti pokretne cijevne i gumene spojeve s obzirom na transportne medije.međuispitivanja funkcija za vrijeme montaže 5. površine i izolacije dijelova i sklopova radi sigurne ugradnje i zaštite od korozije Sastavljanje dijelova. Usvajati tijekom cijelog naukovanja Napraviti spojeve s vijcima prema predlošku obzirom na točnost položaja. sklopove i sustave . čišćenje i pripremanje dijelova. Postavljanje i sastavljanje dijelova. zakretni moment. TIG) 6. sklopova sklopova i sustava kod održavanja vozila i sustava za montažu Pripremanje dijelova i sklopova za montažu prema tehničkoj dokumentaciji Ispitati spojeve. nagib. pritisak i temperaturu Pripremiti površine za sliljepljivanje Odabrati ljepilo prema materijalu i zahtjevima za lijepljenje spojeva Lijepiti dijelove iz različitih materijala obzirom na zahtjeve kvalitete Stvarati stezne spojeve prešanjem i proširivanjem Zavarivanje elektrodom (MIG. Spajanje . MAG.

buku i emisiju štetnih plinova Usvajati tijekom cijelog naukovanja 8. aparata i uređaja Vizualne kontrole dijelova od gumenih.spojiti cijevi i kabele Usvajati tijekom cijelog naukovanja 7.. Ispitivanje kotača Znati ispitati i uravnotežiti kotače 9. Servisiranje vozila Ispitati. Popravci sustava i uređaji na vozilu Popravci rasvjetnih. tekstilnih i plastičnih materijala Čišćenje i podmazivanje dijelova prema servisnim uputama Kontrola i izmjena raznih pročistača Kontrola mehaničkih i električnih spojeva i priključaka Kontrola i nadolijevanje ulja za kočnice i hidrauličke sustave Ispitati sklopove na propusnost Kontrolirati sisteme ispuha. sigurnosnih i signalnih uređaja Rastavljanje. popravljanje i sastavljanje dijelova motora na vozilu Popravak sustava hlađenja Popravak sustava ispuha Popravak sustava paljenja i pokretanje motora Popravak alternatora . nadopuniti ili mijenjati ulja i tekućinu za hlađenje prema uputama Ispitati punjenje akumulatora Podmazati i konzervirati dijelove vozila.

karoserije Znati rastaviti i sastaviti dijelove karoserije spojene vijcima.Popravci sustava napajanja i priprema gorive smjese Ottovog ili Dieselovog motora 10 Popravci nosećih i ostalih dijelova . Popravci i poliranje lakiranih površina Pripremiti dijelove karoserije za lakiranje Ispitati pričvrsna mjesta glavnih sustava na vozilu Rastavljanje i sastavljanje dijelova karoserije spojenih vijcima .

Mjeriti i ispitivati struju. zanimanje: automehaničar Br Nastavno područje .Cilj (znanja i vještine) Čitanje i primjena shema i planova hidrauličkog upravljanja na vozilima Montaža hidrauličkih elemenata prema uputama Čitanje i primjena sheme i planova pneumatskog upravljanja vozilima Montaža pneumatskih elemenata prema uputama 2. 1. električni pokretač i druga električna trošila i uređaja Ispitati električne instalacije . Elektrotehnika i elektronika Mjeriti i ispitivati tlak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima Priprema i primjena jednostavnih planova uključivanja. pneumatskih. hidrauličkih.Praktična nastava – 3. shema i crteža Mjerenje istosmjernog napona. Hidraulika i pneumatika Sadržaj programa . struje i otpora u serijskom i paralelnom spoju Razlikovati električne i elektroničke elemente i sklopove i njihovu funkciju Priprema vodiča. napon i otpor Ispitivati i udešavati mehaničke dijelove i sklopove Ispitati nepropusnost hidrauličkih i pneumatskih sklopova i sustava Ispitati sustav sredstva za hlađenje električnih i elektroničkih sustava Ispitati alternator. Ispitivanje i udešavanje mehaničkih. godina. kabela i priključaka za spajanje električnih i elektroničkih komponenti prema shemama spajanja Priključivanje električnih dijelova i sklopova Stvaranje osnovnih sklopova s električnim i elektroničkim elementima 3.

ispitivanje i udešavanje uređaja za ubrizgavanje na Dieseloovim . Popravci sustava i uređaja na vozilu Unošenje uzroka grešaka u protokol Popravak kočnog sustava Popravak sustava prenosa snage (radilica. poluosovina) 7.Udešavanje zračnosti na ventilima Ispitati zračnost u ležajima Ispitati upravljačke elemente kao što su senzori temperature. udešavanje i . mjenjač. tlaka i broja okretaja Ispitati električne i elektroničke upravljačke elemente i sklopove s 4. shema. Kontrola izvedenih radova 10 Ispitivanje. i Ottovim motorima pneumatičkih. spojka. pneumatskih i električnih sustava Utvrđivanje grešaka specijalnim postupcima i test-uređajima 6. Ispitivanje ispušnih plinova i ispušnog sustava Osciloskopom Utvrditi stvarni i usporediti s potrebnim sustavom ispušnih plinova i podesiti sustave Ispitati funkciju dijelova i sklopova za smanjivanjem emisije otrovnih plinova 5. Oprema i dodatna oprema vozila Izabrati opremu i dodatne uređaje prema uputama i zakonskim odredbama 8.ispitati funkciju sklopova za smanjivanje emisije ispušnih plinova elektroničkih sustava i uređaja Ugraditi i ispitati dodatnu i drugu opremu Ispitati oštećenja i nepravilnosti Protokolirati utvrđene nedostatke na vozilu Kontrolirati izvršene popravke sa stanovišta sigurnosti Pripremiti ispravno vozilo ili dijelove za predaju mušteriji Na motoru . Određivanje grešaka i oštećenja i Određivanje grešaka na osnovu iskaza mušterija te mjerenje i ispitivanje njihovih uzroka Primjena uputa. Uzroci oštećenja na vozilima 9. hidrauličkih. električnih i . hidrauličkih. priključivanje mehaničkih.

ispitati i podesiti lančanike i remenske prijenose . upravljanje vratima zračno elastično ovješenje i slično Udešavanje mjenjača upravljanog elektropneumatski Na šasiji motor kotača .popravci mehaničkih i drugih sustava upravljanja Na opremi . prikolicu.održavanje uz pomoć električnih dijagnostičkih test-aparata Kontrola i udešavanje geometrije šasije i ovješenja Ispitivanje dijelova i sustava snabdijevanja zrakom za kočnice.ispitati i sustav prigušivanja prednjeg i stražnjeg kotača .ispitati i udesiti prednju vilicu .popravci sustava grijanja i klimatizacije 13 Popravci nosećih i drugih dijelovaNa opremi .ispitati regulacijske sustave-ispitati i udesiti sustav kočenja .popraviti okvir 11 Otklanjanje nedostataka i greški Utvrditi uzroke kvarova na dijelovima i sklopovima i otkloniti ih .ispitati električne i elektroničke sklopove na vozilu . vozilu. teretnim vozilima i motorkotačima Na vozilu .montaža kotača . ovisno o vrsti vozila Na šasiji . i njihovih uzroka ovisno o vrsti vozila 12 Popravci sustava i uređaja na .ispitati visinska i bočna odstupanja i napetost žica kod kotača .popravci mehaničkih i ostalih uređaja .popravci ovješenja kotača .na osobnim vozilima.

