You are on page 1of 29

CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

PROGRAM OBRAZOVANJA

ZA OSPOSOBLJAVANJE

ZA ZANIMANJE

KONOBAR/ICA

1. Naziv programa obrazovanja:
Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Konobar/ica

2. Utemeljenost programa:

Program obrazovanja se bazira na standardu zanimanja Konobar/ ica, koji je usvojen
na IV sjednici Savjeta za stručno obrazovanje 28.07.2003.godine.
Obuka se radi na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na osnovu iskazanih
potreba za doobuku ovog kadra.

3. Ciljevi programa :

- osposobiti polaznika da usvoji vještine i znanja koja su potrebna za uspješno
obavljanje posla – usluživanje gostiju na ugostiteljski način.
- upoznati tehnološke faze usluživanja gostiju na ugostiteljski način,
- da upoznaju i razlikuju ugostiteljske objekte,
- da koriste znanje o ličnoj i radnoj higijeni, da čuvaju zdravlje i okolinu,
- da poznaju organizaciju rada,
- da poznaju pripremne radove u ugostiteljskoj radnji,
- da poznaju načine usluživanja,
- da uče pravilnu komunikaciju sa gostima,
- da stiču kulturu govora i ophodjenja,
- da se osposobljavaju za pravilno prihvatanje gosta,
- da pravilno primaju porudžbine,
- da primjenjuju razne načine usluživanja,
- da poznaju načine naplate računa,
- da se indentifikuju sa profesijom konobar.

Posebni zadaci:

- razvijanje pravilnog odnosa prema ugostiteljstvu,
- osposobljavanje polaznika za poslovno komuniciranje sa saradnicima i
korisnicima usluga,
- razvijanje svijesti o važnosti nošenja uniforme i zaštitne odjeće i obuće,
- razvijanje svijesti o važnosti higijene za očuvanje ličnog zdravlja i zdravlja
gostiju,
- razvijanje domaćinskog odnosa prema ugostiteljskoj opremi, namještaju i
inventaru,
- razvijanje svijesti o značaju higijene inventara i posudja,
- razvijanje svijesti o značaju pripremnih radnji za efikasnije usluživanje gostiju,
- razvijanje pravilnog odnosa za prijem, usluživanje i ispraćaj gosta,
- razvijanje svijesti o važnosti čuvanja i zaštiti životne sredine.

2

• Polaznik treba da zna: . kuvara. .da poznaje sredstva ponude. snalažljivost. . .da poznaje sisteme organizacije rada. . .Završena ugostiteljska škola. Osnovne osobine koje polaznik treba da posjeduje: .da poznaje vrste aperitiva i dizestiva. .da štiti sebe – gosta.da poznaje standarde kvaliteta i primjenjuje ih.značaj usluživanja i vrste ugostiteljskih objekata. . brzina . Lični profil polaznika: (Uslovi za uključenje u program obrazovanja) Osnovni obrazovni zahtijevi: -III stepen ugostiteljske struke Poželjni obrazovi zahtijevi: .psihofizički zdrav. . Trajanje programa: 300 časova 5. .prethodni rad u ugostiteljstvu. Identifikacija prioritetnih oblasti programa obrazovanja: • Polaznik mora da zna: . . strpljivost. . slastičara IV stepen.sposobnost za timski rad.komunikativnost.4.da poznaje tehniku prijema porudžbine. . Poželjne osobine: .da primi gosta i smjesti gosta.strani jezik do 600 riječi koje se najčešće koriste u ugostiteljstvu.da poznaje završne radove u sali za usluživanje.da poznaje način usluživanja.da izvrši pripremne radove u ugostitelskom objektu. 6.da poznaje i opisuje jela u jelovniku. prirodu i okolinu. 3 . Poželjno iskustvo: . . smjer konobara.da poznaje vina po vinskoj karti i pravilno služenje. okretnost.da poznaje tehniku ispostavljanja računa.

uzanse u ugostiteljstvu. kategorizaciju ugostiteljskih objekata. funkcionalnu povezanost izmedju odjeljenja. . upoznavanje tehnološke faze usluživanja gostiju na ugostiteljski način. .organizaciju rada u preduzeću. . upoznavanje kafane. usvajanje znanja o točionici pića. usvajanje znanja o svečanom prijemu. . 7. Sadržaj predmetne oblasti: 4 . upoznavanje i razlikovanje ugostiteljskih objekata. usvajanje znanja o pripremnim radovima u ugostiteljskom objektu. upoznavanje načina usluživanja.pisanje ponuda. . Predmetna oblast programa obrazovanja: Usluživanje sa praktičnom nastavom . .1. . upoznavanje organizacije rada. upoznavanje sa dnevnim obrocima u ugostiteljstvu. . . opremu i namještaj u ugostiteljskom objektu. usvajanje znanja o poslovnom ručku. . . . . upoznavanje restorana. • Poželjno je da polaznik zna: . upoznavanje pansionskog poslovanja. način pripremanja jela. . . . . usvajanje znanja o ličnoj i radnoj higijeni. . . upoznavanje sa inventarom i opremom. . . Broj časova za realizaciju predmetne oblasti:: Mjeseci: Informativni ciljevi: Formativni ciljevi: UKUPNO: I 30 70 100 II 10 90 100 III 10 90 100 Ukupno: 50 250 300 9. inventar za usluživanje (način čuvanja i održavanja). 8. usvajanje znanja o etažnom servisu.

Poslovanje točionice pića 7. 4.Prvi mjesec 1. 2. Način usluživanja i sistemi organizacije rada: francuski engleski bečki ruski kombinovani 6. Dnevni obroci u ugostiteljskom poslovanju: redovni sporedni svečani 5. Kafane i kafansko poslovanje Teorija: 30 Praktično: 70 Ukupno: 100 Drugi mjesec 5 . Uslužno i proizvodno osoblje u ugostiteljskoj radnji . njihove osobine i dužnosti: lična iradna higijena namještaj i oprema inventar za usluživanje. ishrane i točenja pića: hoteli i moteli pansioni i turistička naselja kampovi. Organizacione jedinica za pružanje usluga prehrane i točenja pića: restorani kafane bifei barovi krčme organizacija improvizovanih restorana. smještaja. 3. Upoznavanje kandidata sa organizacionim jedinicama za pružanje usluga.

medjuobroka.ručka.pomoć gostima pri izboru porudžbine . Pansionsko poslovanje: .postavljanje kuvera po meniju.jelovnik – redosled jela u jelovniku.sredstva ponude u ugostiteljstvu.Kontinuirana nastava vježbanja iz prvog mjeseca: 1. . .prijem porudžbine od gosta u etažnom servisu. . .tehnika pravilnog dočekivanja i smještaj gosta za sto . 2.naplata računa u etažnom servisu.meni karta. . . Teorija: 10 Praktično: 90 Ukupno: 100 Treći mjesec 1.instrumenti ponude. Prijem porudžbine: . . Restoransko poslovanje: .tehnika davanja sredstava ponude . Usluživanje glavnih obroka u restoranu: . .naplata računa u pansionu za vanpansionsku ponudu.pripremni radovi u pansionu (ofisu i sali). 2. .blokiranje porudžbine na registar kasi . .bitni radovi u ofisu i sali restorana. .pripremni radovi u etažnom servisu.večere.redosled pisanja vina u vinskoj karti.serviranje po meniju u restoranu. .predaja porudžbine proizvodnim odjeljenjima 3. Usluživanje u hotelskim sobama – etažni servis: .vinska karta i karta pića.pravilno zapisivanje porudžbine . 4. . Poslovni ručak: 6 . . .prijem porudžbine u pansionskom poslovanju.pripremni radovi.doručka. .

. .koktel partija. 4. .usluživanje u vozu.topli bife. praktične vježbe u kabinetu. Usluživanje u saobraćajnim sredstivima: . usluživanje na poslovnom ručku i protokol. . . . .kuver za školjke.osposobiti polaznika da posjeduje kulturu govora i ophodjenja.usluživanje u avionu. Teorija: 10 Praktično: 90 Ukupno: 100 10. Znanje i vještine koje se očekuju od polaznika na kraju programa obrazovanja: . ofisu i sali za usluživanje.usluživanje na brodu. .banketi. primanje porudžbine za poslovni ručak. . . . . .čajanka. 5. sastavljanje ugovora za organizaciju poslovnog ručka. Preporuke za korišćenje metoda i tehnika u toku realizacije programa obrazovanja: . pripremne radnje za organizaciju poslovnog ručka.kuver za kavijar.usluživanje u autobusu. Usluživanje specijalnih jela u restoranima (specijalni kuveri): . 11. metoda predavanja (izlaganja). kombinacija metode predavanja sa razgovorom i diskusijom.kuver za rakove. . .kuver za kačamak. 3.kuver za puževe. .kuver za ribu. metoda ilustracije i demonstracije.kuver za cicvaru. . 7 . Svečani prijemi u ugostiteljstvu: .hladan bife. . . .

opremu i namještaj u ugostiteljskom objektu. čuva i održava inventar. .da poznaje završne radove u sali. . . . . Audio-vizuelna sredstva i opreme: U toku obuke koristiti što je moguće više audio-vizuelna sredstva i opremu. 12.da poznaje ličnu i radnu higijenu.da prima goste na ugostiteljski način.osposobiti polaznika da koristi. .da poznaje način ispostave i naplate računa. Katalog znanja za predmetnu oblast: 8 .osposobiti polaznka za pravilnu komunikaciju sa gostima i sa radnicima. . . . .da obavlja pripremne radove u sali i ofisu. . .da poznaje načine usluživanja. 13.da napiše porudžbinu od gosta.da poznaje organizaciju rada u ugostiteljskom objektu.da uslužuje gosta na ugostiteljski način.osposobliti ga da pravilno koristi mjere higijensko-tehničke zaštite na svom radnom mjestu.

