You are on page 1of 1

Univerzitet u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet
Studijska: 2016/2017. godina

Linearna algebra i geometrija
Zadaci za samostalan rad br. 3 (Demonstratorske vježbe)
Zadatak 1. Riješiti sistem linearnih jednačina:

2x + 3y − z = 8
5x − y + z = 9
3x − 4y + 3z = 10

Zadatak riješiti korištenjem Gaussovog metoda eliminacije.

Rješenje:
(x,y,z)=(1,5,9)

Zadatak 2. Riješiti sistem linearnih jednadžbi u zavisnosti od realnih parametara α i β:

αx + 2y + z = 4
2x + y + 2z = 5
3x + 2y + 3z = 12
(2α − 3)x + 2y − z = β

Rješenje:
1° α 6= 1 i 
β = −4 sistem ima jedinstveno rješenje:
(x, y, z) = 1−α
12
, 9, −2 − 1−α
12

2° α = 1 i β = −4, sistem nema rješenja.
3° β 6= −4, sistem nema rješenja.

Zadatak 3. Riješiti sistem linearnih jednačina u zavisnosti od realnih parametara a i b:
x+y+z =0
x + ay + a2 z = 1
ax + y + a2 z = b
Zadatak riješiti korištenjem Cramerovog stava, kao i Kronecker-Capellijevog stava.

Rješenje:
1° a 6= 1 ∧ a 6= − 21 i nezavisno od parametra

b, sistem ima jedinstveno rješenje:
(x, y, z) = 2aab−a−1 ab+b−a b+1
2 −a−1 , − 2a2 −a−1 , 2a2 −a−1

2°a = 1 i nezavisno od b, sistem nema rješenja.
3°a = − 12 ∧ b 6= 1, sistem nema rješenja.
4°a = − 12 ∧ b = −1, sistem ima beskonačno mnogo rješenja, pri čemu je t ∈ R slobodan para-
metar:  
(x, y, z) = 61 (4 − 3t), − 16 (4 + 3t), t)

1