Memajukan sektor pertanian :satu langkah bijak kerajaan Malaysia

PERTANIAN DI MALAYSIA:latar belakang. Bermula sejak zaman mesolitik atau lebih awal kerana terdapat bukti akeologi (sisa bijian ). Pertanian juga menjadi egen utama untuk melakukan urus niaga kerana dahulu petukran wang adlalah system barter yang berasakan barangan pertanian. Pertanian sara diri di kalangan masyarakat.bermula dengan sara diri ia kemudian berkembang dengan arus semasa. Masyarakat mempraktikkan tnaman tradisional seperti ubi kayu, pisang ,dan sebagainya manakala haiwan ternakan secara kecil- kecilan. Menjadi barang dagangan dan telah masyur pada zaman kegemilangan tanah melayu dahulu dengan menjadi pembekal utama pada pedagang timur dan barat.(rempah ratus) Penjajah memperkenalkan pelbagai tanaman baru .

-

Malaysia sebagai Negara pertanian: Keaadan iklim yang sesuai untuk pertanian Salah stu Negara pertanian di asia tenggara yang terbesar dan termoden. Keadaan muka bumi yang strategik dan sesuai untuk tanaman. Pengetahuan yang semakin meluas dalam bidang pertaniaan,seperti kaedah penanaman ,baka tanaman,dan peralatan yang di gunakan . semua semakin modem dan canggih. Bantuan kerajaan yang banyak.felda , felcra ,kejora , ketengah dan sebagainya. Rangcangan Malaysia,terutama yang ke 9 menitikberatkan pertanian,seperti dalam ECER,NCER.peruntukan yang besar di berikan oleh kerajan. Sejak zaman sebelum merdeka usaha untuk memajukan pertanian telah di buat oleh pihak kerajaan. Terdapat badan ±badan yang di tubuhkan untuk membantu memajukan pertanian seperti jabatan pertanian, FAMA, dan sebagainya. Kemudahan system pengaliran. Pusat pengajian tinggi khas untuk pertanian di tubuhkan dan juga bank untuk para petani.

-

Kewajaran pertanian di Malaysia (pro) Ia menjadi sumber makanan dan keperluan kepada penduduk.sentiasa di perlukan . Sumber utama ekonomi Negara. Hasil pertanian dapat di export ke luar Negara. Peluang pekerjaan bertambah.boleh di katakana semua orang ada perkerjaan kerana melaluai pertanian masyrakat dapat melihat ia sebagai pekerjaan yang terjamin. Pembangunan luar Bandar ,penduduk luar Bandar akan menerima bantuan kerajan untuk memajukan sector pertanian dan ini membawa kepada penambah baikkan prasarana tempat tersebut. Kurang imprort barang makanan dan bertambah export barangan.tidak lagi perlu mengimport makanan seumpama beras dari Thailand. Tiada tanah di bazirkan,semua tanah yang terbiar diambil sebagai tanah tani. Malaysia akan terkenal seantero dunia sebagai Negara pertanian dan dapat membantu Negara- Negara miskin.

-

-

Keburukan/ kelemahan/ contra. Menyebabkan kemusnahan hutan dan kawasan simpanan kerana ingin meluaskan kawasan pertanian.kepadatan penduduk juga akan dapat di rasai kerana kebanyakan tanah untuk pembagunan telah di gunakan untuk pertanian. Juga menyebabkan kenaikan harga tanah. Pencemaran juga akan terjadi kerana hasil kesan pertanian .racun-racun makma atau kimia juga baja ± baja buatan akan menyebabkan pencemaran udara, air dan juga membunuh segelintir hidupan.hasil daripada penebangan hutan untuk pertanian akan menyebabakan pemanasan global dan kaedah seperti pembakaran secara terbuka juga menyebabkan pencemaran udara. Kekurang bekalan mentah lain seperti besi dan sebagainya kerana penumpuan kepada pertanian . Timbul pelbagai penyakit baru akibat penggunaan racun pertaniaan. Kualiti hasil pertaniaan akan terjejas kerana melebihkan pengeluaran dari kualiti. Kemasukan pekerja asing ke Malaysia juga kan berlelusa kerana peluang pekerjaan yang di tawarkan .

-

-

Kesimpulan Kerajaan malaysia seharusnya memikirkan kewajaran tindakannya untuk memajukan sector pertanian di Malaysia. Adakah kebaikan dan kelebihan untuk rakyat di Negara ini lebih dari kesan atau keburukan kepada rakyat.pro dan kontra seharusnya di ambil kira dan di timbang mana yang kurang di tambah mana yang lebih di syukuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful