You are on page 1of 921

FATIN HANANIPEREMPUAN 02012105005 MELAYU SK Sila Pil Bahasa lai

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN L
SAINS, MATEMATIK DAN BACAAN (PKL

Arahan :

* Bagi tujuan keselamatan data, anda perlu simpan (Save) fail anda.
* Pastikan fail anda di simpan (Save) dalam folder Documents.
* Sila guna singkatan jantina dan diikuti dengan nombor Kad Pengenalan

Contoh: L020415025651 (untuk murid lelaki)
atau P020415025652 (untuk murid pere

* Klik ikon 'Save' di atas untuk simpan fail anda SEKARANG.

SETERUSNYA

BAHASA MELASAINS YA Kurang daripa Mencari Makl 1

KOMPETENSI DAN LITERASI
MATIK DAN BACAAN (PKLSMB)

pan (Save) fail anda.
er Documents.
nombor Kad Pengenalan sebagai nama fail anda.

untuk murid lelaki)
2 (untuk murid perempuan)

SEKARANG.

SETERUSNYA

Untuk memberi 0 3 0 0 1 0

0 1 Be prepared and 9 3 MS. Anita must 9

0 0 Membuat menu 9 Tenaga pasan 9 0

0 Tenaga pasan 9 tanah itu akan 9 0 Tanah yang bah

9 0 9 9 Click and type 9 Click and type

9 9 9 Click and type 9 Click and type 9

9 Click and type 9 9 0 YA kerana Haziq

0 0 1 8 1 15 0

7pq 0 9 Choose>> Type your ans 9 9

9 0 9 0 9 0 9

0 5 2 4 5 0 11

0 0 2 7 0

FATIN HAPEREMPUA020121050MELAYU SK Sila Pilih >>Bahasa lainBAHASA MESAINS
PEMBERITAHUAN
Untuk paparan penuh dan lebih jelas, klik menu View di atas
dan klik Full Screen

SETERUSNY

YA Kurang dariMencari Ma 1 Untuk membe 0 3 0

View di atas

SETERUSNYA

0 1 0 0 1 Be prepared 9 3

MS. Anita mu 9 0 0 Membuat me 9 Tenaga pasa 9

0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t .

9 9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 .

8 1 15 0 7pq 0 9 Choose>> .

Type your 9 9 9 0 9 0 9 .

0 9 0 5 2 4 5 0 .

11 0 0 2 7 0 .

Bahagian A : Bahasa Melayu . MATEMATIK DAN BACAAN (PKL Arahan : Instrumen ini mengandungi EMPAT bahagian.Bahagian C : Sains Soalan Sains disediakan dalam DUA versi iaitu dalam Bahasa Mela memilih satu bahasa sahaja. C dan D .Bahagian D : Matematik Soalan Matematik disediakan dalam DUA versi iaitu dalam Bahasa memilih satu bahasa sahaja. B. Anda diberi masa 15 minit untuk melengkapkan Maklumat Diri dan 1 jam 30 minit u dalam bahagian A.FATIN HANANIPEREMPUAN 02012105005 MELAYU SK Sila Pil Bahasa lai PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN L SAINS.Bahagian B : Bahasa Inggeris . iaitu :- . .

Anda diminta DUA versi iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. BAHASA MELASAINS YA Kurang daripa Mencari Makl 1 KOMPETENSI DAN LITERASI MATIK DAN BACAAN (PKLSMB) ersi iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Anda diminta umat Diri dan 1 jam 30 minit untuk menjawab semua soalan SETERUSNYA .

Untuk memberi 0 3 0 0 1 0 .

Anita must 9 .0 1 Be prepared and 9 3 MS.

0 0 Membuat menu 9 Tenaga pasan 9 0 .

0 Tenaga pasan 9 tanah itu akan 9 0 Tanah yang bah .

9 0 9 9 Click and type 9 Click and type .

9 9 9 Click and type 9 Click and type 9 .

9 Click and type 9 9 0 YA kerana Haziq .

0 0 1 8 1 15 0 .

7pq 0 9 Choose>> Type your ans 9 9 .

9 0 9 0 9 0 9 .

0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

mendengar lagu. 020702 Bangsa MELAYU *Klik dan pilih Jenis sekolah semasa di sekolah rendah SK *Klik dan pilih Bahasa yang kerap digunakan di rumah Sila Pilih >> Susun mata pelajaran Bahasa 1. MATEMATIK DAN BACAAN (PKLSMB) MAKLUMAT DIRI Masa: 15 MINIT Nama: FATIN HANANI BT NASARUDDIN Jantina: PEREMPUAN *Klik dan pilih No KP: 020121050054 Taipkan tanpa menggunakan tanda sempang ( . 3.fb. menonton video Lain-lain . Twitter.) Cth. MATEMATIK *Klik dan pilih Adakah anda minat membaca? YA *Klik dan pilih Berapa kerap anda mengguna komputer? Kurang daripada 12 jam seminggu Tujuan UTAMA anda menggunakan komputer Mencari Maklumat Media Sosial . BAHASA MELAYU *Klik dan pilih Melayu. Instagram dll Hiburan .selain daripada yang tersenarai SETERUSNYA .FATIN HANAPEREMPUA 0201210500MELAYU SK Sila Pilih >> Bahasa lain BAHASA ME PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERA SAINS. Matematik dan Sains mengikut 2. BAHASA INGGERIS *Klik dan pilih 4. Bahasa Inggeris. SAINS *Klik dan pilih KEUTAMAAN minat anda.

