STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE

1.1 Obiect si domeniu de aplicare Prezentul standard se refera la bauturile racoritoare pasteurizate sau nepasteurizate, care se pun in consum imbuteliate sau la pahar. Standardul nu se refera la bauturile racoritoare care se desfac sub forma de pulbere si nu contine prescriptii referitoare la parametrii microbiologici si la continutul de arsen, metale grele, conservanti, indulcitori de sinteza, coloranti de sinteza si pesticide, care fac obiectul reglementarilor sanitare in vigoare.

1.2 Definitie Prin bauturi racoritoare Sa inteleg produsele fabricate din concentrate aromate, sucuri sau sucuri concentrate de fructe si/sau de legume, siropuri de fructe si/sau de plante aromatice, substante aromatizante (naturale sau de sintezar, impreuna cu apa potabila sau apa minerala de masa, indulcitori (zahar, glucoza, zaharina etc.), acizi alimentari, vitamine, coloranti alimentari (naturali sau de sinteza), cu sau fara adaos de dioxid de carbon. Nu se considera bauturi racoritoare, in sensul prezentului standard, nectarurile,buturile fermentate si cocteilurile de fructe si/sau de legume.
Page 1

ANASEN

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE
1.3 Clasificare 1.3.1 Dupa continutul de dioxid de carbon, bauturile racritoare sa impart in: - bauturi racoritoare cu continut de dioxid de carbon (carbogazoase); - bauturi racoritoare fara dioxid de carbon (plate). 1.3.2 Dupa natura materiilor prime folosite, bauturile racoritoare se impart in: - bauturi racoritoare pe baza de sucuri sau sucuri concentrate de fructe si/sau de legume; - bauturi racoritoare pe baza de siropuri de. fructe si/sau de plante aromatice (inclusiv bauturile racoritoare de tip cola); - bauturi racoritoare pe baza de aroma naturale (macerate sau uleiuri) si/sau de sinteza (aroma de migdale, de Iamaie, de rom etc.). NOT'A - Bauturile racoritoare pe "baza de concentrate tip cola se fabrica nepasteurizata, avand conservant, cele pe baza de sucuri sau sucuri concentrate de fructe si/sau de legume, precum si cele pe baza de siropuri de fructe si/sau de plante aromatice se fabrica pasteurizate (fara conservant) si nepasteurizate (cu conservant), iar cele pe baza de arome naturale si/sau de sinteza se fabrica nepasteurizate (cu conservant). 1.3.3 Dupa natura indulcitorului folosit, bauturile ricoritoare se impart in: - bauturi racoritoare indulcite cu zahar sau cu zahar si glucoa (fructoza); - bauturi racoritoare indulcite cu indulcitori de sinteza sau cu cantitati reduse de zahar sau cu amestecul acestora (bauturi hipocalorice). 1.3.4 Dupa natura apei folosite, bauturile racoritoare se impart in: - bauturi racoritoare preparate cu apa potabia; - bauturi racoritoare preparate cu apa minerala de masă. NOTA - In cadrul fiecarui tip de bauturi racoritoare pot fi fabricate diverse sortimente, cu respectarea conditiilor tehnice de calitate din prezentul standard

1.4

Referinte

SR 1754:1994 STAS 2567-87 STAS 3160/2-84 (AOL). atribute STAS 5956-71 solubil)

Produse de legume si fructe. Analiza senzoriala Bauturi racoritoare. Metode de analiza Verificarea calitatii loturilor de produse pe baza nivelului de calitate acceptabil Procedee si tabele statistico-matematice pentru verificarea calitatii prin Produse de legume si fructe. Determinarea substantelor solubile (extractului sec

prin metoda refractometrica
ANASEN Page 2

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE

2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE SI METODE DE VERIFICARE

2.1

Materii prime

Materiile prime folosite la fabicarea bauturilor racoritoare trebuie sa corespunda specificatiior tehnice de produs si normelor sanitare in vigoare. Orice adaos de coloranti, conservanti sau alte substante in bauturile racoritoare se face respectand normele sanitare in vigoare. 2.2 Proprietati organoleptlce Conditiile de admisibilitate Tabelul 1 Metode de analiza

Caracteristici

Caracteristicile ambalajului Aspect

Ambalaj curat, marcat corespunzator Lichid omogen, fie limpede, fie opalescent, fara sediment sau impuritati in suspensie, cu culoare specifca materiilor prime folosite Fluida Placut, aromat, caractenstic fructelor, legumelor, plantelor sau substantelor aromatizante folosite, fara mlros strain ( de fermentat, de mucegai etc ) PIacut, dulce sau dulce-acrisor, usor acidulat in cazul celor cu adaos de dioxid de carbon, caracteristic fructelor, legumelor, plantelor sau substantelor aromatizante foloslte, fara gust strain (acru, de fermentat, de mucegai etc )

SR 1754

Consistenta Miros

Gust

2.3

Ermeticitate

In conditiile de verificare stabilite in STAS 2567, ambalajul nu trebuie sa prezinte pierderi de lichid sau de dioxid de carbon.