2. ovisno o vrsti vozila . r. Tehnologija obrade i montaže (1. Nastavno područje Opći stručni sadržaji I. 3.skidati i ugrađivati pokretne dijelove karoserije .kitati i brusiti šavove i neravnine na karoseriji 2 .popraviti i pokretne krovove Na karoseriji . Mjerenja i kontrola Osnove proizvodne tehnike Osnove strojeva i uređaja Toplinska obrada 15 35 10 10 15 35 10 10 . 3. 3. r.skidati i ugraditi noseće instrumente .) Tehnologija održavanja vozila (2. r.brtviti dijelove karoserije . Broj sati po obrazovnim godinama III. pripremiti i zavariti karoserijske limove .) 1. 4.popraviti.) Tehnologija održavanja vozila (3..skidati i ugraditi unutarnju zaštitu i presvlaku . karoserije. Ukupno Tehnologija obrade i montaže (70 sati) 1.skidati i ugraditi staklene dijelove vozila . Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. II.Stručno-teorijski dio obrazovanja 1. 1. održavati i zaštita od korozije dijelove karoserije .skidati i ugrađivati ljepljive i zavarene dijelove karoserije . 2. 2.obraditi.1. br.

Zadaci: Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: .Tehnologija održavanja vozila (99 sati) 1. 8 3. 16 Održavanje i popravak motora SUI Održavanje i popravak spojke Održavanje i popravak mjenjača Održavanje i popravak diferencijala Održavanje i popravak ovjesa. . kotača i guma Održavanje i popravak sustava za kočenje Održavanje i popravak sustava za upravljanje Održavanje i popravak klima uređaja Dijagnostika motornih vozila 35 8 10 6 6 6 6 6 16 10 6 6 6 6 35 Posebni stručni sadržaji UKUPNO SATI 70 35 64 169 6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže Razred: Prvi tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati). 5. 8. 4. 6 9. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja. 2.automehaničar. 6. 7.

Čakovec 1997.Usvojiti osnovna pravila i principe o zaštiti na radu.Tehnologija obrade i montaže Delač A.znanje. .zalaganje.: Metodičke vježbe . pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . zbirka grafofolija u boji Hiti I. Zagreb 1998. Tipex.: Tehnologija obrade i montaže. Udžbenici za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. alata i strojeva s tehničko. Upoznati principe rada. Nikolić G. Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova. i Vlaić Z.. Nikolić G. primjena znanja korištenjem literature.: Metodičke vježbe . dužine. Naučiti pojedine postupke obrade i montaže. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.tehnološkog stajališta. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže. Znati i umjeti mjeriti. Upoznati mjerila i osnovne principe mjerenja. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu.Tehnologija obrade i montaže.. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. metodički priručnik za nastavnike Matošević M.vještine. udžbenik za prvi razred strojarske struke Matošević M. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Zrinski.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave). Provjera postignuća rada učenika . poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . kutove i hrapavost površina.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave). Hiti I. i Vlaić Z. Delač A.: Tehnologija obrade i montaže.

rezanje lima Sadržaj 1. Mjerenje komparatorom i jednostrukim mjerilima Mjerenje etalonima Mjerenje kutova univerzalnim kutomjerom Tolerancije i dosjedi 2.piljenje .izrada navoja. Mjerenje i kontrola .osnove mjerenja i kontrole .Tehnologija obrade i montaže .ocrtavanje i obilježavanje .turpijanje .grecanje . 4 Mjerenje duljina: Mjerenje pomičnim mjerilom Mjerenje mikrometrom.osnovni kutovi reznog alata .Prva godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja Br.sječenje . Osnove proizvodne tehnike Upoznati načela rada. Postupci obrade lima: . alate i postupke pojedinih obrada Postupci ručne obrade odvajanjem čestica: . 1 Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

.spajanje zavarivanjem .savijanje lima .spajanje lijepljenjem.spajanje zakivanjem . alate i postupke pojedinih strojnih obrada Postupci strojne obrade Osnove teorije rezanja: Bušenje Tokarenje Glodanje Brušenje Štancanje Ostali postupci strojne obrade. Upoznati načela rada.spajanje spojkama. Spajanje nerazdvojivim vezama: .spajanje klinovima .spajanje vijcima i maticama .probijanje lima . Valjanje. Kovanje i prešanje. istiskivanje Lijevanje Upoznati postupke spajanja Spajanje razdvojivim vezama: . vučenje..spajanje zaticima i svornjacima .ravnanje lima .spajanje lemljenjem .previjanje lima.

proizvodna postrojenja 2. Osnove toplinske obrade Žarenje Kaljenje Popuštanje i poboljšanje Cementiranje i nitriranje Peći za toplinsku obradu 6. Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem. načela i pravila rada.automehaničar. Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo.3. Zadaci: Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila Razred: Drugi /automehaničar Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja.3.pogonski strojevi . materijala i informacija Podjela strojeva . vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: . Moći primijeniti mjerenja u praksi. Upoznati glavne dijelove mjernih alata. Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu.strojevi s elektroničkom obradom podataka .radni strojevi . Toplinska obrada Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila . Upoznati alate. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. Osnove strojeva i uređaja Razlikovati pojedine strojeve za pretvorbu energije.

godine. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. B. Zanimanja: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja . sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. Delač A. HOK i Pučko otvoreno učilište .zalaganje.knjiga i radni udžbenik. primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . Otvoreno sveučilište. utvrditi ispravnost dijelova.licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora . Tehnologija održavanja vozila Područje rada: Održavanje i popravak vozila. i Vlaić Z.znanje. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A.vještine.: Metodičke vježbe . Znati izabrati alate.Motori s unutarnjim izgaranjem.Moći izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila. Zagreb 2004 . poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) . zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA . Zagreb 1994. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . Provjera postignuća rada učenika . izvesti postupak demontaže motora.

košuljice Mjerenje istrošenosti cilindara Klipovi motora Klipni prsteni Klipnjače Čahure i ležaji Koljenasto vratilo Glava motora Razvodni mehanizam Bregasto vratilo Ventili SUSTAVI ZA NAPAJANJE GORIVOM OTTO – MOTORA Uloga sustava. vrste i glavni dijelovi . Utvrđivanje kvarova Izbor alata i uređaja za popravak Preventivni pregledi Plansko i preventivno održavanje Dokumentacija održavanja Radionice održavanja – autoservisi OTTO MOTOR Blok motora. izrada Cilindri motora. materijali.B Nastavno područje r. Održavanje i popravak motora SUI Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Usvojiti i primijeniti znanja i Zadaci pripreme rada održavanja vještine u praksi održavanja motora s unutarnjim Održavanje motora SUI izgaranjem. 1 2 1.

način rada jednostavnog rasplinjača Uređaj za korekciju sustava smjese. vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: . uređaj za naglo ubrzanje Uređaj za početni rad motora K – jetronic sustav KE – jetronic sustav L – jetronic sustav. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja vozila Razred: Treći/ automehaničar Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (64 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja. cjevovodi.4. pročistač goriva Mehanička crpka za gorivo. motronic sustav SUSTAVI ZA PALJENJE SMJESE KOD OTTO – MOTORA Zadatak i vrste sustava Indukcijsko paljenje Tranzistorsko paljenje Kondenzatorsko i elektronsko paljenje Ponavljanje gradiva DIESEL MOTORI WANKEL MOTORI DVOTAKTNI MOTORI 6.Spremnik goriva. pročistač zraka Uloga i glavni dijelovi rasplinjača. uređaj praznog hoda Uređaj za punu snagu. .automehaničar.

zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu Znati izabrati alate. Znati izabrati alate. . zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu Znati izabrati alate i pribor za podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja . utvrditi ispravnost dijelova. Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu. utvrditi ispravnost dijelova. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. izvesti postupak demontaže transmisije. čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline. izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara Znati koristeći servisnu knjižicu. utvrditi ispravnost dijelova. utvrditi ispravnost dijelova. Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje. Znati izabrati alate. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava. izvesti postupak demontaže ovjesa.Zadaci: Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije. utvrditi ispravnost dijelova. princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila. izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Znati izabrati alate. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo. izvesti postupak demontaže sustava za kočenje. Znati izabrati alate. izvesti postupak demontaže motora. Znati izabrati alate. Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem. utvrditi ispravnost dijelova. odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava. izvesti postupak demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje. Upoznati alate.

poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) .Provjera postignuća rada učenika . Zagreb 1994.licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora . Delač A. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje .zalaganje.: Metodičke vježbe . Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. i Vlaić Z. i Vlaić Z. Tehnologija održavanja vozila .znanje.knjiga i radni udžbenik. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. popravak spojke Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja spojke.godine. priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu.Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA .vještine. B.Vozila i vozna sredstva. Zagreb 2004 . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . Sadržaj 4 Mehanička tarna spojka: Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata spojke. primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . HOK i Pučko otvoreno učilište . Otvoreno sveučilište.Treća godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) .: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva Delač A. 1 2 3 1.

Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.održavanje Ovjes: . - Automatski mjenjači: 3. popravak diferencijala Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja diferencijala. 4.održavanje Sinkroni mjenjači: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata mjenjača. . dijelovi utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova .održavanje Diferencijal: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata diferencijala.- održavanje Hidrodinamička spojka: 2. Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja mjenjača. Održavanje i popravak mjenjača Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. dijelovi utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova . Održavanje i popravak ovjesa Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

kotača i guma Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja ovjesa. demontaže i montaže kotača i guma. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Kotači demontaža montaža održavanje Gume 5. Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. - Hidrauličke kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka . kotača i guma. demontaža montaža . popravak sustava za kočenje Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za kočenje i njihovo održavanje.održavanje Mehaničke kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za kočenje. Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata ovjesa.

popravak sustava za upravljanje Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje.- zamjena dijelova sastavljanje održavanje Zračne kočnice: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje ABS: 6. dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje . Održavanje i Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. - Servo upravljači uređaji: .održavanje Mehanički upravljački uređaji: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje održavanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje.

dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje .održavanje Osnove dijagnostike: metode uređaji utvrđivanje kvarova zamjena dijelova održavanje uređaja Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih vozila. .7. Održavanje i popravak klima uređaja Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. razred 2 sata (70 sati) 2. razred 1 sat (35 sati) . Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih vozila. 8.5.održavanje Klima uređaj: dijelovi rastavljanje utvrđivanje nedostataka zamjena dijelova sastavljanje Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje. Dijagnostika motornih vozila Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi. Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje. Nastavni predmet: Matematika u struci Razred: Prvi Drugi Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1. - 6.

Znati i umjeti primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju automehaničar. postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke. Osnovne matematičke operacije Potenciranje Korjenovanje Nastavno područje Broj sati po obrazovnim godinama I. volumena. Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi. II. Priručnik i zadaci u naukovanju. kutova. br. Nova Gradiška Matematika u struci Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom Red. Zadaci: Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja. Matošević M. Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina. Ukupno . 2. potenciranja i korjenovanja. Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom. razred 1 sat (32 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju. Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina. Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.o. oplošja i masa likova i tijela. Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. “UM” d. III.o. kao i njihovim pretvorbama. Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.3. Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama. 3. površina. 1. Literatura za učenike i nastavnike: 1.: Stručni račun 1.

5. 13. 1 1. 2 Osnovne matematičke operacije 3 Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja. 7. Jednadžbe prvog stupnja Veličine i jedinice Proračuni dužine i kutova Proračuni površine. 2. Osnove trigonometrije 11. 6. br. 4 Vrste brojeva. Pravilo trojno Postotni i kamatni račun Proračuni u zanimanju Osnovni proračuni troškova Izrada kalkulacija u zanimanju UKUPNO SATI: 70 35 32 137 Matematika u struci: Prva godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. 14. Množenje i dijeljenje. Osnovne računske operacije s razlomcima. Pojam potencije. 9. Potenciranje Znati i umjeti računati s potencijama. 8. Zbrajanje i oduzimanje.4. 15. volumena i mase Algebarske operacije Kvadratna jednadžba 10. Zbrajanje i oduzimanje Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . 12.

4. Pojam vektorske Pojam korjenovanja. Ekvivalentne Linearne jednadžbe i linearni odnos veličina jednadžbe. Pretvorba jedinica. Potenciranje potencija. odnos stranica u trokutu. Općenito o jednadžbama. Upoznati odnose među veličinama. Razumjeti sličnost u trokutu. veličine. zbroj vektora. s jednom nepoznanicom. . postotni račun. Sličnost trokuta. Prikazati linearne zavisnosti Koordinatni sustav. jednadžba pravca. Jednadžbe Znati i umjeti računati s linearnim jednadžbama s jednom nepoznanicom. Veličine i jedinice Naučiti osnovne veličine. Množenje i dijeljenje potencija. množenje vektora s brojem. 45° i 60°. Omjeri i razmjeri.potencija. Korjenovanje Znati i umjeti računati s korijenima. Upoznati vektorske veličine. 3. Znati pretvoriti jedinice. 5. Računske operacije. odnos stranica za 30°. Veličine. prosto pravilo trojno.

volumena. Proračuni mase i težine. dijelovi kruga. 2 Algebarske operacije 3 Upoznati opće brojeve. Znati i umjeti proračunati površinu. i kutova i Znati i umjeti proračunati podjelu dužine i kutova. oplošje i masu likova i tijela. Pravokutni trokut Pitagorin poučak. krug. Proračuni razvijene dužine. oplošja i mase elipsa Proračuni volumena i oplošja tijela: kocka. Proračuni površina: ravni likovi. kvadar. kugla.6. Proračuni podjele Proračuni opsega kruga njegovih dijelova. Proračuni dužina dužine. 4 Kvadrat i kub binoma i Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Proračuni površina. 1 1. stožac. br. piramida valjak. volumen. Trigonometrijske funkcije pravokutnog trokuta. 7. Matematika u struci: Druga godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red.

2. 1 1. korijen negativnog broja. Znati primijeniti pravilno trojno. Mjerenje kuta. algebarski razlomci. Pravokutni i kosokutni trokut. 5. Jedinična kružnica. Jednostavno pravilo Složeno pravilo trojno. br. cijena Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . Matematika u struci: Treća godina: automehaničar Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. Postotni i kamatni račun računa. funkcije. Pravilo trojno trojno. graf funkcije. Pojam postotnog Pojam kamatnog računa. ukupni troškovi izrade. 2 Izračun troškova 3 Poznavanje troškova i njihovo izračunavanje 4 Materijalni troškovi. 3.računanje s njima rastavljanje na faktore. Trigonometrijske Primjena trigonometrije. Trigonometrijske funkcije Znati primijeniti trigonometrijske funkcije. Znati primijeniti postotni i kamatni račun. Kvadratna jednadžba Znati riješiti korijene kvadratne jednadžbe. 4. vrijeme izrade. Rješenja kvadratne jednadžbe.

služenje mišem Sadržaj 4 Crtanje (MS Paint). razred 1. Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.5 sati sa cijelim razredom zajedno. 2. Nastavni predmet: Osnove računalstva Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. Proračuni u struci i zanimanju Praktična primjena znanja Priprema za završni ispit Izrada zadataka iz struke i zanimanja. igranje Solitaire . Upoznavanje s računalom Cilj (znanja i umijeća) 3 Osnove korištenja Windowsa. izračun norme. 0. 1 sat u skupinama) Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju Zadaci: Znati se koristi mišem i tipkovnicom.proizvoda ili usluge. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za jednostavniji posao.6. Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.5 sat (52 sata. Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje Cilj i zadaci nastavnih područja Br Nastavno područje . 6. Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom. 1 2 1. 3.