SAINS YA Kurang dari Mencari Ma 1 Untuk membe 0 3 MPETENSI DAN LITERASI K DAN BACAAN (PKLSMB) UMAT DIRI NIT FATIN HANANPEREMPUAN an tanda sempang ( .) Cth. 020702025621 *Klik dan pilih Bahasa lain * (Sila nyatakan bahasa lain jika ada) *Klik dan pilih *Klik dan pilih *Klik dan pilih *Klik dan pilih *Klik dan pilih *Klik dan pilih *Klik dan pilih SETERUSNYA .

0 0 1 0 0 1 Be prepared 9 0201210500 MELAYU SK Sila Pilih >> Bahasa lain BAHASA MELYA Kurang darip .

3 MS. Anita mu 9 0 0 Membuat me 9 Tenaga pasa Mencari Maklumat .

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 .

Tanah yang 9 0 9 9 Click and ty 9 Click and ty .

9 9 9 Click and t 9 Click and ty 9 9 .

Click and ty 9 9 0 YA kerana Hazi 0 0 .

1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 0 .

9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

3. MATEM BACAAN (PKLSMB) PENGESAHAN MAKLUMAT Sila semak dan pastikan maklumat yang anda isi adalah betul dan tepat. Twitter.fb. MATEMATIK Adakah anda minat membaca? YA Berapa kerap anda mengguna komputer? Kurang daripada 12 jam sem Tujuan UTAMA anda menggunakan komputer Mencari Maklumat Media Sosial . BAHASA MELAYU Melayu.FATIN HANAPEREMPUA 0201210500MELAYU SK Sila Pilih >> Bahasa lain BAHASA ME PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI SAINS. Nama: FATIN HANANI BT NASARUDDIN Jantina: PEREMPUAN No KP: 020121050054 Bangsa MELAYU Jenis sekolah semasa di sekolah rendah SK Bahasa yang kerap digunakan di rumah Sila Pilih >> **Sila isi ruangan ini. Matematik dan Sains mengikut 2. Bahasa lain * (Sila nyatakan bahasa lain jika ada) Susun mata pelajaran Bahasa 1. Bahasa Inggeris. BAHASA INGGERIS 4. SAINS KEUTAMAAN minat anda. Instagram dll .

Hiburan - mendengar lagu, menonton video
Lain-lain - selain daripada yang tersenarai

Klik butang KEMBALI untuk melengkapkan atau menyunting Maklumat Diri atau Klik butang SETERUSNYA
sekiranya semua maklumat telah lengkap diisi.

KEMBALI SETERUSNYA

SAINS YA Kurang dari Mencari Ma 1 Untuk membe 0 3

DAN LITERASI SAINS, MATEMATIK DAN
N (PKLSMB)

AN MAKLUMAT
ul dan tepat.

**Sila isi ruangan ini.

tau Klik butang SETERUSNYA

ETERUSNYA

0 0 1 0 0 1 Be prepared 9

Bahasa lain #REF! YA Kurang darip

3 MS. Anita mu 9 0 0 Membuat me 9 Tenaga pasa

Mencari Maklumat

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0

Tanah yang 9 0 9 9 Click and ty 9 Click and ty

9 9 9 Click and t 9 Click and ty 9 9

Click and ty 9 9 0 YA kerana Hazi 0 0

1 8 1 15 0 7pq 0 9

Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 0

9 0 9 0 5 2 4 5

0 11 0 0 2 7 0

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0

PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU

Bahagian A BAHASA MELAYU
ARAHAN
1. Bahagian ini mengandungi enam (6) soalan. Anda perlu menjawab SEMUA soalan.

MUL

0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa

A MELAYU

EMUA soalan.

MULA

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

KEMALANGAN JALAN RAYA Jawapan C .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU UNIT 1 .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 9 Tenaga pasa 9 0 ASA MELAYU .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU UNIT 1 .KEMALANGAN JALAN RAYA SOALAN 2 Tujuan utama Statistik Kemalangan Jalan Raya dipaparkan kepada masyarakat umum ialah Untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai tentang itu bahawa kemalangan tersebut adalah meninkat pada setiap tahun .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 ASA MELAYU .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

Jangan YA 2 menukar lorong sesuka hati. YA Elakkan kedudukan yang 5 terlindung daripada YA penglihatan. Pakai topi keledar yang 1 diluluskan SIRIM dan YA pasang talinya. Berikut merupakan peraturan jalan raya yang mesti dipatuhi oleh pemandu kereta. Ikut lorong anda. 4 Patuhi lampu isyarat.KEMALANGAN JALAN RAYA SOALAN 3 Anda berhasrat untuk menziarahi sahabat anda di Petaling Jaya yang akan melanjutkan pelajaran tidak lama lagi. Beri isyarat sebelum YA 3 membelok. Pilih “YA” pada pernyataan yang benar dan pilih “TIDAK” pada pernyataan yang tidak benar. Anda bercadang untuk memandu dari Shah Alam ke Petaling Jaya. Patuhi had laju yang TIDAK 6 ditetapkan. .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU UNIT 1 .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 ASA MELAYU .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

TEKAN KEMBALI UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA. TEKAN TERUSKAN . UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 1 .