Pojašnjava osobine koje uslužno osoblje treba da posjeduje na primjeru . smještaja. Zna pravilno održavanje čistoće garderobe i obuće . radnom i zaštitnom .turistička naselja .Poznaje ugostiteljsko-poslovne jedinice .Upoznaje se sa nastankom. Upoznaje sa namještajem i . Opisuje detaljno službenu uniformu . ugostiteljski objekti na prevoznim sredstvima . Upoznaje se sa službenom za različita zanimanja uniformom.Razlikuje i prepoznaje sve vrste pružanje usluga. Pojašnjava važnost službene odjećom i obućom uniforme . barovi . restorani . zuba i kose .hoteli-moteli objektima i njihovu funkcionalnu . ruka. ZNANJE VJEŠTINE .kampovi .Razlikuje ugostiteljske objekte za za pružanje usluga. Poznaje organizacione jedinice za . kafane . noga.pansioni povezanost . prehrane i točenja ugostiteljskih objekata za ishranu i pića: točenje pića i njihovu namjenu . kafe-restorani . Opisuje opremu i namještaj u opremom u ugostiteljskim ugostiteljskoj radnji na primjeru . Obrazlaže pravilan odnos prema radnoj garderobi .upoznaje se sa prednostima i slabostima zanimanja . Ilustruje pravilno održavanje čistoće radnog mjesta 9 . ishrane i smještaj točenja pića: . Navodi pravilno održavanje higijene higijeni tijela. Navodi primjer pravilnog komuniciranja izmedju uslužnog osoblja .vile kategorizaciji i zna njihovu namjenu . Sticanje znanja o ličnoj i radnoj . razvojem i značajem ugostiteljstva . Upoznaje se sa uslužnim osobljem . improvizovani restorani .-razlikuje ugostiteljske objekte po . Obrazlaže dužnosti uslužnog osoblja i njihovim osobinama i dužnostima . Rezimira razliku izmedju različitih službenih uniformi . bifei .-razlikuje odjeljenja u ugostiteljskim .

Navodi uredjaje .knjigom zaliha.Usluživanje pića i jela na različite načine.opremom točionice pića . jednostavni. Opisuje detaljno opremu točionice pića . Navodi vrste svečanih obroka . Demonstrira postavljanje kuvera na . Zna vrijeme služenja ručka i opisuje . 10 .trebovanjem pića i robe vodjenja zaliha na primjeru . VJEŽBE: . .bečki . Postavlja kuvere za: . Objašnjava način trebovanja i . Opisuje načine usluživanja . Opisuje i razlikuje dnevne obroke u obrocima u ugostiteljskom objektu ugostiteljstvu .engleski . Zna pomoćne obroke . Opisuje način finansijskog razduženja točionice pića na primjeru . doručak sto prema vrsti doručaka . VJEŽBE: .uredjajima u točionici pića . Zna svrhu i značaj točionice pića Upoznavanje sa točionicom pića: . Nabraja načine usluživanja . engleski i švajcarski doručak . Demonstrira način komunikacije izmedju uslužnog i proizvodnog osoblja.Svečani obroci obroka .francuski pojedinačno . ručak .. za večeru prema zadatom meniju . .kasna večera i trpezariji za posluženje glavnih . večera . za ručak prema zadatom meniju .kombinovani načinu . Navodi vrste doručaka i njihov sastav . Primjenjuje tehniku načina usluživanja u zavisnosti od sistema organizacije rada. Demonstrira usluživanje prema datom . Upoznavanje sa načinima usluživanja: . Zna da postavi osnovni kuver za ručak . Demonstrira pripremne radove u ofisu . kompletni.prijepodnevna užina sastav ručka . kontinentalni. Upoznavanje sa dnevnim . za svečani meni. Glavni dnevni obroci: . Zna da postavi ručak kao glavni obrok kod nas Sporedni (medju) obroci: .poslijepodnevna užina .

pripremanje pomoćnog inventara.doček i smještaj gosta za sto .prijem porudžbine .kafanska karta .serviranje jela i pića po kafanskoj registar kasi karti .usluživanje doručka u kafani od proizvodnih odjeljenja na primjeru . Demonstrira ispraćaj gosta. pripremanje servirnih stolova .prijemno . Upoznavanje sa sistemima .sanitarno .ravna stolove u Sali . Nabraja i pojašnjava vrste organizacije organizacije rada: rada . Nabraja redosled pisanja karte doručka . Opisuje skladišno odjeljenje . Opisuje i pojašnjava dužnosti šefa reona i .priprema mali stoni inventar . demonstrira boniranje porudžbine na . Navodi tehnička odjeljenja . . 11 . Upoznavanje sa restoranom i .odjeljenja restorana . revirni sistemu rada . Opisuje proizvodna odjeljenja . Demonstrira prijem i smještaj gosta . Obrazlaže na primjeru funkcionalnu . Nabraja vrste restorana restoranskim poslovanjem: . Navodi odjeljenja restorana . Obrazlaže tehniku serviranja porudžbine u kafani i kafe restoranu na primjeru . Opisuje uslužna odjeljenja . postavljanje pepeljara i cvijeća na stolove . ravnanje stolova . Upoznavanje sa kafanom kao tipom . Navodi dužnosti konobara u revirnom . VJEŽBE: .vrste restorana . Opisuje sanitarno odjeljenje . reonski pomoćnika šefa reona u reonskom .ravna stolice. Opisuje tehniku preuzimanja porudžbine . postavljanje stolnjaka .vrste kafana povezanost izmedju odjeljenja u kafani .proizvodno odjeljenje . Razlikuje vrste i odjeljenja kafana ugostiteljskog objekta: . brisanje i poliranje inventara u ofisu .tehničko VJEŽBE: . brigadni sistemu rada. Pojašnjava tehniku naplate računa u kafani na primjeru . Demonstrira obavljanje pripremnih radnji u kafani .uređuje servirni sto . Opisuje prijemno odjeljenje . Opisuje i demonstrira prijem porudžbine .funkcionalna povezanost odjeljenja .pripremni radovi .polira inventar u ofisu .uslužno odjeljenje .postavlja stolnjake na stolove .karta doručka . Demonstrira tehniku služenja doručka u kafani .

meni karta . Nabraja pripremne radove u ofisu i sali radovima: restorana .Navodi vrste i način pisanja jelovnika .Opisuje jela po grupama .Demonstrira način usluživanja jela a .Opisuje redosled pisanja karte pića .Sastavlja jednostavne menije .upoznavanje sredstava ponude .u ofisu .Navodi način pisanja menija .upoznavanje sa opisom jela u jelovniku .postavljanje kuvera po meniju . Demonstrira postavljanje stolnjaka na sto u restoranu .Nabraja redosled jela u jelovniku služenje .vinska karta i karta pića ’lacart .u sali restorana inventara u ofisu .Zna vrste menija za služenje vina . Upoznavanje sa pripremnim .nošenje i služenje pića .Navodi redosled služenja vina .postavljanje kuvera prema meniju .Demonstrira tehniku služenja vina .Demonstrira pravilno sipanje vina VJEŽBE: .Navodi redosled pisanja vinske karte .redoslijed pisanja u vinskoj karti .jelovnik – redoslijed jela i njihovo .slaganje vina uz razna jela . Sticanje znanja o sredstvima ponude u Pojašnjava svrhu i značaj sredstava ponude ugostiteljstvu: na primjeru .pravilno otvaranje vina pred gostom i sipanje u čaše 12 .Navodi temperature vina za usluživanje .Postavlja kuvere po zadanom meniju . Demonstrira uredjenje servirnog stola. Demonstrira brisanje i poliranje .

smještaj gosta za sto .predaja porudžbine proizvodnim odjeljenjima . Sticanje znanja o tehnici pravilnog . Upoznavanje sa tehnikom davanja .Pojašnjava način boniranja porudžbine na registar kasi na primjeru . Opisuje način nudjenja sredstava sredstava ponude .pisanje porudžbine . gdje polaznici simuliraju goste. Pravilno držanje tijela. porudžbine .Opisuje način predaje porudžbine .(Ove vježbe bi se najprije izvodile u kabinetu. Upoznavanje sa tehnikom predaje .Demonstrira pravilnu komunikaciju sa ophodjenja sa gostom pri izboru gostom porudžbine .Demonstrira boniranje porudžbine na registar kasi i na komjuteru. ponude gostu za stolom na primjeru . gostu pri izboru porudžbine Sticanje znanja o načinu razgovora i .a zatim u salama za usluživanje) 13 .Opisuje metod naknadnog prijema . Demonstrira pravilan način prijema dočeka i smještaja gosta za sto gosta .Obrazlaže pravilno zapisivanje zapisivanja porudžbine na primjeru .Demonstrira predaju porudžbine porudžbine proizvodnim proizvodnim odjeljenjima odjeljenjima .izbor slobodnog stola . Demonstrira pravilan način pomoći . porudžbine za dezert i dežestiv porudžbine na primjeru .Demonstrira pomoć gostu pri izboru mjesta .davanje sredstava ponude .-boniranje porudžbine na registar kasi .ophodjenje sa gostom . . Demonstrira nudjenje sredstava desne ruke pri davanju ponude ponude gostima za stolom . VJEŽBE: .prijem gosta . lijeve i . Sticanje znanja o blokiranju zavisno od organizacije rada porudžbine na registar kasi .Demonstrira pisanje porudžbine .Demonstrira nudjenje sredstava . Upoznavanje sa tehnikom . Sticanje znanja o naknadnom ponude gostima za stolom prijemu . Demonstrira prijem gosta u Sali .

Zna pravilno usluživanje hladnih i toplih predjela na pet načina . medjuobroci . jela po porudžbini 8. Demonstrira postavku kuvera prema . Opisuje i demonstrira pravilno usluživanje jela od mesa na pet načina . 14 . supa.Zna koje se vino služi uz mesna jela.Zna vrste pića uz jelo . pečenja 7.aperitiva . gotovih jela 6. večera zadatom meniju . Navodi načine usluživanja a'la cart: . ribe.usluživanje na pet načina: 1.Navodi vrste dežestiva . Demonstrira pravilno usluživanje variva i priloga . salata 11.pića uz jelo .postavljanje kuvera . variva 10. jela sa roštilja 9. supe – čorbe 3. voća Sticanje osnovnih znanja o usluživanju: Razlikuje vrste aperitiva . Demonstrira pravilno usluživanje poslastica VJEŽBE: . Zna i demonstrira tehniku usluživanja a'la cart .Sticanje znanja o usluživanju glavnih jela .Nabraja aperitivna pića . sireva 12. ručak . Demonstrira pravilno usluživanje salata . rakovi 5.Razlikuje čaše u kojima se služe . toplih predjela 4. čorbi i potaža na primjeru . hladnih predjela 2.Navodi redosled služenja vina . Opisuje pravilno usluživanje. Demonstrira pravilno usluživanje sireva . poslastica 13.dežestiva pojedine vrste pića .

