You are on page 1of 1

44 WWW. .hr Utorak, 11. ožujka 2008.

DOKOLICA
SKANDINAVKA OSMOSMJERKA

HOROSKOP

ovan 21. 3. - 20. 4. bik 21. 4. - 21. 5. blizanci 22. 5. - 21. 6. rak 22. 6. - 22. 7. ROĎENI
Morat ćete se prilagoditi na Pokušavate preduhitriti ne- Nemojte misliti da se svi mo- Strategija koju provodite do- 11. ožujka
nove uvjete rada, stoga po- čije namjere i na vrijeme raju slagati s vašim mišljenjem nijet će vam pozitivne rezul-
kažite da je polje vašeg zani- zaštititi svoje poslovne inte- i ulogom u poslovnoj suradnji. tate, ali ne i nečiju naklonost.
manja široko. Prihvatite sve rese. Nemojte dopustiti da Većinu obveza možete završi- Postoji granica do koje se
kreativne ideje suradnika i vam promaknu važne infor- ti samostalno i bez dodatnog možete suprotstaviti nečijem utjecaji-
primijenite ih u praktičnom radu. Znate macije. Oslonite se na bogato iskustvo. utjecaja kolega. Sve možete napraviti uz ma. Bez obzira na trenutačni uspjeh,
zablistati i osvojiti simpatije osobe koja Ako osjećate da se voljena osoba dis- dobru poslovnu organizaciju. Nemojte poslove bi trebalo promatrati dugo-
vam se sviđa. Djelujete samouvjereno, tancirala, razmislite gdje ste pogriješi- partneru dopustiti da se udalji od zajed- ročnije. Privlače vas emotivne situa-
pa vas ni zlobni komentari ne mogu li. Nitko nije savršen, stoga na vrijeme ničkih tema i interesa, ali nemojte se ni vi cije koje nisu jednostavne. No ipak se
omesti. ponudite ispriku. odricati svojih emotivnih potreba. zaustavite u ključnom trenutku.

lav 23. 7. - 22. 8. djevica 23. 8. - 22. 9. vaga 23. 9. - 22. 10. škorpion 23. 10. - 21. 11.
Poslovni dogovor obvezuje Netko vas želi potaknuti na Neke situacije nepotreb- Neke događajte tumačite
vas da poštujete zajednička drukčiji način razmišljanja no će vas usporiti. Teško kako vam trenutačno odgo- Bobby McFerrin
pravila i da uvažavate razne i djelovanja. Iskustvo koje ćete ostvariti svoje na- vara i skloni ste čestim pro- 11. ožujka 1950.
afinitete. Potrudite se podr- ćete steći u poslovnoj su- mjere ako niste spremni pomiriti se s mjenama mišljenja. Ne op-
žati osobu koja ima pozitiv- radnji bit će od velike koristi za sve bu- prosječnim rezultatima. Pravi je trenu- tužujte druge za svoj neuspjeh i propu-
nu ulogu u suradničkim odnosima. Po- duće poslovne pothvate. Partner dobro tak da ispravite poslovnu taktiku i za- štenu prigodu. Voljena osoba očekuje
kažite voljenoj osobi da iskreno cijenite razumije vaše namjere, bez obzira na tražite nečiji savjet. Često mijenjate da ispunite zajednički dogovor i neće
ono što dobivate u ljubavnom odnosu. emotivnu igru koju igrate. Ne možete emotivno raspoloženje, budite pažlji- imati previše razumijevanja za vaše iz-
Kako biste popravili raspoloženje priu- prikrivati istinu. Pripazite na prehranu. viji pred osobom koja detaljno analizi- govore i opravdanja. Potrebno vam je
štite si sitnice koje će vas razveseliti. ra vaše ponašanje. više odmora.

Alex Kingston
strijelac 22. 11. - 21. 12. jarac 22. 12. - 21. 1. vodenjak 22. 1. - 18. 2. ribe 19. 2. - 20. 3. 11. ožujka 1963.

Očekujete pozitivan odgovor Dobro osmišljene ideje bit će Pokušajte se izboriti za Skrenuli ste na sebe pa-
u rješavanju nekih spornih si- zapažene na svim poljima. U bolju poziciju na poslov- žnju, ali u pogrešno vrije-
tuacija. Dobro procijenite naj- kreativnoj ste fazi i pred važ- noj sceni kao i za svoje me. Ipak nemojte dopu-
bolji trenutak za akciju. Po- nim poslovnim odlukama. mjesto u krugu utjecajnih suradni- stiti da vas uhvati panika,
nekad treba poslušati mišlje- Novi uspjeh unaprijedit će ka. Zbog velikih ambicija zanemarili nego smireno donesite konačne odlu-
nje većine i bez komentara prihvatiti vaš poslovni, društveni i privatni status. ste neke propratne događaje, koji su ke. Razmislite od koga možete zatra-
nove odluke. Nemojte pred voljenom Potrudite se da emotivna sreća potraje važni za vaše kolege. Partner vam žiti pomoć. U pozitivnom okruženju svi
osobom izgovarati teške riječi. Opu- što dulje. Pozornost i emocije posvetite postavlja logična pitanja, a vi imate će problemi poprimiti prolazni karakter.
stite se uz omiljenu zabavu i drage osobi uz koju vas vežu zajednički intere- neuvjerljive odgovore. Uskladite želje Nemojte se opterećivati sa stvarima na Terrence Howard
prijatelje. si. Pripazite na zdravlje. i mogućnosti. koje ne možete utjecati. 11. ožujka 1969.