NYA. An 9 0 0 Membua 9 ASA MELAYU 1. . I. 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

Negeri manakah yang paling sesuai untuk dikunjungi bagi melakukan aktiviti tersebut? A Perlis B Melaka C Labuan D Perlis dan Melaka Jawapan B .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU UNIT 2 .PELANCONGAN SOALAN 1 Anda merupakan pelancong yang berminat untuk melakukan aktiviti luar sepanjang tempoh Februari hingga April 2017 di Malaysia.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 ASA MELAYU .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

visa kemasukan D tunggal boleh diperoleh dalam tempoh 24 hingga 48 jam. Kemasukan pelancong asing pada A tahun 2016 adalah lebih banyak berbanding tahun 2015. Antara faktor yang gagal memikat pelancong dari India untuk berkunjung C ke Malaysia ialah destinasi perkahwinan dan pusat beli-belah. Pelancong warga India yang datang ke B Malaysia bukan warganegara Singapura dan Australia.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU UNIT 2 . Pada tahun 2015. Jawapan D .PELANCONGAN SOALAN 2 Pilih pernyataan yang paling tepat.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 ASA MELAYU .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU UNIT 2 .PELANCONGAN SOALAN 3 Pilih "YA" pada pernyataan yang tepat dan "TIDAK" pada pernyataan yang tidak benar Taburan hujan pada bulan April tidak sesuai untuk pelancong YA melakukan aktiviti sukan air Tapak semula jadi yang diiktiraf oleh UNESCO ialah Bandaraya YA Melaka dan Bandaraya Georgetown Pelancong dari India akan melawat Tapak Warisan Arkeologi Lembah Lenggong yang YA mempunyai jumlah hujan bulanan purata sepanjang tahun Wakil negara untuk mempromosi Malaysia kepada dunia adalah TIDAK melalui diaspora India yang tinggal di Malaysia .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 ASA MELAYU .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

TEKAN KEMBALI UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 2 . TEKAN TERUSKAN . UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI.

I. An 9 0 0 Membua 9 ASA MELAYU 2. 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. NYA. .

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

MUL . Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan BAHASA INGGERIS.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 BAHASA MELAYU Anda telah SELESAI menjawab soalan BAHASA MELAYU.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa A MELAYU MULA .

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS Bahagian B BAHASA INGGERIS ARAHAN 1. Anda perlu menjawab SEMUA soalan. MUL . Bahagian ini mengandungi enam (6) soalan.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. MULA . An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa A INGGERIS EMUA soalan.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

ANSWER A .FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS Topic . It is easy.FLU AWAY! Introduction: Vaccination produces immunity in order to protect the human body against infectious diseases. You have been experiencing flu symptoms and you find an online article on flu shot as well as information on a homemade remedy to ease flu symptoms. effective and used worldwide.

.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membuat me 9 Tenaga pasa A INGGERIS .

.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

ANSWER A .FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS Topic . effective and used worldwide.FLU AWAY! Introduction Vaccination produces immunity in order to protect the human body against infectious diseases. It is easy. You have been experiencing flu symptoms and you find an online article on flu shot as well as information on a homemade remedy to ease flu symptoms.

.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membuat me 9 Tenaga pasa A INGGERIS .

.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS Topic . It is easy. ANSWER B . effective and used worldwide. You have been experiencing flu symptoms and you find an online article on flu shot as well as information on a homemade remedy to ease flu symptoms.FLU AWAY! FLU AWAY Introduction Vaccination produces immunity in order to protect the human body against infectious diseases.

.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membuat me 9 Tenaga pasa A INGGERIS .

.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

effective and used worldwide. Be prepared and donit be scared as this is a very effective prevention step. .FLU AWAY! FLU AWAY Introduction Vaccination produces immunity in order to protect the human body against infectious diseases. It is easy. You have been experiencing flu symptoms and you find an online article on flu shot as well as information on a homemade remedy to ease flu symptoms.FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERI Topic .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membuat me 9 Tenaga pasa ASA INGGERIS .

.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 .

Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 Click and t .

9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 0 .

1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

Choose>> Type your 9 9 9 0 9 0 .

9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

1 . It is easy. You have been experiencing flu symptoms and you find an online article on flu shot as well as information on a homemade remedy to ease flu symptoms. 5. effective and used worldwide. Statement True/False Flu shots are 100% effective to help A humans cure flu and avoid the disease from 1 spreading. D making your body stronger and healthier. The prevention of flu through vaccination B 1 will save money and time. Homemade remedies for curing flu will help boost your immune system naturally. Read the following statements and state whether they are True or False. Once you get flu shots you are protected C 1 for life from flu-type diseases.FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS Topic .FLU AWAY! Introduction TEXT 1 Vaccination produces immunity in order to protect the human body against infectious diseases.

natural remedies E 0 for flu would not work on you anymore. Homemade remedies for curing flu will help boost your immune system naturally. 1 Once you are vaccinated. D making your body stronger and healthier. .

0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membuat me 9 Tenaga pasa 9 A INGGERIS .

.

0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 .

Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 .

YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 0 .

7pq 0 9 Choose>> Type your 9 9 9 0 .

9 0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

MS. It is easy. You have been experiencing flu symptoms and you find an online article on flu shot as well as information on a homemade remedy to ease flu symptoms. .FLU AWAY! TEXT 1 Introduction Vaccination produces immunity in order to protect the human body against infectious diseases. effective and used worldwide.FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERI Topic . Anita must get the vaccine and need to take the at hospital.