Demonstrira način naplate računa u pansionu .dežestiva Sticanje znanja o pansionskom .vina .primanje porudžbina i sastavljanje rekapitulacije ankete na svom reonu .Demonstrira prijem porudžbine u .Zna tehniku prijema porudžbine u poslovanju: pansionskom restoranu . prijem porudžbine u pansionskom pansionu restoranu .Zna načine usluživanja u pansionskom .Navodi redosled postavljanja jela na švedskom stolu .Nabraja uredjaje.Nabraja pripremne radnje u . usluživanje gostiju u pansionu . VJEŽBE: .Navodi instrumente ponude.Zna organizaciju rada u pansionu . organizacija rada . namještaj. uredjaji i potreban . centralni i etažni ofis centralnom i etažnom ofisu .aperitiva . Upoznavanje usluživanja u hotelskim Pojašnjava organizaciju rada u sobnom sobama: servisu na primjeru .Nabraja sredstva ponude.Objašnjava organizaciju rada na pripremi švedskog stola na primjeru . naplata računa u pansionskom pansionu restoranu .Nabraja redosled pripremnih radnji u . 15 .pripremne radnje u ofisu i sali restorana .slaganje jela na švedskom stolu.Demonstrira načine usluživanja u pansionskom restoranu . VJEŽBE: .Pravilno usluživanje: .Navodi podjelu pripremnih radnji u .postavljanje švedskog stola u Sali . pripremni radovi u pansionu pansionu . opremu i inventar inventar u etažnom ofisu potreban za obavljanje sobnog servisa . švedski sto u pansionskom restoranu restoranu .

Pojašnjava elemente ugovora ponude Upoznavanje sa poslovnim ručkom: za poslovni ručak na primjeru . usluživanje porudžbine u hotelskim u sobnom servisu na primjeru sobama . naplata usluga u sobnom servisu . Navodi pravila usluživanja jela po . tabl-dot servis . Nabraja vrste aperitiva . . Zna sredstva ponude . Zna ugostiteljske objekte na brodu 16 . usluživanje u avionu . Zna način usluživanja na spratu . priprema porudžbine . Zna protokol . usluživanje na brodu . pred gostom . Sticanje znanja o usluživanju na . usluživanje jela na poslovnom . Zna redosled usluživanja vina . Zna tehniku prijema ponude spratu: . Zna bonton . završni radovi. Zna pravila usluživanja aperitiva ručku . Zna pravila tabl – dot servisa poslovnog ručka . protokol meniju . pripremni radovi . usluživanje aperitiva i pića uz jelo . usluživanje u vozu . Zna načine usluživanja dežestiva . . Razlikuje vrste porudžbina . Opisuje način usluživanja u vozu . Zna završne radove u sobnom servisu. Opisuje vagon-restoran i bife kola . prijem porudžbine za poslovni poslovnog ručka ručak . Demonstrira način naplate usluga u sobnom servisu . Nabraja vrste dežestiva Poznavanje usluživanja u . Opisuje način usluživanja u avionu . instrumenti ponude . Opisuje načine serviranja porudžbine . Demonstrira nalivanje vina u čaše . usluživanje dežestiva. Nabraja pripremne radnje u ofisu . Demonstrira načine usluživanja . Zna način snabdijevanja aviona . Navodi sredstva ponude . Zna vrste ugostiteljskih objekata na saobraćajnim sredstvima: prevoznim sredstvima . pripremne radnje za organizaciju . Navodi organizaciju rada na brodu . Zna pripremne radnje za organizaciju .

Zna način pripremanja sale za svečane prijeme 17 . hladnom bifeu .topli bife . Zna i nabraja specijalizovana jela specijalnih jela u restoranu: . Opisuje specijalna jela u restoranu . Demonstrira usluživanje nacionalnih jela Sticanje znanja o svečanim prijemima u . Navodi organizaciju rada na banketu . kavijar .kuver za rakove .postavljanje kuvera za specijalna jela . Opisuje organizaciju rada na svečanim .čajanka. cicvaru .banket prijemima . školjke . Zna nacionalna jela Crne Gore prezentacije usluživanja nacionalnih . Demonstrira postavku kuvera za: . Zna organizaciju rada na čajanci . Nabraja vrste svečanih prijema ugostiteljstvu: .hladni bife . Zna organizaciju rada na koktel partiji .kuver za školjke .kuver za cicvaru . ribe . Demonstrira organizaciju rada na toplo- .kuver za kačamak. Upoznavanje sa vještinom . Navodi načine pripremanja nacionalnih jela jela Crne Gore . . Sticanje znanja o usluživanju . puževe .kuver za ribu . rakove . kačamak .koktel-partija . Pojašnjava načine pripreme specijalnih jela VJEŽBE: .kuver za kavijar .

14. pribor.snalažljivost pravilne komunikacije sa gostom. uredjaji . .sposobnost korišćenja opreme i inventara.3. Ispitni katalog za predmetnu oblast: 14. ishranu i Radna garderoba točenje pića .-da opiše način održavanja lične i radne higijene -Ravnanje restoranskih i kafanskih stolova u sali .2.sposobnost optimalne organizacije rada na radnom mjestu.-da nabroji i opiše djelove službene i radne uniforme .-Da nabroji podjelu ugostiteljskih poslovnih jedinica i opiše ugostiteljske objekte za: . . Tehnologijal rada sa praktičnom nastavom za konobara – konobara 14. Znanje i vještine koje se provjeravaju: ISPITNI KATALOG Znanje Vještine Nastavna sredstva. .da nabroji uslužno osoblje u ugostiteljskoj radnji . .-funkcionalnu povezanost izmedju odjeljenja . Na ispitu se ocjenjuje: . Da opiše i nabroji -Uredjivanje servirnog opremu.1. namještaj i stola sitan inventar u -Pravilno postavljanje ugostiteljskom stolice za stolom objektu -Postavljanje stolnjaka na sto u zavisnosti od dimenzija stola 18 .-smještaj.sposobnost primjene teoretskih znanja u praktičnom radu. 14.sposobnost vodjenja administracije.

