You are on page 1of 3

Proiect didactic

Data:
Şcoala:
Clasa: a VII-a
Profesorul: Adriana Paul
Disciplina: Limba română
Subiectul: Verbul
Tipul lecţiei: de actualizare a cunoştinţelor

Obiective operaţionale
a) cognitive:
- sǎ identifice verbele în diferite enunţuri;
- sǎ recunoască categoriile gramaticale ale verbelor;
- să utilizeze adecvat formele verbale;
b) afective:
- sǎ manifeste spirit de competiţie şi colegialitate;
c) relaţionale şi sociale
- să întreţină contacte amicale cu colegii.

Resurse:
a. procedurale
- strategii de învăţare: activitatea frontală, activitatea în perechi, activitatea
independentă.
- metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, ciorchinele, explicaţia,
problematizarea, învǎţarea prin cooperare, exemplul.
b. materiale: manualul, fişe de lucru.
c. Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul: 50 minute.

BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolarǎ pentru clasa a V-a, Editor: Consiliul Naţional pentru Curriculum din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
Nicolae Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, ed.
Paralela 45, 2001;
Elena Simionică, Fănica Bogdan, Gramatica prin joc, ed. Polirom, 1998;
Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1993

Tipuri de evaluare: coevaluarea, evaluarea formativă combinată.

Se corectează frontal munca independentă şi se fac observaţii privind ortografia verbelor. cărei specii literare aparţine . Asigurarea feedbackului şi evaluarea (12') Asigurarea feedback-ului are loc pe parcursul conducerii învăţării. Dirijarea activităţii şi obţinerea performanţei (24’) Elevii au la dispoziţie 3 minute ca să-şi noteze ce-şi amintesc despre verb. II. Dar iată că un zmeu.Se controlează tema (prin sondaj.Asigurarea climatului (1') şi verificarea temei (4’) Se notează absenţele şi se asigură cele necesare desfăşurării activităţii. În ce gen literar se încadrează – 2 argumente. Elevii vor completa spaţiile punctate cu verbe potrivite de pe fişa nr. Se continuă schema verbului pe tablă. iar pe verticala A-B vor descoperi numele unei părţi de vorbire. 2. întărirea făcându-se treptat.arg. frumoasă şi spornică la treabă. Auzind de frumuseţea şi vrednicia Dumitranei.. numit Boldur.2 .’’ (Ioan Slavici) 1. Elevii vor primi următoarea fişă de lucru. 3. se gândi să se însoare cu o pământeancă. Se poartă discuţii pe marginea textului (de ex. III. Îşi alese drept mire un flăcău din satul ei. V. vor completa un careu cu diferite forme verbale. Scenariul didactic I.A fost odată o ţărancă tânără. Ştia să cânte de înveselea pe oricine se apropia de dânsa. după care vom realiza împreună pe tablă o schemă a verbului cu privire la categoriile gramaticale ale acestuia. cu observaţii şi aprecieri. Dumitrana. 4. Şi era sprintenă şi voioasă. Analizează morfologic şi sintactic verbele subliniate. în timp ce elevii vor enumera şi celelalte categorii gramaticale. folosind metoda ciorchinelui. pe care vor lucra individual. acel zmeu îi trimise tot felul de daruri. Stabileşte valorile morfologice ale verbului a fi din text. În continuare.1 Citeşte cu atenţie textul: . IV. Dar copila nici nu voia s-audă. Captarea atenţiei (4') elevilor pentru activitatea didactică ce urmează se face pornind de la tema pentru acasă. prin aprecieri verbale. Subliniază cu o linie verbele la moduri personale şi cu două linii verbele la moduri nepersonale. că toate erau urâte.). Selectează din text două perechi de antonime. după caz) şi se poartă discuţtii pe marginea temei. leneşe şi cicălitoare. care nu găsise nici o zmeoaică să-i fie nevastă. Prezentarea noilor conţinuturi şi a sarcinilor de învăţare (1') Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei. Fişă de lucru . timp de 15 minute. precizându-se apoi obiectivele operationale.

..... Subliniază cu o linie verbele la moduri personale şi cu două linii verbele la moduri nepersonale..... de frig.. cu un teanc de farfurii în braţe (a merge) ……………. Selectează din text două perechi de antonime........un cumplit zgomot de veselă spartă..A fost odată o ţărancă tânără. (a intra)…………… pe nevăzute............de pe canapea şi femeia (a urca) ... Dulăul (a observa).. Ştia să cânte de înveselea pe oricine se apropia de dânsa.de la serviciu.. se gândi să se însoare cu o pământeancă.... Dar copila nici nu voia s-audă...........Fişă de lucru .. că toate erau urâte... acel zmeu îi trimise tot felul de daruri.. Şi era sprintenă şi voioasă................... în hol..........şi (a pătrunde) ........ la uşa unui bloc şi (a tremura).. Un câine vagabond (a sta)..... Se dau explicaţiile necesare. Peste puţin timp.. Asigurarea retenţiei şi a transferurilor (4') Tema pentru acasă: Redactează o compunere în care să prezinţi venirea iernii. Auzind de frumuseţea şi vrednicia Dumitranei.................... Se face evaluarea frontală a fişei.. leneşe şi cicălitoare... 4..... numit Boldur...’’ (Ioan Slavici) 1.... purtându-se discuţii pe marginea ei...... Dumitrana........ Când un locatar (a ieşi)……………. Câinele speriat (a sări). femeia. mărunt.... (a ploua) . dar în secunda următoare.... Nu coborî decât atunci când soţul ei (a veni) ..... Ea (a păşi)..... Se notează elevii care au fost solicitaţi mai des la răspuns.... ... toţi locatarii (a auzi)...... Subliniază verbele.... 2. gunoiul la ghenă şi (a lăsa) ……………. pe un scaun..... frumoasă şi spornică la treabă..........1 Citeşte cu atenţie textul: ...... scriind pe liniile punctate timpul trecut potrivit al verbelor din paranteze....... Stabileşte valorile morfologice ale verbului a fi din text.....în sufragerie.. care nu găsise nici o zmeoaică să-i fie nevastă........... 3. Într-o zi de toamnă.... Îşi alese drept mire un flăcău din satul ei. Dar iată că un zmeu...spre bufet..... Analizează morfologic şi sintactic verbele subliniate... Fişa de lucru -2 Completaţi naraţiunea de mai jos. VI......uşa întrdeschisă.în apartament.. O tânără (a duce )…………….