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membuat me 9 Tenaga pasa ASA INGGERIS .

.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 .

Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 Click and t .

9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 0 .

1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

Choose>> Type your 9 9 9 0 9 0 .

9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB SOALAN BAHASA INGGERIS. TEKAN TERUSKAN . TEKAN KEMBALI UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA.

. I. 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 ASA INGGERIS SA INGGERIS. NYA.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 BAHASA INGGERIS Anda telah SELESAI menjawab soalan BAHASA INGGERIS Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan SAINS .

An 9 0 0 Membua 9 ASA INGGERIS MULA . 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

Anda boleh memilih SATU bahasa sahaja.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Soalan SAINS disediakan dalam DUA versi iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. BAHASA BAHASA MELAYU INGGERIS . Klik butang di bawah untuk memilih bahasa.

ahaja. An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa A versi Inggeris. . 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. bahasa.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Adakah anda pasti untuk menjawab soalan SAINS dalam Bahasa Melayu? Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa. KEMBALI TERUSKAN .

. 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa wab soalan ayu? au klik butang han bahasa.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

MAKANAN SIHAT Soalan 1.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SAINS Unit 1 .1 MAKANAN SIHAT Jawapan B .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 1 .MAKANAN SIHAT Lemak terkumpul di bawah kulitnya YA Peparunya mengalami kesukaran pertukaran gas YA Buah pinggangnya tidak akan berhenti TIDAK Gula dikesan dalam air kencingnya YA .

0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 0 .

9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t .

9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA .

kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 0 7pq .

0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

.MAKANAN SIHAT Membuat menu baru mengenai makanan seimbang dan menghasilkan menu dengan makanan yang berkhasiat.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 1 .

An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa .0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2

4 5 0 11 0 0 2 7 0

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3

PKLSMB 2017 SAINS

ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 1 .

UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI,
TEKAN KEMBALI

UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA,
TEKAN TERUSKAN

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9

1.

I,

NYA,

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0

0 1 8 1 15 0 7pq 0

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9

0 9 0 9 0 5 2 4

5 0 11 0 0 2 7 0

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0

PKLSMB 2017 SAINS

Unit 2 - TENAGA NUKLEAR lawan TENAGA PASANG SURUT

Tenaga pasan surut kerana tenaga ini adalah
penjanaan elektrik dan memberi manfaat kepada
manmusia.Ini bermakna,tenaga ini mempunyai
pelbagai sumber yang digunakan oleh setiap
manusia

0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

TENAGA NUKLEAR lawan TENAGA PASANG SURUT Jawapan A .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 2 .

.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 0 .

9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t .

9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA .

kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 0 7pq .

0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 1 .MAKANAN SIHAT Jawapan C .

.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 0 .

9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t .

9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA .

kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 0 7pq .

0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

.ia juga mendapat sokongan daripada manusia.MAKANAN SIHAT Tenaga pasan surut adalah tenaga yang tidak membahayakan untuk kegunaan bagi setiap manusia.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 1 .

.

An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa .0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

TEKAN SEMAK. UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SAINS ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 2 . . TEKAN TERUSKAN. UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI.

USNYA. . An 9 0 0 Membua 9 NIT 2 . INI. 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 3 . .PENCEMARAN TANAH tanah itu akan tercemar tidak lama lagi kerana tanah it mengambil masa yang lama untuk mengubah tanah neutral kepada tanah tercemar.

.

An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa .0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

Bahan toksik boleh meningkatkan risiko kanser YA Logam berat boleh membawa kepada kegagalan fungsi organ TIDAK Tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah yang tercemar TIDAK .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 3 .PENCEMARAN TANAH Pilih sama ada Ya atau Tidak.

.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 0 .

9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t .

9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA .

kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 0 7pq .

0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SAINS Unit 3 . Ia adalah ancaman utama kepada skala populasi kehidupan.PENCEMARAN TANAH Tanah yang bahan kimia dan toksik. .

.

0 1 0 0 1 Be prep9 3 0 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 0 .

9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 9 Click and t .

9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 0 YA .

kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 0 7pq .

0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 5 .

0 11 0 0 2 7 0 .

PENCEMARAN TANAH Tiada penggunaan bahan kimia / racun perosak sintetik atau YA racun serangga atau baja tiruan Mengkayakan alam semula jadi dengan elemen semula YA jadi Membantu jimatkan penggunaan air TIDAK .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SAINS Unit 3 .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

TEKAN SEMAK. TEKAN TERUSKAN. . UNTUK MENERUSKAN KE UNIT SETERUSNYA. UNTUK MENYEMAK SEMULA UNIT INI.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SAINS ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB UNIT 3 .

USNYA. INI. An 9 0 0 Membua 9 NIT 3 . . 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

. Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan MATEMATIK.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SAINS Anda telah SELESAI menjawab soalan Sains.

An 9 0 0 Membua 9 MULA .0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

KEMBALI TERUSKAN .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 Adakah anda pasti untuk menjawab soalan Sains dalam Bahasa Inggeris? Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa.

. An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa b soalan Sains ? au klik butang han bahasa. 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

HEALTHY FOOD Answer CHOOSE >> .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 1 .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 1 .HEALTHY FOOD Fat will accumulate under his skin SELECT >> His lungs will have difficulty exchanging SELECT >> gases His kidney functions will stop SELECT >> Presence of sugar in his urine SELECT >> .

