You are on page 1of 3

LEMBARAN KERJA 1

TAJUK: _________________________________________________

Jepun telah menduduki Tanah Melayu pada tahun _________, rakyat hidup dalam

____________________ kerana telah didera oleh tentera Jepun. Rakyat pada masa

kedudukan Jepun mengalami ___________________. Tentera Jepun telah

menyerah diri dan meninggalkan Tanah Melayu pada tahun 1945.

_____________________________________ telah memimpin rakyat tempatan

yang diseksa bangun menentang tentera Jepun. Beliau mempunyai hasrat untuk

mencapai kemerdekaan bersama negara ____________________________.

TAJUK: _________________________________________________

Selepas Jepun meninggalkan Tanah Melayu, British telah kembali ke Tanah Melayu

dan memperkenalkan Malayan Union pada tahun _______________. Malayan

Union telah menghakis kuasa-kuasa orang Melayu dan Raja-Raja Melayu kerana

memberi hak yang sama kepada imigran asing. Atas desakan rakyat tempatan,

pihak British terpaksa menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan

Malayan Union. __________________ telah menjadi pemimpin kepada UMNO

untuk membimbing orang Melayu ____________ Malayan Union.

____________________ telah ditubuhkan pada tahun 1948.

. Kerajaan telah menjalankan _________________________ pada tahun 1955 dengan pihak komunis untuk menyelesaikan masalah ini tetapi gagal. Banyak perkampungan baru Cina telah ditubuhkan untuk mengelakkan kaum Cina melibatkan diri dalam aktiviti komunis. Untuk mencapai kemerdekaan. _____________________ telah dilantik sebagai ketua bagi parti perikatan dan berjaya mendapat majoriti kerusi dalam pilihanraya ini. Banyak orang Melayu telah didera dan dibunuh. TAJUK: _________________________________________________ Pilihanraya ini dijalankan pada tahun ____________. Kerajaan telah _______________________ untuk mengelakkan ancaman komunis bertambah serius. Ancaman Komunis telah bermula pada tahun __________________ di Tanah Melayu. satu pilihanraya telah dijalankan untuk membentuk satu kabinet yang mewakili semua kaum. Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai ____________________ dan bertugas ______________________________________.TAJUK: _________________________________________________ Komunis telah menjalankan ___________terhadap rakyat tempatan.

TAJUK: _________________________________________________ Pada ________________. Rundingan tersebut diadakan di _____________.TAJUK: _________________________________________________ Pada tahun _____________. ______________________ telah menginytiharkan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Rombongan kemerdekaan ini memberi banyak manfaat kepada rakyat di Tanah Melayu kerana berjaya __________________________. Persekutuan Tanah Melayu telah merdeka. Rundingan tersebut diketuai oleh Tunku Abdul Rahman dan diikuti dengan _______________________________________________. Ini telah menunjukkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu telah ______________________________________. Tunku Abdul Rahman. selaku ketua menteri Tanah Melayu telah berunding dengan pihak british untuk mencapai kemerdekaan. Beliau telah melaungkan tujuh kali Merdeka di __________________. . Union Jack telah diturunkan dan tandanya kebebasan Persekutuan Tanah Melayu dari tangan British.