You are on page 1of 17

Razvoj respiratornog sistema

• Nosna duplja, nazalni i oralni sprat ždrela
nastaju od nosnih jamica i dela primitivne usne
duplje (stomatodeuma) tako da su obloženi
epitelom ektodermalnog porekla

• Grkljan, dušnik, bronhi, bronhiole i alveole
nastaju od laringotrahealnog (respiratornog)
divertikuluma, tj. izvrata prednjeg creva i
obloženi su epitelom endodermalnog porekla

srednji deo gornje usne. manji deo tvrdog nepca (primarno nepce) i deo gornje vilice . Razvoj nosa i nosne duplje • Od frontonazalnog pupoljka nastaju čelo. nos.

a deo čeononosnog pupoljka koji je umetnut između pupoljaka maksile zove se Intermaksilarni intermaksilarni segment segment • Intermaksilarni segment ima 3 komponente – labijalna (daje filtrum gornje usne) – gornjovilična (daje deo gornje vilice sa 4 sekutića) – palatinalna (daje primarno nepce) .Nosna (olfaktivna) plakoda Razvoj nosa • Zadebljali površinski ektoderm frontonazalnih pupoljaka u 4. nedelji razvoja formira nosne ili olfaktivne plakode Lateralni nosni nabor • Invaginacijom plakoda nastaju nosne jamice oko Nosna kojih se stvaraju ispupčenja – lateralni i medijalni jamica nosni nabori Medijalni nosni nabor • Medijalni nosni nabori se spajaju formirajući nosnu pregradu.

respiratorni i olfaktivni region • Primitivnu usnu šupljinu od nosne duplje deli oronazalna membrana čijim pucanjem se između nosnih šupljina i usne duplje uspostavlja komunikacija u vidu širokog otvora nazvanog primarne hoane • Formiranjem sekundarnog nepca komunikacija između nosne i usne duplje se sužava i ostvaruje se preko definitivnih hoana . Razvoj nosne duplje • Produbljivanjem nosnih jamica stvaraju se parne primitivne nosne šupljine od kojih će nastati predvorje nosne duplje.

Sinusi svoj puni razvoj dostižu tek u pubertetu . Razvoj nosne duplje • Epitel nosne duplje razvija se od ektoderma. a ostale strukture od ektomezenhima • Olfaktorni epitel nastaje diferencijacijom ektodermalnih ćelija sa krova nosne duplje • Paranazalni sinusi predstavljaju divertikulume bočnih zidova nosne duplje koji urastaju u okolne kosti.

dušnika i pluća vodi poreklo od endoderma. dušnik i pluća • Epitel grkljana. nedelji razvoja sa ventralne strane prednjeg creva izrasta plućni ili respiratorni pupoljak (divertikulum) od koga će se razviti grkljan.Razvoj grkljana. dušnika i pluća • U 4. dok hrskavice. muskulatura i vezivo nastaju od splanhničnog mezoderma koji okružuje prednje crevo • Između divertikuluma i prednjeg creva umeće se ezofagotrahealna predrada (septum) koja odvaja plučni pupoljak od prednjeg creva • Plućni pupoljak ostaje u vezi sa prednjim crevom (budućim farinksom) preko laringealnog otvora .

Poremećaji razvoja .

a hrskavice. mišići i vezivo od mezenhima 4. škržnog luka tako da je muskulatura inervisana od vagusa Razvoj • Usled proliferacije mezenhima oko laringealnog otvora stvaraju se tri nabora – epiglotisni i dva aritenoidna. i 6. 6 • Epitel larinksa nastaje od endoderma. tako otvor menja oblik grkljana od pukotinastog do oblika slova T • Od mezenhima se razvijaju hrskavice koje daju definitivan oblik grkljanu i njegovom otvoru (orificijumu) .

što dovodi do promene boje i visine glasa .Razvoj grkljana • Dok se hrskavice razvijaju epitel grkljana proliferiše i dovodi do privremene okluzije lumena • Posle začepljenja lumena dolazi do njegove rekanalizacije i stvaranja laringealne komore • Tkivo oko komore diferentuje se u prave i lažne glasne žice • U pubertetu dolazi do spuštanja i izduživanja grkljana.

a kasnije se izdužuje. a ostale strukture od splanhničnog mezoderma . što se dešava i po rođenju • Traheja je obložena respiratornim epitelom čijom invaginacijom nastaju trahealne žlezde • Epitel i žlezde traheje vode poreklo od endoderma.Razvoj dušnika • Posle odvajanja od prednjeg creva respiratorni pupoljak se diferencira na začetak dušnika i na plućne pupoljke • U početku ima oblik cevi.

a kompletira se tek posle puberteta • Faze u razvoju pluća: 1. alveolarna faza (od 36. nedelje razvoja do 10. pseudoglandularna faza (od 7 do 16. godine života) . Razvoj pluća • Razvoj pluća počinje u 4. nedelje) 4. embrionalna faza ( od 15. dana do 6. sakularna faza (od 20 do 36. nedelji. nedelje razvoja) 2. kanalikularna faza (od 17 do 28. nedelje) 5. nedelje) 3.

čijim grananjem će nastati levo i desno plućno krilo • Levi bronh se ubrzo račva na 2. Embrionalna faza • U 5. koji su namenjeni odgovarajućim režnjevima pluća • U daljem toku razvoja sekundarni bronhi daju 8 tercijalnih bronha levo i 10 desno namenjene bronhopulmonalnim segmetima • Oko epitela novonastalih bronha kondenzuje se mezenhim splanhničkog mezoderma . a desni na 3 sekundarna bronha. nedelji od začetka traheje se razvijaju levi i desni glavni (primarni) bronh.

pankreas) u razvoju. nedelje epitel postaje pseudoslojevit troredan • Pluća u ovoj fazi liče na žlezde (npr. otkuda naziv pseudoglanularna faza . Pseudoglandularna faza • Plućni pupoljak se grana na 14 generacija ogranaka. zaključno sa terminalnim bronhiolama • U zidu bronha i bronhiola diferenciraju se svi slojevi • Od 15.

nedelje pojavljuju se pneumociti tip I i tip II Terminalne bronhiole Alveolarni duktus • Od 23-27. nedelje pneumociti tip Respiratorne II luče surfaktant bronhiole • Jako se povećava vaskularna mreža . Kanalikularna faza • Formiraju se respiratorne bronhiole i alveolarni duktusi • Od 20.

Sakularna faza • Pojavljuju se sakulusi i primitivne alveole • Kapilari su u bliskom kontaktu sa primitivnim alveolama .

Type I pneumocyte 18. godini života 5. Type II pneumocyte 6. Primary septum • Definitivnu zrelost pluća dostižu tek u 3. Alveolarna faza • Dolazi do naglog razvoja alveola “alveolarna eksplozija” • Na rođenju pluća imaju oko 20 miliona alveola. meseca ima debljinu 1µm • Pojačano je lučenje surfaktanta tako da je moguće disanje • 1. Alveolar sac 4. a u 8. ali tek od 2. godini oko 300 miliona • Respiratorna barijera se postepeno istanjuje. Alveolar duct 2. Capillaries .