Nastavni predmet: Tehničko crtanje Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. 1 sat u skupinama) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. 6. 6. Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje. 4. pretraživanje i ispis podataka Rad s nekom bazom podatak Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid. Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 9. razred 1. layers. 7. 5.5 sat (52 sata.5 sati sa cijelim razredom zajedno. 3. 0. Crtanje (MS Draw) object snap.7. Provjera postignuća rada učenika . Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Služenje tastaturom Oblikovanje teksta Tablični kalkulator Tablični kalkulator kao baza podataka Tekst procesor kao baza podataka Baze podataka Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje Internet i e-mail Služenje tastaturom Služenje alatima za oblikovanje teksta Izrada tabličnog proračuna Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka Povezivanje tekst procesora i baze podataka Prepisivanje teksta Izrada dopisa Izrada kalkulacije materijala Izrada baze podataka u tekst procesoru Izrada cirkularnih pisama Unošenje.2. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Znati izraditi jednostavne tehničke crteža. Zadaci: Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova. sklopova ili proizvoda. blokovi) Korištenje Interneta Programi za Internet i e-mail Metodičke napomene: Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici. 8.

5. Koludrović R.Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada 1 – Standardi u tehničkom crtanju 2 . Pučko otvoreno učilište. znakovi obrade Pojednostavljeno i shematsko crtanje Izrada radioničkog crteža Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva AutoCAD 20 4 4 4 5 5 4 Broj sati 2 . 4 3.Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.. Koludrović-Harbić I. br. 8. 2. 1. Žunar M. 9. Nastavno područje Standardi za tehničko crtanje Prostorno prikazivanje i kotiranje Pravokutno projiciranje i kotiranje Presjeci Tolerancije.. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Koludrović Ć.udžbenik Tehničko crtanje 1. 2.Kotirani prikaz predmeta u izometriji 3 .Kotirani ortogonalni prikaz tijela 4 .Izrada radioničkog crteža Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada 1 – Konstrukcija krivulje 2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže 3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak. 7.) 4 . 4. Zagreb . Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R.: Tehničko crtanje.. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1.. zupčanik.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama. 6.

. Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. Cilj i zadaci nastavnih područja Tehničko crtanje (1. 4. Vrste crteža i standardi Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i Vrste crteža. .mjerila 2. bokocrt.1. u tehničkom crtanju propisima Standardi u tehničkom crtanj izrade tehničke dokumentacije. ortogonalnoj projekciji. Prikazivanje predmeta u dimetriji i kotiranje.crte . Puni presjeci. Prikazivanje predmeta u 3. Prikazivanje predmeta u Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama. ravnine. geometrije: Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u oktanti.zaglavlja i sastavnice. Tolerancije. projekcije. Presjeci 5. Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova. Pravokutno projiciranje Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove Osnovni pojmovi iz nacrtne i kotiranje u ortogonalnoj projekciji. Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete . Skiciranje ortogonalnih projekcija. godina = 52 sata) Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . kosoj projekciji i kotiranje. Nacrt. Dužinske tolerancije.formati crteža . Predočavanje presjeka šrafurom. tlocrt. izometriji i kotiranje.UKUPNO SATI 52 2. Prostorno prikazivanje i Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove Pojam prostornog prikazivan kotiranje u prostornim projekcijama. 1 2 3 4 1.

Osnove AutoCAD-a: otvaranje crteža korištenje naredbi zadavanje koordinata postavljanje parametara crteža Crtanje u dvije dimenzije: - crtanje jednostavnih linij crtanje krivulja . Presjek valjka i razvijanje pl Presjek stošca i razvijanje pl Presjek kugle i razvijanje pla Presjek plašta. plašteva Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela. upuštenja i navoja. Dosjedi. 8.obrade na tehničkim crtežima. ISO sustav tolerancija. Pojednostavljenja pri crtanju kotiranju provrta. 7. Stupnjevi i razredi površinsk hrapavosti. znakovi kvalitete obrade Znati izabrati tolerancije iz tablica. 6. hrapavosti. Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom Postupci obrade i označavan crtežu. Proračunati tolerancije provrta i osovine. Izrada radioničkog crteža Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova. Presjeci geometrijskih Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela i razvijanje tijela. AutoCAD Znati i umjeti izraditi jednostavne crteže u AutoCAD-u plašta. Pojednostavljeno crtanje i kotiranje Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove. Pojednostavljenja pri crtanju kotiranju standardnih dijelov Vježba: Izrada radioničkog crteža. prizme i razvi Presjek piramide i razvijanje 3.

- uređivanje crteža s alatim kreiranje teksta crtanje kota iscrtavanje i ispis Metodičke napomene: Svu nastavu AutoCAD-a izvoditi u kabinetu računalstva na programu AutoCAD 2000 ili novijem. .

1993. Zagreb.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. 1993 Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala Cilj i zadaci nastavnih područja .vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Toufar: Tehnički materijali 1. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) .8.6. osnovna svojstva. Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala. F. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Zagreb. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju automehaničar Zadaci: Upoznati vrste. dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala. Školska knjiga. 2. D. prema standardima i trgovačkim oznakama. Školska knjiga. Provjera postignuća rada učenika: . Hrgović: Tehnički materijali 2.

Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) . 1 2 3 1. Uvod Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi. Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala. Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

Sadržaj 4 Značenje tehničkih materijala. Podjela tehničkih materijala. Osnovna svojstva tehničkih materijala. Osnove metalografije: - osnovni pojmovi - kristalografija i kristalizacija

2.

Sirovo željezo - dobivanje

Usvojiti osnovna znanja o sirovom željezu.

- dijagrami stanja Dobivanje sirovog željeza: - željezne rude, talionički dodaci i koks - visoka peć i procesi u visokoj peći

3.

- proizvodi visoke peći Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja Prerada sirovog željeza: u lijevano željezo o preradi sirovog željeza u lijevano - sivi lijev; lijevano željezo s lamelarnim željezo. grafitom - žilavi (nodularni) lijev - tvrdi lijev - kovkasti (temper) lijev

4.

Prerada sirovog željeza Usvojiti osnovna znanja u čelik. o preradi sirovog željeza u čelik.

- čelični lijev Postupci dobivanja čelika: Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori. Siemens Martenov postupak. Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

5.

Vrste, konstrukcijskog Osposobiti i izabrati određeni čelika ili vrste alatnog materijal prema zahtjevu tehničkog čelika Konstrukcijski čelik. crteža, prema standardima i

Elektro postupak dobivanja čelika. Podjela čelika.

trgovačkim oznakama.

Alatni čelik.

Osposobiti učenika na samostalno Označavanje čelika prema korištenje literature i drugih izvora standardima. podataka iz područja o tehničkim materijalima. Obojeni metali i njihoveUsvojiti osnovna znanja o podjeli, legure. svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura. Označavanje lijevanog željeza prema standardima. Vrste obojenih metala i njihovih legura. Teški obojeni metali. Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog Legure teških obojenih metala. crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama. Laki metali. Osposobiti učenika na samostalno Legure lakih metala. korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkim materijalima. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Postupak izrade. postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranihSinterirani željezni materijali. materijala. Sinterirani obojeni metali. Tvrdi metali. 8. Nemetali Oksidno keramički rezni materijali. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Vrste nemetala. svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala. Plastične mase. Drvo, guma, koža, tekstil. 9. Goriva i maziva Staklo, porculan, azbest. Usvojiti osnovna znanja o podjeli,Goriva. svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva. Maziva.