0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 1 . .HEALTHY FOOD Click and type your answer here ….

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

CLICK NEXT . CLICK PREVIOUS TO GO TO THE NEXT UNIT.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE YOU HAVE COMPLETED UNIT 1 TO REVIEW THIS UNIT.

An 9 0 0 Membua 9 US T . 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY Click and type your answer here …. .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 2 .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY Answer: SELECT >> .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 2 .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 2 .NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY Answer : SELECT >> .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 2 .NUCLEAR ENERGY vs TIDAL ENERGY Click and type your answer here …… .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

CLICK PREVIOUS TO GO TO THE NEXT UNIT. CLICK NEXT .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE YOU HAVE COMPLETED UNIT 2 TO REVIEW THIS UNIT.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 US T .

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

LAND POLLUTION Click and type your answer here ….FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 3 . .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

LAND POLLUTION Select either YES or NO for each of the statements below Toxic materials can increase SELECT >> the risk of cancer Heavy metals can lead to SELECT >> organ failure Plants absorb water and minerals from contaminated SELECT >> soil .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 3 .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 3 . .LAND POLLUTION Click and type your answer here ….

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 SCIENCE .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 SCIENCE Unit 3 .LAND POLLUTION Select either YES or NO for each of the statements below No uses of chemical /synthetic artificial/ pesticides or SELECT >> insecticides or fertilizers Replenish nature with natures SELECT >> Helps to conserve water SELECT >> .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 SCIENCE .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a

9 9 9 0 9 0 9 0

9 0 5 2 4 5 0 11

0 0 2 7 0

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3

PKLSMB 2017 SCIENCE

YOU HAVE COMPLETED UNIT 3

TO REVIEW THIS UNIT, CLICK PREVIOUS

TO GO TO THE NEXT UNIT, CLICK NEXT

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9

US

T

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0

0 1 8 1 15 0 7pq 0

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9

0 9 0 9 0 5 2 4

5 0 11 0 0 2 7 0

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3

PKLSMB 2017 SCIENCE

Anda telah SELESAI menjawab soalan Sains (BI).
Klik butang MULA untuk mula menjawab soalan MATEMATIK

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 MULA .

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

BAHASA BAHASA MELAYU INGGERIS .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 Soalan MATEMATIK disediakan dalam DUA versi iaitu dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Anda boleh memilih satu bahasa sahaja. Klik butang di bawah untuk memilih bahasa.

An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa DUA versi Inggeris. 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. bahasa. haja. .

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 MATEMATIK Adakah anda pasti untuk menjawab soalan MATEMATIK dalam Bahasa Melayu? Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa. KEMBALI TERUSKAN .

0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. Ani 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa wab soalan Melayu? au klik butang han bahasa. .

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FAT PEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Soalan 1 Jawapan B .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 TEMATIK .

0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t .

9 9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 .

8 1 15 0 7pq 0 9 Choose>> .

Type your a 9 9 9 0 9 0 9 .

0 9 0 5 2 4 5 0 .

11 0 0 2 7 0 .

.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Soalan 2 Jawapan: YA Jelaskan jawapan anda dalam ruangan di bawah: kerana Haziq amat berminat kepada subjek matematik.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 TEMATIK .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Soalan 3 Jawapan: 585 cm3 .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 TEMATIK .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Soalan 4 Jawapan: D .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 TEMATIK .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Soalan 5a Jawapan: 8 (jawab dalam angka) .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 TEMATIK .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Soalan 5b Jawapan: 15 (jawab dalam angka) .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 TEMATIK .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Soalan 5c Jawapan: 7pq .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 TEMATIK .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

TEKAN BUTANG KEMBALI UNTUK MENERUSKAN. TEKAN BUTANG TERUSKAN .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB SEMUA SOALAN UNTUK MENYEMAK SEMULA.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 TEMATIK SOALAN .

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

. Klik butang TERUSKAN.FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATEMATIK Anda telah SELESAI menjawab soalan Matematik (BM).

An 9 0 0 Membua 9 TEMATIK TERUSKAN . 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 0 PKLSMB 2017 MATEMATIK Adakah anda pasti untuk menjawab soalan MATEMATIK dalam Bahasa Inggeris? Klik butang TERUSKAN jika anda pasti atau klik butang KEMBALI jika anda ingin mengubah pilihan bahasa. KEMBALI TERUSKAN .

An 9 0 0 Membua 9 Tenaga pasa wab soalan nggeris? au klik butang han bahasa. . 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang .

9 0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 9 .

0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 1 15 .

0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 9 9 .

0 9 0 9 0 9 0 5 2 .

4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Question 1 Answer Choose >> .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 THEMATICS .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Question 2 Answer: Choose>> Explain your answer. Type your answer here… .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 THEMATICS .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Question 3 Jawapan: cm3 .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 THEMATICS .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Question 4 Answer: Choose>> .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 THEMATICS .

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Question 5a Answer: (answer in figure) .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 THEMATICS .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Question 5b Answer: (answer in figure) .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 THEMATICS .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Question 5c The number of matchsticks required to form n squares Answer: .

.

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 Membua 9 Tenaga pasa 9 0 THEMATICS .

.

0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 0 Tanah yang 9 .

0 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 .

9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t 9 .

9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a .

9 9 9 0 9 0 9 0 .

9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 .

