You are on page 1of 1

REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR

TARIKH / HARI 23 Januari 2017 (Isnin)

Bahasa Melayu

TAHUN 1 Harapan Masa 7.20am – 8.50pm (90 minit)
TEMA Keluarga Penyayang
TAJUK Pandainya Arif

STANDARD
2.1 Asas membaca dan memahami
KANDUNGAN

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul:
STANDARD
i) vokal
PEMBELAJARAN
ii) konsonan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF 1. Membaca huruf mengikut urutan yang betul.
2. Mengenal pasti huruf vokal dan huruf konsonan dengan betul.

1. Murid menonton tayangan video ‘Mari Kenali ABC’ dengan teliti. .
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai tayangan video tersebut.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran hari ini.
4. Murid diminta membaca huruf mengikut urutan secara latih tubi.
AKTIVITI 5. Guru menyebut huruf secara rawak dan meminta murid mengecamnya.
PEMBELAJARAN 6. Murid mengenal pasti huruf vokal yang disebut.
7. Guru menunjuk huruf secara rawak dan meminta murid menyebutnya.
8. Murid diperkenalkan dengan perkataan mudah yang berkaitan dengan
huruf disebut.
9. Proses pembelajaran murid diakhiri dengan penerapan nilai murni.
10. Murid-murid menyanyi lagu ‘Mari Kenali ABC’ sebelum tamat kelas.

I. Ilmu : Sejarah
PENGISIAN II. Nilai : kerjasama, kerajinan
KURIKULUM III. EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi
IV. KBT : KP- Muzik
KB- Mengecam

1. Komputer riba
BAHAN BANTU
2. Pembesar suara
BELAJAR
3. Kad huruf

REFLEKSI
PENGAJARAN

KEHADIRAN __ / __