You are on page 1of 15

MANUAL PENGGUNAAN

TEMPLAT LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI (T-LALI)

1. Semua pelajar yang telah mendaftar untuk menjalani latihan industri bolehlah menggunakan T-
LALI untuk menyediakan laporan akhir masing-masing. T-LALI yang dibangunkan ini dapat
membantu pelajar menghasilkan laporan yang seragam dan berkualiti. Templat ini telah disetkan
dengan marjin, jenis tulisan dan saiznya, susunan nombornya dan tajuk-tajuk tertentu. Dengan
tersedianya format ini maka para pelajar boleh memfokuskan kepada isi kandungan laporan
tersebut.

2. T-LALI ini boleh diperolehi melalui portal Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB).

3. Langkah-langkah penggunaan templat adalah seperti berikut :

3.1 Semua pelajar mestilah log masuk ke laman web PTSB dengan menaip url
http://www.ptsb.edu.my/

3 Sila pilih menu butiran Templat Penulisan Laporan Akhir Latihan Industri ( seperti dalam gambar di bawah ) Klik menu Template Penulisan Laporan Akhir LI . Klik menu PELAJAR 3.2 Sila pilih menu PELAJAR( seperti dalam gambar di bawah ).3.

3. alamat tempat LI dan sesi menjalani LI. Klik Muka Depan LI 3.( seperti dalam gambar di bawah) .5 Pelajar dikehendaki menaip maklumat seperti jabatan. nama. no. pendaftaran.4 Sila pilih perkara 2 iaitu Muka Depan LI( seperti dalam gambar di bawah ).

Klik Templat Laporan Industri . pendaftaran Taip alamat tempat LI Taip sesi menjalani LI 3.6 Sila pilih perkara 3 iaitu Templat Laporan Industri( seperti dalam gambar). Taip nama jabatan Taip nama & no.

Taip teks kandungan sendiri dalam kotak yang disediakan. Tulisan berwarna HITAM tidak perlu diubah ( seperti dalam gambarajah ). Bab 1 adalah mengenai latihan industri. gantikan tulisan yang berwarna MERAH.7 BAB 1-Pelajar diminta menaip teks kandungan sendiri di dalam kotak yang disediakan.8 BAB 2-Pelajar diminta menaip teks kandungan sendiri di dalam kotak yang disediakan. . Tulisan berwarna HITAM tidak perlu diubah ( seperti dalam gambarajah ). gantikan tulisan yang berwarna MERAH.3. 3.

Bab 2 adalah mengenai organisasi (tempat LI). Taip teks kandungan sendiri dalam kotak yang disediakan. gantikan tulisan yang berwarna MERAH. Tulisan berwarna HITAM tidak perlu diubah ( seperti dalam gambarajah ). . 3. Taip teks kandungan sendiri dalam kotak yang disediakan.9 BAB 3-Pelajar diminta menaip teks kandungan sendiri di dalam kotak yang disediakan. Bab 3 adalah mengenai ringkasan aktiviti LI.

Taipkan laporan teknikal iaitu spesifikkan satu topik dan perincikan. gantikan tulisan yang berwarna MERAH. . Tulisan berwarna HITAM tidak perlu diubah ( seperti dalam gambarajah ).10 BAB 4-Pelajar diminta menaip teks kandungan sendiri di dalam kotak yang disediakan.3. Pilih satu bidang tugas utama anda semasa menjalani LI dan jelaskan 3.11 Sekiranya pelajar perlu memasukkan gambar/jadual/carta bolehlah dimuatturunkannya di ruangan “picture” yang telah disediakan( seperti dalam gambarajah ).

pelajar bolehlah dihapuskan dengan klik tetikus di sebelah kanan dan tekan “remove content control” (seperti dalam gambarajah). Klikkan di sebelah kanan tetikus dan pilih “remove content control” untuk hapuskannya .12 Sekiranya pelajar tidak memerlukan gambar/jadual/carta. Klikkan di sini untuk masukkan gambar/ jadual/ carta 3.

Komen yang dibuat hendaklah berkaitan dengan latihan di mana pelajar digalakkan membuat cadangan positif dan membina bagi tujuan proses penambahbaikan di masa akan datang. Komen dan cadangan yang dikemukakan hendaklah ditaip dalam bentuk perenggan. 3. Pelajar dilarang sama sekali membuat dalam bentuk “point form” dan juga perkataan saya( seperti dalam gambarajah ). Dilarang dalam bentuk “point form” dan perkataan “saya”. . Dilarang sama sekali menulis dalam bentuk “point form”dan perkataan saya . Taipkan tentang kesimpulan .13 BAB 5-Pelajar hendaklah membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari semasa menjalani latihan industry dalam bentuk ayat yang lengkap.14 BAB 6 . ( seperti dalam gambarajah ).3.

Isi Kandungan. Taipkan tentang komen dan cadangan. Pengesahan. Senarai Rajah dll . Pengesahan. Senarai rajah dll( seperti dalam gambar). Klik Judul. Isi Kandungan. 3. Dilarang dalam bentuk “point form” dan perkataan “saya”.15 Sila pilih perkara 4 iaitu Judul.

17 Pengesahan pelajar. alamat tempat LI dan sesi ( seperti dalam gambarajah ). pendaftaran. no.Pelajar hendaklah mengisi nama pelajar.16 Halaman judul. no.Pelajar hendaklah mengisi nama pelajar.3. dan tarikh laporan siap dibuat( seperti dalam gambarajah ) . pendaftaran. taipkan maklumat yang berkenaan 3. .

Penghargaan biasanya 1 muka surat sahaja ( seperti dalam gambarajah) . Elakkan perkataan “saya” diguna . Taip penghargaan dengan ayat sendiri.Pelajar perlu mengisi penghargaan di dalam petak yang disediakan dan hanya menaip ikut ayat sendiri. Taipkan maklumat yang berkenaan 3.18 Penghargaan.

Pastikan nombor muka surat Senarai Jadual/Rajah/ Lampiran adalah sama seperti helaian yang disediakan( seperti dalam gambarajah) .Pelajar hendaklah menaip mengikut format yang disediakan.20 Senarai jadual/rajah/lampiran .3. .19 Isi kandungan. Taipkan isi kandungan ikut format 3. perlu peka dengan nombor muka surat setiap helaian yang ditaip dan pastikan nombor muka surat yang ditaip betul dengan helaian yang disediakan( seperti dalam gambarajah) .

21 Sila pilih perkara 5 iaitu Bibliografi ( seperti dalam gambar). Klik Bibliografi . Taipkan senarai jadual/rajah/lampiran ikut format 3.

22 Bibliografi.23 Peringatan penting – sila ambil perhatian mengenai perkara di bawah:  Jangan sekali-kali menggunakan perkataan “saya” dalam penulisan laporan Latihan Industri.3.  Pelajar dikehendaki menggunakan ayat sendiri bagi setiap penjelasan laporan industri dengan menggantikan tulisan berwarna merah dalam templat. artikel majalah atau suratkhabar dan Website atau Webpage 3. TAMAT .  Sila tukar tukar font berwarna merah kepada warna hitam. Sekiranya pelajar hanya mengambil dari sumber buku sahaja. artikel majalah atau suratkhabar dan Website atau Webpage. maka pelajar perlulah mendeletekan sumber yang tidak digunakan (kotak) dengan meng’klik’ mouse disebelah kanan dan tekan ‘remove content control’( seperti dalam gambar). Taip ikut format yang disediakan untuk buku.untuk penulisan dalam bibliografi pelajar perlulah mengasingkan sumber yang digunakan seperti buku.