TEKAN BUTANG KEMBALI UNTUK MENERUSKAN. TEKAN BUTANG TERUSKAN .FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB SEMUA SOALAN UNTUK MENYEMAK SEMULA.

An 9 0 0 Membua 9 THEMATICS SOALAN . 0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS.

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATPEREM02012MELAYSK Sila Pi BahasaBAHASSAINS YA KurangMenca 1 Untuk 0 3 PKLSMB 2017 MATHEMATICS Bahagian D MATHEMATICS Anda telah SELESAI menjawab soalan Matematik (BI). Klik butang TERUSKAN .

0 0 1 0 0 1 Be prep9 3 MS. An 9 0 0 Membua 9 THEMATICS TERUSKAN .

Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 .

Click and t 9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 .

9 Click and t 9 9 0 YA kerana Hazi 0 .

0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>> Type your a 9 9 9 0 9 .

0 9 0 9 0 5 2 4 .

5 0 11 0 0 2 7 0 .

Tekan butang Esc pada papan kekunci (keyboard) untuk paparan ikon dan toolbar. .FATIN H PEREMPUAN0201210MELAYUSK Sila Pili Bahasa lBAHASASAINS YA Kurang d TAHNIAH! ANDA TELAH SELESAI MENJAWAB SEMUA BAHAGIAN SIMPAN (SAVE) KERTAS PENTAKSIRAN ANDA SEKALI LAGI . .Tunggu arahan guru untuk menamatkan sesi pentaksiran. GURU SAHAJA .Klik ikon Save untuk simpan fail anda sekarang.

. Mencari 1 Untuk me 0 3 0 0 1 0 0 1 Be prepa n ikon dan toolbar.

9 3 MS. Anit 9 0 0 Membuat 9 Tenaga p 9 0 0 .

Tenaga p 9 tanah it 9 0 Tanah ya 9 0 9 9 Click an 9 .

Click an 9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 .

0 YA kerana H 0 0 1 8 1 15 0 7pq 0 .

9 Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 .

0 5 2 4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATIN HANAPE 020121050 MELAYU SK SiBahasa BAHASA MESAINS YA Kurang dariMencari Ma BAHAGIAN GURU Klik butang KEMBALI jika anda bukan guru KEMBALI Guru B. MELAYU Guru B. INGGERIS 0 Guru SAINS (BM) Guru SAINS (BI) 9 0 Guru MATEMATIK (BM) Guru MATEMATIK (BI) 9 .

1 Untuk membe 0 3 0 0 1 0 0 .

Anita mu 9 0 0 Membuat me .1 Be prepared 9 3 MS.

9 Tenaga pasa 9 0 0 Tenaga pasa 9 tanah itu a 9 .

0 Tanah yang 9 0 9 9 Click and t 9 Click and t .

9 9 9 Click and t 9 Click and t 9 9 Click and t .

9 9 0 YA kerana Hazi 0 0 1 8 .

1 15 0 7pq 0 9 Choose>> Type your a 9 .

9 9 0 9 0 9 0 9 0 .

5 2 4 5 0 11 0 0 2 .

7 0 .

0 .FATIN H PEREMP0201210MELAYUSK Sila Pili Bahasa lBAHASASAINS YA Kurang dMencari << << KEMBALI KEMBALI Jawapan B. tidak per Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan. .9 bahawa kemalangan tersebut adalah meninkat pada setiap tahun * Klik dan pilih. Melayu UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA SOALAN 2 Tujuan utama Statistik Kemalangan Jalan Raya dipaparkan kepada masyarakat umum ialah Untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai tentang itu Code : 1 .

9 0 * Klik dan pilih. tidak perlu taip .0 . 1 Untuk me 0 3 0 0 1 0 0 1 Be prepa 9 Code : 1 .

3 MS. Anit 9 0 0 Membuat 9 Tenaga p 9 0 0 Tenaga p .

9 tanah it 9 0 Tanah ya 9 0 9 9 Click an 9 Click an .

9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0 .

YA kerana H 0 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 0 .

5 2 4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

tidak per QUESTION 6 .FATIN H PEREMP0201210MELAYUSK Sila Pili Bahasa lBAHASASAINS YA Kurang dMencari << << KEMBALI KEMBALI Jawapan B. * Klik dan pilih. Inggeris UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA QUESTION 4 Be prepared and donit be scared as this is a very effective Code : 1 .9 prevention step.0 .

1 . . Code : 2 . tidak per Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.9 * Klik dan pilih. Anita must get the vaccine and need to take the at hospital.MS.0 .

9 9 * Klik dan pilih. tidak perlu taip . 1 Untuk me 0 3 0 0 1 0 0 1 Be prepa 9 Code : 1 .0 .

9 9 * Klik dan pilih. tidak perlu taip .0 .1 . Code : 2 .

Anit 9 0 0 Membuat 9 Tenaga p 9 0 0 Tenaga p .3 MS.

9 tanah it 9 0 Tanah ya 9 0 9 9 Click an 9 Click an .

9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0 .

YA kerana H 0 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 0 .

