You are on page 1of 2

Pangalan:_________________________________ Seksyon:__________ Petsa:__________

I. Basahag maayo ang matag sitwasyon ug linguini ang letra sa saktong tubag.

1. Ting-ulan na usab og peligro nga mobaha na pod sa inyo. Unsa may angay nimong buhayon arong dli mo
mabahaan?
A. Akong limpyohan ang kanal duol sa amo.
B. Ilabay ang tanan basura sa sapa.
C. Wala ra koy buhaton.

2. Nagleksiyon ang inyong maestro, nagsige og samok ang imong klasmet sa imoha kay makigtabi siya. Unsa may
imong buhaton?
A. Ako siya sombagon B. Dili nako siya tagdon C. isumbong nako sa
maestra

3. Asa nianing mga pareas nga mga pulong ang magkapareha. A. pobre:kabus
B. bugnaw:hugaw C. maayo:nindot

4. Unsa ang kapareha ng pulong sa mubo?


A. taas B. talinis C. putot

5. Ang mga mosunod nga mga ulong kay mga pangan sa mga hayop. A. iro,
baboy, manok B. bata, gwardiya, maestro C. bola, tirador, tabanog

6. Asa nianing mga pulong ang nalahi? mangga, nangka, sanga, saging A.
mangga B. sanga C. sanga

7. Asa nianing mosunod ang insaktong pagkasuwat sa pangan sa atong eskwelahan? A.


Mabolo School B. mabolo school elem. C. Mabolo Elem. School

8. Unsay common name sa Nescafe?


A. kape B. mananap C. gatas

9. Asa nianing ang Proper Name sa us aka sabon para kaligo?


A. Sunsilk B. Safeguard C. Surf

10. Unsa ang saktong pangan sa hulagway?


A. puno-an B. paying C. pako

11. Tan-awa ang hulagway ug linguini ang insaktong hugpulong.


A. Ang bola nagduwa kang Mina.
B. Si Mina ug bola nagdula.
C. Si Mina nagdula sa bola.

12. Unsa kaha ang mahitabo sa panahon sa ting-uwan kon gipamutol na ang mga dagko na tanom?
A. maglinog
B. magbagyo C. magbaha
13. Unsay maayo nga buhaton aron mapalambo ang atong palibot? A.magdaob ug
mga plastic B. manglimpyo C. maghugaw-hugaw

14. Kusog ang uwan sa us aka hapon. Nagdagab-dagan si Ana sa uwan. Pagka gabi-i gihilantan na siya. Ngano nga
gihilantan si Ana? A. natulog siya
B. nagpa-uwan siya C. naglabalaba siya

15. _________ ang sorbetes na kinakain niya.


A. mainit B. malamig C. mapait

16. Ilan ang mga paa natin?


A. sampu B. dalawa C. lima

17. Ilan ang isang dosena?

A. 11 B. 2 C. 12

18. Ito ang keyk sa kaarawan ni Jason. Ilang taoon na si Jason?


A. 6 B. 9 C. 8

19. Malutong na pandisal ang gusto ni Tatay. Alin ang salitang naglalarawan? A.
pandisal B. malutong C. Tatay

20. Ako po ay magsisimba ngayon. Alin ang salitang kilos?

A. po B. magsisimba C. Ako