ugostiteljskom poslovanju : jagnjeće pečenje. kontinentalni. njeguški stek. teleća ragu -sporedni čorba. sastav i način pripremanja -ravnanje I spajanje stolova za poslovni ručak ili svečani prijem -uredjivanje salona za služenje aperitiva 19 . zelena Grijači za jelo salata. kompletni ili francuski. jabuke) ordever Razni platoi po veličinama -glavni dnevni obroci « Bjelasica ». -svečani miješana salata i sahat torta Postavljanje kuvera za večeru prema zadatim meniima : -opisuje jelo. evropski. engleski ili švajcarski) Postavljanje kuvera za -Da opiše i nabroji vrste ručak prema zadatom dnevnih obroka u meniju (govedja supa. -Postavljanje nadstolnjaka na sto -Pripremanje kolica za usluživanje za rad -Način izrade raznih figura od salveta -Poliranje inventara od stakla -Demonstrira čemu koja čaša služi -Poliranje inventara od porculana uz objašnjenje kada se koristi pojedini inventar -Poliranje pribora za jelo -Pripremanje i postavljanje na sto malog stonog inventara Postavljanje svih vrsta kuvera za doručak (jednostavni. bečki.

Da nabroji opremu Slaganje pića po vrstama bezalkoholnog pića točionice pića u vitrine Inventar od stakla Odlaganje inventara . kombinovani Praktičnu primjenu engleskog načina usluživanja Praktičnu primjenu kombinovanog načina usluživanja Da praktično demonstrira upotrebu forlegera Da prikaže rad konobara u revirnom sistemu Da demonstrira rad Inventar za usluživanje konobara u reonskom Namještaj I oprema u sali za . Da opiše točionicu Pisanje trebovanja Knjiga trebovanja pića pića nedostajuće robe Trebovnica (lista trebovanja) Pisanje knjige zaliha Razne vrste alkoholnog I .da primijeni francuski način usluživanja – drugu varijantu -Da definiše i opiše kafanu Da demonstrira pripremne Karta pića kao ugostiteljski objekat radove u kafani i to: Kafanska karta . bečki francuskog načina Inventar .rad šefa reona rada . Da opiše i nabroji sistemu I to: usluživanje sisteme organizacije . Da nabroji i opiše točionice u vitrine po uredjaje točionice vrstama pića Da pojasni i nabroji načine Praktičnu primjenu bečkog Kolica za usluživanje usluživanja: načina usluživanja Platoi Praktičnu primjenu Forlegeri .u ofisu i sali za Olovka usluživanje Blok za porudžbinu . francuski usluživanja (sve tri .davanje sredstava Inventar ponude i prijem Namještaj porudžbine 20 . .prijem i smještaj gosta Otvarač za flaše .rad pompčnika šefa reona . engleski varijante) .

Ručak Prijem naknadne Namještaj . funkcionalnu Smještaj gosta za sto Olovka povezanost Davanje sredstava Blok porudžbenice odjeljenja restorana . Večera porudžbine za desert i Lični pribor za rad dežestiv Usluživanje voća. pripremne radove ponude Otvarači za flaše Prijem porudžbine I pomoć . engleski usluživanje glavnih i kombinovani način Garderoba obroka u restoranu: Usluživanje aperitiva Inventar Usluživanje pića uz jelo Oprema . francuski . ispraćaj gosta . usluživanje vrsta doručka . obavljanje završnih radova u kafanskoj sali . usluživanje jela po kafanskoj karti . sredstva ponude u gostu pri izboru jela restoranu Način predaje porudžbine proizvodnom odjeljenju i boniranje porudžbine Usluživanje gosta po meniju na bečki. Da definiše i opiše (sve tri varijante). Da definiše i opiše Obavljanje pripremnih Garderoba restoran i radova u ofisu Kompletan inventar za restoransko Obavljanje pripremnih usluživanje poslovanje: radova u sali restorana Namještaj u restoranu Način prijema gosta i Oprema u restoranu . dezerta i dežestiva Pravi račun za gosta i vrši Naplatu na dva načina Način ispraćaja gosta Obavljanje završnih radova u restoranu 21 . . usluživanje pića Oprema . odjeljenja restorana konverzaciju sa gostom Sredstva ponude . naplaćivanje računa .

centralni ofis spratu ofisu na spratu . završni radovi Preuzimanje porudžbine Usluživanje gosta u hotelskoj sobi Ispostavljanje računa gostu Obavljanje završnih radova u sobi i ofisu . Način obavljanja pripremnih radova u ofisu i sali Način prijema i smještaja gosta u pansionskom Garderoba restoranu Inventar . Da definiše i opiše Obavljanje pripremnih poslovni ručak radova za usluživanje Kompletan inventar poslovnog ručka – večere Namještaj i oprema Način uredjivanja salona Lični pribor za rad za služenje aperitiva Svečana uniforma Način usluživanja aperitiva u salonu i za stolom gdje gosti sjede 22 . prijem porudžbine Davanje naloga Sredstva ponude . Da definiše i opiše Način anketiranja gosta u Oprema pansionsko poslovanje pansionskom restoranu Namještaj Način izrade rekapitulacije Lični pribor za rad ankete Način usluživanja gosta po anketi primjenjujući sve načine usluživanja Usluživanje pića (aperitiv uz jelo i dežestiv) i sastavljanje računa gostu za jelo Obavljanje završnih radova u restoranu Definiše i opiše usluživanje Način obavljanja Inventar u hotelskim sobama: pripremnih radova u Specijalni inventar centralnom i ofisu na Oprema u centralnom ofisu i . sredstva ponude na više načina sobama . usluživanje porudžbine proizvodnim odjeljenjima . etažni ofis Prijem porudžbe od gosta Oprema u hotelskim . naplata računa za pripremu porudžbine .

