You are on page 1of 3

Fișă de lucru - verbul

1) Grupaţi verbele următoare după ceea ce exprimă (acţiunea, starea, existenţa): merge, privim, se află, se scutură, stăm, alergăm, mă
odihnesc, eşti, a răsărit, scriu, şade, suntem, aşteaptă, merge, stă, este, cântă, scrie, aşteaptă, tace, suflă, se află, a găsi, sună, a se odihni,
sunt, există.
2) Daţi exemple de câte trei verbe care să exprime acţiunea, starea şi existenţa. Alcătuieşte cu aceste cuvinte propoziţii simple.
3) Scrieţi cuvinte cu înţeles opus verbelor date:
a se bucura, a merge, a lega, a împacheta, a urca, a deschide, a goli, a accepta, a decola, a acoperi, a cere, a debloca, a câştiga, a cădea, a
pierde, a coborî, a da, a elibera, a grăi, a majora, a pleca.
4) Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător verbelor date: a privi, a vorbi, a se supăra, a se răzvrăti, a sosi a remarca, a despica, a abandona, a
complota, a lovi, a tăinui, a vâna, a ucide
Scrie în dreptul verbelor locuțiunile corespunzătoare:A plănui; a hotărî; A observa; a muri; A demasca
a regreta. Scrieți multe locuțiuni verbale cu următoarele verbe:
A da; a lua; a face; a sta (Model: a sta – a sta la pat = a zăcea)
6) Taie forma greșită
noi eram – noi ieram Eu iau un măr./ Eu i-au un măr.
Colegii i-au adus Anei tema. Colegii iau adus Anei tema. Maria ia stiloul din penar./ Maria i-a stiloul din penar.
Andrei i-a trimis mamei o felicitare. Andrei ia trimis mamei o felicitare.
7) Completează ghicitorile cu verbele potrivite:
Din ograda lui Mihai......................... un ghem de scai.(ariciul)
Umblă moşul prin pădure.............................. fragi şi mure.(ursul)
Clopoţel mititel, ............................ capul din zăpadă, / Primăvara să o ................................. . (ghiocelul)
8) Alcătuiți enunțuri în care cuvântul cer să fie : substantiv și verb.
9) Scrieți propoziții punând la la toate diatezele verbele:A plăcea; a duce; a face; a auzi; a îmbrăca; a lăsa; a aduce.
10) Înlocuieşte grupurile de cuvinte cu verbele potrivite:
A da din gură- .................................. a da fuga - ................................
A duce cu vorba - ............................. a băga la cap - .........................
A face focul - …................................ a o lua la goană - ….................
A sta de vorbă cu - …....................... a băga de seamă - …..............
A pune la cale - …............................ a-i părea rău - ….....................
A lua o decizie - …........................... a se da de-a rostogolul - …...

Fișă de lucru - verbul
1) Grupaţi verbele următoare după ceea ce exprimă (acţiunea, starea, existenţa): merge, privim, se află, se scutură, stăm,
alergăm, mă odihnesc, eşti, a răsărit, scriu, şade, suntem, aşteaptă, merge, stă, este, cântă, scrie, aşteaptă, tace, suflă, se află,
a găsi, sună, a se odihni, sunt, există.
2) Daţi exemple de câte trei verbe care să exprime acţiunea, starea şi existenţa. Alcătuieşte cu aceste cuvinte propoziţii
simple.
3) Scrieţi cuvinte cu înţeles opus verbelor date:
a se bucura, a merge, a lega, a împacheta, a urca, a deschide, a goli, a accepta, a decola, a acoperi, a cere, a debloca, a
câştiga, a cădea, a pierde, a coborî, a da, a elibera, a grăi, a majora, a pleca.
4) Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător verbelor date: a privi, a vorbi, a se supăra, a se răzvrăti, a sosi a remarca, a despica,
a abandona, a complota, a lovi, a tăinui, a vâna, a ucide
Scrie în dreptul verbelor locuțiunile corespunzătoare:A plănui; a hotărî; A observa; a muri; A demasca
a regreta. Scrieți multe locuțiuni verbale cu următoarele verbe:
A da; a lua; a face; a sta (Model: a sta – a sta la pat = a zăcea)
6) Taie forma greșită
noi eram – noi ieram Eu iau un măr./ Eu i-au un măr.
Colegii i-au adus Anei tema. Colegii iau adus Anei tema. Maria ia stiloul din penar./ Maria i-a stiloul din penar.
Andrei i-a trimis mamei o felicitare. Andrei ia trimis mamei o felicitare.
7) Completează ghicitorile cu verbele potrivite:
Din ograda lui Mihai......................... un ghem de scai.(ariciul)
Umblă moşul prin pădure.............................. fragi şi mure.(ursul)
Clopoţel mititel, ............................ capul din zăpadă, / Primăvara să o ................................. . (ghiocelul)
8) Alcătuiți enunțuri în care cuvântul cer să fie : substantiv și verb.
9) Scrieți propoziții punând la la toate diatezele verbele:A plăcea; a duce; a face; a auzi; a îmbrăca; a lăsa; a aduce.
10) Înlocuieşte grupurile de cuvinte cu verbele potrivite:
A da din gură- .................................. a da fuga - ................................
A duce cu vorba - ............................. a băga la cap - .........................
A face focul - …................................ a o lua la goană - ….................
A sta de vorbă cu - …....................... a băga de seamă - …..............
A pune la cale - …............................ a-i părea rău - ….....................
A lua o decizie - …........................... a se da de-a rostogolul - ….
A pune la cale - …............................ a-i părea rău - ….....................
A lua o decizie - …........................... a se da de-a rostogolul - …...