6.

7.

Sinterirani materijali

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 2 sata (70 sati) Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. Zadaci: Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike. Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Provjera postignuća rada učenika - znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova - vještine; primjena znanja korištenjem literature - zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

5 2. sati 1.sustavi sila u ravnini Broj 2. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. 5 4.1.ravnoteža ravnih punih nosača 8 . br. 1 2 3 1. Cilj i zadaci nastavnih područja Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati) Br Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) . Uvod u mehaniku Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici. Špiranec V.određivanje težišta 5 3. Naučiti osnovne zakone mehanike. 12 . Trenje Osnove čvrstoće Osnove kinematike Osnove dinamike UKUPNO SATI 15 10 10 70 Nastavno područje Uvod u mehaniku Statika krutog tijela .: Tehnička mehanika Osnove tehničke mehanike 1. Kulušić B. 6. . Zagreb 2.1. Naučiti pojam. zadatke i podjelu mehanike. 5.: Tehnička mehanika. ŠK.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.2. Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavni . Statika krutog tijela Usvojiti opće pojmove statike.

Trenje Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja. Osnove čvrstoće Znati i moći riješiti jednostav područja čvrstoće. 4.3. a primijen elementima strojeva. .

5. a primijenjeno u strojeva i tehnologiji zaniman 6. Osnove dinamike Znati i moći riješiti jednostav dinamike. a primijenjeno u el i tehnologiji zanimanja. Osnove kinematike Znati i moći riješiti jednostav kinematike. .

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva. Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva. 2 sata (70 sati) Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: automehaničar. Razviti osjećaj za točnost. Zadaci: Upoznati vrste elemenata strojeva. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. kao i izradom praktičnih radova . 2.6. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Školska knjiga 2001. sustavnost u području izrade. Eduard Hercigonja: "Elementi strojeva".zalaganje. urednost.vještine.znanje. Provjera postignuća rada učenika . Elementi strojeva . ugradnju u podsklopove i sklopove i održavanje u radu. primjena znanja korištenjem literature . Nastavni predmet: Elementi strojeva Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2.10. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Školska knjiga 2001. Upoznati vrste materijala za izradu elemenata. Eduard Hercigonja: "Strojni elementi 1". ugradnje i održavanja elemenata strojeva. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. postupke izrade. razred.

8. 6.1. 1. 4. Uvod u elemente strojeva Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Elementi za nerastavljivo spajanje Elementi za rastavljivo spajanje Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage Elementi i uređaji za podmazivanje Elementi za brtvljenje Elementi za protok i regulaciju Finomehanički elementi Osnove mehanizama Ukupno UKUPNO SATI 70 70 . 2. 7. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. 5. 3. 9. br. godinama Nastavno područje Broj sati po obrazovnim II. 10.

Elementi za rastavljivo spajanje Upoznati vrste. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. materijal. Cilj i zadaci nastavnih područja Elementi strojeva (2. Elementi za nerastavljivo spajanje Upoznati vrste. godina = 70 sati) Br. Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova Cilj (znanja i umijeća) 3 Upoznati vrste. 2. područje primjene. zadatak i važnost elemenata Po strojeva. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija. izvedbu. Pr V od Z O K Sp St . Po Znati se služiti standardnim tolerancijama iz tablica. važnost. područje primjene. važnost.2. 1 Uvod u elemente strojeva Nastavno područje 2 1. materijal. izvedbu. na Z L Z L U Po 4. St Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.1. T IS Po T O 3. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element.

područje primjene. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. područje primjene. materijal. područje primjene. L Pr D . materijal. važnost. U Z N E Z V N 8. izvedbu. Osnove mehanizama Upoznati osnove mehanizama. područje primjene. važnost. Elementi i uređaji za podmazivanje Upoznati vrste. Znati dimenzionirati standardni element. materijal. Upoznati vrste.5. važnost. područje primjene. 9. izvedbu. Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage Upoznati vrste. Znati izabrati 7. izvedbu. materijal. Znati izabrati i dimenzionirati standardni element. Elementi za protok i regulaciju C V Sl Z V O U us R 10. Finomehanički elementi Upoznati osnove finomehaničkih elemenata: vrste. Elementi za brtvljenje standardni element. važnost. izvedbu. važnost. Sp O L T R Z L 6. materijal. izvedbu. Upoznati vrste.

. Zagreb 1998. Radni listovi za vježbe.vještine. sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja.5 sati teorijski + 1.: Pneumatika i elektropneumatika. Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.5 sat u 32 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi 16 sati – Hidraulički sustavi 16 sati . primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.11. Tipex. kao i izradom praktičnih radova. Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske. elektropneumatske i hidrauličke sustave. Upoznati osnove robotike. Zagreb 1998.: Novaković J. izdanje). Zagreb 2002. Nikolić G. Školske novine.: Pneumatika (III . elektropneumatskih i hidrauličkih sustava. Zadaci: Upoznati elemente pneumatskih. izdanje).znanje. Nikolić G. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : Nikolić G.zalaganje.6.Osnove robotike Cilj: Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.: Hidraulika (III. razred 2 sata (64 sata) – 0. . Školske novine. . Nastavni predmet: Osnove automatizacije Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: skupinama (praktikum) 3. Provjera postignuća rada učenika .

. Zagreb 1998.: Upravljanje (II.: Industrijski roboti. Praktikum: Osnove automatizacije 1. 3. Osnove robotike Upoznavanje jednostavnih robota.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika. Božičević J. Hidraulički sustavi Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava. Školska knjiga. Pneumatski i elektropneumatski sustavi 32 Ukupno 32 Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava. Zagreb 2003. Nastavno područje III. 1. UKUPNO SATI 64 64 16 16 16 16 . Školske novine. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom R. Crneković M. Školska knjiga. izdanje). br.Nikolić G. Školske novine. Nikolić G. 2. dio ". Zagreb 2001. Šurina T. Zagreb 1990.: "Temelji automatike 1.

Upravljanje ILI . Primjena robota. V2. princip i primjenu robota. Princip rada. Izravno upravljanje sustave. Upravljanje I – funkcijom V4. Memorijsko upravljanje cilindrom V6.2. Upravljanje ovisno o tlaku V8. Hidraulička preša . Hidraulički sustavi Osnove robotike Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave. Elektro-pneumatsko upravljanje V1. Cilj i zadaci nastavnih područja Praktikum: Osnove automatizacije Br. Neizravno upravljanje V3. Pneumatski sustavi Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Znati i moći ugraditi Vježbe: jednostavne pneumatske i elektropneumatske V1. Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila V7. Vježba iz prakse Upoznati građu. V2. Upravljanje elektromagnetskim ventilima 2. osnovni Građa robota. Upravljanje ovisno o vremenu V9. 3. V10. Nastavno područje 1 2 1.funkcijom V5.

6.12. Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike
Razred: treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o elektrotehnici i elektronici koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju automehaničar Zadaci: Objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice. Znati izmjeriti napon, struju i otpor. Znati navesti opasnosti od električne struje i primijeniti mjere za rad na siguran način. Znati navesti nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi) Znati objasniti značenje pojmova karakterističnih parametara poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost Poznavati osnovna teorijska i praktičnih znanja o senzorima i mjerenjima neelektričnih veličina Osposobiti se za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području elektrotehnike i elektronike. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju. Provjera postignuća rada učenika: - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) - vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija - zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike Cilj i zadaci nastavnih područja Br. Nastavno područje 1 2 1. Električni strujni krug Cilj (znanja i umijeća) 3 Usvojiti značenje pojmova Sadržaj 4 Građa materije, električni naboj,

električni naboj, električni napon, napon, struja i otpor. struja i otpor. Ohmov zakon. Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom Grafičko prikazivanje međusobne strujnom krugu. ovisnosti električnih veličina. Izračunati struju, pad napona i otpor. Opisati opasnosti od električne struje za osobe. Djelovanje električne struje. Prolaz struje kroz čovječje tijelo.