Način usluživanja gosta po meniju TABLE DOT SERVIS u ulozi: .vinonoše Način usluživanja dežestiva za stolom i u salonu -Da opiše usluživanje na Detaljno pojašnjavanje saobraćajnim sredstvima metoda i načina usluživanja u vozu. avionu i na brodu Obavljanje pripremnih Da definiše i opiše služenje radova u restoranu specijalnih jela u restoranu Postavljanje kuvera za Inventar za usluživanje ribu – posluživanje ribe uz specijalnih jela primjenu tehnike filiranja Postavljanje kuvera za rakove i usluživanje Oprema rakova i predlaganje Namještaj izbora pića uz jelo Nacionalna garderoba Postavljanje kuvera za Pribor za rad školjke i usluživanje školjki i predlaganje izbora pića uz jelo Postavljanje kuvera za kavijar i usluživanje kavijara Postavljanje kuvera za cicvaru i usluživanje cicvare Postavljanje kuvera za kačamak i usluživanje kačamaka Pojašnjavanje načina pripremanja pojedinih specijaliteta Da definiše i opiše vrste Postavljanje i pripremanje Kompletan inventar 23 .pomoćnika šefa reona .šefa reona .

Napredovanje. Provjeravanje U toku programa obrazovanja poslije svake zaokružene cijeline izvršiti provjeru znanja i vještina.čajanka Uredjivanje platoa sa aperitivima Uredjivanje stola za apetisane Postavljanje stola za hladan bife sa inventarom za 20 osoba Uredjivanje i dekorisanje sale sa pripremnim radnjama za čajanku 15. Preporučuje se da se obuka obavlja u prijepodnevnim časovima kako bi se usmjerila pažnja polaznika.banket osoba Lični pribor za rad . 16.b. 16.hladni bife za 100 osoba . svečanih prijema : stola za banket za 50 Namještaj i oprema . Na kraju programa obrazovanja organizuje se završna provjera znanja i praktična osposobljenost polaznika. Mjesto izvođenja i plan realizacije programa obrazovanja : Obuku organizovati tako da teoretski dio obuke polaznici prate 6 časova nedeljno i 15 časova praktične obuke u prvom mjesecu.a. provjeravanje i vrednovanje znanja: 16. Napredovanje Savladavanje jednostavnih vještina je uslov za prelazak na usvajanje složenijih vještina. 24 .toplo – hladni bife za služenje koktel partije . Predlaže se da posle obuke kandidat ide kod socijalnog partnera u ugostiteljski objekat radi dodatnih 100 časova. Ocjene sa provjera u toku obuke treba obavezno uzeti u obzir prilikom završne provjere.koktel partija Uredjivanje sale i salona Svečana uniforma . a 2 časa nedjeljno teoretske obuke i 18 časova praktične obuke u drugom i trećem mjesecu.

03.2004. polaznik nije ovladao svim vještinama i znanjima utvrdjenim standardom za zanimanje Konobar/ica na zadovoljavajućem nivou. 19. Leovac Cvetko 3. Autori programa. 18. Dokument koji se dobija po završetku programa obrazovanja: Biće regulisano u skladu sa Zakonom 20. metodički osposobljen kadar za rad sa odraslim polaznicima (pohadjanje odgovarajućeg seminara) prema programu koji je usvojio Savjet za obrazovanje odraslih. 17. VKV konobari sa dužim radnim uskustvom. predlagači programa.instruktora pojedinih djelova programa obrazovanja: Obuku bi izvodili ugostiteljski kadrovi sa završenom višom stručnom spremom za ugostiteljstvo i visokokvalifikovani konobari sa radnim iskustvom. . Zanimanje koje se dobija po završetku programa obrazovanja : Konobar/ica. polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrdjenim standardom za zanimanje Konobar/ica na zadovoljavajućem nivou.c Vrednovanje Vrednovanje na završnoj provjeri treba vršiti na sledeći način: . 25 . Bulatović Miličko 2. polaznik je ovladao svim vještinama i znanjima utvrdjenim standardom za zanimanje Konobar/ica na visokom nivou. Stručne kompentencije nastavnog kadra. . datum prijema i ko ga je odobrio: Autori programa : 1. Nikolić Miodrag – Dragan Predlagač programa: Centar za stručno obrazovanje Program je usvojen na IX sjednici Savjeta za obrazovanje odraslih 02.16. godine. Potrebno didaktičko -.

podstolnjaci. Organizacija radnog mjesta: . .priprema predmeta za rad. Definisanje indukcionog modula (modul čiji se djelovi koriste tokom čitave obuke). pri čemu treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama polaznika i njihovim interesima (treba ispretplitati teoriju. Predmeti. Definisanje svih modula obuke neophodnih za ovo zanimanje. 26 . sposobnost komunikacije. servirni stolovi.priprema radnog prostora.. nadstolnjaci. . razvojem i značajem ugostiteljstva: .organizacija rada ugostiteljsko poslovne jedinice.organizacione jedinice za pružanje usluga prehrane i točenja pića.diskusija i razgovor sa kandidatima. oprema – restoranski stolovi. nagrađivanje. pomoćni stolovi. . Upoznavanje polaznika sa nastankom. koji sadrži: Karakteristike zanimanja za koje su se kandidati opredijelili (uslovi rada. smještaja. demonstraciju i praksu). salvete. pribor za jelo itd. – pogledati program obuke za konobara – ispitni katalog). snalažljivost. ljubaznost u ophođenju sa ljudima. okretnost. sposobnost organizacije. Uvodni dio realizovati kroz teme: . stolnjaci.uloga i značaj poslova konobara za ugostiteljsku djelatnost . kolica za tranžiranje.trenerovo predstavljanje . 2. kafanski stolovi. alati.mišljenje kandidata .) je predmet obrade kroz sve teme (module). kultura govora.upoznavanje sa kandidatima – polaznicima .priprema sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom.). materijali. kolica za usluživanje. mogućnost napredovanja. . ishrane i točenja pića. urednost.upoznavanje sa predmetnom oblasti u kontekstu zanimanja .UPUTSTVO ZA TRENERA ZA OBUKU KONOBARA/ICE Treneri realizuju program obrazovanja kroz slijedeće faze: 1. spremnost za fleksibilno radno vrijeme. tanjiri. lično i profesionalno poštenje. 3. restoranske stolice.. Određivanje profila radnika za ovo zanimanje (psihofizičko zdravlje. 4.ugostiteljsko-poslovne jedinice za pružanje usluga. Priprema za realizaciju programa obrazovanja – određivanje nastavnog materijala (napr. radno vrijeme. čaše.

Poslovi točionice pića: Demonstracija: .tehnike usluživanja zavisno od sistema organizacije rada.prijem porudžbine . Praktičan rad polaznika: .oprema i namještaj u ugostiteljskoj jedinici: razne vrste stolova.pripremne radnje u kafanu i restoranu . razne vrste stolica.postavljanje kuvera na sto prema zadatom meniju.Oprema i inventar – namjena i način održavanja . . . Kafana i restoran kao tip ugostiteljskog objekta Demonstracija: . 27 . razne vrste sitnog inventara. i drugog ugostiteljskog inventara. vrste kolica. Praktičan rad polaznika .svečanih obroka. Praktičan rad: . . posuđem.ispraćaj gosta.načini točenja raznih alkoholnih i bezalkoholnih pića. Poslovi serviranja dnevnih obroka u ugostiteljskoj jedinici Demonstracija: . pomoćni inventar. sitnog i poćnog inventara itd. .točenje raznih alkoholnih i bezalkoholnih pića.usluživanje pića i jela na razne načine.demonstriranje načina namještanja stolova.sporednih (među) obroka i . . stolica.usluživanje prema zadatom načinu.pripremni radovi u ofisu i trpezariji za posluženje glavnih obroka. kolicima itd.serviranje glavnih dnevnih obroka.načini usluživanja pojedinačno. stono rublje.naplata računa . vrste posuđa. Poslovi usluživanja na razne načine Demonstracija: . . brisanja i poliranja posuđa.demonstriranje upotrebe i rukovanja različitim inventarom. pribori za jelo.prijem i smještaj gosta . održavanja.

brisanje i poliranje inventara i posuđa u ofisu . Tehnika pravilnog dočeka. 28 . Praktičan rad: (polaznici simuliraju goste i konobara naizmjenično) . izbor slobodnog stola.priprema sale za koktel partiju . Zaštita na radu. Praktičan rad: .redoslijed služenja pića i vina.redoslijed jela i njihovo služenje .priprema sale za banket . Sredstva ponude u ugostiteljstvu Demonstracija: .primjena mjera zaštite na radu i životne sredine . porudžbina. ophođenje. pepeljara i cvijeća na stolove .prijem. boniranje itd.pravilno nuđenje sredstava ponude .ravnanje stolova .polaznici simuliraju goste i kompletno osoblje koje se brine o pripremi i organizaciji svečanih prijema u ugotiteljstvu naizmjenično. Praktičan rad: .boniranje porudžbine na registar kasi i komjuteru. smještaja gosta za sto i davanje sredstava ponude Demonstracija: .pravilno korišćenje sredstava zaštite na radu. zaštita životne sredine i pružanje prve pomoći Demonstracija: .priprema toplog bifea .pravilno otvaranje vina pred gostom i sipanje u čaše.priprema hladnog bifea .pripremanje pomoćnog inventara.postavljanje kuvera po meniju . davanje sredstava ponude.pravilan način prijema i smještaj gosta .nošenje i serviranje jela po narudžbi . Svečani prijemi u ugostiteljstvu Demonstracija: . predaja porudžbine. smještaj gosta za sto.postavljanje stolnjaka.pisanje i predaja porudžbine .priprema čajanke Praktičan rad: .

Načini provjere znanja kandidata tokom obuke i na kraju obuke (naznačeni su u programu obuke konobara). Određivanje vremena neophodnog za praktičnu obuku (stvarni uslovi). Sticanje znanja o pravilnoj komunikaciji sa saradnicima i gostima (igranje uloga – timski rad) 5. Sticanje znanja o korišćenju stručne terminologije u ugostiteljstvu (teorija) 4. 6. Praktičan rad: .13. 29 .simulacija pružanja prve pomoći prema zadatom primjeru kod manjih povreda i neugodnih situacija koje se mogu desiti u ugostiteljskom objektu uz korišćenje priručne apoteke.