You are on page 1of 1

Sijil Penghargaan

Dengan ini merakam setinggi-tinggi penghargaan

Kepada

EN. TONG CHIN CHIAN

Atas Sumbangan dalam menjayakan

PROGRAM SINAR MINDA NILAM

ANJURAN

PUSAT SUMBER SEKOLAH
SK PULAU SEBANG, ALOR GAJAH, MELAKA

Tarikh

09 OKTOBER 2017

JAMAEYAH BINTI MAHAT
GPK HEM
SK PULAU SEBANG