Propisi i mjere zaštite od strujnog udara. Instrumenti za mjerenje napona i Primijeniti propise i mjere zaštite struje i otpora. za sprječavanje nezgoda od strujnog udara. Električni otpor vodiča. Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom. Opisati faktore koji utječu na električni otpor vodiča. Izračunati otpor vodiča. Opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere primjene. Analogni elektronički Objasniti djelovanje elektroničkih Poluvodičke diode (ispravljačke, sklopovi elemenata i njihove strujnoZenerove). naponske karakteristike. Ispravljački spojevi, glađenje Objasniti pojmove karakterističnih ispravljenog napona. parametara pojedinih elemenata. Elementi s otporom ovisnim o Iz tvorničkih podataka izvaditi električnom naponu, magnetskom karakteristične iznose dopuštenih polju i mehaničkom naprezanju. vrijednosti za pojedine elemente. Bipolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor, zaštita od prevelikih napona. Opisati osnovne primjene Utjecaj temperature na svojstva elektroničkih elemenata. poluvodičkih elemenata. Mjerenja u elektrotehnici Opisati dijelove i načelo rada Uvod u mjernu tehniku. analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora. Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa Opisati načelo izvedbe i rada zakretnim svitkom i pomičnim digitalnog univerzalnog željezom). instrumenta. Utjecaj temperature, svjetlosti napona na električni otpor. i

2

3

Primijeniti postupke mjerenja Proširenje mjernog područja. napona i struje. Opisati načela postupaka i izvedbi Digitalni univerzalni instrument. mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta. Mjerenje napona i struje. Primijeniti postupke mjerenja Mjerenje otpora, mjerni mostovi. otpora, kapaciteta i induktiviteta. Opisati dijelove i načelo rada Mjerenje kapacitivnosti i električnoga brojila. induktivnosti. Instrumenti za mjerenje električnog Spojiti električno brojilo i rada i snage. izmjeriti utrošenu električnu Osciloskop i mjerni prikaz. energiju. Mjerenja osciloskopom. Opisati načelo rada vatmetra. Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu. Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage. Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

9. razred. 2 sata (70 sati) 3. Nastavni predmet: Tehnike motornih vozila Razred: Drugi i treći Tjedni (ukupni) fond sati: 2. 3 sata (96 sati) PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: Redn Nastavna područja i broj 1. razred. Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila. Četverotaktni otto motor Dvotaktni otto motor Diesel motor Transmisija Vozni sklop vozila Kočnice Karoserija Električni uređaji Elektronički sustavi Sveukupno 70 Broj sati po godinama obrazovanja II 30 5 20 15 21 23 6 14 32 96 III Ukupno 30 5 20 15 21 23 6 14 32 166 Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu. privredna vozila i motorkotači). 5. 2. 4.6. 7. 8. Zadaci: Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline.13. Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica. 3. a dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi . . 6.

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .mjenjača . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe ... . postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila .. Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi . Razumjeti principe rada dijelova transmisije: spojki . Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje .diferencijala . Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti .. Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima .. izvršnika) Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima . Usvojiti osnovna znanja o kočionim sustavima . Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu . Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila. Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima . motori s prisilnim punjenjem cilindra . Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja .. sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava (senzora. upravljačke jedinice. Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje ) . Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila . Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni .Diesel . Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila ...

obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .godine.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A. Zagreb 2004 . Otvoreno sveučilište. i Vlaić Z. na kraju nastavnih područja i pri kraju nastavne godine .Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA . i Vlaić Z. Tehnike motornih vozila. HOK i Pučko otvoreno učilište . Delač A.Motori s unutarnjim izgaranjem. B.pravilan redoslijed izvođenja operacija . Zagreb 1994. zadaci i sadržaji nastavnih područja Br.Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom . Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano .druga i treća godina Ciljevi. 1 1 Nas Četve moto . Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa .licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora .knjiga i radni udžbenik. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature . točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja . priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu.: Metodičke vježbe .

.

2 Dvot 3 Diese .

4 Prijen mom moto .

5 Vozn .

6 Kočn 7 Karo 8 Elekt vozil 9 Elekt uprav .

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih materijala. . (sva zanimanja u strojarstvu) Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa). Provjera postignuća rada učenika: .vještine: primjena znanja korištenjem literature.). osnovna svojstva. . Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.regul NAPOMENA : U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci kontrole ispravno Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala Razred: prvi (1. Zadaci Upoznati vrste. prema standardima i trgovačkim oznakama. dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Sirovo željezo . POUZ. 3. Toufar: Tehnički materijali 1. 1993.proizvodi visoke peći Prerada sirovog željeza: Sadržaj . 2004. Osnove metalografije: . Podjela tehničkih materijala. i : 1. 1 1. Školska knjiga..F. Gajić/M. 2.visoka peć i procesi u visokoj peći 3. Prerada sirovog željeza u Proširiti lijevano željezo . Školska knjiga. Zagreb. talionički dodaci i koks . 1993.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala.dobivanje Proširiti znanja .Osnove tehničkih materijala Cilj i zadaci nastavnih područja Br. Zagreb. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Izborna nastava .D. Zagreb.dijagrami stanja Dobivanje sirovog željeza: .B.osnovni pojmovi . Osnovna svojstva tehničkih materijala. Hrgović: Tehnički materijali 2. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Uvod Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Proširiti znanja 4 Značenje tehničkih materijala.kristalografija i kristalizacija 2.željezne rude.

Označavanje lijevanog 6.Siemens Martenov postupak. Prerada sirovog željeza u Proširiti čelik. lijevano željezo s lamelarnim grafitom . Alatni čelici.čelični lijev Postupci dobivanja čelika: . Podjela čelika. . primjena Proširiti i označavanje čelika i lijevanog željeza znanja čelika. znanja . . Konstrukcijski čelici. Vrste.Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.žilavi (nodularni) lijev . Teški obojeni metali.tvrdi lijev .kovkasti (temper) lijev 4. Označavanje čelika prema standardima. . Legure teških obojenih metala. .Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori.sivi lijev. Obojeni metali i njihove legure Proširiti znanja željeza prema standardima. Vrste obojenih metala i njegovih legura.znanja .Elektro postupak dobivanja 5. svojstva.

Tvrdi metali. Plastične mase. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju Zadaci: Znati se koristi mišem i tipkovnicom. Sinterirani obojeni metali. azbest. guma. Moći izraditi dopise i cirkularna pisma. Goriva i maziva Proširiti znanja Staklo. Oksidno keramički rezni 8. Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.Laki metali. tekstil. Nemetali Proširiti znanja materijali. koža. Sinterirani željezni materijali. Nastavni predmet: Izborna nastava – Računalstvo Razred: Prvi Tjedni (ukupni) fond sati: 1. Sinterirani materijali Proširiti znanja Legure lakih metala. Goriva. Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje . Maziva. Vrste nemetala. Drvo. Postupak izrade. porculan. 9. 7.