5 2 4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

FATIN H PEREMP0201210MELAYUSK Sila Pili Bahasa lBAHASASAINS YA Kurang dMencari << KEMBALI Jawapan Sains (BM) UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA Membuat menu baru mengenai makanan seimbang dan Code : 2 . * Klik dan pilih.1 .0 .9 menghasilkan menu dengan makanan yang berkhasiat. tidak per .

tidak per Tenaga pasan surut adalah tenaga yang tidak membahayakan Code : 1 .0 .Ini bermakna.Tenaga pasan surut kerana tenaga ini adalah penjanaan elektrik Code : 1 .9 untuk kegunaan bagi setiap manusia. * Klik dan pilih.0 .ia juga mendapat sokongan daripada manusia.tenaga ini mempunyai pelbagai sumber yang digunakan oleh setiap manusia * Klik dan pilih. tidak per .9 dan memberi manfaat kepada manmusia.

1 .1 . * Klik dan pilih. tidak per Tanah yang bahan kimia dan toksik.0 .9 masa yang lama untuk mengubah tanah neutral kepada tanah tercemar.9 kepada skala populasi kehidupan. .tanah itu akan tercemar tidak lama lagi kerana tanah it mengambil Code : 2 .0 . Ia adalah ancaman utama Code : 2 .

. tidak per Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan. * Klik dan pilih.

1 .0 .9 9 * Klik dan pilih. 1 Untuk me 0 3 0 0 1 0 0 1 Be prepa 9 Code : 2 . tidak perlu taip .

tidak perlu taip Code : 1 . Code : 1 .9 9 * Klik dan pilih.0 .9 9 * Klik dan pilih. tidak perlu taip .0 .

tidak perlu taip Code : 2 .0 .1 .0 .9 9 * Klik dan pilih. Code : 2 .1 .9 9 .

* Klik dan pilih. tidak perlu taip .

Anit 9 0 0 Membuat 9 Tenaga p 9 0 0 Tenaga p .3 MS.

9 tanah it 9 0 Tanah ya 9 0 9 9 Click an 9 Click an .

9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0 .

YA kerana H 0 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 0 .

5 2 4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

1 .9 * Klik dan pilih. Code : 2 .FATIN H PEREMP0201210MELAYUSK Sila Pili Bahasa lBAHASASAINS YA Kurang dMencari KEMBALI << KEMBALI << Jawapan Sains (BI) UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA Click and type your answer here ….0 . tidak per .

9 * Klik dan pilih. tidak per Click and type your answer here …… Code : 1 .9 * Klik dan pilih.0 .0 .Click and type your answer here …. Code : 1 . tidak per .

.1 .Click and type your answer here …. tidak per Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.1 .0 ..0 .9 * Klik dan pilih. tidak per Click and type your answer here ….9 * Klik dan pilih. Code : 2 . Code : 2 .

1 . tidak perlu taip .0 . 1 Untuk me 0 3 0 0 1 0 0 1 Be prepa 9 Code : 2 .9 9 * Klik dan pilih.

0 . tidak perlu taip .9 9 * Klik dan pilih.9 9 * Klik dan pilih. tidak perlu taip Code : 1 . Code : 1 .0 .

9 9 * Klik dan pilih.9 9 * Klik dan pilih. tidak perlu taip Code : 2 .1 . Code : 2 .0 .1 .0 . tidak perlu taip .

Anit 9 0 0 Membuat 9 Tenaga p 9 0 0 Tenaga p .3 MS.

9 tanah it 9 0 Tanah ya 9 0 9 9 Click an 9 Click an .

9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0 .

YA kerana H 0 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 0 .

5 2 4 5 0 11 0 0 2 7 0 .

Code : 1 . tidak per Soalan 1.0 .9 * Klik dan pilih.9 .0 .5c 7pq Code : 2 .FATIN H PEREMP0201210MELAYUSK Sila Pili Bahasa lBAHASASAINS YA Kurang dMencari << KEMBALI Jawapan Matematik (BM) UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA Soalan 1.2 Jawapan: YA Jelaskan jawapan anda dalam ruangan di bawah: kerana Haziq amat berminat kepada subjek matematik.1 .

tidak per Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.7pq * Klik dan pilih. .

1 Untuk me 0 3 0 0 1 0 0 1 Be prepa 9

Code : 1 - 0 - 9

0

* Klik dan pilih, tidak perlu taip

Code : 2 - 1 - 0 - 9

0

* Klik dan pilih, tidak perlu taip

3 MS. Anit 9 0 0 Membuat 9 Tenaga p 9 0 0 Tenaga p

9 tanah it 9 0 Tanah ya 9 0 9 9 Click an 9 Click an

9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0

YA kerana H 0 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9

Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 0

5 2 4 5 0 11 0 0 2 7 0

FATIN H PEREMP0201210MELAYUSK Sila Pili Bahasa lBAHASASAINS YA Kurang dMencari
<< KEMBALI

Jawapan Matematik (BI)
UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

Question 1.2

Answer: Choose>>

Explain your answer:
Type your answer here… Code : 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per

Question 1.5c

0 Code : 2 - 1 - 0 - 9

* Klik dan pilih, tidak per

Sila 'SIMPAN' (SAVE) fail ini selepas pemarkahan.

1 Untuk me 0 3 0 0 1 0 0 1 Be prepa 9

Code : 1 - 0 - 9

9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip

Code : 2 - 1 - 0 - 9

9

* Klik dan pilih, tidak perlu taip

3 MS. Anit 9 0 0 Membuat 9 Tenaga p 9 0 0 Tenaga p

9 tanah it 9 0 Tanah ya 9 0 9 9 Click an 9 Click an

9 9 9 Click an 9 Click an 9 9 Click an 9 9 0

YA kerana H 0 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9

Choose>Type yo 9 9 9 0 9 0 9 0 9 0

5 2 4 5 0 11 0 0 2 7 0

FATIN HANPEREMPU 02012105 MELAYU SK Sila Pilih > Bahasa lai BAHASA MSAINS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bangsa Jenis_SK Bahasa1 Bahasa2 1_Subjek 2_Subjek Nama Jantina No KP minat minat FATIN HANANI PEREMP 0201210 Sila Pilih Bahasa BAHASA SAINS BT MELAYU SK UAN 50054 >> lain MELAYU NASARU DDIN .

2 masyarak Minat_Bac Kekerapan Tujuan_gu at a _Guna_PC na_PC Mkh Jwp mengenai Mkh Mkh Mkh Mkh Kurang Mencari tentang daripada Makluma itu YA 1 0 3 0 0 12 jam bahawa t seminggu kemalang an tersebut adalah meninkat pada setiap tahun .YA Kurang darMencari M 1 Untuk Untuk memb 0 3 0 0 10 11 12 13 memberi 14 15 16 17 18 tahu BM1.2 BM1.2 kepada BM1.1 BM2.1 BM1.3a BM2.

4 BI1. Anita Mkh Mkh Mkh Mkh prepared Jwp Mkh Mkh Jwp must get Mkh and donit the be scared vaccine 1 0 0 1 as this is 9 3 9 and need a very to take effective the at preventio hospital.1 BI1.3 BI1.3 BI1. n step.2 BI1.6 BI1. .4 BI1.6 Be MS. Anita 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 BM2. 1 0 0 1 Be prepared 9 3 MS.5 BI1.

Tenaga pasan surut kerana Tenaga 0 0 Membuat m 9 Tenaga tenaga inipas 9 0 0 Tenaga pasanpas 28 29 Membuat 30 31 adalah 32 33 34 35 surut36 penjanaa adalah Sn1. sumber sokongan yang daripada digunaka manusia.3 n elektrik Sn2.1 Sn2.4 tenaga baru dan yang mengenai memberi tidak Mkh Mkh makanan Mkh Jwp Jwp manfaat Mkh Mkh Mkh Jwp membah seimbang kepada ayakan dan manmusi untuk 0 0 menghasi 9 9 0 0 a.i makanan mempun a juga yang yai mendapa berkhasia pelbagai t t.tenaga setiap dengan ini manusia.1 Sn2. n oleh setiap manusia .3 Sn2.1 Sn1.2 Sn2.Ini kegunaan lkan bermakn bagi menu a.3 Sn1.2 menu Sn1.

Ia mengam adalah bil masa 9 9 0 ancaman 9 0 9 9 yang utama lama kepada untuk skala menguba populasi h tanah kehidupa neutral n.1 Sc1. kepada tanah tercemar.3 Sn3. .2 Tanah Sn3.3 Sn3.4 tidak yang Sc1.1 Sn3.4 Sn3. 9 tanah tanah itu itu 9 0 Tanah yang 9 0 9 9 37 akan 38 39 40 41 42 43 44 45 tercemar Sn2.2 lama lagi bahan kerana Mkh Jwp kimia dan Mkh tanah it Mkh Mkh Jwp Mkh Mkh Mkh toksik.1 Sn3.

4 Sc3.1 Sc2.3 Sc2.Click and 9 Click and 9 9 9 Click and 9 Click and 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Sc1. .1 Jwp Mkh Jwp Mkh Mkh Mkh Jwp Mkh Jwp Click and Click and Click and Click and type your type your type your type your 9 9 9 9 9 answer answer answer answer here …. here …… here ….1 Sc2. here ….3 Sc1.2 Sc2.4 Sc2.3 Sc2.

.2 Sc3.2 Mk1.2 Mk1. subjek matemati k. 9 9 Click and 9 9 0 YA kerana Haz 0 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Sc3.2 kerana Mkh Mkh Jwp Mkh Mkh Mkh Jwp1 Jwp2 Haziq Mkh Click and amat type your berminat 9 9 9 9 0 YA 0 answer kepada here ….4 Mk1.1 Sc3.1 Mk1..3 Sc3.3 Sc3.

5a Mk1.5a Mk1.5c Mc1. 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Mk1.4 Mk1.5c Mk1.3 Mk1.5b Mk1.5b Mk1.1 Mkh Mkh Jwp Mkh Jwp Mkh Jwp Mkh Mkh 0 1 8 1 15 0 7pq 0 9 .

3 Mc1.2 Mc1.2 Mc1.5a Mc1.2 Mc1.5a Mc1.5b Mc1.5b Jwp1 Jwp2 Mkh Mkh Mkh Jwp Mkh Jwp Mkh Type your Choose>> answer 9 9 9 0 9 0 9 here… .Choose>> Type your 9 9 9 0 9 0 9 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Mc1.4 Mc1.

5c Mc1. 0 9 0 5 2 4 5 0 11 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Markah_ Total_9 Markah_ Total_9 Markah_ Total_9 SAINS(B Total_9 Mc1.5c BM BI M) Jwp Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr 0 9 0 5 2 4 5 0 11 .

0 0 2 7 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Markah_ Markah_ Markah_ SAINS(Bi) Total_9 MATH(B Total_9 MATH(Bi) M) Mkh N_Aswr Mkh N_Aswr Mkh 0 0 2 7 0 .

100 .