You are on page 1of 1

Mária Terézia kettős vámrendelete

1711.-ben Rákóczi meghal, és 3. Károly lesz az új király. Mivel nem született
férfi utód ezért a leányi örökösödést kellett elfogadtatni. Az 1723-as
országgyűlésen elfogadják a Pragmatica Santiot-t, aminek a tartalma, hogy az
első szülött lány örökli a trónt. Ennek a törvénynek a következményeképpen
került trónra Mária Terézia 1740.-ben.

Mária Terézia egy felvilágosult abszolutista uralkodó. Észrevette hogy
Magyarország mind gazdasági, társadalmi, és kulturális téren le van maradva a
többi Nyugat európai országtól. Rendeletekkel kezdett kormányozni. Ezekbe a
rendeletekbe tartozik bele többek között az Urbárium rendelet, a Ratio
Educationis és a kettős vámhatár.
1754.-ben adta ki a kettős vámhatár rendeletét. Ennek az volt a lényege, hogy az
országba importált, és exportált árucikkek után kétszer kelljen adót vagy
„vámot” fizetni. Egyszer a birodalom külső határán, majd a belső vámhatárokon.
S ezt a vámot kivétel nélkül mindenkinek, aki az áruknak a birtokosa ki kell
fizetni. Így kialakult a Habsburg birodalomban egy munkamegosztási folyamat.
Magyarország mezőgazdasági ország lett. Nekünk a gazdasági munkákkal
kellett foglalkozni, míg az örökösödési tartományokban az ipari szempont
erősödött. Az ipari országokban a gazdasági termelés nem kapott nagy
hangsúlyt, mert ők felvásárolták az élelmiszert a mezőgazdasági országoktól,
többek között Magyarországtól is. Mi felvásároltuk az iparcikkeket pl.
ausztriátol, ők pedig megvették tőlünk az élelmiszert. Annak
megakadályozására, hogy a különböző országokból származó termékeket
összekeverjék, Mária Terézia elrendelte hogy ahol előállítják, vagy feldolgozzák
a termékeket ott egy hiteles bélyeggel lássák el őket.

Mivel idáig csak a jobbágyoknak kellett adót fizetni, ezért a nemeseknek
kiváltságuk volt. Mária Terézia ezzel a kettős vámrendeletével elérte, hogy a
nemeseknek is kelljen adót fizetni.
Ezáltal egy kicsit csökkentette a jobbágyterheket, és bár csekély százalékban de
a jobbágyság is el tudott kezdeni felzárkózni a társadalom középső rétegéhez.