You are on page 1of 32

Šta je mehatronika ?

Mehatronika je interdisciplinarna oblast
inženjerskih nauka koja predstavlja simbiozu
mašinstva, elektrotehnike, elektronike i
informatike (upravljanje primenom računara)

Šta je mehatronika ?

Osnovna struktura
mehatroničkih sistema

Mehatronički sistemi imaju ugrađene:
• senzore koji registruju promene parametara
tehničkog procesa i radne okoline,
• mikroprocesore koji ove informacije obrađuju i
• aktuatore koji samostalno reaguju na registrovane
promene radnih uslova i radne sredine u skladu sa
naloženim zadatkom ili situacijom

. koristeći implementirane algoritme regulacije. Osnovna preimućstva mehatroničkih sistema Mehatroničke sisteme karakteriše: • određena mera “inteligencije” pošto samostalno reaguju promene radnih uslova i radne okoline. kao i • fleksibilnost (jednostavno se programski mogu uneti željene izmene).

• diskovi. • džojstik. • skener. • ink-jet.i laserski štampači. • tastatura. • drive-ovi diskova.Oblasti primene mehatronike Informatika: • računari. • displeji. • kopirni aparati. . • miš. • monitori.

Oblasti primene mehatronike Proizvodni sistemi: • manipulatori i industrijski roboti za servisiranje vodjeni senzorima. • alatne mašine sa samopodešavajućim alatima. . • sistemi za montažu.

• laserski žiroskopi. .Oblasti primene mehatronike Optički uredjaji : • projektori. • mikroskopi. • fotoaparati. • video kamere. • teleskopi.

• sistemi za dijagnostiku. .Oblasti primene mehatronike Motorna vozila i saobraćaj : • instrumenti table. • regulacija emisije. • sistemi za globalno pozicioniranje (GPS). • regulacija stabilnosti vožnje. • uređaji za elektronsko paljenje i ubrizgavanje goriva. • aktivni transportni uredjaji modernih teretnih vozila. • brzinomer. • ABS-sistemi. • Airbag. • poluaktivno i aktivno vešanje.

.Oblasti primene mehatronike Medicinska tehnika: • zubotehnika. • pejsmejkeri. • mikromehanički sistemi za minimalno invazivnu hirurgiju i endoskopiju. • aparati za ultrazvuk.

• radioaparati. • telefaks-aparati. • mobilni telefoni. . • čitači čip-kartica. • telefonske sekretarice.Oblasti primene mehatronike Tehnika komunikacija: • telefoni.

• kamkorderi. • minidisk plejeri. • kasetaši. • CD-plejeri i -rekorderi.Oblasti primene mehatronike Elektronika zabave i multimediji: • videorekorderi. • walkman-i. . • TV aparati.

• mikrotalasni aparati. • klima-uređaji. . • usisivači.Oblasti primene mehatronike Aparati za domaćinstvo: • kuhinjske mašine. • šivaće mašine. • sistemi za osvetljavanje.

• brusilice. . • glodalice.Oblasti primene mehatronike Alati za domaćinstvo: • bušilice. • elektrotestere.

• crna kutija. . • točkovi za stabilizaciju satelita.Oblasti primene mehatronike Avijacija i kosmonautika: • žiroskopski sistemi. • više senzora i aktuatora reguliše visinu i bočni nagib aviona. • sistemi za navigaciju.

• merni instrumenti. • senzori (za temperaturu. pritisak. .Oblasti primene mehatronike Merna tehnika: • sistemi za obradu mernih vrednosti. silu). ubrzanje.

Oblasti primene mehatronike Tehnika regulacije i upravljanja: • električni pogoni i regulatori. • upravljanje mašinama. • koračni motori. . • servopogoni. • sistemi za automatizaciju.

Oblasti primene mehatronike • sistemi za dijagnostiku mašina i postrojenja. . • samohode mašine. • automatski transportni uredjaji (bez šina). • aktivni sigurnosni sistemi.

.

.

Struktura nastavnog plana za profil MEHATRONIKA – 4 godine .

Struktura nastavnog plana za profil MEHATRONIKA – 4 godine .

Struktura nastavnog plana za profil MEHATRONIKA – 4 godine .

Praktičan rad sa studentima Računarska učionica Laboratorije za mehatroniku .

Praktičan rad sa studentima Automatizacija procesa pomoću elektropneumatskog FESTO sistema .

Praktičan rad sa studentima Upravljanje CNC obradnim centrom putem interneta .

Praktičan rad sa studentima Konstrukcija LEGO robota .

Praktičan rad sa studentima Obrada slike dobijene CCD kamerom .

Sonderprogramm „Akademischer Neuaufbau Südosteuropa“ Studenti profila Mehatronika koji su diplomski rad uradili na TU Ilmenau (Nemačka): • Srećko Cvetković: "Realizovanje mikrohvatača sa paralelnim kretanjem hvataljki" (2001) • Aleksandar Manojlović: "Mehatronički sistemi kod automobila" (2004) • Ivan Ćirić: "Dinamičko modeliranje laboratorijske numerički upravljane glodalice" (2004) • Dragan Jovanović: "Mehatronicki koncept probnice za ispitivanje komponenata kočionog sistema “ (2005) • Aleksandar Rašić: "Tehnoloski postupak izrade mikropumpe u LTC- keramici" (2006?) • Miljan Zlatković: "Optimizacija mikrimehaničkog senzora protoka“ (2006?) .

Sonderprogramm „Akademischer Neuaufbau Südosteuropa“ Studenti profila Mehatronika koji su diplomski rad uradili na TU Sofija (Bugarska): • Dane Uzelac: "Projektovanje autokolimatora za kontrolu pravosti " (2004) • Nenad Nikolić: "Primena obrade slike u industriji “ (2006?) Studenti profila Mehatronika koji su diplomski rad uradili na TU Budimpešta (Mađarska): • Miloš Stamenković: "Upravljanje pomocu PLC kontrolera preko interneta" (2006?) .

Katedra za mehatroniku i upravljanje Zanima Vas profil “Upravljanje i primenjeno računarstvo”? Zadovoljite svoja interesovanja na profilu “Mehatronika”! .

genetski algoritmi i sl. fazi logika.Svet MEHATRONIKE nerazdvojan je od UPRAVLJANJA i INFORMATIKE! • Očekuju Vas na primer zanimljivi sadržaji iz: – Inteligentnih sistema (neuronske mreže.) – Industrijske automatike – Robotike .

Mehatronika .