You are on page 1of 2

SULIT 2 012

Bahagian A

[10 markah]

[Masa dicadangkan: 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama ahli keluarga .
Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara mengisi masa lapang bersama-sama keluarga
berdasarkan gambar tersebut.

[Lihat halaman sebelah ]
SULIT

SULIT 3 012 Bahagian A 1 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 5 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 10 [Lihat halaman sebelah ] SULIT .