ANASEN

Page 3

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE
2.4 Proprietati chimice

2.4.1 Bauturi racoritoare indulcite cu zahar sau cu zahăr şi glucoza (fructoza)

Caracteristici

Tipuri de bauturi racoritoare

Pe baza de sucuri sau sucuri concentrate de fructe si/sau de legume

Pe baza de siropuri de fructe si/sau de plante aromatice (inclusiv bauturile de tip cola)

Pe baza de arome naturale si/sau de sinteza

Metode de analiza

Conditii de admisibilitate

Subst.uscata solubila,grade refractometrice,min

8

STAS 5956

Aciditatea totala exprimata in acid citric,g/l,min

1

STAS 2567

ANASEN

Page 4

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE
2.4.2 Bauturi racoritoare indulcite cu indulcitori de sinteza sau cu cantitati reduse de zahar sau cu amestecul acestora (bauturi hipocalorice)
Tabelul 3

Caracteristici

Tipuri de bauturi racoritoare Pe baza de sucuri sau sucuri concentrate de fructe si/sau de legume Pe baza de arome naturale si/sau de sintezaa Metode de analiz

Conditii de admisibilitate Substanta uscata solubila, grade refractometrice, max. Aciditate totala exprimată în acid citric, g/l, min. STAS 5956 5 1 3 STAS 2567

3

REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

3.1 Verificarea calitalii bauturilor racoritoare se face prin verificari de lot si verificari periodice. 3.2 Verificari de lot

3.2.1 Prin lot se intelege numarul de recipiente, butelii sau alte ambalaje da acelasi fel si aceeasi capacitate,care contin acelasi sortiment de băuturi răcoritoare şi care sunt supuse deodata la verificare. 3.2.2 La fiecare lot se verifica: - ambalarea si marcarea; - proprietatile organoleptice; - proprietatile chimice,cu exceptia continutului de arsen, metale grele, benzoat. de sodiu, pesticide, coloranti si inlocuitori de sinteza. 3.2.3 Verificarea ambalarii si marcarii se face prin control statistic prin atribute, conform STAS 3160/2. Elementele ptanului de verificare se stabilesc prin contract. Daca nu se prevede altfel, se recomanda urmatoarele elemente: nivel de verificare (Nv ) II, nivel de calitate acceptabil (AOL) egal cu 6,5%, esantionare dubla, grad de severitate normal. 3.2.4 Verificarea proprietlitilor organoleptice si a proprietatilor chimice se face prin, controlstatistic prin atribute, conform STAS 3160/2, pe n lot acceptat ca urmare a verificarilor de la 3.2.3. Elememtele planului de verificare se stabilesc prin contract.Daca nu se prevede altfel,se recomanda urmatoarele elemente: nivel special, de verificare S-4, nivel de calitate acceptabil (AOL) egal cu 6,5%, el;antionare simpla, grad de severitate normal.

3.3

Verificari periodice

3.3.1 Verificarile periodice constau in verificarea continutului de arsen, metale grele, benzoat de sodiu, pesticide, indulcitori si coloranti de sinteza si a proprietatilor microbiologice, care se executa trimestrial sau ori de cate ori se considera necesar. ANASEN Page 5

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE
3.3.2 Pentru verficarile periodice, esantionul se ia conform STAS 3160/2, dlntr-un lot acceptat pentru caractensticile de la 3.2.3 si 3.2.4 Elementele planului de verificare se stabilesc prin contract. Daca nu se prevede altfel, se recomanda urmatoarele elemente nivel special de venficare S-4, nivel de calitate acceptabil (AQL) egal cu 0,10%, esantionare simpla, grad de severitate normal. 3.3.3 Toate ambalajele examinate trebuie sa corespunda conditiilor prevazute de reglementarile sanitare in vigoare in caz contrar, lotul se respinge si se iau masurile corespunzatoare pentru asigurarea calitatii produsului. 3 3 4 Pe baza rezultatelor obtinute la verificarile periodice, producatorul garanteaza caracteristicile respective la fiecare lot livrat.

4.

AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI DOCUMENTE

4.1

Ambalare

4.1.1 Bauturile racoritoare se ambaleaza in: - ambalaje de desfacere (butelii de sticla, butelii tip PET, cutii tip tetrapak, cutii metalice) - ambalaje de transport (recipliente de material plastic sau metal, pentru bauturi racoritoare care se servesc la pahar)
NOTA - Ambalajele de transport cu bauturi racoritoare se sigileaza.

4.1.2 Se pot folosi si alte tipuri de ambalaje de desfacere sau de transport convenite intre partile contractante, cu respectarea normelor sanitare in vigoare. 4.1.3 Abaterile admise la continutul ambalajelor cu bauturi racoritoare sunt: - 3% pentru un continut de pana la 500 ml, - 1,5% pent.u un continut de 500 ml 15000 ml, - 1 % pentru un continut de peste 15000 ml

4.2

Marcare

Ambalajele de desfacere si de transport trebuie sa fie marcate cu urmatoarele mentiuni - marca firmei si denumirea producatorulul, - denumirea produsului si tipul, - natura colorantului, indulcitorului, aromatizantului, acidifiantului si conservantului folosit (unde este cazul) si codul european al aditivului respectiv (unde este cazul), - contnutul net si abaterea admisa, - conditii de pastrare, - valoarea energetica, - "valabil pana la " sau data fabricatiei si termenul de valabilitate, -SR 10547 ANASEN Page 6

NOTA - Bauturile racoritoare fabricate cu apa minerala trebuie sa fie marcate cu denumirea izvorului

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE

4.3

Depozitare

Ambalajele cu bauturi racoritoare se depoziteaza in incaperi curate, la temperatura de max 20°C, fierite de soare si de variatii bruste de temperatura

4.4

Transport

Ambalajele cu bauturi racoritoare se transporta in conditii care sa Ie asigure integritatea si sa mentina caracteristicile produsului

4.5

Documente

Flecare lot pentru livrare trebuie insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

5.

TERMEN DE VALABILITATE
Termenul de valabilitate al bauturilor racoritoare se stabileste de catre producatorul acestora.

4.5

Documente

Flecare lot pentru livrare trebuie insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

5.

TERMEN DE VALABILITATE
Termenul de valabilitate al bauturilor racoritoare se stabileste de catre producatorul acestora

ANASEN

Page 7

STANDARDUL BAUTURILOR RACORITOARE

ANASEN

Page 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful