You are on page 1of 2

NLP Vidare

-
Master Practitioner
Ledarskap på djupet

Hösten 2018

Ledarskap, värderingar och beteenden
NLP vidare – Master Practitioner är fortsättning på grundkursen i NLP. I
denna del fördjupar vi kunskaper om beteenden, värderingar, strategier
för beslut och motivation samt modellering - vad är skillnaden som gör
skillnaden. Ännu mer helt enkelt.
Framåt!

Innehåll – vad ger det mig och organisationen?
NLP Master Practitioner utvecklar dig i:

• Att leda och förmedla kunskap och information ännu mer effektivt.
• Hur vi skapar och förändrar beteenden och jobba med detta.
• Strategier för b.la. beslut och motivation; få människor att komma vidare.
• Värderingsarbete på individ- och gruppnivå.

Hur går det till?
Utbildningen är upplevelsebaserad och upplagd i moduler om 3 dagar vid 4
tillfällen, samt 2 dagar för certifiering. Mellan tillfällena krävs viss tid för studier
på hemmaplan. Vi arbetar hela tiden med processbaserat och lustfyllt lärande i en
trygg miljö. Utbildningen anpassas efter det som gruppen har mest behov av för
maximalt resultat. Vi följer riktlinjerna från American Board of NLP samt HNLP.
Kursledare: Jenny Eklund (certifierad via HNLP, USA 2008)

Datum Stockholm 2018:
Modul 1: 12-14 september
Modul 2: 10-12 oktober
Modul 3: 7-9 november
Modul 4: 5-7 december
Certifiering: 8-9 december

Tid:9.00-17.00 med paus för lunch och fika. Vid resande kursdeltagare senare start dag 1 i varje modul.

Investering och anmälan:
Pris: 29.900:- varav anmälningsavgift ingår med 1500:-. Moms tillkommer med
25% för företag. Kursmaterial, fika och certifiering är inkluderat i priset.
Betalningen kan delas upp på 4 tillfällen enligt överenskommelse.
15% rabatt vid anmälan före 30/3 2018!
Vi håller grupperna små då vi vet att det ger ännu bättre resultat.
Anmälan: Maila oss på jenny@allaleder.com eller via kontaktformulär på
hemsidan www.allaleder.com , senast 30 maj 2017.

Frågor?
Kontakta gärna Jenny på tel: 0709-90 38 85 eller mail jenny@allaleder.com .
Varmt välkommen att växa med oss!