Osnovni pojmovi Usvojiti osnovne pojmove o Povijesni razvoj građi i principu rada računala Sklopovlje (Hardware) Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju (Hardwareu) Programska podrška (Software) Središnja jedinica: osnovne (matične) ploče vanjske memorije napajanje priključci za proširenje 2. Programska podrška ulazne jedinice izlazne jedinice .Cilj i zadaci nastavnih područja Br . Slanje i primanje elektronske pošte Pretraživanje Web Siteova . Sklopovlje Periferne jedinice: 3. Internet AutoCAD Osposobiti se za komuniciranje Osnovni pojmovi preko Interneta i moći vršiti pretraživanja WEB Siteova. 1 Nastavno područje 2 Cilj (znanja i umijeća) 3 Sadržaj 4 1. Programi za obradu teksta Tablični kalkulator i baze podataka Grafički programi 4.komunikacijske jedinice Usvojiti osnovna znanja i moći DOS se koristiti operativnim sustavima i uslužnim Windows programima.

.

8. 6. razred. 2 sata (70 sati) 3. privredna vozila i motorkotači). a dodatni nastavni sadržaji u izbornoj nastavi . 5. 3. 7. Nastavni predmeti Tehnike motornih vozila i Tehnologija održavanja vozila (vježbe) čine integralnu cjelinu te je potrebno uskladiti redoslijed izvođenja nastavnih jedinica. 2.Nastavni predmet: Izborna nastava – Tehnike motornih vozila Razred: Drugi i treći Tjedni (ukupni) fond sati: 2. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje održavanja i servisiranja motornih vozila u zanimanju automehaničar( osobna vozila. 9. Zadaci: Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrave čovjekove okoline. . razred. 4. 1 sat (32 sata) PREGLED NASTAVNIH PODRUČJA: Redn Nastavna područja i broj 1. Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije. Broj sati po godinama obrazovanja II 40 5 10 15 5 7 2 6 12 70 32 III Ukupno 40 5 10 15 5 7 2 6 12 102 Četverotaktni otto motor Dvotaktni otto motor Diesel motor Transmisija Vozni sklop vozila Kočnice Karoserija Električni uređaji Elektronički sustavi Sveukupno Osnovni nastavni sadržaji izvode se u osnovnom programu.

izvršnika ) Upoznati ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sustava na vozilima . Provjera postignuća učenika: ( praćenje i ocjenjivanje ) . Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi . Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora . Uočiti svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima .. sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača . Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki . Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni . Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti . Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja . Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .. Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .mjenjača . Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe . . Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada ..diferencijala . Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti . Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu . motori s prisilnim punjenjem cilindra . upravljačke jedinice. Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu . postupcima kontrole i servisiranja koje je propisao proizvođač motornog vozila . Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima ... Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje ..Diesel . Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem ... Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima .Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila.

Tehnike motornih vozila. HOK i Pučko otvoreno učilište . točnost izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja . . Otvoreno sveučilište. 1 1. Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano .: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva Delač A.: Metodičke vježbe . priručnik za nastavnike Mapa za praktičnu nastavu. B.licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora .knjiga i radni udžbenik.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem Delač A.: Metodičke vježbe . i Vlaić Z. . zadaci i sadržaji nastavnih područja Br. i Vlaić Z.Vozila i vozna sredstva. na kraju nastavnih područja i prikraju nastavne godine . i Vlaić Z.Znanje :Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom .godine. Izborna nastava .Švara : ELEKTRONIČKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE KOD OTTO MOTORA . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : TEHNIKA MOTORNIH VOZILA . i Vlaić Z. priručnik za nastavnike Delač A. Literatura za učenike i nastavnike Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa . Delač A. Zagreb 1994.Zalaganje :Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja . Nas Četve moto . Zagreb 2004 .druga i treća godina Ciljevi.Motori s unutarnjim izgaranjem.Vještine :Primjena znanja korištenjem propisane literature .pravilan redoslijed izvođenja operacija ..

.

2 Dvot 3 Diese .

4 Prijen mom moto .

5 Vozn .

6 Kočn 7 Karo 8 Elekt vozil 9 Elekt uprav .

regul NAPOMENA : U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci kontrole ispravno .

Provjera postignuća rada učenika: . Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala. Gajić Sentić. Pučko otvoreno učilište. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.. Zadaci: Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa) .zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.vještine: primjena znanja korištenjem literature.: Ispitivanje tehničkih materijala. Zagreb Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina Cilj i zadaci nastavnih područja Br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj .Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu. pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija. Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka. .

Ispitivanje materijala iskrenjem. 5. Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala. Ostali postupci ispitivanja materijala Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.1 1. Spektralna analiza. Ispitivanje rendgenskim zrakama. 3. Ispitivanje ultrazvukom. . Metalografska ispitivanja. Podjela tehničkih materijala. svojstvima tehničkih materijala. Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala. Ispitivanje materijala bez razaranja. postupcima radioničkih ispitivanja. Osnovne postupci ispitivanja najvažniji tehničkih materijala Radionička ispitivanja Usvojiti osnovna znanja o Vrste radioničkih ispitivanja. 2. Usvojiti osnovna znanja o Ispitivanje limova. Magnetsko fluidna postupcima ispitivanja materijala defektoskopija. Uvod 2 3 Ponoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi. Utvrđivanje materijala prema površini. Ponoviti znanja o osnovnim Osnovna svojstva tehničkih materijala. Ispitivanje materijala prijelomom. Ispitivanje čvrstoće na savijanje. Mehaničko – tehnološka ispitivanja 4. Ispitivanje vlačne čvrstoće. Usvojiti osnovna znanja o postupcima mehaničko tehnoloških ispitivanja. Ispitivanje žilavosti i umora. Kemijska ispitivanja. 4 Značenje tehničkih materijala. Ispitivanje tlačne čvrstoće. bez razaranja. Ispitivanje tvrdoće. Elektromagnetska defektoskopija.

vještine: primjena znanja korištenjem literature. pravilu trojnom.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. Matošević M.o. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju. Nova Gradiška Izborna nastava: Matematika u struci .Druga godina . .zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom. postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke. “UM”d.: Stručni račun 1. osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi. Zadaci: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji. .Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. Provjera postignuća rada učenika: . Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti.o. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji. priručnik i zadaci u naukovanju.

Postotni i kamatni račun računa. Pravilo trojno trojno. br. Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike Razred: Drugi Tjedni (ukupni) fond sati: 2. Pojam kamatnog računa. 1 1. Utvrditi primjenu Jednostavno pravilo Složeno pravilo trojno. Zadaci: Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva. Trigonometrijske Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj postotnog i kamatnog računa. Pojam postotnog 4 Jedinična kružnica. Mjerenje kuta. Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. 2. 2 Trigonometrijske funkcije 3 Utvrditi primjenu trigonometrijske funkcije. Primjena trigonometrije. funkcije. razred 1 sat (35 sati) Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.Cilj i zadaci nastavnih područja: Red. Pravokutni i kosokutni trokut. . Utvrditi primjenu pravila trojnog. 3.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje. a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Zagreb 2. Školske novine.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. Provjera postignuća rada učenika: .: Tehnička mehanika.Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike. Radovanović N. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. Zagreb 1994. Kulušić B. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. 1 1. Špiranec V.: Tehnička mehanika – Ispitivanje čvrstoće materijala.vještine: primjena znanja korištenjem literature.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova. . Naprezanje na tlak. primjenjujući ih na elementima strojeva. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. ŠK. . Sadržaj 4 Vrste naprezanja i opterećen Naprezanje na vlak. .: Tehnička mehanika 3. godina = 35 sati) Br. Naprezanje na savijanje. Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina Cilj i zadaci nastavnih područja Osnove tehničke mehanike (2. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) 2 3 Osnove čvrstoće Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće.

