You are on page 1of 24

Tahun : 5

UPSR 2003 / Bhg. B Soalan 2

2. Jadual 2 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang pemanasan 500mℓ
air.

Masa 0 2 4 6 8 10 12
pemanasan/
minit
Suhu air / °C 20 30 40 50 60 70 80

Jadual 2
KPS: Membuat inferens/ Kriteria 1
a) Cadangkan satu sebab mengapa air menjadi panas.

(1 markah)

Tema : Menyiasat Alam Bahan
UPSR 2003 / Bhg. B Soalan 3

3. Rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan
yang dilakukan oleh sekumpulan murid. Enam sudu garam dimasukkan ke dalam
500 mℓ air. Kemudian, dimasukkan ke dalam peti sejuk untuk disejukbekukan ini
diteruskan dengan menambahkan kuantiti garam.

30 *C

Larutan garam

Bikar
Rajah 2
Keputusan penyiasatan direkodkan dalam Jadual 3

Kuantiti garam / sudu 6 8 10 12

Masa pembekuan /Jam 1 2 3 4

Jadual 3

KPS: Membuat inferens / Kriteria 2

Semakin bertambah larutan garam semakin lambat
masa pembekuan air
d) Nyatakan satu inferens berdasarkan pernyataan di atas.

KPS: Membuat inferens / Kriteria 3
e) Tuliskan satu pemerhatian bagi menyokong inferens di (d)

(1 markah)

Section B

C3. 2. …………………………………………………………………………………. Bilangan spesies tumbuhan yang pupus 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1800 1850 1900 1950 2000 Tahun b. C9). inferens (C2. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. C4) / Sederhana 1 Sekumpulan pelajar mengumpul maklumat tentang kepupusan spesies tumbuhan di suatu kawasan hutan. …………………………………………………………………………………. Nyatakan dua inferens untuk menerangkan mengapa bilangan spesies tumbuhan yang pupus pada tahun 2000 paling tinggi. Carta palang di bawah menunjukkan maklumat yang mereka perolehi. Tema : Force and Energy . Nyatakan satu sebab untuk menyokong inferens kamu di (b). 1.Tema : Living Things UPSR 2004 / 1 / Mentafsir Maklumat (C6. …………………………………………………………………………. ( 2 markah ) c.

Apakah kesimpulan yang boleh kamu buat berdasarkan carta bar itu ? ………………………………………………………………………………….UPSR 2004 / 2 2 Sekumpulan pelajar membuat aktiviti menggunakan model kereta dalam masa yang ditetapkan selama 5 saat. …………………………………………………………………………………. ( 1 markah ) . Carta palang di bawah menunjukkan maklumat yang mereka peroleh. Jarak (cm) 60 50 40 30 20 10 0 2 4 6 8 10 12 Laju (cm/s) d.

Gula Air sejuk Air sejuk Isipasu air 100 ml Isipasu air 200 ml Suhu air 50C Suhu air 50C Arahan: 1. Hipotesis (C15) / Sederhana 3 Rajah menunjukkan radas yang digunakan dalam suatu penyiasatan. Keputusan: . Mengawal Pembolehubah (C11. Catatkan masa yang diambil untuk gula itu larut. C12). Masukkan 10 sudu gula ke dalam bikar dan kacau hingga semua gula larut. 2. Masukkan air sejuk ke dalam bikar. Meramal (C5). Ulang aktiviti dengan menggunakan air panas.Tema : Material UPSR 2004 / 3 / Inferens (C1). 4. 3. Mentafsir Data (C8).

A B C Beberapa buah buku diletakkan diatas setiap struktur itu keputusan adalah seperti Berikut. …………………………………………………………………………………. B dan C. …………………………………………………………………………………. Meramal (C4).Isipadu air /ml 100 200 Masa yang diambil untuk gula larut / saat 90 60 a. Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar.. ( 1 markah ) Tema : Technology UPSR 2004 / 4 / mentafsir Data (C6. Pada fikiran kamu mengapakah masa gula itu larut berbeza ? Berikan satu sebab.Dapat menampung dua buah buku d.Dapat menampung satu buku Bentuk C.. Bentuk A – Tidak dapat menampung buku Bentuk B. C9). Mengawal Pembolehubah (C13) / Tinggi 4. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu ? . Beberapa keping kertas yang serupa digulung dan digam untuk membentuk struktur A.

…………………………………………………………………………………. state two inferences about the difference between objects in group P and in . Keputusan Ajeet ditunjukkan di bawah. ( 1 markah ) upsr 2005 Ajeet menjalankan satu penyiasatan untuk menguji kebolehan objek-objek menyalakan mentol. Setiap objek disambungkan pada litar itu. …………………………………………………………………………………. Ajeet menyediakan litar berikut. (c) Using Ajeet’s results. Ajeet’s results are shown below.

____________________________________ 2. Menggunakan keputusan Ajeet.group Q. Setiap bikar mempunyai saiz yang sama dan mengandungi isipadu air yang sama. nyatakan dua inferens tentang perbezaan antara objek dalam kumpulan P dengan objek dalam kumpulan Q. 1. Dia meletakkan objek-objek itu ke dalam empat bikar. Adam merekod masa bagi objek-objek itu menyerap air. These are Adam’s results: Ini adalah keputusan penyiasatan Adam: . ____________________________________ [2 marks] [2 markah] 2005 Adam menjalankan penyiasatan untuk mengkaji kebolehan objek yang berbeza menyerap air.

. Figure (i) Rajah (i) Ah Meng designs a trolley to help him to pull the load. Rajah (ii) menunjukkan Ah Meng lebih mudah menarik beban tersebut menggunakan troli itu. Rajah (i) menunjukkan Ah Meng sedang menarik beban. mengapakah masa yang diambil bagi pelbagai objek menyerap air adalah berbeza? Berikan satu sebab. Pada fikiran kamu. __________________________________________________________________________________ Amir dan Ah Meng mengumpul maklumat bagi satu aktiviti. Figure (ii) shows that Ah Meng finds it easier to pull the load using the trolley. Ah Meng telah mereka cipta sebuah troli untuk membantunya menarik beban itu.d) Why do you think that the times taken for the various objects to absorb water were different? Give one reason. Dia mendapati sukar untuk menarik beban itu.

X dan Y. Rajah (ii) Bandingkan kedua-dua situasi semasa Ah Meng menarik beban itu. Setiap gelang getah digantungkan dengan cawan yang serupa. Dia menjalankan penyiasatan menggunakan dua gelang getah itu. (a) State two inferences based on your observations. Diagram .1 menunjukkan keputusan penyiasatan itu. Rajah . 1. X dan Y adalah sama panjang. Nyatakan dua inferens berdasarkan perbezaan pemerhatian kamu. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ UPSR 2006 Siti mempunyai dua gelang getah.1 .

Keputusan penyiasatan itu dicatatkan dalam jadual di bawah.1 3(a) State two inferences about the length of rubber band Y. Apabila lapan helai kertas tisu dilembapkan. Rajah . 1. Tulis satu pemerhatian untuk menyokong inferens kamu di 3(a). Nyatakan dua inferens tentang panjang gelang getah Y. . jumlah beratnya ialah 200 g. __________________________________________________________________________________ [2 marks] [2 markah] 3(b) Write one observation to support your inferences in 3(a). Kertas tisu itu dibiarkan kering dan beratnya dicatatkan setiap satu jam. __________________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________________ 4.

30 p. 2007 . ____________________________________________________________________________________ 5 d) State one inference about the direction of the shadow at 1.m. Nyatakan satu inferens tentang perubahan jumlah berat kertas tisu itu semasa penyiasatan.4(d) State one inference about the total weight change of the tissue papers during the investigation.m.30 p. Nyatakan satu inferens tentang arah bayang pada jam 1.

_________________________________________________________________________________ .Seorang murid telah melepaskan kereta mainan X menuruni satu landasan yang condong. _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 2. 1. Jarak pergerakan kedua-dua kereta itu direkodkan. Nyatakan dua inferens yang boleh menerangkan mengapa setiap kereta mainan itu bergerak pada jarak yang berlainan. Aktiviti ini diulangi dengan kereta mainan Y. Table Jadual (a) State two inferences that might explain why each toy car travels a different distance. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan.

state one inference about liquid X. Menggunakan keputusan penyiasatan ini.2007 Fendi menyiasat tentang perubahan keadaan cecair X. Keputusan penyiasatan ini ditunjukkan dalam carta alir di bawah. nyatakan satu inferens tentang cecair X. (c) Using the result of this investigation. Nyatakan satu pemerhatian bagi menyokong inferens di 3(c). _________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (d) State one observation to support the inference in 3(c). _________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ .

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2008 Rajah . on the surface of the Use Earth.44 p. J dan K. Nyatakan satu inferens mengapa keadaan di P lebih gelap daripada di Q.. Rajah di bawah menunjukkan dua tempat yang berbeza. didapati keadaan di P lebih gelap daripada di Q. P dan Q. P and Q. . At 12. __________________________________________________________________________________ d) The diagram below shows two different places.m.44 p. Seorang penternak memasukkan 20 ekor anak ayam ke dalam kotak J dan 12 ekor anak ayam ke dalam kotak K. it is darker at P than at Q. Setiap kotak mempunyai 8 lubang yang ditebuk di tepinya. di atas permukaan Bumi.1 menunjukkan dua kotak yang serupa. State one inference why it is darker at P than at Q. Pada pukul 12.m.

Table Jadual (a) State one reason (inference) based on these information. Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat-maklumat ini. Diagram .1 The table shows the result of this investigation after four hours. Tulis satu pemerhatian tentang keadaan anak-anak ayam dalam kotak J untuk menyokong . Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan ini selepas empat jam. ____________________________________________________________________________________ (b) Write one observation on the condition of the chicks in box J to support the answer in 1(a).1 Rajah .

Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh empat planet untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari. . Nyatakan satu inferens tentang perbezaan antara masa yang diambil oleh planet Zuhal dan Pluto. The papers are the same type. ________________________________________________________________________________ UPSR 2009 3. Both the models were blown using a fan with the same speed. The diagram shows an investigation about two models made from different number of rolls of papers. Jadual (a) State one reason (inference) about the difference in the time taken by planets Saturn and Pluto. 2008 The table shows the time taken by four planets to orbit the Sun. jawapan di 1(a).

Diagram Rajah The result of the investigation is recorded in the table.Rajah menunjukkan suatu penyiasatan tentang dua model yang diperbuat daripada bilangan gulungan kertas yang berlainan. Kertas ini adalah jenis yang sama. Keputusan penyiasatan itu dicatatkan dalam jadual. Table Jadual . Kedua-dua model itu ditiup menggunakan kipas dengan laju yang sama.

Kedua-dua buku itu ditolak dengan cepat menggunakan daya yang sama. J dan K. Tulis satu sebab (inferens) berdasarkan pemerhatian pada model Y. _____________________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] 4. J and K. (b) State one reason (inference) based on the observation on model Y. .The diagram shows two similar books. The books are pushed briefly using the same amount of force. 5. Rajah menunjukkan dua buah buku yang serupa.

Nyatakan satu sebab (inferens) tentang jarak yang dilalui oleh K. Diagram Rajah The distance travelled by each book is shown in the the table. . Table Jadual (b) State one reason (inference) about the distance travelled by K. Tulis satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di 5(b). ___________________________________________________________________________________[ 1 mark] [1 markah] (c) Write one observation to support the reason (inference) in 5(b). Jarak yang dilalui oleh setiap buku ditunjukkan dalam jadual.

____________________________________________________________________________________ (b) Predict the average air pollution index in the year 2000. Jadual (c) State one reason (inference) for the change in the average air pollution index from the year 1990 to 2006. Nyatakan satu sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran udara dari tahun 1990 hingga 2006. ___________________________________________________________________________________ _ [1 mark] [1 markah] 2010 Jadual menunjukkan purata indeks pencemaran udara di bandar X dari tahun 1990 hingga 2006. ____________________________________________________________________________________ [1 mark] [1 markah] (c) State one reason (inference) for the change in the average air pollution index from the year 1990 to 2006. . Ramalkan purata indeks pencemaran udara dalam tahun 2000.

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2011 Soalan 1 Dua keping roti. R dan S dimasukkan ke dalam beg plastik yang berasingan. Roti Kehadiran kulapuk R X S √ (d) Beri satu sebab (reason) tentang kehadiran kulapuk pada S. ______________________________________________________________________ __________________________________________________________ Soalan 2 . Rajah 1 Jadual 1 menunjukkan perubahan keadaan dua keping roti itu. Saiz dan jenis beg plastik yang digunakan juga adalah sama. Nyatakan satu sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran udara dari tahun 1990 hingga 2006. Rajah 1 menunjukkan keadaan dua keping roti itu selepas tiga hari. R ialah sekeping roti kering dan S ialah sekeping roti lembap. Saiz kedua-dua roti itu adalah sama.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Soalan 4 Rajah 4 menunjukkan suhu purata dan situasi di planet X dan Y. . dalam perlumbaan larian 400 meter. Jarak (m) Masa yang diambil (s) Distance (m) Time taken (s) J K 100 15 25 200 35 50 400 80 100 Jadual 2 (d) Nyatakan satu sebab (inferens / reason) tentang masa yang diambil oleh J dan K.Jadual 2 menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang murid. J dan K.

______________________________________________________________________ _________________________________________________________ (b) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens / reason) di 4(a). Rajah 4 (a) Beri satu sebab (inferens / reason) untuk perbezaan situasi di X dan Y. _______________________________________________________________ .