You are on page 1of 2

PREDMET:EKONOMIJA

MODUL broj 01:PROIZVODNJA
TEST NA KRAJU MODULA, Radi se dva časa=10 pitanja.
Vanredni polaznici,Ekonomski tehničari: Drugi (II) razred,finansijsko računovodstveni i
Treći (III) razred,poslovno pravni smjer
GRUPA „A“
Datum:______200___.g.
Prezime i ime polaznika:___________________________________________________

PITANJA:
Tačan odgovor na svako od narednih 6 pitanja nosi maksimalno po 8 bodova:
1. Definiši ekonomiju?
Odgovor:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Nabroj privredne djelatnosti?
Odgovor:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Koji faktori najčešće utiču na ponašanje potrošača pri izboru robe?
Odgovor:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Definiši ukupne.prosječne i granične troškove proizvodnje.tržišnu cijenu (TC).a po kojem vrijednost sredstava za proizvodnju? Odgovor:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6. Nabroj uže ili posebne ekonomske nauke sa kojima ekonomija ima najviše dodirnih tačaka? Odgovor:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 8. Definiši kratki i dugi rok proizvodnje? Odgovor:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Tačan odgovor na svako od naredna 4 pitanja nosi maksimalno po 13 bodova: 7. Objasni kada je tržišna cijena (TC) jednaka. Definiši:tržišnu vrijednost (TV).veća i manja od tržišne vrijednosti (TV)? Odgovor:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 9.4. Po kojem principu se određuje vrijednost sredstava za potrošnju.ponuda (P) i tražnju (T)? Odgovor:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Bodovi i ocjene: Do 50 bodova=nedovoljan (1) Od 51-60=doovljan (2) Od 61-80=dobar (3) Od 81-90=vrlodobar (4) Od 91-100=odličan (5) .te napiši formule za računanje prosječnih i graničnih troškova? Odgovor:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 10. Definiši vrijednosti robe po teoriji radne vrijednosti? Odgovor:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 5.