Pojam i zadatak dinamike. Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva. Mehanički stupanj iskoristiv Količina gibanja. Osnove kinematike Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike. . primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje. Slobodni pad i hitac uvis. Mehanička energija. Naprezanje na izvijanje. primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja. Jednoliko pravocrtno gibanje Jednoliko kružno gibanje. Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva i tehnolo zanimanja.Naprezanje na odrez. Srednja brzina. 3. Mehanički rad. Naprezanje na uvijanje. Mehanička snaga. Osnove dinamike Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike. Centrifugalna i centripetalna Rješavanje zadataka na prim iz elementa strojeva i tehnolo zanimanja. 2. Pojam i zadatak kinematike.

mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 3. . Provjera postignuća rada učenika: . obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1. “UM”d. kao i izradom praktičnih radova.znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja. razred 1 sat (32 sati) Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Nova Gradiška Izborna nastava: Matematika u struci .o.vještine: primjena znanja korištenjem literature. priručnik i zadaci u naukovanju. Matošević M. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj . .zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. br. Zadaci: Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.o.treća godina Cilj i zadaci nastavnih područja: Red.: Stručni račun 1.

2. 3. ukupni troškovi izrade.1 1. izračun norme. . Izračun troškova Poznavanje troškova i njihovo izračunavanje Materijalni troškovi. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za jednostavniji posao. vrijeme izrade. 2 Proračuni u struci i zanimanju 3 Praktična primjena znanja 4 Izrada zadataka iz struke i zanimanja. cijena proizvoda ili usluge.

Upute za korisnike dijagnostičkih uređaja Izborna nastava: Dijagnostika motornih vozila Cilj i zadaci nastavnih područja . . Literatura za učenike i nastavnike: Literatura odobrena od Ministarstva znanosti. Znati otkloniti nedostatke utvrđene dijagnosticiranjem. Znati dijagnosticirati vozila sa univerzalnim dijagnostičkim uređajem.zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja. . Zadaci: Znati principe i osnove dijagnostike motornih vozila. obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i : 1.Nastavni predmet: Izborna nastava – Dijagnostika motornih vozila Razred: Treći Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) Cilj: Usvajanje znanja o osnovama dijagnostike motornih vozila koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju. OPEL itd.vještine: primjena znanja korištenjem literature. Znati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD. Znati i umjeti koristiti se stručnom literaturom. Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje Provjera postignuća rada učenika .znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.

metode Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih . .utvrđivanje kvarova Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih . . . (Datalogger) .uređaji vozila. .Kompletna dijagnoza dijagnostičkim uređajem od specijalnim dijagnostičkim uređajem od poznatih svjetskih svjetskih proizvođača vozila na primjer .održavanje uređaja Dijagnostika sa univerzalnim Znati dijagnosticirati vozila sa . Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj 3 4 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u Osnove dijagnostike: praksi. 3. 1 1.Kompletna dijagnoza dijagnostičkim uređajem univerzalnim dijagnostičkim uređajem.Registrator podataka proizvođača vozila FORD.zamjena dijelova vozila. OPEL itd. Nastavno područje 2 Osnove dijagnostike motornih vozila 2.Registrator podataka (Datalogger) Dijagnostika sa specijalnim Znati dijagnosticirati vozila sa .Br.

utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje automehaničar. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku. autobusa.POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT I. 2. III. njihovih sklopova i sustava. 5. teretnih vozila. praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja: 1. ISPITNI KATALOG . u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. II. Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručnoteorijska znanja. 4. ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. održavanje osobnih vozila. sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. okvira i zaštita od korozije. motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa snage. Za praktični dio ispita zadaje se. Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. kočnih (kočionih) uređaja. održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima. prikolica i motorkotača. djelomično održavanje karoserija.7. . nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju. opremanje vozila dodatnom opremom i priborom. 3.

Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada ovjesa vozila Vrsta uratka RADNA PROBA Opis radne probe Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za Podešavanje kuta paljenja podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja . ispitivanje. utvrditi ispravnost dijelova. upravljanje. paljenje. itd. utvrditi ispravnost Generalno uređenje sustava za kočenje dijelova. zamijeniti neispravne dijelove i uređenje sustava za ubrizgavanje kod izvršiti montažu. Kandidat mora znati izabrati uređaje i alate za ubrizgavanje. utvrditi ispravnost sustava vozila dijelova.POMOĆNIČKI URADAK Opis uratka Kandidat mora znati izabrati alate. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava za kočenje Kandidat mora znati izabrati alate. odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti vozila montažu. utvrditi ispravnost dijelova. izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka Vrsta radne probe . Uređenje ovjesa vozila zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. izvesti postupak demontaže transmisije. Nakon montaže izvršiti kontrolu i Dieselovih motora ispitivanje rada sustava za paljenje i ubrizgavanje Kandidat mora znati izabrati alate. Dieselovi) zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada transmisije Kandidat mora znati izabrati alate. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada upravljačkog mehanizma Kandidat mora znati izabrati alate. izvesti postupak demontaže sustava za kočenje. izvesti postupak Generalno uređenje motora (Ottovi ili demontaže motora. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada motora Kandidat mora znati izabrati alate. utvrditi ispravnost dijelova. izvesti postupak demontaže ovjesa. Uređenje transmisije zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Kandidat mora znati test uređajem dijagnosticirati Dijagnosticiranje kvara test uređajem kvarove na vozilu Ispitivanje sustava za kočenje. izvesti postupak Uređenje sustava za paljenje i demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje. izvesti postupak Generalno uređenje upravljačkog demontaže upravljačkog sustava. utvrditi ubrizgavanje kod Ottovih motora ili ispravnost dijelova.

Šasija 11. IV. NASTAVNA PODRUČJA 1. Osnovne proizvodne tehnike 2. Osnove materijala 3. Opskrba električnom energijom . Prijenos snage 10. Ottov motor 7. Osnove upravljanja i informatizacije 5. izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.Servisiranje vozila kvara Kandidat mora znati. Osnove strojeva i uređaja 4. Kočni uređaji 12. Paljenje i osvjetljavanje 9. Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja. Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja. Osnove elektrotehnike 6. koristeći servisnu knjižicu. Dieselov motor 8.

Osnove tehničkog komuniciranja 16. Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja 17. Matematičke i računske osnove 18. alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije Izvođenje postupaka zadanog uratka Način rukovanja alatima i priborom Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka Racionalnost u trošenju materijala i energije Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije Mjerenja i ispitivanja gotovih uradaka Mjere zaštite na radu Završni izgled uratka UKUPNO BODOVA Broj bodova 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 30 0 – 15 0 –15 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 –10 140 BODOVNA LISTA . pribora. Karoserije 14. Izračunavanje plaća 19. Elektronički upravljački i regulacijski sustavi 15.13. Izračunavanje troškova OCJENJIVAČKI LIST I. Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina 20.PRAKTIČNI DIO ISPITA Radnje obavljene u okviru praktične zadaće Kako je naučnik pripremio tehničkotehnološku dokumentaciju Priprema radnog mjesta i red u radionici Izbor postupaka.

49 Ocjena Odličan ( 5 ) Vrlo dobar ( 4 ) Dobar ( 3 ) Dovoljan ( 2 ) Nedovoljan ( 1 ) II. a primjenjuje se od 1. koristi se taj katalog. Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.66 0 . Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite. STRUČNO-TEORIJSKI DIO Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku. Klasa: 133-02/04-02/7 .80 50 .Postotak (%) bodova 92 – 100 81 . rujna 2004. a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. godine.91 67 . Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici: BODOVNA LISTA Postotak (%) bodova 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 Manje od 30 Ocjena Odličan ( 5 ) Vrlo dobar ( 4 ) Dobar ( 3 ) Dovoljan ( 2 ) Nedovoljan ( 1 ) Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit. Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

.r. srpnja 2004. Ministar Branko Vukelić. 1. Broj: 526-12/04-40 Zagreb.Ur. v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful